Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Ηράκλειο : Ολοκληρώθηκε το Agrockathon

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Agrockathon, μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και το Enterprise Europe Network – Hellas.
Τα Agrockathon , ο πρώτος μαραθώνιος καινοτομίας και τεχνολογίας για τον αγροτικό τομέα που διοργανώθηκε στην Ελλάδα, στις 5-7 Ιουνίου 2015 στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Δήμου και ειδικότερα της Αντιδημαρχίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελεί μία παραλλαγή του θεσμού Hackathon κατά των οποίο νέοι που ασχολούνται με ζητήματα πληροφορικής και ερευνάς σε διάφορα γνωστικά πεδία, συναντιούνται σε προκαθορισμένη πόλη και χώρο και εξετάζουν την εφαρμογή συγκεκριμένων ιδεών προσπαθώντας να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Στόχος των διοργανωτών ήταν να έρθουν σε επαφή επαγγελματίες του αγροτικού τομέα με τεχνολόγους της πληροφορικής και μηχανικούς, να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ώστε να δημιουργηθούν συσκευές και συστήματα αυτοματοποίησης της αγροτικής παραγωγής που μπορούν να συμβάλλουν ως τεχνολογικές λύσεις στην αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων του αγροτικού τομέα αλλά και στη βελτίωση και καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των αγροτών. 

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Ποιες δράσεις Δήμων μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»

#Ράλλης Γκέκας , Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ,
To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), είναι το μοναδικό από τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που παρουσιάζει στον προϋπολογισμό του ουσιαστική αύξηση, σε σχέση με τα αντίστοιχα ΕΠ των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Αυτό οφείλεται στις επιλογές και τις κατευθύνσεις της πολιτικής για το 2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ. Δε θα μπορούσε βέβαια να μη σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), αφορά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι και ο σχεδιαστής του νέου ΕΣΠΑ.
Τόσο από τον τίτλο του όσο και από την υλοποίηση των ανάλογων ΕΠ«Ανταγωνιστικότητας», σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, το (ΕΠΑνΕΚ) στοχεύει στη στήριξη και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις του από τα προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητας» αναμένονταν, τουλάχιστον όσον αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να μην περιορίζονται μόνο σε τομεακές προτεραιότητες που επιβάλλει η κρίση, αλλά αντίθετα να λάβουν υπόψη τους τις νέες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και το νέο ρόλο της ΤΑ στο τοπικό αναπτυξιακό γίγνεσθαι.
Η Στρατηγική για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
Η στρατηγική για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις (4) πυλώνες:

«Θεσσαλονίκη 2030: Σχεδιάζοντας ένα άλλο αστικό μέλλον»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ,1-2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο με τίτλο «Θεσσαλονίκη 2030: Σχεδιάζοντας ένα άλλο αστικό μέλλον», σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου και στις 1 και 2 Ιουλίου και 2015, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Αίθουσες Δημοτικού Συμβουλίου και Πολλαπλών Χρήσεων) στο πλαίσιο της συγκρότησης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χωρική και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη 15ετία και θα διεξαχθεί δημόσια συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους πάνω στις προτεραιότητες και τις στρατηγικές του αναπτυξιακού σχεδιασμού της πόλης. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαμορφώνεται ως εξής: 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015
10:00 – 13:30 / Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: «Αστικό περιβάλλον και βιώσιμη κινητικότητα»
Υποδομές και δίκτυα, δημόσιος χώρος και ολοκληρωμένες αναπλάσεις, ενεργειακή εξοικονόμηση με βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αναστροφή αστικής υποβάθμισης, βιώσιμη κινητικότητα και συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών και διαχείριση κυκλοφορίας
Κεντρική Εισήγηση: Θανάσης Παππάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

18:00 – 21:30 / Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: «Κοινωνική πολιτική και Αλληλεγγύη»
Ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλληλεγγύη, δομές και παρεμβάσεις
Κεντρική Εισήγηση: Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Ο θεσμός των Περιφερειακών επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ-CEMR  με θέμα «Τα Οικονομικά των Ελληνικών Δήμων 
στο Ευρωπαϊκό τους Περιβάλλον» 

#Παναγιώτης Μαΐστρος, Επιστημονικος  Συνεργάτης ΚΕΔΕ 
«Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ» 

Το νέο ΕΣΠΑ 2014–2020 περιέχει περισσότερες προγραμματικές και διαχειριστικές απαιτήσεις, σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων και των δράσεων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επομένως θα χρειαστεί εντονότερη ενεργοποίηση των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους (της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ). 
Προς την κατεύθυνση αυτή, εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά ο νέος θεσμός των «Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που νομοθετήθηκε μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ με το Άρθρο 24Α του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 κλπ». 
Προβλέπεται η συγκρότηση 13 ΠΕΑΣ, κατ’ αντιστοιχία προς τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΑΣ 
Κάθε Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, η οποία θα λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου ΠΕΠ, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 
1ο. Διατυπώνει τη γνώμη της προς τη Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος σχετικά με την κατάρτιση και την εξειδίκευσή του, με τη διαδικασία εκπόνησης των προσκλήσεων και με τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων που αφορούν έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΣΔΕ). 
2ο. Ενημερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ για την πορεία υλοποίησης των πράξεων των Δήμων. 
3ο. Διατυπώνει αντίστοιχες εισηγήσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σχετικά με τους άξονες προτεραιότητας ή τους ειδικούς στόχους ή τις κατηγορίες δράσης αυτών που έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους της περιφέρειας και ενημερώνεται από τις Διαχειριστικές Αρχές για την πορεία υλοποίησής τους. 
Σημειώνω εν προκειμένω ότι, εφόσον οι άξονες προτεραιότητας ή οι ειδικοί στόχοι ή οι κατηγορίες δράσης αφορούν γενικότερα Δήμους της χώρας, η ΚΕΔΕ συντονίζει τις ΠΕΑΣ στις εισηγήσεις τους προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικάλων : Να μιλάμε πλέον για αποτελέσματα και όχι μόνον για προθέσεις.

Ομιλία στην ημερίδα της ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των ΟΤΑ. Τρίτη 23/06/2015

Αλήθεια η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι υπό πτώχευση; Έχει να πληρώσει τα όσα έχει υποσχεθεί; Έχει να στηρίξει τα όσα της έχουν φορτώσει; Και μιλάω για φόρτωμα και όχι για ανάθεση, γιατί η ανάθεση είναι μία πιο ομαλή και δημοκρατική διαδικασία...
Τα τελευταία χρόνια, εμείς οι Δήμαρχοι, έχουμε μάθει να είμαστε γκρινιάρηδες ή ακόμη και μεμψίμοιροι, και αυτό γιατί έχουμε απέναντί μας ένα κράτος που έχει κώφωση... on demand, ακούει δηλαδή μόνον κάποια από αυτά που θέλουμε να του πούμε, αλλά και γιατί -ας μην κρυβόμαστε- η γκρίνια και το γενικό ανάθεμα, μας βοηθάει να κρύψουμε δικές μας ανεπάρκειες και αδυναμίες.

Όμως τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκε νωρίτερα δεν μας αφήνουν περιθώρια στρουθοκαμηλισμού και επανάπαυσης.
Με -6,4% ρυθμό ανάπτυξης και 50% των νέων ανθρώπων στο φάσμα της ανεργίας, η τοπική αυτοδιοίκηση Α βαθμού, η πιο κοντινή μορφή εξουσίας στην κοινωνία, πρέπει να ανασκουμπωθεί και να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Ποιες είναι αυτές; Θα το δούμε λίγο παρακάτω.
Πάντως σίγουρα δεν θα έρθει κανείς να μας παρακαλέσει να ετοιμάσουμε σωστά επιχειρησιακά σχέδια, δεν θα έρθει κανείς να μας οργανώσει αν εμείς μόνοι μας δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη τί δεν πήγε καλά μέχρι σήμερα.
Στα επόμενα λεπτά θα σας μιλήσω για το ΕΠ Μεταρρύθμισης του Δημόσιου τομέα, για το ΕΠΑνΕΚ αλλά και για απλές ιδέες και λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να κάνουν την τοπική αυτοδιοίκηση πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφή.
Έλεγα στην ομιλία μου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, πριν περίπου ένα μήνα, ότι τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι.

Δηλαδή το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε, είναι να επανασχεδιάσουμε τις υπηρεσίες μας έχοντας στο επίκεντρο τον πολίτη, ο οποίος στο επίπεδο της εξυπηρέτησης, πρέπει να είναι πελάτης.
Ανάπτυξη είναι επίσης το να δημιουργήσουμε για τους υποψήφιους επενδυτές ένα φιλικό προς εκείνους περιβάλλον, έτσι ώστε να γνωρίζουν πού πρέπει να πάνε, τί να ζητήσουν και πότε να περιμένουν απάντηση.

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Ο Σταύρος Μπένος περιγράφει την ιδέα του ΔιαζώματοςH επιστημονική διημερίδα PS Value Talks Ψηφιακή Αειφορία/ Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς συγκέντρωσε στις 22 και 23 Μαΐου 2015 κορυφαίους εκπροσώπους ιδρυμάτων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλήσουν για έξι θεματικές ενότητες και να παρουσιάσουν τις νεώτερες τάσεις στη διαχείριση και ανάδειξη των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις συνιστώσες του ψηφιακού μας κόσμου αλλά και στη συμβολή των θεσμικών διαχειριστών της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες ανήκουν.

Επιφανείς Έλληνες εκπρόσωποι εθνικών φορέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών προσκλήθηκαν ως ομιλητές και συντονιστές και πραγματοποίησαν ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή του κοινού.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκος Ξυδάκης και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης. 

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Αναζητώντας τη μορφη της Βιώσιμης πόλης: Κριτική προσέγγιση του Συμπαγούς Πολεοδομικού Μοντέλου

#Νίκος Μπαρμπόπουλος, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
#Δημήτρης Μηλάκης,Τοπογράφος Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
#Θάνος ΒλαστόςΑναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΑΕΙΧΩΡΟΣ (τόμος 4, τεύχος 1, Μάϊος 2005).

