Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Πολιτισμός κινητικότητας: Η διακήρυξη της Κοπεγχάγης


Κείμενο που υιοθετήθηκε κατά τη γενική συνέλευση του 1996 των πόλεων χωρίς αυτοκίνητα
Κοπεγχάγη 6-8 Μαϊου 1996 

1. Η κινητικότητα είναι έκφραση ελευθερίας και αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης κοινωνίας. Η κινητικότητα είναι τμήμα του πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός μπορεί να οριστεί ως οι ιδέες, οι πεποιθήσεις και τα έθιμα μιας κοινωνίας.

2. Ωστόσο, η αυξανόμενη κυκλοφορία –ειδικότερα η προερχόμενη από την υπερεξάρτηση από τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα- θέτει σε κίνδυνο την οικιστική και πολιτιστική κληρονομιά των ευρωπαϊκών πόλεων και περιορίζει τόσο την κινητικότητα, όσο και την ποιότητα ζωής των πόλεων:

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Σκέψεις και ιδέες για την Ήπια Ανάπτυξη των Ορεινών Όγκων Της Κρήτης

*Γιώργης Ν. Πετράκης , Αρχιτέκτωνας

Το καλοκαίρι του 1985 ξεκίνησε η προσωπική μου περιπέτεια της ενασχόλησης με την ανάπτυξη των Ορεινών όγκων της Κρήτης όταν κλήθηκα από τον Γιώργο τον Κλάδο, τότε δήμαρχο Ανωγείων, να εκπονήσω την μελέτη της τουριστικής ανάπτυξης της ορεινής περιοχής του Δήμου Ανωγείων.
Αναφέρομαι στον Γιώργο το Κλάδο γιατί με δίδαξε μια μεγάλη αλήθεια…
ότι πέρα από την ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων του βουνού στην κορυφή των προτεραιοτήτων μου σαν μελετητής θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός στη φύση του βουνού και στην ιερότητα της ιστορίας των ανθρώπων του.
Στην μετέπειτα μελετητική μου πορεία κατανόησα ότι η ορεινή ενδοχώρα της Κρήτης δεν αποτελεί μόνον ένα γεωγραφικό προσδιορισμό στον οποίο κάποιοι καλούνται να σχεδιάσουν.
Σηματοδοτεί παράλληλα ιδιαίτερες και πολλές φορές ιδιόμορφες πληθυσμιακές οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες με πάμπολλες αντιφάσεις.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων του πεζού

Το Ψήφισμα σχετικά με την προστασία των πεζών και τον Ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων του πεζού, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 1988

Ι. ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε ένα υγιές περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους μέσα σε κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική του υγεία. II. ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε αστικά κέντρα ή χωριά οργανωμένα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του αυτοκινήτου, τα οποία να διαθέτουν υποδομή προσιτή στους πεζούς και στους ποδηλάτες.

IIΙ. τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται μία πόλη που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής τους και όχι χώρο επιδείνωσης της κατάστασης αδυναμίας τους. 

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Η συμβολή του τομέα του πολιτισμού στην αστική ανάπτυξη

@Μαρία Ψαρρού
Διευθύντρια Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Κερατσινίου.
 
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες, τόσο ως οικονομικός κλάδος, ως πεδίο άσκησης πολιτικής, ως κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και ως στοιχείο της ταυτότητας μιας κοινότητας και μιας πόλης, αδιαμφισβήτητα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών.
 
Τα τελευταία μάλιστα 20 χρόνια μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην τοπική διακυβέρνηση του αστικού χώρου και των πληθυσμών του είναι η καθολική αποδοχή της άποψης ότι η μέριμνα για πρόσβαση στους πολιτιστικούς πόρους και την κατανάλωσή τους συνιστά κεντρικό σημείο των επιτυχημένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης . Η ιδέα ότι ο πολιτισμός που πλέον διευρύνεται ως έννοια και περιλαμβάνει κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς στόχους μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας της αστικής οικονομικής ανάπτυξης, συνάδει με την επικρατούσα αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι πόλεις επιζητούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης .

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Αθλητικός τουρισμός, μια έννοια-πρόκληση για τις Τοπικές οικονομίες

@Του Δημήτρη ΤερζάκηΚαθηγητή Τ.Ε.Ι. Κρήτης και Επιστημονικού Υπεύθυνου της Ερευνητικής μονάδας Αθλητικού Τουρισμού.
Ξεκινώντας με μια χρονολογική ανασκόπηση παρατηρούμε ότι από το 1960 ως σήμερα σημειώθηκαν σημαντικές τάσεις εξειδίκευσης και ανάπτυξης στο χώρο του τουρισμού και παράλληλα του αθλητισμού. Οι δυο αυτοί τομείς εξελίχθηκαν στις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες του παγκόσμιου οικονομικού στερεώματος.
Περίπου την ίδια χρονική περίοδο και συγκεκριμένα μετά το 1970 άρχισε να γίνεται χρήση του όρου αθλητικός τουρισμός με σκοπό να περιγραφεί η ειδική μορφή τουρισμού που συνδύαζε και την αθλητική δραστηριότητα. Ο αθλητικός τουρισμός θεωρείται σύγχρονο φαινόμενο σε αντίφαση με τη διαχρονικά στενή σχέση μεταξύ αθλητισμού και τουρισμού. Ο λόγος είναι ότι μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να αντιμετωπίζεται ως αυτόφωτο κομμάτι της τουριστικής και της αθλητικής βιομηχανίας αλλά και να αποκτά ακαδημαϊκή οντότητα.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

2010 Country Brand Index :Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ισχυρή επωνυμία μια χώρας;

Η FutureBrand πιστή στο ραντεβού της και φέτος εξέδωσε την μελέτη της με την κατάταξη των χωρών με βάση την επωνυμία τους. Η έκθεση «FutureBrand 2010 Country Brand Index» ή «Έκθεση κατάταξης χωρών από την FutureBrand για το 2010» σε συνεργασία με το ειδησεογραφικό δίκτυο BBC World News είναι η έκτη και πιο περιεκτική μελέτη της επωνυμίας χωρών μέχρι τώρα. Είναι πλέον βασισμένη σε περισσότερες χώρες και με περισσότερες πληροφορίες. Μετά από 5 χρόνια μελετών, θεωρεί ότι η δυναμική της επωνυμίας μιας χώρας βασίζεται σε 5 σημαντικές διαστάσεις της χώρας αυτής: τον τουρισμό, την παράδοση και την κουλτούρα, επιχειρηματικότητα, ποιότητα ζωής και σύστημα αξιολόγησης.

Συμπληρωματικά, η δύναμη της επωνυμίας μιας χώρας καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως όλες τις επωνυμίες. Μετράμε τα επίπεδα ενημερότητας, την εξοικείωση, την προτίμηση, την υπόληψη, την υπεράσπιση και τις ενεργές αποφάσεις για επίσκεψη σε αυτή τη χώρα.

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

Διαχείριση Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών :Ήρθε η ώρα της ΚΕΔΚΕ

Την Τετάρτη 19-1-2011 συναντήθηκαν τα διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας  ( ΙΚΑΡΟΣ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, CitiesNet και δίκτυο Βορέας ) για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την δημόσια διαβούλευση των  όρων  της διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη  Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.
Σχετικά με το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Στην τοποθέτησή του ο συντονιστής του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ Κωστής Μοχιανάκης , επισήμανε ότι είναι πολιτικά ανορθόδοξη η δημοσίευση της πρόσκλησης για διαβούλευση στις 22-12-2010 , την στιγμή της μετάβασης των Δήμων σε νέα φάση , στην οποία αντιμετωπίζουν κρίσιμα πολιτικά και οργανωτικά προβλήματα.Το ακατάλληλο του χρόνου γίνεται ακόμα πιο φανερό από το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί  ακόμα το νέο Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ που θα διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια όλα τα θέματα που θέτει η διαβούλευση .


Ρέθυμνο:Η πόλη προσπαθεί να αποκτήσει μερίδιο από τον Τουρισμό κρουαζιέρας.


Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην ανάγκη διαχείρισης της Κρήτης ως ενιαίου προορισμού από έναν , Οργανισμό διαχείρισης Προορισμού.Όμως στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης χωράνε μικρότερα Τοπικά ή τομεακά σχέδια που μπορεί να εκπονούν τοπικές κοινωνίες ή επί μέρους τουριστικοί τομείς όπως ο συνεδριακός τουρισμός , ο αγροτοτουρισμός κτλ.
Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο τουλάχιστο οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης να προχωρήσουν σε σχεδιασμό Τουριστικής πολιτικής ,αξιοποιώντας τα δικά τους στοιχεία ταυτότητας.Για τις πόλεις που διαθέτουν δυνατότητες ελλιμενισμού ο Τουρισμός Κρουαζιέρας αποτελεί μια ευκαιρία τόνωσης των οικονομιών τους.Οι σχεδιασμοί των τοπικών κοινωνιών πρέπει να στηρίζονται στην από κοινού συμβολή των Δήμων, Λιμενικών οργανισμών, Εμπορικών συλλόγων, Επιμελητηρίων, πολιτιστικών οργανισμών.Μια καλή πρόταση είναι σε πρώτη φάση οι φορείς μιας πόλης να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας και σε δεύτερη φάση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που η συνεργασία αυτή έχει δοκιμαστεί αποδοτικά να προχωρήσουν σε σύσταση μη κερδοσκοπικής εταιρείας για τη διαχείριση του προορισμού της πόλης.

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Η εμπειρία από το φαγητό ενός τόπου σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του

Η τουριστική βιομηχανία είναι στη μέση μιας μεγάλης στροφής στον τρόπο που οι διακοπές προωθούνται στην αγορά δεδομένου ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Το φαγητό εξασφαλίζει συσχέτιση με τους προορισμούς καθώς εκτός από φυσική ανάγκη εκπροσωπεί την ταυτότητα και τη μοναδικότητα ενός προορισμού, δίνοντας στους τουρίστες μια εικόνα του πολιτισμού του τόπου που επισκέπτονται. Οι γεύσεις των τοπικών προϊόντων, το μαγείρεμα του φαγητού και η παρουσίασή του καθώς και το συνολικό περιβάλλον της εστίασης δημουργούν αναμνήσεις που επηρεάζουν και πολλές φορές προσδιορίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία. 
 
Ειδικοί επιστήμονες, marketiers, διακεκριμένοι εστιάτορες και μάγειροι, food bloggers και πολλοί άλλοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους για το θέμα σε εισηγήσεις και σε στρογγυλά τραπέζια στις 2-3 Φεβρουαρίου 2011 στην Αθήνα, στο Μεγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στο 7ο Συνέδριο της γνωστής σειράς IMIC που έχει ως θέμα του «Valuing the food experience – Δίνοντας αξία στην εμπειρία του φαγητού».

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

City of San Francisco :THE TENDERLOIN PROJECT

@ Ζωή Νικολαΐδου , Δ/νση Ανάπτυξης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ"
 
Σε μία εποχή που η τέχνη και η καλλιτεχνική έκφραση θεωρούνται συνώνυμα του πλούτου και της ομορφιάς, το «Tenderloin Project» στρέφεται προς τη φωτογραφική αποτύπωση μίας άλλης πτυχής της σημερινής κοινωνίας, που συχνά προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει: αυτής της περιθωριοποίησης. «Το Tenderloin Project» αποτελεί συνδυασμό φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των ανθρώπων στους δρόμους των πιο περιθωριοποιημένων συνοικιών του Σαν Φρανσίσκο. Πρόκειται για μία συνεχή καλλιτεχνική προσπάθεια που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πορτρέτου της πολυποίκιλης κοινωνίας του Σαν Φρανσίσκο και ιδιαιτέρως των λιγότερο ανεπτυγμένων συνοικιών του. 

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

Mural Arts Program :Πως τα graffiti μετατρέπονται από μουτζούρες σε στοιχείο της καλλιτεχνικής ταυτότητας μιας πόλης

@Βασιλική Υψηλάντη, Δ/νση Ανάπτυξης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας-"ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ"

Άλλοι κρατούν πανό σε πορείες διαμαρτυρίας, άλλοι κρατούν το ποντίκι και αναρτούν άρθρα σε blog και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι κρατούν το τηλεχειριστήριο και άλλοι απλά με ένα σπρέι στο χέρι και λίγη φαντασία αφήνουν το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα στους τοίχους της πόλης.
Η γλώσσα του graffiti χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης «της ανάγκης να εντοιχίζουμε τα συναισθήματά μας και να τα μορφοποιούμε με τρόπους που να εισέρχονται στη δημόσια σφαίρα προωθώντας νέες μορφές συνείδησης», όπως υποστηρίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας του ΑΠΘ, Γρηγόρης Πασχαλίδης.
Για κάποιους είναι μια μορφή υποκουλτούρας, για άλλους είναι μια μορφή τέχνης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα είδος ζωγραφικής που όλο και συχνότερα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προβολή μηνυμάτων, είτε κοινωνικών είτε εμπορικών.

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για Place Marketing, place identity and image

Ο Αρης Καλαντίδης, προέδρος του οργανισμού Association for Place Branding & Public Diplomacy έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό  του  EURHODIP (www.eurhodip.com), που μέλη του έχει εκπαιδευτήρια Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σπουδών κυρίως από την Ευρώπη.
Η συνέντευξη με τίτλο "20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για Place Marketing, place identity and image" είναι πολύ ενδιαφέρουσα , την αναδημοσιεύουμε με ευχαρίστηση και ευχόμαστε στο φίλο Άρη καλή επιτυχία στο συνέδριο της Bogota .Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης 

Ε: Τι είναι  place branding;
Α. Place branding είναι το στρατηγικό πλάνο για τη βελτίωση της εικόνας ενός τόπου (πόλη, περιοχή ή χώρα). Πρέπει να είναι κατανοητό μεταφορικά καθώς δεν είναι στη πραγματικότητα μάρκετινγκ ή διαχείριση προϊόντος (branding).

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Ν.Σηφουνάκης:Αναγκαία η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

Ο Ν.Σηφουνάκης σε μια εξαιρετικά οπτικοποιημένη ομιλία στη συζήτηση που οργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ το Μάϊο του 2006 με θέμα "Αρχιτεκτονική και νέα πόλη" ανέλυσε την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας της ελεύθερης ( αδόμητης ) γης στα νησιά μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους.

"Η σημερινή Ημερίδα λοιπόν με τίτλο «Η Αρχιτεκτονική των πόλεων», που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του ΙΣΤΑΜΕ, αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου είτε ως αρχιτέκτονας είτε στο χώρο της πολιτικής, όπου κατά καιρούς είχα κάποιο θεσμικό ρόλο, προσπάθησα – στο μέτρο των δυνάμεών μου – να γίνει κοινή συνείδηση σε ομάδες πολιτών, αλλά και στον κάθε ένα ξεχωριστά, η ανάγκη για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η υποχρέωση αυτή όσο και αν είχε αφετηρία κάποιο ρομαντισμό για όλες τις μορφές του λαϊκού πολιτισμού, ήταν περισσότερο μια κατασταλαγμένη πολιτική θέση. Θέση που βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, του φυσικού με το ιστορικά δομημένο περιβάλλον, είναι πρωταρχικός και αναγκαίος όρος για τη διαρκή και αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας.

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική

Είναι στενάχωρο να διαβάζεις κείμενα που έχουν γραφεί πριν λίγα χρόνια και όμως διατηρούν ατόφια την επικαιρότητά τους.Συνήθως αυτά αναφέρονται σε σχεδιασμούς και στρατηγικές.Η επικαιρότητα των προτάσεων αποδεικνύει ότι το διάστημα που μεσολάβησε τίποτα δεν έχει αλλάξει!
Ειδικά σε θέματα όπως ο αθλητικός Τουρισμός , λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κρίση και την ανάγκη αύξησης των εισροών από τον τουρισμό θα περίμενε κανείς διαφορετικά πράγματα.
Στο κείμενο που ακολουθεί ο Δημήτρης Τερζάκης , καθηγητής ΤΕΙ στο Ηράκλειο και επιστημονικός υπεύθυνος  της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τον Αθλητικό Τουρισμό, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση αθλητισμού και των πολιτικών της ΕΕ , τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό και τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και προτείνει ως πιλότο για τη δημιουργία  μιας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική .

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

Αρχιτεκτονική και νέα πόλη:Οι πόλεις αλλάζουν και λειτουργούν ως εστίες και κινητήρες της ευρύτερής τους περιφέρειας

Η κ.Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στην συζήτηση που οργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ τον Μάϊο του 2006  με τίτλο "Αρχιτεκτονική και νέα πόλη" ανέλυσε το μετασχηματισμό των πόλεων ως εστίες και κινητήρες της ευρύτερης τους περιφέρειας ερευνώντας πέντε διαστάσεις του θέματος.
Το πρώτο διερευνά τις νέες συνθήκες και προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι σημερινές πόλεις.
Το δεύτερο αφορά τις νέες συμπεριφορές, που χαρακτηρίζουν σταδιακά, κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, την ελληνική περίπτωση, τις ελληνικές πόλεις.
Το τρίτο έχει να κάνει με την υπόθεση ότι η Αρχιτεκτονική αποτελεί βασικό πόρο και προϋπόθεση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης .
Το τέταρτο αναφέρεται σε μια μέθοδο εργασίας-πρότασης για το σχεδιασμό μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
Το πέμπτο, τέλος, εστιάζει στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και την ιδιαίτερη συμβολή της αρχιτεκτονικής σ’ αυτήν.

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός και η Οικονομική Ανάπτυξη

Του Δημήτρη ΤερζάκηΚαθηγητή Τ.Ε.Ι. Κρήτης και Επιστημονικού Υπεύθυνου της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο πολιτιστικός τουρισμός ορίζεται ως η κυκλοφορία των ατόμων στα πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από τον τόπο κανονικής διαμονής, με την πρόθεση να συλλέξουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές τους ανάγκες. Αυτή η μορφή τουρισμού είναι όλο και πιο δημοφιλής σε ολόκληρο τον κόσμο και επιβεβαιώνεται από μια έκθεση του ΟΟΣΑ το 2009, η οποία αναφέρεται στο ρόλο του πολιτιστικού τουρισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη διαφόρων περιοχών του κόσμου.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δεν δημιουργεί μόνο μια αίσθηση γνώσης και υπερηφάνειας για την τοπική ιστορία και ταυτότητα αλλά βοηθά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην οικονομικά ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

Διαδικτυακός κατάλογος παρουσίασης και αξιολόγησης σχεδίων δράσεων σε ενεργειακά θέματα

Οι δράσεις για την μείωση των εκπομπών καυσαερίων αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ποιότητα ζωής στις πόλεις.Γι' αυτό είναι σημαντική η δημόσια παρακολούθηση της πορείας των σχεδίων και των δράσεων που έχουν σχεδιασθεί όπως επίσης και η δημόσια παρακολούθηση της αξιολόγησής τους.Σε συμφωνία που έχουν υπογράψει ήδη πάνω από 200 πόλεις αποφασίσθηκε να προβάλλονται σε διαδικτυακό κατάλογο οι δράσεις των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί καθιστώντας διαθέσιμα σε όλους βασικά στοιχεία των βιώσιμων σχεδίων δράσης των πόλεων για την ενέργεια (SEAP'S - Sustainable Energy Action Plans )

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται  ο συνολικός στόχος μείωσης του CO2, της κατανάλωσης ενέργειας και δεδομένα εκπομπών CO2, καθώς και μια επιλογή των βασικών μέτρων του σχεδίου δράσης. Κάθε πόλη που υπογράφει το Σύμφωνο θα έχει τη δική της ιστοσελίδα αφιερωμένη στο SEAP που θα δείχνει τις σημαντικότερες στιγμές του έργο της παρέχοντας κίνητρα και σε άλλους να ακολουθήσουν. 

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

Τουρισμός κρουαζιέρας:Είμαστε ακόμα πολύ πίσω !

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται η ανωριμότητα των τοπικών κοινωνιών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πρόγραμμα αξιοποίησης των αφίξεων χιλιάδων τουριστών με τα κρουαζιερόπλοια.Την Πρωτοχρονιά του 2011 , 4.000 τουρίστες και 1.000 άτομα πλήρωμα έφτασαν στο Ηράκλειο με το πλοίο "Φαντασία".Παρά τους  σχεδιασμούς που κατά καιρούς ανακοινώνουν οι φορείς της πόλης, με μια τεράστια οικονομική κρίση να πλήττει τα εισοδήματα, οι τουρίστες βρήκαν τα πάντα κλειστά.Περιορίσθηκαν έτσι σε βόλτες μέσα ή λίγο έξω από Λιμάνι της πόλης.Σε αντιστάθμισμα ο Οργανισμός Λιμένος τους πρόσφερε Φολκλόρ.Χορευτικά συγκροτήματα , λύρες και τραγούδια.Σε αυτά ποιος μας πιάνει.
Χάθηκαν έτσι για μια ακόμα φορά εισοδήματα που τόσο ανάγκη έχει η πόλη.Σύμφωνα με τα λεγόμενα των καταστηματαρχών του Λιμανιού που ήταν ανοικτοί , αυτοί δούλεψαν πολύ καλά.
Αποδεικνύεται ότι πέρα από τα λόγια, που και αυτά πολλές  φορές απουσιάζουν, χρειάζεται οικοδόμηση κουλτούρας τουριστικής πολιτικής,μακροχρόνιοι και αξιόπιστοι σχεδιασμοί και επιτέλους για την Κρήτη Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού.