Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Παγκόσμια και τοπική υφαρπαγή της γης την εποχή της κρίσης

#ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΥπ. Διδάκτωρ
Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
#ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥΥπ. Διδάκτωρ
Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πλήθος μελετητών (Borras et al., 2011, Caffentzis, 2010, Harvey, 2005, Swyngedouw, 2004, Zoomers, 2010) η υφαρπαγή της γης (land grabbing), μέσω των αποκαλούμενων 'μεγάλης κλίμακας επενδύσεων σε γη', έχει λάβει τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες διαστάσεις στη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης. 
Ταυτόχρονα υπερβαίνοντας τις διαιρέσεις μεταξύ Βορρά-Νότου, Δύσης-Ανατολής οι τάσεις της υφαρπαγής της γης δείχνουν ότι όλο και περισσότερο επεκτείνεται σε ολόκληρο το πλανήτη με τη λεγόμενη 'πλανητική-παγκόσμια υφαρπαγή γης' και με τις ποικίλες πολιτικές αποστέρησης-απαλλοτρίωσης των πόρων-μέσων παραγωγής και αναπαραγωγής και την ταυτόχρονη βίαιη εκτόπιση των τοπικών πληθυσμών από τις εστίες τους. Επίσης η υφαρπαγή της γης, συνοδεύεται και με γεωπολιτικές στρατηγικές, διακρατικές και πολυμερείς συμφωνίες, πολέμους για πρώτες ύλες, συγκρούσεις για τον έλεγχο των τροφίμων, του νερού, τη δέσμευση εκτάσεων γης για τη δημιουργία μεγάλων έργων και υποδομών, για τουριστικές εγκαταστάσεις, για εγκατάσταση ΑΠΕ, για δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, καθώς και για επεκτάσεις των πόλεων.
Οι παραπάνω εκφράσεις της υφαρπαγής της γης συνήθως ερμηνεύονται στα πλαίσια της νεοφιλελευθεροποίησης του χώρου (Brenner and Theodore, 2002), της μονιμότητας της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης (Caffentzis, 2010) της συσσώρευσης μέσω της στέρησης (Harvey 2005) και της κρίσης υπερσυσσώρευσης (Χατζημιχάλης 2014). 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Τέσσερεις κατευθύνσεις για τις έξυπνες πόλεις που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη


, Published Wednesday 10 February 2016)
Εικόνα: REUTERS / Nacho Doce

Η τεχνολογία και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας των πόλεών μας. Πώς θα είναι να ζούμε σε αυτές;
Όπως καταδεικνύεται σε μια νέα έκθεση(link is external), η ταχεία και διάχυτη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την κατανόηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας (circular economy(link is external)), θα αλλάξει δραστικά τη ζωή για τον μέσο αστό πολίτη, πολύ νωρίτερα από ότι νομίζουμε.
(βλ. παρακάτω άρθρο: “Κυκλική Οικονομία: Τι σημαίνει, πώς να φτάσουμε εκεί”)
Η κυκλική οικονομία είναι μια έννοια με την οποία τα υλικά και τα προϊόντα διατηρούνται στην υψηλότερη δυνατή αξία τους ανά πάσα στιγμή. Πεπερασμένα υλικά δεν απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, από αυτοκίνητα και χώρους γραφείων έως τα άδεια δωμάτια και τον αθλητικό εξοπλισμό, δεν μένουν αδρανή. Η άνοδος του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT(link is external)) θα βοηθήσει όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Οι αισθητήρες και τα έξυπνα τηλέφωνα θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τα υλικά και τα περιουσιακά στοιχεία, γνωστοποιώντας στους ανθρώπους το πότε δεν χρησιμοποιούνται, πότε είναι έτοιμα να χαλάσουν ή το που βρίσκονται. Αυτό θα ξεκλειδώσει τα τεράστια ποσά της πλεονάζουσας ικανότητας στο σύστημα, δημιουργώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πόλη. Η ψηφιακή κυκλική πόλη θα εξοικονομήσει όχι μόνο πόρους, αλλά θα αλλάξει και την εμπειρία του πολίτη προς το καλύτερο.

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Όψεις οικειοποίησης των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο λεκανοπέδιο

#Δ. ΛΙΑΜΕΤΗ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
#E. ΝΤΑΦΑ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
#E. ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
#Γ. ΧΑΛΑΡΗΣ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
#Σ. ΧΑΛΔΕΖΟΥ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως αντικείμενο τους ελεύθερους χώρους του λεκανοπεδίου Αθηνών και τις διαφορετικές όψεις οικειοποίησης τους. Έχοντας παρατηρήσει τον κατακερματισμό, τη συρρίκνωση και την απαξίωση των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου του λεκανοπεδίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη οικειοποίησης τους από τους κατοίκους, μελετούμε διαφορετικές όψεις ελεύθερων χώρων, με σκοπό να εντοπιστούν οι ομοιότητες αλλά και οι διαφοροποιήσεις, να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας και διατήρησης τους, καθώς και να διαρθρωθούν συνολικές αναπτυξιακές πολιτικές για τη διαμόρφωση και την οικειοποίηση τους, με κυρίαρχο στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και κατ' επέκταση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Οι περιοχές μελέτης καλύπτουν όλη την έκταση του λεκανοπεδίου και επιλέγονται με τρόπο τέτοιο που κάθε χώρος να εκφράζει μια διαφορετική όψη της προβληματικής. Στις ερευνητικές διαπιστώσεις αποδεικνύεται η αδυναμία της πολιτείας να γίνει εκφραστής ενός οράματος για το χώρο καθώς αδυνατεί να εφαρμόσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τους πράσινους χώρους και κυρίως απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την εκπροσώπηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Οι κάτοικοι ωστόσο φαίνεται ότι σε πολλές περιοχές δραστηριοποιούνται ενεργά διεκδικώντας έμπρακτα τους ελεύθερους πράσινους χώρους. Η δυναμική αυτή της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα εμφανής σε περιοχές με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον όπου τα πάρκα αποτελούν τη βασική διέξοδο για την αναψυχή της τοπικής κοινωνίας.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Τρίκαλα : Εντάχθηκε στο δίκτυο learning cities

Νέοι, διεθνείς ορίζοντες ανοίγονται για την εκπαιδευτική διαδικασία στον Δήμο Τρικκαίων. 
Η ΟΥΝΕΣΚΟ ενέκρινε το αίτημα του Δήμου Τρικκαίων και τον συμπεριέλαβε στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων και, πιο συγκεκριμένα, στο Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning Cities)
Η απάντηση που έφτασε στον Δήμαρχο Τρικκαίων από τον κ. Αρνε Κάρλσεν (Arne Carlsen), διευθυντή του Δικτύου στην Ευρώπη, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, ήταν σαφής: «Η πόλη σας θα έχει το προνόμιο της συμμετοχής σε ένα δυναμικό Δίκτυο που στοχεύει στην υποστήριξη και επιτάχυνση πρακτικών διά βίου μάθησης». 
Διότι το Δίκτυο προωθεί και υλοποιεί πρακτικές στην εκπαίδευση, που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ενήλικες. Συγκεκριμένα, μέσω του Δικτύου υλοποιούνται:
Α. Καλές πρακτικές και απόκτηση εμπειρίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης
Β. Προγράμματα εκπαίδευσης για οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, συλλογικότητες
Γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους εργασίας
Δ. Εξειδικευμένη χρήση σε σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης
Ε. Δημιουργία πολιτιστικού υποβάθρου για τη γνώση και εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο
Στ. Βελτίωση τοπικών πολιτικών για την εκπαίδευση.

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Λάρισα :Παρουσιάσθηκε το σχέδιο μάρκετινγκ της πόλης

Η δυναμική της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, που πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης.

Ο τίτλος της εκδήλωσης «Λάρισα Open City: από την εσωστρέφεια στην Ανοικτή πόλη» αντικατοπτρίζει και τη βασική φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, αφού η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Σημειώνεται ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εκπονεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, ενώ το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.

Οι κυρίαρχες τάσεις των Big Data για το 2016


Η ετήσια μας αξιολόγηση των επόμενων 12 μηνών

Άρθρο του Chris Towers από το The Innovation Enterprise, 18 Νοεμβρίου 2015.
Την μετάφραση την επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του 2015 έχουμε δει σημαντικές αλλαγές στο Big Data και στην αντίληψη του. Πιστεύουμε ότι το 2016 πρόκειται να προσφέρει νέες ευκαιρίες για τον τομέα αυτό, κι έτσι ρίχνουμε μια ματιά σε αυτά που θεωρούμε ότι θα σχηματίσουν τις κορυφαίες τάσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η Κβαντική Υπολογιστική (Quantum Computing) θα αυξηθεί.
Η έννοια της κβαντικής υπολογιστικής υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ανέκαθεν θεωρούταν ως κάτι που θα δούμε να γίνεται πραγματικότητα σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον. Ωστόσο, το 2016 μπορεί να είναι η χρονιά όπου η χρήση του θα γίνεται όλο και πιο σύνηθες φαινόμενο.

Μετά των πρόσφατων εργασιών Αυστραλών ερευνητών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, έχει καταστεί δυνατόν ή κωδικοποίηση των μηχανών με έναν πιο συνεκτικό και κατανοητό τρόπο. Έχουν καταφέρει να συσχετίσουν ένα ζευγάρι qubits για πρώτη φορά, επιτρέποντας την δημιουργία πιο πολύπλοκης κωδικοποίησης και ως εκ τούτου η δυνητική αύξηση της χρήσης των κβαντικών υπολογιστών μπορεί να γίνει πιο διαδεδομένη.

Εντός του 2016 δεν θα δούμε την χρήση της κβαντικής υπολογιστικής να γίνεται κοινή, αλλά η παρουσία της στα πλαίσια των δεδομένων θα γίνει πολύ πιο αισθητή και μερικές από τις πιο πειραματικές και καινοτόμες μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες μπορούν να αρχίσουν να την χρησιμοποιούν πιο συχνά.

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Χερσονήσος :Συμμετέχει στο Street View Trekker Loan Program της Google

Ο Δήμος Χερσονήσου ανήκει στους «πρωτοπόρους» οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, που επίσημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Street View Trekker Loan Program της Google.
Από σήμερα λοιπόν, όλοι έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα «ψηφιακό» ταξίδι και να εξερευνήσουν - μέσω Διαδικτύου, με τη χρήση του Google Street View – και τις πιο απρόσιτες ομορφιές του πιο οργανωμένου τουριστικού προορισμού στην Κρήτη.
Το εγχείρημα να «χαρτογραφηθούν» τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του Δήμου Χερσονήσου, οι πανέμορφες παραλίες, τα ορειβατικά μονοπάτια, τα χωριά της ανέγγιχτης ενδοχώρας – όπου ιστορικά μνημεία και τοποθεσίες εξαιρετικού κάλλους περιμένουν όσους είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τα ίχνη και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα σε ένα μοναδικό ταξίδι – ξεκίνησε στο τέλος του καλοκαιριού 2015.

Παρίσι, έξυπνη πόλη.Κυρία Δήμαρχε, έχω μια ιδέα

idee
Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασικό στοιχείο για να γίνει το Παρίσι για μια έξυπνη πόλη. Το 2015, η πόλη του Παρισιού ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Παρίσι, έξυπνη και βιώσιμη πόλη», το οποίο προτίθεται να μετατρέψει το Παρίσι σε μια «βιώσιμη, συνδεδεμένη και ανοιχτή πόλη».
Ενώ το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα τεχνολογικό μέρος, που αφορά την ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων και τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, το πρόγραμμα προωθεί επίσης την συνδιαμόρφωση πολιτικών και τη συνεργασία μεταξύ των δημοτών και των δημόσιων υπαλλήλων για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών.


Paris Climate action

Μια τοπική πλατφόρμα για την υποβολή ιδεών
Ένα παράδειγμα είναι η διαδικτυακή πύλη που ονομάζεται «Madame la Maire, J’ai une idée» (Κυρία Δήμαρχε, έχω μια ιδέα) ο στόχος της οποίας είναι να παρέχει μια κεντρική πλατφόρμα για βοηθήσει τους ανθρώπους να συμβάλουν στην ζωή της πόλης .
Οι κάτοικοι του Παρισιού μπορούν να κάνουν προτάσεις και να μοιραστούν ιδέες σχετικά με τα έργα. «Οι ιδέες στη συνέχεια συζητούνται, επαυξάνονται και εμπλουτίζονται σε μια συνεργατική προσέγγιση» είπε η δήμαρχος του Παρισιού, Anne Hidalgo.

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

H πόλη ως πλατφόρμα και ως commons

City-PlatformΔημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚ.

Στην εποχή της μαζικής διασύνδεσης στο διαδίκτυο, των smartphones και των δεδομένων, η μελλοντική ζωτικότητα των πόλεων βασίζεται όλο και περισσότερο στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα με στρατηγικά ευφυείς τρόπους. 
Ενώ έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε τις πόλεις μας ως γεωφυσικά μέρη, ως κατοικημένες τοποθεσίες που κυβερνώνται από τους δημάρχους, τις συμβατικές πολιτικές δομές και την γραφειοκρατία, αυτό το πρότυπο διακυβέρνησης της πόλης βρίσκεται πλέον κάτω από μεγάλη πίεση για να εξελιχθεί. Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων ζουν πλέον την ζωή τους σε όλα τα είδη των υπερ-συνδεδεμένων εικονικών χώρων, που πάλλονται από πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, με έξυπνες συσκευές, με βάσεις δεδομένων απομακρυσμένης πρόσβασης και με συμμετοχικό crowdsourcing. Η τεχνογνωσία διανέμεται, δεν είναι συγκεντρωτική. Η διακυβέρνηση δεν είναι μόνο ένα θέμα νίκης των εκλογών και ανάθεσης καθηκόντων σε γραφειοκράτες και χαρτογιακάδες. Αλλά πρόκειται για την επιδέξια συλλογή και επιμέλεια των πληροφοριών ως έναν τρόπο για να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες (affordances*) για το εμπόριο και την κοινωνική ζωή.

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Ο Γιώργος Καμίνης και 19 άλλοι Δήμαρχοι Ευρωπαϊκών πόλεων αντιδρούν στην ατμοσφαιρική επιβάρυνση

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και ακόμη 19 δήμαρχοι μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, συνυπογράφουν άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική εφημερίδα εφημερίδα Le Monde για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση των πόλεων από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων

ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εμείς, οι δήμαρχοι πολλών μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων, έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας και να τους διασφαλίσουμε υγιές περιβάλλον και αξιοπρεπή ποιότητα ζωής.

Στα επόμενα χρόνια, το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης θα ζει σε αστικές περιοχές. Η καθημερινότητα στις πόλεις σημαδεύεται όλο και πιο συχνά από υπερβάσεις των ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στα καυσαέρια των οχημάτων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην υγεία των πολιτών. Ως εκ τούτου, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποστολή μας για την προστασία της δημόσιας υγείας και του κλίματος. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που αναλάβαμε τη δέσμευση στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα COP21 στο Παρίσι, περί μείωσης των επιπέδων ρύπανσης στις πόλεις μας.

Νικόλας Καραχάλης: «Η Λάρισα διαθέτει δυνατά και ανεκμετάλλευτα πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού»

Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη.Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 12-3-2016
Την προηγούμενη εβδομάδα στελέχη από 14 ελληνικές πόλεις, μεταξύ των οποίων ο Βόλος και η Λάρισα, παρουσίασαν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης στην προσπάθεια να διεκδικήσουν το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021. 
Σύμφωνα με την απόφαση 445/2014/EC η οποία καθορίζει τη διαγωνιστική διαδικασία θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος με τις επικρατέστερες πόλεις για την τελική επιλογή και οι οποίες ήδη ανακοινώθηκαν: είναι η Ελευσίνα, η Καλαμάτα και η Ρόδος. Σε εποχή κρίσης η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021 κρύβει ταυτόχρονα προκλήσεις αλλά και κινδύνους για τις πόλεις που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν τον θεσμό. Ο Νικόλας Καραχάλης είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ΕΑΠ και μέλος της λίστας εμπειρογνωμόνων της EACEA για τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
Στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» είναι υπεύθυνος για το μάθημα «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ειδικών Γεγονότων» μαζί με τους Α. Δέφνερ, Ε. Ψαθά το οποίο φέτος θα περιλαμβάνει ειδικό workshop για τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Μας εξηγεί γιατί η Λάρισα βγαίνει κερδισμένη από τη συμμετοχή της παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε από τον επόμενο γύρο.

Γ. Πατούλης: Αναγκαία και χρήσιμη η συνεργασία Ελληνικής και Ιταλικής Τ.Α. για τη προσφυγικής κρίσης

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ καιΑντιπρόεδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) Γ. Πατούλης συναντήθηκε σήμερα, στη Ρώμη, με τον Έλληνα πρέσβη στην Ιταλία Θεμιστοκλή Δεμίρη.Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ιταλία, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει το ιταλικό τμήμα του CEMR (AICCRE) με τίτλο :«EUROPE AT THE CROSSROADS: LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES FOR EUROPEAN FEDERALISM».
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα. Ο κ. Πατούλης επισήμανε την ανάγκη να υπάρχει εθνικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και υπογράμμισε ότι οι Δήμοι δίνουν καθημερινό αγώνα για να διαχειρισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν συμμετέχοντας, με όσα μέσα διαθέτουν, στην εθνική προσπάθεια. 

Μνημόνιο συνεργασίας Λέσβου, Βαρκελώνης και Λαμπεντούζα για το προσφυγικό

Μνημόνιο συνεργασίας για την υποδοχή και περίθαλψη των προσφύγων υπέγραψαν στη Βαρκελώνη, οι δήμαρχοι της Λέσβου, της Λαμπεντούζα και της πρωτεύουσας της Καταλωνίας, αναγνωρίζοντας την κοινή μοίρα που ενώνει το ανθρωπιστικό πνεύμα και τις κοινωνίες των λαών της ιδιαίτερης τούτης γεωγραφικής περιοχής, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική ιστοσελίδα El Publico.
Το σύμφωνο συνεργασίας έρχεται να αντιταχθεί στην «παθητικότητα της ΕΕ και των χωρών μελών της» στη διαχείριση της μεταναστευτικής εξόδου, τόνισε η δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, παρουσία των δημάρχων της Λέσβου Σπύρου Γαληνού και της Λαμπεντούζα Τζουζεπίνα Νικολίνι.

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Αθήνα, η «κοιμωμένη» πρωτεύουσα

Η λεωφόρος Πανεπιστημίου από το ύψος της  Κριεζώτου 
(δεξιά). Η καρδιά του αθηναϊκού κέντρου εμφανίζει 
συμπτώματα παρακμής τα οποία  υπογραμμίζουν οι λιγοστές 
εξαιρέσεις.
#ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ. Δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12-3-2016

Η αρχιτεκτονική ακινησία της Αθήνας σφραγίζει την εποχή της κρίσης. Ισως για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1940, η πρωτεύουσα αφήνει τον κτιριακό ιστό της να παρακμάζει χωρίς να δημιουργεί συνθήκες συντήρησης, ανανέωσης και πρότασης για το μέλλον. Με όλα τα θετικά και τα αρνητικά, οι μεταπολεμικές δεκαετίες ανανέωναν διαρκώς τον αρχιτεκτονικό ιστό, άνοιγαν θέσεις εργασίας, αιμοδοτούσαν το λιανικό εμπόριο και τους προμηθευτές, και κρατούσαν την πόλη σε μία ορισμένη «θερμοκρασία». Σήμερα, η Αθήνα έχει παγώσει σε μία εικόνα που δημιουργεί αρνητικά αισθήματα.
«Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει υποβαθμιστεί την τελευταία πενταετία λόγω της ανύπαρκτης οικοδόμησης», σχολιάζει ο αρχιτέκτων Γιάννης Βικέλας, που από πολύ νέος, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 είχε αρχίσει να μελετάει κεντρικά κτίρια. «Δικαίως παρομοιάζετε την κατάσταση αυτή με εκείνη της γερμανικής κατοχής και των μετέπειτα χρόνων, δηλαδή τη δεκαετία του ’40 όταν και τότε όχι μόνο υπήρχε οικοδομική απραξία αλλά και έλλειψη κάθε συντήρησης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Ποιος θα φανταζόταν ότι κάτι τέτοιο θα επαναλαμβανόταν 70 χρόνια μετά!».

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης από το Δήμο Αρταίων

Σε τρεις άξονες στηρίζεται το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων για το 2016:

1.Μελέτη του τουριστικού προϊόντος και των δεδομένων του Δήμου
2.Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
3.Σχέδιο Προτάσεων Τουριστικής Ανάδειξης της περιοχής σε βάθος 3ετίας

Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ,  αφορά στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη, ενός πλάνου δράσεων προς υλοποίηση και λοιπών δράσεων προώθησης και τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων.Προβλέπεται να αναπτυχθεί ένα πλάνο δράσης με στόχους, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με συγκεκριμένα κοινά ατόμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προβάλλοντας συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αξιοποίηση των δράσεων του Δήμου για την τουριστική προβολή της περιοχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις 100.000 ευρώ και στόχος είναι να γίνει ένα πρώτο σημαντικό και οργανωμένο βήμα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων και στοχευμένων μορφών τουρισμού, που ταιριάζουν στην Άρτα όπως ο μνημειακός, ο θρησκευτικός, ο ιαματικός κ.α.Το εγκεκριμένο Σχέδιο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, μέσα από ειδική μελέτη, για τις αγορές-στόχους που πρέπει να απευθυνθεί ο Δήμος και να καταγραφούν οι ενέργειες των επόμενων ετών για την προσέλκυση και αξιοποίηση αυτών των αγορών.

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Ο περιβάλλον χώρος των βυζαντινών τειχών της Θεσσαλονίκης και η αποτυχία του σχεδιασμού στην Ελλάδα

#ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΝΑΒΟΥ, Γεωγράφος, πολεοδόμος Ομ. Καθηγήτρια ΑΠΘ.

Αντικείμενο της εργασίας είναι το βυζαντινό τείχος της Θεσσαλονίκης και η σημερινή του κατάσταση σε ότι αφορά στην ανάδειξη ή, αντιθέτως, την οπτική του κακοποίηση, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου του, την απουσία διαδικασιών, θεσμών και πρακτικών αποτελεσματικής περιφρούρησης του προαναφερθέντος περιβάλλοντος χώρου, τα κενά και τις παραλείψεις της υπάρχουσας νομοθεσίας, τους ελλιπείς ελεγκτικούς μηχανισμούς και την αδυναμία ή τεράστια δυσκολία εφαρμογής των αρχικών θεσμικών και σχεδιαστικών προθέσεων. Η επιχειρηματολογία και τα εντοπιζόμενα προβλήματα έχουν συνολικότερη εμβέλεια και αφορούν και άλλα μνημεία της πόλης και της επικράτειας.
Στην εργασία αναδεικνύεται το γεγονός ότι ο περιβάλλον χώρος του μνημείου [βρίσκεται σε αρνητική λειτουργική και αισθητική κατάσταση, εξαιρουμένων λιγοστών σημείων του συνολικού αναπτύγματος. Η εργασία αναδεικνύει διάφορες κατηγορίες αιτίων μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 1/ Θεσμικές παραλήψεις και υπερβάσεις. 2/ Έλλειψη σύγχρονου διοικητικού ορισμού του περιβάλλοντα χώρου του τείχους και απουσία επεξεργασμένων αρχών προστασίας. 3/Απουσία αδιαφιλονίκητου, πάγιου και ενιαίου συστήματος ελέγχου χρήσεων γης και πλήρης απουσία κανονισμού όρων επέμβασης στις όψεις των υφιστάμενων /επισκευαζόμενων κτιρίων (ιδιωτικόςχώρος). 4/Απουσία ειδικών μελετών παρέμβασης στον περιβάλλοντα δημόσιο χώρο. 5/Πλημμελής λειτουργία διοικητικών μηχανισμών ελέγχου.
Η αποτυχία προστασίας του μνημείου εντάσσεται σε μία αφήγηση της συνολικής αποτυχίας και εκφυλισμού του πολεοδομικού σχεδιασμού στην πόλη.

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Τοπίο + Σεξουαλικότητα: Η περίπτωση των Μετεώρων

#ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΔΙΤΗΑρχιτέκτων Μηχανικός, Φοιτήτρια MSc Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός INSTEAD Παραποιήσεις,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται οι έννοιες του τοπίου, αλλά και της σεξουαλικότητας, η μεταξύ τους σχέση, ο τρόπος δηλαδή που αλληλεπιδρούν, αλλά και η έκφραση αυτής της αλληλεπίδρασης σε χωρικό επίπεδο.
Το τοπίο σαν έννοια περιλαμβάνει το πεδίο της οπτικής παρατήρησης ως το υπόβαθρο της συνολικής σύνθεσης, αλλά και το σύνολο των μεμονωμένων στοιχείων που το απαρτίζουν. Αυτά, τόσο ως ανεξάρτητα στοιχεία, όσο και σαν ολότητα, εκπέμπουν ερεθίσματα με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Η σεξουαλικότητα από την άλλη, είναι μια αφηρημένη έννοια που όμως έχει βαθιά χωρική έκφανση, μιας και δεν μπορεί να εκδηλωθεί εκτός του χώρου, ούτε και να κατανοηθεί ανεξάρτητα από αυτόν, σε κάποια αφηρημένη μορφή.
Οι έννοιες του τοπίου και της σεξουαλικότητας πρέπει να μελετώνται συγγενικά, και μάλιστα σε μια ποικιλία από ανθρωπο-χωρικές κλίμακες, με αφετηρία τον χώρο-μονάδα μέχρι και τον χώρο-σύμπλεγμα. Η παράλληλη διερεύνηση αυτών των δύο εννοιών εξυπηρετεί στη σφαιρική κατανόησή τους, διευκολύνοντας την ανάγνωση του τοπίου και οδηγώντας σε πιθανούς αναπροσδιορισμούς του.
Το πιο κατάλληλο παράδειγμα μελέτης δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το τοπίο των Μετεώρων, με τη μοναστηριακή πολιτεία του. Τα Μετέωρα αποτελούν σύμπλεγμα από ογκώδεις, σκοτεινόχρωμους βράχους, αλλά και το σημαντικότερο μοναστικό συγκρότημα μετά από αυτό του Αγίου Όρους. Η μοναδικότητα του βραχώδους, εκπληκτικού ανάγλυφου του τοπίου, το οποίο δημιουργήθηκε από μεγάλο γεωλογικό φαινόμενο στο Θεσσαλικό κάμπο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των μοναστηριών με την ηχηρή απουσία της σεξουαλικότητας συνέστησαν τους βασικούς λόγους της επιλογής των Μετεώρων ως μελέτη περίπτωσης.

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Σύγχρονες ευρυζωνικές τεχνολογίες και η επίδραση τους στο χωρικό σχεδιασμό

#ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η εξάπλωση των ευρυζωνικών τεχνολογιών τις έχει καταστήσει αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας και η σημασία τους σε μια σύγχρονη κοινωνία θεωρείται θεμελιώδης.Ως εκ τούτου, η θετική της επίδραση συμπεριλαμβάνεται και στον σύγχρονο χωρικό σχεδιασμό. 
Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε στις χωρικές διαστάσεις των συγκεκριμένων τεχνολογιών. Η γενική μας παραδοχή είναι ότι όλο και περισσότερες κοινότητες στρέφονται στην κατεύθυνση της αξιοποίησης του οφέλους που η ευρυζωνικότητα προσφέρει. 
Οι κοινότητες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, κατορθώνουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους κατοίκους τους, να αμβλύνουν τις υπάρχουσες κοινωνικό-χωρικές αντιθέσεις, και επίσης να μετατρέπονται σε πόλο έλξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα από μια σειρά κατευθύνσεων και στρατηγικών που απώτερο σκοπό έχουν την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την χωρική βιωσιμότητα. 
Για να είναι ακριβής μια τέτοια πολιτική προώθησης των σύγχρονων τεχνολογιών πρέπει να περιλαμβάνει α) τον καθορισμό των τοπικών αναγκών, β) των στοιχείων που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το όφελος των ευρυζωνικών δικτύων και την όσο το δυνατό καλύτερη ποσοτικοποίηση τους, γ) των εταίρων (πολίτες, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τοπικές αρχές) και το βαθμό στον οποίο αυτοί θα εμπλέκονται ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν από τα αντίστοιχα χωρικά σχέδια καθώς επίσης και δ) την σωστή κατανομή των τεχνολογικών πόρων, ώστε να μη δημιουργείται ψηφιακό χάσμα. Περιπτώσεις πόλεων ή περιφερειών ανά τον κόσμο που αξιοποιούν στο έπακρο τις ευρυζωνικές τεχνολογίες κατορθώνουν να γίνονται ελκυστικότερες και προτιμώνται έναντι άλλων από επενδυτικές ομάδες, οι οποίες επιλέγουν ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον για την εγκατάσταση των επενδύσεων τους. 

Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Ειδικές μορφές τουρισμού: disaster tourism

#ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ,Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΚΟΥΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο τουρισμός καταστροφών αποτελεί μια πολύ ειδική μορφή εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερη απήχηση τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο εξωτερικό. Τα μέρη που επιλέγονται συνιστούν παράγωγα φυσικών αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών. Ως παράγοντες που παρακινούν τον ενδιαφερόμενο να ακολουθήσει και να εξερευνήσει τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, ονοματίζονται η ανθρώπινη περιέργεια για το φαινόμενο της καταστροφής αλλά και το ενδιαφέρον παρατήρησης της πληγείσας κοινότητας.
Η συσχέτιση του με άλλα είδη τουρισμού όπως dark tourism, poverty tourism και adrenaline tourism οφείλεται στην πολυδιάστατη έννοια της καταστροφής και στη σύσταση της από πολλές μεταβλητές (το κατεστραμμένο από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια τοπίο, ταυτόχρονη συνύπαρξη φτώχειας και πόνου). Ωστόσο η διάκριση του από τα προαναφερθέντα είδη στηρίζεται στα κίνητρα των τουριστών. Η λεπτή γραμμή διαχωρισμού οριοθετείται στην επιθυμία παρατήρησης του τραγικού συμβάντος (disaster tourism) και της δύσκολης κατάστασης των ανθρώπων (dark tourism).
Το υπό μελέτη είδος τουρισμού απευθύνεται σε εξειδικευμένο γκρουπ ενδιαφερόμενων καθώς προϋποθέτει καλή ψυχική και φυσική κατάσταση, περιορίζοντας το κοινό και η περίοδος του ταξιδιού εξαρτάται από τη δυναμικότητα του φαινομένου καταστροφής.

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Εξέλιξη Πολιτιστικών Βιομηχανιών : Σύγκριση πολιτιστικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας

#ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ, ΠΜΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί αρχικά η περιγραφή των όρων των πολιτιστικών βιομηχανιών και της εξέλιξης τους από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έως τις αρχές του 21ου, όπου συνδέονται με τον όρο των δημιουργικών [βιομηχανιών και αναγνωρίζονται ως αναπτυξιακή προοπτική κρατών και πόλεων που έχουν πληγεί από την αποβιομηχάνιση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια επιχειρείται σύγκριση μεταξύ της πολιτιστικής πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας με αυτή της Ελλάδας, καθώς οι δύο χώρες διαθέτουν πολιτιστικούς πόρους υψηλής έντασης τους οποίους αξιοποιούν σύμφωνα με την ασκούμενη ανά χώρα πολιτιστική πολιτική, ενώ παράλληλα μεταξύ των δύο χωρών διακρίνονται και επί μέρους κοινά χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός και ο πληθυσμός των αστικών κέντρων της περιφέρειας και η ένταξή τους στο πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής ένωσης, που επιτρέπουν το εγχείρημα μίας συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ των δύο πολιτικών για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων .
Ο ρόλος των πολιτιστικών/δημιουργικών βιομηχανιών δημιουργεί προϋποθέσεις εν γένει ανάπτυξης σε επίπεδο πόλης και παράλληλα σε εθνικό επίπεδο συμβάλλει όλο και περισσότερο στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη, στην ενίσχυση του τόπου με τουριστικές ελκτικές παροχές, ενώ λειτουργεί και ως προς την ενίσχυση του τόπου στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων. Με αυτό το δεδομένο, τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν τις πολιτιστικές βιομηχανίες πρωτίστως απευθυνόμενες στον τοπικό πληθυσμό και ακολούθως, προωθώντας τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Η ανοιχτή καινοτομία ως εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι χωρικές επιπτώσεις.

#ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΤμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην σημερινή οικονομία της γνώσης, η καινοτομία αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ανάπτυξης και θεμελιώδης στοιχείο του επιχειρηματικού πνεύματος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έννοια της ανοιχτής καινοτομίας, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τους επιχειρηματικούς κύκλους. Το νέο αυτό είδος της καινοτομίας υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις εκτός από τις εσωτερικές ιδέες και διαδρομές στην αγορά πρέπει να χρησιμοποιούν και τις εξωτερικές. 
Με τον τρόπο αυτό τα όρια της επιχείρησης με το περιβάλλον γίνονται πιο διαπερατά και οι καινοτομίες μπορούν εύκολα να μεταφερθούν προς τα μέσα και προς τα έξω. Συνεπώς οι ιδέες, τα συστήματα οργάνωσης και διανομής όπως και η έρευνα και ανάπτυξη δεν προέρχονται μόνο από την επιχείρηση αλλά και από εξωτερικές πηγές.
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την επίδραση της ανοιχτής καινοτομίας στο Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας. Για το λόγο αυτό αναλύονται οι μεταβολές που απαιτούνται στους βασικούς παίκτες (επιχειρήσεις, έρευνα και εκπαίδευση, χρηματοδοτικοί φορείς, θεσμοί) ώστε να διευκολυνθεί η παρουσία της και να εδραιωθεί ως στρατηγική. 
Στην κατεύθυνση αυτή μελετάται το κρίσιμο ζήτημα του μεγέθους της επιχείρησης και οι δυνατότητες για βελτίωση του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Ειδικότερα όσο αναφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν πόρους για εφαρμοσμένη έρευνα, η αποτελεσματική τους δικτύωση παραμένει η μόνη λύση για την διευκόλυνση της ανοιχτής καινοτομίας.