Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Ιδρύεται Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου

Τη συμμετοχή του δήμου Δέλτα στο «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, με ταυτόχρονη λύση και εκκαθάριση της «Π.Ο.Α.Υ ΑΕ» που λειτουργούσε έως τώρα.
Στο Δίκτυο, που θα έχει μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα συμμετέχουν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Δέλτα, ο δήμος Θερμαϊκού και ο δήμος Αλεξάνδρειας. Η έδρα του Δικτύου θα βρίσκεται στο δήμο Δέλτα.
«Εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη δράση είναι να βοηθήσουμε τους υδατοκαλλιεργητές να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ιδίως στον εξαγωγικό τομέα. Παράλληλα, να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, όχι μόνο από οικολογική ευαισθησία αλλά και γιατί αποτελεί πηγή εργασίας και πλούτου για το Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης» δήλωσε ο δήμαρχος Ευθ. Φωτόπουλος.
Σκοπός του Δικτύου είναι στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στον Θερμαϊκό Κόλπο, η διαχείριση των αλιευμάτων και των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, η ορθολογική διαχείριση και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η ενίσχυση του ρόλου και της θέσης των απασχολούμενων στον τομέα αυτόν.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπικές Κοινωνίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα την Εποχή της Κρίσης

Συμπεράσματα - Προβληματισμοί για το Παρόν και το Μέλλον 

#Μαρία Παπαδάκη*

H παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία επήλθε ως απόρροια μιας σειράς γεγονότων όπως η χρεωκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Αμερική το 2008, η δραματική υποχώρηση της κτηματομεσιτικής αγοράς, αλλά και η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει επηρεάσει με τρόπο καταλυτικό την ελληνική πραγματικότητα και την έχει οδηγήσει σε ένα κομβικό σημείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πλέον και ως αλλαγή εποχής.
Η κλιμακούμενη οικονομική κρίση, με οδυνηρές συνέπειες για την ελληνική επιχειρηματική δράση, σε συνδυασμό με την παρούσα μεταναστευτική κρίση, οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο μέσα από το πρόσταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό κυρίως επίπεδο, με την υιοθέτηση μιας σειράς καλών πρακτικών.

Αυτού του είδους οι πρακτικές αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο μελέτης του παρόντος βιβλίου, με εστίαση σε θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές μεθόδους πολιτισμικής διαχείρισης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο δεν κατέγραψε απλώς την τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα της πολιτισμικής διαχείρισης, αλλά παρουσίασε καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές από το διεθνές επίπεδο, πολλές από τις οποίες μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και να συμβάλουν σε μια αναμόρφωση της αντίληψης και του μοντέλου πολιτισμικής διαχείρισης με τρόπο συστηματικό και ολιστικό. Οι προτάσεις αυτές μπορούν σε μεγάλο βαθμό να υλοποιηθούν και σε εποχή κρίσης, καθώς δεν στηρίζονται μόνο σε οικονομικές παραμέτρους και στη διάθεση οικονομικών πόρων, αλλά κατά κύριο λόγο στη συγκροτημένη και οργανωμένη προσπάθεια, στην αποτελεσματική κατανομή δυνάμεων, στη δημιουργία συνεργιών και στη χάραξη στρατηγικής.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Το Μουσείο ως Ποιότητα, Εμπειρία, Αστικό Σύμβολο Και Ήπια Δύναμη.

Παραδείγματα Από Τη Διεθνή Και Εγχώρια Μουσειακή Πρακτική*

#Μάρλεν Μούλιου.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών − Διεθνής Επιτροπή για τις Συλλογές και Δραστηριότητες των Μουσείων Πόλεων (CAMOC-ICOM)  

Στη σύγχρονη εποχή διαμόρφωσης διεθνικών πόλεων-κρατών, οι πόλεις δέχονται συνεχείς πιέσεις να αναδείξουν το μοναδικό συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι άλλων πόλεων, κατακτώντας μια θέση υψηλής προτίμησης στη συνείδηση και τις επιλογές οργανισμών, επιχειρήσεων, πολιτών και τουριστών, είτε ως καλές επιλογές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων είτε για τη διαμόρφωση πολιτιστικών υποδομών και δράσεων,για επιλογή μόνιμης κατοικίας ή/και για ψυχαγωγικές αποδράσεις, με κεντρικό στόχο την κατάκτηση της ποιότητας σε επίπεδο συλλογικό και ατομικό, τόσο στο επιχειρείν όσο και στο ευ ζην. Όπου υπάρχουν πόλεις υπάρχουν και μουσεία, τα οποία ανέκαθεν είχαν μια δυναμική δημόσια εικόνα ως πεδία έκφρασης και έκθεσης σημαντικών ιδεών που κα-θώρησαν τις κοινωνίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 με την υιοθέτηση του νέου ορισμού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων για το μουσείο, η γενεαλογία της αλλαγής, που καθόρισε τα μουσεία κατά την τελευταία τριαντακονταετία, αναπτύχθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις. 
Αυτές σχηματικά αντιστοιχούν σε τρεις βασικές εκδοχές του μουσείου: 
το μουσείο ως ποιότητα, το μουσείο ως εμπειρία και συμβολικό τοπόσημο στον αστικό χώρο, και το μουσείο ως συμπυκνωτής ήπιας δύναμης με επιρροή και εκτόπισμα στην κοινωνία. 
Στο παρόν κείμενο, θα επιχειρηθεί ένας συνθετικός σχολιασμός της πρόσφατης μουσειακής πραγματικότητας, διεθνούς και εγχώριας, στη βάση αυτής της τριμερούς γενεαλογίας, με εστίαση σε επιλεγμένα θεσμικά παραδείγματα και μουσειακές δράσεις, που φωτίζουν περισσότερο τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης.

Τρίκαλα : Από το Ντάτσουν στο Ίντερνετ

Πιο κοντά στην πληροφορική έφερε Τρικαλινούς Ρομά ο Δήμος Τρικκαίων. Μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, προχώρησε σε δύο ενέργειες:

1. Διεύρυνε το δωρεάν ασύρματο δίκτυο ίντερνετ στις συνοικίες Κηπάκι και Πύργο, καθώς η e-Trikala A.E. εγκατέστησε άλλους δύο κόμβους του δικτύου.
2.  Εκπαίδευσε Ρομά για το σοβαρό ζήτημα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λέγεται «For Roma, with Roma» και ήταν ένα από τα τρία θέματα που είχε θέσει το περασμένο Σεπτέμβριο ο Δήμαρχος Τρικκαίων, στον τότε υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, σε συνάντησή τους. Τα άλλα δύο ήταν, η δημιουργία Κάρτας Υγείας και η ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για Ρομά.
Η εν λόγω πάντως δράση είχε μεγάλη απήχηση, καθώς αφορά ουσιαστικά στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού για μια ευπαθή ομάδα συμπολιτών. Μάλιστα τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης του νομού Τρικάλων δια το κέντρου πληροφορικής ( ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ).

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Η πόλη σαν προορισμός, Βιωσιμότητα, Ανταγωνιστικότητα

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο
The Place Brand Observer

Την μετάφραση επιμελήθηκε η Μάρθα Παπαδομιχελάκη

Recap Tourism Eco Forum, Βαρκελώνη

Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο 2017 που έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη σαν  χρονιά αφιερωμένη στην ανάπτυξη του Βιώσιμου Τουρισμού και ποιο μπορεί να θεωρηθεί σαν καλύτερο μέρος για τη συζήτηση που αφορά στις αυξανόμενες προκλήσεις της βιωσιμότητας και του τουρισμού πόλης παρά εκεί στην καρδιά της Βαρκελώνης. 

Μετά από πρόσκληση της οργάνωσης  Global Eco Forum  - που ιδρύθηκε και προεδρεύεται από τον ειδικό στην πράσινη οικονομία Jérémie Fosse – σχεδιαστές τουρισμού, υψηλόβαθμα στελέχη, φορείς χάραξης πολιτικής και σύμβουλοι συναντήθηκαν την  14η Οκτ για να συζητήσουν ποικίλα θέματα, όπως ο υπερπληθυσμός και η αστική βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα του προορισμού, η ανάπτυξη των αερομεταφορών και η κλιματική αλλαγή.

Βασικά σημεία:
Ανθυγιεινά επίπεδα υπερπληθυσμού (υπερτουρισμού) σε σημαντικές πόλεις - προορισμούς, έχουν αλλάξει τη συζήτηση για τον αειφόρο τουρισμό, η οποία είναι επικεντρωμένη στην ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα και την επιβίωση στην πόλη.
Οι δημοφιλείς προορισμοί χρειάζονται έμπειρους brand managers και όχι τόσο στελέχη με εμπειρία στο μάρκετινγκ και στην προώθηση πωλήσεων. 
Η Ανταγωνιστικότητα σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Η επιτυχία στον τομέα του τουρισμού μετριέται ακόμη με τον παλιό τρόπο, με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σαν συχνή ένδειξη. Περισσότερα ποιοτικά κριτήρια απαιτούνται τώρα, όπως οι προσδοκίες του επισκέπτη.
Τόσο ο τουρισμός ως βιομηχανία όσο και ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίσουν να αυξάνονται, πράγμα που σημαίνει περισσότερους επισκέπτες με περισσότερα χρήματα να δαπανήσουν. Οι πόλεις – προορισμοί δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε μέτρα για να ελέγξουν τον  αριθμό των αφίξεων των τουριστών - για παράδειγμα μέσω των φόρων, τον περιορισμό της πρόσβασης ή τη μείωση της προσφοράς καταλυμάτων.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Δημήτρης Παπαστεργίου :Ανασυγκρότηση της κοινής λογικής

Ανασυγκρότηση της κοινής λογικής: η λέξη – σύμβολο της πληροφορικής (defragment), ήταν το «κλειδί» της ομιλίας του Δήμαρχου Τρικκαίων στους ειδικούς, για τα ειδικά θέματα της τεχνολογίας. Στο 4ο  Συνέδριο Ψηφιακής Κυβέρνησης, με θέμα «Ψηφιακή Πολιτική της Ελλάδας 2016-2021», την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου ο κ. Παπαστεργίου έθεσε ενώπιον των πολιτικών ιθυνόντων και των ειδικών της πληροφορικής, τα πραγματικά αναγκαία βήματα για τη δημιουργία μιας καινοτόμας, «έξυπνης» πόλης.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ν. Παππάς, ο υπουργός Επικρατείας κ. Χριστ. Βερναρδάκης, τρεις γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο πρόεδρος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής της ΝΔ κ. Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, η υπεύθυνη του ΟΟΣΑ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ. Barbara Ubaldi, ο αρμόδιος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ. Juan Arregui Mc Gullion, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων και στελέχη από την ελληνική αφορά της τεχνολογίας, άκουσαν αλήθειες και προτάσεις από τον κ. Παπαστεργίου. 
Αρχικώς ο Δήμαρχος Τρικκαίων στηλίτευσε την απουσία σχεδιασμού και διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρο το ελληνικό Δημόσιο και τους Δήμους, την περασμένη δεκαετία. 
Στη συνέχεια έθεσε επί τάπητος τα πραγματικά προβλήματα, όπως την πλήρη απουσία υπηρεσιών για τους πολίτες, την έλλειψη συνεννόησης ανάμεσα σε συστήματα ακόμη και των ίδιων υπηρεσιών και την ανάγκη αλλαγής.

Ποια είναι η «έξυπνη πόλη»

This is Athens : Hack.athon #{SmartCities}.

Από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου, η Microsoft και ο επιχειρηματικός φορέας Found.ation συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με το This is Athens του δήμου Αθηναίων, το Hack.athon #{SmartCities}
Κεντρικός θεματικός άξονας θα είναι η «Έξυπνη Πόλη», με επιμέρους ενότητες την Καθαριότητα, το Δημόσιο Χώρο και την Ενημέρωση. Ο δήμος Αθηναίων θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και τα απαιτούμενα στοιχεία και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιστρατεύσουν τη γνώση, το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους, για να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν καινοτόμες εφαρμογές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η πόλη είναι γεμάτη προκλήσεις και οι δυνατότητες της τεχνολογίας απεριόριστες. Έχεις μια ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει τη λύση σε ένα μικρό η μεγαλύτερο πρόβλημα; Λάβε μέρος στο Hack.athon #{SmartCities} – βάλε το λιθαράκι σου για μια πιο «έξυπνη» και φιλική πόλη!
Οι καλύτερες ιδέες θα βραβευτούν και θα υποστηριχθούν, ως προς την υλοποίηση και την εφαρμογή τους, από τον δήμο Αθηναίων και από τις τεχνολογίες της Microsoft.
Δώρα συνολικής αξίας 2.900 ευρώ θα μοιραστούν οι 3 (τρεις) καλύτερες ομάδες, καθώς και υπηρεσίες αξίας έως και 4.250 ευρώ, ενώ κάποιος τυχερός θα φύγει με ένα Xbox.
Όλοι οι συμμετέχοντες που θα παρουσιάσουν, στο τέλος θα λάβουν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα.

Πρόσφατα ( 9 Δεκεμβρίου 2016 ) πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κορυδαλλού Ημερίδα με τίτλο  «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης – GrRAC (http://iygu.ntua.gr/gr) και τον Δήμο Κορυδαλλού. 

Μερικά Σχόλια και παρατηρήσεις :
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα από πολλές σκοπιές.

Πρώτον γιατί αποτέλεσε μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι κενό περιεχομένου.Γιατί πράγματι οι Δήμοι χρειάζονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων.Αλλά και τα Πανεπιστήμια, όπως επισήμανε ένας ομιλητής, πρέπει να αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της συνεργασίας και να κερδίζουν τις Τοπικές κοινωνίες με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους.Μεγάλο θέμα αλλά υπαρκτό.

Διαβάστε τις ομιλίες της πρώτης ενότητας της Ημερίδας.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Πόσο Έξυπνες είναι οι πόλεις της Ελλάδας και πόσο Εξυπνότερες τις θέλουν οι πολίτες τους ;

H ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διεξάγει μεγάλη έρευνα για τις «Έξυπνες Πόλεις» στην Ελλάδα.

Οι 'Έξυπνες Πόλεις'' χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό:

τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους ζωής των πολιτών, 
την ενεργή συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο και τη δημοκρατική διακυβέρνηση και 
την ορθή διαχείριση - χρήση των πόρων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσής τους.

Στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο δομημένα ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται:
1. Στους Δήμους της Ελλάδας και

Για το πρώτο ερωτηματολόγιο, στελέχη των δήμων που είναι υπεύθυνα για έργα «έξυπνων πόλεων» ή επιφορτισμένα με καθήκοντα προγραμματισμού ή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καλούνται να απαντήσουν ποιες από τις δράσεις που παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες έχουν υλοποιήσει στον δήμο τους, με τη συνεργασία ποιων φορέων και με ποιες πηγές χρηματοδότησης. Επίσης ποιες δράσεις σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στο μέλλον σύμφωνα με το Τεχνικό & το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα. 

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα»

9 Δεκεμβρίου 2016 
Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυδαλλού

Βασική επιδίωξη της Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής. 
Η Ημερίδα διαρθρώνεται σε τρείς ενότητες: 
Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων των αστικών περιοχών στον αιώνα που διανύουμε, με εισηγήσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας, συμμετοχής του κοινού, κ.λπ. 
Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί τη διάδοση γνώσης σχετικής με την υιοθέτηση καλών πρακτικών από Δήμους της χώρας και τις εμπειρίες από την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους Δήμων της χώρας. 
Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των τρεχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με εισηγήσεις εκπροσώπων κεντρικών φορέων. 
Οι πόλεις σήμερα αποτελούν την ΠΗΓΗ αλλά και τη ΛΥΣΗ των παγκόσμιων προβλημάτων
Στην ημερίδα θα μιλήσει και ο διαχειρισής του www.citybranding.gr Μοχιανάκης Κωστής .Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Έξυπνη Πόλη και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου

Παράταση υποβολής εισηγήσεων μέχρι τις 19-12-2016

Ολοένα και περισσότερες πόλεις διεθνώς επιχειρούν να βελτιώσουν την εικόνα και την φήμη τους με βάση τις πρακτικές του marketing και branding του τόπου. Ζητούμενο είναι η προσέλκυση νέων κατοίκων, τουριστών και επενδυτών και η πρόκληση αισθήματος τοπικής υπερηφάνειας στους κατοίκους. Η τάση αυτή συνοδεύεται από την αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου, καθώς και μεθοδολογικών εργαλείων, για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής των αντίστοιχων στρατηγικών, προκαλώντας μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση. 
Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (δηλαδή στην περίοδο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης), οι υπεύθυνοι των πόλεων αναζητούν τρόπους ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους, βεβαίως σε σύνδεση με τη συνηθισμένη επίλυση των προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκουν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους και να βελτιώσουν τον τρόπο προβολής τους. 
Το Μάρτιο του 2012 οργανώθηκε στο Βόλο το 1ο Συνέδριο Marketing και Branding του Τόπου με μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο. 
Το 2ο Συνέδριο φιλοδοξεί να συνεχίσει τη προσπάθεια, προσκαλώντας ειδικούς επιστήμονες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης και επαγγελματίες να παρουσιάσουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο. 
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της πόλης, σας καλούν να συμβάλλετε στο Συνεδρίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις ως εισηγητές, εκθέτες ή ακροατές. 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Στη δημοσιότητα οι 14 φάκελοι υποψηφιότητας των Ελληνικών πόλεων για την ΠΠΕ 2021

Πηγή: http://ecoc2021.culture.gr/el/
Η Ελευσίνα θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η υλοποίηση των δράσεων του φακέλου υποψηφιότητας. Παράλληλα εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει η προοπτική εφαρμογής προτάσεων από τις 13 πόλεις που δεν επιλέχθηκαν αλλά κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις όσον αφορά την τοπική τους πολιτιστική στρατηγική. Στους φακέλους υποψηφιότητας που κατέθεσαν δίνεται μία εικόνα της σημασίας που απέδωσε στην προσπάθεια κάθε υποψήφια πόλη που επιχείρησε να διεκδικήσει το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 
Συγκεκριμένα μπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο σύνδεσης της προσπάθειας αυτής με στόχους όπως η βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών τους, η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας, η τόνωση των θετικών στοιχείων της εικόνας τους μέσω στρατηγικών city branding και η διατύπωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για την πόλη τους και την πολιτιστική της στρατηγική.