Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Στο Βόλο το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Brading τόπου

#Ένα αφιέρωμα της Επιθεώρησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Marketing & Branding τόπου
Μπορεί ένας τόπος, μια πόλη, ένας δήμος, μια περιφέρεια, να αποκτήσουν “ταυτότητα”; Τι είναι το Branding Τόπου; Πώς μπορεί ένα τέτοιο εργαλείο να αξιοποιηθεί για τη τοπική ανάπτυξη; Υπάρχουν επιτυχημένα ελληνικά παραδείγματα; Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο όλο εγχείρημα; Τελικά πώς μπορεί να “πετάξει” ένας τόπος;
 Απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα επιχειρήσουν να δώσουν οι επιστήμονες και οι ειδικοί που συμμετάσχουν στο πρώτο πανελλήνιο  διεπιστημονικό συνέδριο “IDEA|TOPOS “ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις 30 Μαρτίου μέχρι τη 1η Απριλίου.
 Όπως δηλώνουν οι διοργανωτές το ενδιαφέρον για συμμετοχή έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες τους. Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα υπάρξουν περίπου 80 περιλήψεις ανακοινώσεων τελικά οι αιτήσεις για περιλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 150. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  και Αναπληρωτής καθηγητής Πολεοδομίας -Διευθυντής του εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αλέξανδρος Δέφνερ με πρόσφατες δηλώσεις του επισημαίνει μεταξύ άλλων,  ότι το μάρκετινγκ τόπου στοχεύει στην ανάδειξη και τον ορισμό της ταυτότητας ενός τόπου. Όπως υπογράμμισε  στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Δέφνερ, «ένας από τους στόχους του συνεδρίου είναι να συναντηθούν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και να συζητήσουν τρόπους και ιδέες για να γίνουν οι πόλεις μας γνωστότερες και να αποτελέσουν ελκυστικότεροι τουριστικοί προορισμοί”.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Θέρμη: «Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του μέλλοντος»


#Πηγή:Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Δήμος Θέρμης: «Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του μέλλοντος» (PEOPLE)
- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP PSP)

Το ερευνητικό έργο PEOPLE ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο επτά πιλοτικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της πρόσκλησης «Υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και στο διαδίκτυο του μέλλοντος». 
Τα επτά αυτά έργα έχουν σα στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών διαδικτύου στις πόλεις. Κάθε έργο εφαρμόζει σε ένα δίκτυο έξυπνων πόλεων μεθοδολογίες ανοιχτής καινο- τομίας, προσανατολισμένες στο χρήστη, οι οποίες εμπλέκουν τους πολίτες ως συμπα- ραγωγούς περιεχομένου και υπηρεσιών. 

Το έργο PEOPLE αποβλέπει στην επιτάχυνση της δημιουργίας έξυπνων πόλεων μέσω της ταχείας υλο- ποίησης, εγκατάστασης και χρήσης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς της πληροφόρησης, του περιβάλλοντος, της ασφά- λειας, των μεταφορών και του εμπορίου. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Γερμανία Γαλλία και Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης οι πόλεις: Μπιλμπάο (Ισπανία), Vitry sur Seine (Γαλλία), Βρέμη (Γερμανία) και Θέρμη (Ελλάδα), στις οποίες θα υλοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές βασισμένες στα παρακάτω σενάρια χρήσης:

Οι Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Πόλεις (2014-2020)

#Πηγή:Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας η εδαφική συνοχή αποτέλεσε το νέο σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην έντονη εδαφική και αστική διάσταση των προτάσεων της Επιτροπής για έναν κανονισμό πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2013, ο οποίος θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, οι χρηματοδοτήσεις θα επικεντρωθούν σε ζητήματα που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής. Λειτουργώντας ως κέντρα επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης και πολιτιστικών ανταλλαγών, οι πόλεις μπορούν να αποτελέσουν εξέχοντα παράγοντα στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Ωστόσο, πολλές αστικές περιοχές καταγράφουν υψηλά επίπεδα φτώχειας, ανεργίας και εγκληματικότητας, στέγαση κακής ποιότητας και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επομένως, η Επιτροπή προτείνει επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες για αστικές περιοχές που θα επικεντρώνουν τη χρηματοδότηση στις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ενδυνάμωσης και θα συμβάλλουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αυτές οι επενδυτικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν στρατηγικές με μειωμένη χρήση άνθρακα για αστικές περιοχές, βιώσιμες αστικές μεταφορές, δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, και τη φυσική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Διάσκεψη Κοπεγχάγης: Ουσιαστικό ρόλο σε πολιτικές για τις πόλεις και τον προϋπολογογισμό της ΕΕ

