Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Βόλος: "Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης" στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από την Πέμπτη 24 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Κεντρικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι τα γνωστικά αντικείμενα της πολεοδομίας, της χωροταξίας, της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, καθώς και του περιβάλλοντος.
Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές.
Παράλληλα οργανώνει φοιτητικό διαγωνισμό ταινιών ντοκυμαντέρ με θέμα "οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης" [διαγωνισμός ταινιών με θέμα την πόλη και την αρχιτεκτονική ως παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου].
Τα έργα ντοκιμαντέρ για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
 α) Να έχουν διάρκεια μέχρι δεκαπέντε (15’) λεπτά. 
 β) Να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 Ιουνίου 2015. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ του ελληνικού χώρου καθώς και Έλληνες φοιτητές αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 2015-2016Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (60 ECTS). 

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.900 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και € 1.600 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Αθλητικών Επιστημών, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Smart cities consortium : Συνεργασία για τις έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα


Ένα ενδιαφέρον πείραμα έχει αρχίσει να υλοποιείται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας.Είναι η συνεργασία των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου στον τομέα των smart cities.Μαζί τους είναι και η μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), η ερευνητική ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).
Δηλαδή πραγματοποιείται μια συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων της ιδιωτικής οικονομίας.
Στόχος είναι η εμβάθυνση στην έννοια της έξυπνης πόλης, η χάραξη στρατηγικής , η ανταλλαγή εμπειριών αλλά και ο σχεδιασμός και υλοποίηση σχετικών έργων ώστε να αρχίσει να γίνονται τα πρώτα βήματα στην κατέυθυνση των έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα.
Την Πέμπτη 23/4/2015 έγινε η πρώτη συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ (Βλαχάβα 6-8, Μοναστηράκι), για την παρουσίαση των εργασιών του Smart Cities Consortium
Την εκδήλωση άνοιξαν ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου (Ομάδα INFOSTRAG – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) και ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Στην πρώτη ενότητα αναπτύχθηκαν θέματα στρατηγικής για την έξυπνη πόλη με πρώτο ομιλητή τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, ερευνητή της Ομάδας INFOSTRAG (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). Τη σκυτάλη πήρε ο κύριος Πρόδρομος Τσιαβός της ΕΕΛ/ΛΑΚ και ακολούθησαν οι Στρατής Κατάκος  από το Δήμο Αθηναίων, Μπάμπης Τσιτλακίδης από το Δήμο Θεσσαλονίκης και Κωστής Μοχιανάκης από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Ομιλίες για το ζήτημα της στρατηγικής έκαναν και οι Γιώργος Στεφανόπουλος της ΕΕΚΤ και Γιάννης Γιανναράκης του ΣΕΚΕΕ.

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Πέντε ενδείξεις ότι ο οργανισμός σας είναι έτοιμος για τα Big Data


#Δημοσιεύτηκε στο Datafloq.com από τον Mark van Rijmenam στις 13 Φεβρουαρίου 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Να ξεκινήσετε ή να μην ξεκινήσετε με τα Big Data; 
Αν είστε ένας ανταγωνιστικός οργανισμός και θέλετε να παραμείνετε  για τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια, η απάντηση θα πρέπει να είναι σαφής.  
Αλλά πότε θα είναι έτοιμος ο οργανισμός σας να ξεκινήσει με Big Data;  
Πώς θα γνωρίσετε ότι τα πάντα είναι σε θέση για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής Big Data;  
Ποια είναι η στιγμή που θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την πρόκληση των Big Data;  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως στρατηγικός μελετητής των Big Data, κατέληξα σε πέντε ενδείξεις που φανερώνουν ότι ένας οργανισμός είναι έτοιμος για τα Big Data.

1) Μια κοινή κατανόηση των Big Data που υπάρχουν εντός του οργανισμού σας
Αν δεν υπάρχει κοινή κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν τα Big Data για τον οργανισμό σας, δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσετε.  Τα Big Data σημαίνουν κάτι διαφορετικό για κάθε έναν, για κάθε οργάνωση και για κάθε κλάδο.  Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες που προσφέρουν τα Big Data και αν ο καθένας στην οργάνωση σας έχει μια διαφορετική ιδέα για το τι σημαίνει αυτό, θα είναι δύσκολο να συγκροτηθεί και να εφαρμοστεί επιτυχώς μια στρατηγική Big Data ή ακόμα να σχηματιστεί μία απόδειξη της ιδέας (proofof concept).

2) H Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) είναι μέρος της διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Το ξεκίνημα με τα Big Data γίνεται πολύ δύσκολο αν δεν υπάρχει ήδη μία κουλτούρα  «αυτοαξιολόγησης» με γνώμονα τα δεδομένα.  Ο οργανισμός σας θα πρέπει τουλάχιστον να έχει ένα είδος επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ) σε λειτουργία για την παρακολούθηση των επιδόσεων του.  Θα πρέπει να έχουν καθιερωθεί βασικοί δείκτες επίδοσης (ΒΔΕ) που παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και κάποιες από τις βασικές διαδικασίες θα πρέπει ήδη να αναλύονται τακτικά.  Με άλλα λόγια, ήδη χρησιμοποιείτε κάποια από τα διαθέσιμα δεδομένα της εταιρείας σας και έχετε σε κάποιο βαθμό την κουλτούρα «αυτόαξιολόγησης» με βάση τα δεδομένα που υποχρεώνει τα στελέχη να χρησιμοποιούν αναφορές BI στη λήψη αποφάσεων τους.  Τα στελέχη εμπιστεύονται ήδη τα δεδομένα που χρησιμοποιούν και ως αποτέλεσμα ήδη λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις από ό, τι όταν λάμβαναν αποφάσεις μόνο με βάση το ένστικτό.

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Διαχείριση απορριμμάτων μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνδρου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών», παρουσιάζοντας την Κυριακή 3 Μαΐου στις 11:30 το πρωί, στο δημοτικό θέατρο Άνδρου το επιτυχημένο πρότυπο που εφαρμόζεται στην Τήνο, από την βραβευμένη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Τήνου για την Τοπική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Τήνου ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2012 θέλοντας να αποδείξει ότι μια τοπική κοινωνία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα βιώσιμο συνεταιρισμό που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013 η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση προετοίμασε το έδαφος (σύνταξη καταστατικού, επιχειρησιακού σχεδίου, αναζήτηση χορηγών, ενημέρωση τοπικής κοινωνίας) και τον Ιούλιο του 2013 εγκαινίασε τη χωροθέτηση κέντρου περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών έκτασης 250 τ.μ. στα περίχωρα της Χώρας της Τήνου.

Η συνολική επένδυση -που περιλαμβάνει μεταλλικά κοντέινερ, ζυγαριά ακριβείας, πρέσα και καθαριστή πρέσας, επτά ντεπόζιτα και εκατόν πενήντα πλαστικά βαρέλια για τη συλλογή του τηγανέλαιου, ειδικό καρότσι για τις μεταφορές υλικών, μία αντλία για το μαγειρικό λάδι και δέκα μεταλλικά κλουβιά για την εναπόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών- έφτασε χάρη στις πολλαπλές χορηγίες μόλις τις 20.000 ευρώ, ενώ δημιούργησε μία μόνιμη και μία εποχική θέση εργασίας. Τα αποτελέσματα, στον έναν χρόνο λειτουργίας είναι εντυπωσιακά και ενδεικτικά της «στράτευσης» των Τηνιακών. Έως το τέλος του Αυγούστου 2014 συνελέγησαν 14 τόνοι χαρτιού, 15 τόνοι γυαλιού, 13.000 αλουμινένια κουτάκια, 4 τόνοι πλαστικές σακούλες, 160.000 πλαστικά μπουκάλια, 20 τόνοι τηγανέλαιο. Τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται ανά κατηγορία και αποστέλλονται στην Αθήνα σε μονάδες ανακύκλωσης και σε βιομηχανία χάρτου.

1ο Opentourism Σποράδων

Με θέμα «στρατηγική για ένα ολοκληρωμένο νησιωτικό τουριστικό προϊόν» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου το 1ο Opentourism Σποράδων στη Σκιάθο. Η μεγάλη η προσέλευση του κοινού στην ημερίδα κατέδειξε περίτρανα  το μεγάλο ενδιαφέρον των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής για τον τουρισμό και την ανάπτυξη.      
Το Opentourism Σποράδων άνοιξε η ενδιαφέρουσα ομιλία του Σταύρου Κεφαλά από τον Corinthian Cluster, Opentourism Κορινθίας & Experience Corinthia, ο οποίος ανέπτυξε για την σημασία των συνεργασιών στην ανάπτυξη και προώθηση των  προορισμών, αναφερόμενος ως επί το πλείστον στο παράδειγμα της Κορίνθου. 

Στη συνέχεια, η Αγγελέτου Κωνσταντίνα, συνιδρύτρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας  Πλέγμα» παρουσίασε τον τουρισμό εκδηλώσεων (event tourism) και τα οφέλη των εκδηλώσεων στους προορισμούς, παρουσιάζοντας την περίπτωση του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Διαμαντής Παλαιολόγος». 

Ο Παύλος Κλουτσινιώτης, συνιδρυτής του  Melissi&Co (Ladolea Olive Oil)  αναφέρθηκε στα αναγνωρίσιμα προϊόντα και τη σύνδεσή τους με προορισμούς και εξήγησε την διαδικασία δημιουργίας του πολυβραβευμένου κορινθιακού προϊόντος Ladolea, το οποίο εξάγεται και στο εξωτερικό. 