Την τελευταία δεκαετία, ο όρος "συμπαγής πόλη" συναντάται σε μεγάλο αριθμό κειμένων πολεοδομικής πολιτικής, που αναφέρονται στο μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων. Σε αυτά τα κείμενα υποστηρίζεται ότι η άσκηση πολιτικών με στόχο την αύξηση των πυκνοτήτων και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων θα έχει σημαντικά ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Ωστόσο, παράλληλα και κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα εκφράζεται έντονος προβληματισμός για το εάν πράγματι αυτό το πολεοδομικό μοντέλο θα έχει τα αποτελέσματα που αναμένονται και για το κατά πόσον θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις σύγχρονες πόλεις που εμφανίζουν έντονες τάσεις επέκτασης. Σε αυτήν την εργασία διερευνάται το μοντέλο της συμπαγούς πόλης ως προς τέσσερις παραμέτρους: (α) τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη του, (β) την κοινωνική του αποδοχή, (γ) στο κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο και (δ) τη συμβολή του στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται σ' όλα αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα στο πρώτο, με σκοπό την απόκτηση περισσότερο αξιόπιστων στοιχείων, που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών οι οποίες θα προωθήσουν πραγματικά την προοπτική της βιώσιμης πόλης. 

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η βελτίωση του περιβάλλοντος στην κλίμακα του πλανήτη, πρωτεύον στόχος της πολιτικής για τη βιωσιμότητα, προϋποθέτει ριζική αναθεώρηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων πόλεων. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη βιώσιμη πόλη, ένα βασικό ζήτημα που τίθεται είναι η αναζήτηση του ή των πολεοδομικών μοντέλων που της αναλογούν και ειδικότερα ως προς: την κατανομή των λειτουργιών, την πυκνότητα και την ιεράρχηση της δομής της (κέντρο - τοπικά κέντρα - προάστια). Η συζήτηση περί της βέλτιστης ("ιδανικής") μορφής είναι παλαιά όσο η επιστήμη της πολεοδομίας. 

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Τρίκαλα :Πρόγραμμα Πρόβλεψης Πλημυρών SMART WATER

Τις προοπτικές, τα οφέλη και τις δυνατότητες προστασίας των περιουσιών των πολιτών, από την εφαρμογή του προγράμματος SMART WATER στη Θεσσαλία και στα Τρίκαλα, ανέπτυξε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητα ζωής του Δήμου Τρικκαίων, σε ανάλογο συνέδριο. Επρόκειτο για το συνέδριο με τίτλο 2nd Water Conference 2015 (Δεύτερο Συνέδριο για το Νερό 2015) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza  από την Boussias Conferences. Στην ενότητα με τίτλο «Water Security» (Ασφαλές Νερό), ο αντιδήαμρχος κ. Γιάννης Κωτούλας ανέπτυξε το θέμα «Πρόγραμμα Πρόβλεψης Πλημυρών SMART WATER».

Σε αυτή την ετήσια συνάντηση για την Αειφόρο Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, ήταν σαφές ότι το πρωτοπόρο πρόγραμμα στο οποίο μετέχει ο Δήμος Τρικκαίων, έχει ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρόγραμμα με το αρκτικόλεξο SMART WATER (Εξυπνο Νερό) και που κατά λέξη στην αγγλική αναλύεται σε Simple MAnagement of Risks Through a Web Accessible Tool for European Regions και σημαίνει «Απλή διαχείριση κινδύνων μέσω διαδικτυακώς προσβάσιμου εργαλείου για ευρωπαϊκές περιφέρειες».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διακρατικό και  συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO)” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Στη χώρα μας μετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εταίρος με επιστημονικό υπεύθυνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων μετέχει σε αυτό, έχοντας υπογράψει το σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Το έργο θα προσφέρει ένα εργαλείο παρακολούθησης και πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο, σε οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πλημμυρών, δηλαδή: Αρχές Πολιτικής Προστασίας (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), Περιφερειακές Αρχές που σχετίζονται με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, Μετεωρολογικά Γραφεία, στελέχη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και Δήμους. Αυτό είναι δυνατό χάρη στο έξυπνο WEB GIS σύστημα, το οποίο είναι διαχειρίσιμο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από στελέχη με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και επίπεδα πρόσβασης μέσω ιεράρχησης της εμπλοκής του κάθε τελικού χρήστη.

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού : Η στρατηγική Τουρισμού

#Αλέκος Ορουντιώτης .Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ

H Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 αποτελεί τη δέσμευση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για τις δράσεις που επιβάλλεται να αναπτύξει, κατά κύριο λόγο, ο Οργανισμός μέχρι το 2015 για να πετύχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους του για βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της Κύπρου. Ουσιαστικά, η Στρατηγική Τουρισμού αποσκοπεί στην προώθηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διεύρυνσης της τουριστικής οικονομίας της Κύπρου, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από τη διείσδυση και καθιέρωση της Κύπρου σε στοχευμένες τουριστικές αγορές, την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής, όπως και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας.
Στο σύνολό της, η Στρατηγική Τουρισμού 2011 - 2015 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πόνημα, το οποίο υιοθετώντας κριτική προσέγγιση και προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις, κατ’ αρχή, προβαίνει με σαφήνεια και επιστημονικότητα στην ανάλυση της Κυπριακής τουριστικής προσφοράς (προϊόντος) και της ζήτησης (αγοράς) και, ακολούθως, εστιάζει στον εντοπισμό και ανάπτυξη των στοχευμένων στρατηγικών κατευθύνσεων που ο ΚΟΤ θα ακολουθήσει. 

