Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ένα κοινό όραμα για city branding στις Ευρωπαϊκές πόλεις.Τι τύπος επωνυμίας και στρατηγικής;(3)

3. Τι τύπος επωνυμίας και ποια στρατηγική;

Κατά την ανάπτυξη μιας επωνυμίας, οι πόλεις πρέπει να καθορίσουν τη στρατηγική για την επωνυμία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μηνυμάτων, τους στόχους, καθώς και το κοινό που στοχεύει ή ενδιαφερόμενες ομάδες. Με την επωνυμία βαθιά ριζωμένη στην ταυτότητα της πόλης, υπάρχουν αρκετές επιλογές διαχείρισης της επωνυμίας. Για παράδειγμα:

•    Η πλήρως δομημένη: η επωνυμία έχει ένα λογότυπο και ένα σύνθημα με ακριβή έννοια που δημιουργεί μια αξέχαστη εικόνα
•    Η πρόταση: η επωνυμία είναι μια δήλωση και μια απόδειξη για τη θέση της πόλης
•    Η γυμνή επωνυμία: η επωνυμία είναι η ίδια η πόλη, και η ομάδα διαχείρισης πρέπει να αλλάξουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων της πόλης.

Όποια και αν είναι η επιλεγμένη επωνυμία, είναι σημαντικό να διατηρηθεί το απλό μήνυμα, και να βασίζεται στα πραγματικά θετικά σημεία της πόλης.

Μελέτη κατασκευής δικτύου ποδηλατόδρομων στην Κατερίνη

Εγκρίθηκε στις 22-2-11 παμψηφεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης η δαπάνη ύψους 70000 ευρώ με ΦΠΑ, για τη μελέτη κατασκευής δικτύου ποδηλατόδρομων στον πολεοδομικό ιστό της Κατερίνης και τη σύνδεσή του με την παραλιακή ζώνη και άλλες κοντινές περιοχές.


Τη μελέτη θα αναλάβει η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου με επικεφαλής τον καθηγητή του Ε.Μ.Π., συγκοινωνιολόγο και πολεοδόμο κ. Θάνο Βλαστό. Η έκθεση της ομάδας του Ε.Μ.Π. προς το Δήμο τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ποδηλατοδρόμων για ολόκληρο το Δήμο και όχι αποσπασματικών υποδομών. Σύμφωνα με τη μελέτη οι γειτονιές αποτελούν την πηγή της κίνησης του ποδηλάτου. Το ζητούμενο είναι από την πηγή αυτή, με ειδική υποδομή, να δίνεται η δυνατότητα στον ποδηλάτη να προσεγγίζει το κέντρο. Επισημαίνεται ακόμη, πως η ένταξη του ποδηλάτου στην Κατερίνη πρέπει να δώσει ικανοποιητικές λύσεις και στο πρόβλημα του πεζού συμπληρώνοντας το έργο που ήδη έχει γίνει. Γενικά στο Δήμο τα πεζοδρόμια είναι στενά, γι αυτό η πιο σκόπιμη λύση, όταν αυτό είναι εφικτό, είναι η λωρίδα ποδηλάτου να κατασκευάζεται με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου έτσι ώστε να διευκολύνεται και ο πεζός όταν δεν υπάρχουν ποδηλάτες.

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Τουρισμού: Το εργαλείο της διαπεριφερειακής συνεργασίας

@Του Σπύρου Δανέλλη, ευρωβουλευτή
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση (μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), με στόχο την δημιουργία ενός νέου πλαισίου τουριστικής πολιτικής για την «Ευρώπη, πρώτο παγκοσμίως τουριστικό προορισμό» (Ανακοίνωση COM(2010) 352). Η αρμόδια επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει ήδη οργανώσει τις πρώτες εσωτερικές συζητήσεις για τα μέσα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο φιλόδοξος αυτός στόχος.
Η προσπάθεια μορφοποίησης μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής σε έναν τόσο πολυσύνθετο τομέα της οικονομίας όπως ο τουρισμός, προβλέπεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας. Στο άρθρο 195 αναφέρεται ότι στόχος της Ε.Ε. είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των εταίρων που εμπλέκονται στον τουρισμό, με τρόπο συμβατό με τον στόχο για αειφόρο ανάπτυξη και η ενθάρρυνση της σχετικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
Είχα την τιμή να επεξεργασθώ και να παρουσιάσω, ως εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών, συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Κατέθεσα προς συζήτηση ένα πρώτο κείμενο κατευθύνσεων -έγινε αποδεκτό με ικανοποίηση από τους ευρωβουλευτές όλων των κρατών μελών- προτείνοντας να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού δύο καινοτόμες αρχές:
Η «Αρχή της Συμπληρωματικότητας» των επιμέρους εθνικών τουριστικών πολιτικών και η «Αρχή της Διαπεριφερειακότητας», ως προς τον σχεδιασμό των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Ένα κοινό όραμα για city branding στις Ευρωπαϊκές πόλεις.Πως πάμε από την ταυτότητα στην επωνυμία (2)

2. Πως πάμε από την ταυτότητα στην επωνυμία

Υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της επωνυμίας της πόλης με την ταυτότητα της αλλά και με τις αξίες που χαρακτηρίζουν αυτήν την πόλη. Μια επωνυμία πρέπει να είναι δομημένη στα υφιστάμενα πλεονεκτήματα της πόλης: στα στοιχεία που συνθέτουν την πόλη, όπως είναι τα οπτικά, τα οικονομικά, τα ψυχολογικά, και τα συμβολικά στοιχεία, καθώς και στις πτυχές που διαφοροποιούν την πόλη από τους άλλες πόλεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής της επωνυμίας, τους στόχους της πόλης και την τοποθέτηση της επωνυμίας στην αγορά.


Όμως, πώς θα πρέπει να αποφασίσει μια πόλη για τους στόχους της και τη θέση της; Πώς  μια πόλη μπορεί να διασφαλίσει τη στενή σχέση μεταξύ της δικής της ταυτότητας και της επωνυμίας που σκοπεύει να αναπτύξει; Και πώς θα πρέπει να εντοπιστεί το ανάλογο κοινό;

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Ένα κοινό όραμα για city branding στις Ευρωπαϊκές πόλεις.Για ποιό λόγο πρέπει να υπάρχει στρατηγική city brand (1)

Αρχίζουμε σήμερα τη δημοσίευση μιας σειράς αναρτήσεων με τίτλο "Ένα κοινό όραμα για city branding στις Ευρωπαϊκές πόλεις".Είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης επεξεργασίας της ομάδας “Branding Management & City Attractiveness” 40 περίπου  Ευρωπαϊκών πόλεων , μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ηρακλείου.Την μετάφραση των κειμένων έχουν επιμεληθεί ο Μανώλης Τσαγκαράκης και ο Λάζαρος Αγαπίδης. 


Η αστική ανάπτυξη είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη έννοια. Αρχικά επικεντρώθηκε χωροταξικά, στην ασφάλεια, και σε θέματα υγιεινής, ενώ πλέον συμπεριλαμβάνει και μια οικονομική διάσταση, με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας μιας πόλης και τη διεθνή της προβολή. Σε μια παγκόσμια οικονομία, οι πόλεις ανταγωνίζονται για την προσέλκυση ταλέντων, επενδυτών, σε εκδηλώσεις και στους τουρίστες. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι πόλεις επιδίδονται στο μάρκετινγκ και στο branding για να βελτιώσουν την εικόνα τους και τη θέση τους στη διεθνή σκηνή.

Το city Branding έχει μετατραπεί σε βασικό αστικό εργαλείο ανάπτυξης, οπότε οι υπεύθυνοι ανάπτυξης της πόλης έρχονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος από νέα ερωτήματα: Τι είναι η επωνυμία της πόλης (city brand); Πώς πρέπει να αναπτυχθεί και με ποιον; Ποια μέσα επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιούνται; Πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση της επωνυμίας (brand);

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Χανιά:Οι προτεραιότητες στον Τουρισμό

Η ενημέρωση των Φορέων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, για τις έως τώρα ενέργειες της δημοτικής αρχής των Χανίων ως προς την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του νέου «καλλικρατικού» Δήμου, αποτέλεσε το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 21/2/2011, το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα των  Χανίων. Στη σύσκεψη, που συγκάλεσε η εντεταλμένη Σύμβουλος του Δήμου Χανίων σε θέματα Τουρισμού, Μαρία Κοκκινάκη, παρευρέθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτισμού, Δημήτρης Λειψάκης, και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης η κα. Κοκκινάκη ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Φορέων για τη σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, καθώς και για τις προτεραιότητες, που θέτει η δημοτική αρχή στον τομέα του Τουρισμού. Ειδική αναφορά έγινε στο ζήτημα της κρουαζιέρας και στον στόχο της δημοτικής αρχής για την καθιέρωση του λιμανιού της Σούδας σε σταθμό κρουαζιέρας (λιμάνι εκκίνησης και κατάληξης). Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, όπως γνωστοποιήθηκε, ο Δήμος Χανίων συμμετέχει με αποστολή του σε έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο στο Μαϊάμι.

thessAlonistas :Αλωνίζουν στη Θεσσαλονίκη !

