Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Major Cities of Europe : Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο

Ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε Φορείς και Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!

Έχετε πρόσβαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των σημαντικών αλλαγών;
Πιστεύετε ότι το στυλ ηγεσίας στο Δημόσιο Τομέα πρέπει να εξελιχθεί;
Πρόκειται ο Covid να υποχρεώσει σε επαναπροσδιορισμό της εργασίας και των χώρων εργασίας;
Θέλετε να μάθετε και να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους ομολόγους σας σε όλη την Ευρώπη σε ένα ανοιχτό, φιλικό και μη περιβάλλον;

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε Δωρεάν το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Δικτύων των Major Cities of Europe, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 13 έως 15 Οκτωβρίου 2020.