Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Ηράκλειο :Πρώτη προτεραιότητα η ανάπτυξη της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Την Δευτέρα 19-10-2015 το Δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στα πλαίσια της διαβούλευσης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΕΛΙΚΑ συζήτησε επι της ουσίας για τη θέση του στο θέμα των μεγάλων επενδύσεων σε ΑΠΕ ( Φωτοβολταϊκά και αιολικά ).Την εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο έκανε ο Πέτρος Ινιωτάκης την οποία και δημοσιεύουμε γιατί συμπυκνώνει τις θέσεις των Δήμων της Κρήτης για το θέμα.

#Πέτρος Ινιωτάκης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης, στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, οφείλει να τοποθετηθεί και να εκφράσει την άποψη του μέσω του Δημοτικού του Συμβουλίου. Η θέση του είναι καθαρά πολιτική, σε σχέση με την διείσδυση και ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί μας και πως αυτές υποστηρίζουν ή επηρεάζουν το αναπτυξιακό μοντέλο και την ταυτότητα της Κρήτης όπως εμείς πρεσβεύουμε.  
Η εκφρασμένη πολιτική μας θέση σχετίζεται με την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ενδοχώρα, που ειδικότερα υπηρετείται από το τρίπτυχο: ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Θεωρούμε ότι οι σημαντικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές του νησιού είναι το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του, η ομορφιά του τοπίου του, η αναπτυξιακή δυναμική του πρωτογενούς τομέα, η παρουσία του δυναμικού ανθρώπινου κεφαλαίου – η συλλογική ευφυΐα του τόπου , η παρουσία των διεθνούς εμβέλειας πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, η ιστορία του , οι πέντε συν ένας πολιτισμοί του, ο πολιτισμός της καθημερινότητας  του κ.λ.π.  
Αυτά είναι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα που μπορούν να το καταστήσουν τόπο προορισμού, παραθερισμού, παραμονής και εργασίας, διατροφικό τροφοδότη της Ευρώπης με τα προϊόντα της κρητικής διατροφής, τόπο ανάπτυξης βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τόπο ανάπτυξης νεανικής επιχειρηματικότητας, τόπο επένδυσης στην έρευνα, την γνώση και την καινοτομία κ.λ.π 
Όλα αυτά που προσδίδουν την αναπτυξιακή ταυτότητα του νησιού μας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικής και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ),  που θα πρέπει πρωτίστως να υπηρετεί και να σέβεται τον τόπο σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων του. Όλες οι δραστηριότητες, και όλες οι υποδομές να έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί βάσει της φέρουσας ικανότητας του. 

Βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να υποστηριχθούν όλα αυτά χρειαζόμαστε ενέργεια, την οποία μέχρι σήμερα την αντλούμε από τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, που κατασπαταλούν εξαντλούμενα ενεργειακά αποθέματα και επιτείνουν το πρόβλημα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Θεωρούμε αυτονόητη την προσαρμογή μας στην εθνική δέσμευση μας, για υλοποίηση του στόχου 20-20-20, του Ενεργειακού και «Κλιματικού» πακέτου της Ε.Ε. σε επίπεδο περιφέρειας μέχρι το 2020, αφού είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας που  συμπεριλαμβάνουν: 

α) την μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, 
β) την εισαγωγή ΑΠΕ κατά 20% (40% στην ηλεκτροπαραγωγή) και γ) την μείωση κατά 20% της πρωτογενούς ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και σχεδιάζει δράσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και γενικότερα με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Θεωρούμε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι η πλέον φιλοπεριβαλλοντική πηγή για την παραγωγή ενέργειας και τις αντιλαμβανόμαστε ως μέσο και όχι ως σκοπό, για να υπηρετηθούν οι ανάγκες μας, οι προτεραιότητες μας, τα ελλείματα μας πάντα όμως στην λογική της προστασίας των άλλων πολύτιμων πόρων και αξιών που διαθέτουμε.

Στο πλαίσιο αυτό υιοθετούμε τις ΑΠΕ ως τεχνολογία, που θα υποστηρίξει αποκλειστικά την ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού, προσαυξημένη κατά ένα μικρό ποσοστό ασφαλείας (ενδεικτικά αναφέρεται το 20%) ούτως ώστε σταδιακά να αποδεσμευτούμε από το πετρέλαιο, χωρίς όμως να μετατραπεί το νησί σε «μπαταρία» και να αλλοιωθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός που προαναφέρθηκε. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο της μεγιστοποίησης της παραγωγής, όπου έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως, έχει υποβαθμίσει άλλους τομείς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου, την αλλοίωση των κατά τόπου κοινωνιών και εν κατά κλείδι την αποτυχία της επίτευξης των αρχικών στόχων για ευημερία.

Υποστηρίζουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Distributed Power Generation) ήτοι έργα μικρής κλίμακας με την εγκατάσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ισχύος μικρών Φ/Β συστημάτων σε οικίες, κτίσματα και στέγες καθώς επίσης και μικρών ανεμογεννητριών, παρέχοντας άμεσο όφελος στους κατοίκους της Κρήτης. Η μεγαλύτερη διασπορά ανανεώσιμων αυξάνει την πιθανότητα σύμπτωσης της παραγωγής με την κατανάλωση μειώνοντας έτσι τις ανάγκες ισχύος. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδεθεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ με τις παραγωγικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση Φ/Β εγκαταστάσεων στις στέγες βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, στις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αυτό το μοντέλο θα δημιουργούσε επαρκές προστιθέμενο όφελος για τον τόπο μας και θα δημιουργούσε αρκετές θέσεις εργασίας για μεσαία τοπικά εταιρικά σχήματα και συνέργειες.

Χωρίς αμφιβολία ισχύει το «Φτηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ», θα πρέπει ωστόσο να εξειδικευθεί με κίνητρα τέτοια, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της αιχμής της κατανάλωσης. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της περιφέρειάς μας, επιβάλλεται να είναι η στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπό το συντονισμό της Περιφέρειας, και που αποδέκτες θα έχουν τους Δήμους, επιχειρήσεις κλπ.

Μένοντας σε αυτό το σκεπτικό πρέπει να προαχθούν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και η βιώσιμη κατανάλωση, η υπεύθυνη δηλαδή χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και η οποία ελαχιστοποιεί την καταναλισκόμενη ενέργεια και κατ’ επέκταση την καταστροφή των φυσικών πόρων του πλανήτη. Αυτά αποτελούν προτεραιότητα, ενώ η ενεργοποίηση των πολιτών είναι μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα, αφού διαπιστώνεται ότι αρκετές κυβερνήσεις είναι απρόθυμες ή αδιαφορούν για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία παγκοσμίως. Προτεραιότητα είναι και η διαρκής εκπαίδευση των πολιτών στην ορθολογική χρήση πόρων και ενεργείας, ενώ αυτές οι πολιτικές πρέπει να ενταχθούν στην επίσημη ατζέντα της ΕΕ.

Ζητούμε όμως όλα τα παραπάνω να συμπεριληφθούν στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικής και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΠΣΧΑΑ), να προσδιορισθεί ξεκάθαρα η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς συμπεριλαμβανομένου του ορίου ασφαλείας, να οριοθετηθούν οι κατάλληλες περιοχές που θα προσφέρονται για την εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ, με ξεκάθαρη χωροθέτηση με αυστηρούς κανόνες και κριτήρια που θα σέβονται όλοι. Αν δεν συμβεί αυτό τότε πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα με αυτά της δεκαετίας του 1960, που ήταν αποτέλεσμα μιας άναρχης τουριστικής ανάπτυξης του βόρειου παραλιακού μετώπου του νησιού, που εξαιτίας του μαζικού τουρισμού, το τοπίο και η βιώσιμη ανάπτυξη θυσιάστηκαν ανεπιστρεπτί στο βωμό του εύκολου πλουτισμού και σήμερα καλούμαστε να διαχειριστούμε την σωρεία των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή από το σώμα η διάσταση και το μέγεθος των δύο αυτών επενδυτικών προτάσεων παρατίθενται τα παρακάτω γενικά στοιχεία:

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Το έργο περιλαμβάνει εικοσιπέντε (25) Αιολικά Πάρκα (Α/Π) και 285 ανεμογεννήτριες (Α/Γ), καθώς και τα συνοδά τους έργα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ. 
H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των υπό εξέταση Α/Π στη νήσο Κρήτη ανέρχεται σε 855 MW. Οι Α/Γ τύπου VESTAS V90, ονομαστικής ισχύος 3 ΜW η κάθε μια, με διάμετρο ρότορα 90 m και ύψος πύργου 80 m. H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των υπό εξέταση Α/Π στη νήσο Κρήτη ανέρχεται σε 855 MW. 
Για την πρόσβαση στα Α/Π, θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 250 Km δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας, εκ των οποίων περίπου 200 Km θα διανοιχθούν εκ νέου, ενώ περίπου 50 Km θα είναι υφιστάμενο οδικό δίκτυο το οποίο θα βελτιωθεί. 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.Ε
Το κυρίως έργο αποτελείται από τριανταένα (31) Α/Π  και 361 ανεμογεννήτριες (Α/Γ), ενδεικτικού τύπου Enercon E-70, ισχύος 2,3 MW έκαστη, με ύψος πυλώνα 64m και διάμετρο ρότορα 71m, οπότε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρικής παραγωγής του έργου ανέρχεται στα 830,3 ΜW. Για την πρόσβαση στα Α/Π, θα διανοιχθούν εκ νέου 196 Km,
Παράλληλα, περιλαμβάνονται τα εξής συνοδά έργα:
Τα δίκτυο σύνδεσης των Α/Γ και των Α/Π μεταξύ τους στην Κρήτη, που περιλαμβάνει δίκτυο μέσης και υψηλής τάσης, υποσταθμούς και σταθμούς μετατροπής ενέργειας.
Το δίκτυο υποβρύχιας διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα ( με την Αττική).
Το δίκτυο σύνδεσης στο χερσαίο τμήμα της Αττικής, από το σημείο προσγιάλωσης του υποθαλάσσιου αγωγού μέχρι το σημείο σύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΚΥΤ Αχαρνών),
Τις οδούς πρόσβασης στα Α/Π στην Κρήτη.

Συνολικά με τα υπό έγκριση έργα προβλέπεται η εγκατάσταση 56 Α/Π ήτοι 646 Α/Γ. Αναπτύσσονται σε 56 διαφορετικές θέσεις που διοικητικά υπάγονται και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, σε 20 από τους 24 δήμους του νησιού. Καταλαμβάνουν κορυφογραμμές ορέων, παράκτιες ημιορεινές εκτάσεις & ορεινές εκτάσεις που καλύπτονται κυρίως από βοσκότοπους.

Για την εγκατάσταση και των δύο τύπων ανεμογεννητριών απαιτείται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από τη θέση εγκατάστασης κάθε μηχανής. Για το σκοπό αυτό, για κάθε Α/Γ διαμορφώνεται ισόπεδο πλάτωμα έκτασης περίπου 2.500 m2 (40 x 50 m έως 50 x 50 m) και τσιμεντοποιούνται σε κάθε θέση περίπου 350 m2 . 

Ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου
Mόνο η μια επενδυτική δραστηριότητα, αυτή της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με το έργο   «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης (Α.Σ.Π.Η.Ε. ΚΡΗΤΗΣ), αφορά στο δήμο μας με  εγκατάσταση τριών ανεμογεννητριών, εντός των διοικητικών μας ορίων.

Οι  285 Α/Γ της εν λόγω επένδυσης, επιμερίζονται και στις 4 ΠΕ της Κρήτης. Στην ΠΕ Ηρακλείου, δύο Α/Π χωροθετούνται κεντρικά του νομού στις κορυφογραμμές των ορέων Αυγερινός και Μονοδένδρι στα όρια των ΔΕ Αγ. Βαρβάρας, Τεμένους και Ν. Καζαντζάκη των Δήμων Γόρτυνας, Ηρακλείου και Αρχανών-Αστερουσίων. Δύο ακόμη Α/Π χωροθετούνται στα ανατολικά του νομού στα σύνορα με το νομό Λασιθίου, στις κορυφογραμμές του όρους Δίκτη και Βιργιώμενον μεταξύ των ΔΕ Καστελίου, Οροπεδίου Λασιθίου, Αρκαλοχωρίου και Βιάννου. 
Τα Α/Π τοποθετούνται σε ορεινές εκτάσεις που καλύπτονται από χαμηλή φρυγανώδη βλάστηση και αραιές καλλιέργειες στις παρυφές τους, ενώ συνδέονται με υπόγεια γραμμή μεταφοράς που καταλήγει στον πλησιέστερο υποσταθμό. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποσταθμούς στην ΠΕ Ηρακλείου: τον Υ/Σ Ηρακλείου 1 και Υ/Σ Ηρακλείου 2, οι οποίοι συνδέονται μέσω του δικτύου υψηλής τάσης που διέρχεται από αδόμητες περιοχές και καταλήγει στο Σταθμό Μετατροπής στη θέση Κορακιά της ΠΕ Ρεθύμνου.

Ειδικότερες παρατηρήσεις και συσχετισμός των εν λόγω έργων με:
Το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  για τις ΑΠΕ
Σύμφωνα  με το με αρ. 2014/4073/ C(2014)4713 final της 10ης /7ου /2014 έγγραφο της Ε.Ε προς τον Υπουργό Εξωτερικών κο Ευάγγελο Βενιζέλο  αναφέρονται τα:
………να επιστήσω την προσοχή σας στην εφαρμογή στην Ελληνική Δημοκρατία των άρθρων 6 παρ. 3 & 7 της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και του αρθρ. 5 παρ.1 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων……….

Ειδικότερα αναφέρεται στις παραβάσεις που συνδέονται με την:
μη συμμόρφωση του ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ σε σχέση με τα παραπάνω άρθρα 
μη συμμόρφωση ορισμένων έργων ΑΠΕ με τα προαναφερόμενα άρθρα

Ειδικότερα στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται:
….Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αιολικό πάρκα στην Κρήτη αδειοδοτούνται και εκτελούνται σε ατομική βάση χωρίς να εκτιμούνται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και σε κανένα επίπεδο εθνικό ή περιφερειακό οι σωρευτικές τους επιπτώσεις, κάτι που απαιτείται από το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ…..
… Οι Ελληνικές αρχές έχουν παραδεχτεί ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην Κρήτη δεν λαμβάνονται υπόψη. ……..
….Καταλήγει σε συμπεράσματα ότι:…. η Ελληνική Δημοκρατία είχε υποπέσει σε σωρεία παραβιάσεων των οδηγιών 2001/42/ΕΚ & 92/43/ΕΟΚ κατά την διαδικασία αδειοδότησης των αιολικών πάρκων και καλούσε την Κυβέρνηση να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της……..

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το βασικό νομοθέτημα στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη όλων των ΑΠΕ στην χώρα, είναι έωλο και παραβιάζει βασικά ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια που μπορεί να οδηγήσει την χώρα σε καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό  (ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης)
Τα υπό έγκριση «φαραωνικά έργα»,  έρχονται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνο με τον υφιστάμενο Περιφερειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό του νησιού, αλλά και με τις προβλέψεις του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης αφού η χωροθέτηση των εν λόγω έργων δεν συνάδουν με τις προτάσεις του σε αυτόν τον τομέα. 
Την ανάπτυξη των ορεινών όγκων και την προστασία των ευαίσθητων περιοχών της φύσης

Εξετάζοντας τη λίστα με τις προστατευόμενες περιοχές σε όλη την Κρήτη, γίνεται προφανές, ότι η επιλογή των θέσεων των αιολικών πάρκων έγινε με κύριο κριτήριο τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος. Υποτιμήθηκε η αξία προστασίας περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού βάρους υπό τον παρονομαστή του υψηλού αιολικού δυναμικού. 
Ταυτόχρονα θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα ευρείας κλίμακας που αντιμετωπίζει το νησί όπως η διάβρωση εδαφών, η υποβάθμιση των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, η συρρίκνωση και υποβάθμιση των δασικών και φρυγανικών οικοσυστημάτων που διογκώνονται λόγω διαρκούς σπατάλης πόρων και ανεπαρκούς αντιμετώπισης.

Σε σχέση με τις περιοχές προστασίας: από τις 25 συνολικά Ζώνες Ελεγχόμενης Προστασίας - ΖΕΠ (SPA) που έχουν θεσμοθετηθεί στη Ν. Κρήτη, τμήματα των έργων είτε Α/Γ είτε συνοδά έργα, χωροθετούνται εντός διαφόρων σημείων σε 12 περιοχών ΖΕΠ. Από τις 28 συνολικά Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (SAC) που έχουν θεσμοθετηθεί στη Ν. Κρήτη, τμήματα των έργων είτε Α/Γ είτε συνοδά έργα, χωροθετούνται εντός διαφόρων σημείων 14 περιοχών ΕΖΔ.  Ήτοι οι παρεμβάσεις αφορούν αριθμητικά στο 50% !!!!!! τόσο των ΖΕΠ όσο και των ΕΖΔ, την ίδια στιγμή που σε όλη την Ε.Ε οι πυρήνες της άγριας φύσης και ζωής εξαιρούνται από την εγκατάσταση ΑΠΕ !!!!!

Μέσα από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γίνεται μια προσπάθεια υποβάθμισης της αξίας των συγκεκριμένων περιοχών με επιχειρήματα όπως:
Μεγάλο μέρος των περιοχών natura καλύπτεται από χαμηλή φρυγανική βλάστηση και επομένως κατά την εκτίμηση του μελετητή, μειωμένης περιβαλλοντικής αξίας. 
Οι περιοχές αυτές υπόκεινται σε υπερβόσκηση, οπότε η προσπάθεια προστασίας τους για χρήση από τις επόμενες γενιές, μπορεί να υποβαθμιστεί.

Συνοψίζοντας: 
επειδή η εγκατάσταση τόσο πολλών και μεγάλων μονάδων αιολικών πάρκων έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια για την ήπια βιώσιμη ανάπτυξη που πρεσβεύουμε και αναπτύχθηκε εκτενώς 
επειδή τα προγραμματιζόμενα αυτά έργα, δεν έχουν καμία σχέση με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών  της Κρήτης, αφού θα παράγονται ποσότητες πολλαπλάσιες από αυτές. 
επειδή οι ήδη εγκατεστημένες ΑΠΕ, συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας της Κρήτης με ποσοστό 23,1%, ήτοι πάνω από τον στόχο του 2020, άρα έχουμε καλύψει τον πρώτο στόχο του 20-20-20
επειδή από την  διάνοιξη δρόμων στο 5% της συνολικής επιφάνειας ενός ορεινού όγκου προκαλείται κατά 50% διάβρωση και καταστροφή του τοπίου, τα φαινόμενα διάβρωσης και ερημοποίησης που ήδη αντιμετωπίζουν οι ορεινοί μας όγκοι επιτείνονται, και υποβαθμίζεται στο διηνεκές το φυσικό περιβάλλον.

Ας αναλογιστούμε την περίπτωση της Σκωτίας που έχει επενδύσει πολύ στην ανάπτυξη ΑΠΕ εδώ και χρόνια, και να μιμηθούμε την κυβέρνηση της Σκωτίας που έχει διατυπώσει ότι: δεν επιθυμεί να δει να εγκαθίστανται αιολικά πάρκα στα πιο ιδιαίτερα τοπία που χαρακτηρίζουν την Σκωτία. Αν τα χάσουμε αυτά θα έχουμε χάσει την Σκωτία!...» 
Για όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε στο ΔΣ την αρνητική γνωμοδότηση για τα εν λόγω έργα και καλούμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να πράξει ανάλογα.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.