Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

FitFor55: Ένα σύμφωνο Δημάρχων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία


Έχουμε επισημάνει επανειλειμένα ότι ότι η Ευρώπη οδεύει σταθερά σε ισχυροποίηση του ρόλου των πόλεων .Οι ίδιοι οι Δήμαρχοι, εκπρόσωποι πάνω από 70% των κατοίκων της Ευρώπης απαιτούν να συμμετέχουν στους σχεδιασμούς πολιτικών , απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Εθνικών και Τοπικών κυβερνήσεων, απαιτούν Ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθείαν για τις πόλεις και όχι μόνο μέσω Εθνικών κρατών.Γι΄αυτό έχουν αρχίσει να παίρνουν πρωτοβουλίες συνεργασιών μεταξύ των πόλεων, σχεδιάζουν και προτείνουν κοινές δράσεις, διεκδικούν οικονομικούς πόρους για τις πόλεις τους χωρίς την μεσολάβηση ενδιάμεσων αρχών.

Μια τέτοια συνεργασία είναι και η FitFor55:  Ένα σύμφωνο Δημάρχων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , μια νέα συμμαχία περισσότερων από 30 Ευρωπαίων δημάρχων, ευθυγραμμισμένων με την επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε επίπεδο πόλεων.

«Ως δήμαρχοι και αρχηγοί πόλεων παίζουμε διπλό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της μετάβασης. Είμαστε οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας τοπικά και εκπροσωπούμε τις ανησυχίες, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των λαών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι προς το συμφέρον όλων, σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα, και εμείς, ως δήμαρχοι, μπορούμε να είμαστε το επίκεντρο των θεσμών που είναι πιο κοντά στους πολίτες », δήλωσε ο Ντάριο Νάρντελα, δήμαρχος της Φλωρεντίας .

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021

Πώς τα δίκτυα βοήθησαν το Ηράκλειο να γίνει έξυπνη πόλη


#Μοχιανάκης Κωστής, δημοσιεύθηκε στο www.ethnos.gr .

Οι σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν παγκόσμια πολυάριθμες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η κυκλοφορία και οι μεταφορές, η ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρύπανση, η δημόσια ασφάλεια και προστασία, η ενέργεια, το νερό και τα απόβλητα, η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η υγεία και κοινωνική φροντίδα. 

Οι λύσεις των Έξυπνων Πόλεων που στηρίζονται στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τις δυνατότητες αξιόπιστης και ασφαλούς συνδεσιμότητας, παρέχουν μία πολύτιμη και αξιόπιστη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το παράδειγμα του Ηρακλείου Κρήτης

Σήμερα το Ηράκλειο αναγνωρίζεται ως μια από τις 27 ισχυρότερες ψηφιακά πόλεις στην Ευρώπη και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge στo πλαίσιο της κατεύθυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ευρωπαϊκών πόλεων.

Σχεδιάζοντας μια μακροχρόνια στρατηγική με ψηφιακό προσανατολισμό, χτίζουμε ένα δυνατό οικοσύστημα, με ένα συνεκτικό οδικό χάρτη έργων και προσεκτικά σχεδιασμένο marketing.

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021

Placemarketing, Citybranding: Αποσαφηνίζοντας τους όρους

#Μεθενίτη Ευδοκία*

To city branding και το place marketing αποτελούν τεχνικές προώθησης πόλεων, ανάπτυξης περιοχών με τη διασφαλισμένη συμμετοχή και των κατοίκων (Kavaratzis & Ashworth 2005, Braun 2011, στο Karachalis, Defner, 2012:88). 

Οι στρατηγικές αυτές εξυπηρετούν ένα εύρος συμφερόντων, ενώ αλληλεπιδρούν και αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές διαδικασίες και λειτουργίες σε μίκρο και μάκρο κλίμακα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πόλεις αποτελούν την ομπρέλα για όλα τα brands που βρίσκονται μέσα στην πόλη και σχετίζονται με την καθημερινότητα (Evans, 2014) Επικρατεί ωστόσο σύγχυση σχετικά με τη σημασία των εννοιών και τις επιπτώσεις τους στην αστική πολιτική (Karachalis & Deffner, 2012).

To Place Marketing: Οι στόχοι του Place Marketing

Το Place Marketing και οι στόχοι του αφορούν την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας, που υποβοηθάει έναν τόπο να πετύχει στόχους όπως:

● Μέσω της έρευνας μάρκετινγκ και των μεθόδων αυτών αναλύεται το ανταγωνιστικό περιβάλλον και προσδιορίζονται οι ανάγκες και προτιμήσεις των επενδυτών (stakeholders) και των εμπλεκόμενων αγορών (target markets).

● Δημιουργούνται προνόμια, ώστε να εξυπηρετηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη.

● Δημιουργούνται, κοινοποιούνται και προσφέρονται παροχές, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες επενδυτών, αγορών και οι ανάγκες της κοινότητας στο σύνολο.

● Με την εφαρμογή αρχών του marketing γίνεται συντονισμένη χρήση εργαλείων που ενισχύουν σχέσεις και προωθούν την εμπειρία των εμπλεκόμενων μερών.

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021

Βαρκελώνη :Πιλοτικό έργο για μείωση του ψηφιακού χάσματος

Φωτό : Laia Bonet, Αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης

Με δημοσίευση μας στο www.citybranding.gr την 22 Νοεμβρίου 2020 είχαμε παρουσιάσει την νέα Επικεφαλής του Forum , Knowledge Society του μεγαλύτερου δικτύου πόλεων στην Ευρώπη του Eurocities.
Τις δραστηριότητες του δικτύου Eurocities παρακολουθώ από το 1998 συμμετέχοντας στην ομάδα Telecities που αργότερα μετονομάστηκε σε Knowledge Society Forum.
Είχαμε επισημάνει τότε ότι δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή για επικοινωνία με την Laia Bonet, την Αντιδήμαρχο της Βαρκελώνης. 

Στη δημοσίευση αυτή η Laia Bonet μας είπε ότι "τα ψηφιακά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα" και ότι πρέπει να προωθήσουμε ένα όραμα ψηφιακής μετάβασης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Σήμερα αναδημοσιεύουμε κείμενο του CityToday που παρουσιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην πόλη της Βαρκελώνης με στόχο την μείωση του ψηφιακού χάσματος.


"Η Βαρκελώνη εκτελεί ένα πιλοτικό έργο για την ενημέρωση μιας πολιτικής ψηφιακής ένταξης σε ολόκληρη την πόλη.

Το πρόγραμμα Connectem Barcelona (Barcelona Connects) θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο για ένα χρόνο με 400 νοικοκυριά στη γειτονιά Trinitat Nova της περιοχής Nou Barris, η οποία είναι μια από τις περιοχές με τα χαμηλότερα εισοδήματα της Βαρκελώνης και έχει πληγεί σοβαρά από την ανεργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού' 2021-2022 μέχρι 19 Ιουλίου

Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως  την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00. Oι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μόνο ηλεκτρονικά. Η διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών είναι tourismculture_pms@prd.uth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, καθώς και στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, 13:00-19:00) τηλέφωνο 24210-74381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr. 

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

Το Τορίνο δοκιμάζει πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας ως υπηρεσία


#Δημοσιεύθηκε στο CityToday από   Sarah Wray

Το Τορίνο στην Ιταλία ζητά εθελοντικά 1.100 κατοίκους να συμμετάσχουν σε μια δίμηνη δοκιμή κινητικότητας ως υπηρεσία (MaaS).

Θα είναι η πρώτη πόλη στην Ιταλία που θα διεξαγάγει μια ζωντανή δοκιμή MaaS με πολίτες σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τη χρήση δημόσιων και κοινόχρηστων μεταφορών πέραν των  ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Η υπηρεσία θα συγκεντρώσει διάφορους τρόπους ταξιδιού - συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς, της κοινής χρήσης αυτοκινήτων, της μοτοσυκλέτας, της διανομής σκούτερ, των ταξί και της ενοικίασης αυτοκινήτων - και θα προσφέρει ένα σύστημα πληρωμών μέσω μιας εφαρμογής smartphone. Η πλατφόρμα θα προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις χρησιμοποιώντας έναν προγραμματιστή διατροπικών διαδρομών και πληροφορίες ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο.

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

Το Μιλάνο παρουσιάζει ένα εργαλείο για να μετρώνται τα οφέλη από τις ψηφιακές υπηρεσίες

#
Δημοσιεύθηκε στο CitiesToday 
29 Ιουνίου 2021 Sarah Wray Στη φωτογραφία η 
Roberta Cocco Αντιδήμαρχος ψηφιακού μετασχηματισμού του Μιλάνου


Η πόλη του Μιλάνου στην Ιταλία έχει αναπτύξει ένα εργαλείο που υπολογίζει τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης από άποψη χρόνου, χρήματος και εκπομπών αερίων  που εξοικονομούνται.

Ο στόχος του Ψηφιακού Μοντέλου Αειφορίας είναι να παρέχει σαφείς πληροφορίες για τους κατοίκους, τις υπηρεσίες και τους πολιτικούς, αλλά αυτή η απλότητα δεν συνάδει με ένα προηγμένο σχέδιο διαλειτουργικότητας δεδομένων που υποστηρίζει το σύστημα. Το εργαλείο διατίθεται ως ανοιχτού κώδικα για χρήση σε άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Συγκρίνει αναλογικές υπηρεσίες με τα ψηφιακά τους ισοδύναμα και χρησιμοποιεί δεδομένα από όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων και ουρών.

Δωρεάν on line εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ERASMUS+ DIGICULT - Digital Presentation and Preservation of Intangible Cultural Heritage - Ψηφιακή παρουσίαση και διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, καλούν όποιον το επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με τη βοήθεια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε πρότυπα και μεθοδολογίες για την ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να βελτιώσετε τις ψηφιακές σας ικανότητες στο εργασιακό σας περιβάλλον.
 
Μέσω του δωρεάν ανοικτού και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκπαιδευτείτε στη χρήση υλικών και ηλεκτρονικών εργαλείων ώστε να μπορείτε να παρουσιάζετε, να προάγετε και να διατηρείτε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμια και μακροπρόθεσμα.

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Το green deal στις Ελληνικές πόλεις

Στα θετικά πεπραγμένα του Δήμου Τρικκαίων σε επίπεδο «ευφυών» («έξυπνων») πόλεων αναφέρθηκε ως παράδειγμα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, για να εξειδικεύσει την ανάγκη αλλαγών στις πόλεις, προκειμένου αυτές να γίνουν βιώσιμες μέσω της ψηφιοποίησης. 
Μιλώντας στο συνέδριο «GREEN DEAL GREECE 2021, η δεκαετία μιας Πράσινης Επανάστασης» ο Υπουργός τόνισε ότι, αφ’ ενός το κράτος αλλάζει στον ψηφιακό τομέα, αφ’ ετέρου ότι ο ρόλος κάθε πόλης είναι να γίνει «έξυπνη». 
Και διευκρίνισε ότι το μεν κράτος «αλλάζει τις συντεταγμένες του», οι δε πόλεις γίνονται «έξυπνες», «με μια σειρά από τεχνολογίες, λύσεις: από την έξυπνη στάθμευση μέχρι έναν ευρύτερα έξυπνο τρόπο που ο δήμος θα αλληλεπιδρά με τον πολίτη, μέχρι του πώς θα υπάρχει μια σύγκλιση ανάμεσα σε αυτό που λέμε “πράσινο” και σε αυτό που λέμε ψηφιακό, να αλλάξει η εμπειρία του πολίτη και της επιχείρησης στην αλληλεπίδραση με έναν Δήμο, μια πόλη».

Στο συνέδριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ και οι ιστότοποι economix.gr και euractiv.gr, στο ΚΠΙΣΝ την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε στη θεματική ενότητα «Πράσινα κτήρια και Αστικές Αναπλάσεις».

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021

Επιλέγοντας προπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό και την οικονομία στο μηχανογραφικό του 2021

Οι τουριστικές σπουδές γνωρίζουν συστηματική ανάπτυξη την τελευταία 20ετία διεθνώς στον χώρο των Πανεπιστημίων (σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο) κάτι που παρατηρείται ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες και τις τουριστικές χώρες, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδημάτων και ανάπτυξης. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, μέσα από ένα καινοτόμο διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σπουδών τετραετούς φοίτησης, σε συνδυασμό με υλοποίηση πρακτικής άσκησης, στοχεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο, δυναμικό αλλά ταυτόχρονα γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες κλάδο του Τουρισμού, επαληθεύοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και ακόλουθης εξέλιξης. 

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Νάντη : Προκλήσεις αστικού σχεδιασμού και Δημοκρατίας


# Δημοσιεύθηκε στο Eurocities.eu.

Τα σχέδια για την ανασχεδιασμό της πλατείας Little Holland στη Νάντη αντιμετωπίστηκαν αρχικά με ανησυχία και αντικρουόμενες απόψεις. Ιδιαίτερα από τους εμπόρους της εμβληματικής αγοράς που ήταν ένα διάσημο και πολύ αγαπητό χαρακτηριστικό της όχθης του ποταμού Λίγηρα για πάνω από έναν αιώνα.

«Η Μικρή Ολλανδία είναι η πιο γραφική αγορά της Νάντης», δήλωσε ο βιοτέχνης ζυμαρικών Χένρι Ρεφούτο, όταν άκουσε για πρώτη φορά τα σχέδια. «Όμως», συνέχισε, «η πλατεία είναι βρώμικη, η πρόσβαση είναι περίπλοκη και φαίνεται από έξω, φαίνεται απαίσια πίσω από σειρές φορτηγών».Ενώ ο Refuto αναγνώρισε την ανάγκη αλλαγής, ήταν επιφυλακτικός και γι 'αυτό είπε «Πρέπει να προσέξουμε να μη χάσουμε τον χαρακτήρα της αγοράς».

Για τον τυροκόμο Anthony Couëdel, του οποίου η οικογένεια έχει κάνει εμπόριο στη Little Holland για γενιές, η κύρια ανησυχία ήταν η διαβίωσή του. «Ήμουν εντελώς αντίθετος στο έργο», παραδέχεται, «ανησυχούσαμε για το μέλλον της αγοράς».

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Επιστημονικό Συνέδριο: «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»


3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο: «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, στις 2-4 Ιουλίου, 2021 διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τον Δήμο Κορινθίων και τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting. Το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, στην Κόρινθο. 
Επιπρόσθετα, το Συνέδριο αποτελεί την 2η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των 332 Δήμων της χώρας, και με την έναρξη των εργασιών του, θα τεθεί σε λειτουργία το «Ψηφιακό Δίκτυο Τεχνογνωσίας των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών».

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Το Επιστημονικό Συνέδριο προγραμματίζεται σε μια κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο, καθώς διενεργείται αμέσως μετά την κρίση της Πανδημίας στη χώρα μας, η οποία πέραν των θεμάτων υγείας του πληθυσμού έχει κομίσει και πληθώρα προβλημάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, όπως και στενότητας πόρων σε σειρά τομέων πολιτικής και δράσης.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

Οι Γαλλικές πόλεις υιοθετούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού τους , κριτήρια με βάση το φύλο

Αρκετές πόλεις στη Γαλλία έχουν υιοθετήσει προγράμματα προϋπολογισμού ευαίσθητα στο φύλο που δίνουν έμφαση στις αυξημένες δαπάνες για υπηρεσίες και προγράμματα που χρησιμοποιούν περισσότερο οι γυναίκες. 

 

Φωτογράφος: Thierry Zoccolan / AFP μέσω Getty Images


#Του Peter Yeung , Δημοσιεύθηκε στο Bloomberg CityLab

Στην αναζήτηση της ισότητας, οι γαλλικές πόλεις υιοθετούν προϋπολογισμούς βάσει φύλου 
Η Λυών έγινε η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας που εφάρμοσε έναν προϋπολογισμό ευαίσθητο στο φύλο, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πόροι θα δαπανηθούν ισότιμα ​​μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Στις 25 Μαρτίου, η γαλλική πόλη της Λυών ανακοίνωσε τα σχέδια των δημοτικών της δαπανών για το επόμενο έτος, παρουσιάζοντας μια πολιτική που στοχεύει στη βελτίωση της ισότητας των φύλων. 

Σύμφωνα με τον πρόσφατα εκλεγμένο προοδευτικό δήμαρχο Grégory Doucet, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας υιοθέτησε έναν «προϋπολογισμό ευαίσθητο στο φύλο»: 

Στο μέλλον, η Λυών θα εξετάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ύψους 615 εκατομμυρίων ευρώ για ενδείξεις ότι οι δημόσιες επενδύσεις κατανέμονται δίκαια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέτοιοι προϋπολογισμοί βάσει φύλου έχουν ήδη εγκριθεί από ορισμένους μικρότερους δήμους της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένων των Γκρενόμπλ, Ρεν, Μπορντό και Μπρεστ. η πρωτεύουσα, το Παρίσι, σκέφτεται τώρα να συμμετάσχει. Αλλά η Λυών είναι η πρώτη γαλλική πόλη με περισσότερους  από 500.000 κατοίκους που υποστηρίζει την ιδέα, η οποία στοχεύει να καλύψει τις δαπάνες της πόλης για να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις φύλου σε ότι είδους εγκαταστάσεις και προγράμματα χρηματοδοτούνται. Οι αξιωματούχοι της πόλης βλέπουν τον προϋπολογισμό βάσει φύλου ως ένα ισχυρό νέο όπλο για την καταπολέμηση των παγιωμένων κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα κενό που έχει γίνει ακόμη πιο ακραίο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

Πως το 5G θα αλλάξει τη ζωή στις πόλεις μας

#Κωστής Μοχιανάκης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κοινωνία και η οικονομία της γνώσης είναι βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολοένα και περισσότερο οι νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές στις τηλεπικοινωνίες αλλάζουν τη ζωή μας. Η πρόβλεψη ότι σύντομα το 70% των κατοίκων του πλανήτη θα κατοικούν στις πόλεις , στην Ευρώπη έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο μια από τις μεγάλες προτεραιότητες του αστικού μετασχηματισμού είναι η μετατροπή των πόλεων μας σε «έξυπνες» .Γιατί η χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται μοχλός βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.Πρέπει , δε , να επισημάνουμε ότι διεθνώς η ποιότητα ζωής θεωρείται το κύριο στοιχείο που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα ενός τόπου.

Πρόσφατα η 5η γενιά δικτύων κινητής μπήκε στη ζωή μας και αναμένεται η γρήγορη εξάπλωσή της στην Ελλάδα.

Τι προσφέρει το 5G ; Το 5G προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, ελάχιστο χρόνο απόκρισης και σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα.Με αυτό τον τρόπο αλλάζει εντελώς η εμπειρία χρήσης του δικτύου.

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Place Marketing και City Branding : Σχεδιάζοντας ένα πλαίσιο αποτελεσματικής στρατηγικής ανάπτυξης της σύγχρονης πόλης.

#Μεθενίτη Ευδοκία*.

Το Place Βranding/City Branding


O Eduardo Aires, με το White Studio, το 2014, ανέλαβαν το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας  της πόλης του Πόρτο, όπου είναι και η έδρα της επιχείρησης. Η πόλη χρειαζόταν ένα οπτικό σύστημα, μια οπτική ταυτότητα που θα μπορούσε να οργανώσει και να απλοποιήσει την επικοινωνία με τους πολίτες. Ταυτόχρονα θα καθορίσει μια σαφή ιεραρχία, ενώνοντας την πόλη και το δημαρχείο. Έχοντας κατά νου το ιστορικό πλαίσιο και την κληρονομιά της πόλης, ο Eduardo Aires ανέπτυξε μια νέα ταυτότητα με βάση τον συμβολισμό των μπλε χρωματισμένων πλακιδίων που υπάρχουν παντού στο Πόρτο.Πηγή: Official site Eduardo Aires, https://eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/

Το place marketing και place branding έχουν αποτελέσει μια αναπτυσσόμενη δυναμική στην έρευνα,  τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις χρησιμοποιούν αντίστοιχες προωθητικές πολιτικές σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν μια ανταγωνιστική εικόνα (Ashworth & Voogd 1990· Ashworth & Voogd 1994· Kotler et al 1993· Kotler et al. 1999· Avraham & Ketter 2008· Karachalis & Deffner 2012, Poulios & Senteri, 2016). Οι πόλεις που υιοθετούν όλο και περισσότερο την ιδέα και τις τεχνικές του branding προϊόντος στο μάρκετινγκ ενός τόπου, στοχεύουν στην επίτευξη ευρύτερων στόχων της αστικής διαχείρισης.

Η διαδικασία του place branding κατά βάση επικεντρώνεται στη βελτίωση της εικόνας, της φήμης ενός μέρους, και την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας, βασισμένης στις πραγματικότητες και τα χαρακτηριστικά που μια πόλη δύναται να προσφέρει μέσω του marketing. Ένα μείγμα εργαλείων και δράσεων χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία του σχεδιασμού, της κυβέρνησης και της τροποποίησης του brand διαχρονικά ( European Place Marketing Institute, 2015)

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» 2021-2022 (Αιτήσεις μέχρι 12 Ιουλίου)

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00.

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού “παίρνει θέση” στην εκκίνηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης


Δημήτρης Παπαστεργίου – Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Μόνο με ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πετύχουμε τον εθνικό στόχο να αξιοποιήσουμε προς όφελος της χώρας, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της Ελλάδας του μέλλοντος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Απριλίου 2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων και αιρετών από όλη την Ελλάδα, η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της ενημέρωσης για όλες τις πτυχές του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, «Ελλάδα 2.0».

Την διαδικτυακή ημερίδα παρακολούθησαν 300 Δήμαρχοι και πολλοί αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην ημερίδα πήραν μέρος  παρουσιάζοντας το περιεχόμενο τόσο του Προγράμματος, όσο και του νέου ΕΣΠΑ και του προγράμματος Α. Τρίτσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης,  ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης.

Η ημερίδα είναι η πρώτη από τις πολλές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και δράσης που θα διοργανώσει το επόμενο διάστημα η ΚΕΔΕ, στην προσπάθεια που έχει αναλάβει το Διοικητικό της Συμβούλιο να φέρει κοντά τους δήμους με την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος και μια ουσιαστική ενημέρωση πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των πόρων που θα είναι διαθέσιμοι, προκειμένου να αξιοποιηθούν από όλους τους δήμους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Οι Δήμοι ως Μοχλός Ανάπτυξης στην μετά Covid-19 εποχή

Στις 13/4/2021 η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το International Chamber of Commerce  Hellas οργάνωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα : Οι Δήμοι ως Μοχλός Ανάπτυξης στην μετά Covid-19 εποχή.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύνολο της ημερίδας στο παραπάνω video.

Στην ημερίδα , στην ενότητα "Smart cities ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ  ΕΠΟΧΗ" ομιλητής ήταν και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Μοχιανάκης Κωστής με την ιδιότητα του ως μέλος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο video την τοποθέτησή του μετά τις 3:26:08

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Ηράκλειο : Η Candia του 1640 .Οι ψηφιακές εφαρμογές στην υπηρεσία του Τουρισμού

  

Με ένα εντυπωσιακό video διάρκειας 7:40 το Info Point του Δήμου Ηρακλείου δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες του να «ξεναγηθούν» στην πρωτεύουσα του βενετοκρατούμενου Βασιλείου της Κρήτης, στην Candia του 1640, λίγο πριν την πολυετή πολιορκία της από τους Οθωμανούς. 

Πρόκειται για ένα προωθητικό video που αφορά στην επικαιροποιημένη και αναβαθμισμένη εφαρμογή της «Εικονικής Περιήγησης στην ενετική Candia» ( σημ. για κινητές συσκευές και πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης )  που αποτελεί έναν ιδιαίτερα προσφιλή τρόπο ξενάγησης για όσους θέλουν να μάθουν την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. 

Τα ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης κινητικότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 19 Απριλίου 2021 τους νικητές των βραβείων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας , του 9ου βραβείου για τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας (βραβείο SUMP) και του βραβείου αστικής οδικής ασφάλειας της ΕΕ. 

Ο Δήμος Mönchengladbach (Γερμανία) είναι ο νικητής για μεγαλύτερους δήμους, ενώ ο Δήμος Lilienthal (Γερμανία) πήρε τον τίτλο για μικρότερους δήμους. Το 9ο βραβείο SUMP κέρδισε η Αρχή Κινητικότητας Περιοχών της Γκρενόμπλ (SMMAG) για το Grenoble-Alpes SUMP (Γαλλία) και το βραβείο αστικής οδικής ασφάλειας της ΕΕ απονεμήθηκε στο Μπιλμπάο (Ισπανία). Τα βραβεία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής τελετής που φιλοξένησε η Ευρωπαϊα Επίτροπος Μεταφορών, Adina Vălean, και η Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Matthew Baldwin.

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Ηράκλειο : Σε πιλοτικό δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη και προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)


"Το URBACT σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) λανσάρει ένα πιλοτικό δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη και προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε τοπικό επίπεδο!


Η ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN 2030 Agenda) επείγει όσο ποτέ άλλοτε. Το 2030 δεν είναι και τόσο μακριά και το νέο δίκτυο URBACT για την προσαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε τοπικό επίπεδο UN Sustainable Development Goals) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της διαδικασίας. 

Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, το πρόγραμμα URBACT, σε συνεργασία με το CEMR, θα υποστηρίξει 19 πόλεις διαφορετικού μεγέθους προκειμένου να μάθουν η μία από την άλλη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων για βιώσιμες πόλεις.


«Στόχοι ΒΑΑ στις πόλεις» – η φιλοδοξία

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Η πολιτιστική ταυτότητα στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς

#Μεθενίτη Ευδοκία*.

Κατά τον Philip Kotler, διακεκριμένο καθηγητή international marketing και συγγραφέα πάνω από 80 βιβλίων (Principles of Marketing, Marketing for Hospitality and Tourism, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Social Marketing, Marketing Places, The Marketing of Nations, Confronting Capitalism, Democracy in Decline, and Advancing the Common Good κ.α.), οι πόλεις δεν είναι προϋπολογισμοί και επιχειρήσεις, αντίθετα· απαρτίζονται από ανθρώπους, κουλτούρα, πολιτιστική κληρονομιά, φυσικά προνόμια και ευκαιρίες, είναι το μέρος που θα επενδύσεις, θα μεγαλώσεις την οικογένειά σου, θα ταξιδέψεις. 

Ο ανταγωνισμός που βασίζεται σε μορφές συνεργασίας και αλληλεγγύης, αλλά και η εκπαίδευση τυπική ή άτυπη (κέντρα απασχόλησης νέων, δομές πολιτισμού κ.α.), αποτελεί τη βάση της κοινωνικής πολιτείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ η τοπική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει όλους τους παράγοντες και τις προοπτικές, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής των πόρων, με στόχο την κοινωνική συνοχή αλλά και την υποστήριξη τοπικών περιοχών στην ανάπτυξη και ένταξη σε ένα εθνικό πλαίσιο.