#Πηγή:www.localit.gr
Λόγο και ουσιαστικό ρόλο στη  διακυβέρνηση και στη χάραξη πολιτικών της  «Ευρώπης 2020» που αφορούν στις πόλεις, την εδαφική συνοχή και τους πολίτες, αλλά και πόρους για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών ζήτησαν  οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης των 27 από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών, 22 και 23 Μαρτίου, της 5ης Διάσκεψης Κορυφής στην Κοπεγχάγη.
Στόχος η βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης, που δεν αποτελούν απλώς απαντήσεις στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της  κλιματικής αλλαγής αλλά  - εν μέσω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης  - και σημαντικά κομμάτια μιας διαδρομής, που οδηγεί   στην ανάκτηση θέσεων εργασίας και στην οικονομική βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. 
Ο πρόεδρος της ΕΕ J. M . Barroso   αναγνώρισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι πόλεις και κάλεσε τους ευρωπαίους αιρετούς να υλοποιήσουν τους στόχους της «Ευρώπης 2020».
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς υπογράμμισε ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες με λιγότερα χρήματα κα υπό αυξανόμενη  κοινωνική πίεση.
Πάνω από 300 δήμαρχοι και περιφερειάρχες της Ευρώπης για δύο ημέρες μαζί με κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και ερευνητές της αστικής ανάπτυξης, στην 5η Διάσκεψη Κορυφής στην Κοπεγχάγη, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους για το πώς οι υποθέσεις των πόλεων θα λάβουν τη θέση που τους αρμόζει στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ατζέντα. 

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Νέα Υόρκη:Από τα κρύα πρωϊνά στα ζεστά απογεύματα

On the Street…. Fur & Black, New York

I can’t believe Spring is here so quickly. 

Από το εξαιρετικό :the sartorialist

Εκδηλώσεις Αστικού Πολιτισμού στο Βόλο

Με αφορμή την διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing & Branding Τόπου (Στρατηγική Προβολή και Ταυτότητα Τόπου) που πραγματοποιείται στο Βόλο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, αναπτύσσονται 10 παράλληλες εκδηλώσεις ανοιχτές προς του κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Οι εκδηλώσεις αστικού πολιτισμού IDEA|TOPOS 2012, προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βόλου να περιηγηθούν στην πόλη εξερευνώντας την σχέση των εννοιών Πόλη-Πολίτης-Πολιτισμός-Πολιτική και προσεγγίζοντας νέες δυνατότητες για τον τόπο τους.
 
Πρόκειται για εκδηλώσεις | παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενο του επιστημονικού Συνεδρίου οι οποίες προγραμματίζονται από ένα δίκτυο δημιουργικών ανθρώπων και φορέων από όλη την Ελλάδα.
 
Σταθμός ενημέρωσης των πολιτών, αρχιτεκτονικές-πολεοδομικές προτάσεις για το μέλλον της πόλης, συναυλία, αστικές τοιχογραφίες και φωτιστική εγκατάσταση,  εκθέσεις φωτογραφίας και γραφιστικής, εναλλακτικές μορφές άθλησης και θεατρικό παιχνίδι για τα παιδιά, αποτελούν ενδεικτικές παρεμβάσεις στην πράξη για αναζήτηση της ταυτότητα ενός τόπου και την στρατηγική του προβολή .

To πρόγραμμα των Εκδηλώσεων Αστικού Πολιτισμού περιληπτικά:

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

…if we were asked today to rebrand Greece

Η προ-κρίσης εκστρατείας: "Ελλάδα η αληθινή εμπειρία"
#by Ares Kalandides and Mihalis Kavaratzis
Ας το παραδεχτούμε: Πιθανότατα υπάρχουν λίγες χώρες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με χειρότερη εικόνα από την Ελλάδα (και δεν μπορούμε πραγματικά να σκεφτούμε καμιά  σαν και μας). Από ό, τι ακούμε, είναι κυρίως στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και στην Αυστρία, όπου η εικόνα είναι η χειρότερη. Και ακόμα και νότιοι γείτονες στην Ελλάδα (Ιταλία για παράδειγμα) φαίνεται να φοβούνται την  μόλυνση. Η Ελλάδα είναι το ανέκδοτο  της Ευρώπης.
 Και οι δύο είμαστε  Έλληνες που ζούμε στο εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα και έχουμε  μείνει για διάφορους λόγους, γνωρίζουμε πολύ καλά πως πολλά από αυτά που λέγονται σήμερα είναι απολύτως αληθή - και εν μέρει ο λόγος που δεν ζούμε στην Ελλάδα. Αλλά, επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά την Ελλάδα, έχουμε τις οικογένειές μας και τους φίλους μας εκεί πίσω, και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στη χώρα από ό,τι ο λαϊκισμός των  Κεντροευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης θέλει να πιστέψουμε. Το πρόβλημα, ως συνήθως, είναι τα στερεότυπα:Έτσι, κάθε έκφραση του τύπου «οι Έλληνες είναι» ή «οι Έλληνες κάνουν" (θα μπορούσε να είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί κ.λπ.), είναι υπεραπλουστευμένη και απλά ανόητη. Αλλά εξυπηρετεί το στόχο του στιγματισμού ενός ολόκληρου λαού, θεωρώντας τους , ανθρώπους μιας  χαμηλότερης κατηγορίας.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Ένα νέο ΕΜΕΙΣ


Οικοκοινότητα Νταμανχούρ (Ιταλία)-Damanhur

Μία Ιταλική ομοσπονδία οικοκοινοτήτων που όλες μαζί δημιουργούν ένα δίκτυο 1000 ανθρώπων. Η κοινωνική ουτοπία ζει στη καθημερινή πραγματικότητα.

Ένα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "Α new We" για τις οικοκοινότητες και τα οικολογικά χωριά στην Ευρώπη.
"Υπάρχει ένα κίνημα στον κόσμο, ένα κίνημα το οποίο η πλειοψηφία των ανθρώπων, ακόμα αγνοεί.

Έρευνα Πάντειου Πανεπιστήμιου -Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

#Μαρία Ψαρρού
Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού 
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζει η Tοπική Aυτοδιοίκηση στην κατεύθυνση της Προβολής του Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού μέσω της Διοργάνωσης Φεστιβάλ και διεξάγεται στο πλαίσιο της διατριβής που εκπονώ ως υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, υπό την εποπτεία της Επίκουρης Καθηγήτριας κας Μπέττυς Τσακαρέστου και των Επίκουρων Καθηγητών κων Κ. Δάλλα και Γ.Μ. Κλήμη. 
Η συμβολή σας στην ολοκλήρωσή της είναι καθοριστική. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 
Παρακαλώ, επιλέξατε το κυριότερο φεστιβάλ που πραγματοποιείται εντός της επικράτειας του Δήμου σας και συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε νέο ερωτηματολόγιο για κάθε άλλο φεστιβάλ που πραγματοποιείται εντός της επικράτειάς σας. 
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τον πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε για τη διεξαγωγή της έρευνας.
Με εκτίμηση,
Μαρία Ψαρρού
Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού
Παντείου Πανεπιστημίου
e-mail: m.psarrou.survey@gmail.com

Σε πέντε πόλεις μοιράζεται το 25% των διεθνών επενδύσεων σε ακίνητα

#Καθημερινή, 20 Μαρτίου 2012
Μόλις 30 πόλεις προσελκύουν το 50% της παγκόσμιας επενδυτικής αγοράς ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα της Jones Lang LaSalle, με τις πέντε κορυφαίες πόλεις μάλιστα, δηλαδή το Λονδίνο, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι, να απαρτίζουν το 25% των συνολικών επενδύσεων σε ακίνητα παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα ακόμα δείγμα της στροφής των επενδυτών σε μεγάλες αγορές, με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές.
Μια από τις τάσεις που διαφαίνονται στην έρευνα της Jones Lang LaSalle είναι η σημαντική άνοδος των πόλεων της Ασίας, τρεις εκ των οποίων ήδη έχουν διεισδύσει στην πρώτη πεντάδα, ενώ συνολικά πέντε αποτελούν την πρώτη δεκάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ακινήτων, τα επόμενα χρόνια, η τάση αυτή θα ενισχυθεί με πόλεις από την Κίνα, που θα προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, το Πεκίνο και η Σαγκάη θα αναδειχθούν σε πρωταγωνίστριες πόλεις στο μέλλον, ακολουθούμενες από τη Μόσχα και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Σύμφωνα με την έρευνα, έως το 2020, οι σημερινές 30 πόλεις θα έχουν επεκταθεί σε 50 πόλεις, καθώς οι ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές υποδομές επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός των παραδοσιακών «κόμβων» επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ και Branding Τόπου


Φαντάσου την πόλη: Βόλος 2012

Το Μάρτιο 2012 πραγματοποιείται η έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Βόλος 2012» με πάνω από 50 αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και καλλιτεχνικές προτάσεις, οι οποίες αφορούν στην πόλη του Βόλου, προσκαλώντας κατοίκους και φορείς να φανταστούν το αστικό τους τοπίο.

Η έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Βόλος 2012» εγκαινιάζεται το Σάββατο 24 Μαρτίου και ώρα 19.30 στον χώρο του Κτιρίου Αποθήκης Καπνού (Ογλ και Ανθίμου Γαζή) και θα διαρκέσει από 24 έως 1 Απριλίου 2012. Επιπλέον, την Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 18.00 στα πλαίσια της έκθεσης θα παρουσιαστούν οι προτάσεις των μελετητών και θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεωνσε σχέση με τα πιθανά σενάρια διαμόρφωσης του αστικού τοπίου της πόλης του Βόλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οργάνωσης «IDEA|TOPOS 2012- 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου (30 Μαρτίου - 1 Απριλίου) και Εκδηλώσεις Αστικού Πολιτισμού», και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας.

