Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου ECTN

Η Ελλάδα  προεδρεύει στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου ECTN, που  ξεκίνησε χθες Κυριακή 28 και ολοκληρώνεται αύριο 30 Απριλίου 2013, στη Σουηδία. Στη συνέλευση  συμμετέχουν  Σουηδία, Ιρλανδία, Ουαλία, Ολλανδία, Ισπανία, Φινλανδία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και Λετονία.
Την Ελλάδα στην προεδρία για τα δύο επόμενα χρόνια 2013-2014 θα εκπροσωπεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού ΕΚΠΟΛ , με πρόεδρο του δικτύου τον  Κ. Χαλέβα.
Τα θέματα της ατζέντας της πρώτης συνδιάσκεψης που θα συζητηθούν έχουν στόχο τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να ωφεληθούν οι φορείς που συμμετέχουν.

Η έννοια της αυτοοργάνωσης στη μελέτη του αστικού τοπίου

#Δ. Γ. Γιουζέπας(υπ. διδ. Α.Π.Θ.)
#Π. Α. Γούλιαρης(υπ. διδ. Ε.Μ.Π., εντεταλμένος λέκτορας Δ.Π.Θ.)
#Γ. Α. Τσάρας(υπ. διδ. Α.Π.Θ., εντεταλμένος λέκτορας Δ.Π.Θ., Α.Π.Θ.) 

Η μελέτη του αστικού τοπίου και η καλύτερη δυνατή κατανόησή του, αποτελούν εργαλεία σημαντικά για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των σχεδιαστικών προβλημάτων. Οι πλείστες εμπλεκόμενες ειδικότητες από πάντα αναζητούσαν έναν κοινό νοητικό κώδικα επικοινωνίας και ανάλυσής του. Η μελέτη πολύπλοκων μη γραμμικών συστημάτων μακράν της ισορροπίας από πολλούς από τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται και με την κατανόηση του αστικού τοπίου δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα-πόλη σαν ένα ακόμη πολύπλοκο σύστημα και κατά συνέπεια ένα πεδίο διεργασιών αυτο-οργάνωσης. Στην προσπάθεια αυτή δε γίνεται να μην εξετάσουμε το αστικό τοπίο μέσα από το πρίσμα της θερμοδυναμικής, ή να μην αναζητήσουμε σταθερά επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μαρτυρούν τις τάσεις αυτο-οργάνωσης στις οποίες υπακούει το σύστημα-πόλη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αστική χωρική οργάνωση και ο αστικός τρόπος ζωής καταγράφουν ήδη περισσότερα από πέντε χιλιάδες χρόνια με διαρκή και δυναμική εξέλιξη. Πρακτικά, και ταυτόχρονα διανοητικά, η μελέτη και ερμηνεία τους μας αφορά όλους, αλλά περισσότερο αποτελεί αληθινή πρόκληση για τους σχεδιαστές του αστικού τοπίου. Η ιδέα του σχεδιασμού εξακολουθεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ενασχόλησής μας με το αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, ενώ στις μέρες μας, ο βασικότερος προβληματισμός των σχεδιαστών γίνεται όλο και πιο απτός, οι πόλεις και οι μητροπόλεις μοιάζουν να "αντιστέκονται" στο σχεδιασμό.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Δυναμικές και χωρικά χαρακτηριστικά των αδελφοποιήσεων στην Ελλάδα

#Μ. Βενετσάνου, #Δ. Γιαμαλάκη, #Δ. Ζάχος, #Μ. Ζιακούλη και #Λ. Τοπάλογλου
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων στην Ευρώπη, έκανε την εμφάνιση του με ένα δυναμικό τρόπο μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζεται αμείωτος μέχρι τις μέρες μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι δεσμοί αδελφοποίησης στην Ευρώπη ξεπερνούν τις 17.000, γεγονός που αντικατοπτρίζει από μόνο του το ενδιαφέρον των πόλεων και των κοινωνιών στο τοπικό επίπεδο να ισχυροποιήσουν την ειρήνη και την επικοινωνία μεταξύ τους. 
Σύμφωνα με τον Jean Bareth, έναν από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), «Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τουρ και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας». 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να μελετήσει τις δυναμικές και τα χωρικά χαρακτηριστικά που προσέλαβαν οι αδελφοποιήσεις στην Ελλάδα. 
Προς διερεύνηση τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα: Ποια είναι τα κυρίαρχα θεματικά πεδία συνεργασίας μεταξύ δύο πόλεων; Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν δύο πόλεις σε αδελφοποίηση και ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργασία αυτή; Ποιες είναι οι επιπτώσεις των αδελφοποιήσεων στην ανάπτυξη, στην ποιότητα ζωής, στην οικονομία αλλά και στις αντιλήψεις των ανθρώπων στο τοπικό επίπεδο; Η ανάλυση στηρίζεται τόσο στη σχετική βιβλιογραφία όσο και σε εμπειρική έρευνα που έχει ως πεδίο αναφοράς πόλεις της Ελλάδας.

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Ανάλυση της χρήσης της ορολογίας του PlaceBranding

Συγγραφείς :
#Sonya Ηanna
#Jennifer Rowley
Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στην επιθεώρηση Place Branding and Public Diplomacy (2008) 4, 61–75
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης.

Το place branding έχει βγει στην επιφάνεια σαν ένα από τα ποιο “καυτά” θέματα τόσο στους ακαδημαϊκούς όσο και στους επαγγελματίες. Με δεδομένο ότι οι τόποι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο διεθνή ανταγωνισμό στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η εφαρμογή των τεχνικών του branding στους τόπους αυξάνεται με γοργό ρυθμό. Έρευνες βασισμένες στις τεχνικές αυτές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές (χώρες, περιοχές, πόλεις, κωμωπόλεις) τονίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν στην προσπάθεια δημιουργίας ταυτότητας στο πολυδιάστατο κατασκεύασμα που ονομάζουμε “τόπος”. Επιπρόσθετα, η συνεισφορά από διάφορες δημοσιεύσεις με περιεχόμενο όπως πολιτικές για το Place Branding, το Branding και η Εθνική ταυτότητα και το Branding προορισμού, έχουν εμπλουτίσει την φιλολογία του Place Branding όπως και η δημιουργία του Journal of Place Branding που μας παρέχει μια αναλυτική και καθαρή βάση συζήτησης για την μετεξέλιξη του.

