Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Βερολίνο : πιλοτικοί ποδηλατόδρομοι χαμηλού κόστους

Όπως μας πληροφορεί η Μονάδα Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας του ΕΜΠ, το Βερολίνο δημιούργησε πιλοτικά ποδηλατόδρομους χαμηλού κόστους και δημοσίευσε οδηγό καλής πρακτικής για τις πόλεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
"Συνοπτικά ο οδηγός περιλαμβάνει συστάσεις όπως οι παρακάτω:
1) Το πλάτος τη λωρίδας ποδηλάτου να είναι ίδιο με αυτό της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων (συστήνουν να μην αλλάζουμε το πλάτος της λωρίδας αλλά να καταργούμε 1 λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων σε μεγάλες αρτηρίες),
2) Η σήμανση που προορίζεται για τη στάθμευση να σκεπάζεται εφόσον η νέα λωρίδα ποδηλάτου δημιουργείται σε λωρίδα που επιτρεπόταν η στάθμευση πριν,
3) Να μπαίνει διαγράμμιση στις διασταυρώσεις για τους ποδηλάτες (0.5 μ.λωρίδα, 0.2 μ. κενό)  μόνο όταν ο ποδηλάτης έχει προτεραιότητα ή εάν ο κόμβος είναι σηματοδοτούμενος,