Για την ανάπτυξη της στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη μία σειρά από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων - ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη εξωγενών παραγόντων όπως: οι ταχύτατες αλλαγές στις προτιμήσεις και τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων της τουριστικής αγοράς, η μετάλλαξη της δομής της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας και η εξέλιξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις τουριστικές αγορές της Ευρώπης. 
Επίσης, δόθηκε σημασία στη μελέτη εσωτερικών παραγόντων όπως: 
 • η δομή του τουριστικού τομέα της Κύπρου, 
 • το πλαίσιο εξουσιών του ΚΟΤ, 
 • οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους. 

Οι πόλεις ως αποθήκες κεφαλαίων

Η πολυγραφότατη Ολλανδοαμερικανίδα καθηγήτρια Σάσκια Σάσεν.

Σ. Σάσεν: «Οι πόλεις ως αποθήκες κεφαλαίων».
Συνέντευξη στην Ευρυδίκη Μπέρση.Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή ,06.06.2015

Η Σάσκια Σάσεν, οικονομολόγος και καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μελετά την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στις κοινωνίες από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στη συνέντευξή της στην «Κ», η Σάσεν περιγράφει τη δυστοπία των άδειων πολυτελών συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων που ξεπηδούν σε πόλεις-αγαπημένους επενδυτικούς προορισμούς διαλύοντας τον αστικό ιστό και χρησιμεύοντας κυρίως ως αποθήκες κεφαλαίων. Η Ολλανδοαμερικανίδα καθηγήτρια θεωρεί ότι αντίστοιχο μέλλον επιφυλάσσεται και στην Αθήνα.

– Υστερα από πέντε χρόνια λιτότητας και παρά την κυβερνητική αλλαγή, η Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται πιέσεις για νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, νέο κύμα απορρύθμισης και ιδιωτικοποιήσεων. Πώς σχολιάζετε αυτή τη στρατηγική «υπέρβασης της κρίσης»;

– Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε συνταγές που λειτουργούν για την οικονομία των μεγάλων εταιρειών. Οι δείκτες που χρησιμοποιούν για να ισχυριστούν ότι τα μέτρα λειτουργούν είναι δείκτες ευνοϊκοί από τη σκοπιά των μεγάλων εταιρειών, όχι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δική μου ερώτηση, όταν φάνηκε προς στιγμήν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, ήταν ποιος ωφελείται από την ανάπτυξη αυτή. Οχι όλοι αυτοί που έχασαν τις δουλειές και τις επιχειρήσεις τους, οι άρρωστοι και οι άστεγοι που αυξάνονται κάθε μέρα. Ευνοούνται οι εταιρικοί επενδυτές.

– Με ποιον τρόπο;

– Υπάρχουν τεράστια εταιρικά και χρηματοπιστωτικά κεφάλαια σήμερα που δεν ξέρουν τι να αγοράσουν, δεδομένων των προβλημάτων των κερδοσκοπικών επενδύσεων, οι οποίες προκάλεσαν τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Θέλουν να αγοράσουν οποιοδήποτε κομμάτι γης και οποιοδήποτε ακίνητο έχει αξία. Η Αθήνα δεν θα βουλιάξει, θα επανακάμψει ως εταιρικό κέντρο, με επενδυτές από τον χώρο της κτηματαγοράς, που θα ανεβάσουν τις περιοχές της Αθήνας που επιθυμούν. Αυτή την τάση τη βλέπουμε σε πολλές πόλεις. Στην έρευνά μου «Σε ποιον ανήκει η πόλη», στην οποία εξετάζω δεδομένα από 100 και πλέον πόλεις, διαπίστωσα ότι, από τα μέσα του 2013 ώς τα μέσα του 2014, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια επενδύθηκαν για αγορά ακινήτων στις 100 πιο περιζήτητες πόλεις του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει μόνο επενδύσεις σε ακίνητα αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων, όχι μικρές αγοραπωλησίες, και αφορά μόνο έναν χρόνο. Το ίδιο συνεχίζεται χρόνο με τον χρόνο. Οπως είπα, το φαινόμενο άρχισε το 2008, μετά την κρίση, όταν η αγορά αστικών οικοπέδων έγινε μια από τις καλύτερες επενδύσεις.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Design Book από την Arup: διερεύνηση των ιστοριών 50 πόλεωνΗ διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος έχει να κάνει με την βελτίωση των πόλεων και, στη συνέχεια, με την διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου. 

Το «Βιβλίο Σχεδιασμού: η διερεύνηση των ιστοριών 50 πόλεων» συγκεντρώνει έργα όλων των ειδών που παραδίδονται για και από πόλεις σε όλο τον κόσμο.  Εξετάζονται οι ιδέες που βοηθούν να διαμορφωθούν εξαιρετικές αστικές περιοχές - που είναι intelligentbeautiful, green, resilient, responsible and future-facing . 
Περιλαμβάνονται σκέψεις από έναν αριθμό διεθνούς φήμης ομιλητές που μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα.  Μερικοί από αυτούς είναι οι: 
 • Judith Rodin - Πρόεδρος του Ιδρύματος Rockefeller
 • Edgar Pieterse - διευθυντής του African Center for Cities
 • Clover Moore - Δήμαρχος της πόλης του Σίδνεϊ
 • Thomas Heatherwick - Βρετανός σχεδιαστής και ιδρυτής της Heatherwick Studio
Μπορείτε να το διαβάσετε online εδώ
«Ο σχεδιασμός σε μια πόλη έχει να κάνει με το να σκεφτόμαστε κάτι με διαφορετικό τρόπο.  Είναι οι νέοι συσχετισμοί, είναι κάπως σαν μία αλλαγή οπτικής γωνίας.  Μερικές φορές αυτό είναι ριζοσπαστικό, μερικές φορές είναι κάπως εξελικτικό, αλλά πάντα πρέπει να είναι κάτι καινούριο, επειδή αλλιώς, απλά επαναλαμβανόμαστε και μιμούμαστε – και αυτό δεν είναι σχεδιασμός».

