Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Πώς χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται η πόλη σας τα ψηφιακά δεδομένα;


Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο Eurocities.eu από τον 
Alex Godson

"Η λειτουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης σήμερα απαιτεί τη συλλογή ορισμένων τμημάτων δεδομένων. Έχει το σταθμευμένο αυτοκίνητό σας το δικαίωμα να βρίσκεται εκεί επειδή έχετε ήδη πληρώσει τα τέλη σας online; Πώς θα θέλατε να αναφέρετε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση ή ένα ζήτημα συντήρησης στο δρόμο σας ή στο τοπικό σας πάρκο; Σε πολλές περιπτώσεις, είναι απλώς πιο εύκολο να το οργανώσετε στο διαδίκτυο και για να συλλέξετε και να οργανώσετε αυτά τα δεδομένα η τοπική διοίκηση της πόλης σας είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει έναν αριθμό αλγορίθμων.

Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα συλλέγονται από εσάς, ακόμη και όταν είναι ανώνυμα και δεν είναι πάντα συσχετισμένα με εσάς ως άτομο. Η λύση είναι ένα μητρώο αλγορίθμων, το οποίο είναι απλώς μια ηλεκτρονική λίστα αυτών των διαφόρων αλγορίθμων, με μια σύντομη εξήγηση για το πού, πώς και γιατί χρησιμοποιούνται.

Ωστόσο, προς όφελος όχι μόνο της καλής χρήσης των δεδομένων, αλλά και της διαφάνειας των δεδομένων που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή, είναι πολύ καλύτερο εάν οποιοδήποτε τέτοιο μητρώο αλγορίθμων βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο κανόνων. Τι εύρος πληροφοριών χρειάζεται όταν θέλουμε να συλλέξουμε δεδομένα; Πώς μπορούμε να συλλέξουμε ουσιαστικά, συγκρίσιμα δεδομένα που οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όχι σε ενοχλήσεις; Και πώς χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστε δεδομένα για διάφορες εφαρμογές;

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Δημοτικές πολιτικές για την Ψηφιακή Ένταξη

απεικόνιση © Laura Watcher

Όπως επισημαίνουμε στο κείμενο Πλαίσιο πολιτικής για τον Βιώσιμο και Ανθεκτικό Ψηφιακό μετασχηματισμό των Τοπικών κοινωνιών  ( παρουσιάσθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ στις 4 Νοεμβρίου 2022 )   
"Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, διότι ο τρόπος με τον οποίο απολαμβάνουμε το δικαίωμά μας στην ιδιωτική ζωή, στην εκπαίδευση, στην πολιτική συμμετοχή, στην εργασία, στην προσβασιμότητα και σε πολλά άλλα διαμορφώνεται από την πρόσβασή μας στο Διαδίκτυο και τις ικανότητές μας να αξιοποιήσουμε τις λύσεις των νέων τεχνολογιών. 
Η μετάβαση στις ψηφιακές κοινωνίες δεν πρέπει να αφήνουν κανένα πίσω. 

Η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες είναι βασική ανάγκη και είναι το κλειδί. Το να έχεις τις δεξιότητες και τις ικανότητες να κάνεις χρήση των ευκαιριών στον ψηφιακό κόσμο , να είσαι ανθεκτικός και να γνωρίζεις τις απειλές , είναι απαραίτητο για κάθε άτομο. Θα διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Οι πόλεις μπορούν να βοηθήσουν από την άποψη αυτή αναπτύσσοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης και δεξιοτήτων για τους πολίτες τους και υποστηρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα να καταστήσει τη διδασκαλία σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες βασικό μάθημα στο εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, οι πόλεις μπορούν να βοηθήσουν καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια για να κάνουν τις δικές τους (ψηφιακές) υπηρεσίες πόλης όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς τον χρήστη.