Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Πως οι Ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που γεννά ο CoronaVirus ;

Ποια μέτρα παίρνουν οι Ευρωπαϊκές πόλεις για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που γεννά ο CoronaVirus ;


Ρίξτε μια ματιά στο νέο blog του EUROCITIES με τις δράσεις των πόλεων της Ευρώπης. 

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Η αγάπη στην εποχή του cho…rona

#Anna Lisa Boni
Γενική γραμματέας του δικτύου πόλεων Eurocities
Δημοσιεύθηκε στο Eurocities.eu
Είμαι βέβαιη ότι αναγνωρίζετε τον προσαρμοσμένο τίτλο του διάσημου μυθιστορήματος του Gabriel García Márquez. Αντικατοπτρίζει για μένα αυτό που ο COVID19 δυστυχώς έχει μετατρέψει την καθημερινή πραγματικότητά μας, σε όλο τον κόσμο.
Πραγματικά δύσκολες στιγμές. Υποθέσαμε ότι είχαμε δει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία με κλιματικές καταστροφές, ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τρομοκρατία. Όχι, ο τέταρτος ιππέας της αποκάλυψης έχει ενταχθεί στα υπόλοιπα. Τώρα, ποιες σκέψεις μπορούν να μοιραστούν σε τόσο λυπημένους και ανησυχητικούς χρόνους; Επί του παρόντος, αυτοί οι λίγοι έρχονται στο μυαλό μου.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Οι πόλεις οδηγούν τον δρόμο στην ισότητα των φύλων

# Συνήθως ζητάμε από τους Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς κρατικούς φορείς να θεσμοθετήσουν μέτρα ή να πάρουν πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλλων.
Τι κάνουν , όμως , οι πόλεις για αυτό ;
"Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη Στρατηγική Ισότητας των Φύλων σε επίπεδο ΕΕ.
Συνολικά, η εν λόγω στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025 αποτελεί ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι  προτείνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την κατάρτιση προϋπολογισμού φύλου στις πολιτικές της ΕΕ και  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων για την ισότητα των φύλων:

 1. Αντιμετώπιση της βίας και των στερεοτύπων με βάση το φύλο
 2. Αύξηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών: κλείσιμο των αποκλίσεων μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, διαφορά αμοιβών μεταξύ των φύλων και έλλειψη συνταξιοδότησης, επίτευξη ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
 3. Ηγεσία εξίσου σε όλη την κοινωνία: επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη λήψη αποφάσεων και στην πολιτική

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση (γ΄μέρος)

Το παρόν αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος του άρθρου, στο οποίο ολοκληρώνεται η παρουσίαση των βημάτων για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διοικητικής μεταρρύθμισης, με βάση τον οδηγό που έχει επεξεργαστεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας (ΟΟΣΑ).

#Ράλλης Γκέκας.
Δημοσιεύθηκε στο www.localit.gr

Υπενθυμίζεται ότι τα 10 βήματα που προτείνει ο ΟΟΣΑ είναι τα εξής:
 1. Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων, που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα,
 2. Εξασφάλιση ότι όλες οι αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται, χρηματοδοτούνται επαρκώς,
 3. Ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας της ΤΑ καθώς και προώθηση των διαδικασιών λογοδοσίας,
 4. Υποστήριξη της διαχειριστικής ικανότητας της ΤΑ,
 5. Δημιουργία επαρκών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των βαθμίδων διακυβέρνησης,
 6. Υποστήριξη της διαδημοτικής συνεργασίας,
 7. Ενίσχυση της καινοτόμου και πειραματικής διακυβέρνησης και προώθηση της εμπλοκής των πολιτών,
 8. Αξιοποίηση των ασύμμετρων ρυθμίσεων αποκέντρωσης,
 9. Βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων ώστε η παρακολούθηση των επιδόσεων να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και
 10. Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και των συστημάτων εξισορρόπησης.

Για την καλύτερη παρουσίαση αποφασίστηκε στο πρώτο και δεύτερο μέρος να παρουσιαστούν τα βήματα 1-7. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία τελευταία βήμα ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία:

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση ( β΄μέρος )

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου  με τίτλο "Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση" συνεχίζουμε την παρουσίαση των βημάτων για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διοικητικής μεταρρύθμισης, με βάση τον οδηγό που έχει επεξεργαστεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας (ΟΟΣΑ).

#Ράλλης Γκέκας.
Δημοσιεύθηκε στο www.localit.gr

Υπενθυμίζεται ότι τα 10 βήματα που προτείνει ο ΟΟΣΑ είναι τα εξής:

 1. Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων, που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα,
 2. Εξασφάλιση ότι όλες οι αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται, χρηματοδοτούνται επαρκώς,
 3. Ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας της ΤΑ καθώς και προώθηση των διαδικασιών λογοδοσίας,
 4. Υποστήριξη της διαχειριστικής ικανότητας της ΤΑ,
 5. Δημιουργία επαρκών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των βαθμίδων διακυβέρνησης,
 6. Υποστήριξη της διαδημοτικής συνεργασίας,
 7. Ενίσχυση της καινοτόμου και πειραματικής διακυβέρνησης και προώθηση της εμπλοκής των πολιτών,
 8. Αξιοποίηση των ασύμμετρων ρυθμίσεων αποκέντρωσης,
 9. Βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων ώστε η παρακολούθηση των επιδόσεων να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και
 10. Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και των συστημάτων εξισορρόπησης.