Νέα  Διεθνή Διάκριση απέσπασε  ο Δήμος Ηρακλείου για τη πολιτική που εφαρμόζει  στον τομέα της  εξοικονόμησης ενέργειας  Πολιτικής που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια.
Η ανακοίνωση έγινε στη Λευκωσία  σε  Διεθνές Συνέδριο του Προγράμματος  «MEDEEA-Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές περιοχές»
Ο Δήμος Ηρακλείου έλαβε την  υψηλότερη   βαθμολογία στην αξιολόγηση που έγινε  ανάμεσα σε Δήμους από  7 κράτη και συγκεκριμένα την Ιταλία, την Ισπανία, την Μάλτα, την Πορτογαλία, την Σλοβενία, την Κύπρο και την Ελλάδα  στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Ενδεικτικές  Πρωτοβουλίες Ενεργειακής Πολιτικής
-Μέθοδος της Αβαθούς Γεωθερμίας ως το πιο οικονομικό σύστημα ψύξης –Θέρμανσης που χρησιμοποιείται  στη νέα μεγάλη υποδομή Πολιτισμού του Ηρακλείου το Πολιτιστικό –Συνεδριακό Κέντρο.
-Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του Βιοαερίου που παράγεται κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης της λυματολάσπης στο βιολογικό καθαρισμό.