Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον

#ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ,ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση των μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων με το εξωαστικό τοπίο. Συγκεκριμένα λαμβάνεται ως περίπτωση μελέτης το Costa Navarino, η πρώτη υλοποιημένη Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, η ανάλυση της οποίας οδηγεί στην παραγωγή μιας μεθοδολογίας εναρμονισμού ανάλογων τουριστικών εγκαταστάσεων με το τοπίο. 
Το τουριστικό προϊόν all inclusive που έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα με την αυξημένη δραστηριοποίηση των εταιρειών (tour operators) προς την κατεύθυνση αυτή. Η εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων των τουριστικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας στο τοπίο. Από τη μία πλευρά η δημιουργία τους μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη του τοπίου και στην εγκατάλειψη της νοοτροπίας των διάσπαρτων μικρών ξενοδοχειακών μονάδων στην ύπαιθρο και ιδίως στην παράκτια ζώνη. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές ώστε να μην αποτελούν οι εγκαταστάσεις ξένα αντικείμενα στο τοπίο αλλοιώνοντας την αισθητική του. 

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Βαρκελώνη :Μέσα σε ένα Superblock

Σε ένα από τα δημοφιλέστερα κείμενα που έχουμε δημοσιεύσει στο blog μας παρουσιάσαμε την ιδέα των superblocks στη Βαρκελώνη.
Το σχέδιο να μειωθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μέσα σε μια γειτονιά και να αποκτήσουν προτεραιότητα οι πεζοί, οι ποδηλάτες και δευτερευόντος τα αυτοκίνητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της γειτονιάς δεν είναι χωρίς αντιδράσεις.Αυτοί που επιμένουν στη χρήση του αυτοκινήτου είδαν να μεγαλώνει ο χρόνος μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο.
Οι μετασχηματισμοί που στηρίζονται στις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας έχουν συνεπάρει πολεοδόμους, αστικές αρχές, κατοίκους σε πολλές πόλεις του κόσμου.Όμως υπάρχουν και αντιδράσεις.

# Κείμενο της   ,  7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 στο CITYLAB

Μια ταινία μικρού μήκους αποκαλύπτει τις εσωτερικές λειτουργίες των περίφημων και αμφιλεγόμενων αναβαθμίσεων των δρόμων της Βαρκελώνης.


Barcelona's Superblocks: Change the Grid, 
Change your Neighborhood from STREETFILMS on Vimeo.

Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

Το κυβερνητικό σχέδιο «Μία στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον» και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

#Του Ράλλη Γκέκα, Δρ. Οικονομικών ΤΑ


Σε πρόσφατη παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να «χαράξει τη δική της αναπτυξιακή στρατηγική, με γνώμονα τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, τις επενδύσεις και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα». Η κυβέρνηση, πριν λίγες μέρες, στην προσπάθεια της να διατυπώσει το αφήγημα για την μετά κρίση εποχή, αλλά και στο πλαίσιο εκπλήρωσης διεθνών της υποχρεώσεων, επεξεργάστηκε και κατέθεσε σχέδιο που το ονόμασε «Μία στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον».
Το κατατεθέν, από την κυβέρνηση, σχέδιο δεν οδηγεί σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Χρησιμοποιεί τις ίδιες τετριμμένες και σε τελευταία ανάλυση αποτυχημένες αναπτυξιακές στρατηγικές και προσομοιάζει σε μία συλλογή γραφειοκρατικών κειμένων, από τα διάφορα υπουργεία παρά σε έναν ολιστικό, καινοτόμο σχεδιασμό που θα αποτελέσει τον οδηγό της χώρας για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.
Αξιολογώντας την πρόταση της κυβέρνησης, από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό που, πριν από όλα, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η εμμονή στο συγκεντρωτικό μοντέλο ανάπτυξης και η παντελής σχεδόν έλλειψη της αποκέντρωσης στις αναπτυξιακές εναλλακτικές δυνατότητες.

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Κυκλική Οικονομία και Δήμοι: Μία επίκαιρη, ενδιαφέρουσα και δύσκολη λύση

# Του Ράλλη Γκέκα , Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Σε προηγούμενο άρθρο είχε τονιστεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μία έντονη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), μετά το 2020. Η συζήτηση βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και μάλιστα θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισμός της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα είναι αισθητά μειωμένος, λόγω και του BREXIT. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των προσκλήσεων. Για να μπορέσουν οι Ελληνικοί δήμοι να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις θα πρέπει από τώρα να προετοιμάζονται ώστε, με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου, να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από αυτή την άποψη είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχει ξεκινήσει, για τα χαρακτηριστικά της νέας Προγραμματικής Περιόδου και ιδιαίτερα η εξειδίκευση στις αναμενόμενες προτεραιότητες και ιεραρχήσεις της.

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Ρώμη : Ξεκίνησε τη μετάβαση στο LibreOffice

#Πηγή άρθρου: 

Αυτόν το μήνα, η πόλη της Ρώμης ξεκίνησε την διαδικασία, να κάνει το LibreOffice τη μόνη διαθέσιμη σουίτα εργαλείων παραγωγικότητας γραφείου στους σταθμούς εργασίας της πόλης της Ρώμης.

Η Ρώμη θα απεγκαταστήσει σταδιακά την ιδιόκτητη λύση εφαρμογών γραφείου, ανάλογα με τον βαθμό που χρησιμοποιούν  οι υπηρεσίες τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Η μετάβαση ξεκίνησε πρώτα από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν λιγότερο αυτές τις εφαρμογές και σταδιακά θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες.  Αυτό το μεταβατικό πρόγραμμα βασίζεται σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Η κυβέρνηση της πόλης αποφάσισε να στραφεί στη χρήση λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα τον Οκτώβριο του 2016, και το πρώτο βήμα – απογραφή όλων των εφαρμογών γραφείου και των λύσεων  – ολοκληρώθηκε αρχές 2017.

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Περίπατος στους ιστορικούς πεζόδρομους της Αθήνας

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο, συμμετείχαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ Αθηνών και το «Άνοιγμα στην Πόλη»,  στις φετινές εκδηλώσεις  με τίτλο «Αθήνα: τόποι Μνήμης» που περιελάμβαναν τρεις περιπάτους σε εμβληματικά σημεία της πόλης:

Το πρόγραμμα είχε ως εξής:

1) Δευτέρα 4 Ιουνίου: 18:30. Περίπατος στους ιστορικούς πεζόδρομους της Αθήνας, από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου και την Αποστόλου Παύλου μέχρι το Δημόσιο Σήμα. 
Μια ξεχωριστή περιήγηση με την αρχιτέκτονα-πολεοδόμο  Μαρία Καλτσά στους δημοφιλείς πεζόδρομους της Αθήνας, που συνδέει τρία τοπία, το αρχαιολογικό και το αστικό μαζί με το φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας  την  αδιάλειπτη συνέχεια της πόλης στους αιώνες, και προσφέροντας ένα δείγμα σύγχρονης γραφής. Η ίδια μύησε το πολυπληθές κοινό στην ιστορία των πεζοδρόμων, τονίζοντας τη σημασία τους για τη σύγχρονη ζωή της πόλης.
Ο περίπατος κατέληξε  στο Δημόσιο Σήμα, όπου η Χάρις Στούπα, Αρχαιολόγος (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών) παρουσίασε την ιστορία αυτού του ιδιαίτερου σημείου της Αθήνας και ενημέρωσε το κοινό για τις τελευταόες ανασκαφές στην περιοχή και την προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού αυτού αλλά άγνωστο στο ευρύ κοινό σημείο της Αθήνας.