Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων.Αστικό πράσινο.Η περίπτωση της πόλης της Λάρισας

#Γ. Α. Σιαπκαλή
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MA Πολεοδομίας-Χωροταξίας

Η συμβολή του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο αστικό μικροκλίμα και ειδικότερα οι χώροι πρασίνου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης.
Η παρούσα εργασία μελετά την έννοια των χώρων αστικού πρασίνου, εντοπίζει τα οφέλη που προσφέρουν στον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα και επιχειρεί, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία να συνθέσει ένα δίκτυο πρασίνου στην πόλη της Λάρισας. Οι χώροι αστικού πρασίνου αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα, ενώ δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός και ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός για το περιεχόμενό τους.
Έχοντας ως παράδειγμα την πόλη της Λάρισας, προτείνεται μια γενική πολεοδομική παρέμβαση μέσω της σχεδίασης ενός δικτύου πράσινου που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης και το κλίμα της. Θα προηγηθεί μια ερευνά και παρουσίαση των ιστορικών και φυσικών στοιχείων της πόλης της Λάρισας και έπειτα θα ακολουθήσει η σχεδιαστική πρόταση που θα έχει ως κύριο στόχο μια ανακατανομή των υπαίθριων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Η μέγιστη εκμετάλλευση των ωφελειών, που προσφέρουν οι χώροι αστικού πρασίνου επιτυγχάνεται μέσα από τη δικτύωση τους, ώστε να αποφεύγεται η αποσπασματική λειτουργία τους.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Τοπιακή πολεοδομία ( Landscape urbanism ) :Πολιτισμικές αναθεωρήσεις του κήπου

#Δ. Δ. Ζαβράκα
Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο όρος «τοπιακή πολεοδομία» αναφέρεται στο αντικείμενο που είναι ευρέως γνωστό ως 'landscape urbanism'. Στο πλαίσιο του θεωρητικού υποβάθρου που συγκρότησε το αντικείμενο αυτό την τελευταία εικοσαετία, γίνεται εκτεταμένος λόγος για την αναθεώρηση της σχέσης ανάμεσα στο κτισμένο και το φυσικό περιβάλλον. Η παρούσα εισήγηση, ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας στο πεδίο αυτό, φιλοδοξεί να αναδείξει πτυχές της σχέσης αυτής.
Σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δομή μιας πόλης σχετίζεται ποικιλοτρόπως με το φυσικό τοπίο που την περιβάλλει (π.χ. θάλασσα, έρημος, δάση κτλ). Ειδικότερα, μέσα από το σύνολο των υπαίθριων χώρων της πόλης (πάρκα, πλατείες, αυλές, νεκροταφεία, δρόμοι) δημιουργούνται πολυδιάστατες συνδέσεις στον αστικό ιστό, παρέχοντας οριοθετημένους τόπους όπου καλλιεργούνται οι σύγχρονες αστικές μορφές της «φύσης».
Ο «κήπος» ως ευρεία έννοια πλήρως αποενοχοποιημένη από το αρνητικό πρόσημο που φιλοτέχνησε το μοντέρνο κίνημα, στοιχειοθετεί σήμερα τόπους προσεκτικά διαλεγμένους μέσα στο αστικό περιβάλλον. Ο σύγχρονος «κήπος» όμως δεν αφορά αποκλειστικά στη διαμόρφωση των αστικών κενών μέσα στην πόλη αλλά χωροθετείται πια στα όρια των ευρωπαικών πόλεων και όχι μόνο, παίρνοντας τη μορφή πράσινων ζωνών που στόχο έχουν να διευρύνουν και όχι να εξωραΐσουν την πόλη. 

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Bilbao :Ένας κυματιστός κήπος που διατρέχει τις σκάλες


«Ως ένα από τα καλύτερα δείγματα αρχιτεκτονικής τοπίου» βραβεύτηκε από τις αρχές του Μπιλμπάο ο κυματιστός κήπος που διατρέχει τις σκάλες στο κέντρο της πόλης, δημιουργία του Ιάπωνα Arata Isozaki.
Ο κήπος «διατρέχει» κατά μήκος τις σκάλες σχηματίζοντας κυματιστές γραμμές από διαφορετικές υφές και χρώματα, δημιουργώντας έναν δυναμικό αστικό χώρο. Αλλάζει ανάλογα με το χρόνο και τις εποχές φιλοξενώντας διαφορετικά είδη φυτών. Ονομάστηκε και κήπος των αντιθέσεων, ανάμεσα στα ντόπια και τα εξωτικά φυτά, ανάμεσα στα κόκκινα λουλούδια, στο πράσινο γρασίδι και στις γκρι πλακοστρώσεις. 

Οθωμανικά μνημεία στη πόλη της Καβάλας:Η περίπτωση του Ιμαρέτ

#Ε. Σαμουρκασίδου, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχανικός, (MSc), Υποψήφια Διδάκτωρ Παν.Θεσσαλίας.

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τη σπουδαιότητα του οθωμανικού (1) μνημειακού πλούτου της χώρας μας και να καταδείξει την αναγκαιότητα ανάδειξης και αξιοποίησης των εν λόγω αρχιτεκτονημάτων. Ο βασικότερος λόγος που ενισχύει την παραπάνω αναγκαιότητα είναι ότι το πρόσφατο παρελθόν των πόλεων που προσαρτήθηκαν τελευταίες στο ελληνικό κράτος, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Καβάλας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το οθωμανικό στοιχείο, καθώς βασικότερο γνώρισμά τους αποτελεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας τους και η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ανθρώπων διαφόρων γλωσσών, θρησκειών, παραδόσεων, ηθών και εθίμων. Τα μνημεία αυτά εν ολίγοις, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των πόλεων αυτών.
Ανάμεσα λοιπόν, στα πολλά κτίρια που κληρονόμησε η σημερινή Ελλάδα από την περίοδο που ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι και τα ιμαρέτ, τα οποία αριθμούν τα 8 στην ελληνική επικράτεια.
Το Ιμαρέτ, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία της Καβάλας, το οποίο περικλείει μέσα του ως κτίσμα πολιτισμική και κοινωνική δυναμική και αποτελεί κληροδότημα των προηγούμενων γενεών για την πόλη της Καβάλας. Το μνημείο, αναμφίβολα, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης του ανατολικού και του δυτικού πολιτισμού ευρισκόμενο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και λειτουργικής και επιτυχημένης ένταξης και αξιοποίησης ενός τόσο σημαντικού κεφαλαίου της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, στον αστικό της ιστό. Αξίζει δε να τονιστεί η υπέρμετρη συνεισφορά του μνημείου μέσω της λειτουργίας του ως πολυτελές ξενοδοχείο στην ανάπτυξη της πόλης και δη στην τουριστική.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Η επιρροή του "Urban Shrinkage" στον τομέα του Real Estate :Η περίπτωση του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης

#Γ.ΓρίβαΜηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Urban Regeneration

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει πολλά δεινά στην χώρα μας, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε πολεοδομικό. Η έλλειψη σωστού σχεδιασμού καθώς και ο συνεχής μαρασμός της κοινωνίας μας έχουν φέρει στην επιφάνεια ένα νέο για την δική μας χώρα φαινόμενο, γνωστό ως "urban shrinkage". Το φαινόμενο αυτό έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορες χώρες όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης της εκάστοτε περιοχής ή χώρας αλλά και λόγω άλλων συνθηκών όπως της προαστικοποίησης, της δημογραφικής, πολιτικής και οικονομικής μετανάστευσης και άλλων. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, μελετάται η επιρροή του φαινομένου του «μαρασμού των πόλεων» στον τομέα του real estate και κατά πόσο επηρεάζονται ανοδικά ή καθοδικά οι τιμές των ακινήτων στο κέντρο της πόλης. Σαν πόλη μελέτης έχει επιλεχθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το εμπορικό κέντρο της. Παρουσιάζεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, οι τάσεις και προτάσεις σχεδιασμού για τον περιορισμό του φαινομένου.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Πολύχρωμες πόλεις του κόσμου!

Από την μια άκρη της γης μέχρι την άλλη, οι χρωματιστές πόλεις χαρίζουν μια ξεχωριστή φήμη στις χώρες που τις φιλοξενούν.

Παράξενες αλλά και σύγχρονες ιστορίες εξηγούν τους λόγους που πολλές πόλεις στον κόσμο, γεμίζουν με χρώματα τα κτίρια τους. Το εικαστικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό! Οι πόλεις αυτές, από το Μεξικό μέχρι τη Σκανδιναβία προσελκύουν πλήθος επισκεπτών που τις επιλέγουν για τις διακοπές τους, για να θαυμάσουν αυτή τη διαφορετικότητα.

Guanajuato, Μεξικό

Perierga.gr - Ταξίδι στις πολύχρωμες πόλεις του κόσμου
Ανάμεσα στα βουνά της Sierra de Guanajuato βρίσκεται η πανέμορφη αποικιακή πόλη της Guanajuato. Η πόλη ιδρύθηκε το 1554 δίπλα σε μία από τις πλουσιότερες περιοχές εξόρυξης αργύρου του Μεξικού. Το 16ο αιώνα μια έκρηξη στα ορυχεία οδήγησε στην κατασκευή των όμορφων χασιέντας (haciendas), αλλά και των όμορφων αποικιακών κτιρίων.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Τα νέα αστικά τοπία και η Ελληνική πόλη


Συγγραφείς: ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ 

Πρόλογος: ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α., ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, οι πόλεις και τα αστικά τοπία μετασχηματίζονται για να απαντήσουν στην πρόκληση των συνθηκών της οικονομικής και πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μεταμοντέρνων κοινωνιών. Το βιβλιο εξετάζει τους μετασχηματισμούς της μεταβιομηχανικής πόλης και τα νέα αστικά τοπία διεθνώς, εστιάζοντας στις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και στις μεσογειακές μητροπόλεις.
Επίσης, το ενδιαφέρον των συγγραφέων επικεντρώνεται στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης –αφού αυτές πρωτίστως χαρακτηρίζονται από χωρική πολυπλοκότητα και σε αυτές αναδύονται κατά κανόνα τα νέα χωρικά φαινόμενα και τοπία.

Changing cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions

Τo Διεθνές Συνέδριο "Changing cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions", (Σκιάθος 18-21 Ιουνίου 2013), διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Μαγνησίας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος και άλλους φορείς. 
Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει γόνιμο forum ανταλλαγής ιδεών για τις ‘πόλεις που αλλάζουν’ στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον -  αναφορικά με όλα τα γνωστικά πεδία. Επιχειρεί να προσελκύσει αρχιτέκτονες, πολεοδόμους-χωροτάκτες, αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, γεωγράφους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους και δημογράφους του αστικού χώρου. Καλούνται όλοι οι επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον επιστημονικό χώρο που καλύπτεται από τα παραπάνω θεματικά πεδία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες (ως αρχείο *.doc) τους στη γραμματεία του Συνεδρίου. 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Το φαινόμενο της συρρίκνωσης των πόλεων :Η περίπτωση του DETROIT

#Σ. Μηλιώτης, 
#Β. Πιτίδης, 
#Α. Χαρίσης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζονται οι λόγοι και τα αίτια της παρακμής της πόλης του Detroit, μιας πόλης βιομηχανικής και ιδιαίτερα δραστήριας μέχρι και τη δεκαετία του '50 όπου και φτάνει στο αποκορύφωμά της. Τα αίτια της συρρίκνωσης αυτής εντοπίζονται μέσω της μελέτης της πορείας της πόλης στην ιστορία από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και σήμερα. «Ατμομηχανή» της ανάπτυξης του Detroit αλλά και αίτιο παρακμής της πόλης αποτέλεσε η αυτοκινητοβιομηχανία από την οποία, όπως είναι λογικό, εξαρτώταν σε μεγάλο βαθμό το Detroit. 
Βέβαια οι οικονομικές - και όχι μόνο - κρίσεις που εκδηλώνονταν κατά περιόδους στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ζητήματα όπως παγκοσμιοποίηση και (εσωτερική) μετανάστευση συνέβαλαν ώστε το Detroit να μεταβληθεί από την 'Motor City' της εποχής του Β παγκοσμίου πολέμου σε μια παρηκμασμένη μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη.Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού

Η πόλη θεωρείται σήμερα ο κατεξοχήν χώρος ανάδυσης και υλοποίησης νέων ταυτοτήτων και κοινωνικοτήτων. Εκεί εκδηλώνονται οι διαδικασίες απεδαφικοποίησης και επανεδαφικοποίησης στα συμφραζόμενα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Οι περιοχές στο εσωτερικό μιας πόλης (κτίρια, δρόμοι, πλατείες, μνημεία, γειτονιές), ή ακόμα και η ίδια η πόλη ως ολότητα, αποτελούν "αμφισβητούμενους χώρους", πεδία κοινωνικών και πολιτισμικών συγκρούσεων με στόχο τον έλεγχο, τη χρήση, τη διαχείριση και την οικειοποίησή τους. Συνιστούν έτσι προνομιακούς τόπους μελέτης των σχέσεων εξουσίας και αντίστασης. Η προβληματική αυτών των σχέσεων, όπως έχει αναπτυχθεί στις κοινωνικές επιστήμες, διαπλέκεται εδώ με τη χωρική προσέγγιση: η συγκρότηση των σχέσεων εξουσίας και αντίστασης μέσω του χώρου και το αντίστροφο, η συγκρότηση της χωρικότητας μέσα απ' αυτές, είναι οι βασικοί άξονες που διατρέχουν τα κείμενα αυτού του τόμου - μελέτες του χώρου στον σύγχρονο κόσμο και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, γραμμένες κυρίως από ανθρωπολόγους, αλλά και ιστορικούς, γεωγράφους και αρχιτέκτονες.

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Κοινωνική γεωγραφία των πόλεων

#Paul Knox, #Steven Pinch
μετάφραση: Γεωργία Αλεξανδρή, Βασίλης Αράπογλου, Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, Γιώργος Κανδύλης, Νικόλαος Καρανικόλας, Ιωάννης Σαγιάς, Νικόλαος Σουλιώτης, Γιάννης Φραγκόπουλος, Ιωάννης Χωριανόπουλος
επιμέλεια: Θωμάς Μαλούτας
επιμέλεια σειράς: Μιχάλης Σπουρδαλάκης

Εκδόσεις Σαββάλας, 2009

Η μελέτη της κοινωνικής γεωγραφίας των πόλεων καθίσταται επιτακτικότερη τόσο λόγω του διαρκώς αυξανόμενου ρόλου τους στη διαχείριση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας αλλά και λόγω του σημειούμενου μετασχηματισμού τους ως αποτέλεσμα των νέων "καθηκόντων" που τους ανατίθενται. 
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής είναι ορατές τις τελευταίες δεκαετίες στις πόλεις του δυτικού κόσμου και εκφράζονται ποικιλοτρόπως (στεγαστικός διαχωρισμός, άστεγοι, διακρίσεις απέναντι σε μειονότητες, συγκρούσεις, εγκληματικότητα, καταπίεση και επιτήρηση).  Εξελίξεις που υπογραμμίζονται επιπλέον από την ανάπτυξη κινημάτων και την προώθηση πολιτικών.  

Οι Top7 Intelligent Communities για το 2013


Ο οργανισμός Intelligent Community Forum (ICF) έδωσε χθες στη δημοσιότητα τη λίστα κατάταξης των 7 πιο intelligent πόλεων του κόσμου για το 2013 .
Επισημαίνουμε ότι υποψήφια ήταν και η πόλη του Ηρακλείου αφού ο ίδιος οργανισμός την έχει κατατάξει για δύο συνεχόμενα έτη (2012, 2013) στη λίστα με τις 21smart cities σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αναφορά που είχαμε υποβάλλει παρουσιαζόταν όλες οι υποδομές και οι υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η πόλη και ουσιαστικά δομούν την ταυτότητα μας στο οικοσύστημα πληροφορικής και επικοινωνιών.
The Top7 Intelligent Communities of the Year

The following communities, drawn from the Smart21 of 2013, were named to the Top7 Intelligent Communities of 2013 based on analysis of their nominations by a team of independent academic experts:

Προϋποθέσεις και ρόλοι για την δημιουργική πόλη :Η περίπτωση του Βόλου

#Α. Μπατή,Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#Γ. ΣταμπουλήςΛέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#Π. ΣκάγιαννηςΚαθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το πλαίσιο συγκρότησης της στρατηγικής διαδικασίας σχεδιασμού των πόλεων αφορά στην ενεργό διαμόρφωση ταυτότητας με σκοπό τη συμμετοχή στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η συγκρότηση αυτή πρέπει να βασίζεται στη θεώρηση της δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης στη βάση ενδογενών διαδικασιών, λειτουργιών και πόρων, που ως όλον χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν την ταυτότητα της πόλης. 
Η θεώρηση που υιοθετείται εδώ έχει ως αφετηρία την έννοια της δημιουργικής πόλης. Ως τέτοια, ορίζεται η προσέγγιση που διερευνά το πως οι άνθρωποι μπορούν (ατομικά και συλλογικά) να σκέπτονται, να σχεδιάζουν και να δρουν δημιουργικά μέσα στην πόλη. Η εργασία εστιάζεται στην πόλη του Βόλου: πως μπορεί να χαραχτεί μια βιώσιμη στρατηγική, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της που ζει και δραστηριοποιείται σε αυτή; Πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι δρώντες και πώς συμβάλλουν στη δημιουργική λειτουργία; Πώς η αντίληψή τους για την πόλη και οι νοοτροπίες λειτουργούν ως βάση ή ως φραγμοί στη δημιουργική δραστηριότητα; Τέλος, διερευνώνται πολιτικές και πρακτικές που μπορεί να συμβάλλουν στη θεσμική πύκνωση και λειτουργική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της δημιουργικής πόλης.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Οι προοπτικές και οι προκλήσεις της κρουαζιέρας για τον τοπικό χώρο στην Ελλάδα

#Π. Σκάγιαννης
Καθηγητής Πολιτικής των Υποδομών, ΤΜΧΠΠΑ Π. Θεσσαλίας
#Μ. Ραλλιάς
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας, & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η οικονομική δραστηριότητα της κρουαζιέρας, συζητείται πολύ, τελευταία στην Ελλάδα, ως μια από τις δραστηριότητες που μπορεί να αποτελέσει πηγή εισρέοντος συναλλάγματος για τη χώρα. Ο τομέας της κρουαζιέρας, φαίνεται να είναι αρκετά ελπιδοφόρος καθώς αποτελεί σημείο τομής του τουρισμού, των κατασκευών, του εμπορίου, της ναυτιλίας, που αποτελούν τομείς ισχυρής παράδοσης και τεχνογνωσίας στην χώρα, ενώ εδράζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής γεωφυσικής διαμόρφωσης, και της ιστορίας.
Η παρούσα εργασία διερευνά τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στη χώρα για την κρουαζιέρα, δεδομένης της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου και της αυξανόμενης ζήτησης, επικεντρωνόμενη στα ζητήματα που αφορούν τους τοπικούς χώρους υποδοχής (λιμένες και ευρύτερες τους περιοχές).
Συμπεραίνει πως η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος απαιτεί ετοιμότητα, ανταπόκριση, βούληση, σχεδιασμό, κλπ και από τον ίδιο τον τοπικό χώρο και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής γι αυτά τα θέματα.

Καβάλα:Προορισμός κρουαζιέρας

Από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Marketing & Branding Τόπου .Σας παρουσιάζουμε σήμερα την oμιλία του Δημοσθένη Μπρούσαλη (Dask Branding) στο Συνέδριο με θέμα :
Καβάλα:Προορισμός κρουαζιέρας

 

 Διαβάστε την εισήγηση του Δημοσθένη Μπρούσαλη στο συνέδριο

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Ηράκλειο :Εντυπωσιάζει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου

ΝΕΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Παράδειγμα προς μίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί πλέον η αποτελεσματικότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου υλοποίησε την ανάπλαση και αναζωογόνηση του Παραλιακού Μετώπου της πόλης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο όλους τους διαθέσιμους πόρους.
Η μεγάλη αυτή παρέμβαση Διαμόρφωσης του Παραλιακού Μετώπου παρουσιάστηκε ως ένα από τα επιτυχημένα παραδείγματα για αναφορά για τις υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης που λαμβάνουν μέρος  στο Διεθνές Συνέδριο <<EUROPAN 12>> που πραγματοποιήθηκε  στο  Malmo  της Σουηδίας στις 11 Ιανουαρίου και στο οποίο συμμετείχαν 49 πόλεις.

26 Τούρκοι Εκπρόσωποι Τουρισμού και δημοσιογράφων στα Ιωάννινα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σημαντική επίσκεψη 26 Τούρκων Εκπροσώπων Τουρισμού – Tour Operators και δημοσιογράφων που επισκέφτηκε τα Ιωάννινα, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ιωαννιτών προς την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων, Τουρκίας (TURSAB).
Στόχος της επίσκεψης ήταν  η αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία προς την περιοχή  επιχειρώντας άνοιγμα στην Τουρκική αγορά και προσέλκυση επισκεπτών μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της γείτονας χώρας.
Το βασικό πρόγραμμα της επίσκεψης συμπεριελάμβανε αφενός μεν ξεναγήσεις στα αξιοθέατα και την αγορά της πόλης καθώς και  διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης παρουσίασης του «Τουριστικού προϊόντος» της περιοχής αλλά και συναντήσεις Β2Β με τοπικούς συναδέλφους και Ξενοδόχους.

Η δημιουργική πόλη :Μια ιδέα ή ένα εργαλείο σχεδιασμού.Η περίπτωση της Βαρκελώνης

#Ε. Γκόλτσιου
Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ της έννοιας «δημιουργική πόλη» και της ανταγωνιστικότητας της πόλης. Ερευνά πως οι δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της πόλης. Τα ερωτήματα που τίθενται και διερευνώνται στην παρούσα εισήγηση είναι αν η δημιουργικότητα μιας πόλης είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού ή σημειακών και επιλεκτικών παρεμβάσεων. 
Το μοντέλο της δημιουργικής πόλης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού των πόλεων και μπορεί να γίνει εργαλείο για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της πόλης; Τέλος, με ποιο τρόπο θα καθοριστεί η στρατηγική αυτή και πως θα εφαρμοστεί; 
Στο παρόν, μελετάται η πόλη της Βαρκελώνης, ως περίπτωση και ως μέσο προκειμένου να εξετασθεί η αποτελεσματικότητα του μοντέλου.

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Οικονομικές θεωρίες για τη δημιουργία των πόλεων


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ NORTH ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ MARX ΚΑΙ WEBER

#Α.Γ. Αλαμανιώτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
#Μ.Ζουμπουλάκης, Καθηγητής 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πόλη είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο. Σηματοδοτείται από μια σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού, την ύπαρξη μεγάλων κτισμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών), έντονη εξειδίκευση στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η μελέτη της πόλης προκάλεσε ιστορικά και προκαλεί ακόμα και σήμερα το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών κλάδων. Στην ουσία, η πόλη είναι ένα πολυμορφικό φαινόμενο, ένας πολυσύνθετος "ζωντανός" οργανισμός. 
Υπάρχουν πολλές επιμέρους θεωρίες που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την έννοια της πόλης. Δύο από τις σημαντικότερες, θα λέγαμε κλασικές κοινωνικές θεωρίες, είναι η θεωρία του Marx και η αντίστοιχη θεωρία του Weber. Πιο πρόσφατα, η θεωρία του North καταφέρνει να συνθέσει φαινομενικά διαφορετικούς τομείς όπως είναι η οικονομική ιστορία, η οικονομική θεωρία, η θεωρία των θεσμών, η κοινωνική θεωρία, η περιφερειακή ανάπτυξη. Καίτοι ο North δεν κατονόμασε ρητά κανένα κομμάτι του έργου του ως «θεωρία της πόλης», μίλησε ρητά για αυτές, εξήγησε τις αιτίες της εμφάνισής τους, τις θεώρησε αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης και κύριο μέσο εκδήλωσης των θεσμικών μεταβολών. 
Η σύγκριση της θεωρίας του North με τις θεωρίες του Marx και του Weber, φωτίζει τη συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων στο επίπεδο ανάπτυξης της πόλης, διαβαθμίζει τη σημαντικότητά τους και δημιουργεί μία ισχυρή βάση σύγκρισης για την εξέλιξη της μελέτης του πολύπλοκου φαινομένου της πόλης.

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Από την εγκατάλειψη στην αναγέννηση αστικών περιοχών

#Μ. ΜπαμπούκαΠολιτικός Μηχανικός, Msc Πολεοδομία - Χωροταξία

Η ανάπτυξη των πόλεων έπειτα από μια συνεχή διάχυση τους προς τα προάστια και την εγκατάλειψη των ιστορικών κέντρων, τις τελευταίες δεκαετίες, περνά σε μια εκ νέου αναβίωση των κεντρικών περιοχών. Οι επεμβάσεις αστικής αναγέννησης εστιάζουν στο ζήτημα της ανάκτησης εγκαταλελειμμένων αστικών περιοχών, περισσότερο ή λιγότερο χτισμένων, που έχασαν την αρχική τους λειτουργία λόγω ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, όπως παλιές βιομηχανικές περιοχές, λιμενικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και υποδομές, στρατιωτικές εκτάσεις αλλά και άλλα αστικά κενά. Πρόκειται βασικά για μακροχρόνιες, μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, που επιδιώκουν την τόνωση της οικονομικής ζωής των πόλεων μέσα από την ενίσχυση του τριτογενούς τομέα με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρήσεων εμπορίου και αναψυχής αλλά και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
O σημαντικός ρόλος της πόλης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αλλά και την ποιότητα ζωής έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Η ολοκληρωμένη πολιτική αστικής ανάπτυξης πρέπει να προωθεί, πέρα από την ανάπλαση του αστικού ιστού, την πολυδιάστατη αναζωογόνηση της πόλης. Η πολιτική αισθητικής αναβάθμισης και αξιοποίησης του υπάρχοντος κτιριακού και αστικού δυναμικού πρέπει να δρα συμπληρωματικά με τις πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης αστικής περιοχής / εδάφους ώστε τα αποτελέσματα να είναι πολλαπλασιαστικά και αμοιβαία ωφέλιμα.

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Groningen: πόλη απλόχερη στο δημιουργικό ταλέντο

Μια πόλη της Βόρειας Ολλανδίας, που επενδύει γενναιόδωρα στο δημιουργικό ταλέντο, και υποστηρίζει με θέρμη τις τέχνες.
Η πόλη  παρέχει σε εκείνους που έχουν ταλέντο πολλές ευκαιρίες αριστείας. Εκείνοι  που πηγαίνουν να σπουδάσουν ή να δουλέψουν στο Groningen, συχνά αποφασίζουν και να παραμείνουν.
Έχει καλλιεργήσει ένα κλίμα ιδανικό για επενδύσεις, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στη διεθνοποίηση, στην αγορά εργασίας και στη φιλοξενία.

Διαδραστικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη με ένα «κλικ»!

Μία πρωτότυπη ιδέα, εμπνευσμένη από την λογική των Google maps, είχε ένας Ρώσος καλλιτέχνης, ο οποίος φωτογράφησε από ψηλά την Νέα Υόρκη δημιουργώντας ένα απίστευτο φωτογραφικό πανόραμα διαθέσιμο για κάθε διαδικτυακό επισκέπτη.
Ο Σεργκέι Σεμένοφ σας ξεναγεί στο Μανχάταν, στην Times Square, στο Σέντραλ Παρκ, στο Ellis Island και στο Ground Zero (όπου βρίσκονταν παλιά οι δίδυμοι πύργοι)
Το πανόραμα είναι ουσιαστικά ένα παζλ από χιλιάδες φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Σεμένοφ πετώντας με ελικόπτερο πάνω από την Νέα Υόρκη το 2011.
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Μετασχηματισμοί στις πόλεις :Από την Αρχαία αγορά στα mall

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ MALL

#Γ. Φραγκόπουλος
#Χ. Παπασυμεών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να εξετάσουμε τις χωρικές παραμέτρους των μακροκοινωνιολογικών μετασχηματισμών που συντίθενται γύρω από την εμπορική λειτουργία και ορίζουν τον χώρο άλλοτε ως «καθρέπτη» των διεργασιών των σχέσεων παραγωγής , άλλοτε ως μη αυτόνομη ερμηνευτική παράμετρο της κοινωνικής δομής .
Έτσι, η γέννηση του αστικού φαινομένου και των πρώτων πόλεων ερμηνεύεται αρχικά μέσα από την εξέλιξη των αγοραίων σχέσεων ανταλλαγής και στη συνέχεια εκχρηματισμένων σχέσεων. 
Η κατεξοχήν «πόλις» της Αρχαίας Αθήνας φαίνεται να ερείδεται και να ταυτίζεται με την Αγορά ως χώρο εμπορικής δραστηριότητας, πολιτικής, θεσμικής, πολιτειακής αλλά και θρησκευτικής σημασίας. 
Ο Δυτικός Μεσαίωνας με την αγορά στο κέντρο της πόλης χάνει την σύνθεση της αρχαιότητας ενισχύοντας το ρόλο ενός homo economicus μέσω της συντεχνιακής οργάνωσης της παραγωγής και κατανάλωσης για να ωθήσει τον εξορθολογισμό της οικονομίας προς την κατεύθυνση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής. 
Τέλος η βιομηχανία και η μαζική κατανάλωση επιβάλλουν τα "passages" και τα πολυκαταστήματα στο κέντρο της πόλης για να καταλήξουμε στο περιφερειακό εμπορικό κέντρο που αναδύεται σε συνδυασμό με το προαστιακό φαινόμενο, αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια στην Ευρώπη και αλλού. 
Σαν μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το εμπορικό κέντρο στην ελληνική πραγματικότητα, το οποίο και συγκρίνουμε με το αμερικάνικο και ευρωπαϊκό μοντέλο.

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

Ο επανασχεδιασμός της γειτονιάς ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου: Η περίπτωση της γειτονιάς TENSTA της Στοκχόλμης

#Α.Φλιάταρη, Αρχιτέκτων, Msc Urban Planning and Design

Παρουσιάζεται η περιοχή Jarva, στα βόρεια της Στοκχόλμης, η οποία αποτελείται από έξι γειτονιές που περικλείουν τον προστατευόμενο χώρο πρασίνου Jarvafaltet. Οι γειτονιές αυτές, χαρακτηριστικά παραδείγματα του μοντέρνου κινήματος στον πολεοδομικό σχεδιασμό (Million Program), έχουν εξελιχθεί σε γκέτο μεταναστών, με υψηλούς δείκτες ανεργίας και εγκληματικότητας. 
Το νέο πρόγραμμα Vision Jarva 2030 του Δήμου της Στοκχόλμης φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να προσελκύσει επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Παρότι ιδιαιτέρως φιλόδοξο το πρόγραμμα, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα που αφορούν στη λανθασμένη αντίληψη περί γειτονιάς. 
Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε μία από τις έξι γειτονιές, την Tensta, την οποία μελετήσαμε στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση και ο σχεδιασμός τους, ενώ παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και σχεδιαστικές λύσεις για την αναζωογόνηση και ανάπλασή τους, δηλαδή την επαναφορά της έννοιας και της ποιότητας της γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως, εξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως η κοινωνική συνοχή, η εμπορική- επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των οικισμών, το κόστος κλπ., με απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Κατανοώντας τους αριθμούς: Ενδυναμώνοντας την πόλη με δεδομένα

#CEOs for Cities
Την μετάφραση του κειμένου επιμελήθηκε η Μαρία Βλαστάκη

Όπως μια μηχανή, έτσι και οι πόλεις μας  αποτελούνται από μια ποικιλία από κινούμενα μέρη, που χρειάζονται επισκευή και συντήρηση για να λειτουργήσουν σωστά. Τα αυτοκίνητα έχουν εύκολους πίνακες με ενδείξεις που μας ειδοποιούν όταν η πίεση του λαδιού είναι χαμηλή ή όταν οι μηχανές δυσλειτουργούν. Δεν θα ήταν υπέροχο εάν είχαμε μια μέθοδο ή τεχνολογία που να  επιτρέπει στις πόλεις να καταγράφουν τα προβλήματα τους καθώς αυτά συμβαίνουν; Ή ακόμα καλύτερα, ένα εγχειρίδιο που να μας περιγράφει τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε προληπτικά για να αποφευχθούν τέτοια θέματα στο μέλλον;
Έχοντας σημεία αναφοράς για δράση , μας δίνετε η δυνατότητα να κατανοήσουμε τα σημεία που μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και μας αναγκάζουν να αντιμετωπίσουμε με τον καταλληλότερο τρόπο τις ευθύνες μας . Όλο και περισσότερες  οργανώσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν την απίστευτη ποσότητα  δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την εποχή, την εποχή της τεχνολογίας.

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Ένα πείραμα συμμετοχικού σχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη

#Ν. Καλογήρου
Καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ 
#Α. Χ. Συράκου
Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός έχει συσχετιστεί με έννοιες και χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε δημοκρατικές διαδικασίες (διαπραγματευτικός, πολιτικός, διαμεσολαβητικός, δια βουλευτικός τύπος σχεδιασμού, μια ανοιχτή διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας, κλπ). Ωστόσο οι εφαρμογές στον Ελληνικό χώρο είναι ακόμη ελάχιστες.
Η παρούσα πρόταση εισήγησης, αποτελεί μία πρόδρομη παρουσίαση μίας προσπάθειας δράσης συμμετοχικού σχεδιασμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η δράση αυτή ξεκίνησε με τη συνεργασία τριών διαφορετικών φορέων της πόλης, της Αντιδημαρχίας Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων (Β' Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού) του ΑΠΘ και της ΧΑΝΘ. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συμμετοχικού σχεδιασμού και διαλόγου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται στους επόμενους μήνες, συνεπώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Η δράση έχει οργανωθεί για να ολοκληρωθεί σε τρία στάδια.

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Re-imagining THE CITY


Ο τίτλος του  βιβλίου παραπέμπει σε προσεγγίσεις αναφορικά με το μετασχηματισμό των πόλεων, απόρροια των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης, σε σχέση με την τέχνη και δημιουργικές πρακτικές. Προσφέρει στον αναγνώστη μια διεπιστημονική οπτική της τέχνης στο πλαίσιο της σύγχρονης πόλης.
Αποτυπώνει την πολιτιστική παραγωγή στις τέχνες, την αρχιτεκτονική και στα ΜΜΕ και υπογραμμίζει τον τρόπο κατανόησης των πόλεων μέσα από πολιτιστικά προϊόντα – πώς διαμορφώνεται η γνώση για την πόλη, πώς μεταφέρεται και διαμεσολαβείται μέσα από αισθητικές κατασκευές και αξίες.
Σελ.213, E. Grierson & K. Sharp (επιμ.) , Εκδ. University of Chicago Press

Πηγή : Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

UrbanflowΠερίπτερα σε όλες τις κοσμοπολίτικες πόλεις συχνά  προβάλουν χάρτες και τοπικά σημεία ενδιαφέροντος. Αλλά ακόμα πιο συχνά, μπορεί να  είναι ζωγραφισμένα με γκράφιτι και ως εκ τούτου να είναι δυσανάγνωστα, ή θα μπορούσαν να είναι τόσο παλιά ώστε να  χαρακτηριστούν σαν απαρχαιωμένα. Και πάλι, η Urbanscale προσφέρει μια πιο κομψή, διαδραστική και  δυναμικά ενημερωτική λύση: 
Urbanflow .Σε αντίθεση με τα $ 95.000 On The Go περίπτερα ενημέρωσης σε όλη τη Νέα Υόρκη, οι  οθόνες Urbanflow  λαμβάνουν υπόψη τους τρία πράγματα: τη συνολική εμπειρία του χρήστη, τις ανάγκες  του πολίτη για κάτι περισσότερο από ένα απλό χάρτη και, το σημαντικότερο, το  σχεδιασμό της οθόνης.

Η παρουσίαση της Urbanflow θα προσελκύσει ανθρώπους χρησιμοποιώντας έναν κομψό σχεδιασμό, ενημερώνοντας με στοιχεία και ενθαρρύνοντας  την ανακάλυψη κοντινών σημείων ενδιαφέροντος με  τη χρήση χαρτών. Θα χρησιμεύει ως πύλη για εμπορικό, εταιρικό, δημοτικό και  από τον  πολίτη δημιουργούμενο  περιεχόμενο και μπορεί να προβάλει υπερτοπικές πληροφορίες  επιπρόσθετα  του πιο γενικού, σχετικά με την  πόλη περιεχόμενου -  δίνοντας  στους πολίτες μια καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει γύρω τους. Στην οθόνη, θα δείτε κομμάτια  πληροφορίας  που ενεργοποιούνται  από το άτομο που την κοιτάζει:  μια  κοντινή στάση του τραμ ή  του μετρό, ένα  τοπικό κατάστημα οίνου ,ένας κινηματογράφος και άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους  κατοίκους της πόλης.

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Έξυπνα περιβάλλοντα και η ανάδυση της κυβερνοπόλης

#Κ. Φυσεντζίδης
Τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται σκέψεις σχετικά με τη δημιουργία έξυπνων ή ευφυών (smart ή intelligent) χώρων σε σχέση με την κυβερνόπολη. Οι έξυπνοι χώροι ή τα έξυπνα περιβάλλοντα είναι ένα αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του κυβερνοχώρου στις χωρικές δομές και λειτουργίες της σύγχρονης πόλης. Για να γίνει γνωστή και κατανοητή η σχέση κυβερνοχώρου, κυβερνόπολης και έξυπνων χώρων χρησιμοποιείται το θεωρητικό τριαδικό μοντέλο του Henri Lefebvre: Trialectics. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της μελέτης σύγχρονων έξυπνων χώρων προκύπτει ότι η ψηφιακή πληροφορία, οι έξυπνες δομές και οι ασύρματες συσκευές συντελούν στην υλοποίηση εν δυνάμει εικονικών ευφυών χώρων, οι οποίοι μπορεί να προσαρμοστούν τόσο στις ατομικές όσο και στις συλλογικές ανάγκες του ανθρώπου. Αυτή η δυνατότητα ανοίγει νέους ορίζοντες δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με την κυβερνόπολη (cybercity).

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Οι επισκέπτες των πόλεων περιμένουν καλύτερη ψηφιακή και mobile εμπειρίαΟι m-τουριστικές υπηρεσίες και εφαρμογές ανταποκρίνονται πραγματικά στις προσδοκίες των επισκεπτών;

Με βάση την αναφορά παγκόσμιας πρότυπης έρευνας της TRAVELSAT © Competitve Index ,  η TCI Research  αναφέρει ότι  οι προορισμοί πρέπει να βελτιώσουν τις " m-τουριστκές " εμπειρίες  για τους επισκέπτες τους, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη τεχνολογία είναι άχρηστη αν δεν  προσφέρει  το σωστό περιεχόμενο την κατάλληλη στιγμή .

Με  έναν ανταγωνιστικό Δείκτη  που με τα βίας υπερβαίνει το 100 (δηλαδή μόνο «Αποδεκτή»  με βάση την  κλίμακα της  TRAVELSAT),  η "ψηφιακή φιλοξενία " σήμερα δεν έχει βαθμολογηθεί υψηλότερα από την " απόδοση προσωπικού σε Κέντρα Τουριστικών  Πληροφοριών ".

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Πολιτιστική διπλωματία

#Γιώργος Κεβόπουλος , αστυνομικός υποδιευθυντής, διοικητής δίωξης ναρκωτικών Χίου

Την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 ο τηλεοπτικός Σταθμός «MEGA» ανακοίνωσε ότι στη θέση της τούρκικης τηλεοπτικής σειράς « Μοιραίος Έρωτας», που τελειώνει σύντομα, θα προβάλλει την επίσης τούρκικη σειρά « Το κορίτσι που αγάπησα» και μάλιστα πρόβαλλε σκηνές της νέας αυτής σειράς. Αυτή θα είναι η έκτη σειρά τούρκικης παραγωγής που προβάλλεται την εποχή αυτή στην ελληνική τηλεόραση. 
Την ίδια στιγμή περίπου μέσα στην εβδομάδα, ο αρμόδιος υπουργός της F.Y.R.O.M, δηλώνει ότι προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση των σήριαλ αυτών έως το 2015. Η  δήλωση του αυτή «ανάγκασε» τον Πρωθυπουργό της   F.Y.R.O.M να διορθώσει κάπως τα πράγματα λέγοντας ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του υπουργού και πως η Τουρκία αποτελεί τον καλύτερο φίλο της Χώρας του και δεν υπήρχε πρόθεση από τον υπουργό του να την προσβάλλει. 
Την 15-11-2012 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης εκδήλωση του Ε.Ο.Τ με θέμα «Αξιοποίηση των Ερευνητικών Εργαλείων για μια Στοχευμένη Στρατηγική Marketing».
Στον αντίποδα στο τέλος της εβδομάδας κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα μικρό βίντεο του Ε.Ο.Τ που απευθύνεται στην Αγγλική αγορά χωρίς να περιέχει καμία εικόνα από Ελλάδα. Το βίντεο κόστισε 70000 και μετά από λίγες μέρες κάτω από γενική αποδοκιμασία αποσύρθηκε.

Είναι δυνατόν μία τηλεοπτική σειρά να αποτελέσει μέρος της διπλωματίας μιας χώρας; Μπορεί μια πολιτιστική κίνηση να αποτελέσει «σωσίβιο» για την Ελλάδα;  

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Οι 25 τεχνολογίες που κάθε "έξυπνη" πόλη θέλει να έχει

#Lauren Drell, 
www.mashable.com
Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Μαρία Βλαστάκη

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο εργάζονται με προγραμματιστές , αστικούς σχεδιαστές και αναδόχους για να κάνουν την πόλη να ζει καλύτερα, είτε πρόκειται για τη βελτίωση του χρονισμού των φωτεινών σηματοδοτών ή  για τη δημιουργία μιας  χρήσιμης εφαρμογής, η οποία γίνεται όλο και πιο ισχυρή καθώς η διείσδυση των smartphones συνεχίζει να αυξάνεται. Εφαρμογές και καλά εφαρμοζόμενη τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές κυβερνήσεις με ανεπάρκεια  ταμειακών διαθέσιμων , να κερδίσουν  χρήματα και να είναι πιο αποτελεσματικές. 
Έχουμε δημιουργήσει μια λίστα με τις τεχνολογίες που θέλουμε να δούμε σε κάθε μεγάλη πόλη. Αν έχουμε παραλείψει κάποιο στοιχείο από την λίστα επιθυμιών σας, αφήστε μας ένα σημείωμα στα σχόλια.

Στρατηγικές επικοινωνίας και προώθησης τουριστικών προορισμών

Παρουσίαση του κ. Γιάννη Φώτη, Marketeer και υποψήφιου διδάκτωρος στο Πανεπιστήμιο Bournemouth, UK, στο 11ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ, "Marketing Greece – αναδεικνύοντας και προβάλλοντας την ποιοτική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας", 29-30 Οκτωβρίου 2012.

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

Μασσαλία και Kosice: Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2013

Η φενάκη της νοσταλγίας

#Νοταράκης Διονύσης

Εδώ και δέκα μέρες περίπου μια μέχρι πρότινος άγνωστη φωτογραφία του Κώστα Μπαλάφα, στην οποία απεικονίζονται τα Χαυτεία τον Δεκέμβρη του 1960, αναπαράγεται με ρυθμούς χιονοστιβάδας στα blogs και στα social media [1]. Ο Δημήτρης Ρηγόπουλος, σε άρθρο του [2] που δημοσιεύθηκε στην ‘Καθημερινή’, περιγράφει τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν κάτω από τη φωτογραφία ως να ‘απηχούσαν ένα παράδοξο κλίμα έκπληξης, θαυμασμού και μελαγχολίας’. Κάνοντας μιαν αισιόδοξη εκτίμηση των σχολίων αυτών καταλήγει στο ότι ‘η συναισθηματική συστράτευση πίσω από τη φωτογραφία της Σταδίου είναι μια υποθήκη για το μέλλον με πολιτικό περιεχόμενο’ αφού όμως έχει υποθέσει πως ‘ακόμα και η απλή ανάρτησή της δεν υποδηλώνει μόνο παθητικά συναισθήματα που έχουν να κάνουν με τη νοσταλγία (ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος) ή τη μελαγχολία (για την κατάντια του κέντρου της πρωτεύουσας)’. 
Εστιάζοντας στο πρώτο παθητικό συναίσθημα, κατά τον Ρηγόπουλο, και συμμεριζόμενος πλήρως την παγίδα για την οποία μας προειδοποιεί -της οποίας όμως πέφτει μερικώς και ο ίδιος θύμα- θα εκθέσω μερικές σκέψεις τόσο γύρω από το πόσο παραπλανητική μπορεί να σταθεί μια αποσπασματική εικόνα, όσο και για το πόσο η νοσταλγία, εξιδανικευμένη ή όχι, μπορεί να αποτελέσει έναν επικίνδυνο σύμβουλο.

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Θέρμη :Βελτιώνω την πόλη μου

Ο κύριος "Χ" είναι δημότης Θέρμης. Οδηγώντας σήμερα στους δρόμους της περιοχής πρόσεξε μια βαθιά λακκούβα, σε ένα σημείο μάλιστα, όπου ο φωτισμός ήταν ελλιπής. Μέχρι πριν από λίγο καιρό θα χρειαζόταν να τηλεφωνήσει στον δήμο ή να επισκεφτεί αυτοπροσώπως τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να υποβάλλει αίτημα επισκευής του οδικού δικτύου και αποκατάστασης του φωτισμού.
Πλέον, όμως, αρκεί να χρησιμοποιήσει το "έξυπνο" κινητό του τηλέφωνο με λειτουργικό σύστημα Android, για να δηλώσει αυτομάτως στον δήμο το σημείο όπου βρίσκεται η λακκούβα (μέσω του συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού της συσκευής του), να τη φωτογραφίσει ώστε να διευκολύνει το συνεργείο που θ΄ αναλάβει να την κλείσει και να μεταβιβάσει άμεσα το αίτημά του στον δήμο.
Πώς; Μέσω της καινοτόμου εφαρμογής "Βελτιώνω την πόλη μου", που θέτει σε λειτουργία ο δήμος Θέρμης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και την ερευνητική μονάδα Urenio του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στα πλαίσια του προγράμματος people.
"Η εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες του Δήμου Θέρμης να υποβάλλουν μέσω του κινητού τηλεφώνου τα πάσης φύσεως αιτήματα που αφορούν στη διαβίωσή τους (π.χ., σπασμένες λάμπες, απουσία κάδου απορριμμάτων από μια γειτονιά, λακκούβες στους δρόμους, σπασμένα παγκάκια, επιπλέον φωτισμός σε κάποιο δρόμο, κλπ), ώστε αυτά να μεταβιβάζονται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να δρομολογείται η διευθέτηση τους", υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΚΕΤΑ.