Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Η ζωή στις πόλεις.Όπου υπάρχει (θετική) δράση , υπάρχει και (αρνητική) αντίδραση.


Σε όλη την Ευρώπη οι ιδέες για μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στις πόλεις και η ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτων , της πεζοπορίας και του πρασινίσματος των δρόμων ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των πεζών βρίσκουν θετικό αντίκρισμα από τις δημοτικές αρχές.
Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, αναπλάσεις δρόμων με ενίσχυση του πρασίνου και του αστικού εξοπλισμού , ψηφιακές εφαρμογές εξυπηρέτησης των πολιτών αποδεικνύουν την αξία ενός νέου μοντέλου διαβίωσης στις πόλεις.
Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα Βιώσιμη Αστική κινητικότητα στο ιστολόγιο μας.

Όμως όπου υπάρχει (θετική) δράση , υπάρχει και (αρνητική) αντίδραση.
Αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν νέες συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις δεν βρίσκουν σύμφωνους όλους τους πολίτες.Ισχυρές ομάδες στήριξης της αυτοκίνησης, μεγάλα εμπορικά κέντρα και αγορές, πολίτες που αδυνατούν να ανανεώσουν το αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας ή δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε ένα νέο τρόπο διαβίωσης στην πόλη αντιδρούν.Αλλά γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχει αντίδραση των ψηφοφόρων υπάρχουν και οι πολιτικοί που θα θελήσουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την αντίδραση.

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Ηράκλειο : Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας παρουσίασε την Ψηφιακή πλατφόρμα «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου». 
Το «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου» είναι μία πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open data) για την αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από έργα τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου. 
Βασικός στόχος του έργου δεν είναι μία «απλή βάση ανοικτών δεδομένων» αλλά η δημιουργία, κάτω από ένα εύρωστο πλαίσιο κατάλληλης αδειοδότησης, μιας σύνθετης και ενιαίας υπηρεσίας για τη ευρεία διάχυση του πλούσιου τουριστικού και πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ανάλυσης που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, η οποία δεν είναι σήμερα διαθέσιμη ή εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες, τους επισκέπτες της πόλης και τους τοπικούς επιχειρηματίες.