Από την ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του φίλου Σταύρου Κεφάλα αναδημοσιεύουμε το κείμενο για τον Τουρισμό κρουαζιέρας στη Κόρινθο.
Διάβαζα πρόσφατα στη “Ναυτεμπορική” το παρακάτω άρθρο σχετικά με μια έρευνα για τη συνεισφορά του τουρισμού με κρουαζερόπλοια στις οικονομίες της Ευρώπης:
"Εντυπωσιακή ώθηση στις τοπικές οικονομίες δίνει η κρουαζιέρα σύμφωνα με μελέτη της GP Wild and Business Research and Economic Advice (BREA), με τίτλο «Contribution of Cruise Tourism to the economies of Europe 2009». Σύμφωνα με τη μελέτη στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται ότι με κάθε αύξηση δαπάνης ύψους ενός εκατ. ευρώ από τον κλάδο της κρουαζιέρας δημιουργείται επιχειρηματική παραγωγή ύψους 2,7 εκατ. ευρώ και ακόμη 22 νέες θέσεις εργασίας.