Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

2022 : Καλή χρονιά στους αναγνώστες του www.citybranding.gr


Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, με υγεία και επιτυχία στους προσωπικούς και εταιρικούς στόχους σας

Κ.Μοχιανάκης

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Με επανάχρηση , οι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις στις πόλεις μπορούν να αναγεννηθούν μέσα από συμμετοχικό σχεδιασμό

Έστω και με προσωρινή επανάχρηση οι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις στις πόλεις μπορούν να αναγεννηθούν μέσα από συμμετοχικό σχεδιασμό: 
Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης

Η επανάχρηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού αποτελεί αναμφίβολα ένα νεοσύστατο, καινοτόμο και πολύ αποτελεσματικό εργαλείο αναγέννησης των πόλεων.
 
Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των παλιών ναυπηγείων NDSM του Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όπου η εγκαταλελειμμένη αυτή έκταση αξιοποιήθηκε μέσω προγραμμάτων σύμπραξης – συμπαραγωγής μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ομάδας καλλιτεχνών της περιοχής, υιοθετώντας τις αρχές των προσωρινών χρήσεων γης. Με αυτό τον τρόπο η έκταση αυτή παρέμεινε στην αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής, ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκε πλήρως από την ομάδα των καλλιτεχνών, μέσω εκδηλώσεων και φεστιβάλ, αποκομίζοντας πλήθος οφελών τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για την τοπική κοινωνία.

Έτσι, βάσει του παραδείγματος αυτού από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν δυνατόν και στον ελλαδικό χώρο αντίστοιχα να ληφθούν ανάλογα μέτρα ούτως ώστε περιοχές αναξιοποίητες και εγκαταλελειμμένες τόσο στα αστικά κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) όσο και στην περιφέρεια να λειτουργήσουν ως μέσο αναζωογόνησης και βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων.

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Βαρκελώνη : Το οικοσύστημα της κοινωνίας των πολιτών για ψηφιακά δικαιώματα


Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, μαζί με το Xnet και την Ομάδα Πολιτών της Βαρκελώνης για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και στο πλαίσιο του Cities Coalition for Digital Rights, έχουν χαρτογραφήσει πρωτοβουλίες πολιτών που εργάζονται για την προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην πόλη. Αυτός ο χάρτης του οικοσυστήματος της πόλης είναι το αποτέλεσμα μιας ανοιχτής πρόσκλησης και έχουν χαρτογραφηθεί συνολικά 46 πρωτοβουλίες.

Με αυτόν τον χάρτη, η Βαρκελώνη στοχεύει να  αυξήσει τη γνώση του ευρύτερου κοινού για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα  και να διασφαλίσει ότι  το  οικοσύστημα των πολιτών οδηγεί τις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές  και καθοδηγεί τη συμμετοχή της Βαρκελώνης στο Cities Coalition for Digital Rights. 


Η παροχή  μεγαλύτερης προβολής σε όλα όσα κάνουν οι κάτοικοι της πόλης για την υπεράσπιση και την προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της συμμετοχής και την προώθηση ενός μοντέλου τεχνολογικής ανάπτυξης που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Βιέννη : Πως το Linux και ο ανοιχτός κώδικας σηματοδότησε το ξεκίνημα της πόλης ως Smart City

Λογότυπο της πόλης της Βιέννης

"Η πόλη της Βιέννης βρίσκεται σε ένα ταξίδι ανοιχτού κώδικα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, και σήμερα έχει γίνει μια έξυπνη πόλη χρησιμοποιώντας λογισμικό και μεθόδους ανοιχτού κώδικα, καθώς και εργαλεία αξιολόγησης του FIWARE.

Από το 2006, η Βιέννη έχει τη δική της διανομή Linux —το Wienux — και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και του ’10 αντικατέστησε το ιδιόκτητο λογισμικό με ανοιχτό κώδικα στον δημόσιο τομέα. Σήμερα είναι μια έξυπνη πόλη με ανοικτά πρότυπα και εργαλεία FIWARE.Μια έκθεση του 2020 σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρει ότι η σημασία για τον ανοικτό κώδικα είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της συνεργασίας στο έργο με τα Big Data για τον δημόσιο τομέα, καθώς και ως μέθοδος εργασίας εκτός της ανάπτυξης λογισμικού.

Οι κύριοι στόχοι της Βιέννης, όπως απεικονίζονται στην έκθεση, είναι η δημιουργία διαφάνειας και η βελτίωση της προβολής της. Ο ανοικτός κώδικας χρησιμοποιείται στα κέντρα δεδομένων της Βιέννης, τα εργαλεία συνεργασίας, τις τελικές συσκευές, τα εργαλεία και τις μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού.

Smart City Vienna

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Οι 12 τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των πόλεων : Κυκλική Οικονομία και Παραγωγή Τοπικά


Πρόσφατα η εταιρεία Deloitte παρουσίασε μελέτη για τις 12 σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης των πόλεων.
Σήμερα δημοσιεύουμε την πρότασή της : Κυκλική Οικονομία και Παραγωγή Τοπικά

Οι πόλεις υιοθετούν κυκλικά μοντέλα που βασίζονται σε μια υγιή κυκλοφορία πόρων και αρχές κοινής χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και αποκατάστασης, με έμφαση στον περιορισμό του όγκου των αστικών απορριμμάτων και στην τοπική παραγωγή – για παράδειγμα, αστική γεωργία.
Γνωρίζετε ότι κατά μέσο όρο ένα αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο πάνω από το 90 τοις εκατό του χρόνου; Ή ότι το μέσο γραφείο χρησιμοποιείται μόνο το 35-50 τοις εκατό του χρόνου; *1 Ότι το 30 τοις εκατό των τροφίμων σπαταλάται; Ότι τα μισά από τα απόβλητα παράγονται στις πόλεις; Δεδομένης της σπατάλης στις πόλεις, σε περιουσιακά στοιχεία, πόρους, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, χώρο και χρόνο, ο δρόμος προς τα εμπρός είναι η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας.

Γνωρίζουμε ότι η βιομηχανική ανάπτυξη οδηγεί σε αστικοποίηση και μεγαλύτερη εξόρυξη και κατανάλωση φυσικών πόρων, γεγονός που ασκεί τεράστια πίεση στο φυσικό περιβάλλον. 
Ως λύση, οι πόλεις πρέπει να ηγηθούν της αλλαγής και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσης για να μειώσουν τα απόβλητα. *2 Όλο και περισσότερο, οι πόλεις αναπτύσσουν πτυχές μιας κυκλικής οικονομίας, η οποία συνεπάγεται την αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από την κατανάλωση πεπερασμένων πόρων και τον σχεδιασμό των απορριμμάτων έξω από το σύστημα.

Τι σημαίνει να ζεις σε μια πόλη με κυκλική οικονομία;