Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Ιδρύεται Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου

Τη συμμετοχή του δήμου Δέλτα στο «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, με ταυτόχρονη λύση και εκκαθάριση της «Π.Ο.Α.Υ ΑΕ» που λειτουργούσε έως τώρα.
Στο Δίκτυο, που θα έχει μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα συμμετέχουν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Δέλτα, ο δήμος Θερμαϊκού και ο δήμος Αλεξάνδρειας. Η έδρα του Δικτύου θα βρίσκεται στο δήμο Δέλτα.
«Εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη δράση είναι να βοηθήσουμε τους υδατοκαλλιεργητές να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ιδίως στον εξαγωγικό τομέα. Παράλληλα, να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, όχι μόνο από οικολογική ευαισθησία αλλά και γιατί αποτελεί πηγή εργασίας και πλούτου για το Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης» δήλωσε ο δήμαρχος Ευθ. Φωτόπουλος.
Σκοπός του Δικτύου είναι στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στον Θερμαϊκό Κόλπο, η διαχείριση των αλιευμάτων και των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, η ορθολογική διαχείριση και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η ενίσχυση του ρόλου και της θέσης των απασχολούμενων στον τομέα αυτόν.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπικές Κοινωνίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα την Εποχή της Κρίσης

Συμπεράσματα - Προβληματισμοί για το Παρόν και το Μέλλον 

#Μαρία Παπαδάκη*

H παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία επήλθε ως απόρροια μιας σειράς γεγονότων όπως η χρεωκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Αμερική το 2008, η δραματική υποχώρηση της κτηματομεσιτικής αγοράς, αλλά και η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει επηρεάσει με τρόπο καταλυτικό την ελληνική πραγματικότητα και την έχει οδηγήσει σε ένα κομβικό σημείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πλέον και ως αλλαγή εποχής.
Η κλιμακούμενη οικονομική κρίση, με οδυνηρές συνέπειες για την ελληνική επιχειρηματική δράση, σε συνδυασμό με την παρούσα μεταναστευτική κρίση, οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο μέσα από το πρόσταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό κυρίως επίπεδο, με την υιοθέτηση μιας σειράς καλών πρακτικών.

Αυτού του είδους οι πρακτικές αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο μελέτης του παρόντος βιβλίου, με εστίαση σε θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές μεθόδους πολιτισμικής διαχείρισης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο δεν κατέγραψε απλώς την τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα της πολιτισμικής διαχείρισης, αλλά παρουσίασε καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές από το διεθνές επίπεδο, πολλές από τις οποίες μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και να συμβάλουν σε μια αναμόρφωση της αντίληψης και του μοντέλου πολιτισμικής διαχείρισης με τρόπο συστηματικό και ολιστικό. Οι προτάσεις αυτές μπορούν σε μεγάλο βαθμό να υλοποιηθούν και σε εποχή κρίσης, καθώς δεν στηρίζονται μόνο σε οικονομικές παραμέτρους και στη διάθεση οικονομικών πόρων, αλλά κατά κύριο λόγο στη συγκροτημένη και οργανωμένη προσπάθεια, στην αποτελεσματική κατανομή δυνάμεων, στη δημιουργία συνεργιών και στη χάραξη στρατηγικής.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Το Μουσείο ως Ποιότητα, Εμπειρία, Αστικό Σύμβολο Και Ήπια Δύναμη.

Παραδείγματα Από Τη Διεθνή Και Εγχώρια Μουσειακή Πρακτική*

#Μάρλεν Μούλιου.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών − Διεθνής Επιτροπή για τις Συλλογές και Δραστηριότητες των Μουσείων Πόλεων (CAMOC-ICOM)  

Στη σύγχρονη εποχή διαμόρφωσης διεθνικών πόλεων-κρατών, οι πόλεις δέχονται συνεχείς πιέσεις να αναδείξουν το μοναδικό συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι άλλων πόλεων, κατακτώντας μια θέση υψηλής προτίμησης στη συνείδηση και τις επιλογές οργανισμών, επιχειρήσεων, πολιτών και τουριστών, είτε ως καλές επιλογές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων είτε για τη διαμόρφωση πολιτιστικών υποδομών και δράσεων,για επιλογή μόνιμης κατοικίας ή/και για ψυχαγωγικές αποδράσεις, με κεντρικό στόχο την κατάκτηση της ποιότητας σε επίπεδο συλλογικό και ατομικό, τόσο στο επιχειρείν όσο και στο ευ ζην. Όπου υπάρχουν πόλεις υπάρχουν και μουσεία, τα οποία ανέκαθεν είχαν μια δυναμική δημόσια εικόνα ως πεδία έκφρασης και έκθεσης σημαντικών ιδεών που κα-θώρησαν τις κοινωνίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 με την υιοθέτηση του νέου ορισμού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων για το μουσείο, η γενεαλογία της αλλαγής, που καθόρισε τα μουσεία κατά την τελευταία τριαντακονταετία, αναπτύχθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις. 
Αυτές σχηματικά αντιστοιχούν σε τρεις βασικές εκδοχές του μουσείου: 
το μουσείο ως ποιότητα, το μουσείο ως εμπειρία και συμβολικό τοπόσημο στον αστικό χώρο, και το μουσείο ως συμπυκνωτής ήπιας δύναμης με επιρροή και εκτόπισμα στην κοινωνία. 
Στο παρόν κείμενο, θα επιχειρηθεί ένας συνθετικός σχολιασμός της πρόσφατης μουσειακής πραγματικότητας, διεθνούς και εγχώριας, στη βάση αυτής της τριμερούς γενεαλογίας, με εστίαση σε επιλεγμένα θεσμικά παραδείγματα και μουσειακές δράσεις, που φωτίζουν περισσότερο τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης.

Τρίκαλα : Από το Ντάτσουν στο Ίντερνετ

Πιο κοντά στην πληροφορική έφερε Τρικαλινούς Ρομά ο Δήμος Τρικκαίων. Μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, προχώρησε σε δύο ενέργειες:

1. Διεύρυνε το δωρεάν ασύρματο δίκτυο ίντερνετ στις συνοικίες Κηπάκι και Πύργο, καθώς η e-Trikala A.E. εγκατέστησε άλλους δύο κόμβους του δικτύου.
2.  Εκπαίδευσε Ρομά για το σοβαρό ζήτημα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λέγεται «For Roma, with Roma» και ήταν ένα από τα τρία θέματα που είχε θέσει το περασμένο Σεπτέμβριο ο Δήμαρχος Τρικκαίων, στον τότε υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, σε συνάντησή τους. Τα άλλα δύο ήταν, η δημιουργία Κάρτας Υγείας και η ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για Ρομά.
Η εν λόγω πάντως δράση είχε μεγάλη απήχηση, καθώς αφορά ουσιαστικά στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού για μια ευπαθή ομάδα συμπολιτών. Μάλιστα τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης του νομού Τρικάλων δια το κέντρου πληροφορικής ( ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ).

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Η πόλη σαν προορισμός, Βιωσιμότητα, Ανταγωνιστικότητα

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο
The Place Brand Observer

Την μετάφραση επιμελήθηκε η Μάρθα Παπαδομιχελάκη

Recap Tourism Eco Forum, Βαρκελώνη

Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο 2017 που έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη σαν  χρονιά αφιερωμένη στην ανάπτυξη του Βιώσιμου Τουρισμού και ποιο μπορεί να θεωρηθεί σαν καλύτερο μέρος για τη συζήτηση που αφορά στις αυξανόμενες προκλήσεις της βιωσιμότητας και του τουρισμού πόλης παρά εκεί στην καρδιά της Βαρκελώνης. 

Μετά από πρόσκληση της οργάνωσης  Global Eco Forum  - που ιδρύθηκε και προεδρεύεται από τον ειδικό στην πράσινη οικονομία Jérémie Fosse – σχεδιαστές τουρισμού, υψηλόβαθμα στελέχη, φορείς χάραξης πολιτικής και σύμβουλοι συναντήθηκαν την  14η Οκτ για να συζητήσουν ποικίλα θέματα, όπως ο υπερπληθυσμός και η αστική βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα του προορισμού, η ανάπτυξη των αερομεταφορών και η κλιματική αλλαγή.

Βασικά σημεία:
Ανθυγιεινά επίπεδα υπερπληθυσμού (υπερτουρισμού) σε σημαντικές πόλεις - προορισμούς, έχουν αλλάξει τη συζήτηση για τον αειφόρο τουρισμό, η οποία είναι επικεντρωμένη στην ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα και την επιβίωση στην πόλη.
Οι δημοφιλείς προορισμοί χρειάζονται έμπειρους brand managers και όχι τόσο στελέχη με εμπειρία στο μάρκετινγκ και στην προώθηση πωλήσεων. 
Η Ανταγωνιστικότητα σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Η επιτυχία στον τομέα του τουρισμού μετριέται ακόμη με τον παλιό τρόπο, με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σαν συχνή ένδειξη. Περισσότερα ποιοτικά κριτήρια απαιτούνται τώρα, όπως οι προσδοκίες του επισκέπτη.
Τόσο ο τουρισμός ως βιομηχανία όσο και ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίσουν να αυξάνονται, πράγμα που σημαίνει περισσότερους επισκέπτες με περισσότερα χρήματα να δαπανήσουν. Οι πόλεις – προορισμοί δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε μέτρα για να ελέγξουν τον  αριθμό των αφίξεων των τουριστών - για παράδειγμα μέσω των φόρων, τον περιορισμό της πρόσβασης ή τη μείωση της προσφοράς καταλυμάτων.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Δημήτρης Παπαστεργίου :Ανασυγκρότηση της κοινής λογικής

Ανασυγκρότηση της κοινής λογικής: η λέξη – σύμβολο της πληροφορικής (defragment), ήταν το «κλειδί» της ομιλίας του Δήμαρχου Τρικκαίων στους ειδικούς, για τα ειδικά θέματα της τεχνολογίας. Στο 4ο  Συνέδριο Ψηφιακής Κυβέρνησης, με θέμα «Ψηφιακή Πολιτική της Ελλάδας 2016-2021», την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου ο κ. Παπαστεργίου έθεσε ενώπιον των πολιτικών ιθυνόντων και των ειδικών της πληροφορικής, τα πραγματικά αναγκαία βήματα για τη δημιουργία μιας καινοτόμας, «έξυπνης» πόλης.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ν. Παππάς, ο υπουργός Επικρατείας κ. Χριστ. Βερναρδάκης, τρεις γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο πρόεδρος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής της ΝΔ κ. Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, η υπεύθυνη του ΟΟΣΑ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ. Barbara Ubaldi, ο αρμόδιος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ. Juan Arregui Mc Gullion, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων και στελέχη από την ελληνική αφορά της τεχνολογίας, άκουσαν αλήθειες και προτάσεις από τον κ. Παπαστεργίου. 
Αρχικώς ο Δήμαρχος Τρικκαίων στηλίτευσε την απουσία σχεδιασμού και διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρο το ελληνικό Δημόσιο και τους Δήμους, την περασμένη δεκαετία. 
Στη συνέχεια έθεσε επί τάπητος τα πραγματικά προβλήματα, όπως την πλήρη απουσία υπηρεσιών για τους πολίτες, την έλλειψη συνεννόησης ανάμεσα σε συστήματα ακόμη και των ίδιων υπηρεσιών και την ανάγκη αλλαγής.

Ποια είναι η «έξυπνη πόλη»

This is Athens : Hack.athon #{SmartCities}.

Από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου, η Microsoft και ο επιχειρηματικός φορέας Found.ation συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με το This is Athens του δήμου Αθηναίων, το Hack.athon #{SmartCities}
Κεντρικός θεματικός άξονας θα είναι η «Έξυπνη Πόλη», με επιμέρους ενότητες την Καθαριότητα, το Δημόσιο Χώρο και την Ενημέρωση. Ο δήμος Αθηναίων θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και τα απαιτούμενα στοιχεία και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιστρατεύσουν τη γνώση, το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους, για να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν καινοτόμες εφαρμογές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η πόλη είναι γεμάτη προκλήσεις και οι δυνατότητες της τεχνολογίας απεριόριστες. Έχεις μια ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει τη λύση σε ένα μικρό η μεγαλύτερο πρόβλημα; Λάβε μέρος στο Hack.athon #{SmartCities} – βάλε το λιθαράκι σου για μια πιο «έξυπνη» και φιλική πόλη!
Οι καλύτερες ιδέες θα βραβευτούν και θα υποστηριχθούν, ως προς την υλοποίηση και την εφαρμογή τους, από τον δήμο Αθηναίων και από τις τεχνολογίες της Microsoft.
Δώρα συνολικής αξίας 2.900 ευρώ θα μοιραστούν οι 3 (τρεις) καλύτερες ομάδες, καθώς και υπηρεσίες αξίας έως και 4.250 ευρώ, ενώ κάποιος τυχερός θα φύγει με ένα Xbox.
Όλοι οι συμμετέχοντες που θα παρουσιάσουν, στο τέλος θα λάβουν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα.

Πρόσφατα ( 9 Δεκεμβρίου 2016 ) πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κορυδαλλού Ημερίδα με τίτλο  «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης – GrRAC (http://iygu.ntua.gr/gr) και τον Δήμο Κορυδαλλού. 

Μερικά Σχόλια και παρατηρήσεις :
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα από πολλές σκοπιές.

Πρώτον γιατί αποτέλεσε μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι κενό περιεχομένου.Γιατί πράγματι οι Δήμοι χρειάζονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων.Αλλά και τα Πανεπιστήμια, όπως επισήμανε ένας ομιλητής, πρέπει να αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της συνεργασίας και να κερδίζουν τις Τοπικές κοινωνίες με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους.Μεγάλο θέμα αλλά υπαρκτό.

Διαβάστε τις ομιλίες της πρώτης ενότητας της Ημερίδας.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Πόσο Έξυπνες είναι οι πόλεις της Ελλάδας και πόσο Εξυπνότερες τις θέλουν οι πολίτες τους ;

H ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διεξάγει μεγάλη έρευνα για τις «Έξυπνες Πόλεις» στην Ελλάδα.

Οι 'Έξυπνες Πόλεις'' χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό:

τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους ζωής των πολιτών, 
την ενεργή συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο και τη δημοκρατική διακυβέρνηση και 
την ορθή διαχείριση - χρήση των πόρων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσής τους.

Στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο δομημένα ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται:
1. Στους Δήμους της Ελλάδας και

Για το πρώτο ερωτηματολόγιο, στελέχη των δήμων που είναι υπεύθυνα για έργα «έξυπνων πόλεων» ή επιφορτισμένα με καθήκοντα προγραμματισμού ή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καλούνται να απαντήσουν ποιες από τις δράσεις που παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες έχουν υλοποιήσει στον δήμο τους, με τη συνεργασία ποιων φορέων και με ποιες πηγές χρηματοδότησης. Επίσης ποιες δράσεις σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στο μέλλον σύμφωνα με το Τεχνικό & το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα. 

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα»

9 Δεκεμβρίου 2016 
Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυδαλλού

Βασική επιδίωξη της Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής. 
Η Ημερίδα διαρθρώνεται σε τρείς ενότητες: 
Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων των αστικών περιοχών στον αιώνα που διανύουμε, με εισηγήσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας, συμμετοχής του κοινού, κ.λπ. 
Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί τη διάδοση γνώσης σχετικής με την υιοθέτηση καλών πρακτικών από Δήμους της χώρας και τις εμπειρίες από την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους Δήμων της χώρας. 
Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των τρεχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με εισηγήσεις εκπροσώπων κεντρικών φορέων. 
Οι πόλεις σήμερα αποτελούν την ΠΗΓΗ αλλά και τη ΛΥΣΗ των παγκόσμιων προβλημάτων
Στην ημερίδα θα μιλήσει και ο διαχειρισής του www.citybranding.gr Μοχιανάκης Κωστής .Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Έξυπνη Πόλη και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου

Παράταση υποβολής εισηγήσεων μέχρι τις 19-12-2016

Ολοένα και περισσότερες πόλεις διεθνώς επιχειρούν να βελτιώσουν την εικόνα και την φήμη τους με βάση τις πρακτικές του marketing και branding του τόπου. Ζητούμενο είναι η προσέλκυση νέων κατοίκων, τουριστών και επενδυτών και η πρόκληση αισθήματος τοπικής υπερηφάνειας στους κατοίκους. Η τάση αυτή συνοδεύεται από την αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου, καθώς και μεθοδολογικών εργαλείων, για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής των αντίστοιχων στρατηγικών, προκαλώντας μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση. 
Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (δηλαδή στην περίοδο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης), οι υπεύθυνοι των πόλεων αναζητούν τρόπους ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους, βεβαίως σε σύνδεση με τη συνηθισμένη επίλυση των προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκουν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους και να βελτιώσουν τον τρόπο προβολής τους. 
Το Μάρτιο του 2012 οργανώθηκε στο Βόλο το 1ο Συνέδριο Marketing και Branding του Τόπου με μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο. 
Το 2ο Συνέδριο φιλοδοξεί να συνεχίσει τη προσπάθεια, προσκαλώντας ειδικούς επιστήμονες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης και επαγγελματίες να παρουσιάσουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο. 
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της πόλης, σας καλούν να συμβάλλετε στο Συνεδρίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις ως εισηγητές, εκθέτες ή ακροατές. 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Στη δημοσιότητα οι 14 φάκελοι υποψηφιότητας των Ελληνικών πόλεων για την ΠΠΕ 2021

Πηγή: http://ecoc2021.culture.gr/el/
Η Ελευσίνα θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η υλοποίηση των δράσεων του φακέλου υποψηφιότητας. Παράλληλα εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει η προοπτική εφαρμογής προτάσεων από τις 13 πόλεις που δεν επιλέχθηκαν αλλά κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις όσον αφορά την τοπική τους πολιτιστική στρατηγική. Στους φακέλους υποψηφιότητας που κατέθεσαν δίνεται μία εικόνα της σημασίας που απέδωσε στην προσπάθεια κάθε υποψήφια πόλη που επιχείρησε να διεκδικήσει το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 
Συγκεκριμένα μπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο σύνδεσης της προσπάθειας αυτής με στόχους όπως η βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών τους, η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας, η τόνωση των θετικών στοιχείων της εικόνας τους μέσω στρατηγικών city branding και η διατύπωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για την πόλη τους και την πολιτιστική της στρατηγική.  

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: στρατηγική επιβίωσης

#Της Ρωξάνης Καραμέτου

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όπως εκφράζεται στους διάφορους τομείς της κοινοτικής παρέμβασης, βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εδώ και μια δεκαετία. Σήμερα φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση ορισμένων πολιτικών και αποδεικνύεται ότι έχει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Με την έννοια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η ΕτΠ εννοεί κάθε συντονισμένη δράση της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που στοχεύει στην χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η υλοποίηση της βασίζεται στον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, με την οποία αποφεύγεται η συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα και μοναδικό επίπεδο εξουσίας και διασφαλίζεται ότι, οι πολιτικές χαράσσονται και υλοποιούνται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο.
Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προϋποθέτει αμοιβαία πίστη μεταξύ όλων των επιπέδων εξουσίας και των θεσμικών οργάνων, για την επίτευξη των κοινών στόχων. Πρόκειται για μια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και όχι στην αντιπαράθεση των διαφόρων πηγών πολιτικής και δημοκρατικής νομιμότητας.

Πάτρα : Η Πάτρα διεκδικεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Νέων

Μετά από μία σειρά μεγάλων εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, που πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στην Πάτρα τα δύο τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, αλλά και της ανασυγκρότησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και της αξιοποίησης κάθε δυνατότητας, φαίνεται να αποχτά η Πάτρα μία πρωτοφανή δυναμική καθώς εκτός της προαναφερόμενης διοργάνωσης  θα πραγματοποιηθούν και δύο Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Ιστιοπλοΐας σε δύο κατηγορίες.Οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Τοξοβολίας Νέων του 2018, είναι εξαιρετικά σημαντικοί γιατί θα είναι για τους αθλητές η τελευταία ευκαιρία πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Την Δευτέρα επισκέφθηκε την Πάτρα , ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, Χάκαν Τσακίρογλου, ο οποίος επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη για να συζητήσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Νέων τον Ιούνιο του 2018.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

“Mayors Adapt” : Ο Πειραιάς στις 11 αδελφοποιημένες πόλεις

Στο πρόγραμμα αδελφοποίησης πόλεων της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα & την Ενέργεια «Mayors Adapt» της Ε.Ε., επελέγη ο Δήμος Πειραιά, ο οποίος είναι μια εκ των 11 πόλεων από 7 χώρες της Ε.Ε., όπου, ανάλογα με τα κλιματολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τις κοινωνικό-οικονομικές και θεσμικές ιδιαιτερότητες, καθώς και τη γνώση του στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα έρθει σε επαφή με άλλες πόλεις με στόχο την απόκτηση περαιτέρω γνώσης.
Οι επισκέψεις στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, οι οποίες θα λάβουν χώρα τον Ιανουάριο του 2017, θα συνδέσουν τις πόλεις που ξεκινούν το έργο της προσαρμογής τους, με Δήμους που είτε έχουν αναπτύξει επιτυχείς στρατηγικές για την προσαρμογή είτε βρίσκονται και αυτοί στην χάραξη της στρατηγικής.
Οι αδελφοποιημένες πόλεις είναι οι εξής:
  • Isola Vicentina (Ιταλία), Agueda (Πορτογαλία) και Andrano (Ιταλία) – Με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία.
    • Σεβίλλη (Ισπανία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και Μπράγκα (Πορτογαλία) – Με θέμα την διαχείριση των υδάτων, τη διακυβέρνηση και τον προγραμματισμό.
    • ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ Μπρατισλάβα (Σλοβακία), της Βρέμης (Γερμανία) και Arnhem (Κάτω Χώρες) – με θέμα τον προγραμματισμό για την προσαρμογή, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, και των αστικών θερμικών νησίδων.
    • ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ Murcia (Ισπανία) και Πειραιά (Ελλάδα) – με θέμα την αστική διαχείριση των υδάτων και την προσαρμογή στις ακραίες θερμοκρασίες.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Η διαχείριση των Μητροπολιτικών Περιοχών και η Ελληνική πραγματικότητα

#Της Κατερίνας Μήτσου
Σε προηγούμενα άρθρα αναφερθήκαμε συνοπτικά στα case studies 2 μητροπολιτικών περιοχών, του Μιλάνο (μητροπολιτική περιοχή με έντονη εξειδίκευση) και της Κωνσταντινούπολης, (μητροπολιτική περιοχή με διευρυμένη λειτουργική περιοχή). Στόχος ήταν να παρουσιάσουμε τις ιδιότητες εκείνες που τις χαρακτηρίζουν ως μητροπολιτικές περιοχές, αλλά και τον τρόπο που οι ίδιες οι περιοχές έχουν καταφέρει να πρωταγωνιστήσουν στον ανταγωνιστικό παγκόσμιο χάρτη, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αφορούν στον τρόπο και τη μορφή διακυβέρνησης που έχουν επιλέξει. Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχθηκαν με βάση τη γεωγραφική τους θέση, καθώς αποτελούν τους εν δυνάμει σημαντικότερους ανταγωνιστές των μητροπολιτικών περιοχών της Ελλάδας, αλλά και για τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά τους, που τις προσδιορίζουν ως μητροπολιτικές περιοχές.
Στο τελευταίο άρθρο του μικρού αυτού αφιερώματος, για τη διαχείριση των μητροπολιτικών περιοχών, θα αναφερθούμε στην ελληνική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας κάποια συμπεράσματα, όπως προκύπτουν από τη μελέτη των 2 case studies, αλλά και κάποιες προτάσεις, σύμφωνα πάντα κατά τη γνώμη της συγγραφέα, που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση για τη δημιουργία ανταγωνιστικών μητροπολιτικών περιοχών στην Ελλάδα.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Κωνσταντινούπολη : Ένα παράδειγμα μητροπολιτικής διακυβέρνησης

#Της Κατερίνας Μήτσου.

Σε προηγούμενο άρθρο παρουσιάσαμε συνοπτικά την περίπτωση του Μιλάνο, ως ακμάζουσα μητροπολιτική περιοχή. Περιγράψαμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαμόρφωσαν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και το μοντέλο διακυβέρνησης που ακολουθεί. Στο σημερινό άρθρο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία αντίστοιχη παρουσίαση για μία ακόμη μητροπολιτική περιοχή, αυτή της Κωνσταντινούπολής.

Η περίπτωση της Κωνσταντινούπολης

Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στη δυτική άκρη της Τουρκίας, στην περιοχή του Μαρμαρά, και απλώνεται στις δύο πλευρές του στενού του Βοσπόρου, το οποίο ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά, χωρίζοντας την Ασία από την Ευρώπη. Όπως οι περισσότερες μητροπολιτικές περιοχές, έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές μέσα στον τελευταίο αιώνα. Τα όρια της πόλης επεκτάθηκαν, ενώ ο πληθυσμός της αγγίζει σήμερα τα 16 εκατομμύρια κατοίκους, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές του κόσμου. Στην ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση, οφείλεται η ποικιλομορφία που την χαρακτηρίζει στον ιστορικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό τομέα.

Η Κωνσταντινούπολη έχει φιλόδοξους στόχους, καθώς αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση επιδιώκει να γίνει ένας περιφερειακός κόμβος, όσον αφορά στις υπηρεσίες logistics, αλλά και τις οικονομικές και τουριστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να μετατραπεί στην πόλη της καινοτομίας.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Μιλάνο : Ένα παράδειγμα μητροπολιτικής διακυβέρνησης

#Της Κατερίνας Μήτσου.

Η συζήτηση για τις μητροπολιτικές περιοχές στην Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκεται σε τέλμα. Ο Νόμος του «Καλλικράτη», υπήρξε άτολμος, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία ουσιαστική αναφορά ή μελέτη για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των μητροπόλεων της Ελλάδας.

Οι μητροπολιτικές περιοχές αποτέλεσαν από τη δεκαετία του ’60 πεδίο έρευνας και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχυθεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ιδιαίτερο βάρος και τη δυναμική τους, αλλά κυρίως στη θέση που κατέχουν στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ενισχυμένος ρόλος των μητροπολιτικών περιοχών συντέλεσε στην ανάλυση, τον καθορισμό και την υποστήριξη στρατηγικών και πολιτικών, σε μητροπολιτικό επίπεδο. Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας «μητροπολιτική περιοχή» δεν περιορίζεται πλέον σε αυστηρά πληθυσμιακά κριτήρια, καθώς το σύστημα καθορισμού τους είναι πολυπαραγοντικό. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για τις μητροπολιτικές περιοχές στην Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκεται σε τέλμα.Ο Νόμος του «Καλλικράτη», υπήρξε άτολμος, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία ουσιαστική αναφορά ή μελέτη για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των μητροπόλεων της Ελλάδας. 

Στο παρόν κείμενο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το κατά πόσο είναι εφικτό να αναφερόμαστε σε μητροπολιτικές περιοχές στην Ελλάδα, αντλώντας παραδείγματα από διεθνείς μητροπολιτικές περιοχές (Μιλάνο και Κωνσταντινούπολη), που έχουν επιλεχθεί λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, ως οι γείτονες ανταγωνιστές των ελληνικών μητροπόλεων. 

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης με την Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Συγκριτική ανάλυση Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία και Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης: η περίπτωση της Ελλάδας.

#Βογιατζάκη Μαρία - Ελένη
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
#Χαραλαμπίδου Βασιλική 
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία - Χωροταξία (ΕΜΠ)

Εισαγωγή.Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς αυξανόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα, στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο ασκούνται πιέσεις από δραστηριότητες (όπως η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι μεταφορές), οι οποίες δεν ασκούνται σύμφωνα με στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε αναπτυξιακά, ούτε περιβαλλοντικά οφέλη (Μπεριάτος, 2012). Για το λόγο αυτό, εξετάζεται η σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) με την Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και οι υποχρεώσεις που έχει καλύψει η Ελλάδα.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Η διεκδίκηση του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 από τις πόλεις της Ελευσίνας και Καλαμάτας.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, Steve Green, ανακοίνωσε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού την πόλη που κέρδισε τον τίτλο τον οποίο διεκδικούσαν η Καλαμάτα, η Ελευσίνα και η Ρόδος.
Την 11η Νοεμβρίου 2016 ανακοινώθηκε ότι η Ελευσίνα θα είναι η Ελληνική συμμετοχή ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.Το 2021, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για τέταρτη φορά μετά την Αθήνα το 1985, τη Θεσσαλονίκη το 1997 και την Πάτρα το 2006.Με την ευκαιρία θα δημοσιεύουμε μια σειρά άρθρων για την προετοιμασία των υποψηφιοτήτων των Ελληνικών πόλεων.

#Θεοφάνης Θ. Γκατζής.Οικονομολόγος-Διεθνολόγος.
Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1. Εισαγωγή.Στη σύγχρονη εποχή ,ενόσω μαίνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων  ,μία από τις στρατηγικές της   αστικής διακυβέρνησης στη Γηραιά ήπειρο είναι η ανάληψη της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης από τις πόλεις  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητάς τους. Έτσι ,επιδιώκεται η δημιουργία θετικής φήμης  για έναν τόπο και παρέχεται η δυνατότητα  προβολής των ελκτικών του στοιχείων. Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης και αποτελεί σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής της πολιτικής. Επίσης, συμβάλλει στην πολιτιστική διπλωματία των πόλεων, που αναλαμβάνουν το θεσμό, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την υπερηφάνεια των κατοίκων τους.
Aκόμη, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών (π.χ. πλατείες), καθώς   και στην αστική αναγέννηση των πόλεων, μέσω της δημιουργίας ή βελτίωσης των πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές των αστικών τους ιστών  παρέχοντας το έναυσμα για την απαρχή  ή ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας τους (πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες).

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Τρίκαλα :Startup Weekend

Ο Δήμος Τρικκαίων ενθαρρύνει την καινοτομία σε νέες επιχειρήσεις με παγκόσμια «εργαλεία»! Εκτός από τη χρήση των τεχνολογιών, εκτός από τις καινοτόμες ιδέες που υλοποιεί και εφαρμόζει, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά και σε δημιουργία υποβάθρου για νέες επιχειρήσεις, νέων ανθρώπων, με νέες ιδέες. 
Το τριήμερο 18, 19 και 20 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί το Startup Weekend Trikala. Ο Δήμος Τρικκαίων συνδιοργανώνει αυτήν την κορυφαία εκδήλωση - διαγωνισμό του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Techstars, με τη στήριξη της Google για επιχειρήσεις.


Πρόκειται για εκδήλωση που στόχο έχει να φέρει κοντά ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα και δεξιότητες προκειμένου μέσα σε 54 ώρες να συνεργαστούν και να μετατρέψουν μια ιδέα σε μια επιχείρηση. 
Παγκοσμίως, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 2500 Startup Weekends σε περισσότερες από 170 χώρες και μέσα από αυτά έχουν αναδειχθεί startups, τα οποία σήμερα έχουν μια δυνατή πορεία στο αντικείμενο τους. Κυρίως όμως, το τριήμερο Startup Weekend είναι ένα μεγάλο δίκτυο καινοτόμων ανθρώπων με πάθος και ιδέες που έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα και την θέληση να αλλάξουν τον κόσμο.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Τρίκαλα :Ευρωπαϊκή αναγνώριση για την φιλοξενία των προσφύγων

Ο ελληνικός Δήμος κατέχει πλέον και την αντιπροεδρία του Strasbourg Club

Νέα ευρωπαϊκή αναγνώριση για τον Δήμο Τρικκαίων στο θέμα της φιλοξενίας προσφύγων.
Οι δράσεις του Δήμου απετέλεσαν σημείο αναφοράς στην ολομέλεια του Strasbourg Club, με τα Τρίκαλα πλέον να κατέχουν τη θέση του αντιπροέδρου. Το «Κλαμπ του Στρασβούργου» είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 60  πόλεων, που προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία, για τη βελτίωση της προσφοράς τους στους πολίτες.
Ο Δήμος Τρικκαίων μετείχε στη συνέλευση της 8ης Νοεμβρίου 2016, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση, στο Στρασβούργο συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές που εφάρμοσαν οι πόλεις, για την υποδοχή, φιλοξενία και ενσωμάτωση των προσφύγων. Η παρουσίαση του Δήμου Τρικκαίων  θεωρήθηκε από όλους τους μετέχοντες ως εξαιρετική. Επιβραβεύτηκε, έτσι, η δράση της τοπικής κοινωνίας ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την πρόεδρο του Δικτύου και αντιδήμαρχο Στρασβούργου κ. Nawel Rafik-Elmrini, στα εξαιρετικά αντανακλαστικά που επέδειξε ο Δήμος Τρικκαίων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015. «Οι Ελληνες είναι πιο Ευρωπαίοι από όλους μας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Rafik-Elmrini.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

32ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού PHILOXENIA : [Re]Branding Destinations, Image making


Στο πλαίσιο των παραλλήλων εκδηλώσεων της φετινής  διοργάνωσης της 32ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού PHILOXENIA και της Έκθεσης Επαγγελματικού Εξοπλισμού ΗΟΤΕLIA 18 – 20 Nοεμβρίου 2016, η HELEXPO οργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά ένα ενδιαφέρον συνέδριο για τον «Τουριστικό Προορισμό» προσκαλώντας εξαίρετους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Με τίτλο  “{Re}Branding Destinationς: Image making το συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις μεθόδους και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε ένας τουριστικός προορισμός να μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις νέες επιταγές της εποχής. 
Η ταυτότητα του τουριστικού προορισμού είναι μια πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική υπόθεση στις μέρες μας από ότι ήταν στο παρελθόν. Η αύξηση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και παράλληλα, η ταχύτητα των επικοινωνιών που αναπτύχθηκε μέσω του διαδικτύου, δημιούργησε νέες υπηρεσίες και μάλιστα πολύ πιο εξειδικευμένες. Ένας προορισμός, πλέον, δεν έχει μόνο τουριστικό ενδιαφέρον με την έννοια της αναψυχής και της διασκέδασης, αλλά και επενδυτικό. 
Έτσι, οι τέσσερις ενότητες του συνεδρίου φιλοδοξούν να απαντήσουν στα παρακάτω βασικά ερωτήματα: 

Κύθνος :Καινοτόμες εφαρμογές για να γίνει ένα «Έξυπνο Νησί»

Ο Δήμος Κύθνου με μια σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες υποστηρίζει μία ευρύτερη στρατηγική προώθησης του στόχου ανάδειξης του νησιού σε «Έξυπνο».
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από πιλοτικές καινοτομίες  εφαρμογών όπως για παράδειγμα η παραγωγή και διαχείριση πράσινης ενέργειας (1ος αιολικός σταθμός στην Ευρώπη, υβριδικός σταθμός και Μικροδίκτυο Γαϊδουρόμαντρας).
Στη στρατηγική που διαμορφώνει περιλαμβάνονται καινοτόμες εφαρμογές στο σύνολο των υποδομών ενέργειας, υδάτων, αποβλήτων, απορριμμάτων και τουρισμού. Κεντρικός στόχος είναι οι δράσεις αυτές να βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών και παράλληλα να καταστήσουν την Κύθνο προορισμό εκπαιδευτικού και επιστημονικού τουρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, ο  Δήμος Κύθνου με την αρωγή του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου -ΔΑΦΝΗ καλωσόρισε την Τρίτη 17 Μαΐου στο νησί  αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) η οποία επισκέφθηκε την Κύθνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ με τίτλο «Έξυπνα Νησιά στην Ευρώπη». Η επίσκεψη κρίθηκε άκρως επιτυχημένη από τους εκπροσώπους της ΕΟΚΕ οι οποίοι συνέλεξαν τις καλές πρακτικές εφαρμογής στο νησί, οι οποίες θα  συγκεντρωθούν σε έναν Οδηγό που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών στην εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Στη συνέχεια ο Οδηγός θα σταλεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά και τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Έσσεν: Πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017

Το Έσσεν επιλέχθηκε ως πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Δώδεκα ευρωπαϊκές πόλεις κατέθεσαν την υποψηφιότητά τους για τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2016, βραβείο που απονέμεται σε πόλεις, που πρωτοπορούν στη φιλοπεριβαλλοντική αστική διαχείριση.
Οι δώδεκα υποψήφιες πόλεις ήταν οι :Η Τουρ ( Γαλλία) , η Λάρισα ,  Dabrowa Gornicza (Πολωνία), Essen (Γερμανία), Ljubljana (Σλοβενία), Nimègue (Κάτω Χώρες), Oslo (Νορβηγία), Reggio d’Émilie (Ιταλία), Santander και Saragosse (Ισπανία), Umea (Σουηδία) και η Pitesti (Ρουμανία).
Περισσότερο από το 54% της επιφάνειας του Έσσεν δεν έχει οικοδομηθεί, η πόλη στην κοιλάδα του Ρουρ είναι η τρίτη πιο πράσινη της Γερμανίας.Βέβαια η πόλη του Έσσεν στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δεν ήταν πάντα έτσι. Στην εξέδρα που στέκεται ο επισκέπτης, βρισκόταν άλλοτε το «πλυντήριο του άνθρακα» του ορυχείου Τσολβεράιν –που ήταν το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής άνθρακα στον κόσμο και που σήμερα περιλαμβάνεται στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Το κτίριο χρησιμοποιείτο για να διαχωρίζεται ο άνθρακας που εξορυσσόταν από τις άχρηστες πέτρες. Σε άλλα σημεία της πόλης, πύργοι εξόρυξης πολλών άλλων ορυχείων ήσαν σε πλήρη λειτουργία με τον καπνό να βγαίνει από πολλές καμινάδες. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Έσσεν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον άνθρακα και τον χάλυβα.

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Ηράκλειο:Στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO "πόλεις που μαθαίνουν"


Το Ηράκλειο συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν», καθώς η συμμετοχή του Δήμου υποστηρίχθηκε από την ελληνική εθνική επιτροπή για την Unesco, με την καταλυτική συμβολή της προέδρου της, Μαρίας -Αικατερίνης Παπαχριστοπούλου- Τζιτζικώστα. 


Η ένταξη του Ηρακλείου στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO, αποτελεί ορόσημο για την πολιτική δια Βίου Μάθησης του Δήμου αφού συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού , αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης και προσκαλώντας πολίτες, φορείς και αυτοδιοίκηση να αποτελέσουν τα δομικά υλικά μιας κοινότητας που μαθαίνει, δημιουργεί και αναπτύσσεται δια βίου.

Σκοπός του δικτύου είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει κοινότητες σε όλο τον κόσμο, να υιοθετήσουν πρακτικές δια βίου μάθησης, προωθώντας συνέργειες και αναδεικνύοντας συνδέσμους μεταξύ των μελών του. Τα μέλη του δικτύου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού σχεδιασμού, δίνουν φωνή σε φορείς της πόλης να αλληλεπιδράσουν και τελικά να συλλάβουν και να υλοποιήσουν πρωτότυπες ιδέες που παρεμβαίνουν δυναμικά στον κοινωνικό ιστό.

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Ηράλειο : Συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Ιστορικών και Πολιτιστικών πόλεων της UNESCO

Mε την υιοθέτηση της «Διακήρυξης του Ναντζίνγκ» ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Παγκόσμιου Φόρουμ των Ιστορικών και Πολιτιστικών πόλεων που πραγματοποιήθηκε στην παλιά πρωτεύουσα της Κίνας 23-25 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα της UNESKO.
H προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων σύμφωνα με το κείμενο της Διακήρυξης αποτελεί πολύτιμο και αναγκαίο εργαλείο για την επίτευξη των 17 στόχων που προβλέπει η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο της σύσκεψης Habitat III του ΟΗΕ.
Η πόλη του Ηρακλείου συμμετέχει πια ενεργά στο Δίκτυο των Iστορικών και Πολιτιστικών πόλεων της UNESCO.
Με βάση τη Διακήρυξη δεσμεύεται πλέον στην εφαρμογή στρατηγικών αλλά και των μηχανισμών που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτιστική δημιουργικότητα, τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Στο τέλος του φόρουμ όλες οι πόλεις που συμμετείχαν υπέγραψαν ένα κείμενο διακήρυξης για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί πολύτιμο και αναγκαίο εργαλείο για την επίτευξη των 17 στόχων που προβλέπει η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη.

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Θεσσαλονίκη :Η IBM επέλεξε την πόλη για το πρόγραμμα «SMARTER CITIES CHALLENGE»


#Μπάμπης Τσιτλακίδης.Υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων Δήμου Θεσσαλονίκης.

Την επιλογή της Θεσσαλονίκης για ένταξη στο πρόγραμμα «Smarter Cities Challenge», ανακοίνωσε  η IBM.

Στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ΙΒΜ παρουσίασε το όραμά του για μια «Έξυπνη Πόλη», επικεντρώνοντας στην ανάγκη για συνεργασία και συνέργεια όλων των φορέων της πόλης στο πεδίο της ανταλλαγής και της κοινής χρήσης δεδομένων του κάθε φορέα. Η πρόκληση που θέλει να αντιμετωπίσει η Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή της ΙΒΜ είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα, συνεργατικού χαρακτήρα (δηλαδή, όλοι οι φορείς της πόλης θα συνεισφέρουν δεδομένα τους), η οποία θα παρέχει ανοιχτά δεδομένα (π.χ. για τον τουρισμό, τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, την κυκλοφορία, τα απορρίμματα, οικονομικά στοιχεία, κ.ο.κ.) προς χρήση από όλους (μεμονωμένους πολίτες, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλογικούς φορείς, κ.ά.).

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Λάρισα :Ξεκίνησε την πορεία του το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου
Λάρισα, Σάββατο 31 Μαρτίου –Κυριακή 2 Απριλίου 2017

Ολοένα και περισσότερες πόλεις διεθνώς επιχειρούν να βελτιώσουν την εικόνα και την φήμη τους με βάση τις πρακτικές του marketing και branding του τόπου. Ζητούμενο είναι η προσέλκυση νέων κατοίκων, τουριστών και επενδυτών και η πρόκληση αισθήματος τοπικής υπερηφάνειας στους κατοίκους. 
Η τάση αυτή συνοδεύεται από την αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου, καθώς και μεθοδολογικών εργαλείων, για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής των αντίστοιχων στρατηγικών, προκαλώντας μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση.  
Στην Ελλάδα οι υπεύθυνοι των πόλεων αναζητούν τρόπους ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο προβολής τους. Το Μάρτιο του 2012 οργανώθηκε στο Βόλο το 1ο Συνέδριο Marketing και Branding του Τόπου με μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο. Το 2ο Συνέδριο φιλοδοξεί να συνεχίσει τη προσπάθεια, προσκαλώντας ειδικούς επιστήμονες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες να παρουσιάσουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο. 
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της πόλης, σας καλούν να συμβάλλετε στο Συνεδρίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις ως εισηγητές, εκθέτες ή ακροατές.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Πλατανιάς : GOLD βραβείο για το έργο «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων»

Το Χρυσό (Gold) Βραβείο στο διαγωνισμό των Best City Awards που αφορούσε τις ελληνικές πόλεις που προωθούν την καινοτομία, έλαβε ο Δήμος Πλατανιά ο οποίος διακρίθηκε στην ενότητα «Βιώσιμη Πόλη» (Liveable City) και ειδικότερα στην Κατηγορία «Πολιτισμός» για το έργο «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων».

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων η Τελετή Απονομής των Best City Awards στην οποία και έδωσαν το παρών, προκειμένου να παραλάβουν και το σχετικό βραβείο, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρής. 

Σημειώνεται ότι το Χρυσό (Gold) Βραβείο καινοτομίας απονεμήθηκε σε 16 Δήμους συνολικά (μεταξύ των οποίων και ο Πλατανιάς) από τους 325 Δήμους της χώρας, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, την εν λόγω διάκριση έλαβαν μόλις δύο Δήμοι (Δήμος Πλατανιά και Δήμος Ηρακλείου).

Με αφορμή την εν λόγω βράβευση του Δήμου Πλατανιά ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλανδράκης δήλωσε τα εξής: 
«Πραγματικά αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που ο Δήμος Πλατανιά συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που καινοτομούν σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας μάλιστα το χρυσό βραβείο στην κατηγορία του Πολιτισμού για το έργο της Ανάδειξης του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Ν. Χανίων. 

Φεμινισμός και διοίκηση των πόλεων.Αυξάνονται οι γυναίκες Δήμαρχοι (2)

The mayor of Watford, Dorothy Thornhill, speaks to Nick Clegg and construction managers at Watford Health Campus. Photograph: Steve Parsons/PA
#Kείμενο της Susanna Rustinημοσιεύθηκε στον theguardian
Την μετάφραση επιμελήθηκε η Μάρθα Παπαδομιχελάκη.

Μπορεί οι πόλεις να ασπάζονται το φεμινισμό; Στα ενδότερα της παγκόσμιας αύξησης του αριθμού των γυναικών – δημάρχων.


Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της μετάφρασης του κειμένου.Το πρώτο μέρος μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Στη Λιβερία, την πρώτη αφρικανική χώρα που εξέλεξε μια γυναίκα πρόεδρο, οι δημοτικές εκλογές θεωρούνται πολύ ακριβές, εξηγεί η Cyvette Gibson, η οποία διορίστηκε σαν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της Paynesville από την πρόεδρο Ellen Johnson Sirleaf το 2012. Η Gibson, η οποία είναι 41 ετών, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του 2014 να αγωνίζεται για τον έλεγχο του ιού Έμπολα στο Paynesville, μια πόλη στις ανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας, Μονρόβια. Από τότε τα απόβλητα, η ύδρευση και η αποχέτευση ήταν τα κυρίαρχα θέματα της δημαρχίας της, μαζί με το να απομακρύνει όλα τα πρώην παιδιά-στρατιώτες από τα ναρκωτικά και να τα τοποθετήσει σε θέσεις εργασίας.

"Υπήρξε μια καθυστέρηση της διαχείρισης των αποβλήτων σε αυτή την πόλη που μας πάει πίσω 70 χρόνια. Οι άνθρωποι διοχέτευαν τα απόβλητα από τις κατοικίες τους στις αυλές τους, με θάψιμο ή κάψιμο και η πόλη ήταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση ».Μετά από ένα ξεκαθάρισμα, εισήγαγε νέα συστήματα ως μέρος ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Παγκόσμιας Τράπεζας και πιστεύει ότι ο διορισμός των γυναικών σε βασικούς ρόλους υπήρξε θεμελιώδης για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Ηράκλειο : Gold βραβείο για το Ασύρματο δίκτυο του Δήμου

Με  Gold Βραβείο στην ενότητα Liveable City, στην κατηγορία ΤΠΕ & Διακυβέρνηση βραβεύθηκε την Δευτέρα 24/10/2016 ο Δήμος Ηρακλείου για το Ασύρματο Δίκτυο της πόλης.

Η βράβευση έγινε στα πλαίσια των Best City Awards 2016 που ανακοινώθηκαν στο χώρο « Τεχνόπολης» του Δήμου Αθηναίων.
Στη εξαιρετικά σημαντική βραδιά επιβραβεύθηκαν πρακτικές που καθιστούν τις πόλεις ευφυείς και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών τους.

Το Ασύρματο δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου είναι το μεγαλύτερο της χώρας αποτελούμενο από 130 σημεία πρόσβασης στο κέντρο της πόλης, σε πλατείες σε γειτονιές και χωριά όπως και σε χώρους Δημόσιας συνάθροισης εντός των Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.Το επόμενο διάστημα θα γίνει αναβάθμιση της υποδομής του δικτύου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι πιο γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων και πιο ευχαριστημένοι πολίτες.
Με συνεχή φροντίδα έχει καταφέρει από τον Φθινόπωρο του 2014 μέχρι σήμερα να εξαπλασιάσει τη διακίνηση δεδομένων και να αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει στους πολίτες η ευρυζωνικότητα.