- Malcolm Smith, πρόεδρος της Global Masterplanning and Urban Design Leader, Aurp

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής ή …σχεδιασμός ολοκληρωμένης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης;

Πρόσφατα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα ίδρυσης Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης/Προβολής Λέσβου με τη δημοσιοποίηση του σχεδίου καταστατικού του. Σήμερα, λίγες ημέρες πριν τη συζήτηση (και κύρωση;) του καταστατικού του νέου Οργανισμού από την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου, οι κινήσεις «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου» και «Συμβόλαιο Ζωής για το Αιγαίο», δημοσιοποίησαν από κοινού τις απόψεις τους για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό και με πολλές πτυχές και προεκτάσεις ζήτημα.

Ο σκοπός του υπό ίδρυση οργανισμού, όπως αναλύεται στο προτεινόμενο καταστατικό του, δεν είναι σαφής και ξεκάθαρος. Το γεγονός αυτό εντείνεται από την έλλειψη μελέτης σκοπιμότητας που θα περιέγραφε αναλυτικά τους στόχους του Οργανισμού και τους τρόπους υλοποίησης τους, το οργανόγραμμα και τη στελέχωση του καθώς και το κόστος λειτουργίας του τουλάχιστον για τη πρώτη 3ετία και τη προέλευση των πόρων που θα καλύψουν τη δράση του . Ειδικά η στελέχωση του Οργανισμού με αποσπάσεις από τοΝ Δήμο και τη Περιφέρεια ηχεί παράξενα. Αν υπήρχε στελέχωση με ειδικά εκπαιδευμένα άτομα γιατί τότε τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος αναθέτουν σε τρίτους το πρόγραμμα προβολής ακόμη και σήμερα;

Οι στόχοι-ενέργειες του οργανισμού περιλαμβάνουν συγκεχυμένες και αόριστες αναφορές σε αντικείμενα που είναι υπό την ευθύνη πολλών και διαφορετικών δομών/υπηρεσιών του δήμου (πολεοδομία, τεχνικά έργα, αντιδημαρχίες πολιτισμού, ποιότητας ζωής, κ.α.), αλλά και υπηρεσιών εκτός δημοτικού και περιφερειακού ελέγχου (υπουργεία πολιτισμού, τουρισμού, υποδομών, κ.α.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και μιασυγκεχυμένη, ασαφή πρόταση χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία ιεράρχηση των απαιτούμενων ενεργειών-στόχων, ως μέρους ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι ησυνδυαστική ανάπτυξη γεωργίας-κτηνοτροφίας-αλιείας, μεταποίησης και ειδικών μορφών τουρισμού μέσα σε πλαίσια μικρής κλίμακας με σεβασμό στην παράδοση, στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον, αποτελούν το τουριστικό προϊόν της Λέσβου. Αυτό εξάλλου προκύπτει από όλες τις σχετικές αναπτυξιακές μελέτες και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που έχουν, κατά καιρούς, πραγματοποιηθεί για το νησί μας.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Θεσσαλονίκη :Εγκαινιάστηκε η πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τη διαδικτυακή πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσίασαν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σε συνέντευξη Τύπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σπύρος Πέγκας και στελέχη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (http://opengov.thessaloniki.gr), η οποία είναι προσβάσιμη και από κινητές συσκευές,  βρίσκονται συγκεντρωμένες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές που έχει αναπτύξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης, μέσα από την πύλη θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα έργα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, καθώς και για τις καινοτόμες δράσεις και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.
Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, η νέα αυτή υπηρεσία εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για ενδυνάμωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης σε «ευφυή» πόλη (Smart City). «Η υλοποίηση του αντίστοιχου σχεδίου δράσης φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, να δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές και να οδηγήσει στην επίτευξη μακροχρόνιων, άμεσων και έμμεσων ωφελειών για την πόλη. Η προώθηση της ηλεκτρονικής, ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι αρχές της διαφάνειας και τη λογοδοσίας και να τονωθεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Μεταπτυχιακό "Πολεοδομία-Χωροταξία" με έμφαση στην Αστική Αναγέννηση

Αιτήσεις μέχρι 19.6.2015

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολεοδομία – Χωροταξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Π.Μ.Σ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Αστική Αναγέννηση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
 Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.200 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε € 1.300 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος, των Σχολών Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, και άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και στη γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα και την προφορική συνέντευξη. Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015. 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας


Προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας κι της ανταγωνιστικότητας»
Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη, ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση τεσσάρων (4) επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο ης Αθήνας, ως εργαλείο ανάπτυξης, προώθησης και στρατηγικής διαφοροποίησης των μκρομεσαίων επιχειρήσεων στην πόλη.
Το έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα:
- ΤΜΗΜΑ Α: Οι επιχειρηματικές διαδρομές ως εργαλείο για την ανάδειξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην πόλη της Αθήνας και η χάραξη τους
- ΤΜΗΜΑ Β: Ενεργοποίηση των επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας 

Διαβάστε την σχετική προκήρυξη :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το υπό προκήρυξη έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε για το Τμήμα Α, είτε για το Τμήμα Β, ή και για τα δύο τμήματα.
Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα εννιά χιλιάδες, τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (59.349,59 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και επιμερίζεται στα δύο τμήματα του έργου ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α: είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (26.707,31 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β: τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ κι είκοσι οκτώ λεπτά (32.642,28 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα και η συνεισφορά τους στην ψηφιακή οικονομία

H Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες οργανώνει Ημερίδα με θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά , στην Αθήνα, τις 29 Ιουνίου 2015, 9:30 - 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Ερμής, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθηνών,Ακαδημίας 7, Αθήνα.
Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντική την εισφορά των πόλεων στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς.Γι' αυτό οργανώνει ένα ειδικό πάνελ συζήτησης με τίτλο "Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα και η συνεισφορά τους στην ψηφιακή οικονομία".Στο πάνελ θα συμμετέχουν.

ΣυντονιστήςΤάσος Οικονόμου, Δημοσιογράφος
Συμμετέχοντες:
M. RichardsΕυρωπαϊκή Επιτροπή,DG CONNECT
Κ. Καρύδη, Δήμος Αθηναίων
Κ. Μοχιανάκης, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Μ. Τσιτλακίδης, Δήμος Θεσσαλονίκης
Γ. Κωτσής-Γιανναράκης, Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ
Θ. Καρούνος, Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ

Στο blog μας , έχουμε δημοσιεύσει εκατοντάδες αναρτήσεις για το θέμα παρουσιάζοντας μελέτες, απόψεις, καλές πρακτικές αλλά και θεωρητικές αναζητήσεις.Επιμένουμε επίσης ότι η ιδέα των έξυπνων πόλεων πρέπει να συνοδεύεται από εκείνο το μείγμα πολιτικής που πέρα της κοινωνικής αποδοτικότητας θα επικεντρώνεται και στην οικονομική αποτελεσματικότητα.
Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα :

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Common Fest :Απολογισμός προφεστιβαλικής εκδήλωσης Ηρακλείου


Την τρίτη χρονιά παρουσίας μας στο Ηράκλειο επιλέξαμε να διοργανώσουμε ένα διήμερο με κεντρικό θέμα την “Ανάπτυξη δομών συνεργασίας για τα κοινά”. Για το σκοπό αυτό καλέσαμε μέλη από δυο διεθνώς αναγνωρισμένα έργα το FLOK society project και την Cooperativa Integral Catalana.
Ομάδες από το Ηράκλειο αλλά και από το Ρέθυμνο και τα Χανιά είχαν την ευκαιρία πριν κατά την διάρκεια αλλά και μετά την εκδήλωση να συζητήσουν, να τους παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ν ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την αυτοργάνωση την συνεργατικότητα την αλληλεγγύη και τα κοινά.
IMG_1413
Ο John Restakis μιλάει για τη συνεργατική οικονομία και τα κοινά.

IMG_1377
Η παρουσίαση της CiC
Το πιο σημαντικό στοιχείο που παρουσιάστηκε ήταν ότι ένα δίκτυο, μια κοινότητα, μια ομάδα θα πρέπει να διαμορφώσει τον σχεδιασμό της και να τον υλοποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες,τις άξιες,τους σκοπούς όλων των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα να αναζητηθεί από όλους μαζί ποιος είναι ο κοινός τόπος μέσα στον οποίο αυτά θα πραγματοποιηθούν.
Επίσης τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για μεθοδολογία και πλάνο καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών και της γνώσης που υπάρχουν σε ανάλογες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Οι 16 νικήτριες πόλεις στην πρόσκληση Smarter Cities της ΙΒΜ


Η IBM ανακοίνωσε τις 16 Smarter Cities νικήτριες πόλεις για το 2015 -2016 .Σε αυτές τις πόλεις, η εταιρεία θα στείλει ομάδες ειδικών για να τους βοηθήσει σε κρίσιμα ζητήματα που κυμαίνονται από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μεταφορά και τη δημόσια ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη, τα έσοδα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημόσια έργα.
Οι 16 νικητές για 2.015-16 επιλέχθηκαν από μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα με πάνω από 100 πόλεις από όλο τον κόσμο που ζήτησαν επιχορήγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών της IBM. Έως τα μέσα του 2016, η IBM θα έχει κάνει τέτοιες επιχορηγήσεις σε περισσότερες από 130 πόλεις από όλο τον κόσμο που επιλέχθηκαν από περισσότερες από 600 αιτήσεις, με σχεδόν 800 κορυφαίους εμπειρογνώμονες της IBM  να παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες που υπολογίζονται σε περισσότερα από 66 εκατομμύρια δολάρια $. Κάθε συμβουλευτική υποστήριξη έχει εμπορική αξία $ 500,000.

Οι νικητές

 • Allahabad, India
 • Amsterdam, Netherlands
 • Athens, Greece
 • Denver, Colorado
 • Detroit, Michigan
 • Huizhou, China
 • Melbourne, Australia
 • Memphis, Tennessee
 • Rochester, New York
 • San Isidro, Peru
 • Santiago, Chile
 • Sekondi, Ghana
 • Surat, India
 • Taichung, Taiwan
 • Vizag, India
 • Xuzhou, China

Ωραιόκαστρο :Πύλη Διαμεσολάβησης με πολίτες και επιχειρηματίες

Πύλη Διαμεσολάβησης , όπου παρέχονται δωρεάν πληροφορίες στους πολίτες, καθώς και ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση εγκαινίασε ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Λειτουργεί στο ισόγειο του Δημαρχείου της πόλης,  κάθε Πέμπτη από τις 12.00 έως τις 15.00.
Στην πρώτη ημέρα της λειτουργίας της Πύλης Διαμεσολάβησης,  την περασμένη Πέμπτη 28 Μαΐου, η δικηγόρος – διαμεσολαβήτρια και συντονίστρια του προγράμματος, Ευγνωσία Ραφτοπούλου, μαζί με την Εύη Παπαδοπούλου, ενημέρωσαν και έδωσαν πληροφορίες στους προσερχόμενους πολίτες για τη δυνατότητα να λύσουν νομικά ζητήματα με διαμεσολάβηση, με κέρδη: πολύτιμο χρόνο, οικονομία σε χρήματα, διατήρηση κάποιας σχέσης και χωρίς να εκτεθούν δημόσια.
Η κ. Ραφτοπούλου την πρώτη ημέρα συνομίλησε με έντεκα πολίτες και επιχειρηματίες για το θεσμό που τώρα ξεκινά να εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες προηγμένες χώρες εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες. Εξήγησε τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, τον τρόπο επιλογής των διαμεσολαβητών, τον ρόλο των δικηγόρων, το κόστος, την εκτελεστότητα της συμφωνίας και τη μεγάλη χρησιμότητά της σε υποθέσεις ιδίως εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές, κληρονομικές, μισθωτικές και πολλές άλλες.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού'

Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις μετά τις 8/6/15 θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μόνο ηλεκτρονικά ή δια ζώσης. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, καθώς και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Τρίτη-Πέμπτη, 14.00-19:00) τηλέφωνα 24210-74494 & 24210-74399, φαξ & τηλέφωνο 24210-74381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr. 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Ηράκλειο , Χανιά :Ο Δημόσιος Χώρος στο επίκεντροΟ Δημόσιος Χώρος στο επίκεντρο: δύο (2) φεστιβάλ τον Ιούνιο στην Κρήτη αναδεικνύουν ζητήματα Χώρου, Γειτονιάς και Ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος

Τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Κρήτης σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων (6 &7 Ιουνίου και 12-14 Ιουνίου) θα φιλοξενήσουν τα καθιερωμένα φεστιβάλ p-public  στην πόλη των Χανίων και Αθέατη Πόλη στο Ηράκλειο με πληθώρα ομιλιών, διαλέξεων και δρώμενων με στόχο τη συζήτηση γύρω από ζητήματα του δημοσίου χώρου. 

Η ομάδα του p-public δημιουργήθηκε το 2010 από νέους αρχιτέκτονες και διοργανώνει κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων το πολυήμερο φεστιβάλ ‘p-public’. Το φεστιβάλ αυτό περιλαμβάνει διαλέξεις και δρώμενα σε δημόσιους χώρους στην πόλη με στόχο την ενεργοποίηση αναξιοποίητων ή/και εγκαταλελειμμένων δημόσιων χώρων, την αλλαγή της χρήσης του δημόσιου χώρου και της αντίληψη των χρηστών του για αυτούς.
Το φετινό p-public θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) στα Χανιά με τίτλο ‘Δημόσιος Χώρος- Έξυπνος Χώρος’ και επικεντρώνεται στη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων- πρακτικών στο δημόσιο αστικό περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των διαλέξεων, το πρόγραμμα και τα δρώμενα μπορείτε να βρείτε εδώ: http://p-public.gr/?lang=el

Αντίστοιχα, το φεστιβάλ της  Αθέατης Πόλης πραγματοποιείται από το 2012, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου με τόπους δράσης την Αγία Τριάδα και το Λάκκο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.  Στόχος του φεστιβάλ είναι ο επαναπροσδιορισμός και η διατύπωση πρότασης για τη ανάκτηση της σχέσης των κάτοικων της πόλης με το δημόσιο χώρο και τη γειτονιά καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και της δημόσιας ζωής. Σκοπός των δράσεων και παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων των περιοχών, όπου συνήθως λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Ηράκλειο :Καινοτόμα διαδραστικά συστήματα στο γραφείο πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης.

