Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Άγιος Νικόλαος : Επιλογή Τουριστικού Λογότυπου


Ο Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία νέου λογότυπου με σκοπό την τουριστική προβολή του, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Γίνεται γνωστό ότι οι άξονες τουρισμού που ήδη αναπτύσσει ο δήμος είναι οι εξής: 
1.Πολιτισμός (ιστορία του τόπου με αναφορές στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους)
2.Γαστρονομικός τουρισμός και παράδοση
3.Event Tourism (γαμήλιος, συνεδριακός, φεστιβάλ κ.α.)
4.Τουρισμός Πολυτελείας
5.Φυσιολατρικός και θρησκευτικός τουρισμός (φύση – οικισμοί – ναοί)
6.Outdoor Experiences (καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, αναρρίχηση, ποδήλατο κ.α.) 

Β. Διαδικασία υποβολής
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι της απευθείας αναθέσεως.
Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των λογότυπων θα είναι ηλεκτρονική, για λόγους μείωσης δαπανών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα ηλεκτρονικά αρχεία για κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα υποβολής.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά
email:  tourism.agn@gmail.com ή ταχυδρομικά σε CD στη διεύθυνση:
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γραμματεία Δημάρχου
7 Ρούσου Καπετανάκη
Τ.Κ 72 100
Τηλ. 28413 40100
Fax: 28410 25493
με θέμα «Πρόταση για την επιλογή του Λογότυπου του Δήμου Αγίου Νικολάου_ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Νομικού Προσώπου»
Στο Έντυπο Συμμετοχής του δημιουργού στη διαδικασία, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά τις υποβαλλόμενες προτάσεις, περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
- Τα στοιχεία του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων επί των σχεδίων.
- Το δημιουργικό σκεπτικό της κάθε υποβαλλόμενης πρότασης.
- Η πλήρης αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης από τον συμμετέχοντα και δήλωση ότι το απεσταλμένο σχέδιο είναι πρωτότυπο και δεν καταπατούνται πνευματικά δικαιώματα (copyright) τρίτων.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, εφόσον λάβει εμπρόθεσμα το ηλεκτρονικό μήνυμα, το αρχειοθετεί ηλεκτρονικά και αποστέλλει στον αποστολέα αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 προτάσεις.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τριμελής επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την συγκεκριμένη εργασία. Από τις υποβληθείσες προτάσεις θα επιλεγούν δύο (2) για την τελική επιλογή, μία για το εικαστικό μέρος και μία για το λεκτικό - 1500 ευρώ για το καθένα - (είναι δυνατόν να επιλεγεί o ίδιος δημιουργός και για τα δυο μέρη). Στο στάδιο αυτό και προτού ο δήμαρχος προβεί σε ανάθεση, είναι δυνατόν να ζητηθούν βελτιώσεις των προτάσεων.

Γ. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων
30 μέρες από την ημέρα ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου: www.dimosagn.gr (23/4/2015).

Δ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τσαγκαράκη Ιωάννη στο τηλέφωνο 2841340100 και στο e-mail: tourism.agn@gmail.com
Διαβάστε επίσης την Τεχνική έκθεση

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.