Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

«Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη»


11o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) 

«Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη» 

Πάτρα, 14-15 Ιουνίου 2013 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων 

Πρόσκληση εισηγήσεων 

Αντικείμενο και σκοπός 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έθεσε σε αμφισβήτηση πολλές από τις παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκε η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και επανέφερε στην επιστημονική συζήτηση το ρόλο ορισμένων παραδοσιακών κλάδων που υποστηρίζουν την οικονομική και τοπική ανάπτυξη. 

Η αγροτική οικονομία και ο ύπαιθρος χώρος αποτελούν πεδία που κατεξοχήν σχετίζονται με αυτό τον προβληματισμό. Η αγροτική οικονομία, ο ύπαιθρος χώρος και η τοπική ανάπτυξη συνιστούν αντικείμενα τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενα με τα οποία ασχολείται και η περιφερειακή επιστήμη. Για αυτούς τους λόγους το ελληνικό τμήμα της ERSA αποφάσισε τη διοργάνωση του φετινού συνεδρίου με αυτό το αντικείμενο. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί η σημασία της αγροτικής οικονομίας και του υπαίθρου χώρου στην δημιουργία απασχόλησης και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αλλά και την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχουν συνεδρίες αφιερωμένες στα υπόλοιπα θέματα που άπτονται των αντικειμένων της περιφερειακής επιστήμης. Αυτή τη χρονιά, προβλέπεται για πρώτη φορά διοργάνωση συνεδριών στην αγγλική γλώσσα, σε συνεργασία με συναδέλφους από το τμήμα Βρετανίας-Ιρλανδίας του RSAI. Τέλος, θα υπάρχουν και φέτος ειδικές συνεδρίες για παρουσιάσεις εργασιών από νέους επιστήμονες. 

Διοργάνωση 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Πάτρα 14-15 Ιουνίου 2013 σε συνεργασία με το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων. 

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου 

Θεματικά πεδία που συνδέονται άμεσα με το κυρίως θέμα του συνεδρίου είναι ενδεικτικά 
τα εξής: 

1. Αγροτικός χώρος, ύπαιθρος χώρος, ανάπτυξη και απασχόληση 
2. Τοπική ανάπτυξη και τοπική αυτοδιοίκηση 
3. Τοπική επιχειρηματικότητα, πολιτική κινήτρων, χρηματοπιστωτικό σύστημα 
4. Ενέργεια, τοπική ανάπτυξη και περιβάλλον 
5. Κοινή αγροτική πολιτική, διεθνείς διαστάσεις αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης 

Άλλα ενδεικτικά θεματικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης που είναι επιθυμητό αλλά 
όχι απαραίτητο να συνδέονται με το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι τα εξής: 

1. Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 
2. Αστική και περιφερειακή οικονομική ανάλυση και περιφερειακή πολιτική 
3. Υποδομές, έργα και δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών 
4. Πληροφορική, νέες τεχνολογίες και χώρος 
5. GIS και χωρική ανάλυση 
6. Χωροθέτηση επιχειρήσεων και πολιτική κινήτρων 
7. Χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιφερειακή ανάπτυξη 
8. Ενδογενής ανάπτυξη και οικονομική κρίση 
9. Ανθρώπινο δυναμικό, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 
10. Κοινωνικό κεφάλαιο, θεσμοί, παράδοση, ιστορία, τοπικότητα 
11. Πολιτισμός, τουρισμός 
12. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός σε τοπική κλίμακα 

Οργανωτική Επιτροπή 

Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ειδικός Γραμματέας ERSA-GR 

Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας 

Γιώργος Φώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γ.Γ. ERSA-GR 

Δημήτρης Ψαλτόπουλος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας 

Γιάννης Ψυχάρης, Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Πρόεδρος ERSA-GR 

Γραμματεία 

Εύα Ψαθά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γραμματέας Συνεδρίου 

Μαρία Τσίγκα - Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Οργανωτική στήριξη 

Υποβολή περιλήψεων 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση στο επιστημονικό 
συνέδριο να αποστείλουν περίληψη από 250 έως 350 λέξεις μέχρι και τη νέα προθεσμία υποβολών: 15 Μαρτίου 2013. Η αποστολή θα γίνει προς την κ. Εύα Ψαθά, Γραμματέα του Συνεδρίου, στο e-mail: epsatha@prd.uth.gr, ή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://grsa.prd.uth.gr/index.php/el/. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές που θα βρείτε αναρτημένες στον παραπάνω ιστότοπο. 

Οι απαντήσεις για την αποδοχή των περιλήψεων θα σταλούν μέχρι τις 15 Απριλίου 2013. Η αποστολή των εκτενών περιλήψεων (1500-2000 λέξεις) θα πρέπει να γίνει έως τις 15 Μαΐου 2013. Οι εκτενείς περιλήψεις θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

Κόστος συμμετοχής 

Για μέλη ERSA-GR: 30€ (Με την προϋπόθεση εξόφλησης της συνδρομής του 2013, 20 €). 
Κόστος συμμετοχής για μη μέλη: 60 €. Κόστος συμμετοχής για φοιτητές: 10 €. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.