Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010

H Βαρκελώνη ξανασχεδιάζει την Τουριστική της πολιτική

Τα ισχυρά brand names πόλεων σε όλο τον κόσμο δε δημιουργούνται τυχαία.Κρύβουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς, παρακολούθηση στόχων, κοινωνική διαβούλευση , μετρήσιμα αποτελέσματα και διαρκείς επανασχεδιασμούς πλάνων.
Το παράδειγμα της Βαρκελώνης επανέρχεται διαρκώς στις συζητήσεις όσων μετέχουν σε ομάδες διοίκησης πόλεων σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα.
Η ομάδα του blog , city-branding ,παρακολουθεί διαχρονικά τις προσπάθειες του Δήμου της Βαρκελώνης στους τομείς του Στρατηγικού σχεδιασμού και των Ψηφιακών δράσεων.
Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό της νέας Τουριστικής πολιτικής της πόλης της Βαρκελώνης με τίτλο "Στρατηγικό πλάνο Τουρισμού για τη πόλη της Βαρκελώνης 2015".

Σας παρουσιάζουμε τα κεφάλαια ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΤΟΧΟΙ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Την μετάφραση έκανε ο Μανώλης Τσαγκαράκης, MA Money, Banking & Finance, Οικονομολόγος στο Δήμο Ηρακλείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τουρισμός, στις διαφορετικές μορφές του, έχει καταστεί ένα φαινόμενο με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις που αναπτύχθηκε ταχύτατα με αποτέλεσμα να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Αφενός, ο τουρισμός έχει καταστεί ένα από τα κυριότερα μέσα για την ενίσχυση της εικόνας της πόλης και της περιοχής σε ολόκληρο τον κόσμο, και από την άλλη, τα επίπεδα των επισκεπτών και τουριστών αυξήθηκαν απότομα στη Βαρκελώνη τα τελευταία 15 χρόνια, γεγονός που σίγουρα αποδεικνύει τη σημασία και τη ζωτικότητα της πόλης.
Η φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων το 1992 έ, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να προωθηθεί και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. Η αρχική ώθηση που δόθηκε από την εκδήλωση αυτή ενισχύθηκε από τη συνεχή, αφοσιωμένη εργασία του τομέα του τουρισμού της πόλης, ο οποίος είναι έκτοτε υπό την ηγεσία της Κοινοπραξίας Turisme de Barcelona .
Η Κοινοπραξία Turisme de Barcelona ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και των λειτουργικών και οργανωτικών στρατηγικών για την προώθηση της ανάπτυξης του τουρισμού στην πόλη. Η Turisme de Barcelona συστάθηκε για να ακολουθήσει τους στόχους αυτούς, και ενέκρινε στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τον τουρισμό. Από τότε η κοινοπραξία έχει εργαστεί σκληρά για να διατηρήσει την εξαιρετική θέση της Βαρκελώνης στις αγορές αυτές.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 15 χρόνων από την ίδρυσή της, η Turisme de Barcelona συνέχισε να αναπτύσσεται και να καθορίζει τα διάφορα προγράμματα και τις εκδηλώσεις που έχουν βοηθήσει ώστε να γίνει δυνατή η μετατροπή της Βαρκελώνης στην Ευρωπαϊκή πόλη που έχει αναπτυχθεί στο μέγιστο στον τομέα του τουρισμού. Από το 1987, η Βαρκελώνη έθεσε σε εφαρμογή μια σειρά από στρατηγικά σχέδια με οικονομικό και κοινωνικό στόχο ο οποίος έχει πρόσφατα συμπεριλάβει το σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής. Αυτή η μακρά διαδικασία επέφερε μια πλούσια και ευρεία γνώση του στρατηγικού σχεδιασμού για την πόλη.
Σήμερα, η Βαρκελώνη έχει καθιερωθεί ως το σημείο αναφοράς σε όλο τον κόσμο για τα αξιοθέατα και τους προορισμούς της. Στις μέρες μας η τουριστική δραστηριότητα επηρεάζει τη δυναμική της πόλης με αποτέλεσμα να γίνει ένας από τους κύριους οικονομικούς πυλώνες της. Έχοντας επιτύχει αυτό το βαθμό ωριμότητας και επιτυχίας, η Βαρκελώνη είναι σε θέση να αναλάβει νέες προκλήσεις και προτάσεις που απαιτούν μια βαθιά διαδικασία προβληματισμού. Αυτή η διαδικασία προβληματισμού θέτει μια σειρά από καίρια ερωτήματα, όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των τουριστών της πόλης αν μπορεί να φιλοξενηθεί, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται, τι είδους επίδραση έχει η ανάπτυξη του τουρισμού και τι μέλλει γενέσθαι όσο αφορά την πόλη.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις πτυχές, το Δημοτικό Σχέδιο Δράσης (MAP), που καταρτίζεται από το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης για την περίοδο 2008-2011 και εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2008, περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους και άξονες δράσης:

Βασικούς τομείς δράσης 4. Οικονομική ανάπτυξη και την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας.
Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε ένα μοντέλο ποιότητας τουρισμού το οποία θα ενσωματωθεί με την πραγματικότητα της πόλης με τη συναίνεση των εμπλεκομένων τομέων.


Βασικούς τομείς δράσης 10. Ηγεσία

Η Βαρκελώνη θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, μέσω της προώθησης της πόλης ως διεθνής χώρος για εκθέσεις, συνέδρια και συνέδρια.

Όσον αφορά τον τουρισμό, το Δημοτικό Σχέδιο Δράσης καθιερώνει μια γραμμή δράσης που καθορίζει την αποστολή του και περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς στόχους που κατοχυρώνει μια σειρά μέτρων.

Γραμμή δράσης 3,8 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για να ενισχυθεί το προφίλ της Βαρκελώνης ως τουριστικού προορισμού και να ενισχύσει τη θέση της παγκοσμίως, τονίζοντας τις πτυχές που καθιστούν την πόλη διαφορετική καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας του τουρισμού, με παράλληλη βελτίωση των μηχανισμών για τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού στην πόλη, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και με τη μεταλαμπάδευση των θετικών παραγόντων του.
Στόχος 1
Για την προώθηση ενός μοντέλου τουρισμού που θα ενισχύσει την ισορροπία μεταξύ των τοπικών κατοίκων και των τουριστών, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες και την ταυτότητα της πόλης.
Στόχος 2
Για την ενίσχυση του οικονομικού αντίκτυπου του τουρισμού.
Στόχος 3
Για να εδραιώσει την εικόνα της Βαρκελώνης, σε όλο τον κόσμο.
Στόχος 4
Για την προώθηση της προσβασιμότητας στην πόλη για τους τουρίστες και την προώθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων για την υποδοχή των επισκεπτών και την κινητικότητα εντός της πόλης.
Μεταξύ των διαφόρων μέτρων που προβλέπονται, τονίζουμε τα μέτρα που αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο:
3.8.11.
Θα καταρτιστεί ένα στρατηγικό σχέδιο τουρισμού με επίκεντρο τους τομείς που εμπλέκονται το οποίο θα εξετάσει την ανάγκη για προγραμματισμό της ικανότητάς μας για τη φιλοξενία των τουριστών και την εγγύηση της ποιότητας και της βιωσιμότητας του τομέα των επιχειρήσεων της πόλης.
Συν τοις άλλοις, είναι μόλις δύο χρόνια από τότε που η Καταλανική κυβέρνηση θέσπισε για πρώτη φορά Στρατηγικό Σχέδιο του Τουρισμού για την Καταλονία, με την ονομασία «Ορίζοντας» (Horizon) 2010, το οποίο περιλαμβάνει 10 προγράμματα δράσης τα οποία περιέχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Από την πλευρά του, το ισπανικό Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ενέκρινε πρόσφατα το ισπανική Σχέδιο Τουρισμού, «Ορίζοντας 2020».
Ως επακόλουθο των γεγονότων αυτών, η διοικούσα αρχή στο δημοτικό συμβούλιο ανέθεσε στην Κοινοπραξία Turisme de Barcelona να εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της πόλης της Βαρκελώνης. Ως οργάνωση λοιπόν επιφορτισμένη με την προώθηση της πόλης σαν τουριστικό προορισμό, η Turisme de Barcelona εστιάζει τις δραστηριότητές της στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και της ποιότητας της ζωής στη Βαρκελώνη και να λειτουργήσει με κριτήρια τα οποία θα δώσουν ώθηση ώστε να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση σε ολόκληρο τον τομέα του τουρισμού.


ΣΤΟΧΟΙ
Η τρέχουσα κατάσταση και η εμπειρία της Turisme de Barcelona, συνθέτουν τη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μοντέλο του τουρισμού της πόλης που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των μελλοντικών στρατηγικών για την ανάληψη δράσης για τη διατήρηση και την αύξηση του ενδιαφέροντος της κοινότητας, τους οικονομικούς τομείς, τα διάφορα ιδρύματα, τους επισκέπτες και τους τουρίστες.
Ταυτόχρονα, το σχέδιο θέλει να «εμπλέξει» του πολίτες με επιτυχία στο πρόγραμμα δράσης του τουρισμού της Βαρκελώνης, προσπαθώντας να οικοδομήσει τη βάση ενός μοντέλου τουρισμού που ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών , διατηρώντας τις αξίες της πόλης.
Το Στρατηγικό Σχέδιο θα καθορίσει τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν από τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα της πόλης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και συνεχή επιτυχία στο μέλλον.
Η Κοινοπραξία Turisme de Barcelona έχει μια σαφή επιθυμία να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις και γνώμες σχετικά με τον τουρισμό, και είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη Στρατηγική Τουρισμού και του Σχεδίου Πόλης της Βαρκελώνης, υιοθετώντας μια σειρά αρχών και στόχων που θα εμπνεύσουν και θα υποστηρίξουν το ίδιο το σχέδιο. Αυτές οι βασικές αρχές μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
Η έμφαση στην δική της ταυτότητα ως διαφορική αξία και αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οικονομική, εξετάζοντας θέματα όπως η βελτίωση μελλοντική ανταγωνιστικότητα των εμπλεκόμενων τομέων, η ισορροπία μεταξύ τους, καθώς και νέοι τομείς ώστε να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Κοινωνικές, εξετάζοντας θέματα όπως η ισορροπία στη σχέση μεταξύ της τοπικής κοινότητας και τους τουρίστες, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, με τη συμμετοχή της κοινότητας, την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την ευαισθητοποίηση στο φαινομένου του τουρισμού.
Περιβαλλοντικές, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές όπως ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που μπορούν να φιλοξενηθούν ή τα όρια της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Η ανάγκη να εργάζονται παράλληλα και σε συμφωνία με την τοπική κοινωνία, τους οικονομικούς τομείς και φορείς από την αρχή και καθ 'όλη τη διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής ως προς το μέλλον του τουρισμού στην πόλη, στα πλαίσια της διαδικασίας της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Εδαφικής ισορροπίας.
Η ανάγκη να δημιουργηθούν νέοι πόλοι έλξης, ώστε να εξισορροπηθούν οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από τις όλες τις τουριστικές δραστηριότητες.
Ποιότητας, καινοτομίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η καινοτομία και η ποιότητα πρέπει να είναι οι βασικές πτυχές για τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη διαχείριση τους, την παροχή και την εμπορία τους.
Gearing
Γνωρίζοντας τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των σημερινών και των δυνητικών αγορών θα είναι στοιχεία σημαντικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς του τουρισμού στη πόλη.
Ορίζοντας 2015
Οι στόχοι της κάθε διαδικασίας σχεδιασμού πρέπει να είναι μετρήσιμοι σε χρόνο και, για το λόγο αυτό, πρέπει να έχει σημείο εκκίνησης και τερματισμού. Γι’ αυτό το σχέδιο θα πρέπει να καθορίσει τους μελλοντικούς στόχους και τις δράσεις για το χρονικό ορίζοντα μέχρι 2015, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την αξιολόγηση και τον προβληματισμό σχετικά με την εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας της πόλης.
Εν ολίγοις, οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς ενδιαφέροντος:
  • Τον καθορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από τουριστικές δραστηριότητες για την ίδια την πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες εκφάνσεις της, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
  • Να προβληματιστούν σχετικά με το μοντέλο του τουρισμού στη Βαρκελώνη.
  • Για να ρυθμιστεί η ανάπτυξη του τουρισμού της Βαρκελώνης μέσα σε ένα πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Προκειμένου να τονωθεί η θετική συμμετοχή της κοινότητας στο έργο του τουρισμού της πόλης


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίστηκε με βασική προϋπόθεση την εφαρμογή ενός ευέλικτου - μεθοδολογικού στυλ. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια διαδικασία προβληματισμού με θέματα για τον τουρισμό και την πόλη, εμείς οι ίδιοι με βάση τα κριτήρια, τα μέσα και τα συστήματα έμφυτα στη στρατηγική προσέγγιση η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί αυστηρά στα μέτρα και την πραγματικότητα της Βαρκελώνης, ακολουθώντας πιστά το ύφος του έργου που επιτεύχθηκε κατά την εκπόνηση των στρατηγικών σχεδίων της πόλης.

Το σχέδιο πρέπει να είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις ειδικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τουριστικών και μη παραγόντων του τουρισμού στην πόλη, αποφασίζοντας μέσα και έξω της πόλης, για να καταστήσει δυνατή την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού μελλοντικού σχεδίου προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, η θεμελιώδης πτυχή της εκφώνησης του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η ενεργός συμμετοχή των κύριων παραγόντων και θεσμικών οργάνων οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στην προώθηση του τουρισμού στην πόλη, καθώς και την τοπική κοινότητα.

Τέλος, μια σειρά από στρατηγικές θα πρέπει να καθιερωθούν ώστε να καθοδηγήσουν τις ενέργειες των ανθρώπων για τον τουρισμό. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι γραμμές δράσης θα έχουν επιτυχία και μπορούν να εφαρμοστούν και να ληφθούν υπόψη από το καθένα, μπορεί να δημιουργηθούν μόνο με συναίνεση και αμοιβαία κατανόηση.Πρώτη φάση: Ανάλυση
Σεπτέμβρης 2008 με Οκτώβριο 2009


Η πρώτη φάση, κατά την οποία έχουμε αναπτύξει την ανάλυση και διάγνωση μας, καλύπτει την περίοδο από Σεπτέμβριος 2008 με Οκτ. 2009.

Ανάλυση
• Για να αποκτήσουμε σαφή και αντικειμενική πληροφόρηση (επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης).
• Για να ανακαλύψουμε τις αντιλήψεις των διαφόρων φορέων της πόλης και του τουριστικό τομέα (κοινότητα, τομείς, ιδρύματα, οι τουρίστες ...).
• Για να γνωρίζουμε με ποιους ανταγωνιζόμαστε.
• Για να δομήσουμε βασικές πληροφορίες στη μετέπειτα διάγνωση και τη λήψη αποφάσεων.


Στρατηγική διάγνωση

Η διάγνωση θα καταρτίσει την τρέχουσα εικόνα του τουρισμού στην Βαρκελώνη, με έμφαση στις νευραλγικές (στρατηγικές) πτυχές χρήσιμες για την κατάρτιση προτάσεων για να ενεργήσουμε (προγράμματα). Οι παράγοντες που εμπλέκονται (κοινότητα, τουριστικός τομέας, ιδρύματα, εμπειρογνώμονες ...) θα λάβουν μέρος, και μετά τη διεξαγωγή της Ανάλυσης SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές), θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για δράση .

Δεύτερη φάση: Στρατηγικό Μέρος. Προτάσεις
Οκτώβριος 2009 με Ιούλιο 2010

Μετά την επίτευξη συναίνεσης για την διάγνωση, πάντα με τα υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής και συμφωνίας, θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε το λειτουργικό μοντέλο για τον τουρισμό, τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης για τον τουρισμό στην πόλη, έτσι ώστε να εισέλθουμε σε μια νέα δεύτερη φάση της συμφωνηθείσας διαχείρισης για τον τουρισμό στην Βαρκελώνη .


Ομάδες συνεργασίας

Ένας από τους τρόπους για την πραγματοποίηση της διάγνωσης παράλληλα με τη συμμετοχή της κοινότητας στη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τουρισμό και την πόλη, είναι να δημιουργήσει μια σειρά από Ομάδες συνεργασίας, που θα αποτελούνται από 100 άτομα με σκεπτικιστές και άτομα που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη Βαρκελώνη . Το ενδιαφέρον αυτών για προβληματισμό δεν αντιπροσωπεύει μόνο το έναυσμα για το Στρατηγικό Σχέδιο, αλλά και την άνθιση των κύριων πτυχών στα κρίσιμα βασικά θέματα του τουρισμού στην Βαρκελώνη.


Οι έξι ομάδες συνεργασίας συναντήθηκαν μεταξύ 1ης και 8 Οκτώβρη 2008, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών αυτών πτυχών καθώς και θεμάτων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού στην Βαρκελώνη .

Οι ομάδες αποτελούνταν από 100 άτομα με ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών (στοχαστές, στελέχη από τον τομέα του τουρισμού, της πόλης, διάφοροι διαχειριστές των υποδομών παροχής υπηρεσιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών φορέων, η κοινότητα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και διάφοροι πολιτικοί). Οι συμμετέχοντες είχαν κοινό παρονομαστή: την πόλη της Βαρκελώνης.

Η αντίθετες και κοινές κριτικές απόψεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι αυτοί θα χρησιμεύουν για τη δημιουργία των γραμμών του έργου του Στρατηγικού Σχεδίου που θα επικεντρωθούν κατά τους επόμενους μήνες.


Κύρια θέματα που καλύπτονται από τις ομάδες συνεργασίας:
• Σχέση μεταξύ του τουρισμού και της κοινότητας
• Η αντίληψη για τα λάθη και τις αδικίες. Ανάγκη για τη συνδιαλλαγή και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
• Τουρισμός και μοντέλο διαχείρισης
• Συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου: ολοκληρωμένη διαχείριση - συσχετισμός μεταξύ του τουρισμού και της πόλης.
• Εδαφική εξισορρόπηση και διαφοροποίηση
• Η αποκέντρωση, μητροπολιτική πόλη, πρωτεύουσα της Καταλονίας
• Υποδομές και εσωτερική κινητικότητα
• Υποδομές υποδοχής, φιλοξενίας και διανομή του τουρισμού.
• Εικόνα του Τουρισμού
• Ταυτότητα, πολιτισμός και πολιτιστικής κληρονομιά, το κύρος Βαρκελώνη σε όλο τον κόσμο.
• Επαγγελματισμός
• Ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών. Σταθερότητα της απασχόλησης και εξειδίκευση.

Ο τουρισμός και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Ο οργανισμός τουρισμού και το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου αποτελούνται από 300 σημαντικά άτομα που καθοδηγούν την Βαρκελώνη και τη χώρα στο σύνολό της, από την άποψη του τουρισμού και της πόλης. Ο Οργανισμός τουρισμού και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου έχουν σκοπό να συγκεντρώνουν και να μοιράζονται γνώμες και γνώσεις.

Οι απόψεις αυτών των θεσμικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών, πολιτικών, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, παράγοντες από τον όλους τους τομείς καθώς και μέλη της τοπικής κοινότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδίου προβληματισμού.

Η δημιουργία του Οργανισμού Τουρισμού και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου θα μας δώσει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε σκέψεις για τον τουρισμό στην Βαρκελώνη στους τομείς της ανάλυσης και διάγνωσης. Η συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου ως συμβουλευτικού οργάνου για τη διαβούλευση του από κοινού προβληματισμού γίνεται ένας σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής.

Σαν μέλη του Οργανισμού Τουρισμού και του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα ακόλουθα όργανα:

• Μέλη της Turisme de Barcelona εκτελεστικής επιτροπής
• Στοχαστές Urban
• Ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες του τουρισμού
• Οι διαχειριστές υποδομής
• Ιδρύματα
• «Παραγωγοί» Προϊόντων: πολιτισμού, αθλητισμού, ιατρικού τομέα, εκπαίδευσης
• Φορείς του τομέα του Τουρισμού (καταλύματα, υπηρεσίες, υπηρεσίες, μεταφορές ...)
• Έμποροι, εστιατόρια και μπαρ
• Πολιτικοί εκπρόσωποι από περιοχές της πόλης
• Πολιτικοί εκπρόσωποι από τις δημοτικές ομάδες
• Κοινωνική φορείς
• Οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς

Η πρώτη ενέργεια που πραγματοποίησαν ήταν η έκδοση του ερωτηματολογίου για τα θέματα που θα συζητηθούν από τις ομάδες συνεργασίας Ο σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να εξετάσει και να συγκεκριμενοποιήσει τις γνώμες και τις δηλώσεις των μελών των ομάδων αυτών.

Έχουμε λάβει 160 απαντήσεις συνολικά, και η ανάλυσή τους μας έδωσε ενδιαφέρον στοιχεία όσον αφορά τις απόψεις σχετικά με τον τουρισμό και ο συσχετισμός του με την πόλη.

Επιτροπές εργασίας

Οι επιτροπές εργασίας ξεκίνησαν κατά τη διάγνωση και τη φάση της ανάλυσης και έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός κοινού διαλόγου, καθώς και την ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ του τουρισμού και της πόλης. Οι επιτροπές αποτελούν μια βασική ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις των παραγόντων που εμπλέκονται στον τουρισμό και την πόλη.

Κάθε Επιτροπή εστιάζει τη συζήτησή της σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με στόχο την προβολή των ισχυρών σημείων αλλά να αναφερθούν και οι κρίσιμες πτυχές του εν λόγω αγαθού, η οποία βασιζόμενη σε μια ολοκληρωμένη και οριζόντια θεώρηση του τουρισμού και της πόλης.

Οι αξιολογήσεις που λαμβάνονται από τη σχετική επιτροπή θα συμβάλουν σημαντικά στη διάγνωση που θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2009.

Θα υπάρχουν 11 Επιτροπές Εργασίας, οι οποίες κατατάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: Περιφερειακές, Κλαδικές και Επιτροπές προϊόντων.

Περιφερειακές Επιτροπές
. Τουριστική Επιτροπή της Ciutat Vella
. Η Επιτροπή Διαμερισμάτων της Βαρκελώνης
. Μητροπολιτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
. Επιτροπή «Βαρκελώνη, Πρωτεύουσα της Καταλονίας»


Κλαδικές Επιτροπές
. Εστιατόρια και μπαρ
. Διαμονή
. Εμπόριο

Επιτροπές προϊόντων
. Τουρισμός και Πολιτισμός
. Τουρισμός και Επιχειρήσεις

Πάνω από 250 άτομα συμμετείχαν στις 11 Επιτροπές Εργασίας. Το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν εσκεμμένα ποικίλες, προκειμένου να συγκεντρωθούν ποικίλες απόψεις και σκέψεις σχετικά με τον τουρισμό στην Βαρκελώνη . Τα μέλη της περιλαμβάνουν εκπροσώπους από τις ενώσεις από τις γειτονιές, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέλη που προέρχονται από τους τομείς: διαμονή (ξενοδοχεία, τουριστικά διαμερίσματα, αίθουσες διαμονής σπουδαστών, κ.λπ.), τα μέλη του εμπορίου, των εστιατορίων και των μπαρ, ταξιδιωτικά γραφεία, εκπροσώπους από πολιτιστικού τομέα της πόλης και των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων, καθώς και επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της πόλης.

Οι επιτροπές περιλαμβάνουν, επίσης, μέλη που προέρχονται από το Turisme de Barcelona, εκπρόσωπους από το Εμπορικό Επιμελητήριο, διευθυντές και διευθυντικά στελέχη από τα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα και περιοχές, καθώς και από τη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης, εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και της Γενικής Κυβέρνησης της Καταλονίας, της Διεύθυνσης για τον τουρισμό, και άλλους δημόσιους φορείς και ιδρύματα από τη Βαρκελώνη και την υπόλοιπη Καταλονία . Άλλα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους, συμβούλους για τον τουρισμό και την πόλη. Η ποικιλομορφία αυτών των φωνών επιτρέπει να προβαίνουν σε ευρείες και εποικοδομητικές συζητήσεις.

Κάθε ομάδα εργασίας της Επιτροπής έχει έναν πρόεδρο και ένα γραμματέα.
Ο πρόεδρος είναι μια επιφανής προσωπικότητα από την πόλη και τη χώρα (έχοντας σαν κριτήρια επιλογής πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές τους), ενώ ο γραμματέας είναι επίσης ένας ειδικός στο θέμα.

Κάθε επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές: ο πρώτος γύρος των συνόδων έλαβε χώρα από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου.
Ο δεύτερος γύρος έλαβε χώρα από τις 14 μέχρι 27 Μαΐου.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου θα περιλαμβάνουν νέες συναντήσεις σκοπό τον καθορισμό των προτάσεων και στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για δράση.

Μελέτες και παραγωγή γνώσης

Πληροφορίες

Πρώτα απ 'όλα, προκειμένου να παράσχει αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη σημερινή κατάσταση του τουρισμού στην πόλη και να προσδιορίσουν τις ελλείψεις των βασικών πληροφοριών - αυτό θα καθορίσει την ουσιαστική ανάγκη για πρωτογενή στοιχεία - θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε σήμερα.

Έρευνα, εκθέσεις και ειδικές μελέτες

Διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών που αφορούν τον τουρισμό στην Βαρκελώνη προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να αναλύσει την κατάσταση του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, είμαστε στην προώθηση της γνώσης μας για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας στην πόλη, που αποτελεί επίσης τη βάση για την ανάλυση της κατάστασης.

Μελέτη του οικονομικού αντίκτυπου του τουρισμού στην Βαρκελώνη

• Η ποσοτικοποίηση του αριθμού των επισκεπτών στη Βαρκελώνη
• Ανάλυση της συγκριτικής αξιολόγησης και βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο
• Στατιστική Μελέτη Delphi για τις τάσεις του τουρισμού της πόλης και τη σχέση τους με τη Βαρκελώνη
• Μελέτη της διαδικτυακής παρουσίας της Βαρκελώνης ως τουριστικού προορισμού
• Η παρουσία της Βαρκελώνης σε όλο τον κόσμο και στις αγορές
• Μελέτη της γνώμης των ομάδων (καταλύματα, εστιατόρια και μπαρ, το εμπόριο, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις)
• "Εξωτερικές κεραίες" μελέτη πηγών από το εξωτερικό (ισπανικά Τουριστικά Γραφεία, τα Κέντρα Προώθησης Τουρισμού, τα Κέντρα Προώθησης Επιχειρήσεων, Προξενεία...)

Ειδικές τεχνικές ομάδες

• Θα διεξαχθεί Σύνοδος των μικρών τεχνικών ομάδων και θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλύσουν ένα ειδικό θέμα.
• Ομάδα Ποιότητας και επαγγελματισμού (Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης)
• Μεταφορές στην πόλη και την προσβασιμότητα
• Ασφάλεια
• Turisme 2,0

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Έλεγχος και διαχείριση του σχεδίου
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σχεδίου θα αποτελείται από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, πολιτικών ομάδων και των οργανώσεων-μελών της Turisme de Barcelona και άλλους εκπροσώπους του τομέα του τουρισμού και της πόλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Σχεδίου.
Τεχνική επιτροπή
Η Τεχνική Επιτροπή είναι μια μόνιμη ομάδα που αποτελείται από τον γενικό διευθυντή και άλλα μέλη της Turisme de Barcelona και ο διευθυντής του συντονισμού και των στρατηγικών προγραμμάτων από το Οικονομικό Τμήμα Προώθησης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της δυναμικής της διαδικασίας του σχεδίου.
Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδίου
Έχει συσταθεί ειδικά για το σχέδιο, το Γραφείο αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα η οποία θα εργάζεται μόνιμα για να διαχειρίζεται και καταρτίζει το σχέδιο.
Τομείς εργασίας και συμμετοχής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Υπηρεσία Σχεδιασμού θα λάβει ενημέρωση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα του τουρισμού οι οποίοι θα απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή, για να συνεισφέρουν τις απόψεις τους και να επανεξετάσουν τη διαδικασία και το έργο του Στρατηγικού Σχεδίου.
Στρατηγικό Σχέδιο Βαρκελώνης
Με την πάροδο του χρόνου μετά την ενεργοποίηση του σχεδίου, θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του στρατηγικού σχεδίου Βαρκελώνης, γνωρίζοντας ότι τα πορίσματά σχετικά με την ανάλυση και διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Βαρκελώνη θα είναι επωφελής για την ομαλή διεξαγωγή της Στρατηγικής Τουρισμού και το Σχέδιο Πόλης της Βαρκελώνης. Ο συντονισμός αυτός θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του σημερινού σχεδίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού προβληματισμού για την πόλη (και τη μητροπολιτική περιοχή) θα κρατήσει πολλά χρόνια.
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο
Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από καθηγητές από τα πανεπιστήμια της Καταλονίας οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς σχετικά με τον τουρισμό και την πόλη. Ο στόχος είναι να ασκούν συμβουλευτικό ρόλο, να φέρουν διεπιστημονική γνώση, και να παρέχουν υποστήριξη για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου και να εξετάσει σε βάθος τα θέματα του τουρισμού της πόλης.
Διάφοροι φορείς και ιδρύματα
Μπορούμε να εξετάσουμε τη συμμετοχή πολλών φορέων και ιδρυμάτων, όπως το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και η Τοπική Ατζέντα 21, οι οποίοι θα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στον προβληματισμό σχετικά με τον τουρισμό και την πόλη που προωθούνται από το Στρατηγικό Σχέδιο.
Ένας Μόνιμος σύνδεσμος θα συσταθεί καθ 'όλη τη διάρκεια του σχεδίου. Θα έχει διπλό στόχο:
  • Για να συγκεντρώσει τις γνώμες ορισμένων ομάδων: κοινότητα, εργαζόμενων κτλ
  • Για να επιλέξει τις μελέτες και έρευνες που ήδη διεξάγονται ή θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.