Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Αίγινα: Τοπίο & Παραθερισμός

#ΠΕΝΥ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Αίγινα αποτέλεσε από πολύ νωρίς τόπο παραθεριστικής κατοίκησης. Οι πρώτοι παραθεριστές που έφθασαν στο νησί ανήκαν σε υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, σταδιακά όμως και λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα και τον Πειραιά, το νησί συγκέντρωσε παραθεριστές από όλες τις κοινωνικές ομάδες, που διεκδίκησαν μια δεύτερη κατοικία. 
Με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός παραθεριστικών κατοικιών, ο οποίος σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους καθώς και με μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις που δημιούργησαν ιδιαίτερες συνθήκες, διαμόρφωσε το σημερινό τοπίο της Αίγινας.
Το ανάγλυφο του νησιού χαρακτηρίζεται από σημαντικές εναλλαγές στο τοπίο που εν μέρει οφείλονται στην ηφαιστειακή του προέλευση. Μορφολογικά η Αίγινα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: το κεντρικό και νότιο τμήμα που είναι κυρίως ορεινό, με έντονες κλίσεις εδάφους και ηφαιστειογενή πετρώματα, το βορειοανατολικό τμήμα όπου συγκεντρώνονται οι βασικότερες δασικές εκτάσεις και τέλος το βορειοδυτικό τμήμα του νησιού που είναι κυρίως πεδινό και στο οποίο έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό το αποτύπωμά της η εξάπλωση του παραθερισμού. Εδώ συγκεντρώνονται οι περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (φιστικιές, ελαιόδενδρα, αμπέλια κλπ) οι οποίες σταδιακά μειώνονται και μετατρέπονται σε οικόπεδα, ενώ σημαντική είναι και η οικοδόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Διαχείριση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

#Μαριλένα ΑλιβιζάτουUCL Centre for Museums, Heritage and Material Culture Studies Ιωάννης Πούλιος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - UNESCO School on Sustainable
Energy Governance in World Heritage Sites
#Ιωάννης Πούλιος ,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - UNESCO School on Sustainable Energy Governance in World Heritage Sites
#Μαρία ΠαπαδάκηΑνεξάρτητη ερευνήτρια - ICing's College London

Η ολοένα και πιο ενεργός συμμετοχή κρατών στην προστασία της άυλης κληρονομιάς έχει μετατρέψει την καταγραφή και τεκμηρίωση του λαϊκού και παραδοσιακού πολιτισμού από ακαδημαϊκή δραστηριότητα σε διεθνές θεσμικό πλαίσιο πολιτιστικής διαχείρισης και πολιτικής.
Το παρόν κείμενο εξετάζει τη διαδικασία κατά την οποία εκφράσεις προφορικού και παραδοσιακού πολιτισμού αναγνωρίζονται ως άυλη κληρονομιά και γίνονται αντικείμενο διαφύλαξης, προώθησης, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει βασικά σημεία που διέπουν τον διάλογο γύρω από τη διαφύλαξη της άυλης κληρονομιάς, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Unesco για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας το 2003.
Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου εξετάζει την ιστορική αναδρομή και το σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με εστίαση στη σχετική Σύμβαση της Unesco και με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τη διεθνή πραγματικότητα. Αναλύονται οι προσπάθειες επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών μέσω της διαχείρισης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ, συγχρόνως, καταγράφονται και περιπτώσεις εμπορευματοποίησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Ηράκλειο :Στρατηγικό σχέδιο για την έξυπνη πόλη

O Δήμος Ηρακλείου κάνει ένα νέο άλμα στο στρατηγικό του σχεδιασμό για να ισχυροποιήσει την ταυτότητά του ως “έξυπνη πόλη”. Με ολοκληρωμένες πολιτικές στους τομείς της ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής  αναβάθμισης, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της τόνωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης της οικονομίας της πόλης με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι να χρησιμοποιηθεί το όραμα της έξυπνης πόλης σαν ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη του Ηρακλείου. Αρχικά διατυπώνουμε δημόσια τη στρατηγική και το στόχο, που είναι να καταστήσουμε το Ηράκλειο σημαντικό κόμβο στο παγκόσμιο δίκτυο των έξυπνων πόλεων. 
Με τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή “Ηράκλειο, έξυπνη πόλη” σχεδιάζουμε συλλογικά τον οδικό χάρτη των έργων που θα υλοποιούν το όραμα της έξυπνης πόλης. 
Στα πλαίσια αυτά, αξιοποιώντας ίδιους πόρους αλλά και χρηματοδότηση από την Ε.Ε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετά έργα τα οποία έχουν τονώσει την ανταγωνιστικότητα της πόλης και την ελκυστικότητα της στους πολίτες και στους επισκέπτες, ενώ ήδη σχεδιάζονται και άλλα για το άμεσο μέλλον. 
Έτσι, σταδιακά οικοδομούμε με επιτυχία ένα brandname ως έξυπνη πόλη με διεθνή απήχηση. 

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Έγκριση 20 δικτύων σχεδιασμού δράσης στο πλαίσιο του URBACT III

ΕΓΚΡΙΣΗ 20 ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

Την Τρίτη, 3 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT III με κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση των δικτύων σχεδιασμού δράσης (action planning networks) που ολοκλήρωσαν τη φάση διεύρυνσης του εταιρικού τους σχήματος και την αναλυτική παρουσίαση της πρότασης υλοποίησης.
Στα είκοσι δίκτυα που καλούνται εντός διαστήματος εικοσιτεσσάρων μηνών να ετοιμάσουν το Τοπικό Σχέδιο Δράσης τους (Local Action Plan) συμμετέχουν και επτά ελληνικές πόλεις. Οι πέντε Ελληνικές συμμετοχές ήταν από την πρώτη φάση προετοιμασίας των δικτύων, ενώ τρεις Ελληνικές πόλεις εντάχθηκαν στα αντίστοιχα εταιρικά σχήματα κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης της ιδέας –πρότασης προς υλοποίηση.
Τα δίκτυα στα οποία συμμετέχουν Ελληνικές πόλεις μαζί με μια περίληψη της θεματολογίας των δικτύων και το πλήρες εταιρικό σχήμα τους είναι τα ακόλουθα.

Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Τουρισμός, πολιτισμική διαχείριση, τοπική κοινωνία και βιώσιμη ανάπτυξη

#Ιωάννης ΠούλιοςΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - UNESCO School on Sustainable Energy Governance in World Heritage Sites
#Σμαράγδα Τουλούπα ,Ξεναγός και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξεναγών σε τεχνικές ξενάγησης

Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια του τουρισμού, καθώς και η σύνδεσή του με τις έννοιες «πολιτισμική διαχείριση», «τοπική κοινωνία» και «βιώσιμη ανάπτυξη». Διατυπώνονται ορισμένες καλές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στη «Χάρτα του Διεθνούς Πολιτισμικού Τουρισμού: Διαχείριση του Τουρισμού σε Τόπους Πολιτισμικής Σημασίας». 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα, περιγράφεται το ισχύον μοντέλο τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης που [βασίζεται στο «κλασικό ιδεώδες», με αναφορά στην Αθήνα (χώρο κλασικής αρχαιότητας) και Μετέωρα (χώρο βυζαντινής αρχαιότητας). Στο πλαίσιο του μοντέλου αυτού, ο ρόλος του κράτους είναι ιδιαίτερα ισχυρός και κατ 'επέκταση ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας σαφώς περιορισμένος. 
Κατόπιν, σκιαγραφούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις που απομακρύνονται από το «κλασικό ιδεώδες» και εστιάζουν σε ατομικές, εναλλακτικές εμπειρίες, με αναφορά σε ένα «γκράφιτι τουρ» στην Αθήνα. Οι εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις είναι λιγότερο εξαρτημένες από το κράτος καθώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μέλη της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη σύνδεση της ελληνικής πραγματικότητας με τη διεθνή εμπειρία, με αναφορά στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης, προς έναν διαφορετιικό ρόλο του κράτους: αυτόν του συντονιστή και εγγυητή ευρύτερων συνεργασιών.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Αειφόρες συνοικίες και περιβάλλον δόμησης

smart-city-04Βασική επιδίωξη στις “Αειφόρες συνοικίες και περιβάλλον δόμησης” είναι ο περιορισμός ενεργειακών χρήσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αποτυπώματος άνθρακα, η παρουσία μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας για δουλειές και ανάπτυξη και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της κοινωνικής εξέλιξης και ευημερίας για τους πολίτες. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ενέργεια χαμηλών ρύπων, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η δημιουργία χώρων υψηλού βιοτικού επιπέδου προϋποθέτουν τεράστια επένδυση. Την ίδια στιγμή, οι πόλεις έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε προγραμματιζόμενους οικονομικούς πόρους για συστημικές μεταβολές, οπότε πρέπει να ενεργοποιηθούν συνδυαστικά ιδιωτικά κεφαλαία και δημόσιες επενδύσεις.
Το τρέχον οικοδομικό απόθεμα συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή κατανάλωση (40% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης στην ΕU). Αυτό επιτάσσει προσιτές και διαρκώς εκσυγχρονιζόμενες λύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Εφόσον η διάρκεια ζωής των κτηρίων είναι δεκαετίες, είναι σημαντικό να βρεθούν ενεργειακές λύσεις χαμηλών ρύπων ακόμη και για τα καινούρια κτήρια και συνοικίες. Εδώ η σημαντικότερη πρόκληση είναι η αναβάθμιση των (νέων) λύσεων και υλικών.

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Έξυπνες πόλεις :Διαχείριση της προστασίας της ιδιωτικότητας

Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Μαΐου 2016, o κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Μαΐου την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης EIP-SCC (EIP-SCC General Assembly). Οι διατάξεις του κανονισμού θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 25η Μαΐου του 2018, ως εκ τούτου, όλα τα εν εξελίξει έργα και πρωτοβουλίες για την έξυπνη πόλη πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν την ενσωμάτωση της διαχείρισης της προστασίας της ιδιωτικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση τους με την GPDR

Η Πρωτοβουλία ‘Citizen-Centric Approach to Data’ θέλει να βοηθήσει όλους τις πρωτοβουλίες του EIP-SCC σε αυτή τη διαδικασία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα συζητήσει το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της συνόδου σε μια break-out session που διοργανώνεται από το Citizen Focus Action Cluster κατά την Γενική Συνέλευση της SCC EIP. Ο στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να παρέχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη των εν εξελίξει έργων και πρωτοβουλιών για τις έξυπνες πόλεις με την ενσωμάτωση της διαχείρισης της διαχείρισης της προστασίας της ιδιωτικότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση τους με την GPDR.

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΣΔΙΤ

# Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ
Το τελευταίο διάστημα έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι το γιατί και πως. Με δεδομένη την επανεκκίνηση του σχετικού διαλόγου με το άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε, πολύ συνοπτικά, να περιγράψουμε τη βασική σχέση ΣΔΙΤ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τι είναι οι ΣΔΙΤ
Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών[1].Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση αυτών των έργων και υπηρεσιών γίνεται είτε με τη μορφή του συνεργαζόμενου εταίρου (partner) με τον φορέα υλοποίησης τους, είτε με τη μορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το Δημόσιο. 
Ποιες είναι οι μορφές σύμπραξης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
Εάν προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις ΣΔΙΤ θα δημιουργούσαμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις ΣΔΙΤ συμβατικού τύπου, που σε αυτές ανήκουν οι συμβάσεις παραχώρησης και τις ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου, στις οποίες δημιουργείται ένας νέος θεσμός-δομή, συνήθως μία joint venture εταιρεία.

Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία: πόλεις και πολίτες για τον πολιτισμό

Το Σάββατο 21 Μαίου 2016 το Πλέγμα ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά συμμετέχοντας στο 2ο Φόρουμ Αυτoδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας.  

Εργαστήρι: "Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία: πόλεις και πολίτες για τον πολιτισμό"
Ωρα: 09.00-12.00
Αίθουσα: Φουαγιέ
Τόπος: Hyatt Regency Thessaloniki
Είσοδος Δωρεάν
Πληροφορίες: cultureseminars.gr

Απευθύνεται σε αιρετούς και στελέχη ΟΤΑ που απασχολούνται στον  πολιτιστικό τομέα, σε εκπροσώπους εθελοντικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του πολιτιστικού τομέα, σε εργαζόμενους ή εκπροσώπους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, σε ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό, σε ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν ή να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον πολιτιστικό τομέα.

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Διαχείριση Υλικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ιωάννης Πούλιος ,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - UNESCO School on Sustainable Energy Governance in World Heritage Sites

Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου εξετάζει την ιστορική εξέλιξη, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως αυτή γεννήθηκε και αναπτύχτηκε στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον μη δυτικό κόσμο. Δίνεται έμφαση στην έννοια της ασυνέχειας μεταξύ των μνημείων, τα οποία θεωρούνται ότι ανήκουν στο παρελθόν, και στις κοινωνίες του εκάστοτε παρόντος, καθώς και στην ανάγκη διατήρησης του παρελθόντος στο παρόν και στο μέλλον.
Το δεύτερο μέρος συνοψίζει τις προσπάθειες του κλάδου να αναγνωρίσει τη «ζωντανή» διάσταση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την ανάγκη συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία της διαχείρισης. Ειδική αναφορά γίνεται στη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς (1972), καθώς και στο πολύ πρόσφατο Nara+20 Document (2015).
Το τρίτο μέρος αναλύει τα μοντέλα (δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης) διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς, με εστίαση στον τρόπο με τον οποίο το κάθε μοντέλο προσεγγίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη: «υλικοκεντρικό», «αξιοκεντρικό» και μοντέλο «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς». Εξετάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτιστικών χώρων από τη διεθνή καθώς και την ελληνική πραγματικότητα, όπου εφαρμόζονται τα μοντέλα, ενώ, συγχρόνως, εντοπίζονται τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες κάθε μοντέλου. Το μοντέλο «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς», ειδικότερα, δίνει έμφαση στην έννοια της συνέχειας της σύνδεσης των κοινωνιών με την πολιτισμική κληρονομιά και στη διαρκή δημιουργία και εξέλιξη του παρελθόντος στο παρόν και στο μέλλον.
Το κεφάλαιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα, για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ανάγκη να μεταβούμε -ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου- από το ισχύον «υλικοκεντρικό» μοντέλο στο «αξιοκεντρικό» μοντέλο και στο «μοντέλο ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς».

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Νότιο Αιγαίο :Νέα e-marketing εκστρατεία


Η ψηφιακή εποχή για την παρουσία και προβολή των τουριστικών προορισμών του Νοτίου Αιγαίου, τέθηκε σε νέα βάση, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την πλήρη αξιοποίησή τους. Η νέα ψηφιακή καμπάνια για τον τουρισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στόχο έχει να διαδώσει τη μοναδικότητα των νησιών της περιοχής σε όλη την υφήλιο.
Έχει ήδη ξεκινήσει να προωθείται δυναμικά η καμπάνια;“Aegean Islands Like no Other” (εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΝΑΙ σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ και την Marketing Greece) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσα από τις επίσημες σελίδες της στο Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, αλλά και μέσα από το ολοκληρωμένο Tumblr campaign site. Οι χρήστες των social media μπορούν να εκτεθούν στο περιεχόμενο της καμπάνιας και στο ύφος του δημιουργικού των μοναδικών μηνυμάτων και στιγμών εμπειρίας.

Η προβολή της καμπάνιας στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω ψηφιακών εργαλείων και hi-end digital επικοινωνίας και προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εν λόγω καμπάνιας. Ωστόσο, η καμπάνια θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική κι απήχηση με τη διάδοση των μηνυμάτων μέσω των τοπικών αλλά και προσωπικών σελίδων και μέσα από την άμεση και ενεργή εμπλοκή καθενός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή : TravelDailyNews

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλεία στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας

#Αλέξανδρος Γιαννακίδης , Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με ειδίκευση στην παραγωγή Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων - Εταιρεία CulturPlay

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, με την αλματώδη ανάπτυξη των υπολογιστικών πόρων καθώς και του Διαδικτύου, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν βιώσει έναν σημαντικό εκδημοκρατισμό περνώντας από τα επιστημονικά εργαστήρια προς την αγορά -δημιουργώντας νέες βιομηχανίες-, αλλά και προς την κοινωνία -διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ως εργαλεία στη διάθεση των τοπικών κοινωνιών και των πολιτιστικών Οργανισμών θα πρέπει να διαχωριστούν σε ψηφιακά εργαλεία τεκμηρίωσης (ΨΕΤ) και σε ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας (ΨΕΕ). Τα ΨΕΤ αφορούν περισσότερο στο επιστημονικό έργο της ερμηνείας, συντήρησης, ψηφιοποίησης και γενικότερα της διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών (για παράδειγμα μια Βάση Δεδομένων ή ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών -ΓΣΠ), ενώ τα ΨΕΕ αφορούν στο έργο της διασποράς των πολιτισμικών αγαθών και μαζικοποιούν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά.
Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στα ΨΕΕ της πολιτισμικής αξίας ενός τόπου ή μνημείου και προτείνει τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής, εντοπίζοντας ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην παραγωγή και στη βιωσιμότητά τους. Το κεφάλαιο συγχρόνως αναδεικνύει την ευκαιρία επανάχρησης των αποτελεσμάτων των ΨΕΤ σε παράγωγα έργα ΨΕΕ. Στη συνέχεια, εξετάζεται μια συγκεκριμένη κατηγορία ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων, οι Εικονικοί Ξεναγοί σε φυσικά και πολιτισμικά μνημεία. Τέλος, γίνεται αναφορά στον προτεινόμενο «Εικονικό Ξεναγό της Ακρόπολης των Αθηνών», καθώς και στις δυσκολίες υλοποίησής του με έμφαση στην απουσία νομικού πλαισίου.

Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Σαντορίνη :Απόφαση για δημιουργία DMO


Δύο ευχάριστες ειδήσεις μας έρχονται από τη Σαντορίνη .Δεν είναι μόνο ότι σχεδιάζει τις πολιτικές της ως Τουριστικός προορισμός 12 μηνών το έτος αλλά ότι ωριμάζει εσωτερικά όλο το σύστημα διοίκησης των Τοπικών φορέων.Η πρώτη είδηση αφορά την απόφαση για δημιουργία DMO στο νησί και η δεύτερη την διοργάνωση συνεδρίου οινοτουρισμού.

---Ο Δήμος Σαντορίνης, σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους αποφάσισε να προχωρήσει -σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - στη δημιουργία ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής του Προορισμού- γνωστό ως DMΜO (Destination Management/Marketing Organization)- βασισμένο στις πληροφορίες που συγκεντρώνει και αναλύει ένα Τουριστικό Παρατηρητήριο.

Η πρώτη παρουσίαση των στόχων και του περιεχομένου του Τουριστικού Παρατηρητηρίου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού Σαντορίνης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο της Santo Wines, στη Σαντορίνη.
Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός τέτοιου Φορέα κατά τα διεθνή πρότυπα, η επιτυχία του οποίου όμως στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας και ειδικά όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό. Η σωστή διαχείριση του προορισμού για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν την τουριστική δραστηριότητα σε όλα της τα στάδια (από τη παραγωγή μέχρι τη διαφήμιση) και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από κάθε επιχείρηση ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία της, τη κερδοφορία της και τη βιωσιμότητα της. Ο κ. Ζώρζος επισήμανε ότι η προσπάθεια αυτή δεν αποτελεί μια ακόμη μελέτη, αλλά ότι Τουριστικό Παρατηρητήριο και Οργανισμός Διαχείρισης αποτελούν εργαλεία δουλειάς που θα στηθούν με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων προς όφελος της Σαντορίνης τόσο ως βιώσιμος τουριστικός προορισμός όσο και ως μοναδικός τόπος διαβίωσης.

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Euromediterranee Μασσαλίας: Διδάγματα από την εξέλιξη ενός ενδιαφέροντος πειράματος

Ράλλης Γκέκας, Δρ οικονομολόγος Τ.Α.
Η Euromediterranee αποτελεί αυτή τη στιγμή, τη μεγαλύτερη πολεοδομική και αναπτυξιακή επένδυση, στη Νότιο Ευρώπη. Έχει  συμπληρώσει την πρώτη φάση υλοποίησης της και βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη. Τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν ασφαλώς όχι με την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και αφού “δουλέψει” για κάποιο χρονικό διάστημα. Ήδη όμως προσφέρει κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα σε διαχειριστικό και πολιτικό επίπεδο, που αξίζει να συζητηθούν και στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να προκαλέσουν την προσοχή των αυτοδιοικητικών και όχι μόνο, για την συνέχεια και εξέλιξη του έργου.
Το άρθρο αυτό προκλήθηκε από τη συμμετοχή μου στην επίσημη αντιπροσωπεία του δήμου Λεμεσού στην Μασσαλία, κατά την οποία υπεγράφη από τους δύο δημάρχους πρωτόκολλο συνεργασίας με αντικείμενο θέματα πολεοδομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, τουρισμό, συνεργασίας των δύο δήμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του πρωτοκόλλου οι δύο δήμοι συμφώνησαν και υπέγραψαν ήδη την κοινή υποψηφιότητα τους σε δύο ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα και την επίσκεψη αντιπροσωπείας του δήμου Μασσαλίας στη Λεμεσό, τον Οκτώβριο του 2016. 

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

START - Create Cultural Change

Γιορτή Υποτροφιών 2015/16
Πέμπτη 12 Μαίου 2016, 20:30 μ.μ.
LABattoir, 26ης Οκτωβρίου 35, 
546 27 Θεσσαλονίκη
Δήλωση συμμετοχής στη Γιορτή Υποτροφιών στο Eventbrite.

Τι κοινό έχουν δώδεκα πρωτοβουλίες πολιτισμού που υλοποιούνται σε οκτώ πόλεις στην Ελλάδα?

Πως μπορούν οι νέοι σήμερα να επιδιώξουν την πολιτιστική αλλαγή στην γειτονιά, την κοινότητα ή την πόλη τους με δράσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο; 

Η ομάδα και οι υπότροφοι του προγράμματος START - Create Cultural Change σας προσκαλούν σε ένα μοναδικό ταξίδι γνωριμίας με το πρόγραμμα και τις πρωτοβουλίες του. Ξεκινώντας πριν από έναν περίπου χρόνο με μια απλή αίτηση και μια μεγάλη ιδέα, τριάντα υπότροφοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν σε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης, δουλεύοντας με πολιτιστικά κέντρα και οργανισμούς σε είκοσι μία πόλεις στη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δώδεκα από αυτούς ενεργοποίησαν πολίτες, φορείς και θεσμούς στην τοπική τους κοινότητα.

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Ενεργειακός σχεδιασμός πόλεων: η περίπτωση των ενεργειακών χωριών

#ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΛΙΝΗ, Απόφοιτος ΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στη σύγχρονη εποχή -όπου η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση και επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική περισσότερο από κάθε άλλη φορά- ο ενεργειακός σχεδιασμός των πόλεων γίνεται όλο και πιο αναγκαίος καθώς και όλο και πιο αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προσπάθειας επίτευξης ολοκληρωμένου αστικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία, ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταναλώνει πάνω από το 40% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας και μάλιστα με αυξητικές τάσεις για το μέλλον. Η αύξηση αυτή, η οποία αναπόφευκτα συνοδεύεται από αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συνεπάγεται ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων καθώς και υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός των πόλεων -που αφορά ταυτόχρονα κτίρια και δημόσιους χώρους- ως στόχο έχει τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων ρύπων που εκλύονται, με την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Παράλληλα, στόχος είναι και η διείσδυση των ΑΠΕ, η χρήση των οποίων στο αστικό και εν γένει δομημένο περιβάλλον είναι όλο και πιο συχνή τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα λεγόμενα «ενεργειακά χωριά».

Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Πολιτικές για το αστικό πράσινο στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης: μια συγκριτική αξιολόγηση

#ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΜΕΝΤΖΗ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ως χώροι αστικού πρασίνου νοούνται οι ελεύθεροι χώροι εντός των πόλεων, στους οποίους η βλάστηση και η φυτοκάλυψη -αυτοφυής ή/και τεχνητή- καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής τους, χωρίς να αποκλείονται σε αυτούς χρήσεις συμβατές με την αναψυχή. 
Το αστικό πράσινο αποτελεί απαραίτητο συστατικό των πόλεων, αλλά και έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την εξασφάλιση αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής στους κατοίκους αυτών. 
Γι 'αυτό και ο σχεδιασμός/πρόβλεψη χώρων πρασίνου στις πόλεις αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αλλά και αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση ενός βιώσιμου και ολοκληρωμένου αστικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Μια συνθήκη, η οποία γίνεται ακόμη πιο επιτακτική και επιβεβλημένη στην περίπτωση των Μητροπόλεων, όπου η «απεραντοσύνη» του δομημένου χώρου, μεγεθύνει δραματικά τις αποστάσεις αλλά και το χρόνο πρόσβασης και επαφής των κατοίκων με την ύπαιθρο και τη φύση.
Στις περιπτώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η πολεοδομική και πληθυσμιακή διόγκωση, μεγέθυνε τις ανάγκες της αστικής περιοχής για χώρους πρασίνου και προσέδωσε στο σχεδιασμό του αστικού πρασίνου μητροπολιτικό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι η εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων πρασίνου -τοπικού ή/και μητροπολιτικού επιπέδου- αποτελεί μέρος του σχεδιασμού των δύο Μητροπόλεων εδώ και δεκαετίες, μόνο ένα μικρό τμήμα αυτού έχει υλοποιηθεί. Παράλληλα, κρίσιμες αποφάσεις για την υλοποίηση του πράσινου σχεδιασμού εξακολουθούν να εκκρεμούν όπως το Πάρκο Ελληνικού - πρώην αεροδρόμιο στην Αθήνα.