Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη : ψηφιακή καταγραφή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δήμου

Στην υπογραφή της σύμβασης της υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση του Δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου» προχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης.
Το έργο περιλαμβάνει τη χωρική – θεματική καταγραφή και αποτύπωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του δικτύου. Θα αποτυπωθούν συνολικά 364 ηλεκτρικοί πίνακες και περισσότερα από 17.000 φωτιστικά σημεία, τα φρεάτια ηλεκτροφωτισμού καθώς και το υπόγειο, εναέριο και επιτοίχιο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με συσκευές PDA/GPS.

Διερεύνηση οδικής ασφάλειας των ποδηλατών και αξιολόγηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κομοτηνής

#ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής
#ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
#ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΥ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την κίνηση των ποδηλάτων εντός αστικών περιοχών, αλλά και οι πολιτικές ενθάρρυνσης της υιοθέτησης ποδηλατικής νοοτροπίας μπορούν να μεταβάλλουν τις προτιμήσεις των πολιτών υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου, ιδιαίτερα σε πόλεις μεσαίου μεγέθους, όπως οι ελληνικές, που διακρίνονται επιπρόσθετα για τις καλές καιρικές συνθήκες στη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. 
Η παρούσα εργασία εξετάζει καταρχήν τη διάταξη, τις αρχές σχεδιασμού, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κομοτηνής. Παραθέτονται στοιχεία που αφορούν το ιστορικό υλοποίησης του δικτύου, τους στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει, τις διαδικασίες και βασικές σχεδιαστικές και λειτουργικές αρχές ένταξής του στον αστικό χώρο και συνύπαρξής του με το δίκτυο πεζοδρομίων της πόλης αλλά και το οδικό δίκτυο. Στη συνέχεια παραθέτει τα αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου που συνέταξαν οι συγγραφείς για την αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των ποδηλατών και την αξιολόγηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κομοτηνής. 
Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή της δομής των μετακινήσεων (πεζή μετακίνηση, μετακινήσεις με ποδήλατο, ΙΧ και άλλα μέσα μεταφοράς), την αξιολόγηση του επιπέδου παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης του δικτύου ποδηλατοδρόμων, τη διερεύνηση της πρόθεσης χρήσης ποδηλάτου σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου αλλά και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την επέκταση του δικτύου εντός του κέντρου αλλά και στην περιφέρεια της πόλης. 

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

«Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές αναπτυξιακές πολιτικές»

Συνέδριο με τίτλο :«Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές αναπτυξιακές πολιτικές»
Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2015
Συνδιοργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών η δημιουργική και πολιτιστική οικονομία έχει, με ποικίλους τρόπους, ενταχθεί στις πολιτικές αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης τόσο στον αναπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ προσφάτως η σημασία της στις ευρωπαϊκές πολιτικές έχει αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά.
Τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότεροι δήμοι και περιφέρειες στην Ελλάδα εντάσσουν την δημιουργική και πολιτιστική οικονομία στις αναπτυξιακές τους πολιτικές, στην βάση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα αποτελούν μοχλούς αναπτυξιακών πολιτικών, έχοντας έντονες συνδέσεις με την αστική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις πόλεις, τον ελεύθερο χρόνο, την τουριστική οικονομία και την παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παρόλα αυτά, σε πολλά επιχειρησιακά προγράμματα στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρατηρούνται κενά όσον αφορά την λειτουργική αξιοποίηση του δυναμισμού των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και την γόνιμη παραγωγή πολιτικών που θα ενδυναμώσει περαιτέρω τους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Το συνέδριο «Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές αναπτυξιακές πολιτικές» έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος αυτού του κενού, εξειδικεύοντας τις συζητήσεις για το αναπτυξιακό ρόλο της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.
Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Πάτρα :«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ»

Συνεχίζονται οι Ημερίδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους Αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Αβάθμιας και Ββάθμιας Αυτοδιοίκησης.Μετά τα Γιάννενα ( 2 Οκτωβρίου ) και το Ηράκλειο (4 Νοεμβρίου) σειρά έχει η Πάτρα την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015.Το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το παρακάτω :

08:30-9.00                  Προσέλευση συμμετεχόντων
Συντονισμός : Λόκανα Ευγενία, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του Εθνικού   Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

09:00 – 10:00 Έναρξη εργασιών   
Γκασούκα Μαρία, Αντιπρόεδρος του Εθνικού                         Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ , Αν. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

10:00-12.00 , 1η Συνεδρία: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων-Τοπική Ανάπτυξη-Ταυτότητα Πόλης
Συντονισμός: Λόκανα Ευγενία, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας Του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • «Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων», Σαπουνάκης Αναστάσιος, οικονομολόγος Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • «Νέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στο στρατηγικό σχεδιασμό της  Τοπικής Ανάπτυξης» , Γκέκας Ράλλης, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΔΕ                                   
 • «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αστικές Ταυτότητες- Το παράδειγμα του Ηρακλείου, Έξυπνη Πόλη», Μοχιανάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Ηρακλείου

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Εκδήλωση με τίτλο »Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της ΚΕΔΕ στο κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο υπογραφής του καταστατικού του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων από Δημάρχους καθώς και Εταίρους του έργου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης τόνισε τη σημασία της παρουσίας των συμμετεχόντων στην εκδήλωση για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας.
Επισήμανε ότι η ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.
«Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ευχάριστο σημείο να ανακοινώσουμε την πανηγυρική σύσταση του Δικτύου με τη συμμετοχή 54 Δήμων της Ελλάδας, 21 Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, καθώς και πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με την αρωγή σημαντικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανάδειξη των τοπικών εκλεκτών γεύσεων της Ελλάδας, όπως οι Δρόμοι της Ελιάς, που μας τιμούν με την παρουσία τους.
Η παρουσία μας και η πανηγυρική σύσταση του Δικτύου εντός του δομημένου κοινοτικού πλαισίου και στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τη δεδομένη χρονική στιγμή σηματοδοτεί την από
κοινού θέλησή μας για συνεργασία σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο πάντα με τη στήριξη των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, τους οποίους ευχαριστούμε άλλη μία φορά για τη φιλοξενία.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Πώς θα είναι η «πράσινη πόλη» στην Ελλάδα του 21ου αιώνα;

Πώς θα είναι η «πράσινη πόλη» στην Ελλάδα του 21ου αιώνα; Ποια η σχέση ηλεκτροφωτισμού, μείωσης ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και διαχείρισης απορριμμάτων. Απάντηση σε αυτά έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, στη διευρυμένη γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (ΔΕΠΠ). Ο Δήμος Τρικκαίων μετέχει στο Δίκτυο ως ιδρυτικό και ενεργό μέλος, καθώς πριν έναν χρόνο, η ουσιαστική ανασύστασή του ΔΕΠΠ έγινε με συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, με την είσοδο άλλων 10 πόλεων μελών στο Δίκτυο, ο κ. Παπαστεργίου μίλησε ακριβώς για τα νέα πρότυπα. Για τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο το Δίκτυο θέτει συγκεκριμένους στόχους για τις ελληνικές πόλεις, δρα και πράττει για το μέλλον. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ότι η καινοτομία ως πρακτική δεν αφορά (μόνο) στην τεχνολογία και την πληροφορική. Αφορά και στη διαχείριση των απορριμμάτων, στις «έξυπνες» διαδικασίες μείωσης του κόστους λειτουργίας των Δήμων, στις πρόσθετες υπηρεσίες προς τους πολίτες, στο καθαρό περιβάλλον και την ενεργή σχέση των πολιτών με αυτό, στη βιώσιμη κινητικότητα. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα, το πλήθος των ξεχωριστών δράσεων που υλοποιήθηκαν στα Τρίκαλα τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. 

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Τι πρέπει να προσέξουν οι Δήμοι στη Διαχειριστική επάρκεια για ένταξη έργων

Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ
Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό οι δήμοι να προετοιμαστούν. Προετοιμασία δεν σημαίνει μόνο συμπλήρωση του φακέλου, αλλά και αυτοαξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης.
Το κείμενο που ακολουθεί στηρίχθηκε στα επίσημα έγγραφα και προσπαθεί, αφενός μεν να απλοποιήσει τις πολύπλοκες διαδικασίες και όρους, αφετέρου να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για την πρωτοβάθμια ΤΑ όπως:
 • Ποιές είναι οι διαφορές με το ΕΣΠΑ 2007-2014;
 • Τί θα γίνει με τη διαχειριστική επάρκεια έργων που θα περάσουν ως «γέφυρες» στο ΕΣΠΑ 2014-2020;
 • Πώς μπορεί να προετοιμαστεί και τί πρέπει να προσέξει ένας δήμος;
 • Τέλος, τί μπορούν να κάνουν οι μικροί δήμοι με εγνωσμένα προβλήματα στην τεχνική, διοικητική και επιστημονική τους υποστήριξη;
Συγκλίσεις και αποκλίσεις με το τρέχον ΕΣΠΑ

Οι προϋποθέσεις της εξασφάλισης διαχειριστικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020 παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία με τις αντίστοιχες της περιόδου 2007-2013. Ως εκ τούτου, οι δήμοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν την τεκμηρίωση της ΠΠ 2007-2013, και την υπάρχουσα εμπειρία, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός τους φόρτος.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Ηράκλειο :Στις 26,27 Νοεμβρίου το Google DevFest

Η επίσημη κοινότητα των προγραμματιστών της Google (Google Developers Group) στην Ελλάδα, GDG Thessaloniki, διοργανώνουν στις 26, 27 & 28 Νοεμβρίου 2015, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της Google, το Google DevFest υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Το Google DevFest είναι το σημαντικότερο τεχνολογικό event της Google και πραγματοποιείται στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι επίσημες κοινότητες των προγραμματιστών της. Προγραμματιστές της Google και άλλων εταιριών παίρνουν μέρος στα DevFest για να μοιραστούν με το κοινό τις γνώσεις, το πάθος και τον ενθουσιασμό τους για την τεχνολογία.

Ενημέρωση (Tech Sessions), Εκπαίδευση (CodeLabs), Δικτύωση (Sandbox), Καινοτομία (Solve for X), Επιχειρηματικότητα (Google Launchpad) Ευκαιρίες για Γυναίκες (Women TechMakers), Δημιουργικότητα (3D Map of Heraklion), Προβολή στο Αγοραστικό Κοινό (AdWords, Google Analytics), Συνδέσεις Εκτός Ηρακλείου (Hangouts με San Francisco, Ουκρανία, Θεσσαλονίκη) και πολλά άλλα περιμένουν τους λάτρεις της τεχνολογίας που θέλουν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Σκοπός του DevFest εδώ στο Ηράκλειο είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου οι τοπικοί παράγοντες θα μπορέσουν να αναδείξουν παγκοσμίως τα έργα και τις ιδέες τους.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δωρεάν προς το κοινό (απαιτείται online εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα του DevFest 2015).

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Νέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στην Τοπική Ανάπτυξη

Ράλλης ΓκέκαςΔρ. Οικονομικών ΟΤΑ

Η κρίση που διέπει όλη την Ευρώπη έθεσε ξανά το θέμα της αποκέντρωσης και ιδιαίτερα της κατανομής αρμοδιοτήτων, μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ). Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρουσιάστηκε μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση στην ΤΑ. Η μεταφορά αυτή όμως, σε πολλές περιπτώσεις συνδυάστηκε με δύο πολύ σημαντικά στοιχεία:
Α) Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες δε συνοδεύτηκαν από τους ανάλογους πόρους. Είναι φανερό πλέον, ότι και στις «καλύτερες» αυτοδιοικητικές οικογένειες, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και
Β) σε πολλές περιπτώσεις η κεντρική κυβέρνηση προσπάθησε να «ξεσκαρτάρει» από πάνω της και να μεταφέρει στην ΤΑ, ότι πιο «τοξική» αρμοδιότητα είχε.

Για τους λόγους αυτούς η πολιτική της Ευρωπαϊκής ΤΑ φαίνεται να έχει μετατοπιστεί λίγο. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα διεκδικούσε αποκέντρωση, γενικά και αόριστα, τώρα και λόγω της στενότητας των χρηματοδοτικών πόρων, απαιτεί αποκέντρωση, αλλά με ιεράρχηση των δαπανών και των αρμοδιοτήτων που θα της μεταφερθούν, διατηρώντας πάντα το ουσιαστικό στοιχείο, που στην Ελλάδα είναι και Συνταγματικά κατοχυρωμένο, αυτό της συνοδείας των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται, με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η νέα αυτή πολιτική εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο στη τελευταία μελέτη του CEMR, για τα οικονομικά των Ευρωπαϊκών δήμων.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά. Όλοι γνωρίζουν ότι το ελληνικό κράτος είναι ένα από τα πιο συγκεντρωτικά στην Ευρώπη. Αυτός ο συγκεντρωτισμός επέδειξε τα όρια του με την κρίση. Ουσιαστικά, το κεντρικό κράτος αποσύρθηκε από τις τοπικές κοινωνίες και από την πολιτική κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων: προγραμματισμός - στοχοθεσία

#Σαπουνάκης Τάσος, Οικονομολόγος
Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολλές αξιόλογες θεσμικές παρεμβάσεις που κατά καιρούς επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν κατόρθωσαν να επιφέρουν μέχρι σήμερα στη χώρα μας τα επιθυμητά αποτελέσματα εξ αιτίας της αδυναμίας ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, παρότι η αναγκαιότητα των εννοιών του προγραμματισμού και της στοχοθεσίας έχει θεσμικά αναγνωριστεί.
Πράγματι, κυρίαρχη θέση στη σύγχρονη διοικητική επιστήμη και πρακτική κατέχει η έννοια της οργάνωσης. Βασικά της στοιχεία είναι το όραμα (vision) και η αποστολή (mission). Το δε μέσο για την πραγμάτωσή τους είναι ο προγραμματισμός (planning). Ως βασική λειτουργία του management, ο προγραμματισμός θέτει τους στόχους και προσδιορίζει τους τρόπους και τις ενέργειες μέσω των οποίων αυτοί θα πραγματοποιηθούν. 
Δεδομένου λοιπόν ότι οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας, όπως της ελληνικής, απαιτούν σύγχρονες μεθόδους παροχής υπηρεσιών, η εισαγωγή βασικών αρχών του management στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση θεωρήθηκε αυτονόητη για τον κοινό νομοθέτη. 
Έτσι ο Προγραμματισμός και η Στοχοθεσία «εισέβαλαν» στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, με τους Ν. 3463/06 και 3852/10 ο Προγραμματισμός (τον οποίο αρχικά συναντούμε στη ιστορία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της χώρας ως «δημοκρατικό προγραμματισμό» με το ν.1622/86) καθιερώνεται ως εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθμού) μέσω των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Γαλάτσι: Υλοποιώντας στη πράξη την Τράπεζα Χρόνου

Στο Δήμο Γαλατσίου, η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι σήμερα. Είναι ένα οργανωμένο δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι ανταλλάσουν υπηρεσίες και προϊόντα με μονάδα συναλλαγής την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα – ΤΕΜ, χωρίς τη διαμεσολάβηση χρημάτων.Στόχος της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να ωφελήσουν άλλους πολίτες, που έχουν ανάγκη, αλλά να ωφεληθούν και οι ίδιοι, προσφέροντας μόνο λίγο από το χρόνο τους ή προϊόντα που δεν χρησιμοποιούν πια.
Από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα, στην Τράπεζα Χρόνου έχουν εγγραφεί 225 μέλη, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 6.700 ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων ενώ έχουν διακινηθεί περισσότερα από 63.100 ΤΕΜ.
Συνολικά, η Τράπεζα Χρόνου έχει διοργανώσει 7 Ανταλλακτικά Παζάρια διαφόρων θεμάτων (βιβλίων, ρούχων, ειδών σπιτιού, τροφίμων κ.α.) και διάφορες άλλες εκδηλώσεις και δράσεις, όπως Ημερίδες Ενημέρωσης του κοινού για την λειτουργία της σε διάφορα σημεία του Δήμου (Καμίνι, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ΚΑΠΗ), Ομιλίες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκδηλώσεις Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, Συλλογή Καπακιών για την εξασφάλιση αναπηρικών αμαξιδίων για τα παιδιά του Δήμου μας κ.α..

Τοπίο, άνθρωπος, ταυτότητα-έννοιες αλληλοπροσδιοριζόμενες: Τα παραδείγματα του Ντουμπάι και της Νέας Ζηλανδίας

#ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Υποψήφια Διδάκτωρ,  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
#ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Η έννοια του τοπίου προσεγγίζεται μέσα από την αλληλεπίδραση του τόπου και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χώρο μέσα από το προσωπικό του φίλτρο, υπό το πρίσμα της αισθητικής του κρίσης, ανασυνθέτοντας την αρχική πρόσληψη της εικόνας του. 
Σε αυτή τη διαδικασία αναγνώρισης του τόπου, ο παρατηρητής χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις και τις εμπειρίες του, καθώς και τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες που επικρατούν στον τόπο όπως είναι η ατμόσφαιρα και το φως. 
Το τοπίο λοιπόν δεν είναι μόνο τα φυσικά στοιχεία μιας περιοχής, αλλά και τα μυστικά που κρύβονται πίσω από τη σημερινή προβολή της. Το τοπίο είναι ο τόπος που έχει ταυτότητα. 
Το Μάρκετινγκ Τόπου, ως μια στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία, απαιτεί πραγματική γνώση του τόπου προβολής και έχει ως στόχο την υποστήριξη της συνολικής εικόνας του. Αποτελεί ταυτόχρονα μέσο για την προβολή του, αλλά και εργαλείο εξεύρεσης της χαμένης ταυτότητάς του και ανακατεύθυνσης της ανάπτυξής του. 
Η διαμόρφωση της ταυτότητας ενός τόπου αποτελεί στρατηγική πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να αναδειχθεί σε εργαλείο διαμόρφωσης της εικόνας που θα συνοδεύει την ταυτότητα αυτή. 
Με άλλα λόγια, το τοπίο αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση από την οποία προκύπτει η ταυτότητα ενός τόπου, αλλά και το τελικό παραγόμενο. Το τοπίο επιτρέπει στον τόπο να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του και να δημιουργήσει την ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη ταυτότητά του. Στην προσπάθεια αυτή επηρεάζεται από άυλους και υλικούς παράγοντες, κάποιες φορές αναδεικνύεται, ενώ κάποιες άλλες αλλοιώνεται. 

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Ρυθμιστικός Χωρικός Σχεδιασμός σε Τοπικό Επίπεδο στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της πολιτικής και της υλοποίησης του, μέσα από το εργαλείο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97 
#ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Περ/κού Σχεδιασμού ΕΑΠ, MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΠΘ Διεύθυνση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜ-Θ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης

Η ρύθμιση του χώρου -χωροταξική και πολεοδομική- ως ενιαία διαδικασία για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός Δήμου εισήχθη, για πρώτη φορά στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία, με το εργαλείο των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) του ν.2508/97 και αποτέλεσε, κατά την 17ετία 1997-2014, περίοδο ισχύος του νόμου, το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα αμιγώς στρατηγικά επίπεδα του σχεδιασμού (εθνικό και περιφερειακό) και στο επίπεδο της χωρικής εφαρμογής του(πολεοδομικές μελέτες), ενσωματώνοντας τόσο γενικές-στρατηγικές κατευθύνσεις όσο και κανονιστικές διατάξεις. 
Η δομή αυτή των επιπέδων σχεδιασμού προβλέπεται άλλωστε και στο νέο Ν.4269/14.
Το επίπεδο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97 επιδιώκει, μέσα από το συνδυασμό αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων, τον καθολικό σχεδιασμό αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, σχεδιασμό που ανάγεται σε κύρια πολιτική δράση του Δήμου, με άμεση επίπτωση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών του.
Αποτελεί σήμερα κοινή διαπίστωση ότι, το επίπεδο σχεδιασμού των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ υπήρξε δύσκαμπτο και δυσλειτουργικό στη θεωρία του και πολύπλοκο και με μικρή εφαρμοσιμότητα στην πράξη, κυρίως λόγω της έλλειψης συντονισμού των επιπέδων σχεδιασμού στην κατακόρυφη διαστρωμάτωση αλλά και της αδυναμίας συνέργειας μεταξύ τομεακών πολιτικών και συμμετοχικών διαδικασιών στην οριζόντια κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιχειρεί το 2014, χρονιά θεσμοθέτησης του νέου νόμου για τον χωρικό σχεδιασμό, του Ν.4269/14,σε συνέχεια δύο προηγούμενων ερευνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (που επιχείρησε σε ενδιάμεσους χρόνους- το 2004 και το 2009- αντίστοιχες αξιολογήσεις της πορείας εφαρμογής του Ν.2508/97), να αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, μέσα από την αναλυτική καταγραφή του συνόλου των εγκεκριμένων και εν εξελίξει ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ανά περιφέρεια για το σύνολο της επικράτειας(πλην της περιφέρειας Αττικής), έως την αντικατάσταση του Ν.2508/97 με το Ν.4269/14(28/06/2014).

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Στα όρια αντοχής της η Τοπική Αυτοδιοίκηση

#Γαβριήλ Κουρής.Γ.Γ στο Δήμο Πλατανιά.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) είναι ίσως η χειρότερη των τελευταίων 5 ετών, σε βαθμό τέτοιο που δοκιμάζονται καθημερινά τα όρια αντοχής και λειτουργικότητας του αυτοδιοικητικού συστήματος.

Τι και αν έχει υπάρξει τα τελευταία 5 χρόνια, δραματική μείωση – πάνω από 65% – των διατιθέμενων πόρων από το κεντρικό κράτος πρός την Τ.Α.;
Τι και αν φέτος, η υστέρηση απόδοσης θεσμοθετημένων πόρων προς τους δήμους ξεπερνά το 30%, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις ενάμιση μήνα πριν τη λήξη του οικονομικού έτους 2015;
Τι και αν η συνεχιζόμενη αποψίλωση του προσωπικού των Δήμων δημιουργεί συνθήκες επιχειρησιακής ασφυξίας…
Τι και αν η γραφειοκρατία, αντί να μειώνεται, διογκώνεται στο μέγιστο βαθμό;

Ουδείς από το κεντρικό κράτος αντιδρά…
Δυστυχώς, τα πάντα σε επίπεδο Τ.Α. έχουν αφεθεί τους τελευταίους μήνες στον αυτόματο πιλότο με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα ζοφερό (και αβέβαιο) αυτοδιοικητικό τοπίο, που δεν σου επιτρέπει να οργανώσεις, να σχεδιάσεις και να υλοποιήσεις τις πολιτικές εκείνες που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες.

Ηράκλειο :Το SDK, Spreading Developers' Knowledge by Google DevFest έρχεται !

Η επίσημη κοινότητα των προγραμματιστών της Google στην Ελλάδα, Google Developers Group (GDG) Thessaloniki, ταξιδεύει στο Ηράκλειο στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2015 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και φέρνει μαζί της τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της Google, το Google DevFest.

Το Google DevFest είναι το σημαντικότερο τεχνολογικό event της Google και πραγματοποιείται στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι επίσημες κοινότητες των προγραμματιστών της. Κορυφαίοι προγραμματιστές της Google και άλλων εταιριών από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στα DevFest για να μοιραστούν τις γνώσεις τους, το πάθος και τον ενθουσιασμό τους για την τεχνολογία, να γνωριστούν με τους τοπικούς προγραμματιστές να ανταλλάξουν εμπειρίες, να δημιουργήσουν μαζί τους νέες ιδέες, να ξεπεράσουν εμπόδια και όλοι μαζί να γίνουν μια μεγάλη παρέα. 
Τα τελευταία 2 χρόνια το GDG DevFest Greece έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας συνολικά 75 ομιλητές από όλο τον κόσμο, 1.850 συμμετέχοντες, περισσότερες από 25 ομιλίες (sessions) και 40 εργαστήρια.

Το GDG Θεσσαλονίκη θέλοντας να δώσει την ευκαιρία και σε άλλες πόλεις να φιλοξενήσουν ένα τόσο σημαντικό τεχνολογικό γεγονός και να μοιραστούν μαζί τους την εμπειρία των DevFest εγκαινιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο SDK | Spreading Developers' Knowledge (Διαχέοντας την Γνώση των Προγραμματιστών) ξεκινώντας από την πόλη του Ηρακλείου. Στόχος του έργου SDK είναι να διαδώσει τις γνώσεις διεθνών αναγνωρισμένων προγραμματιστών μέσω της διοργάνωσης των Google DevFest σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να αποτελέσουν έναν πυρήνα δημιουργίας νέων ιδεών και συνεργασιών.

Κατά την διάρκεια του Google DevFest 2015 στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν: ομιλίες (tech sessions), εργαστήρια (CodeLabs), ένα hackathon, μια έκθεση (networking area) καθώς και πολλές άλλες παράλληλες δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν από πρώτο χέρι τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους δουλεύοντας πάνω σε εφαρμογές, να συνεργαστούν μέσα από μια διαδραστική πλατφόρμα και να δικτυωθούν με διάφορες τεχνολογικές εταιρίες.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση: η περίπτωση της Ελλάδας

#ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
#ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Σκοπός του παρόντος άρθρου, είναι μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Καλλικράτης και διαμέσου της πρόσθετης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς τους δήμους και τις περιφέρειες (Νόμος 3852/2010). 
Η διοικητική αυτή εξέλιξη παρέχει ένα νέο πλαίσιο δράσης για το σύνολο των αυτοδιοικητικών δρώντων και, κατά επέκταση, αναδιατάσσει τους όρους λήψης κοινωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες.  Η ανάλυση αναπτύσσεται με βάση την κατανομή των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται στην συγκριτική επισκόπηση των αρμοδιοτήτων με βάση την σχετική έκθεση του Council of European Municipalities and Regions (2012). Τα ευρήματα τονίζουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ομάδα των χωρών με τις πλέον ενισχυμένες αρμοδιότητες σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών υπηρεσιών.   
Ωστόσο πρόσθετες βελτιώσεις είναι αναγκαίες στο πεδίο της ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής αυτονομίας των δήμων καθώς και της βελτίωσης του κοινωνικού κεφαλαίου. Παράλληλα η μελλοντική έρευνα οφείλει να προσδώσει βαρύτητα στην ανάλυση των ειδικών πολιτιστικών, κοινωνικών και θεσμικών χαρακτηριστικών των δήμων ώστε να αναδειχθούν πρόσθετα ευρήματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω αποκέντρωση 

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός για τη δημιουργική πόλη: σύγχρονες εξελίξεις και η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

#ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΩΙΔΟΥ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
#ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γεωπληροφορικής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
#ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΙΔΟΥ  MSc Urban Design and City Planning, Bartlett School of Planning University College London 

Τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ πόλεων, μητροπολιτικών περιοχών, περιφερειών, οι πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού αναζητούν και ενισχύουν τα ιδιαίτερα στοιχεία των περιοχών τα οποία συμβάλλουν στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους και την αύξηση της ελκυστικότητάς τους προς επιλεγμένες επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναδειχθεί η έννοια της δημιουργικότητας τονίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν στη χωρική ανάπτυξη η λεγόμενη δημιουργική τάξη και οι δημιουργικοί κλάδοι μέσω της σύνδεσής τους με την παραγωγή και αξιοποίηση της καινοτομίας.  
Θεωρείται ότι οι πόλεις στις οποίες συγκεντρώνεται η δημιουργική τάξη, οι λεγόμενες δημιουργικές πόλεις, έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες που βασίζονται σε επιμέρους στοιχεία τους: ταλέντο, τεχνολογία, ανεκτικότητα, χωρικά πλεονεκτήματα. Αντίστοιχα διαμορφώνεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργική πόλη με στόχο την εξασφάλιση των στοιχείων αυτών. 
Αυτού του τύπου ο σχεδιασμός συνδέεται με τον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, καθώς βασίζεται σε μακροπρόθεσμα οράματα και συνδυάζει πλευρές της χωρικής ανάπτυξης και του χωρικού σχεδιασμού. Επίσης επικεντρώνεται σε επιλεγμένα θέματα, ιδίως αυτά που σχετίζονται με τον πολιτισμό και το ανθρώπινο δυναμικό, και δίνει βάρος στη συμμετοχική διαδικασία. 

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη: Cities as platforms

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει στις 13 Νοεμβρίου 2015, ημερίδα με κεντρικό θέμα: «Cities as Platforms». Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιασθούν οι σύγχρονες τάσεις και πρακτικές σχετικά με τον μετασχηματισμό των πόλεων σε ψηφιακές, συμμετοχικές πλατφόρμες.
Στην ημερίδα αυτή, εκτός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα εκπροσωπηθούν και οι Δήμοι Αθηναίων και Ηρακλείου και θα συμμετάσχουν φορείς και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι από τον χώρο της Ψηφιακής Τεχνολογίας, ενώ προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι επίσης και αντίστοιχοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ομάδες ενεργών πολιτών της πόλης.
Οι επιμέρους θεματικές ενότητες θα αφορούν την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την προώθηση της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ePartcipation) και Δημοκρατίας (eDemocracy), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) ως βασικό συστατικό των Ευφυών πόλεων καθώς επίσης και την Τεχνολογική Καινοτομία και τα επιχειρηματικά μοντέλα για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για τη Ευφυή πόλη.
Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Μελέτη ανασχεδιασμού παρεχόμενων υπηρεσιών σε περιφερειακό ΟΤΑ

σκέψεις και προτάσεις στην περίπτωση του Δήμου Αγιάς Λάρισας 
#ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΙΑΚΑΣ Προϊστάμενος ΚΕΠ Δήμου Αγιάς 
#ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής,  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας 

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναποτελεσματικότητα που, εδώ και χρόνια, χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση. Το γεγονός αυτό έχει απασχολήσει πολλούς εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους, τους απλούς πολίτες. 
Το άρθρο επιχειρεί να παρουσιαστεί στον αναγνώστη την εικόνα των παρεχόμενων από το ελληνικό δημόσιο υπηρεσιών, με περίπτωση μελέτης το Δήμο Αγιάς. Παράλληλα μέσα από τα ευρήματα της μελέτης περίπτωσης επιχειρεί να τεκμηριώσει προτάσεις σχετικά με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών μέσα από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. 
Αρχικά, παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση εστιασμένη στον ανασχεδιασμό διαδικασιών με έμφαση στο δημόσιο τομέα και τρόπους απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι έρευνες πεδίου, οι οποίες αφορούν στο Δήμο Αγιάς, ο οποίος αποτελεί και τη μελέτη περίπτωσης η οποία εξετάζεται. Οι έρευνες πεδίου καλύπτουν αφενός τους πολίτες – δημότες του Δήμου, και, αφετέρου, τους υπαλλήλους του Δήμου Αγιάς. Ως επίκεντρο έχουν την ικανοποίηση την οποία απολαμβάνουν οι πολίτες από τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες. Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων με χαμηλή ικανοποίηση, όμως το σημαντικότερο είναι η καταγραφή της επιθυμίας των πολιτών τόσο για αποκέντρωση των υπηρεσιών, όσο και για αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τη σκοπιά των υπαλλήλων του Δήμου η έρευνα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στις υπηρεσίες του και αναδεικνύει την αναγκαιότητα για ορθολογικότερο καταμερισμό των εργασιών στις οποίες εμπλέκονται, αλλά και τη σημασία που έχει για αυτούς η καλύτερη στοχοθεσία των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο στρατηγικής του Δήμου για την καθημερινότητα των πολιτών. 

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Αθήνα:Άρχισε η συνεργασία με την ΙΒΜ στα πλαίσια του @CitiesChallenge

Τα στελέχη της εταιρίας IBM που έφτασαν στην Αθήνα, υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία,μετά τη σημαντική διάκριση της Αθήνας να επιλεγεί στις 16 πόλεις παγκοσμίως, στις οποίες η εταιρία θα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αρτιότερη λειτουργία τους.   
Μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΙΒΜ, Smarter Cities Challenge (@CitiesChallenge), η Αθήνα, η οποία επελέγη μεταξύ 100 πόλεων σε όλο τον κόσμο, θα λαμβάνει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εμπορική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 500 χιλιάδες δολάρια.
Η ομάδα της ΙΒΜ βρίσκεται στην Αθήνα από χθες και επί 3 εβδομάδες θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δήμου Αθηναίων και τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την αποτελεσματικότερη  διαχείριση της κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές. H πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τους εμπλεκόμενους φορείς, (στελέχη δήμου Αθηναίων, εκπρόσωποι υπουργείων, αστυνομικές αρχές, παραγωγικοί φορείς της πόλης, κοινωνία πολιτών κά), παρουσία της ομάδας της ΙΒΜ, είχε ως στόχο την ενημέρωσή τους σε ό, τι αφορά την εμβέλεια και το στόχο της μελέτης, καθώς και για να ζητηθεί η συνδρομή τους ως προς τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, αλλά και απόψεων, για μια εμπεριστατωμένη και συνολική προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος.

Οργάνωση των υπηρεσιών και αναπτυξιακή πολιτική των ΟΤΑ

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο η δεύτερη από τις συνολικά έξι ημερίδες που οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθυνόμενο στους αιρετούς και τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το συντονισμό της δράσης έχει η Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Ευγενία Λόκανα.
Την  έναρξη των εργασιών έκανε η Γκασούκα Μαρία, Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 
Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας ήταν το παρακάτω :

Γ.Ιωακειμίδης
Εισαγωγικές ομιλίες :
 • «Η συμβολή της επιμόρφωσης των Αιρετών και των Στελεχών  της Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο Διοίκησης και Ανάπτυξης των Δήμων».Ιωακειμίδης Γιώργος, Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη, μέλος της ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της ΚΕΔΕ, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ.
 • «Η συμβολή των σπουδαστών και σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στην προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης».Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
Μ.Γκασούκα
1η Συνεδρία: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων Ψηφιακή και Δημοκρατική  Διακυβέρνηση των ΟΤΑ

Συντονισμός:Λόκανα Ευγενία, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
 • «Η έξυπνη πόλη-Η ταυτότητα της πόλης: Το παράδειγμα του Ηρακλείου στο στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου».Μοχιανάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου
 • «Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων».Σαπουνάκης Αναστάσιος, Οικονομολόγος Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • «Νέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στο στρατηγικό σχεδιασμό της  Τοπικής Ανάπτυξης».Γκέκας Ράλλης, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ,  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΔΕ.
 • «Η συμμετοχή του πολίτη στη δημοκρατική διακυβέρνηση των ΟΤΑ».Κανταρτζής Αθανάσιος, τ. Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Το τοπίο ως διαπολιτισμική υποδομή.Τα λιμάνια της Μεσογείου ως συστήματα ανάπτυξης

#ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΜΑΣ Υπ.διδάκτωρας ΕΜΠ  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου». Κατεύθυνση Α: Σχεδιασμός - Χώρος – Πολιτισμός, ΕΜΠ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ  
#ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υποψήφια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου». Κατεύθυνση Α: Σχεδιασμός - Χώρος – Πολιτισμός, ΕΜΠ Μεταπτυχιακό σε Αστικές και Χωροτακτικές Στρατηγικές, Science Po, Παρίσι Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ. * 

Το πεδίο έρευνας της παρούσας εργασίας αφορά στο δομικό χαρακτήρα του λιμανιού και των δυναμικών του μέσα από τη σκοπιά του τοπίου, και πιο συγκεκριμένα διαμέσου της ερμηνείας του ως πολιτιστικού τοπίου και ως τοπίου-υποδομή. 
Τα λιμάνια της Μεσογείου μπορούν να διαβαστούν σαν πολιτιστικά τοπία, όπου η «μαλακή» υποδομή της γνώσης, της ιστορίας και της μνήμης έχει δημιουργηθεί μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές, ενεργώντας σωρευτικά κατά τη διάρκεια των αιώνων και ως αποτέλεσμα των σχέσεων διαφορετικών πόλεων. Παράλληλα, τα λιμάνια αποτελούν μια μεγάλη υποδομή που επεκτείνεται οριζόντια, πέρα από τα εθνικά σύνορα και συνδέουν ένα πλήθος διαφορετικών εθνών σε ένα συνεχές σύστημα επικοινωνίας, μεταφοράς και μετακίνησης. 
Η εργασία θα πραγματευτεί την έννοια του μεσογειακού λιμανιού ως διασυνοριακής υποδομής  που έχει τη δυνατότητα να φέρει σε επαφή διαφορετικές, αλλά κοινές, πτυχές και χαρακτηριστικά μιας διεθνικής συνδεσιμότητας. Δεδομένου ότι οι περιοχές των λιμένων εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές μεταλλαγές, τόσο στο πρόγραμμα και στη μορφή τους, η έρευνα επιχειρεί να θέσει ένα πλαίσιο κατανόησης των εγγενών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να ορίσει ένα πλαίσιο για τη μελλοντική διαμόρφωση δυνητικών στρατηγικές παρέμβασης.   
Η προβολή και η γεωγραφική φαντασία αποτελούν βασικούς παράγοντες για την κατανόηση του τοπίου, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Για την κριτική γεωγραφία, το τοπίο είναι μια κοινωνική κατασκευή που έχει απτές και άυλες διαστάσεις και τρόπους παραγωγής.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη: «Διανυκτέρευση στο Μουσείο-Sleepover» , μια καλή μουσειολογική πρακτική

Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης
Τη θεσμοθετημένη πολιτιστική δράση «Διανυκτέρευση στο Μουσείο- Sleepover» διοργανώνει, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Η δράση αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες διεθνείς μουσειολογικές πρακτικές και ξεκίνησε το 2011, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας να γνωρίσουν από κοντά τα μουσεία της πόλης και να πάρουν μέρος σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.
Ο νέος κύκλος θα πραγματοποιηθεί από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, με το ακόλουθο πρόγραμμα:
 • 13 Νοεμβρίου 2015, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, «Μία μέρα στο ζωολογικό κήπο του Μουσείου», 8 έως 10 ετών
 • 20 Νοεμβρίου 2015, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, «Κεντώντας τα όνειρά μας», 8 έως 10 ετών
 • 21 Νοεμβρίου 2015, Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, «Μαθαίνω και ψυχαγωγούμαι», 7 έως 12 ετών
 • 27 Νοεμβρίου 2015, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, «Το πένταθλο του Ολυμπιακού Μουσείου» και το πρωί της 28/11/2015 «Έχω ένα όνειρο … Ολυμπιακό», 7 έως 12 ετών