Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Οδηγός για τον σχεδιασμό για πιο ανθεκτική και ισχυρή αστική κινητικότητα


Καθώς οι πόλεις και οι περιφέρειες ανταποκρίνονται στην πανδημία COVID-19 με νέες και καινοτόμες λύσεις μεταφορών, ποια είναι τα μαθήματα για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας;

Ο σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP) είναι μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των αστικών μεταφορών.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι τοπικές αρχές και οι ιδιωτικοί συνεργάτες τους προσπαθούν να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών που προωθούν την προσβάσιμη, ασφαλή και προσιτή κινητικότητα, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μείωσης των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της Δράσης Συντονισμού και Υποστήριξης του CIVITAS SATELLITE και υποστηρίζεται από έργα της Πρωτοβουλίας CIVITAS , καταρτίστηκε ο Θεματικός Οδηγός, «Σχεδιασμός για πιο ανθεκτική και στιβαρή αστική κινητικότητα».

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, παρουσιάζει πιθανές οδούς για την επιτάχυνση της μετάβασης προς πιο ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα αστικής κινητικότητας και αύξηση της ετοιμότητας για τυχόν μελλοντικές κρίσεις που προκύπτουν.

Τα συστήματα αστικών μεταφορών πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν και να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσης, από πανδημίες έως κλιματικές αλλαγές. Μια άμεση κρίση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μακροπρόθεσμες αλλαγές και να αυξήσει τον αντίκτυπο άλλων σημαντικών τάσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Η διαχείριση τέτοιων θεμελιωδών διαδικασιών αλλαγής αποτελεί βασική πρόκληση για τους ασκούμενους αστικής κινητικότητας να ενσωματωθούν στα σχέδιά τους.

Η μετάβαση προς πιο βιώσιμες και ανθεκτικές λύσεις απαιτεί ολοκληρωμένες αλλαγές στα συστήματα μεταφορών, την επέκταση των ενεργών ταξιδιών, των δημόσιων και κοινών υποδομών μεταφορών και ηλεκτροκινητικότητας.

Οι απαντήσεις πόλεων και περιοχών στο COVID-19 δείχνουν ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Από αναδυόμενες λωρίδες κύκλου έως πάρκα, οι επιλογές μεταφοράς έχουν μετατραπεί και επεκταθεί για να δημιουργήσουν ανθεκτικές και στιβαρές υπηρεσίες κινητικότητας που ενσωματώνονται στις ατζέντες SUMP.

Ο Οδηγός θέματος εισάγει την έννοια της ανθεκτικότητας στην αστική κινητικότητα και παρουσιάζει τη σημασία της ενσωμάτωσής της στη διαδικασία SUMP.

Διαβάστε τον Οδηγό  για τον σχεδιασμό για πιο ανθεκτική και ισχυρή αστική κινητικότητα .

Πηγή : https://mobilityweek.eu/news/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.