“Μια φορά και έναν καιρό στα Βόρεια μιας μικρής χώρας που ονομάζονταν Ελλάδα, υπήρχε μια πόλη. Πολλοί τη γνώριζαν ως η «Όμορφη Θεσσαλονίκη» ή «η Νύφη του Θερμαϊκού», άλλοι πάλι διαλαλούσαν τις ερωτικές τις αρετές, ενώ κάποιοι πιο ρομαντικοί θαύμαζαν την ομίχλη της που θαρρείς πώς μπέρδευε την θάλασσα με τον ορίζοντα και τα έκανε ένα” …
Στοπ! Αυτό είναι ένα πλεόν ένα παραμύθι…
Η Θεσσαλονίκη το 2010 όμως, είναι μια παραμελλημένη και ακαλαίσθητη πόλη.
Μια πόλη που ασφυκτιά, που ξεκουφαίνεται από τα κορναρίσματα, που είναι στολισμένη από μπετόν και άναρχες πινακίδες, που ξερνάει τα σκουπίδια της παντού χωρίς να ανακυκλώνει, που εμποδίζει την προσπελασίμοτητα και δε σέβεται τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες …

Βανκούβερ, η καλύτερη πόλη να ζει κανείς

@Από naftemporiki.gr
Το Βανκούβερ αναδείχθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά ως η πόλη με τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης παγκοσμίως. Τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν η Μελβούρνη και η Βιέννη.
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Economist Intelligence Unit, το Βανκούβερ απέσπασε βαθμολογία 98% σε διάφορες κατηγορίες, όπως η σταθερότητα, η ιατρική περίθαλψη, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η παιδεία και οι υποδομές, διατηρώντας σταθερές τις «επιδόσεις» σε σύγκριση με πέρσι.
Εκτός από τη Μελβούρνη η οποία εκτόπισε τη Βιέννη από τη δεύτερη θέση της κατάταξης, δεν παρατηρήθηκε κάποια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή στην ταξινόμηση των 140 πόλεων σε σύγκριση με πέρσι.

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Ημερίδα :Κρήτη 2020 - Ψηφιακή Στρατηγική , H Κρήτη στο προσκήνιο

Συνεχίζει τις πρωτοβουλίες, η Περιφέρεια Κρήτης, στα θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.Μετά τη δημιουργία του Περιφερειακού συμβουλίου καινοτομίας οργανώνει ημερίδα προβληματισμού για τον στρατηγικό σχεδιασμό "Ψηφιακή Κρήτη 2020".

Τόπος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Ηρακλείου
Ημερομηνία 25.02.2011 - Ώρα έναρξης: 09.30 π.μ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας δομείται σε 3 Άξονες αναφοράς:
Ώρα: 9.30 – 10.00 προσέλευση χαιρετισμοί

1ος άξονας: Ψηφιακή Σύγκλιση ώρα 10.00 – 11.30

Κύριοι ομιλητές:
• 10.00 – 10.10 Σ. Αρναουτάκης: το πλαίσιο για την Ψηφιακή Στρατηγική Κρήτη 2020
• 10.10 – 10.30 Αντώνης Μαρκόπουλος Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού
• 10.30 – 10.50 Δημήτρης Πλεξουσάκης – Πανεπιστήμιο Κρήτης
• 10.50 – 11.10 Μιχάλης Καθαράκης - Επιμελητήριο Ηρακλείου
• 11.10 – 11.30 Ερωτήσεις συζήτηση
11.30 – 11.50 διάλειμμα

Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμες πόλεις


@Από το flashnews.gr

Η καταγγελία ενός Ηρακλειώτη με πρόβλημα αναπηρίας είναι πραγματικά συγκλονιστική. Διαβάστε πώς περιγράφει την κατάσταση στην πόλη του Ηρακλείου και πώς συμπεριφέρονται στους συνανθρώπους μας: 

«Με λένε Ανδρέα και είμαι 39 χρονών, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη του Ηρακλείου.Στα 19 μου χρόνια είχα την ατυχία να χτυπήσω άσχημα τη σπονδυλική μου στήλη σε αυτοκινητικό ατύχημα, με αποτέλεσμα εδώ και είκοσι χρόνια να κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο.

Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί εμένα και τους άλλους αναπήρους είναι η παράνομη στάθμευση στα αναπηρικά μας parking, καθώς και σε ράμπες πεζοδρομίων από κάποιους ασυνείδητους και αγενείς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο να αντιδράσω πλέον, έχω ακούσει τις πιο εξωπραγματικές δικαιολογίες από κόσμο που παρανομεί εις βάρος μου, αλλά μέχρι και απειλές ότι θα με χτυπήσουν επειδή τόλμησα να τους πω να φύγουν από την αναπηρική θέση. 

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Στρατηγικό σχέδιο υποδομών μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη

Στόχος της Επιτροπής  εμπειρογνωμόνων   που συστήθηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ με υποστήριξη της Εγνατία Οδός ΑΕ, είναι η σύνθεση ενός ενιαίου προκαταρτικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των Υποδομών Μεταφορών της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, το οποίο και θα αποτελέσει την βάση ενός ευρύτερου διαλόγου και διαβούλευσης ώστε να προκύψει το τελικό Σχέδιο.
Στην ουσία στοχεύει στην σύνταξη ενός «Συναινετικού Πλαισίου Αναφοράς» για τα μεγάλα έργα  Υποδομών Μεταφορών  στη Θεσσαλονίκη. Το πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης, αλλά παράλληλα θα  υποβοηθήσει την υλοποίηση έργων «ώριμων» (με την έννοια της γενικότερης αποδοχής και ύπαρξης μελετητικής προετοιμασίας) ώστε να αξιοποιηθούν κονδύλια που είναι άμεσα διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ, για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.  

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Βραβείο καλύτερης διαδρομής κρουαζιέρας

@Από το cretalive.gr
Μια πολύ σημαντική διάκριση δέχτηκε το λιμάνι του Ηρακλείου ενόψει της μεγάλης έκθεσης που θα γίνει το Μάρτιο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ! Ο μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός Cruises News Media Group απένειμε σε Ηράκλειο-Σαντορίνη-Κω-Ρόδο το βραβείο της καλύτερης διαδρομής  κρουαζιέρας  για το 2010 και καλούνται να βραβευθούν την άλλη Πέμπτη στην Μάλαγα της Ισπανίας! Το συγκεκριμένο βραβείο (Best Cruise Destination 2010) απονέμεται στη συγκεκριμένη διαδρομή μετά από έρευνα-ψηφοφορία που έγινε μεταξύ 10.000 επιβατών και ταξιδιωτικών πρακτόρων που ανέδειξαν τη διαδρομή ως την καλύτερη για τον χρόνο που πέρασε.

2010 Country Brand Index :Οι πιο ισχυρές επωνυμίες χωρών του 2010

Η ισχύς της επωνυμίας είναι το ανώτατο άυλο περιουσιακό στοιχείο ενός έθνους και υπερβαίνει το γεωγραφικό της μέγεθος, την οικονομική απόδοση ή το επίπεδο ευαισθητοποίησης. Η υπεύθυνη διαχείριση του μπορεί να είναι ένα μόνιμο «όχημα» για την προσθήκη αξίας, την ενθάρρυνση της «συγχώρεσης» σε δύσκολους καιρούς και τη δυσανάλογη ενίσχυση της αξίας των εξαγωγών, από τους ανθρώπους, τα προϊόντα μέχρι και τις εταιρείες. Αναμφισβήτητα, μια ισχυρή επωνυμία είναι ο οδηγός της δύναμης του ονόματος της και σε άλλα πλαίσια - όταν ένα προϊόν, υπηρεσία ή εταιρεία έχει ταυτιστεί με μια ισχυρή επωνυμία μια χώρας, έχει καλύτερες πιθανότητες για διατήρηση υψηλών τιμών, μακροβιότητα και προτίμησης στις αναδυόμενες αγορές, σκεφτείτε τη δύναμη των γαλλικών προϊόντων πολυτελείας στην Κίνα, για παράδειγμα. Μια αδύναμη επωνυμία της χώρας, όπως μια αδύναμη επωνυμία των προϊόντων, οδηγεί σε χαμηλή διαφοροποίηση, διφορούμενη έννοια και χαμηλά επίπεδα υπενθύμισης στο μυαλό των ανθρώπων που ταξιδεύουν, να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν εκτός των συνόρων τους. Όλα αυτά επηρεάζουν την ικανότητα μιας χώρας να ξεχωρίζει περιφερειακά και σε παγκόσμιο επίπεδο και να αντιληφθεί τις μελλοντικές φιλοδοξίες που πρέπει να έχει πέρα από τους φυσικούς πόρους της.

Οι πιο ισχυρές επωνυμίες χωρών του 2010
Η φετινές κορυφαίες επωνυμίες χωρών μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Είναι όλες δημοκρατικές, προοδευτικές, σχετικά πολιτικά και οικονομικά σταθερές, και η επιχειρηματική δραστηριότητα τους πραγματοποιείται στα αγγλικά. 

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Ζεφύρι: Εκπαιδεύοντας τις Τσιγγάνες στην Παραδοσιακή Μόδα

Δήμος Φυλής (πρώην Δήμος Ζεφυρίου): Εκπαιδεύοντας τις Τσιγγάνες στην Παραδοσιακή Μόδα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Δια Βίου Μάθηση')

Ο πρώην Δήμος Ζεφυρίου (νυν Δήμος Φυλής) συμμετείχε ως συντονιστής στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Romfashion, σε συνεργασία με τον ελληνικό εκδοτικό οίκο Dian, τον οργανισμό αλληλεγγύης και ανάπτυξης του πολιτισμού των Τσιγγάνων Sulukule, τις συμβουλευτικές εταιρείες ESTA Dani§manlik και MKV (Τουρκία), τον αυτόνομο επαγγελματικό οργανισμό Transfer Slovensko (Σλοβακία), τον ιδιωτικό οργανισμό άτυπης εκπαίδευσης METER Silesia (Τσεχία) και το ινστιτούτο ολοκληρωμένης κατάρτισης IFI (Ισπανία). Επρόκειτο για ένα πιλοτικό σχέδιο, διετούς διάρκειας (2008-201 0) το οποίο προέβλεψε σε κάθε χώρα των συμμέτοχων οργανισμών την υλοποίηση ενός κύκλου επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτή αφορούσε «το σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεμάτων» και πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσομοίαζε σε μία οικιστική ή κοινοτική μονάδα παραγωγής. 

Θεσσαλονίκη:2o ποδηλατικό καρναβάλι

Σε αρκετές αναρτήσεις στην ετικέτα "ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ" έχουμε επισημάνει το ρόλο  γεγονότων όπως τα καρναβάλια  στην τόνωση της τουριστικής κίνησης και την βοήθεια που προσφέρουν στη καθιέρωση πόλεων όπως η Πάτρα, η Ξάνθη και το Ρέθυμνο ως  τουριστικών προορισμών.Το ποδηλατικό καρναβάλι σίγουρα αποτελεί μια ευχάριστη ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης

@Από το www.bikecarnival.gr/
ΤΣΙΚΝΟ-ΠΕΜΠΤΗ 24 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 19.00 το απόγευμα, πλατεία χρηματιστηρίου στα ΑΝΩ ΛΑΔΑΔΙΚΑ (Ερμού με Συγγρού), Θεσσαλονίκη.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΕΤΑΛΙ!
Δελτίο Τύπου ανανέωση: 11-Φεβ-2011

Το ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ διοργανώνεται κάθε τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη με στόχο το πάντρεμα της παράδοσης του Καρναβαλιού με την αναβίωση της παράδοσης του Ποδηλάτου στην Ελλάδα. Μετά την πολύ πετυχημένη πρώτη διοργάνωση το 2010, το καρναβάλι έρχεται ξανά στις 24 Φεβρουαρίου 2011.

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Τράπεζα χρόνου: μια τράπεζα που δίνει…

@Συγγραφέας:Μαρώ Τσαγκαράκη
Ο χρόνος πετάει, και δεν πιάνεται. Από ό,τι μας αποδεικνύει η κοινωνική συγκυρία όμως, αυτή η άυλη πρώτη ύλη μπορεί να αποταμιευτεί: Η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί μια μορφή εθελοντισμού που βασίζεται στο δούναι και λαβείν των μελών, τα οποία αποταμιεύουν ώρες με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρουν (1 ώρα σίδερο = 1 ώρα μαθήματα Ισπανικών). Ακριβώς αυτό είναι το νόημα: ανταλλαγές υπηρεσιών, συναλλαγές σε χρόνο και όχι σε χρήμα και τελικά αλλαγές στον κοινωνικό τρόπο συναλλαγής, ιδίως όταν οι κρίσιμοι καιροί το επιτάσσουν και όλοι νιώθουν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα!

Όπως επισημαίνει η κ. Νίκη Ρουμπάνη, πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης και υπεύθυνη για την οργάνωση της Τ.Χ. στην Ελλάδα, «Μπορεί να φαίνεται ότι βάζω εδώ κι εκεί, αλλά δε γίνομαι κομμάτια, νιώθω ότι ελέγχω το χρόνο μου. Το κομμάτι της αλληλεγγύης είναι περισσότερο από χρόνος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουνε πιο δυνατοί όταν δένονται μεταξύ τους, όχι μόνο προσωπικά, αλλά πολιτικά και υπαρξιακά. Να μην αισθάνονται ότι όλα γίνονται πάνω απ’ το κεφάλι τους και αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο».
 

Το newsletter Φεβρουαρίου 2011 του δικτύου Eurocities

Κυκλοφόρησε το πάντα ενδιαφέρον newsletter του δικτύου Eurocities του μηνός Φεβρουαρίου


Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

Στ.Μπένος:Προκλήσεις και Προτεραιότητες για τις πόλεις σήμερα

Τον Σεπτέμβριο του 2006 το ΙΣΤΑΜΕ οργάνωσε στην Πάτρα εκδήλωση με θέμα "Προκλήσεις και Προτεραιότητες  για τις πόλεις σήμερα", με τη συμμετοχή του Σταύρου Μπένου, ξεχωριστής προσωπικότητας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Στην ομιλία του, που στηρίζεται σε βιωμένη εμπειρία , παρουσιάζει την αλλαγή ρόλου των δημοτικών αρχών με την πάροδο του χρόνου και των θεσμικών αλλαγών , αναφέρεται στα διάφορα μοντέλα Δημάρχων και υποδεικνύει τη μεγάλη πρόκληση για τους Δήμους.Τον σχεδιασμό της Τοπικής ανάπτυξης.

"Θέλω να κρατήσετε τρεις ενότητες από αυτά που θα σας πω. 
Η πρώτη ενότητα που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του για να μιλήσει για το ρόλο μιας σύγχρονης πόλης, είναι το θεσμικό της περιβάλλον. 
Η δεύτερη έχει να κάνει με τα βασικά εργαλεία που πρέπει να έχει στα χέρια της για να μπορέσει να απογειωθεί πραγματικά.  
Η τρίτη και σημαντικότερη είναι το υποκείμενο στο οποίο απευθύνεται που είναι οι πολίτες της. Με βάση αυτούς τους άξονες θα ξεφυλλίσουμε απόψε τις βιωματικές μου σελίδες για την πόλη και την αυτοδιοίκηση.  

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Kόρινθος:Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων: Πολιτισμός, Νεολαία και Ευπαθείς Ομάδες

Δήμος Κορινθίων: «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων: Πολιτισμός, Νεολαία και Ευπαθείς Ομάδες» (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 'Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-201 3')

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 'Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013', του οποίου εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με πρωτοβουλία του Δήμου Κορινθίων πραγματοποιήθηκε διακρατική συνάντηση μεταξύ κατοίκων των πόλεων Buccino (Ιταλία), Kokkola (Φινλανδία) και Wreznia (Πολωνία). Στο τετραήμερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πολίτες από τις τέσσερις πόλεις διαπραγματεύτηκαν και αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τη νεολαία, την περιβαλλοντική πολιτική, επικεντρωμένη στη διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την προσβασιμότητα σε άτ μα με αναπηρίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος, σε  συνεργασία με το Κέντρο Νέων Κορινθίας, το Πνευματικό Κέντρο, τη Φιλαρμονική, το Σωματείο ΑμΕΑ της Ν.Α. Κορινθίας, το ΕΕΕΕΚ Κορινθίας, το Ευθύμιο Κέντρο και το πρόγραμμα «έξω μαζί» για ΑμΕΑ, παρουσίασαν από κοινού δράσεις και προγράμματα που πραγματοποιούνται στην πόλη της Κορίνθου σε σχέση με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Μαρούσι : «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Ποιότητας»

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Ποιότητας» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ('Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013')

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 'Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013', με πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου δημιουργήθηκε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων ποιότητας Q-Cities με τη συμμετοχή 36 ευρωπαϊκών δήμων από 11 κράτη-μέλη της ΕΕ. Εν προκειμένω, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου φόρουμ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ποιότητας με τίτλο "Φόρουμ Ευρωπαίων Πολιτών και Δήμων: Στοχεύοντας σε πόλεις ποιότητας, στοχεύοντας σε μια καλύτερη καθημ ρινότητα", που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του ανωτέρω προγράμματος, υπογράφηκε από τους εταίρους του δικτύου ο Ευρωπαϊκός Όρκος Ποιότητας για την προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας στο πεδίο της ποιότητας και των διοικητικών νεωτερισμών για την εξυπηρέτηση του πολίτη-δημότη. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξής:

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Λονδίνο :Το μέλλον των πόλεων

Το Μέλλον των Πόλεων (Λονδίνο, 28 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2011)

Τα θέματα της ηγεσίας, της τοπικής δημοκρατίας, και των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου για το μέλλον των πόλεων που διοργανώνει ο οίκος Chantham στο Λονδίνο. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κυβερνήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την αξιοποίηση της καινοτόμου ενέργειας των πόλεων, τον τρόπο ευθυγράμμισης των κυβερνητικών πολιτικών με τις προτεραιότητες  της αυτοδιοίκησης σε μια σειρά τομεακές πολιτικές, καθώς και το εύρος των φορολογικών αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών.

Άμστερνταμ : Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις του Αύριο

Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις του Αύριο: Το Άμστερνταμ (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, 14-18 Φεβρουαρίου 2011)

Στο τελευταίο της βιβλίο, η Susan Fainstain, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, παρουσιάζει τρεις προσεγγίσεις αστικού σχεδιασμού: ο φυσικός σχεδιασμός, ο επικοινωνιακός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη (μοντέλο της δίκαιης πόλης). Δημοκρατία, επιείκεια, ποικιλομορφία, βιωσιμότητα και μεγέθυνση αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας δίκαιης πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ διοργανώνει συμπόσιο με θέμα τις τοπικές στρατηγικές χωρικού σχεδιασμού.

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους πολίτες , 2007-2013"

Tο 2011 αποτελεί το πέμπτο έτος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος, του οποίου το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών) αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής. Στη διάρκεια του έτους το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του ακόλουθου πολιτικού πλαισίου:
Μέσα στο 2011 θα αποτυπωθούν τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά στα δικαιώματα του πολίτη μετά την ενσω μάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.
Το 2011 θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής της Στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την Ευρώπη του 2020.
Το 2011 έχει οριστεί ως  Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών δράσεων που προάγουν την ενεργό ιδιότητα του πολίτη.

Δράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη
Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε πρωτοβουλίες πολιτών σύ μφωνα με το βασικό στόχο του Προγράμματος «να έλθουν σε επαφή οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και αξίες, για να πάρουν  μαθήμ ατα από την ιστορία και για να δημιουργήσουν για το μέλλον». Η δράση ενθαρρύνει συναντήσεις, ανταλλαγές και συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς τρόπους.

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Οι χρεωμένοι δήμοι δεν είναι η ταυτότητα της Αυτοδιοίκησης

@Από την ιστοσελίδα  www.eklogika.gr
Tου Σίμου Δανιηλίδη*

Το φαινόμενο των χρεωμένων δήμων δεν αποτελεί την ταυτότητα της Τ.Α., η οποία κάτω από δύσκολες συνθήκες προσπαθεί να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή της.
Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν δήμους στην υπερχρέωση; Η απάντηση είναι απλή και πασιφανής: το κακό σύστημα διαχείρισης και η έλλειψη οικονομικού σχεδιασμού και ελέγχου.
Επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας είναι το υπερπλεονάζον προσωπικό. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο σε δυο σχεδόν ίδιους πληθυσμιακά δήμους και με το ίδιο εύρος αντικειμένου, ο αριθμός των υπαλλήλων να είναι διπλάσιος στον έναν από τους δυο δήμους. Αυτός ο δήμος δεν μπορεί να μην έχει οικονομικά προβλήματα.
Όλοι οι δήμοι ανεξαιρέτως διαθέτουν δυνατότητες να στραφούν από την υπερχρέωση στην ανάπτυξη. Θα αξιοποιήσω το παράδειγμα του δήμου Συκεών, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι η οικονομική εξυγίανση και η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθούν με αποφασιστικότητα, σχέδιο, έλεγχο. Εάν, πρώτα και κύρια, υπάρχει δημοτική αρχή και δήμαρχος που βλέπουν τη θητεία τους στην αυτοδιοίκηση ως πλήρη και αποκλειστική, με σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά, και όχι σαν ευκαιρία προβολής.
Παραλαμβάνοντας το δήμο το 1995 βρήκαμε ζημίες και οφειλές άνω των 452 εκ. δραχμών και επιπλέον 185 εκ.δρχ. από δάνεια, ποσά πάρα πολύ μεγάλα για την εποχή. Τι κάναμε για να αναστρέψουμε την κατάσταση;

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

Atenistas, Minoistas, Patrinistas, Paguristas καλως ορίσατε !

Αυτήν την εικόνα αντικρύζει ο επισκέπτης του Ηρακλείου μόλις εξέρχεται από την κεντρική πύλη του λιμανιού.Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι πρωτοβουλίες των πολιτών. Αναδημοσιεύουμε το κείμενο από την ιστοσελίδα των Minoistas που αναφέρεται στην επικείμενη δράση τους.
"Ενώ μέχρι χθες το βράδυ είχαμε αποφασίσει να επέμβουν οι Minoistas στο μοναδικό αλσύλλιο των Δειλινών αυτή την Κυριακή, εν τούτοις διαπυστώσαμε, από μια μικρή βόλτα που κάναμε πριν λίγο στο χώρο του υπό ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στην παραλιακή λεωφόρο και Εθνικής Αντιστάσεως γωνία απέναντι από την είσοδο του λιμανιού μας, τις πραγματικά τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. 

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης: Ο θεσμός χρειάζεται αλλαγές

Ο θεσμός της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της Ε.Ε. μέχρι σήμερα,.Το δίκτυο  EUROCITIES προτείνει τη συνέχιση του θεσμού  αλλά με τροποποιήσεις.

Στις προτάσεις που απέστειλε το δίκτυο EUROCITIES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο 2011, συνέστησε ότι το μελλοντικό σχέδιο για το θεσμό αυτό θα συμβάλλει στη «βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» για εκεί που ο πολιτισμός συνδέεται με άλλους τομείς και πολιτικές. Επιπλέον, το EUROCITIES ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ακόλουθα:

- «Διαπολιτισμικός» διάλογος: αύξηση της συνειδητοποίησης των πολιτισμών της Ευρώπης, ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω του πολιτισμού και τη δημιουργία μιας θετικότερης άποψης για την Ευρώπη και την Ε.Ε.

- Συμμετοχή του πολίτη: ενθάρρυνση όλο και περισσότερων ατόμων να λάβουν μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες, δημιουργώντας έτσι μια πιο ζωντανή Ευρώπη

- Αστική ανάπτυξη: μεγιστοποίηση των οικονομικών πλεονεκτημάτων του θεσμού μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών και δικτύωσης, βοηθώντας τις πόλεις να αναπτύξουν ένα διεθνές προφίλ, καθώς και αύξηση των επισκέψεων των τουριστών

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Bogota : 2ο International Place Branding Conference: The Search for Place Identity

@Του Άρη Καλαντίδη

Το ερευνητικό κέντρο Georg Simmel Centre for Metropolitan Research σε συνεργασία με το in:polis διοργάνωσαν το 2ο International Place Branding Conference: The Search for Place Identity  στη Μποκοτά της Κολομβίας στις 20 με 22 Ιανουαρίου 2011. Οι 100 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο στις τρεις ημέρες του συνεδρίου συζήτησαν για τη θεωρία, τη μεθοδολογία και την εφαρμογή του Place Branding σε ένα διεθνές και διαφορετικό πλαίσιο. Το συνέδριο ήταν ένα βήμα παραπάνω προς την κατανόηση της θεωρίας για το πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί ένα Τόπο αλλά και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει. Από το συνέδριο ξεχώρισα τα παρακάτω: