Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική ανακύκλωση: Η περίπτωση της Λάρισας

#ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Master Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας** 

Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ότι λόγω της αύξησης του πληθυσμού που σημειώνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη αυξάνεται παράλληλα και η κατανάλωση των αγαθών. Έτσι για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες, όπως και το αναζητούν συνειδητά για αύξηση του κέρδους τους, να αυξήσουν των ρυθμό παραγωγής των αγαθών τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται συνεχώς το περιβάλλον από την έλλειψη φυσικών πόρων καθώς και από τη ρύπανση που υφίσταται για την παραγωγή αυτών των αγαθών. 
Για αυτό το λόγο, η χρήση της ανακύκλωσης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προαναφερθέντων αγαθών κρίνεται αναγκαία. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και θα αποκτήσουν τόσο οι τελικοί καταναλωτές όσο και οι εκάστοτε παραγωγοί οικολογική συνείδηση. Η ανακύκλωση όλων των ειδών αποτελεί εδώ και χρόνια το επίκεντρο της στρατηγικής όλων των εθνικών και τοπικών αρχών του πλανήτη. 
Ο Δήμος Λαρισαίων είναι μια από αυτές τις αρχές που διαθέτει, από το 2006, ένα ενεργό στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ανακύκλωση στην τοπική του επικράτεια. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η αποτύπωση ενός νέου Στρατηγικού σχεδίου δράσης για την ανακύκλωση στο Δήμο Λαρισαίων, το οποίο θα βελτιστοποιεί το προϋπάρχον σχέδιο δράσης και θα χαράσσει τη σωστή πορεία για την επίτευξη της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασης. 
Το Στρατηγικό σχέδιο δράσης στηρίχθηκε στις ανάγκες και τα προβλήματα που αποτυπώθηκαν μετά από μία επιτόπια έρευνα που έγινε στους κατοίκους της περιοχής το καλοκαίρι του 2014. Με τη χρήση αυτών των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του υπάρχοντος σχεδίου δράσης και πατώντας πάνω σε αυτά καταρτίστηκε το Στρατηγικό σχέδιο δράσης  που παρουσιάζεται εδώ. Στο σύνολό τους τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά εφόσον οι ίδιοι οι κάτοικοι πιστεύουν στην ωφέλεια της ανακύκλωσης και μάλιστα το δείχνουν και έμπρακτα με τον ενεργό ρόλο τους σχεδόν σε όλα τα είδη ανακύκλωσης που διεξάγονται στο Δήμο τους. 

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

O δημόσιος χώρος ως τουριστικός προορισμός: συγκριτική ανάλυση των πλατειών της Μαδρίτης και της Αθήνας

#ΜΑΡΙΑ ΔΑΤΣΕΡΗ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ. 
MScΠολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού- Αστικές Σπουδές UniversidadPolitécnicadeMadrid *

Ο αστικός δημόσιος χώρος αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που προσδιορίζουν μια πόλη. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο «καθρέπτης» της πόλης, στον οποίο αντικατοπτρίζονται όλα τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της . 
Η πλατεία, βασικό συστατικό του αστικού δημοσίου χώρου, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πόλη  φιλοξενώντας πλήθος δραστηριοτήτων, από τις απαρχές της έως και την σύγχρονη εποχή. Μία από τις βασικότερες δραστηριότητες που συναντώνται μέσα σε μια πόλη είναι και εκείνη του τουρισμού, και συγκεκριμένα του αστικού τουρισμού.  
Στην εν λόγω έρευνα μελετάται ο δημόσιος χώρος- και συγκεκριμένα οι πλατείες του- ως κομμάτι του αστικού τουρισμού μέσα από συγκριτική ανάλυση δύο πόλεων – μελετών περίπτωσης, της Αθήνας και της Μαδρίτης.
Πρόκειται για δύο πόλεις- πρωτεύουσες μεσογειακών χωρών με κοινά κλιματολογικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, όμοια κοινωνικο-οικονομική βάση και με υψηλή συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στις οικονομίες τους. 
Η εργασία αποσκοπεί  στην αναζήτηση και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που προσδίδουν τον τουριστικό χαρακτήρα σε μια πλατεία, απαντώντας στα εξής ερωτήματα: 
Ποιοι είναι οι δημόσιοι χώροι που επιλέγει να επισκεφτεί ένας τουρίστας; 
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αυτή; 
Υπάρχουν μεμονωμένοι παράγοντες  που προσδίδουν τουριστικό χαρακτήρα σε ένα δημόσιο χώρο ή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων.  

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΕΣΠΑ 2014-2020 , δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παρουσίαση του Γιάννη Γούπιου Διευθυντή Ανάπτυξης και οικονομικών ΤΑ της ΕΕΤΑΑ στην ημερίδα στα Γιάννενα στις 9/10/2015.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων , διοργανώνεται φέτος ο δεύτερος κύκλος ημερίδων με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Ο φετινός κύκλος, που περιλαμβάνει επτά ημερίδες, ξεκίνησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τα Γιάννενα και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο στην Τρίπολη. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στη νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο και στην τοπική εταιρικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Λάρισα – Η πορεία εξέλιξης σε μία βιώσιμη πόλη μέσω της δικτύωσης των αστικών υπαίθριων χώρων.

#ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ -ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αρχιτέκτων – μηχανικός Ε.Μ.Π., Msc   Περιβαλλοντικός  Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων   Ε.Α.Π. 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ*

Η αστυφιλία, η άναρχη επέκταση των πόλεων, η πυκνή δόμηση, η γενικευμένη χρήση του αυτοκινήτου  και το συνακόλουθο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ο συνωστισμός στις πόλεις, δημιούργησαν τα περιβαλλοντικά  προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , του θορύβου, της αισθητικής υποβάθμισης, της θερμοσυσσώρευσης, των πλημμυρών στον αστικό χώρο. 
Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη πόλη και η αποκοπή του πληθυσμού από το φυσικό περιβάλλον αντανακλούν στην υγεία και στον ψυχισμό του ανθρώπου της πόλης. 
Τα  προβλήματα  αυτά της πόλης μπορούν ως ένα βαθμό, να θεραπεύσουν  ή  να μετριάσουν  οι υπαίθριοι χώροι  πρασίνου στον αστικό ιστό, τα πάρκα και τα άλση, τα περιαστικά δάση.      
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η διερεύνηση της σχέσης του αστικού ιστού με τους ελεύθερους υπαίθριους χώρους και τους χώρους πρασίνου, η επισήμανση των προβλημάτων που παρουσιάζονται για τη διασφάλιση και διαχείρισή τους, καθώς και οι δυνατότητες σύνδεσης τους και δημιουργίας ενός δικτύου ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου που θα συνδέεται με όλες τις λειτουργίες της πόλης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη, ανάλυση , ταξινόμηση των υπαίθριων χώρων, και τη διατύπωση  προτάσεων διαμόρφωσης και βιοκλιματικής ανάπλασης των αστικών ελεύθερων χώρων με στόχο την οργάνωση και λειτουργία δικτύων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στη πόλη. 
Οι στόχοι της ανάλυσης και των προτάσεων εντοπίζονται στους παρακάτω άξονες: 
• Βελτίωση των οικολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών του αστικού υπαίθριου χώρου 
• Αναβάθμιση της πολεοδομικής λειτουργίας των ελεύθερων χώρων και της ποιότητας ζωής μέσα από τη λειτουργία τους ως χώρων υπαίθριας αναψυχής και πολλαπλών δραστηριοτήτων 
• Ισοκατανομή και προσβασιμότητα ελεύθερων χώρων 
• Δημιουργία δικτύων των αστικών υπαίθριων χώρων 
• Παρεμβάσεις για βελτίωση του μικροκλίματος στο κέντρο της πόλης     

Γ. Πατούλης: Η νέα στρατηγική αντίληψη της Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του Κράτους

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να έχει η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του Κράτους και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατά την τοποθέτηση του στις εργασίες του Προγράμματος Επιμόρφωσης Αιρετών που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης πραγματοποιείται από την ΚΕΔΕ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και το υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα τη νέα στρατηγική αντίληψη  της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους.
Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός στη παρούσα συγκυρία όπου οι δήμοι, λόγω αδυναμιών της κεντρικής διοίκησης καλούνται να αυτοσχεδιάσουν.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατήγγειλε και τις μεθοδεύσεις οργάνων του Κοινοβουλίου με συνέπεια η Αυτοδιοίκηση να είναι απούσα από τη διαδικασία του διαλόγου σε συζητήσεις νομοθετημάτων που αφορούν άμεσα στην αυτοδιοίκηση. «Στη συζήτηση για το άρθρο 13 προσκλήθηκαν να τοποθετηθούν 17 φορείς, μεταξύ αυτών και εξωραϊστικοί σύλλογοι, ενώ οι δήμοι δεν προσκλήθηκαν…» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως έγινε γνωστό από το Γ. Πατούλη το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθούν σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση.
Ο Γ. Πατούλης επικέντρωσε την τοποθέτησή του στη νέα στρατηγική αντίληψη που χρειάζεται να αναπτύξει η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση αν θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του Κράτους.
«Χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του Κράτους, του οποίου οι Δήμοι αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο,  αλλά και ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στη Μεταρρύθμιση αυτή η Αυτοδιοίκηση, υπογράμμισε ο Γ. Πατούλης, οφείλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ προσδιόρισε και τους τομείς μεταρρυθμίσεων στην Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στις δομές και μεθόδους εργασίας, την απλοποίηση νομικών και διοικητικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Χερσόνησος :Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού και Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την υλοποίηση μιας οραματικής αντίληψης της δημοτικής αρχής Χερσονήσου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος δόθηκε σήμερα στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου με την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης εργασίας για τη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (ΟΔΠ) στο Δ. Χερσονήσου
Με γνώμονα τη θετική δυναμική του Ελληνικού τουρισμού, τις εξαιρετικές προοπτικές του προορισμού της Χερσονήσου καθώς και τις σύγχρονες τάσεις στην διαχείριση και προώθηση τουριστικών προορισμών ανακοινώθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (ΟΔΠ) στο Δ. Χερσονήσου και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για τον Τουρισμό.
Ειδικότερα, η σύσταση ΟΔΠ του Δήμου Χερσονήσου και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό στοχεύουν στην:
·         Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου  μέσα από την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής.
·         Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον ιδιωτικό τομέα και συμβολή στην προσαρμογή των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στις σύγχρονες εξελίξεις και στις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς μέσα από τη λειτουργία τοπικού οργανισμού διαχείρισης προορισμού.
·         Ενίσχυση του ρόλου του προορισμού έναντι των υπολοίπων φορέων και την εδραίωση της σύμπραξης των όμορων Δήμων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου.
·         Περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικού/ερευνητικού έργου με σκοπό την τεκμηρίωση των θέσεων του τουριστικού κλάδου  και τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριότητάς του σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του τουρισμού.
·         Αναβάθμιση της παρουσίας του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απώτερος στόχος είναι ο ΟΔΠ (DMO) Δήμου Χερσονήσου να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του προορισμού, τη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και την υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Υπογραφή συμφώνου για τη διατροφική πολιτική στις πόλεις


Το Σύμφωνο για τη Διατροφική Πολιτική στις Πόλεις συνυπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σπύρος Πέγκας, εκπροσωπώντας το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 στο Μιλάνο, μαζί με δημάρχους εκατό πόλεων του κόσμου.

Το Σύμφωνο υπεγράφη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Δημάρχων, που συγκάλεσε με δική του πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Μιλάνου, Τζουλιάνο Πιζαπία. Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι το Σύμφωνο να αποτελέσει την κυριότερη κληρονομιά της Διεθνούς Έκθεσης Expo 2015 που πραγματοποιείται στο Μιλάνο, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, με θέμα «Τρέφοντας τον Πλανήτη – Ενέργεια για τη Ζωή» (“Feeding the Planet – Energy for Life”).
Ο Σπύρος Πέγκας παραβρέθηκε επίσης στην επίσημη τελετή της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ενώ κύριοι ομιλητές, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, και ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), Ζοζέ Γκρατσιάνο ντα Σίλβα.
Το Σύμφωνο συνυπέγραψαν δήμαρχοι από τη Μπογκοτά έως το Πεκίνο, από το Τορόντο έως την Αλεξάνδρεια και το Ντακάρ, αλλά και από δύο πόλεις της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Σκόπελος :Απολογισμός 3ου Φεστιβάλ χορού "Διαμαντής Παλαιολόγος"Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Διαμαντής Παλαιολόγος» διοργανώθηκε για τρίτη χρονιά στη Σκόπελο από τις 23 έως τις 25 Αυγούστου από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Πλέγμα» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τιμή του εμπνευσμένου χοροδιδάσκαλου Διαμαντή Παλαιολόγου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Δήμου Σκοπέλου και της Ένωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου.
Όραμα των διοργανωτών και της μεγάλης ομάδας των εθελοντών του είναι η καθιέρωση του φεστιβάλ ως μιας ανοικτής γιορτής που θα φέρνει κοντά χορευτές και συγκροτήματα από ολόκληρο τον κόσμο και η ανάδειξη της Σκοπέλου ως κέντρου λαϊκού πολιτισμού και παράδοσης.
Ο Διαμαντής Παλαιολόγος, γεννήθηκε το 1948 και μεγάλωσε στο Παλιό Κλήμα Σκοπέλου. Υπήρξε ταλαντούχος χοροδιδάσκαλος, μαθητής της Δόρας Στράτου, και «ψυχή» του χορευτικού συγκροτήματος της Γλώσσας Σκοπέλου, το οποίο διακρίθηκε επανειλημμένα πανελληνίως.  Διακρίθηκε για την ανιδιοτέλειά του υποστήριζε με πάθος ό,τι θεωρούσε καλύτερο για το νησί του.  Δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπά και να ερευνά τον πλούτο των ελληνικών παραδοσιακών χορών εμπλουτίζοντας τις γνώσεις με σεμινάρια χορού, συνέδρια Διεθνών Οργανώσεων Χοροδιδασκαλίας κ.λ.π. Πολλές γενιές αγάπησαν τους παραδοσιακούς χορούς λόγω του Μάντου και της συζύγου του Χριστίνας.

Δείτε το βίντεο του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Διαμαντής Παλαιολόγος».

Αγ.Παρασκευή :Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Με δεδομένο ότι το 93% των παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής οδηγείται σήμερα προς ταφή, ενώ μόλις το 7% ανακυκλώνεται, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος κρίνει απαραίτητο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές πολιτών και Υπηρεσίας Καθαριότητας για την αύξηση των ποσοστών των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών με μεγαλύτερη ανταπόκριση και συνέπεια. 
Παράλληλα, η ανάγκη εναρμόνισης με την Κοινοτική Οδηγία, τον Εθνικό και τον Περιφερειακό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική, διαμόρφωσαν την επιτακτική ανάγκη για την κατάστρωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αγ.Παρασκευή. Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών, στη μείωση του κόστους διαχείρισης και στην προετοιμασία νέων υποδομών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2015, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της πόλης . Στο σχέδιο αναφέρονται, καταρχάς, σκέψεις και προβληματισμοί σε σχέση με τις δυνατότητες υλοποίησης του Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται με λεπτομέρεια η παρούσα κατάσταση, όπου εντοπίζεται και περιγράφεται η ολική έλλειψη υποδομών, αλλά και, παράλληλα, μία καλά οργανωμένη Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Καλαμάτα : Ημέρα Θεσσαλονίκης

«Ημέρα Θεσσαλονίκης στην Καλαμάτα» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης την  Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των στρατηγικών του δράσεων για την προώθηση της πόλης ως τουριστικό προορισμό.
Η προώθηση της Θεσσαλονίκης στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο φουαγιέ, στο αμφιθέατρο και στην πλατεία του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, θα βασιστεί στους παρακάτω θεματικούς άξονες:
  • «Η Θεσσαλονίκη του πολιτισμού και της ιστορίας των 2400 ετών»: Bυζαντινά μνημεία- μνημεία Unesco- αρχαιολογικοί χώροι -Μουσεία, πολιτιστικά events. Μέσα από έντυπο υλικό θα παρουσιαστεί η ιστορία της πόλης στο κοινό της Καλαμάτας. Παράλληλα, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου θα λειτουργήσει, έως τις 13 Νοεμβρίου 2015, έκθεση έργων ζωγραφικής της Αγιορείτικης Εστίας με έργα του Βρετανού Ζωγράφου και Αρχιτέκτονα Doug Patterson με τίτλο «Ζωγραφίζοντας σε τόπους ιερούς. Άθως – Σινά»
  • «Η Θεσσαλονίκη των γεύσεων –Thessaloniki Food Festival»: Προβολή της πόλης μέσα από έκθεση τοπικών προϊόντων στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό για ένα ταξίδι γευσιγνωσίας. Στο εμπορικό κέντρο θα παρασκευαστεί μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, ενώ έξω από το Πνευματικό Κέντρο θα προσφερθούν ζεστά περέκ
  • Η εφαρμογή «SKG.360» που δημιούργησε η ομάδα Google Developers: Ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας που μεταφέρει το κοινό σε μνημεία και πλατείες της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν τα τουριστικά σημεία της πόλης και να κερδίσουν διαμονή σε 5στερα και 4στερα ξενοδοχεία, προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Ηράκλειο :Πρώτη προτεραιότητα η ανάπτυξη της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Την Δευτέρα 19-10-2015 το Δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στα πλαίσια της διαβούλευσης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΕΛΙΚΑ συζήτησε επι της ουσίας για τη θέση του στο θέμα των μεγάλων επενδύσεων σε ΑΠΕ ( Φωτοβολταϊκά και αιολικά ).Την εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο έκανε ο Πέτρος Ινιωτάκης την οποία και δημοσιεύουμε γιατί συμπυκνώνει τις θέσεις των Δήμων της Κρήτης για το θέμα.

#Πέτρος Ινιωτάκης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης, στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, οφείλει να τοποθετηθεί και να εκφράσει την άποψη του μέσω του Δημοτικού του Συμβουλίου. Η θέση του είναι καθαρά πολιτική, σε σχέση με την διείσδυση και ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί μας και πως αυτές υποστηρίζουν ή επηρεάζουν το αναπτυξιακό μοντέλο και την ταυτότητα της Κρήτης όπως εμείς πρεσβεύουμε.  
Η εκφρασμένη πολιτική μας θέση σχετίζεται με την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ενδοχώρα, που ειδικότερα υπηρετείται από το τρίπτυχο: ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Θεωρούμε ότι οι σημαντικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές του νησιού είναι το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του, η ομορφιά του τοπίου του, η αναπτυξιακή δυναμική του πρωτογενούς τομέα, η παρουσία του δυναμικού ανθρώπινου κεφαλαίου – η συλλογική ευφυΐα του τόπου , η παρουσία των διεθνούς εμβέλειας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, η ιστορία του , οι πέντε συν ένας πολιτισμοί του, ο πολιτισμός της καθημερινότητας  του κ.λ.π.  
Αυτά είναι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα που μπορούν να το καταστήσουν τόπο προορισμού, παραθερισμού, παραμονής και εργασίας, διατροφικό τροφοδότη της Ευρώπης με τα προϊόντα της κρητικής διατροφής, τόπο ανάπτυξης βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τόπο ανάπτυξης νεανικής επιχειρηματικότητας, τόπο επένδυσης στην έρευνα, την γνώση και την καινοτομία κ.λ.π 
Όλα αυτά που προσδίδουν την αναπτυξιακή ταυτότητα του νησιού μας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικής και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ),  που θα πρέπει πρωτίστως να υπηρετεί και να σέβεται τον τόπο σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων του. Όλες οι δραστηριότητες, και όλες οι υποδομές να έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί βάσει της φέρουσας ικανότητας του. 

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Ηράκλειο :Παρουσίαση της ιστορίας των Ενετικών τειχών

Ο Δήμος Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο (οδός Δ. Μποφώρ) υλοποίησε τη δράση με τίτλο «Πύλες της Ιστορίας, Πύλες Πολιτισμού». 
Η δράση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

Πως η γραφειοκρατία βλάπτει την Τοπική Ανάπτυξη

#Γαβριήλ Α. Κουρής, Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων M.Sc.
Β’ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή του έχει οδηγήσει, από την έναρξή του το 2007 μέχρι σήμερα, σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων του και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, όπως η σημερινή, όπου η εισροή κοινοτικών διαρθρωτικών πόρων αποτελεί το βασικό ίσως «μέσο» για την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, καθίσταται επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών από την Πολιτεία για την απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα αποτελέσματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Ειδικά για τους Δήμους, η συνθήκη αυτή φαντάζει απολύτως αναγκαία, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του: α) τη διοικητική γραφειοκρατία και τις δυσλειτουργίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και β) το ότι το ΣΕΣ πρόκειται να αποτελέσει τη βασική χρηματοδοτική πηγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα και επενδύσεις την επταετία 2014-2020, με δεδομένες τις ελάχιστες κρατικές/δημόσιες επιχορηγήσεις που δίνονται πλέον προς τους Δήμους για επενδυτικές δραστηριότητες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατικής «ασφυξίας» που βίωσε πολύ έντονα η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο (2011-2014) ήταν η διοικητική διαδικασία που κάθε Δήμος ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει προκειμένου να εντάξει και να υλοποιήσει έργα και δράσεις μέσω του ΕΣΠΑ. 

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος στα Βαλκάνια

#ΕΛΕΝΗ Γ.ΓΑΒΡΑ Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
#ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΚΙΟΥΦΗ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια διερεύνηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που συναρτώνται με την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος περιοχών αναφοράς στα Βαλκάνια. 
Ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής επηρεάζοντας άμεσα το κοινωνικοπολιτικό και φυσικό περιβάλλον αυτής. Η εκτίμηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς συντείνει στην ορθή διαχείριση της πολιτιστικής ταυτότητας και κατ’ επέκταση στην προώθηση της εικόνας μιας περιοχής. 
Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας, με άξονα την βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί βασικό ζητούμενο στον αστικό σχεδιασμό.  
Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων μιας περιοχής οι οποίες επηρεάζουν την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματός της και συναρτώνται με την προώθηση της εικόνας του τόπου. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η ποιότητα ζωής, η ιστορική παράδοση και οι αισθητικές αξίες επηρεάζουν άμεσα το πολιτιστικό περιβάλλον ως επέκταση του συνολικού περιβαλλοντικού συστήματος. Οι σύγχρονες πολιτικές σχεδιασμού περιλαμβάνουν πρακτικές για την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος μέσα από καινοτόμες εφαρμογές, πληρώντας τεχνολογικές προϋποθέσεις.   
Τα Βαλκάνια αποτελούν χωνευτήρι/κόμβο διαφορετικών πολιτισμών, δημιουργώντας την δική τους ιδιαίτερη εικόνα. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο, το οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο, η ιστορία τους, η αρχιτεκτονική τους τα καθιστούν σύγχρονα πολιτισμικά επίκεντρα και ανεξάντλητες πηγές έρευνας και ενδιαφέροντος. Σε αρκετές περιοχές του χώρου αναφοράς παρατηρείται συσσώρευση εθνοτήτων και εθνικών μειονοτήτων ποικίλων πολιτισμικών εκφράσεων, ενώ σε άλλες υπάρχει έλλειψη συνέχειας του σύγχρονου παρόντος με το ιστορικό παρελθόν. Αυτή η ιστορική συνέχεια πολιτισμικής έκφρασης και δημιουργίας ή οι ισχυρές ιστορικές τομές έχουν συνέπειες και στον βαθμό διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των επιμέρους περιοχών.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Ακάλυπτος 2.0 Ανοικτό κάλεσμα σε εργαστήριο ενοποίησης ακαλύπτων

Αναζητούμε τους πρώτους Αθηναίους που θα τολμήσουν να μεταμορφώσουν την πίσω αυλή της πολυκατοικίας τους μαζί με τους γείτονές τους! 
Από τα μέσα του 20ού αιώνα αρχίζει η ραγδαία επέκταση της Αθήνας, με τη μορφή της να διαμορφώνεται από τη βασική μονάδα ιδιωτικής κατοικίας, την πολυκατοικία. 
Ο θεσμός της αντιπαροχής δίνει τη δυνατότητα στους περισσότερους να έχουν ένα σύγχρονο διαμέρισμα. Ο Αθηναίος δεν έχει πλέον τον κήπο του και το χωράφι του, αλλά το μπαλκόνι του. Πέρα από τα μπαλκόνια, σε κάθε πολυκατοικία συναντάμε ένα ανοικτό, σχεδόν μυστικό χώρο, τον ακάλυπτο. Ο ακάλυπτος είναι ο χώρος που νομοθετικά δεν κτίζεται και συνήθως δεν τον χρησιμοποιεί κανείς. Αφημένος, ίσως βρώμικος, απεριποίητος. Μερικές φορές η πρόσβαση σε αυτόν είναι αδύνατη. 
Τι θα γινόταν όμως εάν άνοιγε στους κατοίκους της πολυκατοικίας, εάν άλλαζε πρόσωπο, εάν δεν ήταν πια ένας χώρος εγκαταλελειμένος;
Κι αν γινόταν ένας κοινός χώρος συνάντησης και ζωής για τους γείτονες; 
 Το διεθνές αρχιτεκτονικό δίκτυο Urbego και οι Micromega Architecture & Strategies καλούν όσους θέλουν να αλλάξουν την πίσω αυλή της πολυκατοικίας τους, σε ένα εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με στόχο την υλοποίηση της ενοποίησης ακαλύπτων.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Διοικητικές και Χωρικές Μεταρρυθμίσεις στην Α΄ Βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη»

#ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Περ/κού Σχεδιασμού ΕΑΠ, MSc Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΠΘ  Διεύθυνση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜ-Θ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης   

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» υπήρξε η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, με κύριο στόχο τη δημιουργία συνθηκών σχεδιασμού κι εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής από κάτω προς τα πάνω (bottom-up).
Οι Δήμοι, ΟΤΑ Α΄ βαθμού, απέκτησαν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν  τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της εδαφικής περιοχής τους μέσα από τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, και να αναθέτουν, να παρακολουθούν και να επιβλέπουν μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ήδη ΤΧΣ, ανάγοντας έτσι το σχεδιασμό του χώρου στο τοπικό  επίπεδο σε κύρια πολιτική δράση των Δήμων. 
Στην πράξη, η δυνατότητα αυτή ελάχιστα αξιοποιήθηκε από τους ΟΤΑ. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει  ζητήματα που συνδέονται με την εδαφική διεύρυνση της επικράτειας των Δήμων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης»,  κι επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης των τοπικών χωροταξικών σχεδίων, εκείνων που έγιναν σύμφωνα με τον προγενέστερο Ν.2508/97 (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), αλλά και των μελλοντικών που θα γίνουν σύμφωνα με τον ήδη ισχύοντα Ν.4269/14 (ΤΧΣ).   
Η εργασία, -  διερευνά εάν η μεταρρύθμιση «Καλλικράτης», κατά την 4χρονη εφαρμογή της, βοήθησε στη σταδιακή ολοκλήρωση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού ή δημιούργησε νέα προβλήματα,  καθιστώντας ακόμη πιο ασαφή, αβέβαιη κι αναποτελεσματική την εφαρμογή των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,  - εξετάζει τα πρόσθετα προβλήματα που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων (Καλλικράτης-ΧΩΠΟΜΕ) και σχετίζονται με την τρέχουσα  οικονομική και δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας και την συνακόλουθη  έλλειψη χρηματοδότησης των σχετικών μελετών.  
Η εργασία καταλήγει ότι, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, αναγκαία για  την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, προϋποθέτει  κυρίως τη βελτιστοποίηση της σχέσης των διοικητικών δομών με τις χωρικές δομές και τις διαδικασίες σχεδιασμού και χρηματοδότησης στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων.  

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Το Αρχαιολογικό Άλσος Ακαδημίας Πλάτωνος ως πεδίο ανάπτυξης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής

"Το Αρχαιολογικό Άλσος Ακαδημίας Πλάτωνος ως πεδίο ανάπτυξης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και οι πρακτικές οικειοποίησής του από τους κατοίκους"

#Κρίκου Πένυ ׀ Αρχιτέκτων Μηχανικός [ΕΜΠ],  MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία – Χωροταξία [ΕΜΠ]
#Χελιώτη Αδαμαντία ׀ Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός, MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία – Χωροταξία [ΕΜΠ]

Σε έναν χώρο με πολυχρωμία και πολυμορφία, με εγγεγραμμένο παρελθόν, με έντονο το αίσθημα της συλλογικής μνήμης και των διαδικασιών ιστορικής σύνθεσης του χώρου, με κυρίαρχο το δημόσιο λόγο της τοπικής κοινωνίας, διερευνάται το δίπολο Πολιτεία/κεφάλαιο/επενδύσεις – Τοπική κοινωνία/κοινωνικό όραμα, με χωρική αναφορά το Αρχαιολογικό Άλσος της ιστορική συνοικίας της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Το Αρχαιολογικό Άλσος διαθέτει έκταση ίση με 150 στρέμματα και οριοθετείται από τις οδούς Αλεξανδρείας, Φάωνος και Πλάτωνος. Η έκταση του Άλσους καλύπτει ένα μεγάλο και κεντρικό κομμάτι της περιοχής και λόγω της θέσης του αποτελεί το μέσο σύνδεσης ή διαχωρισμού της περιοχής ανατολικά του πάρκου, η οποία παρουσιάζει πυκνή δόμηση κατοικιών, με την απέναντι πλευρά όπου κυριαρχούν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αδόμητα οικόπεδα.
Η αναποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των πολιτικών έγκειται στο γεγονός ότι τείνουν να εφαρμόσουν ομοιόμορφα ολοκληρωτικές πολιτικές στο τοπικό επίπεδο, φαλκιδεύοντας την ιδιαίτερη δυναμική της τοπικής ποικιλομορφίας [ιστορικοί και κοινωνικοί παράγοντες διαμόρφωσης περιοχής], [Ελίζα Παναγιωτάτου,1988]. 
Σημαντική παράμετρος προς διερεύνηση είναι η στάση των κατοίκων – Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος - απέναντι στις προτεινόμενες πολιτικές αξιοποίησης του πάρκου [π.χ. Academy Gardens]. 
Ενδεικτικά αναφέρεται: «Εδώ που λειτούργησε το πρώτο δωρεάν πανεπιστήμιο του κόσμου από τον Πλάτωνα, υπάρχει ο χώρος εντός και εκτός αρχαιολογικού πάρκου ο οποίος πρέπει να αναδειχθεί ως σημείο αναφοράς για την παραγωγή πολιτισμού και γνώσης» δηλώνει η Α. Παπαγεωργίου από την Επιτροπή Κατοίκων [Ελευθεροτυπία, 1/4/13]. Το κοινωνικό αίσθημα οικειοποίησης του χώρου του πάρκου αντιτίθεται στα πολιτικά και οικονομικά προστάγματα της πολιτείας, που έχουν ως πρόθεση να δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός/αναπτυξιακός πόλος με άξονα την οικονομική ανάταση.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Άνδρος :Τουριστικό brand υψηλής αξίας

#Γεωργία Ζούνη
Παρουσίαση στο πρώτο OpenTourism Κυκλάδων στην Άνδρο ,3 Οκτωβρίου 2015


Πώς η παράδοση έκανε τη Σκόπελο πολιτιστικό προορισμό;

#Αγγελέτου Κων/να
Παρουσίαση στο Ι OpenTourism Κυκλάδων

Η ημερίδα με στόχο τη διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της Άνδρου ως τουριστικού προορισμού, με έμφαση στον πολιτιστικό τομέα και στις καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο νησί της Άνδρου το Σάββατο 3/10, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Πλέγμα» ενώ η συμμετοχή φορέων ήταν σημαντική σε μια πρωτοβουλία ανθρώπων που αγαπούν τον τουρισμό.


Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Η Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος

#ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
#ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ 
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Οι παρεμβάσεις του χωρικού σχεδιασμού είναι στενά συνδεδεμένες με το περιβάλλον, με το σχεδιασμό να αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση και προστασία του φυσικού και δομημένου χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραπάνω σχέση στη χωροθέτηση επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων και τη μελέτη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει ήδη από το 1985 την αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ), ενώ με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ η υποχρέωση για περιβαλλοντική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο χωρικό σχεδιασμό.  
Ταυτόχρονα, με την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης του Άαρχους και την ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή (και εθνική) νομοθεσία, η πρόσβαση σε πληροφορία και η συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις που έχουν περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε προγράμματα, πολιτικές, σχέδια, έργα και δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, με σκοπό τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεών του και παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων που έχουν επίπτωση σε αυτό. 
Η αποτελεσματική συμμετοχή απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων και του κοινού.  Η χώρα μας, εν μέσω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αναμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού μέσα από το νέο νόμο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ν. 4269/2014) και το νόμο για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων (Ν.4014/2011). 
Το πολιτικό πλαίσιο της αναμόρφωσης αυτής απέρρεε από την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και ενδυνάμωσης του επενδυτικού κλίματος, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη.  
Οι δύο στόχοι, αυτός δηλαδή της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτός της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού, για την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων, θεσμικού πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης είναι εκ πρώτης όψεως αντικρουόμενοι. Με δεδομένη την έμφαση που δίνεται σήμερα διεθνώς στη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ένα φάσμα χωρικών προβλημάτων και χωρικών επιπέδων λήψης αποφάσεων (τοπικό, περιφερειακό κ.λπ.), αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση αν από την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου υποβαθμίστηκε ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού στο χωρικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αξιολόγηση. 
Το ζήτημα αυτό αποτελεί το στόχο της παρούσας εργασίας, όπου διερευνώνται οι αλλαγές του ρόλου του κοινού στη διαδικασία λήψης χωρικών αποφάσεων με περιβαλλοντική επίπτωση, μέσα από την αντιπαραβολή του προϋφιστάμενου και του νέου θεσμικού πλαισίου. 
Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί: 
α) σε μία πρώτη καταγραφή ενδεχόμενων αδυναμιών του νέου νομοθετικού πλαισίου ως προς τη συμμετοχική διάσταση, και 
β) στην αξιολόγηση αυτών, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάκαμψη της χώρας. 

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Οι συνέπειες της χρήσης των κινητών συσκευών σε κοινωνικό επίπεδο και στην ενεργοποίηση των πολιτών.

#Ανθή Χρήστου.

Καταγραφή και μελέτη καλλιτεχνικών δράσεων που αξιοποιούν τον ήχο στα κινητά μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού (mobile & locative media) με στόχο την ανάδειξη των συνεπειών της χρήσης των μέσων αυτών σε κοινωνικό επίπεδο και την ενεργοποίηση των πολιτών.

Σε αυτήν την εργασία θα εξεταστεί ο ρόλος των κινητών μέσων επικοινωνίας δι’ εντοπισμού (locative & mobile media) στην δημιουργία νέων αφηγήσεων για την πόλη μέσα από χωρικές εμπειρίες που συνδυάζουν το φυσικό και το ψηφιακό περιβάλλον. Έμφαση θα δοθεί στη θέση του ήχου στα κινητά μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο και την παρουσίαση καλλιτεχνικών δράσεων. 
Οι εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών κινητής και ασύρματης επικοινωνίας επέτρεψαν την ανάδυση νέων μορφών ψηφιακής επικοινωνίας και την ενσωμάτωση τους στη σύγχρονη καθημερινή ανθρώπινη δράση. Οι  τεχνολογίες αυτές επηρεάζουν τον τρόπο που προσλαμβάνουμε πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με αυτό και τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε.
Ο κινητός ήχος (mobile sound) έχει αποτελέσει αντικείμενο θεωρητικής έρευνας και καλλιτεχνικής διερεύνησης. Η διάδοση του στην καθημερινή ζωή ξεκινά από την εμφάνιση του Sony Walkman και παραμένει κυρίαρχη στη σύγχρονη εποχή με τη χρήση των νέων κινητών συσκευών (mp3, iPod ). Η μουσική διαδραματίζει καίριο ρόλο στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο πως επιλέγουμε να απομονωθούμε από αυτό ή να αλληλεπιδράσουμε μαζί του.
Για τις ανάγκες υλοποίησης και θεωρητικής τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης εργασίας μελετήθηκαν σειρά δευτερογενών πηγών που αφορούν τα κινητά μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού,  την δημιουργία ηχοτοπίων, τον υβριδικό χώρο και την κινητή μουσική (mobile music).  Πέραν, της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας , χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενείς πηγές, οι ιστοσελίδες των καλλιτεχνικών δράσεων που παρουσιάζονται.
Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τα κινητά μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού , με έμφαση σε καλλιτεχνικές δράσεις που αξιοποιούν τον ήχο στην δημιουργία νέων, υβριδικών χωρικών εμπειριών και να συγκεκριμενοποιήσει τη συμβολή τους στην ενεργοποίηση των πολιτών και στην δημιουργία νέων συνδέσεων στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Μηχανισμοί υποστήριξης ανοικτής καινοτομίας και συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων: η περίπτωση του ‘Wines of Athens’

#ΑΝΤΩΝIΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ,Διδάκτορας Τεχνολογικής Πολιτικής & Καινοτομίας, Στέλεχος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

1. Εισαγωγή  
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις και πρακτικές στο πεδίο της ανάδυσης και ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και επιχειρηματικών δικτύων με χαρακτήρα «ανοικτής καινοτομίας». 
Ταυτόχρονα, επιδίωξη του άρθρου είναι να αναγνωρίσει τις βασικές προϋποθέσεις και συντελεστές σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ενίσχυση συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων, ως προς τη διάσταση της καινοτομικής ικανότητας και εξωστρέφειας τους.  
Σε θεωρητικό επίπεδο, το παρόν άρθρο εξετάζει προσεγγίσεις για την δόμηση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, όπως αυτή συνδέεται με θέματα καινοτομίας καθώς και αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.Παράλληλα, σε ένα συμπληρωματικό θεωρητικό πλαίσιο λαμβάνονται υπόψιν σύγχρονες προσεγγίσεις εξέτασης τάσεων και πρακτικών «ανοικτής καινοτομίας» που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο καθώς και διοράσεις από θεωρίες και τεχνικές ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων.  
Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία του μηχανισμού υποστήριξης που έχει αναπτυχθεί, τα τελευταία έτη, από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Όπως περιγράφεται αναλυτικά, στο πλαίσιο του μηχανισμού υποστήριξης καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών πεδίου [innovation support services] με στόχευση την υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομικής ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων.  Πιο πρόσφατα, τα τελευταία τρία έτη, ενσωματώνεται ένα δομημένο σύστημα υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων με χαρακτηριστικά συλλογικής και δυναμικής μάθησης [collective and interactive learning], προ-δραστικής διαμεσολάβησης [pro-active brokering] και αυτοδύναμης ενεργοποίησης [bottom-up] που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση, την τεχνική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων, συστάδων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δικτύων. 
Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποστηριχθεί από το Ινστιτούτο πλήθος επιχειρηματικών σχημάτων1 σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών κλάδων και τομέων της οικονομίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών υποστήριξης.  
Το παρόν άρθρο, επικεντρώνεται σε μια από τις περιπτώσεις που έχουν υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων και η οποία αφορά στον συνεργατικό σχηματισμό «Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας» (Wines of Athens). «Οι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας - Wines of Athens», συνιστούν μια επιχειρηματική πρωτοβουλία πέντε (5) οινοποιείων της Αττικής που ξεκίνησε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό να αναβιώσει και να αναδείξει τον αττικό Αμπελώνα και την ποικιλία Σαββατιανό. 

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Συνεχίζουν την προσπάθειά τους οι "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας"

Τα νέα δεδομένα που υφίστανται και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας» συζήτησαν στο Δημαρχείο Τρικκαίων, εκπρόσωποι 8 Δήμων της χώρας. 
Η σύμπραξη ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, ως προσπάθεια των Δήμων της κεντρικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον Δήμο Τρικκαίων, για την υλοποίηση έργων ψηφιακής τεχνολογίας. Τα νέα δεδομένα στην οικονομία, η κατάσταση με τις αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και η εν γένει νέα εποχή σε κάθε τομέα, έκαναν επιτακτική τη συζήτηση για το μέλλον της σύμπραξης. 
Η συνάντηση ξεκίνησε με εισήγηση για την κατάσταση σε επίπεδο ολοκληρωμένων ή υπό εξέλιξη έργων, καθώς και με τον οικονομικό απολογισμό. Τέθηκαν ερωτήματα για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε παλαιότερες εκκρεμότητες, για τις πιθανότητες συνέχισης της σύμπραξης, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδο των σχέσεων με τα κοινοτικά προγράμματα κ.α. Ουσιαστικά, επρόκειτο για την πρώτη μετά από καιρό συνάντηση για ένα χρήσιμο «εργαλείο» τεχνολογικής ανάπτυξης για 10 Δήμους της χώρας στην κεντρική – ηπειρωτική Ελλάδα, που μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα νέα δεδομένα. 

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Branding τόπου και ελκτικότητα χώρας στη βάση σειράς δεικτών ιεράρχησης

#ΑΓΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Καθηγητής, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 
#ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΛΙΑΤΑΡΗ  Msc Αρχιτέκτων Μηχανικός Υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ. 
*Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Πολεοδομίας & Χωροταξίας στο Βόλο

Η ανασυγκρότηση των πόλεων βασίζεται στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στις εφαρμοζόμενες πολεοδομικές πολιτικές, στην κατεύθυνση της αύξησης της ελκτικότητας της πόλης, στην τουριστική της ανάπτυξη, στην προβολή και στη διεθνή της προώθηση, στη δημιουργία branding τόπου.  
Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων κάτω από το πρίσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού και της αναζωογόνησης του πολεοδομικού ιστού που στοχεύει στην προβολή και αναγνωρισιμότητα της πόλης, στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, στην αύξηση της ελκτικότητας και επισκεψιμότητάς της.  
Ένα πολεοδομικό προγραμματικό πλαίσιο τέτοιας μορφής σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, τον οικονομικά βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές μορφές του τουρισμού αναψυχής στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων και των γενικών αξιών του τόπου. Γίνεται αναφορά σε υφιστάμενες επιστημονικές έρευνες, μελέτες και άρθρα της τελευταίας δεκαετίας, όπου επιχειρήθηκε η μέτρηση ποσοτικών αλλά κυρίως ποιοτικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων πόλεων (case studies), με σκοπό να αναδειχθούν οι παράγοντες εκείνοι που λειτούργησαν θετικά ως προς την αύξηση της αναγνωρισιμότητας, της ελκτικότητας και της επισκεψιμότητάς τους.  Στο τέλος, επιχειρείται συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών σε ότι αφορά στην ελκτικότητά τους σε επίπεδο προσέλκυσης τουριστών, με τη δημιουργία σειράς δεικτών οι οποίοι σχετίζονται εκτός από την επισκεψιμότητα και σε παράγοντες που αναφέρονται σε οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη της ίδιας της χώρας, στο τουριστικό marketing. 
Σύμφωνα με τους παραπάνω δείκτες, η εικόνα των χωρών διαφοροποιείται και δεν εξαρτάται μόνο από τους απόλυτους αριθμούς αφίξεων. Παράλληλα αναζητείται ο ρόλος μιας σειράς πόλεων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ελκτικότητας των χωρών σύμφωνα με τους πίνακες ιεράρχησης στη βάση των συγκεκριμένων δεικτών.  

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

“Dourgouti Island Hotel” :Μια περιπατητική παράσταση στη γειτονιά του Δουργουτίου

23 έως 25 Οκτωβρίου & 30 έως 1 Νοεμβρίου 2015

Το Δουργούτι μοιάζει με νησί άγονης γραμμής κοντά στο κέντρο της Αθήνας, που έχει τη δική του ιστορία, κοινωνία, πολεοδομία, ρυθμό, χρώμα, ησυχία σε σχέση με τη γύρω πολύβουη «ακτογραμμή». Η ομάδα παραστατικών τεχνών "Όχι Παίζουμε" στο πλαίσιο της πλατφόρμας UrbanDig, μας καλεί στο Dourgouti Island Hotel, μια παράσταση - εξερεύνηση σε μια γειτονιά της Αθήνας με ιδιαίτερη προσφυγική, αγωνιστική και μεταναστευτική ιστορία. Μια περιπατητική παράσταση σε μια γειτονιά «τράνζιτ». 

Περισσότεροι από 40 performers, χορευτές, ηθοποιοί, μουσικοί, live artists και εικαστικοί από την περιοχή, την Ελλάδα και το εξωτερικό, μοιρασμένοι σε τρεις ωριαίες διαδρομές, συναντούν τους θεατές στους 25 σταθμούς των διαδρομών. Σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και με υλικό το χτες και το σήμερα του τόπου,  φτιάχνουμε σύντομα ταξίδια στενού κύκλου, 10 ατόμων τη φορά. Ένα φευγιό με όχημα την πόλη, αφιερωμένο στο έντονο στοιχείο μετακίνησης που είχε πάντα και έχει ακόμα η γειτονιά.   
Το Dourgouti Island Hotel είναι η αφορμή και η αυλαία λήξης του ομώνυμου δωδεκάμηνου προγράμματος συλλογικής δια-τομεακής ανοιχτής χαρτογράφησης του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής μέσα από 90 ημέρες επιτόπιων δράσεων με τη συνεργασία 67 ομάδων-φορέων και 450 κατοίκων και φίλων της γειτονιάς, φοιτητών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ερευνητών.  

Η παράσταση Dourgouti Island Hotel, που θα πραγματοποιηθεί από 23/10  έως 1/11 2015, συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο (26/10) και είναι αφιερωμένη  στη γειτονιά, που υπήρξε σημαντικός αρωγός του προγράμματος.  
Συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα του εργαστηρίου Hotel Obscura Athens που υλοποιείται στο πλαίσιο της ομώνυμης Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Αυστρίας και Αυστραλίας. 

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Έρευνα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ομάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου χρειάζεται βοήθεια με την έρευνα που διεξάγει, για την ολοκλήρωση της οποίας η συμμετοχή - βοήθειά όλων των αναγνωστών του citybranding.gr  είναι πάρα πολύ σημαντική. 
Η έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τους παράγοντες, που διαμορφώνουν τη στάση των Ελλήνων έναντι των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Δ. Αθηναίων,  Καλλιθέας, Ηρακλείου Κρήτης και Καλαμάτας και το ρόλο των ΚΕΠ. 

Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο μόνο του Δήμου που είστε δημότης ή εργάζεστε. Ή ακόμα και περισσότερα  αν γνωρίζετε και άλλο δήμο και θέλετε να βoηθήσετε περισσότερο.  

Ο σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του Δ. Αθηναίων είναι:

Ο σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για το Δ. Καλλιθέας είναι:

Ο σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του Δ. Ηρακλείου είναι:

Ο σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του Δ. Καλαμάτας είναι: