Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

2009 Country brand index :Ανερχόμενες τάσεις και συμπεριφορές στο σχεδιασμό των ταξιδιών

Συνεχίζουμε την παρουσίαση περίληψης της έκθεσης 2009 Country Brand Index της FutureBrand αναρτώντας το κεφάλαιο ανερχόμενες τάσεις και συμπεριφορές στο σχεδιασμό των ταξιδιών.

Την μετάφραση έκανε ο Μανώλης Τσαγκαράκης, οικονομολόγος στο Δήμο Ηρακλείου.

Ανερχόμενες τάσεις και συμπεριφορές στο σχεδιασμό των ταξιδιών

Η FutureBrand συνεχίζει την παρακολούθηση της τάσης των ταξιδιών και του τουρισμού. Βλέπουμε τάσεις που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, καθώς και άλλες που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Επικεντρώνονται σε τρία θέματα: αξία, σχεδιασμός και αυθεντικότητα.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2009 έχει περιορίσει ένα οικονομικά οδηγούμενο τρόπο σκέψης που επηρεάζει τον τρόπο που τα ταξίδια σχεδιάζονται και αποτελεί πηγή έμπνευσης για νέα προϊόντα. Πάντως η καθαρή έννοια της αξίας «περισσότερα ,με λιγότερα χρήματα» συνεχίζει να ακμάζει.

Οι παράγραφοι που αναπτύσσονται παρακάτω είναι:

Το δικαίωμα για καλύτερες προσφορές
Η Οικονομολογική Άποψη
«Επανίδρυση» της αξίας
Απαραίτητα ταξίδια
Διακοπές μεγάλης Διαρκείας
Ταξίδια με το αμάξι
Το μυστήριο της αυθεντικότητας
Σύνθετοι Προορισμοί
Αληθοφανής Προορισμοί
Τα «κοσμήματα» του μέλλοντος
Πολιτισμός

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

2009 Country Brand Index: Γιατί έχει σημασία το εμπορικό σήμα μιας χώρας ;

Η εταιρεία FutureBrand εκδίδει ετήσια έκθεση με την επωνυμία Country Brand Index η οποία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κυρίως από τους ανθρώπους του Παγκόσμιου Τουρισμού.

Η Futurebrand είναι μέρος του Γκρουπ εταιρειών Interpublic Group of Companies, Inc. Είναι μια πρωτοπόρος συμβουλευτική εταιρεία με διεθνή παρουσία σε 24 μεγάλες και σημαντικές πόλεις του εξωτερικού(Abu Dhabi, Beijing, Buenos Aires, Caracas, Dubai, Hamburg, Hong Kong, Kuala Lumpur, London, Madrid, Melbourne, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Panama City, Paris, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto).
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο η FutureBrand βοηθάει τους πελάτες της (ArcelorMittal, P&G, Microsoft, Dubai World, Intel, Barclays Premier, Nokia, Nestlé, MasterCard, UPS and Unilever) στην ανάπτυξη των επωνυμιών τους για το παρών και το μέλλον.


Σε σειρά αναρτήσεων θα σας παρουσιάσουμε την περίληψη της έκθεσης του 2009.Τη μετάφραση έκανε ο Τσαγκαράκης Μανώλης, οικονομολόγος στο Δήμο Ηρακλείου

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η χώρα μας απουσιάζει για δεύτερη χρονια από την πρώτη δεκάδα χωρών που θεωρούνται κορυφή στο τομέα του Brand, ενώ μέχρι πρόσφατα περιλαμβανόταν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2005, όταν για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε η έρευνα, η Ελλάδα βρισκόταν στην 6η θέση των ισχυρότερων χωρών – brands.Εξήγηση μπορεί να αποτελεί ότι τώρα ,λαμβάνονται υπόψη πιο σύνθετα στοιχεία στις αξιολογήσεις ενώ παλαιότερα σημαντικότερο ρόλο έπαιζε η Τουριστική και πολιτιστική "εικόνα" μιας χώρας.

Η Μεθοδολογία για τη σύνταξη της έκθεσης των «Επώνυμων Χωρών» (Country Branding)

Εντοπίζοντας σημαντικά και ουσιώδη ζητήματα και αξιολογώντας την επίδοσης μιας χώρας δίνεται μια καλή εικόνα για τις δυνατότητές της για το μέλλον. Μια χώρα πρέπει να επωφεληθεί από ενα συνδυασμό των χαρακτηριστικών της για να επιτύχει, και το «Πλαίσιο Επώνυμων Χωρών» επιτρέπει την εξέταση των υλικών και άϋλων στοιχείων ενός έθνους. Αξιολογούμε μία σειρά στοιχείων, από τη διακυβέρνηση και υποδομή για τον πολιτισμό και ήθος, καθώς και τις μελλοντικές δυναμικές μετατοπίσεις (π.χ., μεταβολές του πληθυσμού, μοτίβα δαπανών, μάκρο-και μικροοικονομικοί παράγοντες) που αποκαλύπτουν υποβαθμισμένες ευκαιρίες και υπερτονισμένες υποχρεώσεις. Όντας futurebrand, σημαίνει προώθηση όλων των δυνατών σημείων και καθορισμός του πώς να ξεπεράστούν βασικές αδυναμίες.

Χρησιμοποιείται το ιεραρχικό μοντέλο για να εξετασθεί η ωριμότητα του «εμπορικού σήματος» μιας χώρας. Συγκεκριμένα, να καθορίσθεί ο τρόπος που το βασικό κοινό (κάτοικοι, επενδυτές, τουρίστες, ξένες κυβερνήσεις) σχετίζονται με το εμπορικό σήμα σε μια συνεχή προσπάθεια ευαισθητοποίησης για την διατήρηση του. Οι γνώσεις που αυτό το μοντέλο μας δίνει θα μας επιτρέψουν να εξετάσουμε το πόσο καλά ανεπτυγμένη είναι η «Επωνυμία» της εν λόγω χώρας και να εντοπιστούν οι τομείς που υπάρχει ανάγκη ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις. Είναι επίσης μια αποτελεσματική μέθοδος παρακολούθησης της προόδου και για να μετρήσει πώς η χώρα ανταποκρίνεται.

Η δημιουργία futurebrands απαιτεί κατανόηση αρκετά καλά των καταστάσεων ώστε να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο έχοντας και τα εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου και αποτελεσματικότητας του.


Γιατί έχει σημασία το εμπορικό σήμα μιας χώρας?

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η FutureBrand συσπειρώθηκε γύρω από την ιδέα ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ορισμένες από τις ισχυρότερες μάρκες στον κόσμο, συναγωνίζομενες μάρκες όπως η Nike, Sony και IBM.

Έχουμε τεκμηριώσει πόσο καλά οι «επώνυμες χώρες» μπορούν να προωθήσουν την οικονομική αξία τους και να εξάγουν προϊόντα, να προσελκύσουν επενδύσεις και τουρίστες, να επαναπροσδιορίσουν στερεότυπα, και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Μπορούμε επίσης να δούμε νέους και καινοτόμους τρόπους που οι χώρες προωθούνται:

χρησιμοποιώντας παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας ισχυρές και πρωτοποριακές περιβαλλοντικές πολιτικές και προσεγγίσεις,εκλέγοντας ισχυρούς ηγέτες που εμπνέουν παγκόσμια φήμη και πελατεία, και δημιουργώντας εικόνες πολιτισμού και τεχνών.

Μια άποψη που τείνει να επικρατήσει στην αγορά είναι ότι το marketing από μόνο του δεν μπορεί να οικοδομήσει ένα εμπορικό σήμα μιας χώρας και ότι ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μιας χώρας απαιτεί μια σταθερή βάση υποδομών, μια σταθερή οικονομία και μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Αν και αυτό ισχύει σ' ένα βαθμό, όλοι έχουμε δει πόσο αποτελεσματικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει στην προώθηση μιας χώρας, η ικανότητα της να «πλάσει» αντιλήψεις ή να την κάνει ευρέως γνωστή στον κόσμο ,λόγω της ικανότητας της αυτής .

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα καλό παράδειγμα μιας χώρας που προώθησε τον εαυτό της με επιτυχία τη στιγμή που μεγάλο μέρος της υποδομής της και των αξιοθέατων της δεν είχαν ολοκληρωθεί. Με αποφασιστικό τρόπο προσδιόρισε τον εαυτό της ως μια χώρα γεμάτη εμπειρίες, πολυτελή καταλύματα και σύγχρονες ανέσεις μέσα στην κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Μέσης Ανατολής με αποτέλεσμα να «τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον όχι μόνο των τουριστών αλλά και των επενδυτών. Η φήμη και η χώρα χτίστηκαν ταυτόχρονα.

Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα που στη FutureBrand είναι αρκετά εξοικειωμένοι, έχοντας εργαστεί εκτενώς με την κυβέρνηση ( των Αραβικών Εμιράτων ) για τη δημιουργία του ονόματος «Ο Κόσμος & Ο Φοίνικας» που καταδεικνύει πώς ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μιας χώρας, μπορούν να τονώσουν το ενδιαφέρον, να καθοδηγήσουν συμπεριφορές και να δημιουργήσουν υποστηρικτές. Ενθαρρύνονται όλες οι χώρες να εξετάσουν προσεκτικά το πώς αυτοί οι ίδιοι προωθούν τον εαυτό τους και να αξιολογήσουν το πόσο καλά περνάνε τα μηνύματα τους στον κόσμο.

Θα ακολουθήσουν άλλες αναρτήσεις για να παρουσιασθεί το σύνολο της περίληψης της έκθεσης 2009 COUNTRY BRAND INDEX

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Το δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities

Στην εποχή μας ο ρόλος των δικτύων και των συνεργασιών των πόλεων σε ποικίλα θεματικά πεδία είναι απαραίτητος.Η ανάγκη μετατροπής της πληροφορίας σε γνώση και στη συνέχεια σε γνώμη και πρόταση ,επιβάλει την ανταλλαγή απόψεων, τον από κοινού σχεδιασμό και τις συνεργατικές δράσεις.

Το σημαντικότερο δίκτυο πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δίκτυο Eurocities που ενώνει σε συνεργασία όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.Στο δίκτυο αυτό μετέχει από την Ελλάδα η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και το Μαρούσι.

Τα θεματικά του πεδία είναι :Culture ,Economic Development ,Environment ,Mobility ,Social Affairs ,Knowledge Society ,Participation & Cooperation
Ο Δήμος Ηρακλείου συνεργάζεται από το 1998 ( με τη συμμετοχή του Κ.Μοχιανάκη ) με το δίκτυο , στο θεματικό πεδίο Knowledge Society Forum .

Επειδή θεωρούμε την πληροφόρηση των αναγνωστών του blog , και ιδιαίτερα των δημοτικών αρχών και υπηρεσιών, για τις δραστηριότητες του δικτύου σημαντική , θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε τα ενημερωτικά δελτία κάνοντας αρχή από το τεύχος του Φεβρουαρίου.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο του δικτύου Eurocities του μήνα Φεβρουαρίου

Στη συνέχεια διαβάστε σύντομη παρουσίαση του δικτύου

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Ταυτότητα πόλης. Urban Identity

O τίτλος του blog αλλά και οι περισσότερες από τις αναρτήσεις μας , ασχολούνται με το ερώτημα πώς οικοδομείται η ταυτότητα μιας πόλης, τα βήματα του σχεδιασμού, οι δράσεις προβολής, τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Διαβάστε μια πολύ ωραία παρουσίαση για το θέμα από εισήγηση του Andre Vrydagh ,branding & marketing consultant , στη συνάντηση της ομάδας εργασίας "Branding management and city attractiveness" που έγινε στη Λυών 2-3 Φεβρουαρίου 2010.

Η παρουσίαση για την ταυτότητα πόλης (Urban Identity)

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Λυών : Πόλεις και marketing

Στις 20 Ιανουαρίου 2007 9 φορείς της πόλης της Λυών αποφάσισαν να συνεργαστούν για την από κοινού προβολή της πόλης τους.

Το εμπορικό Επιμελητήριο, το αεροδρόμιο, η δημοτική εταιρεία προβολής της πόλης, το Πανεπιστήμιο, ο οργανισμός εκθέσεων κτλ συνένωσαν τις προσπάθειές τους κάτω από το όνομα ONLYLYON.

Σχεδίασαν τις προωθητικές καμπάνιες , το λογότυπο, τα events, την προώθηση μέσω internet.Ορισμένοι άλλαξαν και την ονομασία τους χρησιμοποιώντας το ONLYLYON.


Δείτε σύντομη παρουσίαση των δράσεων του οργανισμού ONLYLYON

Δείτε την ιστοσελίδα τουριστικής προβολής της πόλης

Δείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού ONLYLYON

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010

Αστικές αναπλάσεις:Οι εμπειρία των ευρωπαϊκών πόλεων,το παρόν και το μέλλον της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης

Οι ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις που συμβάλλουν στην οικονομική ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχών διοίκησης των πόλεων.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι για την επιτυχή έκβαση των παρεμβάσεων χρειάζεται το κατάλληλο εργαλείο.Αυτό είναι ένας οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα συνενώνει όλους τους φορείς μιας μητροπολιτικής περιοχής και θα οργανώνει παρεμβάσεις στηριζόμενες στην κοινωνική συναίνεση και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Στη βάση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρον το κείμενο του Θανάση Κ.Παππά , Αρχιτέκτονα,Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μενεμένης που έχει διατελέσει μέλος της Ε.Ε. του ΟΡΘ, όπου τονίζει την ανάγκη :

"για βιώσιμη ανάπτυξη με στρατηγική για τις υποδομές, τις αστικές αναπλάσεις, τα μεγάλα έργα, για νέους τομείς – νέες αγορές (τεχνολογίες αιχμής, διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών συστημάτων κ.λ.π.)."

και αναφερόμενος στη πόλη της Θεσσαλονίκης επισημαίνει

"Ως πόλη λοιπόν έχουμε ανάγκη από ένα σχέδιο με βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία. Παρότι το ιδιοκτησιακό και το άκαμπτο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν μείον, πρέπει και μπορούμε να υλοποιήσουμε μέτρα για βιώσιμη ανάπτυξη με στρατηγική για τις υποδομές, τις αστικές αναπλάσεις, τα μεγάλα έργα, για νέους τομείς – νέες αγορές (τεχνολογίες αιχμής, διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών συστημάτων κ.λ.π.).
Απαιτείται τώρα μια ανοικτή αστική διαδικασία για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκή πόλη."

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Κτίζοντας τη ταυτότητα και ελκυστικότητα μιας πόλης

Του Μανώλη Τσαγκαράκη
MA Money, Banking & Finance, Οικονομολόγος στο Δήμο Ηρακλείου.

Στο Συνέδριο της ομάδας "Branding management and city attrativeness" των πόλεων του δικτύου Εurocities που έγινε στην Λυών της Γαλλίας στις 2-3 Φεβρουαρίου και συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου ,συζητήθηκε η ταυτότητα και η ελκυστικότητα μιας πόλης. Μιας πόλης που θέλουμε να είναι ξεχωριστή στο μυαλό των κατοίκων, των επισκεπτών και των επενδυτών.
Όσον αφορά την Ταυτότητα, μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια «δυνατή» ταυτότητα είναι το «εικόνα», οι αξίες και οι εμπειρίες που θα έχει ο επισκέπτης της πόλης μας.
Η «εικόνα» η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται εύκολα είναι το σύνολο της προβολής μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων, από άρθρα σε περιοδικά που αναφέρονται στην πόλη. Όλα αυτά επικοινωνούν την ταυτότητα της πόλης στο ευρύ κοινό.
Οι «αξίες» είναι τα στοιχεία που βρίσκουμε στην πόλη όπως το στυλ ζωής και η ανάπτυξη της σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο.
Οι «εμπειρίες» αφορούν τις εμπειρίες που θα ζήσει ο επισκέπτης στην πόλη όπως εκδηλώσεις, τη νυκτερινή ζωή αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη.
Για να επικοινωνήσουμε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή γλώσσα με τους πιθανούς επισκέπτες. Θα πρέπει να ακολουθηθούν 3 βασικά βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση.
Πρώτον, Ταυτότητα δηλαδή «ποιος είσαι».
Δεύτερον, Ελκυστικότητα, διαλέγοντας τα στοιχεία της πόλης που θα «τραβήξουν» τους επισκέπτες.
Τρίτον, Branding, δηλαδή μέσω του Marketing να προσδιοριστεί η πόλη μας σε σχέση με τις άλλες πόλεις.
Η ταυτότητα λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία βασίζεται στις «ρίζες», οδηγείται από το «συναίσθημα» και τελειώνει στα «αισθήματα». Πως θα γίνει το παραπάνω; «Ακούγοντας» τι λένε και τι αισθάνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης; Τι κουβεντιάζουν καθημερινά για τις εμπειρίες που αποκομίζουν ζώντας την πόλη;
Αναλυτικότερα τώρα, με τις «ρίζες» μια πόλης ρωτάμε «τι είδους μέρος είναι αυτό;». Οπτικά τι είδους πόλης είναι, Ψυχολογικά τι μας κάνει να αισθανόμαστε και με τα Σύμβολα που τη χαρακτηρίζουν τι μας κάνει να την έχουμε στην καρδιά και στο μυαλό μας.
Με το «Συναίσθημα» εννοούμε τι μας κάνει να θεωρούμε την πόλη ξεχωριστή και καλή επιλογή. Πως βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα και έχουμε αυτή την άποψη. Περιλαμβάνει ερωτήματα που οδηγούν σε συναισθήματα όπως «είναι εύκολη η μετάβαση μέσω αυτοκινήτου στα σημεία ενδιαφέροντος;» κ.α.
Τα «αισθήματα» αφορούν αποκλειστικά το πώς μας κάνει το μέρος αυτό να αισθανόμαστε.
Αφού λοιπόν έχουμε ξεκαθαρίσει την ξεχωριστή ταυτότητα θα συνεχίσουμε με την διαχείριση της Ελκυστικότητας της πόλης. «Χτίζοντας» λοιπόν την ελκυστικότητα της πόλης ξεκινάμε από την οργάνωση ομάδων συνεργασίας με σκοπό την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Για την ενίσχυση της Ελκυστικότητας έχουμε 3 επιλογές.
Πρώτη επιλογή είναι η μετάβαση από την «ταυτότητα» στην «προσωπικότητα», ώστε να αποκτήσει η πόλη μια ξεχωριστή προσωπικότητα όπως οι άνθρωποι. Αυτή την προσωπικότητα να την νιώθουμε και να τη βλέπουμε παντού. Ένα παράδειγμα είναι μια πόλη στην οποία υπάρχει Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές προσδίδουν μια διαφορετική προσωπικότητα στην πόλη αυτή.
Δεύτερη επιλογή είναι η μετάβαση από την ταυτότητα στα «επιμέρους σημεία υπεροχής». Δηλαδή αναφορά και ενίσχυση χαρακτηριστικών όπως το κλίμα, των υπηρεσιών (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς) και την ευκολία πρόσβασης σε όλη τη πόλη.
Τρίτη επιλογή είναι η κοινή γλώσσα με τους επισκέπτες και εννοούμε τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που ενώνουν την πόλη με τους επισκέπτες αυτούς.
Το Branding λοιπόν είναι το λογικό επόμενο βήμα μετά την δημιουργία ταυτότητας και την διαχείριση της ελκυστικότητας της πόλης. Εστιάζει σε όλα αυτά που αναλύσαμε παραπάνω και προσθέτει αξία αναδεικνύοντας τα σημεία υπεροχής που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πόλη μας απέναντι σε άλλες πόλεις.

Ηράκλειο :Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας το 2012 ;

Με βάση την επίσημη ενημέρωση που είχε ο Δήμος Ηρακλείου από την αρμόδια Ευρωπαϊκή επιτροπή Νεολαίας, το Ηράκλειο είναι ανάμεσα στους τρεις τελικούς υποψηφίους για την «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας – 2012».

Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους που είχαν υποβάλλει Δήμοι από όλη την Ευρώπη και κατέληξε σε τρεις υποψηφιότητες.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και την εμπιστοσύνη του στην υποψηφιότητα της πόλης μας. Έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από το Δήμο Ηρακλείου και η πρόταση που έχει κατατεθεί είναι ολοκληρωμένη. Το Ηράκλειο, αν επιλεγεί είναι έτοιμο να εκπροσωπήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ε.Ε. ως Πρωτεύουσα Νέων το 2012.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια με στόχο να αναπτύξει την επικοινωνία και την αλληλογνωριμία των νέων όλης της Ευρώπης.

Για το 2010 η πόλη που έχει επιλεγεί είναι το Τορίνο ενώ για το 2011 έχει προκριθεί η Αντβέρμπ.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει ως τις 17 Μαρτίου να υποβάλλει το φάκελο που έχει κατατεθεί με αναλυτική παρουσίαση των εκδηλώσεων που προγραμματίζει να γίνουν.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να διοργανωθούν Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες, Μουσικές εκδηλώσεις – Συναυλίες, καθώς επίσης επαφή και γνωριμία με τη ιστορία της πόλης, που θα απευθύνονται σε ομάδες νέων από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα φιλοξενούνται στην πόλη μας κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Η τελική επιλογή θα γίνει στις 23-24 Απριλίου στις Βρυξέλλες όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις των τριών πόλεων.


Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010

Οι πόλεις της Ευρώπης συνεργάζονται για τον σχεδιασμό της βελτίωσης της ελκυστικότητας τους

Πάντα αλλά ιδιαίτερα τώρα, εποχή οικονομικών δυσκολιών, ο καθένας προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα του προϊόντος του.Ο στόχος είναι ξεκάθαρος.Πουλάω περισσότερο ,εισπράτω περισσότερα.

Οι πόλεις, βέβαια, δεν είναι προϊόντα.Αλλά μια βασική υποχρέωση των ανθρώπων που τις διοικούν είναι η συμβολή στη οικονομική ανάπτυξη.Ανάπτυξη που επιδρά και στα δημόσια και στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η μελέτη και ο ανασχεδιασμός της ταυτότητας των πόλεων, η βελτίωση της ελκυστικότητας , η προβολή τους και η μέτρηση της απόδοσης των αποτελεσμάτων είναι λοιπόν στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων των δημοτικών αρχών και των υπηρεσιών διαχείρισης των πόλεων.

Στα πλαίσια αυτά πενήντα περίπου πόλεις της Ευρώπης συναντήθηκαν στις 2-3 Φεβρουαρίου 2010 ,στη Λυών της Γαλλίας και δημιούργησαν ομάδα εργασίας με τίτλο "Branding management and city attrativeness".Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου.

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η ομάδα εργασίας είναι :
 • Διακυβέρνηση, συνεταιρισμοί και μεθοδολογία: Πως χτίζουμε στρατηγικές
 • Αξιολόγηση στρατηγικών – πως μετράμε την ελκυστικότητα
 • Ανάμειξη Πολιτών και εταιρειών, πρεσβευτές, Νομιμότητα των στρατηγικών branding (εμπορικής ονομασίας προϊόντων)
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών
 • Το Branding σε σχέση με την πραγματική αλλαγή – επαναεπινόηση της πόλης (υλικές αλλαγές, πολιτικός οραματισμός και ηγεσία)
 • Διαφορετικά μοντέλα εφαρμογής μεθόδων branding
 • Ρόλος των νέων τεχνολογιών/επικοινωνιών των στρατηγικών branding
 • Πως αναγνωρίζουμε τους στόχους μας? Πως και σε ποιους θέλουμε να είμαστε ελκυστική σαν πόλη? Μεταμόρφωση της πόλης και πώς να το δρομολογήσουμε? Ποιος μπορεί να το κάνει?
 • Μπορεί μια «επωνυμία» (Brand name) για την πόλη να είναι αρκετή? Τι άλλα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Η ηγεσία της πόλης σαν κυρίως θέμα. Πώς να επικοινωνήσουμε τις ιδέες σε μια πολύ-συλλεκτική πόλη με επιδράσεις από διάφορους πολιτισμούς?
 • Πως επικοινωνούμε με το κοινό που θέλουμε να προσεγγίσουμε?
 • Πως μετράμε την ελκυστικότητα?
 • Το μάρκετινγκ για την πόλη σαν μέρος της διαχείρισης της πόλης

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010

H Βαρκελώνη ξανασχεδιάζει την Τουριστική της πολιτική

Τα ισχυρά brand names πόλεων σε όλο τον κόσμο δε δημιουργούνται τυχαία.Κρύβουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς, παρακολούθηση στόχων, κοινωνική διαβούλευση , μετρήσιμα αποτελέσματα και διαρκείς επανασχεδιασμούς πλάνων.
Το παράδειγμα της Βαρκελώνης επανέρχεται διαρκώς στις συζητήσεις όσων μετέχουν σε ομάδες διοίκησης πόλεων σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα.
Η ομάδα του blog , city-branding ,παρακολουθεί διαχρονικά τις προσπάθειες του Δήμου της Βαρκελώνης στους τομείς του Στρατηγικού σχεδιασμού και των Ψηφιακών δράσεων.
Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό της νέας Τουριστικής πολιτικής της πόλης της Βαρκελώνης με τίτλο "Στρατηγικό πλάνο Τουρισμού για τη πόλη της Βαρκελώνης 2015".

Σας παρουσιάζουμε τα κεφάλαια ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΤΟΧΟΙ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Την μετάφραση έκανε ο Μανώλης Τσαγκαράκης, MA Money, Banking & Finance, Οικονομολόγος στο Δήμο Ηρακλείου.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

Η επίδραση της Ευρυζωνικότητας στη ζωή μας

Η ευρυζωνικότητα ( δηλαδή η μεταφορά δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα ) είναι απαίτηση της εποχής.Οι υποδομές και οι υπηρεσίες που αναπτύσονται στηριζόμενες στην ανταλλαγή δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα αλλάζουν την ζωή μας σε όλους τους τομείς.Εκτός από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι πόλεις με τις υποδομές οπτικών ινών και ασύρματων δικτύων παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ευρυζωνικότητας.
Πέρα από τη δημόσια σφαίρα δραστηριοτήτων, σημαντικές αλλαγές θα έχουμε και στη καθημερινή ιδιωτική μας ζωή.Χαρακτηριστικό είναι το video που μας παραχώρησε η εταιρεία Ericsson ΕΛΛΑΣ ΑΕ που παρουσιάζει τις δραστηριότητες μιας οικογένειας σε Ευρυζωνικό περιβάλλον.Δημοτικό δίκτυο για την Δια Βίου Εκπαίδευση

Του Μανώλη Αλεξάκη
Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου,εκπαιδευτικού.

Μια από τις λύσεις, ίσως η σημαντικότερη, που η Ε.Ε. επιστράτευσε προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα της απασχόλησης μέσω της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας της γνώσης, είναι η Δια Βίου Εκπαίδευση. Στο πεδίο αυτό, κάποιες χώρες, όπως οι σκανδιναβικές, η Γερμανία, κ.α. έχουν μια μεγάλη παράδοση και είναι εδραιωμένο στη συνείδηση των πολιτών, ντόπιων και αλλοδαπών, πως μέσα από το Δίκτυο αυτό μπορούν να καλύψουν μια σειρά ανησυχιών τους, να μάθουν και να εξειδικευθούν, να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Πάνω στη λογική αυτή οι πολίτες νέοι και ώριμοι, οργανώνουν τη ζωή τους παρακολουθώντας μαθήματα εθελοντισμού, χορού, φωτογραφίας, υπολογιστών, κ.α.

Στον τομέα αυτό η χώρα μας έχει χάσει το ραντεβού με την ιστορία ή μήπως υπάρχουν περιθώρια δράσης;

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010

Πατρινό Καρναβάλι 2010:Ο κυρίαρχος αποκριάτικος προορισμός

Το μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού

Η ιδιαιτερότητα και το μυστικό της επιτυχίας του πατρινού καρναβαλιού είναι απλά: καθώς ποτέ δεν υπήρξε μιμητική αναπαράσταση χαμένων εθίμων και λειτουργιών αναπτύχθηκε πάντα ως ένα συντονισμένο με την κάθε εποχή καρναβαλικό ξεφάντωμα. Έτσι μετά το 1968, που πολλά στις αντιλήψεις, τις ελευθερίες και τον τρόπο διασκέδασης των νέων αλλάζουν, οι τελευταίοι βρίσκουν τις πόρτες του καρναβαλιού ανοιχτές - κι ελκυστικές- για να εισορμήσουν σε αυτό και να το κάνουν μαζική δική τους γιορτή. Το κοινωνικό αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι βγαίνουν κάθε χρόνο από την απραξία και τη θέση του θεατή - καταναλωτή στον ελεύθερο χρόνο τους για να ασχοληθούν και να δημιουργήσουν ως πρωταγωνιστές στο δικό τους καρναβάλι.

Αυτό το κοινωνικό αποτέλεσμα είναι και το κλειδί που ερμηνεύει το ακόλουθο αναντίρρητο γεγονός: μέχρι το 1990 στην Ελλάδα υπήρχε, μοναδικό στο είδος του, το Πατρινό Καρναβάλι και ελάχιστα - όχι πάνω από 10 - αποκριάτικα αναπαριστώμενα τοπικά έθιμα. Από το 1990 και μετά δεκάδες μεγάλες και μικρές ελληνικές πόλεις, συνήθως με αρχική πρωτοβουλία των δήμων, διοργανώνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, όλες στο τύπο του πατρινού καρναβαλιού ( με παρελάσεις μεταμφιεσμένων ομάδων νέων).

Η Ιστορία του

Ξεκίνησε πριν 180 χρόνια περίπου και είχε μια ενδιαφέρουσα ιστορικά διαδρομή και μετεξέλιξη. Αρχικά, από το 1829, ως χοροί μπαλ-μασκε στα σπίτια των ντόπιων μεγαλοαστών. Κάποια στιγμή, από το 1870 και μετά οι ίδιοι χρηματοδοτούν την κατασκευή καρναβαλικών αρμάτων και καθιερώνεται και η παρέλαση. Χοροί και παρέλαση είναι για πολλές- πολλές δεκαετίες το επίσημο και γνωστό πέρα από την πόλη πατρινό καρναβάλι. Στο περιθώριο του, βέβαια, υπάρχει και μια λαϊκή εκδοχή του με γλέντια σε ταβέρνες ή σπίτια και με τις μπούλες ( μεταμφίεση πρόχειρη με ρούχα του αντίθετου φύλλου, ρούχα της γιαγιάς κ.λ.π.). Λαϊκοί τεχνίτες είναι και οι κατασκευαστές των αρμάτων και μασκαρατών κι ανάλογη η τεχνοτροπία τους. Όμως το Καρναβάλι παραμένει η γιορτή των αστών αφού οι φανταχτεροί χοροί τους και η οργάνωση και χρηματοδότηση από αυτούς της παρέλασης και των αρμάτων δίνουν τον τόνο. Κι εκτός από τις μπούλες οι ίδιοι, άλλωστε, δημιουργούν και τα λίγα αλλά χαρακτηριστικά έθιμά του: τον «πόλεμο» με τα κέρινα αυγά, τον σοκολατοπόλεμο, τους χορούς «μπουρμπούλια».

 Αυτό το καρναβάλι, άλλωστε, είναι καθαρά ιταλογενές και δεν έχει καμμία σχέση με τα αποκριάτικα παγανιστικά έθιμα στην υπόλοιπη Ελλάδα που έρχονται από τα βάθη του χρόνου, ακόμα κι από τον αρχαίο θεό Διόνυσο, και που με τα με τα φαλικά σύμβολά τους και την ελευθεριότητα μεταμφιέσεων και τραγουδιών αποτελούν αγροτικές τελετουργίες για τη γονιμότητα της άνοιξης, τη παραγωγικότητα της γης και των κοπαδιών.

Τον δυτικότροπο χαρακτήρα του ενισχύει το γεγονός ότι εκτός από την αρχικά κοσμοπολίτικη σύνθεση της τοπικής αστικής τάξης ( έλληνες από τις παροικίες, αλλά και Άγγλοι, Γερμανοί κ.α ως αντιπρόσωποι ή επιχειρηματίες οι ίδιοι στο εμπόριο της σταφίδας) και η λαϊκή συμμετοχή στο καρναβάλι εκπροσωπείται κυρίως από την πολυάριθμη στη πόλη ιταλική παροικία ( φυγάδες από τη πατρίδα τους λόγω πολιτικών διωγμών) και από τους επτανήσιους που έχουν εγκατασταθεί σε αναζήτηση εργασίας στη Πάτρα.

Το Πατρινό καραναβάλι πορεύθηκε με αυτά τα ιταλικά, αστικά και «ευπρεπή» του χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο δυναμικό κι άλλοτε πιο υποτονικό, ανάλογα με τα συγκαιρινά του κάθε φορά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, ως το 1940. Στα χρόνια 1940 έως και το 1950 δεν έγινε καρναβάλι εξ αιτίας του πολέμου, της εχθρικής κατοχής και του εμφύλιου πολέμου που ακολούθησε στην Ελλάδα την απελευθέρωση από τους χιτλερικούς. Θα επαναλειφθεί από το 1951 με μια οργανωτική μόνο διαφοροποίηση: από εδώ και πέρα οργανωτής του είναι ο Δήμος της Πάτρας.

Η μετεξέλιξή του

Η μεγάλη ανατροπή, όμως, κυοφορήθηκε από τα σπλάχνα του και απηχεί έμμεσα τις κοινωνικές αλλαγές στα δικαιώματα και τις αντιλήψεις των νέων μετά το 1968 αν και εξωτερικά προέκυψε από δυο συμπτωματικά γεγονότα. Το 1966 στα πλαίσια του καρναβαλιού δοκιμάζεται ένα παιχνίδι: το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού από πληρώματα επιβατηγών αυτοκινήτων. Μετέχουν 94 μόνο άτομα που τα επόμενα χρόνια, καθώς τα αυτοκίνητα ως όρος συμμετοχής εγκαταλείπονται, θα διευρυνθούν. (Ανάμεσα στους 94 και ο παρουσιαστής Άλκης Στέας που από τον επόμενο χρόνο έως και το 1999 πολλά προσέφερε στον κρυμμένο θησαυρό και στο Πατρινό Καρναβάλι).

Το 1981 οι οικονομικές δυσκολίες του Δήμου για την παραγωγή σε επαρκή αριθμό καρναβαλικών αρμάτων για την μεγάλη παρέλαση οδηγούν ως αναγκαστική λύση στη συμμετοχή σε αυτή των «πληρωμάτων». Αυτό ήταν. Η συμμετοχή νέων στις ομάδες του κρυμμένου θησαυρού πολλαπλασιάζεται με ταχύτητα κι όταν ο οργανωτής Δήμος, μετά το 1987, αποδεχθεί κι ενθαρρύνει ανεπιφύλακτα το γεγονός η αύξηση της συμμετοχής γίνεται πια με γεωμετρική πρόοδο. Το Πατρινό Καρναβάλι γίνεται υπόθεση των νέων, μετεξελλίσεται σε πάνδημη γιορτή των πατρινών κι έτσι γνωρίζει μια θυελλώδη συνεχή ανάπτυξη σε όλες τις παραμέτρους του.

Η Διεθνής παρουσία του

Το Πατρινό Καρναβάλι έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με πολλά ξένα καρναβάλια. Έχει εκπροσωπηθεί με καρναβαλικές ομάδες ή αντιπροσωπείες στα καρναβάλια του Βιαρέτζο, της Νίκαιας, του Ντύσσεντορφ, της Κολωνίας, στη Τενερίφη, στο Βισμπάντεν και έχουν μετάσχει στις δικές του εκδηλώσεις συγκροτήματα ή αντιπροσωπείες από το Καρναβάλι του Νότιγχαμ του Λονδίνου, τη Νίκαια, το Βιαρέτζο, την Τενερίφη, το Τρίνιταντ ( 1988-1991).

Το 2000 και το 2001 επισκέφθηκε το καρναβάλι της Οζάκα στην Ιαπωνία ενώ το 1990 διεξήχθη στην Πάτρα το 10ο συνέδριο του Ιδρύματος ευρωπαϊκών καρναβαλικών πόλεων με συμμετοχή καρναβαλιών από 45 χώρες και των πέντε ηπείρων.

Οι πληροφορίες είναι από τις ιστοσελίδες του Πατρινού Καρναβαλιού www.carnivalpatras.gr

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010

Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι:Αποκριάτικος προορισμός για την Κρήτη

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι είναι ένας θεσμός Πολιτισμού και Δημιουργίας, τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσπαθεί κάθε χρόνο να ενισχύει και να εμπλουτίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αλλά, η πιο σπουδαία παράμετρος αυτού του θεσμού είναι ο εθελοντισμός, οι πινελιές του οποίου δίνουν τη διαφορά κάθε χρονιά! Μια πλατιά και αυθόρμητη προσφορά από ανθρώπους όλων των ηλικιών, που υποστηρίζουν με πάθος το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, το ενδυναμώνουν με αβίαστη και πληθωρική αγάπη, το πλουτίζουν με πρωτότυπες ιδέες και το βοηθούν ουσιαστικά με εθελοντική προσφορά εργασίας σε κάθε βήμα του, σε κάθε εκδήλωσή του!

Το Ρέθυμνο, μέσα από το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, προβάλλει την ιδιαίτερη ταυτότητα του ανθρώπινου δυναμικού του και αναδεικνύει την μακραίωνη ιστορία του και την πλούσια παράδοσή του.


Πολλά Χρόνια Πριν...

Ένας σχεδόν «αιώνας Καρναβάλι» μας κλείνει το μάτι και μας αποχαιρετά, δίνοντας την σκυτάλη στη νέα εποχή.

Στην πόλη μας, το όμορφο Αναγεννησιακό Ρέθυμνο, χρονολογούνται ήδη από το 1914 τα πρώτα στοιχεία χιουμοριστικών εκδηλώσεων. Απόκριες μιας άλλης εποχής, που έχει αφήσει το νοσταλγικό της άρωμα διάχυτο να μοσχοβολά ακόμη, με χορούς ρομαντικούς και τους Ρεθεμνιώτες να υποδέχονται με τις δέουσες τιμές την «Αυτού Εξοχότητα Βασιλέα Καρνάβαλο μέσα στην αταξία του ακράτητου γέλιου!»

Ένα έθιμο της παλιάς αυτής Ρεθεμνιώτικης Αποκριάς του περασμένου αιώνα, το «Κυνήγι του κρυμμένου Θησαυρού», γίνεται αφορμή, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, να δημιουργηθούν οι «Ομάδες» οι οποίες αργότερα, το 1993, προσκαλούνται από το Δήμο Ρεθύμνης, ως αρωγό και χρηματοδότη, να αναλάβουν, να στηρίξουν και να δώσουν δημιουργική πνοή στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, ένα Καρναβάλι που, στην αυγή του 21ου αιώνα, έχει καθιερωθεί επάξια ως το «Καρναβάλι της Κρήτης»!

Διαβάστε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Καστρινό Καρναβάλι 2010:Ξεκίνησε και ενθουσίασε

Μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου ,τα Τοπικά και Δημοτικά διαμερίσματα αποφάσισαν να διοργανώσουν Αποκριάτικες γιορτές.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 30 Ιανουαρίου και τέλειωσαν τη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ώστε να μη συμπέσουν χρονικά με την Αποκριάτικη παρέλαση του Ρεθύμνου και των άλλων Δήμων του Ν. Ηρακλείου και της Κρήτης (14-2-2010).

Η μεγάλη παρέλαση του Καρναβαλιού έγινε το Σάββατο 6-2-2010.Η παρέλαση είχε δυό κατηγορίες αποκριάτικων ομάδων.

Μια κατηγορία ήταν οι αποκριάτικες ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα όπως το έθιμο "Φανός" από την Κοζάνη, η παραδοσιακή ορχήστρα Χάλκινων "Κοζανίτικη Φανφάρα", οι "Μομόεροι" του Πόντου, οι Αράπηδες και οι Αρκούδες από το Βώλακα Δράμας, οι "Σπάρτακοι" του Δήμου Ξάνθης.Επίσης ομάδες από τα Καρναβάλια του Ρεθύμνου, της Γέργερης και της Παλιανής.

Μια δεύτερη κατηγορία ήταν οι ομάδες του Καστρινού Καρναβαλιού αποτελούμενες από μεταμφιεσμένους δημότες της πόλης που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόκληση - πρόσκληση για γλέντι.

Την Κυριακή 7-2-2010 , 4.000 παίκτες 190 ομάδων πηραν μέρος στο κυνήγι του κρυμένου θυσαυρού.

Ήταν μια πολύ καλή αρχή.Είναι σίγουρο ,επειδή η πόλη του Ηρακλείου διακρίνεται για το δυναμισμό των κατοίκων της , ότι γρήγορα , μετά την αναγκαία ωρίμανση, το Ηράκλειο θα είναι ένας νέος τόπος Αποκριάτικου προορισμού.

Το πλήρες πρόγραμμα του Καστρινού Καρναβαλιού


Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

Πάτρα, Ξάνθη, Ρέθυμνο:Τα Καρναβάλια συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των πόλεων

Τα καρναβάλια της Πάτρας, Ξάνθης και Ρεθύμνου είναι πασίγνωστα σε όλη την Ελλάδα. Θεωρούνται τα πλέον επιτυχημένα από πλευράς συμμετοχής.Μαζί με αυτό της Νάουσας ,με την δική του ιδιαίτερη ταυτότητα ,αποτελούν τη χρυσή τετράδα Ελληνικών καρναβαλιών.

Τις μέρες αυτές οι πόλεις απολαμβάνουν τη ενθουσιώδη συμμετοχή των κατοίκων στα αποκριάτικα δρώμενα με τις παρελάσεις και τα άρματα,τα χαρούμενα γλέντια και τα απίθανα ξενύχτια.Αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι μέσα από τη μαζική συμμετοχή στο αποκριάτικο ξεφάντωμα , με τη βοήθεια της βιωματικής εμπειρίας ,τροποποιούν την εικόνα που έχουν στο μυαλό για την πόλη τους που τώρα φαντάζει πιο ελκυστική και πιο ενδιαφέρουσα.

Αυτός ο αχτύπητος συνδυασμός δούναι και λαβείν δεν ελκύει μόνο τους κατοίκους αλλά και μια άλλη ενδιαφέρουσα ομάδα.Τους επισκέπτες."Θέλω και εγώ να είμαι εκεί" .Και ποιός αληθεια δεν θάθελε να μετέχει στο αποκριάτικο ξεφάντωμα απολαμβάνοντας το μασκάρεμα, το γλέντι και την ξεγνοιασιά.

Με αυτό τον τρόπο οι πόλεις αποκτούν ένα ξεχωριστό στοιχείο ταυτότητας πολλαπλά αξιοποιήσιμο.Δεν είναι μόνο η σημαντική εισροή χρήματος τις ημέρες των Καρναβαλιών. Είναι επίσης η διαφήμιση των επιχειρήσεων της περιοχής και των τοπικών προϊόντων, οι νέοι πελάτες στις επιχειρήσεις, η δημιουργία επενδύσεων και τελικά η συνοχή του κοινωνικού ιστού των πόλεων.

Σε επόμενες αναρτήσεις θα μας απασχολήσει η συμβολή των Καρναβαλιών στην οικονομική ζωή με τη βοήθεια συνεργατών από τους Δήμους Πάτρας, Ξάνθης και Ρεθύμνου.

Αυτές τις μέρες ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε το εορταστικό κλίμα και εύχομαι ο κάθε αναγνώστης του blog να "χαθεί" στην αποκριάτικη γλύκα κατακτώντας το δικό του Έβερεστ των απολαύσεων.

Πληροφορίες για το Πατρινό Καρναβάλι : www.carnivalpatras.gr
Πληροφορίες για το Καρναβάλι των Ερωτευμένων (Ξάνθη) δείτε: www.carnivalx.gr
Πληροφορίες για το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι δείτε: www.carnivalrethymno.com

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

Πατρινό Καρναβάλι: Ισχυρό στοιχείο ταυτότητας για την Πάτρα

Της Ανδριάνας Ζερβού.

Οικονομολόγος, MSc στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες. Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Πατρέων

Πατρινό Καρναβάλι:Ένας «ανοικτός» θεσμός με πάνδημο, ψυχαγωγικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα.
http://www.carnivalpatras.gr/

Αποτελεί το πλέον ισχυρό στοιχείο ταυτότητας της πόλης με ισχυρή παράδοση και ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με τα αποκριάτικα παγανιστικά έθιμα στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι καθαρά ιταλογενές. Είναι μία διαρκής κίνηση ανατροπής, ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας με υψηλή αισθητική και μπόλικη πολιτική σάτιρα. Είναι ο καθρέπτης της «αλήθειας» του εαυτού μας πίσω από τη μάσκα του καθωσπρεπισμού.

Ξεκίνησε πριν από 180 χρόνια, αρχικά ως χοροί μπαλ μασκέ από τα σπίτια των μεγαλοαστών. Στην αρχή της δεκαετίας του ’60 περνάει η οργάνωση του στα χέρια του Δήμου, γίνεται υπόθεση των πατρινών –ανεξαρτήτου ηλικίας & οικονομικής στάθμης-, ταυτίζεται με την πόλη της Πάτρας. Χρόνο με το χρόνο, γνωρίζει μια θυελλώδη συνεχή ανάπτυξη σε όλες τις παραμέτρους του (με 38.000 συμμετοχή μεταμφιεσμένων στη μεγάλη παρέλαση). Αναπτύσσεται και διαχέεται τεχνογνωσία από το Καρναβαλικό Συνεργείο σε κατασκευές αρμάτων και μικροκατασκευών, Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες ελεύθερης έκφρασης & δημιουργίας από ομάδες πολιτών με κατάθεση αξιόλογου έργου σε εφευρικότητα, δημιουργικότητα, σάτιρα και υψηλής αισθητικής. Τα παραπάνω αποτελούν και το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αξίζει το κόπο να δείτε http://www.datarc.gr/userfiles/Meleti_PatrinoKarnabali.pdf τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούν τα οικονομικά οφέλη του θεσμού «Πατρινό Καρναβάλι»

Θα αναφερθώ στα σημαντικότερα που προέκυψαν από την έρευνα:

 • 98,4% αναγνωρισιμότητα πανελλαδικά (brand awareness) !!!!!
 • στους 102.273 υπολογίζονται οι επισκέπτες του περυσινού καρναβαλιού, το 49,3% των επισκεπτών προέρχονται από την Αθήνα
 • το 37,5% των συμμετεχόντων στη μεγάλη παρέλαση είναι οικογένειες με παιδιά και το 42,5% νέοι και φοιτητές
 • το 42,2% των πατρινών φιλοξενούν κάθε καρναβάλι κάποιον επισκέπτη στο σπίτι τους
 • το καρναβάλι του 2009 οι επισκέπτες δαπάνησαν στην Πάτρα 17 εκατ. Ευρώ, ενώ οι συμμετέχοντες στα πληρώματα περίπου 2,5 εκατ. Ευρώ
 • το κράτος εισπράττει περίπου 3,3 εκατ. Ευρώ από ΦΠΑ που προκύπτει από το καρναβάλι
 • Ο ΔΗΜΟΣ ΔΑΠΑΝΑ περίπου 1,2 εκατ. Ευρώ για το σύνολο της διοργάνωσης και δημιουργούνται 251 θέσεις απασχόλησης

Μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Δήμο, η σύσταση Οργανισμού Καρναβαλιού που θα έχει σαν αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοργάνωση και προβολή του καρναβαλιού. Η αρχή έγινε. Ας χαρούμε για την ώρα το φετινό καρναβάλι και σε επόμενη ανάρτηση θα τεθούν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με:

 • το πώς αυτό το υψηλής αναγνωρισιμότητας «τοπικό πολιτιστικό προϊόν» θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάδειξη της Πάτρας ως Τουριστικού Προορισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • τις συνέργιες που θα πρέπει να αναπτυχθούν με άλλα γεγονότα της πόλης
 • το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών και ταυτόχρονα αποτελώντας πόλο έλξης επισκεπτών

Αξίζει, τέλος να δείτε http://www.facebook.com/group.php?gid=249026497135&ref=mf την Έκθεση Φωτογραφίας του Πατρινού Καρναβαλιού του Βασίλη Παπαϊωάννου, μια πρωτότυπη ζωντανή διαφήμιση που φιλοξενήθηκε και στους δρόμους της Αθήνας και τώρα στους δρόμους της Πάτρας.