Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα»

9 Δεκεμβρίου 2016 
Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυδαλλού

Βασική επιδίωξη της Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής. 
Η Ημερίδα διαρθρώνεται σε τρείς ενότητες: 
Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων των αστικών περιοχών στον αιώνα που διανύουμε, με εισηγήσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας, συμμετοχής του κοινού, κ.λπ. 
Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί τη διάδοση γνώσης σχετικής με την υιοθέτηση καλών πρακτικών από Δήμους της χώρας και τις εμπειρίες από την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους Δήμων της χώρας. 
Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των τρεχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με εισηγήσεις εκπροσώπων κεντρικών φορέων. 
Οι πόλεις σήμερα αποτελούν την ΠΗΓΗ αλλά και τη ΛΥΣΗ των παγκόσμιων προβλημάτων
Στην ημερίδα θα μιλήσει και ο διαχειρισής του www.citybranding.gr Μοχιανάκης Κωστής .Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Έξυπνη Πόλη και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιμάκωση του φαινομένου της αστικοποίησης βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κέντρων λήψης αποφάσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διατύπωση αποτελεσματικών πολιτικών για την επιδίωξη του στόχου της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ενδεικτικά ζητήματα στο πλαίσιο αυτό αποτελούν:
  • η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • η αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, υιοθετώντας πρακτικές 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle),
  • η λελογισμένη κατανάλωση των υδάτινων πόρων,
  • η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η μείωση της ρύπανσης από τις μεταφορές-μετακινήσεις,
  • η αύξηση της ευαισθητοποίησης του αστικού πληθυσμού και η ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς χαμηλότερου οικολογικού αποτυπώματος,
  • η τόνωση της κοινωνικής συνοχής,
  • η ανάδειξη του πολιτισμού ως πυλώνα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κ.ά.
Σημαντικός αρωγός στην επιδίωξη των παραπάνω είναι και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτόμες εφαρμογές τους στο αστικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προώθησης της ιδέας των «έξυπνων πόλεων».
H Ημερίδα αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα αλληλεπίδρασης και αλληλοκατανόησης των σημαντικών προκλήσεων των αστικών περιοχών από όλους τους παράγοντες που έχουν ΣΗΜΕΡΑ την ευθύνη να χαράξουν πολιτικές για ένα βιώσιμο ΑΥΡΙΟ των κατοίκων τους. Συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης – GrRAC (http://iygu.ntua.gr/gr) και τον Δήμο Κορυδαλλού. 
Υλοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας “2016 – International Υear of Global Understanding” (http://www.globalunderstanding.info/)

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.