Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Κοινωνική δυναμική και χωρικές μεταλλάξεις, το παράδειγμα του Μεταξουργείου

#ΝΤΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
#ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΗΡΑ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η παρούσα εισήγηση διερευνά την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην πόλη και την κοινωνία, μέσα από τη μελέτη του φαινομένου του εξευγενισμού. Ως πεδίο έρευνας επιλέχθηκε η περιοχή του Μεταξουργείου, μια περιοχή στην οποία τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή εμφύτευση ξένων στοιχείων ως προς τα μέχρι τώρα χωρικά και κοινωνικά δεδομένα.
Με την αναφορά, στα στάδια εξέλιξης και στις προϋποθέσεις εμφάνισης του εξευγενιστικού φαινόμενου, θα πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων και των διαδικασιών, που υποβοηθούν την εξέλιξή του στο Μεταξουργείο. Τα στοιχεία αυτά θα αναλυθούν σε κατηγορίες, ανάλογα με το υποκείμενο από το οποίο προέρχονται.
Θα σκιαγραφηθεί το ανθρώπινο «μωσαϊκό» που συνθέτει την τοπική κοινότητα κυρίως μέσα από συνεντεύξεις και έρευνα πεδίου, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής δυναμικής στη δημιουργία ενός πλαισίου αντίδρασης και σύγκρουσης με τις κυρίαρχες χωρικές πρακτικές. Αποτιμώντας τη σημερινή κατάσταση, θα επιχειρηθεί να προσδιοριστεί το μέλλον της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χωρικού πεδίου έρευνας.

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" 2016-2017

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (60 ECTS). 
Τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ ανέρχονται σε € 2.900 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και € 1.600 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Αθλητικών Επιστημών, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ηράκλειο: Το διαδίκτυο των πραγμάτων μέσα από το project RERUM

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, Τετάρτη  20 Απριλίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού  Κέντρου Ηρακλείου, ανοιχτή εκδήλωση κατά την οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα RERUM ( Reliable, Resilient and Secure IoT for Smart City Applications – Αξιόπιστο, Ανθεκτικό και Ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων). Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων από μετρητές σε αποθετήρια, το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία  με το ΙΤΕ, Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εταιρίες. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος πολιτών, ανάμεσά τους αρκετοί νέοι και φοιτητές, καθώς και εκπρόσωποι από διάφορους φορείς της πόλης, μεταξύ των οποίων ήταν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων του Ηρακλείου, καθώς και ομάδες ενεργών πολιτών.

Πέτρος Ινιωτάκης
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Πέτρος Ινιωτάκης, ο οποίος παρουσίασε το όραμα του Δήμου Ηρακλείου για μια «Έξυπνη Πόλη». 
Ακολούθησαν ομιλίες από τον Διευθυντή Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου κ. Κώστα Μοχιανάκη, τον εκπρόσωπο της CYTA, που βοήθησε στην εγκατάσταση των αισθητήρων στα λεωφορεία για την μέτρηση της κυκλοφοριακής κίνησης, κ. Αθανάσιο  Λιούμπα, και τον ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και τεχνικό συντονιστή του έργου RERUM κ. Ηλία Τράγο. 
Στη συνέχεια έγινε  ουσιαστική συζήτηση, με τη συμμετοχή των πολιτών, σχετικά με θέματα ασφάλειας του δικτύου των αντικειμένων (ΙοΤ) και χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών στην πόλη μας, αποδεικνύοντας πώς το Ηράκλειο έχει όλα τα εφόδια και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εξελιχθεί σε ένα τόπο καινοτομίας.

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Ηράκλειο : Εκδήλωση για την αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων.

Την Τετάρτη  20 Απριλίου και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού  Κέντρου Ηρακλείου, ανοιχτή εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα RERUM ( Reliable, Resilient and Secure IoT for Smart City Applications – Αξιόπιστο, Ανθεκτικό και Ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων). Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ασφάλειας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία  με το ΙΤΕ, ξένα πανεπιστήμια και εταιρίες. 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύσσει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη», που σκοπό έχει να αποτελέσει το Ηράκλειο ένα σημαντικό κόμβο στο παγκόσμιο δίκτυο των έξυπνων πόλεων και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και να χρησιμοποιηθεί αυτή η ταυτότητα της “έξυπνης πόλης” ως αναπτυξιακό εργαλείο με κοινωνική αποδοτικότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα.

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) έχει ως στόχο να διασυνδέσει ένα τεράστιο αριθμό «έξυπνων συσκευών», οι οποίες θα επικοινωνούν μεταξύ τους,  ανταλλάσοντας δεδομένα και πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Δωρεάν ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά από την ελληνική SciFY
Ένα νέο ηλεκτρονικό παιχνίδι ειδικά σχεδιασμένο για τυφλά παιδιά ετοιμάζεται να αναπτύξει η SciFY, μετά την ενθουσιώδη υποδοχή που είχαν τα 3 πρώτα ανάλογα παιχνίδια, που μόλις ολοκληρώθηκαν.
Πρόκειται για το Memor-i, το γνωστό παιχνίδι όπου ο παίκτης ψάχνει να βρει ζευγάρια ίδιων καρτών, αλλά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες των τυφλών παιδιών, με αξιοποίηση “ακουστικών” καρτών. Εκτός από τη βασική έκδοση, η SciFY θα αναπτύξει και εκπαιδευτικές παραλλαγές, θα επιτρέψει την αναζήτηση συμπαικτών από όλο τον κόσμο και θα δώσει τη δυνατότητα στον καθένα να δημιουργεί και να μοιράζεται με όλους τις δικές του παραλλαγές των παιχνιδιών.  Όλα τα παιχνίδια θα διατεθούν δωρεάν.
Αυτό το μήνα ξεκίνησε μια καμπάνια φιλανθρωπικού crowdfunding, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των παιχνιδιών που θα χαρίσουν πολλές ώρες χαράς και μάθησης στα τυφλά παιδιά.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την καμπάνια της SciFY εδώ (Παιχνίδια για τυφλά παιδιά), να μάθετε περισσότερα, να βοηθήσετε και να γίνετε συμμέτοχοι σε μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

«Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»

Με γοργούς ρυθμούς υλοποιείται  η διαδικασία ενεργοποίησης του “Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων”,  το οποίο συγκροτήθηκε με τη μορφή εταιρείας που συμμετέχουν 56 Δήμοι,  21 Αναπτυξιακές Εταιρείες και 4 Συμβούλους  – Κοινωνικών Φορέων.
Κατά την πρώτη, τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Δήμων, στο  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη ο Δήμαρχος Καλαβρύτων,  Γιώργος Λαζουράς.
Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν, από τη γενική συνέλευση του Δικτύου, με χωροταξική κατανομή ανά την Ελλάδα είναι, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Ελευθέριος Ιωαννίδης, ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δήμαρχος Καλαμπάκας Χρήστος Σινάνης, η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λήμνου και Δήμαρχοι από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
Να σημειωθεί ότι  το “Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων”, συστάθηκε το Νοέμβριο του 2015, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καθηγητή κ. Χαράλαμπου Κασίμη, εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας (όπου και η γνωστή, αναπτυξιακή εταιρεία, των Δήμων του νομού Αρκαδίας “ΠΑΡΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”) και έχει ως καταστατικούς της σκοπούς:

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Ηράκλειο.Στόχος να καταστεί σημαντικός κόμβος στο παγκόσμιο δίκτυο των έξυπνων πόλεων

O Δήμος Ηρακλείου κάνει ένα νέο άλμα στο στρατηγικό του σχεδιασμό για να ισχυροποιήσει την ταυτότητά του ως “έξυπνη πόλη” με διεθνή απήχηση, ώστε να καταστεί σημαντικός κόμβος στο παγκόσμιο δίκτυο των έξυπνων πόλεων. Με ολοκληρωμένες πολιτικές στους τομείς της ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της τόνωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης της οικονομίας της πόλης με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του Απριλίου έχουν προγραμματιστεί πληθώρα εκδηλώσεων και δράσεων τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε σταδιακά. 
Αρχικά, την Δευτέρα 11 Απριλίου, ο αντιδημάρχος κ. Ινιωτάκης εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο “Ηράκλειο: Έξυπνη Πόλη”.
Κατόπιν, την Πέμπτη 14 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής του «Δημοσκοπίου». Το «Δημοσκόπιο» είναι το Δημοτικό Κέντρο προώθησης του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου , της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην πόλη, η ίδρυση του οποίου αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου. 
Το όραμα του «Δημοσκοπίου» αφορά στην πρόκληση αξιοποίησης και προώθησης, με όρους διαλόγου και συναίνεσης, όλων των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του Ηρακλείου, δημιουργώντας νέα, αισιόδοξη αφήγηση για την τοπική κοινωνία με ουσιαστικές προοπτικές καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Ανθρώπινο δυναμικό και τουριστική ανάπτυξη: η περίπτωση του Ρεθύμνου και της Νάξου

#ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ, Δρ. Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, υποψήφια διδάκτωρ, τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η συμβολή του τουριστικού κλάδου στην απασχόληση είναι ένα θέμα που επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση. Πολλοί φορείς σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο προτάσσουν κυρίως τη θετική επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης στην απασχόληση ως βασικό μέγεθος της εθνικής οικονομίας, αλλά και στη συγκράτηση του πληθυσμού σε περιθωριοποιημένους τόπους όπως οι νησιωτικές και οι ορεινές περιοχές. 
Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, υπογραμμίζεται ο ρόλος του τουρισμού στην ενίσχυση της απασχόλησης στους κλάδους στους οποίους «ακουμπάει» η αλυσίδα αξίας του τουρισμού (αγροτροφικό σύμπλεγμα, ΤΠΕ, δημιουργική βιομηχανία). 
Η συζήτηση στρέφεται επιπλέον στα εγγενή εκείνα χαρακτηριστικά του εγχώριου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης (εποχικότητα, κυριαρχία μαζικού τουρισμού, πληθώρα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) τα οποία καθορίζουν και τα ιδιαίτερα σημεία της απασχόλησης στον κλάδο (εποχική απασχόληση, πολυαπασχόληση, μεγάλο ποσοστό θέσεων χαμηλής ειδίκευσης, άτυπη εργασία). 
Από το πλαίσιο αυτό της συζήτησης αλλά και των δημοσίων πολιτικών που απορρέουν από αυτήν απουσιάζει το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικός συντελεστής της τουριστικής ανάπτυξης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον εγχώριο τουριστικό κλάδο; Πώς καθόρισαν το πρότυπο ανάπτυξης των ελληνικών τουριστικών προορισμών αλλά και πώς καθορίστηκαν από αυτό; 

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

Επιτέλους ξεκινάει η προτυποποίηση λειτουργιών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη με την παρουσία του Υφυπουργού ΕΣΔΑ κ. Γιάννη Μπαλάφα και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κώστα Πουλάκη, με θέμα την έναρξη υλοποίησης του μεγάλου έργου για την Διοικητική Ανασυγκρότηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκτός της πολιτικής ηγεσίας του ΕΣΔΑ, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ.κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και Δημήτρης Καλογερόπουλος, αντίστοιχα καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.
Το έργο αυτό για την Διοικητική Ανασυγκρότηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, δεν υλοποιήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, παρ' ότι αυτό επέβαλε η ανάγκη εφαρμογής του Καλλικράτη και παρά το γεγονός ότι τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και οι συλλογικοί φορείς της Αυτοδιοίκησης ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, είχαν προβεί στις προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου το έργο αυτό να μπει σε φάση υλοποίησης.
Το έργο υιοθετήθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος μεταρρύθμισης του Δημοσίου Τομέα και εγκρίθηκε ως "έργο-σημαία" του Υπουργείου, τον Ιούνιο του 2015.
Σήμερα το Υπουργείο ΕΣΔΑ παίρνει πρωτοβουλία να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου, που θα στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών και την προτυποποίηση λειτουργιών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Θα στοχεύσει επίσης, στην ολοκλήρωση άρτιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες.

Τρίκαλα :δωρεάν μετακίνηση με ποδήλατα


Τα Τρίκαλα, η πόλη του ποδηλάτου, πρωτοπορούν ξανά! Και όχι απλώς δημιουργεί ποδηλατόδρομους, αλλά προσφέρει δωρεάν μετακίνηση με ποδήλατα, για όσους χρησιμοποιήσουν τους χώρους στάθμευσης του Δήμου. Από Τρίτη 5 Απριλίου 2016, ο Δήμος Τρικκαίων και η Αστική Ανάπτυξη Α.Ε. (εταιρία του Δήμου) υλοποιούν ακόμη ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. 
Είκοσι (20) ποδήλατα θα παραχωρούνται στους πολίτες (Τρικαλινούς και επισκέπτες) που θα σταθμεύουν τα οχήματά τους σε δύο δημοτικούς χώρους στάθμευσης, προκειμένου να κινούνται με αυτά στην πόλη. Τα 15 ποδήλατα βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης επί της οδού Κανούτα (παραποταμίως) και τα 5 στην πλατεία Δικαστηρίων (υπόγειος χώρος).
Ετσι, επιτυγχάνονται τρεις στόχοι:
- αποσυμφορείται το κυκλοφοριακό
- εξυπηρετείται ο πολίτης
- ενισχύεται η λογική της χρήσης ποδηλάτου.

Σε μια πόλη με πάνω από 30.000 ποδήλατα, ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει να καταστήσει τη βιώσιμη μετακίνηση, τρόπο ζωής. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε τον Δήμο, στις 10 πόλεις της Ευρώπης που βραβεύονται για τι προσπάθειες για τη βιώσιμη μετακίνηση, στις Βρυξέλλες, στις 20 Απριλίου 2016.

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Τρίκαλα :Εβδομάδα ασφαλούς οδήγησης

Πιο ασφαλείς μετακινήσεις με τα ποδήλατα επιδιώκει ο Δήμος Τρικκαίων. Ετσι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει Εβδομάδα Ασφαλούς Οδήγησης, αποκλειστικά για ποδηλάτες και μάλιστα για μαθητές Δημοτικών Σχολείων.

Οι εκδηλώσεις έχουν ως στόχο την εκμάθηση τρόπων προστασίας, την προώθηση της ασφαλούς μετακίνησης με τη γνώση των βασικών στοιχείων του ΚΟΚ και πρόσθετες πληροφορίες για τα ποδήλατα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται  σε συνεργασία τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων και τον σύλλογο Τροχοδρόμοι Φρουροί Τρικάλων, από 11/4/2016 έως 15/4/2016 .

Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Τηλεπισκόπιση και ανάλυση του αστικού και περιαστικού χώρου: Παραδείγματα και εφαρμογές

#ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ.
#ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ. Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Ε.Μ.Π.
#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΙΔΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ

Το αστικό περιβάλλον αποτελεί ένα περίπλοκο σύστημα του οποίου η κατανόηση, η ανάλυση και η μέτρηση, μέσα από τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις, τις μόνιμες μεταβολές και τις χωρικές πληροφορίες, είναι ζωτικής σημασίας. Η αστική παρακολούθηση μέσα από τη συγκέντρωση, ανάλυση και μελέτη των εξ αποστάσεως χωρικών πληροφοριών συνιστά τη πολυχρονική παρατήρηση και μέτρηση των μετασχηματισμών των πόλεων. Τα τηλεπισκοπικά δεδομένα αποτελούν μία πηγή δεδομένων για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά κάλυψης αστικής γης και τις μεταβολές τους σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες.
Τα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα, όπως ο υπερπληθυσμός, η ρύπανση κ.α. Προκειμένου να γίνει δυνατή η προσέγγιση των παραμέτρων των προβλημάτων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο απαιτούνται κατάλληλα συστήματα χαρτογράφησης και χωρικής παρακολούθησης των αστικών κέντρων, τα οποία χρησιμοποιούν στατιστικά και γεωγραφικά στοιχεία ως δεδομένα. Η χαρτογράφηση αστικών περιοχών αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εφαρμογή της τηλεπισκόπισης με προοπτικές εξέλιξης χάρη στη δυνατότητα λήψης απεικονίσεων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας. Επίσης, καινοτόμες τεχνικές προσφέρουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί σημαντικά η διαθεσιμότητα των χωρικών δεδομένων, η ικανότητα για ανάλυση, κατανόηση και μοντελοποίηση των αστικών περιοχών. Έτσι, η τηλεπισκόπιση μπορεί να αποτελέσει σε συστηματική βάση ένα σημαντικό εργαλείο για την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του σχεδιασμού σε αστική, πολεοδομική και χωροταξική κλίμακα.