Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολοένα και περισσότερο η Ευρώπη μετασχηματίζεται από Ευρώπη των κρατών σε Ευρώπη των Περιφερειών και τελικά σε Ευρώπη των πόλεων.
Αυξάνονται οι πρωτοβουλίες Δημοτικών αρχών που ζητούν απευθείας χρηματοδοτικά εργαλεία, υπογράφουν διακηρύξεις για τοπικές πολιτικές που παρακάμπτουν τις πολιτικές των Εθνικών κυβερνήσεων κά.
Στον τομέα των δικαιωμάτων των πολιτών υπάρχει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ o οποίος βοηθούμενος από τοπικές αρχές και εμπειρογνώμονες δημιούργησε τον οδηγό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πόλεις.
Άρα για να αξιολογήσουμε αν μια πόλη λειτουργεί ως πόλη "των ανθρώπινων δικαιωμάτων" μπορούμε να ανατρέξουμε στον παραπάνω οδηγό που είναι δομημένος σε τρεις άξονες.
  • Δεσμεύσεις
  • Δομές 
  • Εργαλεία
Έχουν λοιπόν στα χέρια τους οι Δημοτικές αρχές ένα εργαλείο δημιουργίας πολιτικών αλλά και οι πολίτες αξιολογούν τις Δημοτικές αρχές στηριζόμενοι σε γραπτές δεσμεύσεις υποχρεώσεων.