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Βράβευση του Δήμου Ρεθύμνου με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο

Την πιστοποίηση για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο εξασφάλισε ο Δήμος Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (eea) σε Μεσογειακές Περιοχές», στο οποίο συμμετέχει. 
Την Τρίτη 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη επιθεώρηση από την πιστοποιημένη επιθεωρήτρια Διεθνούς/Ευρωπαϊκού χρυσού επιπέδου, κα Anne Lialhe και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η επιθεώρηση ήταν επιτυχημένη, κι έτσι έλαβε έλαβε την απαραίτητη πιστοποίηση για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®), ως ένας από τους Δήμους που είχαν συγκεντρώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες, κατά την αξιολόγησή τους από την Περιφέρεια Κρήτης. 

Δημιουργική Πόλη: μηχανισμοί για την ενδυνάμωση της αστικής ανάπτυξης

# Α. Μπατή, # Γ. Σταμπουλής και #Π. Σκάγιαννης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Παρουσιάστηκε στο 10ο Τακτικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της ERSA (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2012)

Το πλαίσιο συγκρότησης της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού των πόλεων αφορά στην ενεργό διαμόρφωση ταυτότητας του τόπου με σκοπό τη συμμετοχή στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.
Η συγκρότηση αυτή πρέπει να βασίζεται στη δυναμική βιώσιμης ανάπτυξης στη βάση ενδογενών διαδικασιών, λειτουργιών και πόρων, που ως όλον χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν την ταυτότητα της πόλης.
Η θεώρηση που υιοθετείται εδώ έχει ως αφετηρία την έννοια της δημιουργικής πόλης. Ως τέτοια, ορίζεται η προσέγγιση που διερευνά το πως οι άνθρωποι μπορούν (ατομικά και συλλογικά) να στοχάζονται, να σχεδιάζουν και να δρουν δημιουργικά μέσα στην πόλη.
Με αφετηρία την έννοια της δημιουργικής πόλης του Richard Florida (2002) διερευνάται πώς η αξιοποίηση εργαλείων και διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει στην ενδογενή ανάπτυξη. Ακολούθως, αναλύουμε το πλαίσιο ανάπτυξης της στρατηγικής των δρώντων στο χωρικά προσδιορισμένο πλαίσιο του τόπου και αναδύεται η δυναμική της πόλης. Καταλήγουμε στη διερεύνηση του ρόλου της διαμόρφωσης οράματος μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή των δρώντων.

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Τεχνολογικά πάρκα και τοπικά συστήματα καινοτομίας :Η περίπτωση της Πάτρας

#Σ.ΚυρίτσηΤμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
#Γ. ΣταμπουλήςΤμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1.Ο θεσμός των τεχνολογικών και επιστημονικών πάρκων έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από τρεις δεκαετίες στην Ευρώπη και δύο στην Ελλάδα. Άνθισε ιδιαίτερα στο εξωτερικό τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη κυρίως στη δεκαετία μεταξύ 1980-1990. Σχεδόν πάντα, η λειτουργία ενός πάρκου συνδυάζεται με τη λειτουργία Πανεπιστημίου και τα Ερευνητικά Κέντρα που βρίσκονται κοντά σε αυτό. Το ερώτημα είναι αν και κατά πόσο αναπτύσσονται καινοτομικές δραστηριότητες «υψηλής τεχνολογίας» μέσα και γύρω από το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας. Σκοπός του άρθρου είναι να δείξει αν όντως αναπτύσσεται καινοτομική δραστηριότητα και να παρουσιάσει τα αδύναμα σημεία όπου και αν αυτά υπάρχουν. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των τεχνολογικών πάρκων εφόσον η χώρα μας φιλοξενεί αρκετά πάρκα εδώ και χρόνια ένα εκ των οποίων είναι το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών με το οποίο και θα ασχοληθούμε στο άρθρο. Σε ότι αφορά τη δομή του άρθρου, αρχικά θα γίνει μια αναδρομή στην εξέλιξη των τεχνολογικών πάρκων, έπειτα θα μιλήσουμε για την περίπτωση της Πάτρας και τέλος θα παραθέσουμε τα συμπεράσματά μας.

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Εθνικό συνέδριο για το Ευρωπαικό Ενεργειακό Βραβείο και το Σύμφωνο των Δημάρχων

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 και ώρα 9:00 πμ θα πραγματοποιηθεί το «Εθνικό Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea) και το Σύμφωνο των Δημάρχων» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, με το Ενεργειακό της Κέντρο και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης «MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές» και «Covenant capaCITY: Ανάπτυξη των ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση Τοπικών Ενεργειακών και Κλιματικών δράσεων»

Στο πρόγραμμα MEDEEA συμμετέχουν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, με κοινό στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο. Από την Κρήτη συμμετέχουν και έχουν δραστηριοποιηθεί οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου, Ρεθύμνου, Φαιστού, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας, Χανίων, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας, Αρχανών-Αστερουσίων, Ανωγείων και Γόρτυνας.

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Ο αειφόρος Τουρισμός στη μεγάλη και μικρή κλίμακα.Τεκμήρια και προϋποθέσεις

Ο ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (1)

#Σ. Αυγερινού- Κολώνια, #Ι. Σπυρόπουλος και #Α. Τουφεγγοπούλου
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης,Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, ΕΜΠ, Αθήνα

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διερευνήσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού μέσα από τη μελέτη των διαφορετικών προτύπων τουρισμού, το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού, του παραθερισμού και το πρότυπο του εναλλακτικού τουρισμού. Επιλέχθηκαν, ως μελέτες περίπτωσης, η Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας καθώς συγκεντρώνει χαρακτηριστικά των δύο πρώτων προτύπων και η περιοχή της Λίμνης Κερκίνης Σερρών που αντιπροσωπεύει τη μικρή και ελεγχόμενη ανάπτυξη που έχει συνδεθεί με το τουριστικό προϊόν των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού. Επιπρόσθετα, η επιλογή των παραπάνω δύο παραδειγμάτων ενδείκνυται λόγω αφενός της αναντίρρητης τάσης για ζήτηση νέων τουριστικών προϊόντων γεγονός που ενθαρρύνεται από την τουριστική πολιτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αφετέρου από τις θετικές εκτιμήσεις για τη συμβολή των μορφών αυτών στη σύγχρονη τουριστική εικόνα της Ελλάδας. 
Το ζήτημα της κλίμακας της τουριστικής ανάπτυξης (μέγεθος, μορφή, συγκέντρωση και ένταση), η οποία λαμβάνει χώρα σε έναν μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο, το έδαφος, είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη της αειφορίας.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Σχεδιάζονται μεγάλες ψηφιακές δράσεις, στο πλαίσιο του οράματος «Ηράκλειο: Έξυπνη πόλη»

Η πόλη του Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνει το «οικοσύστημα» πληροφορικής και επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη συνεχή αλλαγή της σε μια πρωτοπόρα έξυπνη πόλη με ισχυρό brandname. Ήδη βρίσκεται στη λίστα του Intelligent Community Forum, διεθνούς οργανισμού που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ως μια από τις 21 πιο έξυπνες  πόλεις του κόσμου για τα έτη 2012 και 2013.

Το όραμα «Ηράκλειο: Έξυπνη πόλη» έχει υιοθετηθεί από τους φορείς της πόλης που πρόσφατα συγκρότησαν επιτροπή για συλλογική προώθηση και διαχείριση του οράματος. 
Ο Δήμος Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΑΤΕΙ Κρήτης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου σχεδιάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους για την υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακών δράσεων στα πλαίσια της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών.

Προς μια μέθοδο ενεργοποίησης των πολιτών σε διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης προγραμμάτων και πολιτικών

#Κ. Αθανασόπουλος και #Θ. Βλαστός
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Στην εισήγηση αναλύεται η θεσμοθετημένη διαδικασία συμμετοχής του κοινού κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών, όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/42. Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου το οποίο εστιάζοντας σε τεχνικά θέματα απομακρύνει το ενδιαφέρον του μέσου πολίτη που είναι σε θέση να συμμετέχει μόνον όταν η συζήτηση αναφέρεται στον «κόσμο της ζωής» . 
Έτσι αν και η περιβαλλοντική αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών θα μπορούσε, σε αντίθεση με την περιβαλλοντική αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων, να δίνει την ευκαιρία πραγματικής συζήτησης για το αύριο της πόλης, μετατρέπεται σε γραφειοκρατική τυπική υποχρέωση με ελάχιστη επίδραση στο σχεδιασμό, ανίσχυρη απέναντι στις πιέσεις των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Προτείνονται κατευθύνσεις για την ενεργότερη εμπλοκή των πολιτών στο κρίσιμο στάδιο της χάραξης στρατηγικών για την ανάπτυξη της πόλης.

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Το brand ΚΡΗΤΗ, σε πιστοποιημένα Κρητικά προϊόντα

Αναδημοσίευση από το www.ekriktiko.gr
Μόνο τα πιστοποιημένα Κρητικά προϊόντα που θα τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, και ενιαία ονομασία προέλευσης, δηλ., το brandname «ΚΡΗΤΗ», θα μπορούν να έχουν αναγνωρισιμότητα, καθιέρωση και καταξίωση στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα στην σημερινή σημαντική ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου είχαν προσκληθεί φορείς του πρωτογενή τομέα, του εμπορίου-μάρκετιγκ, αλλά και εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών που παράγουν επώνυμα προϊόντα ελαιολάδου και κρασιού σε Ιταλία, Γαλλία, και μετέφεραν τις καλές πρακτικές που ακολουθούν για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Η θεωρεία της μορφολογίας της πόλης μέσω ανάπτυξης συστημικών προτύπων

#Κ. ΠορτοκαλίδηςΤμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περ/κης Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η ερμηνεία της μορφολογίας της πόλης που μπορεί να γίνει με κατάλληλη συστημική θεώρηση, οδηγεί στην αναγνώριση τριών βασικών διακριτών υποσυστημάτων όπως ο δομημένος χώρος, ο ελεύθερος χώρος και το μεταφορικό δίκτυο. 
Η δυναμική αυτή προσέγγιση και ειδικότερα η αναζήτηση των ιδιοτήτων του συστήματος αναφοράς, οδηγεί στη διατύπωση της «τελεολογίας» του και στην «εν γένει» ιδιότητα που παρουσιάζει να αυξάνει τη συνολική «εντροπία» (αταξία) του, κατάσταση που βρίσκεται σε αντιπαραβολή με τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας. 
Επίσης, λόγω της ανοικτής, πολύπλοκης και σύνθετης υπόστασης του, αναδύει μια συστημική ιδιότητα, αυτή της «ισοτελικότητας», που η ερμηνεία της προϋποθέτει μια παράλληλη (πλουραλιστική) θεώρηση πολλαπλών ταξινομήσεων. Η αναγνώριση των ανωτέρω, μέσω ολιστικών συστημικών διεργασιών (system dynamics), οριοθετεί τελικά την ανάπτυξη τριών διακριτών θεμελιωδών περιγραφών (φιλοσοφιών, σκέψεων) όπως τα Πρότυπα Πυκνότητας, Οικοσυστήματος και Αστικότητας. 
Δημιουργείται με λίγα λόγια, ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο (μετα-θεωρία), όπου επιχειρείται μια νεωτερική και δυναμική ερμηνεία της μορφολογίας της πόλης, στα πλαίσια της σύγχρονης «υπερμοντέρνας» αστικότητας.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Από την κοινοτική οργάνωση του Ελληνικού αστικού δικτύου στη "Μητροπολιτοποίηση" του Καλλικράτη

#Ε. ΆγαΕ.Μ.Π. 
#Π. Λαφαζάνη,Α.Π.Θ. 
#Μ. Μυρίδης,Α.Π.Θ. 
#Ι. Πισσούριος,Δρ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος 
#Σ. Σπυρέλλης,Υπ. Διδάκτωρ Πανεπ. Παρισίων 
#Λ.Στάμου,Φιλόλογος 
#Α. Χριστοδούλου,Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Η Ιστορία του δικτύου των αστικών οικισμών της Ελλάδας, ίσως δεν διαθέτει μεγάλο βάθος χρόνου, όπως αυτό άλλων χωρών της Ευρώπης, διαθέτει όμως και μπορεί να επιδείξει στη σύντομη, σχετικά, ιστορική του εξέλιξη ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες και «πρωτοτυπίες», που άλλα αντίστοιχα δίκτυα δεν παρουσιάζουν.
Η καταρχήν ιδιόμορφη περίπτωση της Ελλάδας, που την εποχή της σύστασής της σε εθνικό κράτος, δεν διέθετε αστικούς πόλους παρά μόνο εκτός των τότε εθνικών συνόρων της, αποτελεί ένα γεγονός και ένα στοιχείο που διαμορφώνει τα πράγματα στη συνέχεια με έναν τρόπο που χαρακτήρισε και σημάδεψε βαθιά την παραπέρα εξέλιξη του.
Το άλλο γεγονός, η αποσπασματική και σε φάσεις δηλαδή διεύρυνση του εθνικού χώρου, ακόμα και περισσότερο από εκατό χρόνια από την πρώτη του σύσταση, συνέτεινε σε ένα βαθμό στον τρόπο και τη μορφή που οργανώθηκε και αναπτύχθηκε το αστικό δίκτυο της Χώρας.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει, καταρχήν, με ένα τρόπο συστηματικό και εμπεριστατωμένο τη διαχρονική εξέλιξη του δικτύου των αστικών οικισμών της Χώρας με τη δημιουργία ενός χωροχρονικού συστήματος πληροφοριών, επισημαίνοντας κάθε φορά τους παράγοντες που επηρέασαν ή και που επέβαλαν τις αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Έξυπνη Εξειδίκευση: Η Κινητήριος Δύναμη της Οικονομικής Ανάπτυξης της Ευρώπης

Η ιδέα της έξυπνης εξειδίκευσης θάλεγα ότι περπατάει χέρι - χέρι με το όραμα της δημιουργίας ανταγωνιστικού brandname από ένα τόπο.Όπως ένας τόπος δεν μπορεί να είναι καλός σε όλους τους τομείς άρα πρέπει να διαλέξει που θα δώσει βάρος ώστε να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα , έτσι και ειδικά στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας δεν μπορείς να είσαι σε όλα επιτυχημένος.Πρέπει να διαλέξεις που θα επενδύσεις με κύριο κριτήριο επιλογής την τοπική οικονομική, κοινωνική , τεχνολογική πραγματικότητα και τους διαθέσιμους πόρους εμπειρίας.
Η επιλογή κατευθύνσεων από την ΕΕ για το επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, λοιπόν, είναι επιτυχημένη. 

Αναδημοσίευση από το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδει το Υπ.Εσωτερικών.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναδείξει τη σαφή ανάγκη για την εκ νέου εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συνετή διαχείριση των δαπανών δεν πρέπει να οδηγήσει σε μειωμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την καινοτομία και την έρευνα, καθώς αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να προωθήσουν την επιστροφή στην ανάπτυξη. Η καινοτομία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες στο προσχέδιο της περιόδου 2014-2020 για μια αναμορφωμένη περιφερειακή πολιτική διότι η καινοτομία είναι ουσιώδης προκειμένου να δοθεί το τόσο απαραίτητο έναυσμα για την οικονομική ανάπτυξη και, άρα, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία εξίσου αποτελεσματικές σε επίπεδο αναπτυξιακών αποτελεσμάτων προκειμένου να βγούμε από την ύφεση και να υπερβούμε την οικονομική κρίση. Δεν μπορούν όλα τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες να αποδίδουν εξαιρετικά σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της καινοτομίας, αλλά κάθε χώρα και περιφέρεια έχει τις δυνατότητες να αριστεύσει σε κάποιο πεδίο. 

Βραβείο για την τουριστική πύλη της Περιφέρειας Κρήτης

Αναδημοσίευση από το www.ekriktiko.gr

Η τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης «IncredibleCrete.gr», διακρίθηκε και βραβεύτηκε στην τελετή απονομής των Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής & Εικονογράφησης (Ε.Β.Γ.Ε)  2013 που πραγματοποιήθηκε στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση την Κυριακή 14 Απριλίου στην Αθήνα.

Τα Ε.Β.Γ.Ε ,υπό την αιγίδα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Σωματείων Γραφιστικής (ICOGRADA) και της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας (ΕΓΕ), είναι  ένας θεσμός της οπτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα που σκοπό έχει την προβολή και την ανάδειξη της ελληνικής δημιουργικότητας των χώρων της γραφιστικής, της εικονογράφησης και του διαδραστικού design, στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Did you know Action:Στατιστικά για την Τουριστική κίνηση του Δήμου Χερσονήσου

Η περιοχή Γούβες Χερσόνησος Μάλια είναι ο σημαντικότερος τουριστικός προορισμός της Κρήτης.Αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε την παρουσίαση του Δήμου, που επιμελήθηκε ο Μηνάς Λιαπάκης, όπου παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Τουρισμό της περιοχής.

from

Workshop με θέμα τη δημιουργία ενός Creative Cluster στη Θεσσαλονίκη

Aνοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής / Open Call, (Προθεσμία: 26 Απριλίου 2013)
Δηλώστε Συμμετοχή στέλνοντας το βιογραφικό σας μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη διεύθυνση: creativeclusterworkshop@gmail.com

To ΔΥΝΑΜΟ στο πλαίσιο του CREATIVITY FOR.TH. διοργανώνει και σας καλεί να συμμετάσχετε στο "Creative Cluster Toolkit Workshop για τη δημιουργία ενός Creative Cluster" στη Θεσσαλονίκη.

Το Creative Cluster Toolkit Workshop έχει ως στόχο την παραγωγή ενός ToolKit (θεωρητικού και πρακτικού οδηγού) με διεπιστημονικά εργαλεία και προτάσεις, ιδέες και concept, στρατηγικές και πρακτικές για τη σύσταση και την ανάπτυξη ενός Creative Cluster στο Παλαιό Εμπορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκη.
Στο workshop οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δουλέψουν συλλογικά αλλά και σε επιμέρους ομάδες εργασίας, με διαδικασίες bottom-up, οι οποίες θα εστιάσουν στο σχεδιασμό διαφορετικών περιοχών του ToolKit: Οργάνωση / Λειτουργία / Χρηματοδότηση / Υποδομές / Εξωστρέφεια / Εργαλεία / Κανονιστικό Πλαίσιο / Ιστορία-Ταυτότητα της Περιοχής / Βιωσιμότητα του Creative Cluster. 

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Τοπική Αυτοδιοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

Συγγραφέας: Δήμος Χλωπτσιούδης
Μορφή: eBook
Σελίδες: 240
Βιβλιογραφία: 150 βιβλία και μελέτες και 87 ηλεκτρονικά άρθρα

"Το παρόν, βέβαια, δοκίμιο δεν αποτελεί εγχειρίδιο ιδεολογικού σχολείου ούτε απάνθισμα δράσεων ή προτάσεων για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκομμένη από την κοινωνία, το κράτος και την ΕΕ. Προσπαθεί να δει με τρόπο διαλεκτικό τη σύνδεση των τοπικών αρχών με τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα ακόμα και όταν αυτά υπάγονται σε εθνικούς χειρισμούς. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλωστε, δεν είναι ανεξάρτητη από την κεντρική διοίκηση, αλλά αποτελεί τον πλησιέστερο λαϊκό εκφραστή ή έτσι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να είναι. Τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης δεν είναι άσχετα από τα ζητήματα που απασχολούν τον πληθυσμό της και όλα τους εκπορεύονται από τις ίδιες πολιτικές επιλογές. Η διάλυση του κοινωνικού κράτους, η περιθωριοποίηση της δημόσιας παιδείας και η αύξηση των ταξικών εμποδίων για την ακαδημαϊκή μόρφωση, η ανεργία που καλύπτεται πίσω από "στημένα" στατιστικά στοιχεία είναι όψεις του ίδιου πολυεδρικού μετανεωτερικού σχήματος της κοινωνίας μας. 
Σε μια τέτοια όψη στέκεται και η χωρίς πόρους Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη και υπερφαλαγγισμένη από τη γραφειοκρατία και τα κομματικά ανταλλάγματα.

City of Errors :Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τα λάθη των πόλεωνΤα τελευταία χρόνια έχουν εμφανισθεί σε παγκόσμιο επίπεδο πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες συμμετοχής των πολιτών στην ζωή της πόλης.Η διακυβέρνηση των πόλεων μπολιάζεται ολοένα και περισσότερο από τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών.Απαιτήσεις που συνοδεύονται από το πάθος της συμμετοχής όχι μόνο στη λήψη των αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση των αλλαγών που η πόλη έχει ανάγκη , για να ικανοποιήσει ολοένα και περισσότερο απαιτητικούς πολίτες.
Στην ομιλία μου πέρυσι ( Ιούλιος '12 ) στο συνέδριο των σεμιναρίων της Ερμούπολης είχα περιγράψει αυτές τις αλλαγές  με τον τίτλο "Από την πόλη 1.0 στην πόλη 3.0".
  • Στη διακυβέρνηση 1.0 , ο πληθυσμός είναι εργατικό δυναμικό και αγορά για ό,τι οι ελίτ αποφάσισαν να παράγουν και να παρέχουν.Προσφέρει φυσική και πνευματική δύναμη ως εργατικό δυναμικό και καταναλώνει αγαθά και υπηρεσίες
  • Στη διακυβέρνηση 2.0  οι πολίτες διεκδικούν συμμετοχή στις αποφάσεις, συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα, διαβουλεύσεις, ζητούν μείωση των επιπέδων διακυβέρνησης.Η πόλη 2.0 δεν στηρίζεται πια μόνο στις παραδοσιακές ελίτ που ελέγχουν, αποφασίζουν και παρέχουν, βασίζεται εν μέρει και σε συμμαχίες, συμπράξεις δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και ομάδων πολιτών.
  • Στη διακυβέρνηση 3.0 εκτός των θεσμικών παραγόντων διοίκησης θα συναντούμε ποικίλες  υβριδικές μορφές σχημάτων λήψης αποφάσεων.Οι Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές κυβερνήσεις δεν πρόκειται να εκχωρήσουν εξ ολοκλήρου τις αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων αλλά θα ενεργούν σαν ένας από τους παράγοντες λήψης αποφάσεων.
 Μια από αυτές τις πλατφόρμες είναι η City of errors.Ας διαβάσουμε πως αυτοπαρουσιάζονται :

Κυριακή 14 Απριλίου 2013

Τα μουσεία ως καθημερινοί χώροι της πόλης

Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13-4-2013
#Της Μαργαρίτας Πουρνάρα


Λύσεις επιβίωσης εν μέσω κρίσης

Στην Κίνα ανοίγουν δεκάδες νέα μουσεία κάθε χρόνο. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, τα ιδρύματα του πολιτισμού δίνουν μάχες οπισθοφυλακής. Από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση το 2008, μειώθηκαν κατακόρυφα οι κρατικές επιδοτήσεις, οι χορηγίες έγιναν είδος προς εξαφάνιση και οι μειώσεις προσωπικού συχνό φαινόμενο. Τι πρέπει να κάνουν τα ευρωπαϊκά μουσεία για να επιβιώσουν, σε ένα περιβάλλον τέτοιας οικονομικής δυσχέρειας;
Για την επιμελήτρια και επικεφαλής του εκπαιδευτικού τμήματος της Εθνικής Πινακοθήκης της Ιρλανδίας, Μαρί Μπερκ, μία είναι η λύση: αν τα πολιτιστικά ιδρύματα δεν καταφέρουν να γίνουν απαραίτητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αν δεν προσφέρουν ένα είδος «πολιτιστικού και κοινωνικού συσσιτίου» ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να τα υπερασπιστούν θεσμικά και οικονομικά δίνοντας τον οβολό τους, τότε απλώς θα κλείσουν. Την έννοια της κοινωνικής προσφοράς, την επεσήμανε πρώτη η Αμερικανίδα μουσειολόγος Ελέιν Χιούμαν Γκούριαν, με τεράστια πείρα σε θέματα μικρών κοινοτήτων στις ΗΠΑ.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Η περίπτωση του Ηρακλείου


Την Τετάρτη 10-4-2013  βρέθηκα ως προσκεκλημένος ομιλητής στην ενότητα smart cities ,στο συνέδριο  M2M – Cloud & Green InfoCom που οργάνωσαν οι εκδόσεις smartpress.
Την τοποθέτησή μου απασχόλησε το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα , για το ζήτημα αυτό, στο χώρο της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Η έλλειψη πολιτικών.
Το όραμα της έξυπνης πόλης έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη, στον αντιφατικό κόσμο της παγκοσμιοποίησης.Την ανάγκη οικοδόμησης και προβολής μιας ξεχωριστής ταυτότητας που βασίζεται στα δικά σου ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.Μέσα από τους διαρκείς μετασχηματισμούς των πόλεων , που συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού και της οικονομικής ζωής αναδύεται ένα βασικό ερώτημα για τους ανθρώπους που διοικούν.

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Αστική μορφολογία και μικροκλίμα στις πόλεις

#Καρακούνος Ιωάννης
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
#Σταθάκης Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η επίδραση της αστικής μορφολογίας στις συνθήκες ακτινοβολίας και ανέμου
Καθώς ο πληθυσμός των ανθρώπων που κατοικούν σε αστικές περιοχές υπολογίζεται στο 60% του παγκοσμίου πληθυσμού το 2030 (Mirzaei & Haghighat, 2010), γίνεται σαφές ότι η βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών στις πόλεις πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η αστική μορφολογία επηρεάζει σημαντικά το αστικό μικροκλίμα, αφού καθορίζει τις συνθήκες ακτινοβολίας και ανέμου μεταξύ των κτιρίων. Η παρούσα εργασία έχει ως πεδίο έρευνας την επίδραση που δύναται να έχει η αστική μορφολογία στις συνθήκες ακτινοβολίας και ανέμου στο επίπεδο των πεζών.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Oλοκληρωμένη διαχείριση της επωνυμίας των πόλεων

#Μαρία Ψαρρού

Επισκόπηση των οργανωτικών μοντέλων  Κοινό θεματικό εργαστήριο των Eurocities και Urbact. Όσλο, 17-19 Απριλίου 2013.

Η καθιέρωση του branding και μάρκετινγκ των πόλεων προχωρά ιδιαίτερα στις μέρες μας. Η ανάδειξη του ολοκληρωμένου branding του τόπου στις σύγχρονες αστικές πολιτικές, σε αντίθεση με τη συνήθη διάκριση μεταξύ στρατηγικών που στοχεύουν στους τουρίστες και τους επισκέπτες από τη μία πλευρά, και στις επιχειρήσεις / επενδυτές από την άλλη, προϋποθέτουν νέα οργανωσιακά μοντέλα. Διοικητική αδυναμία εξακολουθεί να υπάρχει ως προς την υποστήριξη και παρακολούθηση των πρωτοβουλιών στο πεδίο του branding των πόλεων, πολλές από τις οποίες οδηγούν σε ελάχιστα ή αντιφατικά αποτελέσματα. 
Για να διατηρηθεί η στρατηγική επωνυμίας της  πόλης επίκαιρη και ζωντανή μετά την εισαγωγή της απαιτείται διοίκηση. Η προσαρμογή σε ένα περιβάλλον περιορισμένων δημοσίων δαπανών και το συνακόλουθο κοινωνικό αίτημα για ριζικές καινοτομίες και αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, συνιστούν επίσης κινητήριες δυνάμεις.

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Οι "έξυπνες πόλεις" στο συνέδριο M2M – Cloud & Green InfoCom 2013

Το 5ο Συνέδριο M2M – Cloud & Green InfoCom θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 10 Απριλίου 2013.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της ΕΕΤΤ, της ΕΕΚΤ και ΣΕΚΕΕ.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το συνέδριο Μ2Μ – Cloud & Green InfoCom 2013, που οργανώνεται από την Smart Press σε συνεργασία με το e-TEE και την ΕΜηΠΕΕ, φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, τομέα ιδιαίτερα κρίσιμου με οριζόντια και άκρως ευεργετική επίδραση σε πλήθος άλλων, στις ευρύτερες προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη σ’ αυτό τον πλανήτη και πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.

Το "Πόλεις και Πολιτικές" έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο όραμα των έξυπνων πόλεων και λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του διαχειριστή του, ο οποίος θα μιλήσει στην 3η ενότητα του συνεδρίου με θέμα τις Smart cities.

Αποβιομηχάνιση και μετασχηματισμός του χώρου :Η περίπτωση της οδού Πειραιώς

#Μ. Μακρή και #Π. Σκάγιαννης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Υποδομής και Ανάπτυξης, Π.Θεσσαλίας

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παρακμή της βιομηχανίας έχει διαφοροποιήσει το αστικό τοπίο φέρνοντας τις πόλεις αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν. Οι στρατηγικές που αναζητούνται για την αναζωογόνηση των πρώην βιομηχανικών κεντρικών περιοχών αφορούν κυρίως σε πολιτικές αναπλάσεων με πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό οι πρώην βιομηχανικές περιοχές αναπροσαρμόζονται στις νέες πραγματικότητες υπό τους νέους όρους που επιβάλλει η εξέλιξη. 
Το παράδειγμα της οδού Πειραιώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποβιομηχανοποιημένου κεντρικού αθηναϊκού άξονα που βρίσκεται σε διαδικασία ραγδαίου μετασχηματισμού των χρήσεών του μη έχοντας όμως ακόμα αποκτήσει τη νέα του ταυτότητα. Ο άξονας της Πειραιώς αποτέλεσε από τα μέσα της δεκαετίας του '90 περιβάλλον εφαρμογής αναπλάσεων και μελετών με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της και την αναβάθμισή της, με ενίσχυση των δραστηριοτήτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και αναψυχής καθώς και με ταυτόχρονη απομάκρυνση των οχλουσών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα των αποσπασματικών αστικών παρεμβάσεων των τελευταίων ετών είναι εμφανή στον αστικό ιστό ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα μωσαϊκό ετερογενών και αντιθετικών χρήσεων. 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διατύπωση μιας σειράς προτάσεων πολεοδομικού χαρακτήρα για την ενσωμάτωση του βιομηχανικού αυτού τόπου στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης χωρικής συνέχειας.

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Αστικό πράσινο:Οφέλη, προβλήματα, σχεδιασμός, διαχείριση

#Α. ΕλευθεριάδηςΓεωπόνος-Εδαφολόγος, Μελετητής έργων πρασίνου
#Ε. ΜατζίρηςΔρ Δασολόγος - Περιβαλ/γος, Προϊστάμ. Τμ. Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Θεσ/νίκης 

Ο ρόλος της βλάστησης στις πόλεις είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Ωστόσο σε λίγες περιπτώσεις επιτυγχάνεται ο σκοπός της διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, όπως: ελλιπής σχεδιασμός των χώρων πρασίνου από την πολεοδομία, ανεπιτυχής σχεδιασμός στις μελέτες πρασίνου από γεωτεχνικούς, χρήση ακατάλληλων φυτικών ειδών (ξενικά στη χώρα και στην πόλη) από οικολογικής πλευράς, μικρή ή καθόλου απασχόληση αρχιτεκτόνων τοπίου, έλλειψη συντήρησης για οικονομικούς λόγους, πλημμελής διαχείριση του αστικού πρασίνου, η ύπαρξη αδιαφορίας ή και 'άρνησης' από μέρος των πολιτών στη διατήρηση του πρασίνου. 
Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να συζητηθούν τα παραπάνω προβλήματα δεδομένου ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι δυσμενή από άποψης εδάφους και νερού, αλλά και φωτισμού και ρύπανσης. Ο σχεδιασμός χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση και σχεδόν πάντα μεικτές ομάδες εργασίας ειδικών επιστημόνων. Το πράσινο τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά τοπία είναι ιδιαίτερο θέμα λόγω του βιολογικού χαρακτήρα των στοιχείων (φυτών) και της δυναμικής του πρασίνου στο χρόνο και χώρο.

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Πολιτιστικά Γεγονότα και Αστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Καρναβαλιού της Ξάνθης

#Κωνσταντίνα Ντούμου
#Σαμαρέ Περδικογιάννη ,
#Ανδρεανή Ραχούτη,
#Αλκιβιάδης Ρέντζελος

Φοιτητές Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Η εργασία έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου του 8ου εξαμήνου. Έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων, και συγκεκριμένα του καρναβαλιού, της πόλης της Ξάνθης.
Το  γεγονός αυτό, αποτελεί έναν άξονα πολιτιστικού τουρισμού, στον οποίο εκτός από μία ευκαιρία ανακάλυψης του πολιτισμού και της επαφής με πληθυσμούς διαφορετικής κουλτούρας, αποτελεί σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μία εν δυνάμει «βιομηχανία» ανάπτυξης. Σύμφωνα με έρευνες ο αριθμός των τουριστών που αναζητούν νέες πολιτιστικές διαδρομές – εμπειρίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού συνεχώς αυξάνεται. 
Οι επισκέπτες ευαισθητοποιούνται και μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης ή της χώρας που επισκέπτονται. Εκτός όμως από τους επισκέπτες, ευαισθητοποιούνται και οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι υπεύθυνοι των χωρών υποδοχής, όπου ο μαζικός τουρισμός οδήγησε σε μερική καταστροφή σημαντικών ιστορικών πόλεων και μνημείων (Κότιος, 1998).

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Πώς ξεκινάνε οι «Εξυπνότερες Πόλεις»

"The Cube" στο Μπέρμιγχαμ.
#Κείμενο του Rick Robinson στο The Urban Technologist
Μετάφραση και επιμέλεια: Λάζαρος Αγαπίδης

Χάρηκα πάρα πολύ όταν με κάλεσαν να συμμετάσχω στην «Επιτροπή Έξυπνης Πόλης» του Μπέρμιγχαμ.  Η Επιτροπή συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα και λίγο πριν από την συνάντηση έψαξα να δω ποιες είναι οι κοινές ιδέες που αναδύονται από τις πόλεις που έχουν ήδη κάνει πρόοδο στις «έξυπνες» μεταμορφώσεις τους.
Πολλές από τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις πίσω από τη μετάβαση σε εξυπνότερες πόλεις είναι κοινές σε όλο τον κόσμο.  Ωστόσο, οι δυνατότητες που επιτρέπουν σε πόλεις να αντιδράσουν σε αυτές είναι συνήθως πολύ συγκεκριμένες για κάθε πόλη ξεχωριστά.  Εξαρτάται από παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, τη δομή και τις επιδόσεις της τοπικής οικονομίας, το χαρακτήρα των τοπικών κοινοτήτων καθώς και την προσέγγιση των ηγετών και των ενδιαφερομένων σε όλη την πόλη.
Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των φορέων και των κοινοτήτων είναι ζωτικής σημασίας. Οι πόλεις μπορεί να φιλοδοξούν για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ή για την τόνωση της καινοτομίας στην παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές επιχειρήσεις, ή για την χρήση πιο βιώσιμων μορφών συγκοινωνίας και ενέργειας.   

Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Αξιολόγηση της οδικής υποδομής κίνησης πεζών με χρήση δεικτών περπατησιμότητας


#Α.Θ. Γαλάνης και #Ν.Ε. Ηλιού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οδοποιίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που εξετάζει την εφαρμογή πρότυπων δεικτών για την αξιολόγηση της οδικής υποδομής κίνησης των πεζών σε αστικές οδούς. 
Η έρευνα εφαρμόστηκε σε έξι επιλεγμένες οδούς της πόλης του Βόλου, η οποία είναι μια τυπική μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη. Τέσσερις κατάλληλα εκπαιδευμένοι ερευνητές - ελεγκτές κινήθηκαν πεζή κατά μήκος των οδών, συνέλεξαν φωτογραφίες και αποτύπωσαν την οδική υποδομή κίνησης των πεζών σε κάθε οδικό τμήμα και διάβαση κατά μήκος των δύο πλευρών των οδών. Ακολούθως, οι ερευνητές αποτύπωσαν την οδική υποδομή των πεζών σε περιβάλλον CAD και υπολόγισαν δείκτες περπατησιμότητας για τα οδικά τμήματα, τις γωνίες και τις διαβάσεις. Οι δείκτες οδικών τμημάτων αποτελούνταν από δυο υποκατηγορίες: της οδικής υποδομής και της επίπλωσης της οδού. 
Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η σύγκριση της οδικής υποδομής κίνησης των πεζών στις υπό μελέτη οδούς με όρους δεικτών περπατησιμότητας και η αξιολόγηση της άνεσης κίνησης κατά μήκος της επιθυμητής τους διαδρομής. Οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελούν ένα κατάλληλο εργαλείο για τον εντοπισμό και ποσοτικοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πεζοί για την κίνησή τους σε αστικές οδούς και της εφαρμογής στοχευμένων επανορθωτικών δράσεων.

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Το Φεστιβάλ ως εργαλείο ανάπτυξης για τον Τόπο:Διαδρομές στη Μάρπησσα

Η εθελοντική ομάδα των Διαδρομών στη Μάρπησσα διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Διαδρομές στη Μάρπησσα: Το φεστιβάλ ως εργαλείο ανάπτυξης για τον τόπο μας" που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 στην αίθουσα συνεδρίων "Ωκεανίς" στο ξενοδοχείο Ποσειδών στη Χρυσή Ακτή της Πάρου.


Η προστασία και διαχείριση του Ελληνικού τοπίου στο χωρικό σχεδιασμό

#Γ. Γεμενετζή και #Π. Ζαχαρός
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π. Θεσσαλίας

Η ανάγκη προσδιορισμού και προστασίας του τοπίου στην Ελλάδα υπάρχει από το 1950, όταν το τοπίο ταυτίστηκε με τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ν. 1468/1950). Στη συνέχεια, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του τοπίου εμπλουτίστηκε (Π.Δ. 161 Δ/84, Ν.1650/86) παράλληλα με τη διεύρυνση της έννοιας και της χωρικής κλίμακας του τοπίου. Από το 2000 η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα περισσότερο ολοκληρωμένη θεώρηση του τοπίου, κατά την οποία το τοπίο αποτελεί αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων. Η πρόσφατη κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (Ν.3828/2010) έχει ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο την προστασία και διαχείριση του τοπίου.
Η εργασία εστιάζει με κριτικό τρόπο στη θεώρηση του τοπίου στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, τόσο από εννοιολογική άποψη όσο και από άποψη νομοθετικών ρυθμίσεων. Αρχικά, επιχειρείται σύντομη αναφορά στην ενσωμάτωση του τοπίου στο χωρικό σχεδιασμό μέχρι το 2010. Κατά την περίοδο αυτή το τοπίο ταυτίζεται με τις περιοχές προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Οι τέχνες και ο πολιτισμός στον αστικό ή περιφερειακό σχεδιασμό: επισκόπηση και ερευνητική ατζέντα

#Μαρία Ψαρρού

Οι συγγραφείς του άρθρου με τίτλο "Arts and Culture in Urban or Regional Planning : A Review and Research Agenda" που δημοσιεύθηκε στο Journal of Planning Education and Research , Ann Markusen (University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA)  και Anne Gadwa  (Metris Arts Consulting, Minneapolis, MN, USA) υποστηρίζουν ότι, παρά το εντεινόμενο ενδιαφέρον για τις δημιουργικές πόλεις και τον πολιτιστικό σχεδιασμό, απουσιάζει η σε βάθος γνώση για το τι πράγματι συμβαίνει στις διάφορες αστικές και περιφερειακές κλίμακες. Οι συγγραφείς τονίζουν τη σχετική έλλειψη ερευνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων πολιτιστικών στρατηγικών που αποσκοπούν στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με ορισμένες πολιτιστικές περιοχές και τον πολιτιστικό τουρισμό θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη , ενώ κύρια ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό πολιτιστικών περιοχών θεωρούνται τα ακόλουθα:
  • Είναι προτιμότερο ένα σύμπλεγμα πολιτιστικών χώρων από ένα μωσαϊκό αποκεντρωμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανά γειτονιές;
  • Μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες προσελκύσει περισσότερους τουρίστες σε σύγκριση με τις διασκορπισμένες χωρικά πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες;
  • Οι πολιτιστικές περιοχές συνδέονται ή διαχωρίζονται από το πλέγμα των γειτονιών και των κατοικιών;
Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι απαιτείται έρευνα για τη χάραξη πολιτικής και το σχεδιασμό σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων και πόλεων που θα αναδείξει και άλλες μη-πολιτιστικές παραμέτρους. 

Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

ESPONTrain: Διήμερο Διακρατικό Συνέδριο με θέμα τη διδασκαλία του αντικειμένου της Χωροταξίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη

#Νικόλας Καραχάλης

Στις 3 και 4 Απριλίου 2013 οργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Τελικό Διακρατικό Συνέδριο του Έργου ESPONTrain 2013 με τίτλο:
« H εξοικείωση του Ευρωπαίου χωροτάκτη με τα ευρήματα του ESPON : αναγκαιότητα στην εκπαίδευση και στην χάραξη πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο»

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος διακρατικής δραστηριότητας δικτύωσης με το τίτλο ESPONTrain που σχεδιάστηκε με συντονιστή Εταίρο το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής- Πάντειο Πανεπιστήμιο και υλοποιήθηκε μέσω ενός «Ψηφιακού περιβάλλοντος Μάθησης» (Virtual Learning Environment) προκειμένου να τονωθεί το ενδιαφέρον για τη γνώση που έχει παραχθεί από το ESPON.
Το 2ήμερο Διακρατικό Συνέδριο ESPONTrain αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: 

Αποκέντρωση και πολεοδομικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. Αναζητώντας την ισορροπία μεταξύ ευρύτερων και τοπικών δυνάμεων

#Α. ΤασοπούλουΤμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί παραδοσιακά δραστηριότητα ουσιαστικά του δημόσιου τομέα και με την έννοια αυτή οι βασικοί φορείς που κατά κύριο λόγο εμπλέκονται στο σχεδιασμό είναι δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό ωστόσο που διαφοροποιεί τα διάφορα δημόσια συστήματα σχεδιασμού είναι το ποιος είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για το σχεδιασμό: η κεντρική διοίκηση ή η αυτοδιοίκηση. Θεωρώντας ότι οι φορείς που σχετίζονται με το σχεδιασμό αντανακλούν τη δομή της εξουσίας, έχει αναπτυχθεί μια μακρά και ευρεία συζήτηση για την κεντρικότητα στο σχεδιασμό απέναντι στην αποκέντρωση και για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης των κεντρικών και των τοπικών διοικήσεων στο πολιτικό/διακυβερνητικό σύστημα. 
Συνοπτικά, οι απόψεις υπέρ της αποκέντρωσης διατείνονται ότι τέτοιες προσεγγίσεις επιτρέπουν στην κυβέρνηση να συντονίσει καλύτερα τομεακές δραστηριότητες, να έχει καλύτερη γνώση των τοπικών συνθηκών, να ανταποκρίνεται περισσότερο αποτελεσματικά στις διαφορετικές τοπικές ανάγκες και επιθυμίες και να αντιστοιχεί περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά τους πόρους στις τοπικές προτεραιότητες. Από την άλλη, η αποκέντρωση ενέχει τον κίνδυνο ενδυνάμωσης της ισχύος ορισμένων τοπικών ελίτ που μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση εξουσίας. Η συζήτηση αυτή, μάλιστα, εμφανίζεται ιδιαίτερα επίκαιρη στο πλαίσιο της γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε, όπου επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης και να αναζητηθεί η πλέον κατάλληλη κλίμακα στην οποία λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες δράσεις.