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Μπρίστολ :Το Σύμφωνο των Δημάρχων επηρεάζει τη ζωή της πόλης


Ένα σύντομο βίντεο που κατασκευάσθηκε από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων  , ερευνά την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο Μπρίστολ μετά την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων στις 3 Φεβρουαρίου 2009.
Κάθε πρωτοβουλία υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων ,αναλαμβάνει οικειοθελώς να ικανοποιήσει φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO2.
Η πόλη του Μπρίστολ υπέγραψε το Σύμφωνο στις 3 Φεβρουαρίου 2009, και αυτό το σύντομο βίντεο παρουσιάζει την πρόοδο που η πόλη έχει κάνει μέχρι στιγμής , για την επίτευξη της δέσμευσης.
Μιλώντας για τους στόχους του Μπρίστολ η  Barbara Janke, Επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου , λέει: «Ο πιο φιλόδοξος στόχος μας είναι η κατά 40% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Η συμμετοχή μας στο Σύμφωνο βοηθά μέσω της δημοσιότητας να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα δοκιμών νέων τεχνολογιών να μειώσουμε τα εμπόδια και να εξερευνήσουμε νέα σύνορα.

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Μελβούρνη :Street art tour


Στη Μελβούρνη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας τα graffiti έχουν την τιμητική τους.

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Ελληνικός Τουρισμός: Τί θα πρέπει να συμβεί για να πείσουμε τους Γερμανούς να έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα;

#Ανδρέας Στεφανής Διευθύνων Σύμβουλος Stefanis Marketing Consulting GmbH.Πότσνταμ, 10.03.2012

Συστάσεις για την ανατροπή του αρνητικού κλίματος στις γερμανόφωνες αγορές και την αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.
Με αφορμή την ανησυχητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις γερμανόφωνες αγορές, όσον αφορά την καθίζηση των κρατήσεων από την Γερμανία που σε ορισμένους προορισμούς της χώρας μας αγγίζει ακόμη και το -67% σε σχέση με πέρυσι, θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμμένες συστάσεις προς όλους τους επιχειρηματίες (ξενοδόχους, ιδιοκτήτες καταλυμάτων,...), τουριστικούς φορείς, ενώσεις, συνδικάτα, συντεχνίες και αξιωματούχους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, για να μπορέσουν από κοινού να αντιμετωπίσουν την κρίση και να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Γερμανία για την Ελλάδα.
Εάν μάλιστα λάβει κανείς σοβαρά υπόψιν τις σφυγμομετρήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην έκθεση του Βερολίνου, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσίευσε το γερμανικό κλαμπ αυτοκινητιστών (ADAC) για τις καταναλωτικές τάσεις των Γερμανών που ισχύουν για το 2012 στην αγορά διακοπών, θα πρέπει ο κάθε έλληνας πολίτης, εάν θέλει να βοηθήσει ή όχι την «αντι-τουριστική» πολιτική μειονοτήτων να δράσει συλλογικά. Τα παρακάτω συγκριτικά μεγέθη μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών-προορισμών, ίσως να ξυπνήσουν αρκετούς για να δούν την ωμή πραγματικότητα:
Η αντιστροφή του αρνητικού κλίματος μπορεί να επιτευγχθεί μόνο εάν ξεκινήσουν άμεσα συλλογικές και μεθοδευμένα επικοινωνιακές ενέργειες. Είναι επιτακτική ανάγκη:

Thinking Cities, Networked Society από την Ericsson


Το "Σκεπτόμενες πόλεις" ασχολείται με μία από τις πιο δραματικές κοινωνικές τάσεις που συμβαίνουν σήμερα: την αστικοποίηση. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να εκτοξευθεί σε πάνω από 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050, με περίπου 70 τοις εκατό να ζουν σε πόλεις. Ταυτόχρονα επεκτείνονται οι εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).Αυτές οι παράλληλες τάσεις διασταυρώνονται σε μια στιγμή κατά την οποία ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις για την επίτευξη μιας πιο αειφόρου ανάπτυξης. 

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Marketing και Branding Τόπου

Ο Αλέξιος Δέφνερ, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής μιλάει για τη Διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Marketing και Branding Τόπου
.

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Μια σιωπηρή επανάσταση

#Του Δημήτρη Ρηγόπουλου, από την Καθημερινή 10 Μαρτίου 2012
Ολο και περισσότεροι Αθηναίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες αστικής αυτογνωσίας

Δύο κυρίες στέκονταν στην άκρη του δρόμου. Δεν είχαν μείνει ακριβώς με ανοιχτό το στόμα, αλλά παρακολουθούσαν οπωσδήποτε με κάποια απορία ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι να κατεβαίνει την οδό Αδριανού. Οταν έγινε ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει, η πιο θαρραλέα προσπάθησε να σταματήσει χαμογελαστά μια μικρή παρέα που θα μπορούσαν να είναι φοιτητές.
«Πού πάτε; Ποιοι είστε;». Ενας νεαρός κοντοστάθηκε για να της απαντήσει, με το μυαλό του να είναι περισσότερο στους φίλους που προχωρούσαν. Δεν είχε καμία όρεξη να τους χάσει μέσα στην κυριακάτικη κοσμοπλημμύρα. «Είναι μια βόλτα στα εβραϊκά μνημεία της Αθήνας. Τώρα πάμε στη Συναγωγή», σχεδόν φώναξε κι εξαφανίστηκε.
«Εβραϊκά μνημεία; Συναγωγή;». Οι κυρίες κοίταξαν η μια την άλλη με ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, ο νεαρός παρά τη φιλότιμη προσπάθεια τις είχε μπερδέψει χειρότερα. Αλλά ποιος να τις κακολογήσει; Κυριακή, χαρά Θεού, και 600 Αθηναίοι, ίσως και περισσότεροι, να ακολουθούν την περίηγηση των atenistas στην «εβραϊκή Αθήνα», στις ελάχιστες μαρτυρίες εβραϊκής παρουσίας στην πόλη. Από το ελάχιστα γνωστό Εβραϊκό Μουσείο στην οδό Νίκης μέχρι το μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Ερμού και από εκεί στην οδό Μελιδώνη με τις δύο συναγωγές, τη μικρή (την παλαιότερη) και τη μεγάλη, την πιο σύγχρονη.

Την ίδια ημέρα ο ιδρυτής των Φίλων του Κτήματος Τατοΐου, Βασίλης Κουτσαβλής, ξεναγούσε δημότες του Χολαργού και του Παπάγου στα πρώην βασιλικά κτήματα Τατοΐου. Και εδώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. 

Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Ολυμπία: "Become Olympian" στην ΙΤΒ...

...και τον Richard Quest
του CNN!
Η Ολυμπία είναι η τιμώμενη πόλη στο Περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου ΙΤΒ και δίνει τη δυνατότητα σε λίγους τυχερούς να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία: να παρακολουθήσουν, μέσα από το Στάδιο της Ολυμπίας, την κλειστή Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου...
 
...στις 10 Μαίου στην Ολυμπία και να εξασφαλίσουν και τη δωρεάν διαμονή τους για μια εβδομάδα στην πόλη της Ολυμπίας.
Την δράση αυτή με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου φέτος, σχεδίασε και υλοποιεί μια ομάδα από εθελοντές- μέλη της πρωτοβουλίας Opentourism και επιστήμονες από την Ολυμπία.
Με την αιγίδα του Δήμου Ολυμπίας, πρότειναν στον ΕΟΤ να γίνει μια δωρεάν κοινή δράση που να στοχεύει στην ανάδειξη του Ολυμπιακού Ιδεώδους και της Ολυμπίας ανά τον κόσμο με σύγχρονες και στοχευμένες ενέργειες. 

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Φεστιβάλ p_public και φέτος απο τους Αρχιτέκτονες των Χανίων

Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει και φέτος για 3η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ p_public. Ο βασικός κορμός του αποτελείται από ένα διήμερο δημόσιων συζητήσεων και παρουσιάσεων στο χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, από νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες και δημιουργικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, μια σειρά γεγονότων και εικαστικών εγκαταστάσεων στην πόλη των Χανίων φιλοδοξούν να αλλάξουν προσωρινά ή και γιατί όχι μόνιμα, το αστικό και φυσικό τοπίο της πόλης.
Φέτος το p_public διαπραγματεύεται το δημόσιο χώρο ως μέσο και τόπο έκφρασης. Τα πρόσφατα γεγονότα, όπως το κίνημα των πλατειών και οι μαζικές πορείες, τοποθετούντο δημόσιο χώρο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και επαναφέρουν κάποια ερωτήματα όπως: Σε ποιες βάσεις δομείται ο σύγχρονος δημόσιος χώρος; Τι εκφράζει και ποιοι εκφράζονται μέσα από αυτόν;  
Η ευρύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση θέτει σε κρίση τη μορφή και λειτουργία του δημόσιου χώρου. Ιδέες και πολιτικές, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες διαβίωσης, καθορίζουν το σχεδιασμό του, ενώ έκτακτες και ασυνεχείς λειτουργίες επιβάλουν αλλαγές και προσαρμογές στη μορφή του ή απλά στις συνειδήσεις των χρηστών του.

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

To ARK Festival επισκέπτεται το Βόλο στα πλαίσια του IDEA|TOPOS 2012

Για πρώτη φορά, ο Βόλος ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 31 Μαρτίου για να υποδεχθεί τη μουσική κιβωτό του ARK Festival στο μεγαλύτερο πολιτιστικό event της πόλης για αυτή την άνοιξη. Στα πλαίσια του IDEA|TOPOS 2012, του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Marketing & Branding Τόπου, το ARK Festival επισκέπτεται το Βόλο συμβάλλοντας έτσι στη στρατηγική προβολή και ανάπτυξη του τόπου και δίνοντας έμφαση στην ελληνική του ταυτότητα, καθώς αποτελεί το μοναδικό εγχώριο φεστιβάλ τέτοιου βεληνεκούς με καλλιτεχνική σφραγίδα που αντλεί και ορίζεται από τα καλύτερα στοιχεία της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Ελλάδας. Με αφορμή τη φιλοξενία του συνεδρίου, ο Βόλος αποτελεί ιδανικό σημείο για την επόμενη στάση του φεστιβάλ που το 2012 εξαπλώνεται ταχύτατα σε νέους προορισμούς.
Πρέσβεις του ARK Festival του Βόλου θα είναι οι Locomondo, Maraveyas Ilegal, Imam Baildi αλλά και η τοπική μπάντα Band Fatale, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση που το φεστιβάλ έχτισε μέσα σε μόλις δύο χρόνια και προτείνοντας μια ευδιάθετη, ουσιαστική αλλά ταυτόχρονα και προσγειωμένη στην πραγματικότητα εναλλακτική στην τρέχουσα καθημερινότητα, πάντα με χαμηλή τιμή εισιτηρίου και υψηλές προδιαγραφές διασκέδασης.

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Η δράση των τοπικών πολιτιστικών φορέων στην Πάτρα


Tο Σάββατο 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε  στην Πάτρα ημερίδα με θέμα «Πόλη και Πολιτισμός» που διοργανώθηκε από την Δημοκρατική Αριστερά Αχαΐας.
Στη συνάντηση, , έγινε μια γόνιμη συζήτηση και αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός για το πώς η Πάτρα μπορεί να ενισχύσει μέσω του πολιτισμού την εικόνα της και το πώς θα μπορέσει να βρει την ταυτότητα της. Ο δημοσιογράφος και εκδότης Ανδρέας Τσιλίρας σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί στον πολιτιστικό τομέα του Δήμου. Ανελυσε με αριθμους την πολιτιστικη κινηση στην πολη και κατεληξε ότι υπαρχει σοβαρό έλλειμμα συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών φορέων. 

#Εισήγηση Ανδρέα Τσιληρα
Στη συγκυρία που ζούμε στην Πάτρα, με τον Καλλικράτη και την κρίση να καταδυναστεύουν οικονομικά και γραφειοκρατικά το Δήμο Πατρέων και με τη Δημοτική Αρχή να εμφανίζει συμπτώματα τραγικής ανυπαρξίας και έλλειψης στοιχειωδών ικανοτήτων διοίκησης, είναι σχεδόν ουτοπικό να συζητήσουμε για το τι μπορούν ή τι δεν μπορούν να κάνουν οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου.
Ας πούμε δηλαδή ότι συζητάμε για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη η οποία όχι μόνο δεν έχει ψηφιοποιηθεί και δεν υφίσταται στο Ίντερνετ, αλλά την τελευταία φορά που έκανε δράσεις εξωτερίκευσης (πρόπερσι για τον εορτασμό των εκατό χρόνων της) περιορίστηκε σε κοσμικές εκδηλώσεις και δεν ανέλαβε καμία σοβαρή πρωτοβουλία ενίσχυσης των υποδομών της ή του εκπαιδευτικού της ρόλου.
Ή ας πούμε ότι μιλάμε για το ΔΗΠΕΘΕ που έχει επιλέξει, μαζί με ολόκληρη την πόλη, να αφήσει το Δημοτικό Θέατρο του Τσίλλερ να καταστρέφεται και που δεν έχει καμία ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί ο θεσμός συνολικά, με δεδομένο ότι αυτό που ξέραμε ως τώρα για ΔΗΠΕΘΕ, πρέπει να το ξεχάσουμε.
Πώς όμως να μιλήσεις στα σοβαρά γι’ αυτά τα θέματα και πώς να περιμένεις άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις, όταν αυτό που κυριαρχεί στη δημόσια ατζέντα της συζήτησης στην πόλη για το Δήμο είναι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, τα ουσιαστικά προβλήματα λειτουργίας, το τραγικά υποτιμητικό για όλους μας επίπεδο συζήτησης εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως η αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Δήμο και την πόλη.
Επομένως: Ή θα πρέπει να αναλωθούμε σε θεωρητικές προτάσεις και προσεγγίσεις (συνήθως χιλιοειπωμένες) ή θα πρέπει να δούμε την τρέχουσα περίοδο ως μια κακή παρένθεση και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για την πολιτιστική παραγωγή της πόλης, αφήνοντας προς το παρόν έξω το Δήμο. Προσωπικά προτιμώ τη δεύτερη εκδοχή…

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Ανδρέας Ανδρεάδης:Οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί πρέπει να αποκτήσουν brand name

Ανδρέας Ανδρεάδης
 «Οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί πρέπει να αποκτήσουν brand name», δήλωσε μετ’ επιτάσεως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανδρέας Ανδρεάδης στην συνέντευξη που παρέθεσε για τους ανταποκριτές ξένου Τύπου σήμερα (5/3/2012) με σκοπό να παρουσιάσει την δυναμική του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Τόνισε, όμως, ότι παρά τις αδυναμίες του κλάδου, γίνονται προσπάθειες, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Γιώργος Δρακόπουλος παρουσίασε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας του κλάδου, που σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο ελληνικός Τουρισμός κατατάσσεται στην 29η θέση έναντι 90ης, που κατατάσσεται η ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ανδρεάδης δήλωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές, που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και παρέθεσε την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καταλύματα και την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, τον εμπλουτισμό του προϊόντος με σύνθετα τουριστικά καταλύματα καθώς και τα υπό ψήφιση στη Βουλή ευρισκόμενα νομοσχέδια για την ολοκλήρωση της άρσης του cabotage, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ίδρυση της Εταιρείας Μάρκετινγκ με συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επανέλαβε τα αιτήματα, που έχει αποστείλει στην κυβέρνηση (αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, ειδικό χωροταξικό, ίδρυση Εταιρείας Μάρκετινγκ, σταθερό φορολογικό πλαίσιο, μείωση του ΦΠΑ στο 6,5% και μείωση των αεροναυτικών τελών κατά 50%) και είπε ότι στα τέλη του Μάρτη, που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του PSI και λίγο πριν μπει η χώρα σε επίσημη προεκλογική περίοδο, ο ΣΕΤΕ θα αξιολογήσει τις δράσεις εννιά Υπουργείων αναφορικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές στον Τουρισμό.

Χαρτογραφώντας την Αμερική


#Του συνεργάτη μας Μανώλη Τζουβελέκα
Οι Matthew Bloch, Shan Carter και Alan Mclean, ως σύγχρονοι Americo Vespucci, δημιούργησαν ένα νέο online εργαλείο χαρτογράφησης των ΗΠΑ για τους New York Times, με τη χρήση Google Maps. 
Η χαρτογραφική αυτή αποτύπωση εντυπωσιάζει για τον όγκο και την ποιότητα της εργασίας των δημιουργών. Η “Χαρτογράφηση των ΗΠΑ", διατίθεται στα αγγλικά και επιτρέπει στους χρήστες να διατρέξουν και να περιηγηθούν σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ με βάση διάφορους δείκτες. Ο διαδραστικός χάρτης διαθέτει φίλτρα που ομαδοποιούνται σε τέσσερις γενικές ενότητες: Φυλή και Εθνικότητα (6), Εισόδημα (5), Στέγη και Οικογένεια (7) Εκπαίδευση (4) με 22 χάρτες συνολικά. (στις παρενθέσεις οι επιμέρους χάρτες ανά γενική κατηγορία). Τα στοιχεία παρατίθενται σε απόλυτα και ποσοστιαία μεγέθη.
Ο διαδραστικός χάρτης επιτρέπει τη σύγκριση όλων των περιοχών των ΗΠΑ με βάση τους ανωτέρω δείκτες. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους δημιουργούς της εφαρμογής λήφθησαν από το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ καλύπτοντας τα έτη 2005-2009. 

Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

«Ο δείκτης μέτρησης των most social cities»

Πηγή :aboutourism.wordpress.com και bestplaceinstytut.org
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης.

Ο δείκτης των περισσότερο social πόλεων είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης του πόσο διαδικτυακά κοινωνικές είναι αυτές οι πόλεις.
Η μελέτη αυτή διεξήχθη από το Best Place – European Place Marketing Institute σε συνεργασία με την TheStory (Digital Branding Agency). Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνας είναι διαθέσιμα στο www.TheMostSocialCities.com.

Είναι δυνατόν το Βρότσλαβ (Wrocław) – η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη τα Πολωνίας – να έχει μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα από το Λονδίνο; Είναι πιθανόν; «Η χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές για κινητά έχει πάψει να αποτελεί πολυτέλεια για μερικούς και είναι πλέον κοινή πρακτική» αναφέρει ο Adam Mikołajczyk του Best Place Institute.

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια ποσοτική ανάλυση της διαδικτυακής παρουσίας της πόλης στο Facebook και στο AppStore (της Apple). Τα αποτελέσματα βρίσκονται στο www.TheMostSocialCities.com και δείχνουν το πόσο ζωντανή και δυνατή είναι η διαδικτυακή κοινότητα των πόλεων, και επίσης το κατά πόσο τα μέλη – κάτοικοι της πόλης είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν για τη πόλη τους, να την προωθήσουν και να δημιουργήσουν εφαρμογές για την πόλη κι έτσι να προσκαλέσουν τρίτους να την επισκεφτούν αλλά και να αποκτήσουν σχέση με τη πόλη.

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

CASH: Δράσεις Πόλεων για την Αειφόρο Στέγαση

Προωθεί βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη,  για την αειφόρο ανακαίνιση, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης  κατοικιών και δημοτικών κτιρίων. Πρόκειται για το πρόγραμμα  CASH ( Cities Actions for Sustainable Housing  -Δράσεις Πόλεων για την Αειφόρο Στέγαση) , που υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας URBACT II.

Το CASH  συνιστά ένα δίκτυο δέκα πόλεων και μιας περιφέρειας από 8 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και ο  δήμος Εορδαίας, από την Ελλάδα.
Επικεφαλής εταίρος είναι η  πόλη   Echirolles της Γαλλίας, ενώ οι λοιποί  εταίροι  είναι οι πόλεις:  Bridgend (Ηνωμένο Βασίλειο), Brindisi (Ιταλία),  Εορδαία (Ελλάδα),  Frankfurt-Am-Main (Γερμανία),Les Mureaux (Γαλλία), Sonderborg ( Δανία), Tatabanya (Ουγγαρία),Utrecht (Ολλανδία),και Yambol (Βουλγαρία) και το Περιφερειακό Συμβούλιο Rhone-Alpes (Γαλλία).

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Θεσσαλονίκη :Η διαμόρφωση ενός νέου αστικού περιβάλλοντος και τα αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη και τους πολίτες

Με αφορμή την διεκδίκηση του τίτλου «Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα» για το 2014, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014? Η διαμόρφωση ενός νέου αστικού περιβάλλοντος και τα αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη και τους πολίτες»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου, στις 10.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο, Βασ. Γεωργίου 1).
Το παρών θα δώσει και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος καθώς και ο Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Ομάδας Παν. Μακεδονίας Ευτύχιος Σαρτζετάκης και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος.

Ισπανία :Χαρτογράφηση των αστικών "ευπαθειών"

To Ισπανικό τμήμα του οργανισμού Architecture, Housing and Land Development έχει δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο για τη χαρτογράφηση της "ευπάθειας" των αστικών περιοχών.

Ο «Άτλαντας ττης αστικής ευπάθειας", διατίθεται στα ισπανικά και στα αγγλικά, επιτρέπει στους χρήστες να χαρτογραφήσουν τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με διάφορους δείκτες. Ο online χάρτης διαθέτει διαδραστικό φίλτρα 21 'αστικών δεικτών ευπάθειας , που ομαδοποιούνται σε τέσσερα κεφάλαια: κοινωνικοοικονομική ευαισθησία, κοινωνικοδημογραφική ευπάθεια, ευπάθεια στέγασης και υποκειμενική αντίληψη τρωτότητας. Από τους 21 δείκτες, τρεις  θεωρούνται «βασικοί δείκτες της αστικής ευπάθειας»: το ποσοστό των ανέργων, το ποσοστό των αναλφάβητων και το ποσοστό του πληθυσμού χωρίς επαρκείς υγειονομικές εγκαταστάσεις στο σπίτι.

Λουμπλιάνα , Σλοβενία :Αναγνώριση για τις πράσινες πολιτικές της

Ένα σύνολο 28 τοπικών αρχών της Σλοβενίας διαγωνίστηκαν για τον τίτλο της πιο οικολογικής Τοπικής αρχής του 2011, και το βραβείο απονεμήθηκε στην Λιουμπλιάνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχείο  στις 31 Ιανουαρίου 2012.

Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που έχει τρέξει η εκστρατεία  κάτω από το σήμα Green Slovenia ​​σε συνεργασία του σλοβενικού Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος , της Ένωσης Δήμων της Σλοβενίας και της Ένωσης Δήμων και Πόλεων της Σλοβενίας.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αποδείξει τα διαπιστευτήριά τους στις κατηγορίες της διαχείρισης των αποβλήτων, του νερού, της ενέργειας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης καθώς και βιώσιμες μεταφορές.

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: «Ώρα να δράσουμε»!

«Ώρα για δράση»  για  την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ,  η οποία θα  ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου. Θα προηγηθεί στις 30 Μαρτίου 2012,στις Βρυξέλλες, σεμινάριο που διοργανώνεται από  την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, με στόχο την συζήτηση και την σύνθεση  των οπτικών και των απόψεων  της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στην έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας.
 Τι είναι όμως η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών;  Πρόκειται για  μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της Συνθήκης της Λισσαβόνας, που υπόσχεται να αυξήσει τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πρωτοβουλία παρέχει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε. να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προτείνουν μία νομική πράξη σε μία από τις περιοχές πολιτικών που δραστηριοποιείται η Ε.Ε.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλος 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου
Στόχος της Συνάντησης είναι η οριοθέτηση και η διάχυση της γνώσης του αντικειμένου και κυρίως η δημιουργία συνθηκών διάλογου και συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, ειδικευμένων συμβούλων, δημιουργών και εκπρόσωπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, αλλά και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 
Ο θεματικός πυρήνας της Συνάντησης αναδεικνύει τη σχέση τοπικής ανάπτυξης, χωρικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός της προβολής ενός τόπου ή μιας χώρας, η διαχείριση προορισμού, η χρήση εφαρμογών e-marketing και η διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας, θα βρεθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης, ενώ μία ποικιλία από παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη του Βόλου θα απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών.