Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 της ΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

#Του Ράλλη Γκέκα, Δρ. Οικονομικών ΤΑ


Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου, σε Ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, έχει προχωρήσει. Είναι πολύ σημαντικό η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει όχι μόνο στο επίπεδο του σχεδιασμού αλλά και να προετοιμαστεί για τα νέα δεδομένα.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το C.E.M.R. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών), εκτός από τις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει αρχίσει την επεξεργασία και τη διατύπωση οδηγών, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα τους καταστήσουν περισσότερο αποτελεσματικούς στη διατύπωση, διεκδίκηση, υλοποίηση και έλεγχο των έργων, μέτρων και δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου.
Η στρατηγική της νέας προγραμματικής περιόδου έχει αρκετές διαφορές, με την προηγούμενη στρατηγική του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα από τις μέχρι τώρα εμπειρίες της. Ιδιαίτερα ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής συνοχής, που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηματοδοτήσεων, περιλαμβάνεται ουσιαστικά στο τρίπτυχο: απλούστευση διαδικασιών, ευελιξία, αποτελεσματικότητα.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Eindhoven : Ένα καλό παράδειγμα χρήσης στρατηγικής Branding για την οικονομική του ανάπτυξη

#Μοχιανάκης Κωστής

Όσο περνάει ο καιρός , βοηθούσης και μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, πολλοί Αυτοδιοικητικοί παράγοντες αντιλαμβάνονται ότι πέρα από την αξία της εκτελεστότητας δηλ την παραγωγή έργων ( και οι περισσότεροι όταν λένε έργα εννοούν τεχνικά έργα ) υπάρχει και η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού της ανάπτυξης των πόλεων.Η μεταστροφή αυτή υποβοηθάται από το γεγονός που γίνεται κατανοητό ότι δεν φτάνει μόνο η κοινωνική αποδοτικότητα που φέρνουν τα έργα αλλά χρειαζόμαστε και την οικονομική αποτελεσματικότητα που έρχεται μόνο ύστερα από ένα ευρύτερο σχεδιασμό.

Η παγκόσμια εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών απέδειξε ότι η ιεραρχία των πόλεων είναι μεταβαλλόμενη και καμιά πόλη δεν μπορεί να τα καταφέρει σε όλα τα πεδία.Γι' αυτό πρέπει να διαλέξει που επιθυμεί να είναι επιτυχημένη και ανταγωνιστική.Στόχος που φυσικά πρέπει να συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, τα θετικά προσόντα της πόλης και τις υπαρκτές δυνατότητές της.
Η θεσμική ικανότητα που απαιτείται για την επιλογή των στρατηγικών στόχων, πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, ένα οδικό χάρτη έργων και τις κατάλληλες πολιτικές μάρκετινγκ ώστε να υπάρχει στην πορεία η αναγνώριση από τους κατοίκους και το εξωτερικό περιβάλλον το λεγόμενο city positioning.Όλο αυτό το σύστημα διαχείρισης ( στρατηγική - συνεργασίες- οδικός χάρτης έργων - city positioning ) αποτελεί το σύστημα citybranding μιας πόλης.

Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα ολοκληρωμένων πολιτικών με απτά αποτελέσματα ;

Ναι και είναι πολλά.Σήμερα θα αναφερθούμε στο παράδειγμα του Eindhoven.

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

URBACT : Τα νέα 23 δίκτυα μεταφοράς καλών πρακτικών Ευρωπαϊκών πόλεων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT ενέκρινε τα 23 Δίκτυα Μεταφοράς που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος μεταφοράς των Καλών Πρακτικών.

