Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Inclusive Cities for All : τα κοινωνικά δικαιώματα στην πόλη μου


Τον Φεβρουάριο 2019, το δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία «Inclusive Cities for All : τα κοινωνικά δικαιώματα στην πόλη μου» και σε μια πολιτική εκδήλωση υψηλού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοινώθηκαν οι 21 πρώτες πόλεις που συμμετέχουν. 
Οι συμμετοχές αυτές  φέρνουν συνολική επένδυση άνω των € 4,32 δισεκατομμυρίων κατά τα επόμενα 5 χρόνια για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εφαρμόζοντας τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Μπορούν να επιτευχθούν πολύ περισσότερα αν συμμετέχουν περισσότερες πόλεις και, με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύεται στην ΕΕ και στα κράτη μέλη πώς  οι πόλεις μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο, εάν υπάρχει  καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Δράμα :«Πολιτιστική ανάπτυξη & στρατηγικές σύνδεσης με την επιχειρηματικότητα»


Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που στη χώρα μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον κακό μας εαυτό.
Η οικονομική μεγέθυνση με υπερβολικό δανεισμό δημοσίου και ιδιωτών , το πελατειακό κράτος, , η καταναλωτική και όχι παραγωγική συνείδηση , μας οδήγησαν σε βίαιες αλλαγές που οι πολλοί βίωσαν όχι ως αναγκαία προσαρμογή αλλά ως αυθαίρετη επέμβαση στη ζωή τους και τα εισοδήματά τους.Όμως η πραγματικότητα, σκληρή και αδυσώπητη μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε τα πάντα από την αρχή, όχι ως περιούσιος λαός αλλά ως πολίτες που καλούνται να ανακαλύψουν τα αυτονόητα σε ένα ταραγμένο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που για να επιβιώσεις οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι και γνωστοί , τουλάχιστον στους λογικούς.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

«Ξάνθη: Εναλλακτικές Προοπτικές – από τις γαστρονομικές αναζητήσεις στη βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη»


Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», σχεδίασε και υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού »Εναλλακτικός Τουρισμός».
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι σπουδαστές προετοιμάζουν κάθε χρόνο ένα project που έχει τη μορφή ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος/υπηρεσίας, έτοιμο προς διάθεση στην τουριστική αγορά. Ομάδα εκπαιδευόμενων, πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού, μαζί με τους εκπαιδευτές του προγράμματος, μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και αξιοποιούν τις γνώσεις του προγράμματος, δουλεύοντας για να αναδείξουν την περιοχή ενδιαφέροντος που φέτος επιλέχθηκε να είναι η Ξάνθη.

Το συνέδριο αποτελεί μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ταξιδιωτικής ταυτότητας της Ξάνθης, μέσα από την ανανέωση της γαστρονομικής της σκηνής αλλά και της προσφοράς νέων τουριστικών εμπειριών.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων του τουρισμού και να ενισχύσει την ανταλλαγή ιδεών συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στον γαστρονομικό τουρισμό αλλά και στον τουρισμό ευεξίας.