Infopoint
«Info point» Δήμου Ηρακλείου, ένα πρωτοποριακό γραφείο πληροφόρησης  των επισκεπτών του Ηρακλείου με καινοτόμα διαδραστικά συστήματα από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δημιουργήσει ένα γραφείο πληροφόρησης (Info point)   των επισκεπτών της πόλης με καινοτόμες τεχνολογίες που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματός του «Διάχυτη Νοημοσύνη» (Ambient Intelligence Programme).
Η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης L 313-1, Άξονας 4,  του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), Τοπικό πρόγραμμα LEADER και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 95% κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.
Το γραφείο πληροφόρησης αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων και άριστης συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με  τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης. Είναι ένας  διεθνώς πρωτοποριακός χώρος προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Κρήτης και παρέχει στους επισκέπτες, με τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, εναλλακτικούς τρόπους πληροφόρησης μέσω καινοτόμων διαδραστικών συστημάτων που ανέπτυξε το ΙΠ-ΙΤΕ.
Τα επτά, μοναδικά στο είδος τους συστήματα, είναι: 
Infocloud: Σε μια μεγάλη οθόνη αφής «ρέει» μια πλούσια συλλογή από φωτογραφικό υλικό και βίντεο για τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της Κρήτης. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει όποια εικόνα θέλει αγγίζοντάς την, ώστε να την δει σε μεγαλύτερη ανάλυση και να διαβάσει σχετική συνοδευτική πληροφορία.
Πολύτροπος Χάρτης: Το σύστημα περιλαμβάνει ένα τραπέζι, στην επιφάνεια του οποίου είναι τυπωμένος ο χάρτης της Κρήτης. Πάνω στον χάρτη προβάλλονται θέσεις και ονόματα τοποθεσιών. Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τετράγωνα κομμάτια από κοινό λευκό χαρτόνι, τα οποία επαυξάνονται μέσω ψηφιακής προβολής και παρουσιάζουν πληροφορίες οργανωμένες σε διαδοχικές σελίδες σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος του χάρτη.

Ηράκλειο :Έτοιμοι για το Agrockathon

Το Agrockathon, το πρώτο αγροτικό Hackathon που διοργανώνεται στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις  5-7 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Στόχος των διοργανωτών είναι να φέρουν σε επαφή επαγγελματίες του αγροτικού τομέα και τεχνολόγους της πληροφορικής, ώστε να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και να δημιουργηθούν συσκευές και συστήματα ως τεχνολογικές λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα του αγροτικού τομέα.
Το Agrockathon απευθύνεται σε 4 κατηγορίες επαγγελματιών:
 •          παραγωγούς/γεωπόνους,
 •          προγραμματιστές,
 •          designers και
 •          τεχνίτες,

οι οποίοι θα σχηματίσουν τέσσερις ομάδες των 6-8 ατόμων και θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις μέρες προκειμένου να δημιουργήσουν  μία συσκευή ή ένα σύστημα, τα οποία θα ανταποκρίνονται και θα παρέχουν λύση σε μία πραγματική αγροτική/κτηνοτροφική ανάγκη. 
Στο τέλος του τριημέρου Agrockathon, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ομάδων τους, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη κατά την παρουσίαση. Σαν πρωτοβουλία το Agrockathon ενθαρρύνει την προστασία και τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας άδειες ελεύθερου λογισμικού.

Επιθυμητό αποτέλεσμα, σε δεύτερο χρόνο, για τους διοργανωτές του Agrockathon είναι να δημιουργηθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, startups ή εταιρείες που θα ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγροτική τεχνολογία και να υλοποιήσουν τις ιδέες που αναπτύχθηκαν στο Agrockathon σε προϊόντα. Ιδέες για προϊόντα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα μπορούν να αφορούν στην επιτήρηση της αγροτικής/κτηνοτροφικής παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό υπάρχουσων συσκευών χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, ή σε πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών για καλύτερο συντονισμό παραγωγής και διανομής.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Θεσσαλονίκη και Αθήνα :Άρχισαν οι δράσεις στα πλαίσια των "100 Ανθεκτικών πόλεων"

Όπως είναι γνωστό η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα εντάχθηκαν στο τέλος του 2014 στο δίκτυο των "100 Ανθεκτικών πόλεων" (100 Resilient Cities), πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller, που έχει σκοπό να βοηθήσει πόλεις ανά τον κόσμο να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
Για το 2014 , 330 πόλεις από ολόκληρο τον κόσμο ( μεταξύ αυτών και το Ηράκλειο ) μπήκαν στην ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης και επιλέχθηκαν 35 (επτά ευρωπαϊκές ). 
Τον Δεκέμβριο του 2013 είχαν αναδειχθεί οι πρώτες 32 πόλεις του Δικτύου ενώ ο νέος γύρος συμμετοχών αναμένεται στο τέλος του 2015.

Με αφορμή την πρώτη δράση του προγράμματος «100 Ανθεκτικές Πόλεις», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης ανέφερε πως στόχος είναι «να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πόλεων ανά τον κόσμο που θα ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, αλλά και να προκύψει αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών».Όπως υποστήριξε ο κ. Μπουτάρης, η Θεσσαλονίκη εντάσσεται σε μια ομάδα δήμων από όλο τον πλανήτη, καθώς μετέχουν πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Σίδνεϊ, το Παρίσι, η Βοστόνη, η Βαρκελώνη, με διαφορετικά όμως προβλήματα.

«Ο όρος "αστική ανθεκτικότητα" αναφέρεται στη δυνατότητα μιας πόλης να επιβιώσει, να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί, παρά τις όποιες χρόνιες πιέσεις και τις όποιες απρόσμενες κρίσεις. Όπου "χρόνιες πιέσεις", βάλτε ανεργία, φτώχεια, απουσία κοινωνικής συνοχής, δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις, ρατσισμός, μεταναστευτικό κ.ά. Όπου "απρόσμενες κρίσεις", είναι σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ένα ξαφνικό μεταναστευτικό κύμα» ανέφερε.
Ο αναπληρωτής διευθυντής του «100RC» Σκοτ Ροσενστάιν, από τη μεριά του, υποστήριξε πως η Θεσσαλονίκη επιλέχτηκε «μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, λόγω της ηγεσίας της πόλης, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της διάθεσης για συνεργασία».