Στα 23 Δίκτυα Μεταφοράς, συμμετέχουν 25 χώρες και συγκεντρώνουν συνολικά 161 μεμονωμένους εταίρους. Περίπου το 37% των εταίρων είναι νεοεισερχόμενοι στο URBACT, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε κάποιο από τα δίκτυα του προγράμματος URBACT II ή III.
Η δεύτερη φάση  διάρκειας 24 μηνών χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές περιόδους:
• Οι πρώτοι 18 μήνες αποτελούν την περίοδο Μεταφοράς της Γνώσης, κατά την οποία οι εταίροι θα επικεντρωθούν στις δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του δικτύου
• Οι τελευταίοι 6 μήνες αποτελούν την περίοδο Μεταβίβασης της Καλής Πρακτικής, η οποία είναι αφιερωμένη στην επικοινωνία και τη συζήτηση της εμπειρίας μεταφοράς κάθε εταίρου σε ένα ευρύτερο κοινό.
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης των 23 Δικτύων Μεταφοράς που θα διοργανωθεί, στα μέσα Ιανουαρίου στο Παρίσι, οι Επικεφαλείς Εταίροι και οι Επικεφαλείς Εμπειρογνώμονες των Δικτύων Μεταφοράς θα ενημερωθούν σχετικά με το αντικείμενο και το αποτέλεσμα που προσδοκάται να έχουν στη δεύτερη φάση των Δικτύων Μεταφοράς. Επίσης, θα πληροφορηθούν για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (Campus URBACT) που θα διοργανωθούν την άνοιξη του 2019 και στα οποία θα συμμετάσχουν.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Digital Cities Challenge : Συνάντηση Δημάρχων των ισχυρών ψηφιακά πόλεων στην Ευρώπη

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση των Δημάρχων των ισχυρότερων ψηφιακά πόλεων στην Ευρώπη ύστερα από αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Digital Cities Challenge.Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αξιολογηθεί με 19.5 με άριστα το 20 στην ψηφιακή του πολιτική και ανήκει στην κατηγορία fellow cities μαζί με άλλες 20 πόλεις.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο Digital Cities Challenge
Στη συνάντηση αυτή ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε στην ενότητα Shape a winning strategy and brand και με σύντομο τρόπο ανέπτυξε την ψηφιακή πολιτική του Ηρακλείου.Παρακάτω η ομιλία του Δημάρχου κ.Βασίλη Λαμπρινού.
«Το Ηράκλειο είναι η τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα του νησιού της Κρήτης με πληθυσμό 180.000 κατοίκους.Πυλώνες της οικονομίας μας είναι ο Τουρισμός και ο αγροδιατροφικός τομέας ενώ δύο αναδυόμενοι τομείς, ο ενεργειακός τομέας και ο τομέας της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών έχουν κάνει ισχυρή την παρουσία τους τα τελευταία χρόνια.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Ηράκλειο : Εγκαινιάσθηκε το ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ

Παρουσία εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Προέδρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Αναστάσιου Τζήκα,  πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Δεκεμβρίου, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό,  τα εγκαίνια του «Δημοσκοπίου».

Το «Δημοσκόπιο» αποτελεί έναν  σημαντικό νέο θεσμό, ο οποίος στεγάζεται στο καινούργιο Δημοτικό Κτίριο της Νέας Αλικαρνασσού (επί της Λεωφόρου Ικάρου), με βασικό στόχο τη διασύνδεση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη νέων ιδεών προς όφελος της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της κουλτούρας του διαλόγου και της συνεργασίας.
Στο Ηράκλειο υπάρχουν όλοι οι παράγοντες για την ανάπτυξη περιβάλλοντος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς κλειδιά της Κρητικής οικονομίας όπως ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, μαζί με τους αναδυόμενους τομείς της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών.Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΤΕΙ, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας συμβάλουν με την παραγωγή γνώσης και ερευνητικών αποτελεσμάτων ,στην ανάπτυξη του κατάλληλου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού και της αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και ένα νέο κύμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Το κύμα αυτό προέρχεται από νέους ανθρώπους με ταλέντα και δεξιότητες που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, από επιχειρήσεις που μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και από νέους επιστήμονες που μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εμπορεύσιμη υπηρεσία ή προϊόν μέσω του αντίστοιχου Business Plan και ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση με διεθνή ορίζοντα.