Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Υπάρχει ανάγκη ύπαρξης Ελληνικού δικτύου Φεστιβάλ ;

Αναρτούμε σήμερα την ομιλία της Αγγελέτου Κωνσταντίνας στο συνέδριο του Δήμου Βύρωνα με τίτλο :«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: Τάσεις, Εξελίξεις και Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Οι περισσότερες χώρες τις Ευρώπης διαθέτουν τουλάχιστον από ένα τοπικό δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας των φεστιβάλ, τα οποία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Στόχος τους είναι η έρευνα και η ανάπτυξη της αγοράς των φεστιβάλ, η έρευνα του αγοραστικού κοινού καθώς και η προώθηση διεθνών και τοπικών συνεργασιών.
 
Η European Festival Association συνδέει τα τοπικά δίκτυα φεστιβάλ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διεθνή πολιτιστική συνεργασία των σύγχρονων κοινωνιών. Η παρουσία της υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης φεστιβάλ στην ευρωπαϊκή κοινωνία και συντονίζει τις προσπάθειες των μελών, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία και την συμπαραγωγή μέσω μιας κοινής πολιτικής.
 
Στην Ελλάδα, η ανάγκη σύμπραξης των φεστιβάλ με κοινά χαρακτηριστικά είναι τώρα πιο έντονη από ποτέ, αφού η επιβίωση τους εξαρτάται τόσο από τις πολιτικές όσο και τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Η ανάγκη εύρεσης κοινών χρηματοδοτήσεων αλλά και επιστημονικής έρευνας στον χώρο προκειμένου να αναπτυχθεί ο τομέας των ελληνικών φεστιβάλ με διεθνές αντίκρισμα και μακροπρόθεσμη προοπτική είναι απαραίτητος, αφού από αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτιστική προοπτική της Ελλάδας.
 
Πώς, όμως, θα μπορούσε η τοπική αγορά να υποδεχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα; Ποια θα ήταν η αντίδραση της; Και τέλος, τι θα κέρδιζε κάθε φεστιβάλ αν αποφάσιζε να ενταχθεί σε ένα τοπικό δίκτυο;

Δίκτυο Ελληνικών Φεστιβάλ
A. Δίκτυο - Γενικά
Α.1 Τι είναι το δίκτυο;
Σύμφωνα με τον ορισμό, δίκτυο είναι μια οργανωμένη ομάδα προσώπων και μέσων που συνδέονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Δίκτυο, όμως, σημαίνει και δίχτυ. Οι δυο έννοιες δεν είναι άσχετες μεταξύ τους αφού ο τρόπος σύνδεσης του διχτύου θα μπορούσε να είναι η γραφική απεικόνιση ενός δικτύου με επικοινωνία κάθετη και οριζόντια αλλά και με διακλαδώσεις που συνδέουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ούτως ώστε η επικοινωνία να είναι άμεση και ουσιαστική.
Στον χώρο του πολιτισμού, λέγοντας δίκτυο εννοούμε τον φορέα που συνδέει ομοιογενείς οργανώσεις και εταιρίες με στόχο την μεταξύ τους επικοινωνία και τη βελτίωση του χώρου σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων στην Ελλάδα είναι το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην εκπαίδευση, ενώ στο εξωτερικό το φαινόμενο των δικτύων είναι πιο διαδεδομένο. Υπάρχουν ενεργά δίκτυα θεάτρων, δίκτυα θεατρικών ομάδων, δίκτυα χορευτικών και μουσικών ομάδων, δίκτυα νέων καλλιτεχνών, δίκτυα εναλλακτικών χώρων και φυσικά δίκτυα φεστιβάλ.
 
Α.2 Τι είναι το δίκτυο φεστιβάλ;
Το δίκτυο φεστιβάλ συνδέει περισσότερα φεστιβάλ με κοινά χαρακτηριστικά και κοινούς ομαδικούς στόχους. Το μεγαλύτερο είναι, φυσικά, το «European Festival Association», το οποίο εδρεύει στο Βέλγιο και φιλοξενεί στους κόλπους της φεστιβάλ από όλη την Ευρώπη.
Με συμμετοχή άνω των 100 φεστιβάλ μουσικής, χορού, θεάτρου και άλλων δραστηριοτήτων από περίπου σαράντα χώρες, το εν λόγω φεστιβάλ μπορεί να θεωρηθεί ως το επιτυχέστερο στο είδος του –ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σκοπός του «European Festival Association» είναι να συντονίσει και να διευκολύνει τη συνεργασία και συμπαραγωγή των μελών του, καθώς και να διερευνήσει την επιρροή που έχει η τέχνη στην κοινωνία και το κοινό, ενώ προσπαθεί να θέσει τον πολιτισμό σε περίοπτη θέση στον ευρωπαϊκό διάλογο και να προωθήσει τον ιδιαίτερα περιορισμένο χώρο των φεστιβάλ.
Τα τοπικά δίκτυα στις ευρωπαϊκές χώρες συνδέουν τα φεστιβάλ συνήθως υπό την αιγίδα του εκάστοτε Υπουργείου Πολιτισμού με σκοπό να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη έρευνα και την ανάπτυξη της ακαδημαϊκού τομέα των φεστιβάλ και θεαμάτων, να βοηθήσουν την συνεργασία των τοπικών φεστιβάλ με κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και να προωθήσουν τα μέλη τους στην τοπική και ευρωπαϊκή αγορά  (Ως αγορά των φεστιβάλ εννοούμε το κοινό, τους καλλιτέχνες, τους παραγωγούς, τους δημιουργούς, τους ενδιάμεσους φορείς και την τουριστική βιομηχανία).
Α.3 Γιατί υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ελληνικών φεστιβάλ;
Στον χώρο του πολιτισμού στην Ελλάδα εντοπίζονται πολλά κενά που συνήθως οφείλονται στην έλλειψη υποδομής και οργάνωσης από τους επίσημους φορείς του πολιτισμού. Για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη σοβαρών και εμπεριστατωμένων μελετών για τον πολιτιστικό χώρο, το κοινό, τους δημιουργούς, τους παραγωγούς κλπ. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ένας φορέας «συνεννόησης» των φεστιβάλ που διοργανώνονται σε αυτή τη χώρα -γεγονός που κάνει την απουσία συνεργασίας και συμπαραγωγών αισθητή, το οποίο βαραίνει το καλλιτεχνικό και οργανωτικό αποτέλεσμα.
Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι, μέχρι στιγμής, όπου έχουν λειτουργήσει δίκτυα που να συνδέουν πολιτιστικούς οργανισμούς με κοινά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα δίκτυα φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες σε αυτά έχουν σημαντικό όφελος. Ωφελούνται από την επικοινωνία μεταξύ τους, από την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών συμβάλλοντας έτσι στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη του χώρου, με βλέψεις προς το διεθνή χώρο.
Στην Ελλάδα, η ανάγκη σύμπραξης των φεστιβάλ τώρα είναι πιο έντονη από ποτέ, αφού η επιβίωση τους εξαρτάται τόσο από τις πολιτικές όσο και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Η ανάγκη εύρεσης κοινών χρηματοδοτήσεων αλλά και επιστημονικής έρευνας προκειμένου ο χώρος των ελληνικών φεστιβάλ να γίνει «επαγγελματικός» με διεθνή αντίκρισμα και μακροπρόθεσμη προοπτική είναι απαραίτητος, αφού από αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η τοπική φεστιβαλική αγορά της Ελλάδας.
 
Β. Ελληνικό Δίκτυο Φεστιβάλ
Β.1 Ποιοι θα είναι οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου Φεστιβάλ;
Το Ελληνικό Δίκτυο Φεστιβάλ θα πρέπει από την αρχή να καθορίσει τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί προκειμένου να προσεγγίσει το σκοπό, την αποστολή και το όραμα του.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια, οι στόχοι του θα πρέπει να είναι οι εξής:
Να ενθαρρύνει και να αναπτύξει το κοινό στον τομέα των παραστατικών τεχνών και του θεάματος στην Ελλάδα 
Να εξασφαλίσει την ποιότητα και την σταθερότητα στον προγραμματισμό των
φεστιβάλ ενισχύοντας την συνεργασία και του συντονισμού μεταξύ τους
Καθιέρωση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων
στην ανάπτυξη των πολιτικών των ελληνικών φεστιβάλ παραστατικών τεχνών
(δημιουργοί, παραγωγοί, διανομείς και πολιτιστικών διαχειριστών, τουριστική
βιομηχανία)
Προωθήσει τους μηχανισμούς για την επικοινωνία και την συνεργασία στον χώρο των
παραστατικών τεχνών της Ελλάδας και του εξωτερικού
Συνεργασία με φορείς όπως πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης, Υπουργείο
Πολιτισμού, φορείς πολιτισμού και παραγωγικές εταιρίες και οργανισμούς προκειμένου
να διευκολύνει την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών στον χώρο
Να προωθήσει τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα εντός και εκτός
συνόρων
Να ενημερώνει τα φεστιβάλ για όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που
τα αφορούν
Να γίνει ένας οργανωμένος μηχανισμός στήριξης και άσκησης πίεσης προς το
Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε εμπλεκόμενο φορέα προκειμένου να συνδράμει
αποφασιστικά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα φεστιβάλ.
Β.2 Πως θα χρηματοδοτείται το Δίκτυο ελληνικών φεστιβάλ;
Τα δίκτυα κατεξοχήν αυτοχρηματοδοτούνται από τα ίδια τα μέλη τους –κάθε
φεστιβάλ που συμμετέχει πληρώνει κάθε χρόνο ένα μικρό ποσό προκειμένου να απολαμβάνει
τα προνόμια που το προσφέρει το δίκτυο. Το κόστος μπορεί να είναι το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις ή να διαμορφώνεται αναλογικά του μεγέθους του φεστιβάλ σύμφωνα με τον περσινό του προϋπολογισμό.
Βέβαια, σε πολλές χώρες της Ευρώπης το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Δικτύου Φεστιβάλ προκειμένου να προωθήσει και να αναπτύξει τον πολιτισμό κάθε χώρας.
Β.3 Γιατί ένα φεστιβάλ να συμμετέχει στο Δίκτυο Ελληνικών Φεστιβάλ;
Θα είναι μέλος ενός δυναμικού δικτύου φεστιβάλ
Θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με άλλα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ
Θα έχει τη δυνατότητα να ανταλλάξει εμπειρίες με άλλα φεστιβάλ
Θα έχει το πλεονέκτημα της οικοδόμησης μιας επικοινωνιακής στρατηγικής μέσω των εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ που θα παρέχονται από το δίκτυο
Θα ενημερώνεται και θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που το αφορούν (νομοθεσίες, χρηματοδοτικές)
Θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε σεμινάρια για την επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της φεστιβαλικής αγοράς
Θα έχει πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, σε στοιχεία ερευνών και άλλες
πολύτιμες πληροφορίες Θα διαφημίζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του δικτύου
Θα έχει καλύτερη πρόσβαση στους δημιουργούς και παραγωγούς της Ελλάδας και του εξωτερικού
Θα συμβάλει στην επίτευξη ενός εθνικού σκοπού –τη βελτίωση της πολιτιστικής
πολιτικής αυτής της χώρας
Θα έχει πρόσβαση σε οικονομικές και κοινωνικές μελέτες για τα χαρακτηριστικά του φεστιβαλικού κοινού Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι στα πολιτιστικά αγαθά η ζήτηση είναι ανελαστική ως προς την τιμή, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η άνοδος στην τιμή θα επιφέρει αύξηση των εσόδων. Ποια είναι όμως η καμπύλη της ζήτησης, βάσει της οποίας θα προσδιορίσουμε τα περιθώρια αύξησης της τιμής; Ποίοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ζήτηση μετά από μια αύξηση της τιμής;
Εν μέσω οικονομική κρίσης, όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα για τα περισσότερα φεστιβάλ της χώρας μας, τα οποία βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται δραματικά την ώρα που τα έξοδά τους παραμένουν αμετάβλητα –αν όχι αυξάνονται.
 
Γ. Παραδείγματα άλλων κρατών
Γ.1 Πως λειτουργεί «La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales» (Ισπανικό δίκτυο θεάτρων, χώρων μουσικής, οργάνωσης
περιοδειών και φεστιβάλ);
Πρόκειται για ένα πολιτιστικό δίκτυο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2000 έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στο Εθνικό Ινστιτούτο Σκηνικών Τεχνών και της Μουσικής και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλημάτων.
Σήμερα, στο εν λόγω φεστιβάλ συμμετέχουν 134 φορείς, οργανισμοί και εταιρίες. Στόχος του είναι να ενισχύσει την δημιουργία και την εκπαίδευση του κοινού, να εξασφαλίσει την ποιότητα και να ενισχύσει τον προγραμματισμό των φεστιβάλ, των θεάτρων κ.λπ.
Η διοικητική του διάρθρωση περιλαμβάνει τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το γραφείο συντονισμού. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις μέσω συζητήσεων και ψηφοφοριών από τα μέλη της. Τα μέλη της Γενική Συνέλευσης είναι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο (θέατρα, χώροι μουσικής, οργάνωσης περιοδειών και φεστιβάλ) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο Γραμματέας και πέντε τακτικά μέλη. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει για την κατανομή των ρόλων τους.
Το γραφείο συντονισμού αναλαμβάνει να συντονίσει όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι εκτελεστικό όργανο υλοποιεί όλες τις αποφάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης, ενώ παρέχει, επίσης, διοικητική υποστήριξη. Προσφέρει υπηρεσίες συνεχούς ηλεκτρονικής ενημέρωσης στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εκπαίδευσης και νομικής υποστήριξης για θέματα που αφορούν το δίκτυο. Υπάρχουν μηχανισμοί για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συζήτηση και, φυσικά, έχει συνεχή διεθνή παρουσία προκειμένου να προωθήσει τις παραγωγές των μελών της και να αναζητήσει ενδιαφέρουσες ξένες παραγωγές.
Γ.2. Πώς λειτουργεί το «British Arts Festivals Association» (Βρετανικό
Δίκτυο Φεστιβάλ Τεχνών)
To BAFA είναι ένα δίκτυο φεστιβάλ τεχνών που καλύπτει τα περισσότερα φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά διεθνή φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, το Brighton Festival αλλά και άλλα μικρότερου
μεγέθους. Διοργανώνει συχνά ημερίδες και συνέδρια που δίνει την ευκαιρία στους διοργανωτές των φεστιβάλ – μελών να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις, να κάνουν νέες επαφές με σκοπό να ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ των φεστιβάλ.
Το BAFA δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα μια έρευνα με τίτλο «Festivals means Business», στην οποία εξηγεί την οικονομική επιρροή που έχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα φεστιβάλ-μέλη της. Η έκθεση αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση των στρατηγικών εξεύρεσης χορηγών, την ανακάλυψη τακτικών υποστήριξης προτάσεων σε διοικητικά συμβούλια κ.α.
Επίσης, συνεργάζεται με διάφορες εταιρίες προκειμένου να παρέχει σημαντικές εκπτώσεις στα μέλη του, π.χ. ασφαλιστικές, διευκολύνοντας έτσι την εξοικονόμηση κόστους των μελών του. Επιπλέον, διοργανώνει ημερίδες με σκοπό την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όσους
εργάζονται στα φεστιβάλ σε όλα τα επίπεδα. Ενημερώνει συχνά τα μέλη του με ειδήσεις και newsletters σχετικά με την ειδησεογραφία που τα αφορά, τις προσεχείς εκδηλώσεις των μελών, ενώ στη διαδικτυακή του τοποθεσία αφιερώνει ένα τμήμα για τη σύντομη παρουσίαση των μελών του φεστιβάλ. Τέλος, διευκολύνει την προώθηση των εκδηλώσεων των μελών του στον εθνικό και διεθνή τύπο παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία μάρκετινγκ (marketing tools).
 
Δ. Επίλογος
Ο λόγος που δεν επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε ένα από τα πολλά δίκτυα φεστιβάλ που λειτουργούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (Αμερική, Καναδάς) -σχεδόν σε κάθε
πολιτεία- είναι γιατί δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Άλλωστε, η Ελλάδα ακολουθεί το μοντέλο ευρωπαϊκό πολιτιστικής πολιτικής, σε αντίθεση με τη Βόρεια Αμερική, όπου σε πολλές χώρες η χρηματοδότηση του πολιτισμού κατά κύριο λόγο προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς στο πολιτισμό αφιερώνεται μόνο το 5% των του συνολικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ.
Η οργάνωση, λοιπόν, εντός Ελληνικού Δικτύου Φεστιβάλ παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένη, καθώς θα λειτουργήσει προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σημαντικές ωφέλειες θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες, καθώς θα έχουν άμεσα και απτά αποτελέσματα, τα οποία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της φεστιβαλικής αγοράς στην χώρα μας. Θα ευνοηθούν, επίσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς του κράτους, καθώς θα δημιουργηθεί η υποδομή διαμεσολάβησης με τα φεστιβάλ. Έτσι, θα χαραχτεί μια εθνική πολιτιστική πολιτική προς όφελος του κράτους, του εθνικού πολιτισμού και των εργαζομένων
στον πολιτισμό των φεστιβάλ, παρέχοντας τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που, εάν τη χειριστούν σωστά, θα πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι ο πολιτισμός εξελίσσεται και αναπτύσσεται, είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και έτσι πρέπει να το δούμε εάν θέλουμε να συμβαδίζουμε με την εποχή και τη διεθνή αγορά. Έχει παρέλθει προ πολλού η εποχή που τα φεστιβάλ διοργανώνονταν με τρόπο ερασιτεχνικό και πρόχειρο. Οι ανάγκες της σημερινής εποχής έχουν αλλάξει εντελώς το σκηνικών των προηγούμενων ετών και οι απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η πολιτιστική διαχείριση –ο κλάδος που αναπτύχθηκε προκειμένου για να καλύψει με επιστημονικό τρόπο τις ελλείψεις ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να επωφελούνται τα μέγιστα από τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την ανάπτυξη και προώθηση του «πολιτιστικού προϊόντος».
 
Ε. Βιβλιογραφία:
Οικονομία του Πολιτισμού, Towse, 2005
Δημιουργικές πόλεις, Fundación Kreanta, 2008
Η κοινωνία του πολιτισμού, Arturo Rodriguez Morató, 2007
Πρότυπα πολιτιστικής ταξινόμησης, Ariño, 2006
Πολιτιστική πολιτική, Ponencia Carmen Lopez, 2002
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Μπαμπινιώτης, 1998
Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση http://www.theatroedu.gr/
Ισπανικό Δίκτυο, θεάτρων, φεστιβάλ και χώρων μουσικής, http://www.redescena.net
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φεστιβάλ http://www.efa-aef.eu/
Διεθνές Δίκτυο Φεστιβάλ και Events http://www.ifea.com
Βρετανικό Δίκτυο Φεστιβάλ http://www.artsfestivals.co.uk/
National Center for Charitable Statistics (NCCS) http://nccsdataweb.urban.org

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.