Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

City Branding: Οι επτά συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών πόλεων

#Του Greg Clark, blog.mipimworld.com
Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης

Οι επτά συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών πόλεων: Προσφέροντας στην τοπική ηγεσία τη γέφυρα που συνδέει με επιτυχία τους πολίτες με τους φορείς της πόλης, γύρω από μια ταυτότητα και σκοπό.

Υπάρχει πλέον μια παγκόσμια συζήτηση για τις πόλεις και τις ταυτότητές τους που αξίζει να  αναλύσουμε το θέμα. Γνωρίζουμε ότι τις πόλεις της ακολουθεί η φήμη τους και η ταυτότητά τους, στοιχεία που θέλουν να προστατεύσουν και να ενισχύσουν, αλλά μπορεί να επιτευχθεί αυτό με την διαδικασία branding της πόλης; Και είναι το branding της πόλης διαφορετικό από το branding για ένα προϊόν ή μια εταιρεία;
Η οικοδόμηση μιας ταυτότητας και μιας καλής φήμης της πόλης είναι ένας από τους βαθυστόχαστους αλλά συχνά μυστηριώδης στόχους που αντιμετωπίζουν αυτοί που συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων της πόλης. Αν μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια ταυτότητα πόλης που είναι ελκυστική, ισχυρή, «ζεστή», αυτή η ταυτότητα θα μας βοηθήσει να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Μια θετική ταυτότητα μπορεί να μας δώσει το «ελαφρυντικό της αμφιβολίας» όταν αποφασίζονται κάποιες ενέργειες, μπορεί να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου στην πόλη μας, ακόμη και όταν περνάμε δύσκολες στιγμές και να αναγκάσει τους άλλους να μας βοηθήσουν ακόμη και χωρίς αντάλλαγμα.Μια θετική ταυτότητα δίνει κίνητρο στους επενδυτές και στις επιχειρήσεις που διστάζουν , να μη μας εγκαταλείψουν ακόμη και όταν ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρός. Η ταυτότητα της πόλης βοηθά τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν την ψυχή της πόλης και να γίνουν φίλοι με τη πόλη, κι όχι μόνο πελάτες.

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Μελέτη περιπτώσεων Branding , από την Branding Communications
Μία σύντομη παρουσίαση των περιπτώσεων 
 • Oakland Airport    
 • The City of Fairfield    
 • Napa Downtown Business District
 • Eureka! Recycled Copy Paper   
 • Oakland Museum of California      
 • Jack London Square    
 • Community Bank of the Bay   
 • Oakland Chamber of Commerce         
 • KaiserAir              
 • Security Safe International         
 • Howard Wheatley Allen 
Σημείωση :Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε το κείμενο

  Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

  SanJose :The Branding campaign


  Σημείωση :Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε το κείμενο

  Ο Δημοτικός προγραμματισμός στον τομέα του πολιτισμού

  #Μαρία Ν. Ψαρρού
  Υπ.Διδάκτωρ
  Πάντειο Πανεπιστήμιο 
  Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 

  Σύμφωνα με τον Κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν.3463/2006), ο πολιτιστικός τομέας αποτελεί έναν από τους 7 τομείς αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
  Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 75, ενθαρρύνεται η ίδρυση πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, καλλιτεχνικών συνόλων, αλλά και η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκδηλώσεων, προωθούνται οι πολιτιστικές ανταλλαγές σε διεθνές επίπεδο, προβλέπεται η αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτιστικού τουρισμού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης της συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων.
  Οι αρμοδιότητες αυτές διευρύνθηκαν με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συμπεριέλαβαν τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου, τη συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας, την επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

  Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

  11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2013)

  Οι εκδηλώσεις «OPEN DAYS» έχουν καθιερωθεί ως η σημαντικότερη ετήσια ευρωπαϊκή συνάντηση περιφερειακών και τοπικών αρχών. Υπό την αιγίδα της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι φετινές εκδηλώσεις προβλέπεται να συμμετάσχουν πάνω από 220 περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ενόψει της υιοθέτησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου,
  των νέων κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και της διαπραγμάτευσης για τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, στόχος των εκδηλώσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα νέα εργαλεία της πολιτικής συνοχής, να προβάλουν τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή τους, να ανταλλάξουν ιδέες για τις μελλοντικές προκλήσεις και να αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
  Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 7-10 Οκτωβρίου τ.ε., στις Βρυξέλλες, με θεματικό τίτλο: «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020» και θα περιλαμβάνουν 90-100 εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης με τη συμμετοχή 6.000 ενδιαφερομένων στο πλαίσιο τριών θεματικών προτεραιοτήτων:

  Ανάπτυξη μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών ενός ΟΤΑ

  #Ε. Μπακογιάννης, 
  #Ά. Σιόλας 
  #Δ. Στάμου
  Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Περιοχή Οικιστικών και Πολεοδομικών Θεμάτων, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η αναζήτηση μιας μεθοδολογίας για την αναδιοργάνωση των αστικών λειτουργιών σε έναν Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κριτήρια. Αυτά ήταν η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η σύμμετρη και αειφόρος ανάπτυξη των χωρικών ενοτήτων που την αποτελούν, η παροχή επαρκών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και η ενίσχυση της προσβασιμότητας με ήπια μέσα μεταφοράς.
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η πόλη από παλιά ήταν ο ιδανικός τόπος συνάντησης, ο χώρος όπου o παλμός της κοινοτικής και κοινωνικής ζωής ήταν έντονος. Σήμερα, η πόλη, ανάλογα με το μέγεθός της οργανώνεται διοικητικά είτε περιλαμβάνοντας το σύνολό του δομημένου χώρου είτε με τη διαίρεσή της σε περισσότερους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δηλαδή τοπικούς αυτόνομους οργανισμούς. Οι ΟΤΑ αναφέρονται σε μια επιμέρους περιοχή της πόλης η οποία αποτελείται από ένα σύνολο κατοίκων που έχουν κάποια κοινά συμφέροντα, ένα κατοικημένο κέντρο που συνοδεύεται από δόμηση, δημόσιες υπηρεσίες, διοίκηση και δραστηριότητες. Η θεμελιώδης φιλοσοφία της εργασίας στηρίχτηκε στην αρχή της οργανωμένης, συμπαγούς και ενοποιημένης ανάπτυξης της πόλης και από αυτή προέκυψαν οι επιμέρους πολιτικές που αναφέρονται στους διάφορους τομείς ανάπτυξης.

  Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

  «Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη»


  11o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) 

  «Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη» 

  Πάτρα, 14-15 Ιουνίου 2013 

  Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων 

  Πρόσκληση εισηγήσεων 

  Αντικείμενο και σκοπός 

  Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έθεσε σε αμφισβήτηση πολλές από τις παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκε η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και επανέφερε στην επιστημονική συζήτηση το ρόλο ορισμένων παραδοσιακών κλάδων που υποστηρίζουν την οικονομική και τοπική ανάπτυξη. 

  Η αγροτική οικονομία και ο ύπαιθρος χώρος αποτελούν πεδία που κατεξοχήν σχετίζονται με αυτό τον προβληματισμό. Η αγροτική οικονομία, ο ύπαιθρος χώρος και η τοπική ανάπτυξη συνιστούν αντικείμενα τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενα με τα οποία ασχολείται και η περιφερειακή επιστήμη. Για αυτούς τους λόγους το ελληνικό τμήμα της ERSA αποφάσισε τη διοργάνωση του φετινού συνεδρίου με αυτό το αντικείμενο. 

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

  Executing a City Brand Strategy

  #Simon Cotterrell, Co-owner at Goosebumps Brand Consultancy

  Περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ των πόλεων για τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.Επιχειρήσεις, φοιτητές, τουρίστες και εργαζόμενοι έχουν όλο και περισσότερη ελευθερία να επιλέξουν σε ποιο μέρος του κόσμου επιθυμούν να ζήσουν.Αν πόλη σας δεν είναι στο χάρτη τους, δεν θα είστε μέσα στις επιλογές τους.Έτσι το προφίλ μιας πόλης γίνεται όλο και πιο σημαντικό, το να «ξεχωρίζει» δίνοντας έμφαση σε ένα τομέα πρέπει να γίνει βασικός στόχος για τους ηγέτες των πόλεων σε όλο τον κόσμο .

  Αλλά αν η ανάγκη για την ανάπτυξη του brand μιας πόλης είναι κατανοητή, το πώς αναπτύσσεις το brand μιας πόλης εξακολουθεί να είναι ένα θέμα για συζήτηση.Εσφαλμένα,πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα ζητήματα του branding μιας πόλης μπορούν να λυθούν με κάτι περισσότερο από ένα νέο λογότυπο.Αν τοποθετήσουμε στο Google τη φράση “city positioning” και θα βρούμε μια πληθώρα από κοινότυπα κλισέ εικόνων που προσπαθούν, αλλά αποτυγχάνουν , να ενσωματώσουν όλα τα μικρά, τα άυλα πράγματα που κάνουν μια πόλη μεγάλη.

  Μη με θεωρήσετε λάθος, η ταυτότητα του brand μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρή - είναι δύσκολο να αξιολογήσεις την τεράστια αξία του “I love NY” για παράδειγμα - αλλά το να βασιστείς σε αυτό και μόνο για να σου προσφέρει κάποια διαφορετικότητα στην πόλη είναι λανθασμένο.Η Ταυτότητα χρησιμεύει στο να ανακοινώσει την αλλαγή , αλλά όχι να την δημιουργεί.

  Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

  Βιέννη:Ένα επιτυχημένο city Brand

  #Του Norbert Kettner, Director of the Vienna Tourist Board
  Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης

  Ένα πλαίσιο χωρίς περιορισμούς
  Η ηγεσία στη διαχείριση της ταυτότητας δεν είναι πάντα μια λαϊκή δημοκρατική διαδικασία, αλλά βασίζεται και σε κάθετες αποφάσεις. Οι δραστηριότητες βασίζονται στην προσεκτική ανάλυση των γεγονότων. Μόλις οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές αναπτυχθούν - κάτι που υπολογίζεται και ελέγχεται προσεκτικά - οι αποκλίσεις από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν μια ώριμη και με γεμάτη αυτοπεποίθηση πρόσβαση σε θέματα ηγεσίας στην διαχείριση της ταυτότητας, σύμφωνα με την άποψη ότι μπορεί κάποιος να σπάσει κάθε κανόνα αρκεί να το γνωρίζει το θέμα. Στο βαθμό αυτό, η Βιέννη δεν βλέπει αυτή τη διαδικασία διαχείρισης του brand name της ως εμπόδιο, αλλά ως ένα πλαίσιο μέσα στα όρια των οποίων η περιστασιακή «παρατυπία» είναι αποδεκτή.

  Χωρίς τέτοιες παρατυπίες  καταλήγουμε γρήγορα σε αδιέξοδο ανάλογα με το ποια φιλοσοφία branding ακολουθεί η πόλη. Είμαστε όλοι πράσινοι, σύγχρονοι, δημιουργικοί και φρέσκοι. Ως εδώ, αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Ωστόσο το χειρότερο απ’ όλα είναι να ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι  πράσινος, σύγχρονος, δημιουργικός . Όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν εξ ολοκλήρου από τα γεγονότα ή τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Τα συναισθήματα του παρατηρητή στη συνέχεια προκαλούνται αυθόρμητα.

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

  Η αστική διάχυση στα Μεσόγεια Αττικής

  #Δ. Διμέλλη
  Εκλ. Εττίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης

  Στην Ελληνική Πολεοδομική πραγματικότητα, οι συνεχείς επεκτάσεις των υφιστάμενων αστικών κέντρων για την κάλυψη των αυξημένων οικιστικών αναγκών που έχουν προκύψει από την αστυφιλία, αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο. Διαχρονικά, στα όρια των υφισταμένων πόλεων αναπτύσσονται νέες περιοχές, συνήθως αυθαίρετες στην αρχή, που στη συνέχεια εντάσσονται στο σχέδιο πόλης και αποτελούν τις νέες αστικές περιοχές. 
  Αυτό το φαινόμενο της αστικής διάχυσης που είναι σύνηθες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο με διαφορική ένταση, έχει οδηγήσει στην κατασπατάληση του χώρου, στην αλλοίωση του φυσικού τοπίου και στη δημιουργία περιοχών που στερούνται των βασικότερων υποδομών. Ταυτόχρονα επιβαρύνει τον υφιστάμενο αστικό χώρο καθώς έχει οδηγήσει στην εξάντληση της φέρουσας χωρητικότητας του χωρίς την ταυτόχρονη μέριμνα για το σχεδιασμό των επιπλέον απαιτούμενων υποδομών.
  Απάντηση στο φαινόμενο της αστικής διάχυσης επιχειρήθηκε να δοθεί μέσω της αστικής ανάσχεσης, η οποία αναφέρεται στις πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της πολεοδομικής εξάπλωσης και των επιπτώσεων της, περιορίζοντας την ανάπτυξη σε περιοχές εντός αστικών ορίων. 

  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

  The City 2.0 platform  Η ιστοσελίδα Τhe City 2,0 είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να συλλέγει ιστορίες και συλλογικές δράσεις που πραγματοποιούνται από τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επικεντρώνει την προσοχή της σε ότι καλύτερο έχει ήδη ανακαλυφθεί από τους υποστηριχτές της αστικής ανάπλασης  και προσθέτει στο μείγμα αυτούς που διαμορφώνουν τη κοινή γνώμη και παίρνουν τις αποφάσεις. 

  Ο δημόσιος χώρος στους οικισμούς κατοικίας πληθυσμών Ρομά στη Μακεδονία


  #Α.-Β. Σιδέρη
  Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π, MSc Ε.Μ.Π, Υποψήφιος διδάκτωρ Ε.Μ.Π 

  Οι περιοχές κατοικίας Ρομά αποτελούν μια ιδιότυπη περίπτωση οικιστικών συνόλων και προσφέρονται ως αντικείμενο μελέτης για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την ανάπτυξη οικισμών σε συνθήκες ελλιπούς νομιμότητας, κοινωνικής περιθωριοποίησης και εθνογραφικών ιδιαιτεροτήτων.
  Στα πλαίσια της μελέτης χαρτογράφησης των τόπων κατοικίας των παιδιών Ρομά  και των οικογενειών τους στην γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, πραγματοποιείται και αναλυτική διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσής τους, με επίκεντρο τόσο τα θέματα κατοικίας όσο και της πολεοδομικής ανάπτυξης των συγκεκριμένων περιοχών.
  Σε αυτή την παρουσίαση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ερωτήματα που αφορούν το δημόσιο χώρο οικισμών που κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από Ρομά. Σαν πρώτη και κεντρική διαπίστωση, η αισθητή απουσία του δημόσιου χώρου εντός των συγκεκριμένων οικιστικών συνόλων, αποτελεί το γεννήτορα των βασικών ερωτημάτων αυτής της διερεύνησης.

  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

  Η αντιμετώπιση της "πολεοδομικής αυθαιρεσίας" και η ιδέα του "περιβαλλοντικού ισοζυγίου"


  #Κ. Σερράος
  ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας

  Η εργασία θίγει το πρόβλημα της πολεοδομικής αυθαιρεσίας στο περιβάλλον των ελληνικών πόλεων, καθώς επίσης και το πλαίσιο των ακολουθούμενων κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολιτικών για την διαχείρισή του. Με αφετηρία δύο σημαντικά νομοθετήματα της δεκαετίας του 1980, τον ΓΟΚ '85 και τον ν. 1337/83, διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της δόμησης και της πολεοδομικής αυθαιρεσίας στον ελληνικό χώρο την περίοδο εκείνη, όπως επίσης και αναφορικά με τη σχέση τους με τη σημερινή κατάσταση και τα σχετικά προβλήματα. 
  Περαιτέρω, με αφορμή τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τις αυθαίρετες κατασκευές, επιχειρείται η διατύπωση μιας ερμηνείας της ιδέας του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», και περιγράφεται ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει η εξισορρόπηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί από την πολεοδομική αυθαιρεσία, με εφαρμογή ενός συστήματος ανταποδοτικών δράσεων για τον αστικό χώρο. 
  Ειδικότερα επιχειρείται η διατύπωση όρων και προϋποθέσεων, ώστε μια πιθανή προώθηση τέτοιων πολεοδομικών ανταποδοτικών μέτρων να έχει θετικά αποτελέσματα για τον αστικό χώρο. 
  Η εργασία επιχειρεί τέλος να διατυπώσει απόψεις σχετικά με την ανάγκη της μη διαιώνισης του προβλήματος των αστικών αυθαιρέτων, διερευνώντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις στον ΓΟΚ, όπως επίσης και το ζήτημα της απαραίτητης αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, μελετών και κτιριακών έργων, ώστε αυτοί να καταστούν διαφανείς και αποτελεσματικοί.

  Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

  Ποιότητα ζωής: Ποιες πόλεις στον κόσμο την εξασφαλίζουν ;

  Αξιολογώντας 140 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο από την τοποθεσία και τις συνθήκες διαβίωσης μέχρι τα επίπεδα ανάπτυξης και την κουλτούρα του λαού, το Economist Intelligence Unit δημοσίευσε τη λίστα με τις Top 5 πόλεις που προσφέρουν αυτή τη στιγμή την καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα, η κατάταξη έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και αφορά στο έτος 2012: σταθερότητα, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, υποδομές, πολιτισμός και περιβάλλον, ενώ τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν και μεγάλες αλλαγές στις πόλεις αυτές σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Με άριστα το 100 για την «ιδανική πόλη» και βαθμό «1″ για την πλέον... «αφόρητη», η λίστα περιλαμβάνει πόλεις που καταφέρνουν να βελτιώνονται διαρκώς σε όλους τους τομείς, προσφέροντας στον κόσμο υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν τις περισσότερες «συμμετοχές» στη λίστα, με τη Μελβούρνη να κερδίζει στα σημεία! Ειδικότερα, η λίστα έχει ως εξής:

  5. Calgary, Καναδάς (96,6)
  Οι 10 πόλεις με την καλύτερη ποιότητα ζωής | dailyarticle.gr

  Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

  Η ποιότητα ζωής στη πόλη

  #Μ. Βενετσάνου
  Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ποιότητα ζωής στην πόλη, επικεντρώνοντας στη σχέση μεταξύ αυτής και του πολεοδομικού σχεδιασμού που αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς προσδιορισμού της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η ανάλυση στηρίζεται τόσο στη σχετική βιβλιογραφία όσο και σε εμπειρική έρευνα. Με βάση ορισμένα κριτήρια προσδιορίζονται τρεις μελέτες περίπτωσης: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Καλαμάτα, καθώς και οι βασικοί άξονες που οριοθετούν σε συλλογικό επίπεδο την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις. Το ερευνητικό τμήμα της εργασίας αποτελείται από δυο στάδια, τους δείκτες που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της ποιότητας ζωής στη πόλη και τα ερωτηματολόγια που αντικατοπτρίζουν την αντίληψη των κατοίκων για την πόλη τους. 
  Στόχος είναι να διερευνηθεί ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ της αντίληψης που έχουν οι κάτοικοι για την πόλη τους και της 'πραγματικής' κατάστασης - όπως αυτή καταγράφεται από τις σχετικές μετρήσεις των δεικτών. 
  Επιπροσθέτως εξετάζεται η φύση των προβλημάτων που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, ενώ αναζητούνται και οι βασικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη με βάση πάντα τις αντιλήψεις των κατοίκων.

  Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

  Βερολίνο, μια πόλη παλίμψηστο

  #Της Όλγας Σελλα, Καθημερινή

  Ο επισκέπτης βλέπει παντού πώς η κάθε ιστορική στιγμή μπαίνει δημιουργικά μέσα στην άλλη

  Οι σύντομες επισκέψεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αφήνουν στη μνήμη των πρόσκαιρων κατοίκων σημεία της πόλης κομβικά, εμβληματικά, τουριστικά εντέλει. Με το Βερολίνο συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Το είχα επισκεφθεί πριν από τρία χρόνια. Ξαναβρέθηκα στην ιστορικά φορτισμένη πόλη της Γερμανίας την περασμένη εβδομάδα, σ’ ένα ταξίδι που οργάνωσε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών για να παρακολουθήσουμε την παράσταση «Τηλέμαχος - Should I stay or should I go? », που υπογράφουν οι δραστήριοι νέοι καλλιτέχνες Ανέστης Αζάς και Πρόδρομος Τσινικόρης και παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Ballhaus.

  Τρία χρόνια μετά, ήταν σαν να βρέθηκα, ξανά, σε μια απολύτως γνωστή πόλη. Κυριαρχούσε η οικειότητα και η αίσθηση της ασφάλειας. 

  Διεθνές Συνέδριο Μάρκετινγκ του Τόπου στο Μάντσεστερ


  Από χθές  (13.2.2013)  διεξάγεται στο Μάντσεστερ το Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Place Marketing / Place Management» το οποίο διοργανώνεται από το Manchester Metropolitan University και την εταιρία Ιnpolis
  Το συνέδριο περιλαμβάνει ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο εισηγήσεων μεταξύ των οποίων και ελληνικές συμμετοχές με εισηγήσεις για :
  • τη στρατηγική μάρκετινγκ της πόλης του Βόλου (Δέφνερ Α., Καραχάλης Ν., Ψαθά Ε.), 
  • τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης του Μεσολογγίου (Ευαγγέλου Ι., Τσιλίρας Α.) και 
  • τη σχέση της τουριστικής εικόνας με τα μεσογειακά τοπία (Δοξιάδης Θ.). 

  Το newsletter μηνός Φεβρουαρίου 2013 του δικτύου Eurocities  Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

  Χώρος και μουσική.Το Βερολίνο και η Techno

  #Α. Αλεξίου 
  #Δ. Δελφάκη

  Μπορεί η μουσική να επηρεάσει την εξέλιξη μιας πόλης; Είναι δυνατή η διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος με μουσικούς όρους; Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα. 
  Στο Βερολίνο της πτώσης του Τείχους και των αρχών της δεκαετίας του 1990, η νεοαφιχθείσα από το Ντιτρόιτ techno μουσική βρίσκει το κατάλληλο έδαφος για να αποτελέσει όχι μόνο μια νέα μουσική εμπειρία, αλλά ένα μουσικό φαινόμενο με χωρικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σε μια πόλη όπου η επιθυμία για αλλαγή είναι πιο ισχυρή από ποτέ, η techno μουσική αποτελεί το soundtrack της επανένωσης και του εορτασμού της ελευθερίας. Ο μεγάλος αριθμός κενών χώρων του πρώην ανατολικού Βερολίνου σε συνδυασμό με τους συνεχείς πειραματισμούς, τα υψηλά επίπεδα ανοχής και δημιουργικότητας και τις πρόσφορες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες παράγουν ένα κύμα εξερεύνησης της πόλης, το οποίο διεκδικεί εγκαταλελειμμένους χώρους και εγκαταστάσεις και τους προσδίδει μέσω της techno νέα χρήση και λειτουργία. Σύντομα, το πρωτόγνωρο αυτό χωρικό φαινόμενο εξαπλώνεται σε ολόκληρη την πόλη, φτάνει στο απόγειό του στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έπειτα καλείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας δεκαετίας και του νέου αιώνα.

  Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

  Πολίτης και πόλη :Ζητήματα συμμετοχικότητας στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού

  #Χ.Μ. Κυριακίδης

  Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΘ MSc in Urban Regeneration, UCL

  Η ιδέα του δημόσιου χώρου ως πεδίο πολιτικής έκφρασης, συλλογικής δράσης και δημοκρατικότητας είναι κάτι που, κατά καιρούς, πιστεύεται πως έχει παρακμάσει, εντούτοις στις μέρες διαφαίνεται όλο και περισσότερο πως η δημόσια γη καθίσταται, πλέον, το πιο αντιπροσωπευτικό σημείο αναφοράς του κοινού. Ο δρόμος και η πλατεία γράφουν όντως την ιστορία τους, κάνοντας αντιληπτό, πλήρως, το σημαντικότατο ρόλο που παίζουν στη ζωή των πολιτών και την εξέχουσα θέση που κατέχουν στην οργάνωση και το σχηματισμό της πόλης. Αυτή η πραγματικά θεαματική αναζωογόνηση των χώρων της πόλης ήταν κάτι, μέσα στις πρωτοφανείς για τη χώρα μας δυσκολίες, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την κοινωνική βιωσιμότητα της πόλης και την αστική ανάπτυξη, που έχει τη βάση της στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
  Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εισήγηση αναλύει ζητήματα συμμετοχικότητας και εμπλοκής του κοινού (community engagement) στις διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού της πόλης, στους χώρους της οποίας οι πολίτες, προσφάτως, προσπάθησαν να λειτουργήσουν δημοκρατικά, να ανταλλάξουν απόψεις, να αποφασίσουν, να διεκδικήσουν και να διαμαρτυρηθούν. 

  Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

  Γλασκώβη:Το όραμα της "έξυπνης" πόλης


  Η Γλασκώβη κέρδισε επιχορήγηση £ 24m από τη βρετανική κυβέρνηση προκειμένου να γίνει μια από τις πρώτες "έξυπνες" πόλεις του Ενωμένου Βασιλείου.
  Θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για έργα ώστε να αποδείξει πώς θα μπορούσε να λειτουργεί μια "έξυπνη" πόλη του μέλλοντος.
  Σχεδιάζονται καλύτερες υπηρεσίες για τους κατοίκους, με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία και εφαρμογές για να ελέγχεται η αναχώρηση και άφιξη  των  λεωφορείων  και των τρένων.
  Το συμβούλιο θα δημιουργήσει επίσης μια εφαρμογή για την υποβολή εκθέσεων για θέματα όπως λακκούβες και άλλα προβλήματα της πόλης.
  Μια άλλη υπηρεσία που έχει υποσχεθεί το συμβούλιο είναι η σύνδεση  CCTV καμερών  σε όλη την πόλη με την μονάδα διαχείρισης της κυκλοφορίας της, προκειμένου να εντοπίζονται γρηγορότερα δύσκολα περιστατικά κυκλοφορίας .

  Άτυπη ανάπτυξη της πόλης:Το φαινόμενο των slums, η περίπτωση του San Paulo

  #Μ. Δατσέρη

  Μηχανικός Πολεοδομιίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποψήφια για Master in Urban and Territorial Planning - Speciality in Urban Studies, at the Universidad Politecnica de Madrid ,

  Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η αύξηση του αστικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα εξελίσσεται και το φαινόμενο της αστικοποίησης, δηλαδή της αύξησης της αναλογίας μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού, αλλά και της αστικής διάχυσης, δηλαδή της γεωγραφικής επέκτασης των πόλεων. Καθώς η κλίμακα των πόλεων αυξάνεται, αυξάνονται και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ένα από αυτά είναι και η εμφάνιση του φαινόμενου των slums (παραγκουπόλεων) το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου οι οικονομικές αντιθέσεις είναι μεγάλες και οι πολιτικές αντιμετώπισης υστερούν. 
  Η ποικιλία των ορισμών που αποδίδονται στα slums προδίδει και την διαφοροποίηση τους σε χαρακτηριστικά σχετίζονται με τον τρόπο σχηματισμού και την ηλικία, την τοποθεσία, το μέγεθος , το νομικό καθεστώς αλλά και τα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά. 
  Παρόλα αυτά τα βασικά προβλήματα που αφορούν την χαμηλή ποιότητα κατοικίας, την ελλιπής πρόσβαση σε δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες αλλά και γενικότερα τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης αποτελούν κοινό παρανομαστή για όλα τα slums. Η αστικοποίηση στην Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στην Βραζιλία δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του φαινόμενου. 
  Η πόλη του Sao Paulo αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο για τους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού της όσο και για την εμφάνιση διαφορετικών τύπων slums: των corticos και των favelas.

  Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

  USA :Δήμαρχοι πρωταθλητές στο twitter

  corry_mb
  Όλοι καθολικά οι δήμαρχοι των πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιούν το Twitter για να επικοινωνήσουν με τους πολίτες τους με πρώτο τον Cory Booker δήμαρχο του Newark, NJ που έχει 1,2 εκατομμύρια followers. Πέντε φορές περισσότερους από τους χρήστες της πόλης του.  
  Σύμφωνα με το διεθνές site City of Mayors δεύτερος είναι ο γνωστός βαθύπλουτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Michael Bloomberg, Οι Δήμαρχοι Portland, Illinois και San Antonio είναι οι τρεις επόμενοι δήμαρχοι σε followers που κλείνουν την πρώτη Αμερικάνική Πεντάδα.
  Όλοι οι δήμαρχοι ακολουθούν σημαντικά λιγότερους followers από τους λογαριασμούς Twitter που τους ακολουθούν. Εξαίρεση αποτελεί ο Δήμαρχος του Πόρτλαντ, Sam Adams, ο οποίος έχει 56.100 οπαδούς στο Twitter και ακολουθεί 56.600 άλλους χρήστες. Ο Cory Booker του Newark, NJ ακολουθεί περισσότερα από 62.000 άλλους χρήστες του Twitter. Αντιθετα οι δήμαρχοι της Tulsa και του Σικάγο ακολουθούν μόνο ένα ή δύο άτομα. Ο Dewey Bartlett, της Tulsa, ακολουθεί μόνο την επίσημη σελίδα της πόλης του στο Twitter, ενώ ο Rahm Emanuel του Σικάγο, ακολουθεί την πόλη της σελίδας του Σικάγο και το λογαριασμό του Cory Chism.

  Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

  Η εμπειρία χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης στην Κύπρο

  #Σ. Μπαμπαλίκης
  Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στο χωροταξικό σχεδιασμό και αναπτυξιακό προγραμματισμό μικρής κλίμακας στην Κύπρο και στοχεύει στην εμπειρική παρουσίαση των ισχυόντων θεσμών και των υπαρχουσών διαδικασιών σχεδιασμού στο χώρο. Χρονικά αναφέρεται στην τελευταία 4ετία 2009-2012 και στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ θεματικά αναφέρεται στην Κυπριακή χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία και στις προδιαγραφές για την εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων (ΡΣ) μικρής κλίμακας σε Κοινότητες της Κυπριακής Υπαίθρου. 
  Η εισήγηση στοχεύει αφενός στη συγκριτική αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής και πρακτικής στο σχεδιασμό του χώρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και αφετέρου στην ανάδειξη των καλών πρακτικών και των δυνατοτήτων ανταλλαγής και μεταφοράς / αλληλοτροφοδότησης "μαθημάτων" μεταξύ των δύο χωρών.

  Λος Αντζελες, πόλη δαιμόνων και αγγέλων

  Βιβλία και ταινίες με θέμα την πιο μυθολογημένη πόλη του σινεμά

  Του Ηλία Μαγκλινη, Καθημερινή 3 Φεβρουαρίου 2013

  «Σπάνια μιλώ για το L.A. επιγραμματικά. Δεν το βλέπω σαν ένα παράξενο μέρος, ως κέντρο πολυπολιτισμικό ή ως τόπο αλλόκοτης σεξουαλικότητας. Ποτέ μου δεν το μελέτησα με την επίσημη έννοια της λέξης. Υπάρχουν μεγάλες περιοχές του L.A. που ούτε καν ξέρω πού πέφτουν. [...] Δεν ξέρω το L.A. σε μια στέρεα ιστορική βάση. Το έχω όμως αφομοιώσει με ένα βαθύτερο τρόπο. Εχω ζήσει εδώ τόσο πολύ καιρό που όταν χρειάστηκε να επιστρατεύσω τη μνήμη ακόμα και για το απώτερο παρελθόν, ήταν εύκολο». Ο Τζέιμς Ελροϊ μιλά για τη σχέση του με το Λος Αντζελες (L.A.), αυτή την «πόλη των αγγέλων» (και των δαιμόνων) στο ιστορικό περιοδικό The Paris Review (τχ. 190, φθινόπωρο 2009), την πόλη όπου δολοφονήθηκε η μητέρα του και όπου έζησε ο ίδιος ως ναρκομανής και ως άστεγος, προτού γίνει διάσημος με τα αστυνομικά του μυθιστορήματα. Στην πρόσφατη ταινία «Διώκτες του εγκλήματος», ξαναβρίσκουμε το L.A. του Ελροϊ, όπως και του Τσάντλερ.
  Στους «Διώκτες του εγκλήματος» παρακολουθούμε μια ομάδα αδιάφθορων, σκληροτράχηλων αστυνομικών σε μυστική αποστολή να καταστρέψουν τον αρχιγκάνγκστερ Μίκι Κοέν. Ο Μίκι Κοέν (τον υποδύεται ο Σον Πεν) ήταν όντως πρόσωπο υπαρκτό, ενώ την ίδια στιγμή φιγουράρει και σε άλλα βιβλία ή ταινίες με θέμα το νουάρ Λος Αντζελες των ’40s και ’50s και ιδίως τον κόσμο του περίφημου LAPD, της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λος Αντζελες.

  Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

  Κοπεγχάγη :Παγκόσμια πρότυπα από το μέλλον

  Πράσινη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το όραμα της Κοπεγχάγης για το κοντινό μέλλον. Η πρωτεύουσα της Δανίας, που εδώ και εξήντα χρόνια σχεδιάζεται και ανασχεδιάζεται από τις τοπικές αρχές, ήδη καταλαμβάνει υψηλή θέση στις περισσότερες έρευνες για την ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της, διαθέτοντας έναν δυνατό και ανταγωνιστικό τομέα καθαρής τεχνολογίας.

  Ωστόσο, για να εξακολουθήσει να είναι στις υψηλές θέσεις παγκοσμίως,  θα πρέπει να μπορεί να εκμεταλλευτεί νέες δυνατότητες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που καθορίζουν την ανάπτυξη της, στα επόμενα χρόνια και που είναι οι εξής:
  • Το 2025 πρέπει να έχει χώρο για τους αναμενόμενους 60.000 νέους κατοίκους της. Αυτό προϋποθέτει τη  δημιουργία  νέων περιοχών αστικής ανάπτυξης, και  οι πράσινες λύσεις να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη από τη σημερινή κλίμακα. Επιπλέον  προϋποθέτει την άσκηση πίεσης  στις υπάρχουσες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της κυκλοφορίας και των μεταφορών, όπου  πρέπει να βρεθούν νέες λύσεις, για να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση.
  • Το 2025 η Κοπεγχάγη στοχεύει να είναι ο πρώτη ενεργειακά ουδέτερη πρωτεύουσα στον κόσμο. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος ωθεί την πόλη  προς μία, πιο πράσινη ανάπτυξη. Όμως ακόμα βασίζεται στη δυνατή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα ερευνητικά ιδρύματα για να είναι επιτυχής. 

  Φίλιπ Μάνσελ: Οι λεβαντίνικες πόλεις θυμίζουν χαμένο Παράδεισο

  «Με τον όρο Λεβάντε ταυτίζουµε συνήθως το ανατολικό άκρο της Μεσογείου, εννοώντας µια µείξη µεταξύ Ευρώπης και Ανατολής. Φυσικά, δεν υπάρχει µόνο µία Ανατολή, αλλά και η έννοια του Λεβάντε πρέπει να γίνει κατανοητή ως κάθε άλλο παρά οµοιογενές σύνολο».Για τον µέσο Ευρωπαίο του 19ου αιώνα η έννοια του «Λεβάντε» και των «λεβαντίνων» κατοίκων του είχε αρνητική χροιά, υποδήλωνε έναν χώρο όπου ο συγχρωτισµός ηθών, πολιτισµών, προσώπων έσβηνε τα αποδεκτά µεταξύ τους όρια παράγοντας αµφίβολες ποιότητες και µειωµένες αξίες. Η «µείξη» αυτή ωστόσο, όπως θα την ορίσει στην αρχή της συζήτησής µας ο βρετανός ιστορικός Φίλιπ Μάνσελ, µοιάζει πολύ πιο φυσική στη συγκυρία της παγκοσµιοποίησης.

  Γνωστός στο ελληνικό κοινό από το βιβλίο του Κωνσταντινούπολη. Η περιπόθητη πόλη (1453-1924) (εκδ. Οδυσσέας), ο Μάνσελ σκιαγραφεί στο νέο του έργο την ακµή και κατάρρευση τριών ιστορικών πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου. Με αφορµή την αφήγηση δύο ταραγµένων αιώνων σε τρεις αστικούς σταθµούς µιλήσαµε µαζί του για τις περιπέτειες της ταυτότητας στον λεβαντίνικο κόσµο, την κληρονοµιά και τον σηµερινό του ρόλο.

  Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

  Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων στη νέα οικονομία.Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης


  #Γ. Α. Μπάκης 
  #Π. Σκάγιαννης
  Εργαστήριο Υποδομών Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σχέση των μητροπολιτικών περιοχών με την οικονομία της γνώσης μέσω του παραδείγματος της Θεσσαλονίκης. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι μητροπολιτικές περιοχές ή οι «πόλεις - περιφέρειες» δεν είχαν την απαραίτητη προσοχή, κυρίως λόγω των πολεοδομικών προβλημάτων που εμφανίζονταν ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων. Σήμερα, όμως, λόγω και της επανενίσχυσης του ρόλου των μεγαλύτερων πόλεων, απέκτησαν και πάλι κεντρικό ρόλο ως μοχλοί ανάπτυξης για τις ίδιες και την ενδοχώρα τους.Στην Ευρώπη τα κυρίαρχα αναπτυξιακά οικονομικά κέντρα είναι οι μητροπολιτικές περιοχές και οι μεγάλες πόλεις, στις οποίες συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες έντασης γνώσης και οι βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης έρευνας. 
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη συζήτηση για τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Ο ρόλος αυτός προσδιορίζεται ως μητροπολιτικός και οι μέχρι σήμερα αναπτυξιακές πολιτικές, έχουν ως βασικό στόχο τους την ενίσχυση του ρόλου αυτού. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν η αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης μπορεί να βασιστεί στη γνώση και η δυναμική της στην προσέλκυση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

  Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

  Το Ελληνικό αστικό κέντρο κάτω από το πρίσμα της αειφόρου νέας πολεοδομίας

  #Α. Αναστασιάδης
  #Σ. Χατζηκοκόλη

  Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

  Η ανακοίνωση αναφέρεται στην προσέγγιση των ζητημάτων της σύγχρονης πόλης κάτω από το πρίσμα της αειφόρου και της νέας πολεοδομίας, της έξυπνης ανάπτυξης, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία ενός πρότυπου οικολογικού και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από παραδείγματα από το διεθνή χώρο, αλλά και από ένα πιλοτικό προγραμματικό πλαίσιο διαχείρισης του αστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναφερόμαστε σε μια ολοκληρωμένα σχεδιασμένη πολεοδομία, που βασίζεται στη δημιουργία ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης, στη μετατροπή αστικών περιοχών σε πράσινους χώρους, στην ενίσχυση της έννοιας της παραδοσιακής γειτονιάς, με κτίρια και υποδομές υψηλών επιδόσεων και με παράλληλη προσπάθεια δημιουργίας ελάχιστων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακής αποδοτικότητας, με έμφαση στις «έξυπνες» μετακινήσεις και προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης με αποθάρρυνση της στάθμευσης, τη δημιουργία ενός ορθολογικού πλέγματος πεζοδρόμων. Το παραπάνω πλαίσιο, εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα που έχει στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει κατ' επέκταση στην προβολή κάθε πόλης, με θετικό αντίκτυπο στις ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές προοπτικές ακόμη της ίδιας της χώρας.

  Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

  22 πόλεις ετοιμάζονται να οδηγήσουν το μέλλον

  Μετά από τον επιτυχημένο διαγωνισμό του  2012  , που προσέλκυσε 1.519 συμμετοχές από 70 χώρες, η  Citymart  για  μια ακόμα φορά  ετοιμάζεται να απονείμει βραβεία σε νέες αστικές ιδέες που στοχεύουν να πιλοτάρουν το μέλλον ».
  Εταιρείες, επιχειρηματίες, καινοτόμοι, κοινοπραξίες, ερευνητικά κέντρα, οργανώσεις και οι εμπειρογνώμονες καλούνται όλοι να λάβουν μέρος, με την υποβολή ιδεών που λύνουν το πρόβλημα της πόλης.
  Δημοτικές αρχές και στελέχη θα συναντηθούν με τους παρόχους λύσεων ,τον Μάιο του 2013 ,στο Σαν Φρανσίσκο  , σε μια 3ήμερη Σύνοδο Κορυφής , για να συζητήσουν τις προκλήσεις των πόλεων και τις υποβαλλόμενες  λύσεις , με σκοπό την έναρξη της εφαρμογής τους.
  Οι πόλεις καλούν τους συμμετέχοντες να επιλύσουν  προβλήματα  σε τομείς όπως :
  Κινητικότητα και Μεταφορές ,Γήρανση- Υγεία και Ευημερία ,Εφαρμογές -Φωτισμός και Ενέργεια ,Κυβέρνηση και Συμμετοχή Οικονομική ανάπτυξη- ένταξη και κοινή χρήση ,Εγκαταστάσεις & Αστική διαχείριση ,Πολιτισμός & Media ,Αειφόρος τρόπος ζωής .
  Οι 22 πόλεις και τα θέματα  για τα οποία  ψάχνουν για καινοτόμες ιδέες  είναι :

  Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

  Πέντε νέα τηλεοπτικά σποτ εγκαινίασαν τη καμπάνια τουριστικής προβολής για το 2013 του Δήμου Χανίων

  p1
  Τα πέντε νέα τηλεοπτικά σποτ, με τα οποία ο Δήμος Χανίων «άνοιξε» τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα δράσεων του για την τουριστική προβολή των Χανίων, παρουσιάστηκαν, χθες, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, σε ειδική εκδήλωση με τίτλο«Χανιά: ένα ταξίδι αισθήσεων» που διοργανώθηκε από το Δήμο Χανίων, την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης και την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ).
  Τα νέα σποτ, που φέρουν την υπογραφή του γνωστού Χανιώτη σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη, ταξίδεψαν το παρευρισκόμενο κοινό το οποίο είχε κατακλείσει την αίθουσα του ΚΑΜ, στέλνοντας το μήνυμα ότι “τα Χανιά είναι ένας προορισμός ιδανικός, ασφαλής, με ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες μα πάνω απ’ όλα ένας προορισμός που ξυπνά όλες τις αισθήσεις αυτών που θα επιλέξουν να τον επισκεφθούν…”

  Αστική αναγέννηση και η εφαρμογή της στην Ελληνική αστική πραγματικότητα

  #Ε. Βλάχβεη
  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ 

  Με το πέρασμα των χρόνων, υπογραμμίζεται η δυναμική φύση των πόλεων και το πλήθος των αλλαγών που καλούνται να ενσωματώσουν. Σήμερα, οι αστικές περιοχές εμφανίζουν πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία αφορούν τις συντελούμενες οικονομικές, κοινωνικές, φυσικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Θέμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσε ένα κρίσιμο εργαλείο της αστικής πολιτικής που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις στα υπάρχοντα αστικά προβλήματα, η αστική αναγέννηση. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει εάν και γιατί είναι απαραίτητη η αστική αναγέννηση, πως αυτή λειτουργεί και ποιες προκλήσεις, ευκαιρίες και αλλαγές καλείται να φέρει στη λειτουργία των αστικών περιοχών. Ένα μείγμα εξηγήσεων, αποδείξεων και εφαρμοσμένης εμπειρίας, παρέχει τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης εργασίας. Συνεπώς, επιχειρήθηκε ο ορισμός και η κατανόηση του σκοπού και των παραγόντων ανάπτυξης της αστικής αναγέννησης, παράλληλα με τη μελέτη της εξέλιξης αυτής στην Ευρώπη. Η εργασία ολοκληρώνεται, μέσα από τη μελέτη της πρακτικής εφαρμογής και ενσωμάτωσης της αστικής αναγέννησης στην Ελλάδα.