Άγιος Νικόλαος : Επιλογή Τουριστικού Λογότυπου


Ο Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία νέου λογότυπου με σκοπό την τουριστική προβολή του, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Γίνεται γνωστό ότι οι άξονες τουρισμού που ήδη αναπτύσσει ο δήμος είναι οι εξής: 
1.Πολιτισμός (ιστορία του τόπου με αναφορές στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους)
2.Γαστρονομικός τουρισμός και παράδοση
3.Event Tourism (γαμήλιος, συνεδριακός, φεστιβάλ κ.α.)
4.Τουρισμός Πολυτελείας
5.Φυσιολατρικός και θρησκευτικός τουρισμός (φύση – οικισμοί – ναοί)
6.Outdoor Experiences (καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, αναρρίχηση, ποδήλατο κ.α.) 

Β. Διαδικασία υποβολής
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι της απευθείας αναθέσεως.
Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των λογότυπων θα είναι ηλεκτρονική, για λόγους μείωσης δαπανών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα ηλεκτρονικά αρχεία για κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα υποβολής.

Η Ψηφιακή Ατζέντα της Βιέννης : Οργανώνοντας τη διαδικασία στρατηγικής από κάτω προς τα πάνω σε μια έξυπνη πόλη:

Στο πρόσφατο 3ο Συνέδριο για τις έξυπνες πόλεις ( 22 Απριλίου 2015) καλεσμένη ήταν και η Ina Homeier επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της Βιέννης για το θέμα.Στην ομιλία της παρουσίασε την ψηφιακή ατζέντα της πόλης .Με αφορμή αυτή την παρουσίαση δημοσιεύουμε το πως οργανώνεται η διαδικασία στην Αυστριακή πρωτεύουσα.

#Δημοσιεύτηκε στο Discuto.io από τον Hannes Leo στις 1η Απριλίου 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Πώς οργανώνει η Βιέννη την ψηφιακή της ατζέντα

Η πόλη της Βιέννης είναι μία από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον πλανήτη και έχει ως στόχο να παραμείνει σε αυτή τη κατηγορία και θέλει να γίνει ακόμα πιο «έξυπνη» με την πάροδο του χρόνου.  
Αυτό απαιτεί , μεταξύ πολλών άλλων ,
  • γερές υποδομές που υποστηρίζουν την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, 
  • τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
  • την βελτίωση της ελκυστικότητας του τόπου για τις επιχειρήσεις, και 
  • την προώθηση των καλών και αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ της αυτοδιοίκησης της πόλης , των πολιτών ,των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.  
Αυτές είναι οι προκλήσεις για την Ψηφιακή Ατζέντα της Βιέννης (Digital Agenda Wien- DAW).Διαβάστε την στρατηγική της Βιέννης για την έξυπνη πόλη. 

Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει την συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις και στις αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία της πόλης της Βιέννης.  
Η προκύπτουσα διαδικασία 3ων βημάτων βασίστηκε σε μια εξιδανικευμένη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής:  
1. Οι ιδέες και προτάσεις. 
2. Η οργάνωση των ιδεών και η σύνταξη εγγράφων σε ομάδες εργασίας. 
3. Η επικύρωση των επιχειρημάτων που περιέχονται στο έγγραφο (βλ. σχήμα 1). Οι φάσεις 1 και 3 γίνονται ηλεκτρονικά για να καταστεί δυνατή η ευρεία συμμετοχή.  Η δεύτερη φάση αναπτύχθηκε εντός οργανωμένων εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες, αλλά και «εθελοντές» που συμμετείχαν ηλεκτρονικά.

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Έξυπνες Πόλεις: Κανείς δεν θα το κάνει αυτό για μας - εμείς πρέπει να δράσουμε για τους εαυτούς μας

Σχολή Τροφίμων Harborne ιδρύθηκε από την Shaleen Meelu το 2014 ως μια πρωτοβουλία
κοινοτικής επιχείρησης για την προώθηση των υγιούς και βιώσιμων προσεγγίσεων στα τρόφιμα)
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TheUrbanTechnologist.com από τον Rick Robinson στις 15, Φεβρουαρίου του 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Έξι πικρές αλήθειες για τις έξυπνες πόλεις
(6).  Κανείς δεν θα το κάνει αυτό για μας - εμείς πρέπει να δράσουμε για τους εαυτούς μας

Κανένα μεμονωμένο άτομο ή οργάνωση δεν μπορεί να διαμορφώσει την αγορά των Έξυπνων Πόλεων έτσι ώστε να σχηματιστούν οι πόλεις που χρειαζόμαστε. Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν την ηθική του δημοκρατικού καθήκοντος και της φροντίδας, αλλά δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη χρηματοδότηση και για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για να μετατραπούν τα υπάρχοντα καθεστώτα δαπανών σε αποτελέσματα που επιθυμούν.  Οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα είναι κυριολεκτικά ανήθικες και ωθούνται σε μεγάλο βαθμό από τις αγορές για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.  Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά αξιοθαύμαστες προσπάθειες για την ενοποίηση αυτών των δύο μοντέλων, αλλά συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την ικανότητα για να κλιμακωθούν.

Τελικά, όμως, όλες αυτές οι οργανώσεις στελεχώνονται και διοικούνται από ανθρώπους όπως εσάς και εμένα, και μπορούμε να επιλέξουμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά τους. 
Ως εκ τούτου, ο νέος μου εργοδότης, η Amey,  αυτοαξιολογείται με βάση μιας ισχυροποιημένης βαθμολογικής κλίμακας που μετρά τις κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές επιδόσεις,την ευημερία καθώς και τα οικονομικά κέρδη.  Και ο προηγούμενος εργοδότης μου, η IBM, έχει εφαρμόσει ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης τόσο εξελιγμένο και αποτελεσματικό που μόνο το 0,3% των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων που φτάνουν στο τέλος της αρχικής ωφέλιμης ζωής τους απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή με αποτέφρωση:  η συντριπτική πλειοψηφία επαναχρησιμοποιείται, επανακατασκευάζονται εκ νέου τα ανταλλακτικά τους ή ανακυκλώνονται.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της διεθνούς δράσης των τοπικών αρχών

#Δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Απριλίου - Μαϊου 2015.

Η προσέλκυση ευκαιριών, η απόκτηση νέας γνώσης και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που επηρεάζουν τις πόλεις δεν εξαρτώνται πλέον μόνον από εσωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας του ΟΤΑ αλλά από αλληλεξαρτήσεις με εξωτερικούς φορείς. 
Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων αρκετές πόλεις αποκτούν τα μέσα εκείνα που τους επιτρέπουν να δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο με στρατηγικό τρόπο και κατά συνέπεια η διεθνής δράση τους να αποκτά μια όλο και μεγαλύτερη σημασία. Με αυτήν την έννοια, το στρατηγικό σχέδιο που αφορά τις διεθνείς σχέσεις μιας πόλης αποτελεί εργαλείο δράσης για μια τοπική αρχή και τους τοπικούς φορείς. Αυτό το έγγραφο προσανατολίζει τη διεθνή δράση ενός ΟΤΑ μεσο-μακροπρόθεσμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή του σε διεθνή φόρα συμβάλλει στην προώθηση των τοπικών προτεραιοτήτων από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη.

Τα στρατηγικά σχέδια των ΟΤΑ μοιράζονται κοινά στοιχεία: θέτουν το πολιτικό όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους που προσανατολίζουν τη διεθνή δράση τους εντός ενός ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου. Ως αφετηριακό σημείο λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία σε διεθνή φόρα, η αναγνώριση της αναγκαιότητας συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, η ανάδειξη των διεθνών φόρουμ και των φορέων με τους οποίους θα υλοποιηθούν διεθνείς δράσεις σε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. 
Για παράδειγμα, η πόλη του Σάντερλαντ (Ηνωμένο Βασίλειο) αναγνωρίζει ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το Σάντερλαντ συγκέντρωσε (στο στρατηγικό σχέδιο) τις διεθνείς συνεργασίες, τα δίκτυα, τις πρωτοβουλίες και δράσεις του προκειμένου να καταρτίσει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για το μέλλον της πόλης, τις ζωές των κατοίκων της και των πολιτών των άλλων χωρών παγκοσμίως. 
Αυτό το σχέδιο μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την παρελθούσα εμπειρία, να συγκεντρώσουμε την ειδημοσύνη και τους πόρους και φιλοδοξούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το δυναμικό της πόλης που είναι πραγματικά διεθνής».

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Έξυπνες πόλεις :Πρέπει να λέμε ειλικρινείς ιστορίες για τα οφέλη που προσφέρουν στον πολίτη

(Φωτογραφία από το Meshed Media του Μπέρμιγχαμ Social Media Cafe, όπου τα άτομα από κάθε γωνιά της πόλης που έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο για να συζητήσουν το κοινό ενδιαφέρον τους στα social media).
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TheUrbanTechnologist.com από τον Rick Robinson στις 15, Φεβρουαρίου του 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Έξι πικρές αλήθειες για τις έξυπνες πόλεις
(5).  Πρέπει να λέμε ειλικρινείς ιστορίες για τα οφέλη που προσφέρουν οι έξυπνες πόλεις στον πολίτη

Κάθε πρωτοβουλία «έξυπνης πόλης» που χρησιμοποιεί με επιτυχία την ψηφιακή τεχνολογία για να δημιουργήσει μια οικονομικά βιώσιμη κοινωνική, οικονομική ή περιβαλλοντική βελτίωση, σε μια συγκεκριμένη φυσική θέση και εκ μέρους μιας συγκεκριμένης κοινότητας, θα πρέπει να συγκεντρώσει δεξιότητες από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, όπως η αρχιτεκτονική, η οικονομία, οι κοινωνικές επιστήμες, την ψυχολογία και την τεχνολογία.  Εμπειρογνώμονες από αυτούς τους κλάδους χρησιμοποιούν ένα τεράστιο και συχνά πολύπλοκο σύνολο ορολογίας.  Όλοι μας συχνά πέφτουμε στην παγίδα να εστιάζουμε στα θέματα του δικού μας κλάδου αντί να επικοινωνούμε τα οφέλη της εργασίας μας σε απλή γλώσσα.

Οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της πόλης και των επιχειρήσεων, που ζητάμε να αναλάβουν τις τολμηρές και μελλοντοστρεφείς αποφάσεις να επενδύσουν στις ιδέες μας, δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το χείμαρρο της τεχνικής ορολογίας, η οποία μπορεί εύκολα να φαίνεται (και πολύ συχνά είναι) ακατάληπτη ορολογία.  Οι νέες ιδέες που φαίνεται να παρουσιάζονται με ακατάληπτη ορολογία συχνά δεν είναι αξιόπιστες.
Ο Simon Giles της Accenture αναφέρθηκε σε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του UBM Future Cities που έλεγε ότι η βιομηχανία των Έξυπνων Πόλεων δεν έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά στην προώθηση των οφελιών των ιδεών της στο ευρύ κοινό.   Ο Simon είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, και νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αρχίσουμε να λέμε καλύτερες ιστορίες σχετικά με τις βελτιώσεις που οι έξυπνες πόλεις θα προσφέρουν στην καθημερινή μας ζωή.
Στο Community Lovers Guide to Birmingham, για παράδειγμα, ο Nick Booth περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εθελοντική δράση εκπαίδευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησε την Central Birmingham Neighbourhood Forum, το Bandwood End Cemetery και το Jubilee Debt Campaign να επωφεληθούν από την τεχνολογία.

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Η κρίση ως αστικό φαινόμενο και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT


#Χελιώτη Αδαμαντία
Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (Π.Θεσσαλίας), 
MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ)

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 κατέστησε τις πόλεις ως ένα τοπίο της κρίσης, ως ένα πεδίο που διαδραματίζονται γεγονότα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά. Έχει δηλαδή ως χωρική αναφορά τις αστικές περιοχές – κυρίως τα αστικά κέντρα των πόλεων - και επιδρά στα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Το 80% του πληθυσμού κατοικεί σε πόλεις και οι αστικές περιοχές είναι τόποι συγκέντρωσης πνευματικού πλούτου και οικονομικών πόρων, τόποι δημιουργίας και πολιτισμού. Συνεπώς, το μέγεθος της επίδρασης της κρίσης είναι βαρυσήμαντο. Δεν μπορεί λοιπόν, παρά να μην χαρακτηριστεί ως ένα αστικό φαινόμενο που επηρεάζει την δομή, τις ροές και την λειτουργία των σύγχρονων πόλεων.
Σύμφωνα με έναν αρθρογράφο του New Yorker (Paumgarten, 2013), την οικονομική κρίση είναι δύσκολο να την αντιληφθείς αλλά ακόμη πιο δύσκολο είναι να αντιληφθείς την ταχύτητα των μετασχηματισμών της. Οι μετασχηματισμοί αυτοί, επιδρούν πάνω στην εικόνα και την "πραγματικότητα" των πόλεων σε όλους τους τομείς. 
Τα αποτελέσματα της κρίσης - που πλέον έχουν μετατραπεί σε αστικά προβλήματα – είναι τα εξής: 
- τα αστικά κενά και τα κενά κελύφη, 
- οι υποβαθμισμένες περιοχές, 
- η εξάπλωση των αστέγων, 
- η ανεργία, 
- το αυξανόμενο ποσοστό φτώχειας των νοικοκυριών, 
- η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα, 
- η μη ύπαρξη νέων υποδομών και προγραμμάτων αστικής ανασυγκρότησης, 
- η υποβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, 
- η έλλειψη κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
- ο κοινωνικός αποκλεισμός και πολλά ακόμα. 

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

"Επιστροφή στην Αθήνα".Το ΣΟΑΠ του Δήμου Αθηναίων.

Τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων 2015-2020, με τίτλο «Επιστροφή στην Αθήνα», παρουσίασε ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Καμίνης, σε συνέντευξη Τύπου.
Ο κ. Καμίνης, επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός  εδράζεται στο  Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης το οποίο περιλαμβάνει 70 δράσεις, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 18 άξονες και εντάσσονται στους 7 ειδικούς στόχους:
1. Στήριξη της οικονομικής βάσης
2. Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής –επανακατοίκηση του κέντρου
3. Αποκατάσταση των συνθηκών ασφάλειας και της νομιμότητας
4. Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
5. Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας
6. Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης
7. Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής
Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων βρίσκεται «η επιστροφή, καθώς και η δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης με αξιοποίηση των τεχνολογιών που προσδιορίζουν την σύγχρονη ‘έξυπνη πόλη’, καθώς και αντιμετώπιση των χρόνιων, περιβαλλοντικών προβλημάτων».
Ως στόχους του ΣΟΑΠ, ο κ. Καμίνης προσδιόρισε «τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής,  την επιστροφή της κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, την ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης και την αναμόρφωση της εικόνας της».
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας βρίσκεται στο πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού  με την διαμόρφωση  ενός πλέγματος δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μεταξύ των οποίων το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων και το πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά», με το οποίο επιχειρείται  να αναδειχθεί η Αθήνα ως κέντρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Οι έξυπνες πόλεις δεν ακολουθούν το μοντέλο top-down ή bottom-up. Ακολουθούν και τα δύο.

(Το έργο SMS For Life χρησιμοποιεί την φθηνή και ευρέως διαθέσιμη υποδομή SMS – ένα παράδειγμα ενός προϊόντος που είναι κατεξοχήν αποτέλεσμα της "top-down" επένδυσης – για να δημιουργηθεί μια δυναμική, συνεργατική αλυσίδα εφοδιασμού για φάρμακα μεταξύ των φαρμακείων στην Αφρική – που είναι μία “bottom-up” καινοτομία.
Φωτογραφία από την Novartis AG)
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TheUrbanTechnologist.com από τον Rick Robinson στις 15, Φεβρουαρίου του 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Έξι πικρές αλήθειες για τις έξυπνες πόλεις
(4). Οι έξυπνες πόλεις δεν ακολουθούν το μοντέλο «πάνω προς τα κάτω» (top-down) ή «κάτω προς τα πάνω» (bottom-up).  Ακολουθούν και τα δύο.

Σε περίπτωση που δεν ήταν εντελώς σαφές την τελευταία φορά (ή την προτελευταία φορά) που έγραψα γι 'αυτό, δηλώνω ξανά ότι έχω βαρεθεί εντελώς με το μη εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το αν οι πόλεις εξυπηρετούνται καλύτερα από ένα μοντέλο προσέγγισης  “top-down” ή “bottom-up”.
Είναι απολύτως προφανές ότι χρειαζόμαστε και τα δύο μοντέλα. Χρειαζόμαστε την "bottom-up" δημιουργικότητα μέσω της οποίας καθένας επιδιώκει να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του και την κοινότητά του μέσω των διαθέσιμων σε αυτών πόρων, και τις “top-down” πολιτικές και τον σχεδιασμό που επιδιώκουν την κατανομή των πόρων δίκαια έτσι ώστε καθένας έχει την ευκαιρία να καινοτομεί με επιτυχία.
Είναι μόνο με τη επίτευξη της αρμονίας μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων που θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την αγορά για να δημιουργήσει τις πόλεις που θέλουμε και έχουμε ανάγκη.

Κατά τα τελευταία χρόνια, έχω εμπνευστεί από καταπληκτικούς επιστήμονες από πολλούς κλάδους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την ανάγκη για αυτή την ισορροπία.  Μερικοί απ’ αυτούς δημιουργούν νέες ιδέες τώρα.  Άλλοι δημιούργησαν καταπληκτικές ιδέες χρόνια ή δεκαετίες πριν, που είναι ωστόσο επιτακτική ανάγκη σήμερα.  Αξίζει να μάθει κανείς απ’ όλους αυτούς τους επιστήμονες:

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Έξυπνες πόλεις :Εμείς θα διαμορφώσουμε την αγορά, όχι η αγορά τις πόλεις

(Φωτογραφία από τον Martin Deutsche που απεικονίζει σχέδια για την ανάπλαση του Queen Elizabeth Park, το χώρος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο. Πρόθεση του London Legacy Development, είναι να υποστηρίξει το  Smart London Plan, έτσι ώστε «το Πάρκο να γίνει ένα από τα κορυφαία ψηφιακά περιβάλλοντα του κόσμου, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία για να επιδείξει το πώς η ψηφιακή τεχνολογία ενισχύει την αστική ζωή.  Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί το πάρκο ως ένα πεδίο δοκιμής για την χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών στα συστήματα μεταφορών και ενέργειας.»)
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TheUrbanTechnologist.com από τον Rick Robinson στις 15, Φεβρουαρίου του 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Έξι πικρές αλήθειες για τις έξυπνες πόλεις
(3) Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις έξυπνες πόλεις στο έλεος της αγοράς, πρέπει να έχουμε το θάρρος να διαμορφώσουμε εμείς την αγορά.

Όπως έγραψα στο τελευταίο άρθρο μου σε αυτό το blog, καθώς το κόστος των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα smartphones, οι αισθητήρες, η υπολογιστική ανάλυση, το λογισμικό ανοικτού κώδικα και οι πλατφόρμες σύννεφων μειώνεται ταχύτατα, τη δυναμική της αγοράς θα οδηγήσει στην επιθετική υιοθέτησή τους για να κάνουν την κατασκευή, τις υποδομές και τις υπηρεσίες της πόλης περισσότερο αποδοτικές και να καταστήσει τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών πιο ανταγωνιστικούς.
Αλλά αυτή η δυναμική της αγοράς δεν εγγυάται ότι θα έχουμε όλα όσα θέλουμε για το μέλλον των πόλεων μας:  η αποδοτικότητα και η ανθεκτικότητα δεν είναι το ίδιο με την υγεία, την ευτυχία και τις ευκαιρίες  για όλους τους πολίτες.

Αν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, τότε χρειαζόμαστε το κατάλληλο περιβάλλον πολιτικής - σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο – για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σχεδίου για αποτελεσματικές, ανθεκτικές υποδομές «έξυπνης πόλης» για τη διασφάλιση ότι έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο που τις καθιστά ανοικτές σε πρόσβαση και προσαρμογή από τους απλούς ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο οι ζωντανές και δίκαιες ψηφιακές πόλεις αναπτύσσονται από τις επιτυχημένες καινοτομίες των πολιτών, των κοινοτήτων και των επιχειρήσεών τους στην οικονομία της πληροφορίας.
Σε πάρα πολλές συζητήσεις για τις Έξυπνες Πόλεις ακούω το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτές τις ιδέες, επειδή μας λείπει μία «βάση σύγκρισης των αποδεικτικών στοιχείων» που αποδεικνύουν τα οφέλη τους.  Νομίζω ότι αυτή είναι λανθασμένη άποψη. Υπάρχουν πάρα πολλά ποιοτικά παραδείγματα και ιστορίες που αποδεικνύουν ότι αυτές οι ιδέες έχουν πραγματική αξία και μπορούν να κάνουν τη ζωή καλύτερη.  Αν επιμένουμε στο να περιμένουμε μέχρι να υπάρξει ένα βαθύτερο ευρύτερο σύνολο ποσοτικοποιημένων στοιχείων, τότε δεν θα υπάρχουν έργα τα οποία θα μπορούν να παράγουν αποδεικτικά στοιχεία – και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Οι πόλεις δεν θα γίνουν έξυπνες εάν οι ηγέτες τους δεν συμμετέχουν

Η Sunderland Software Centre, ένα πολλαπλών -εκατομμυρίων λιρών incubation centre για νεοσύστατες  τεχνολογικές εταιρίες στο κέντρο της πόλης Σάντερλαντ. Το Κέντρο υποστηρίζεται από ένα μοναδικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και υποδείξεων που παραδίδονται από την Ακαδημία Τεχνολογίας της IBM, και προκύπτει από την στρατηγική έξυπνης πόλης της Σάντερλαντ)
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TheUrbanTechnologist.com από τον Rick Robinson στις 15, Φεβρουαρίου του 2015.
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Έξι πικρές αλήθειες για τις έξυπνες πόλεις
(2). Οι πόλεις δεν θα γίνουν έξυπνες εάν οι ηγέτες τους δεν συμμετέχουν
Επιτρέψτε μου να σας πω μια σύντομη ιστορία δύο πόλεων και τις Έξυπνες μεταμορφώσεις τους.

Για πολύ καιρό έχω γράψει περιστασιακά, άρθρα σε αυτό το blog για την Σάντερλαντ, μια πόλη της οποίας οι ηγέτες, οι άνθρωποι και οι κοινωνικές επιχειρήσεις με ενέπνευσαν. Η Σάντερλαντ είναι μια από τις πολύ λίγες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά από τα δικά τους χρήματα σε έργα Έξυπνης Πόλης και σε σχετικές τεχνολογίες που δικαιολογούνται με καλά δομημένα επιχειρηματικά σχέδια.  Έχουν δημοσιεύσει περιπτώσεις επενδύσεις πάνω από £10 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων την  πιο πρόσφατα οραματική πρωτοβουλία "City Intelligence Hub".

Η αρχή της Intelligence Hub ιδέας ήταν εμφανής όταν για πρώτη φορά συνεργάστηκα με το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως μπορεί να δει κανείς από ένα άρθρο που γράφτηκε την εποχή εκείνη από τον πρόεδρο του συμβουλίου, τον Dave Smith, για το Local Government Network Blog  της Guardian, εξηγώντας γιατί τα δεδομένα και τα Ανοικτά Δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των αποτελεσματικών και διαφανών δημόσιων υπηρεσιών.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μια από τις πιο τολμηρές πόλεις που επενδύει στην τεχνολογία για την υποστήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής έχει έναν πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που πιστεύει, πρωτοπορεί και συμμετέχει στις ιδέες των Έξυπνων Πόλεων.
Η Μίλτον Κέινς έχει προσεγγίσει την ατζέντα της Έξυπνης Πόλης με έναν διαφορετικό τρόπο.  Αντί να κάνει μεγάλες επενδύσεις η ίδια για την ανάπτυξη λύσεων, έχουν καταφέρει να προσελκύσουν τεράστιες επενδύσεις από εταιρείες τεχνολογίας, πανεπιστήμια και φορείς καινοτομίας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων λύσεων στην πόλη.

Θεσσαλονίκη : Έτοιμη η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Y.Γε.Π.) του Δήμου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/10 από την εταιρεία Geospatial Enabling Technologies (GET)
Η εφαρμογή προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες αναζήτησης (CSW), θέασης (WMS, WMTS) και τηλεφόρτωσης (WFS). Η εφαρμογή βασίζεται σε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το GET SDI Portal
Η υλοποίηση της Υ.Γε.Π. εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος είναι, πέρα από την επιταγή εναρμόνισης του Δήμου με την κοινοτική οδηγία INSPIRE, η υιοθέτηση αρχών ανοικτότητας και διαλειτουργικότητας στη διάθεση πληροφοριών. 
Για την πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα επισκεφτείτε τον σύνδεσμο της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκηςhttp://gis.thessaloniki.gr/sdi/  

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

#AgileCrete 2015

Μια πόλη για να προσελκύσει νέους κατοίκους, επισκέπτες, φοιτητές, επιχειρηματίες πρέπει να είναι ελκυστική.Οι υποδομές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ποιότητα ζωής, η δυνατότητα άνετης επικοινωνίας αυξάνουν την ελκτικότητά της και τελικά την οικονομική της αποτελεσματικότητα.
Τα διάφορα events μικρά η μεγάλα που προγραμματίζονται στην πόλη είναι και ένας δείκτης της ζωτικότητάς της και για το πόσο ελκυστική και δημιουργική είναι.
Το Ηράκλειο έχει ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα των νέων τεχνολογιών.Το Πανεπιστήμιο θετικών επιστημών, το Ι.Τ.Ε , ο ENISA και η πλήρης ευρυζωνικότητα στις επικοινωνίες , οι δράσεις του Δήμου και άλλων φορέων της πόλης δημιουργούν ισχυρό οικοσύστημα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.Γι' αυτό προσελκύει συνέδρια , ημερίδες, εκδηλώσεις που βοηθούν την επανακατασκευή της εικόνας του ως μία "έξυπνη πόλη".
Καλοσορίζουμε την οργάνωση για πρώτη φορά στην πόλη μας της δράσης  #AgileCrete2015Το #AgileCrete είναι ένα εξειδικευμένο συνέδριο τεχνολογίας που απευθύνεται σε προγραμματιστές και επαγγελματίες ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούν μεθοδολογίες Agile Software Development, με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. 

Smart Homecare:Συμβολή στην αντιμετώπιση δημογραφικών προκλήσεων

Στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και της γήρανσης του πληθυσμού, επικεντρώθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Markku Markkula.
Μιλώντας την περασμένη Παρασκευή 27 Μαρτίου, σε συνέδριο στο Παρίσι, για την  « Έξυπνη Βοήθεια στο Σπίτι», («Smart Homecare»), υπογράμμισε τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι πόλεις και οι περιφέρειες στην ανάπτυξη  λύσεων που βασίζονται στις  ΤΠΕ, με στόχο τη  βελτίωση της ενεργού γήρανσης στο σπίτι και την  παροχή νέων δεξιοτήτων στους φροντιστές των νοικοκυριών.
Ζήτησε επίσης τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για την «ασημένια οικονομία».
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το έργο  CARER +   στόχος του οποίου είναι να καταστήσει επαγγελματίες τους φροντιστές και τους εργαζόμενους στην κατ’ οίκον φροντίδα μέσω της χρήσης των ΤΠΕ
Την  εκδήλωση  παραβρέθηκαν 250 εμπειρογνώμονες και ερευνητές, από τον τομέα της  Φροντίδας κατ’ Οίκον και των κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι των εργαζομένων περίθαλψης και τους φορείς χάραξης πολιτικής από όλη την Ευρώπη με στόχο να αποτυπώσουν, πώς η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εν λόγω  φροντίδα, μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία των ηλικιωμένων.