Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 της ΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

#Του Ράλλη Γκέκα, Δρ. Οικονομικών ΤΑ


Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου, σε Ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, έχει προχωρήσει. Είναι πολύ σημαντικό η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει όχι μόνο στο επίπεδο του σχεδιασμού αλλά και να προετοιμαστεί για τα νέα δεδομένα.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το C.E.M.R. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών), εκτός από τις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει αρχίσει την επεξεργασία και τη διατύπωση οδηγών, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα τους καταστήσουν περισσότερο αποτελεσματικούς στη διατύπωση, διεκδίκηση, υλοποίηση και έλεγχο των έργων, μέτρων και δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου.
Η στρατηγική της νέας προγραμματικής περιόδου έχει αρκετές διαφορές, με την προηγούμενη στρατηγική του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα από τις μέχρι τώρα εμπειρίες της. Ιδιαίτερα ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής συνοχής, που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηματοδοτήσεων, περιλαμβάνεται ουσιαστικά στο τρίπτυχο: απλούστευση διαδικασιών, ευελιξία, αποτελεσματικότητα.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Eindhoven : Ένα καλό παράδειγμα χρήσης στρατηγικής Branding για την οικονομική του ανάπτυξη

#Μοχιανάκης Κωστής

Όσο περνάει ο καιρός , βοηθούσης και μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, πολλοί Αυτοδιοικητικοί παράγοντες αντιλαμβάνονται ότι πέρα από την αξία της εκτελεστότητας δηλ την παραγωγή έργων ( και οι περισσότεροι όταν λένε έργα εννοούν τεχνικά έργα ) υπάρχει και η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού της ανάπτυξης των πόλεων.Η μεταστροφή αυτή υποβοηθάται από το γεγονός που γίνεται κατανοητό ότι δεν φτάνει μόνο η κοινωνική αποδοτικότητα που φέρνουν τα έργα αλλά χρειαζόμαστε και την οικονομική αποτελεσματικότητα που έρχεται μόνο ύστερα από ένα ευρύτερο σχεδιασμό.

Η παγκόσμια εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών απέδειξε ότι η ιεραρχία των πόλεων είναι μεταβαλλόμενη και καμιά πόλη δεν μπορεί να τα καταφέρει σε όλα τα πεδία.Γι' αυτό πρέπει να διαλέξει που επιθυμεί να είναι επιτυχημένη και ανταγωνιστική.Στόχος που φυσικά πρέπει να συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, τα θετικά προσόντα της πόλης και τις υπαρκτές δυνατότητές της.
Η θεσμική ικανότητα που απαιτείται για την επιλογή των στρατηγικών στόχων, πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, ένα οδικό χάρτη έργων και τις κατάλληλες πολιτικές μάρκετινγκ ώστε να υπάρχει στην πορεία η αναγνώριση από τους κατοίκους και το εξωτερικό περιβάλλον το λεγόμενο city positioning.Όλο αυτό το σύστημα διαχείρισης ( στρατηγική - συνεργασίες- οδικός χάρτης έργων - city positioning ) αποτελεί το σύστημα citybranding μιας πόλης.

Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα ολοκληρωμένων πολιτικών με απτά αποτελέσματα ;

Ναι και είναι πολλά.Σήμερα θα αναφερθούμε στο παράδειγμα του Eindhoven.

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

URBACT : Τα νέα 23 δίκτυα μεταφοράς καλών πρακτικών Ευρωπαϊκών πόλεων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT ενέκρινε τα 23 Δίκτυα Μεταφοράς που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος μεταφοράς των Καλών Πρακτικών.

Στα 23 Δίκτυα Μεταφοράς, συμμετέχουν 25 χώρες και συγκεντρώνουν συνολικά 161 μεμονωμένους εταίρους. Περίπου το 37% των εταίρων είναι νεοεισερχόμενοι στο URBACT, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε κάποιο από τα δίκτυα του προγράμματος URBACT II ή III.
Η δεύτερη φάση  διάρκειας 24 μηνών χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές περιόδους:
• Οι πρώτοι 18 μήνες αποτελούν την περίοδο Μεταφοράς της Γνώσης, κατά την οποία οι εταίροι θα επικεντρωθούν στις δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του δικτύου
• Οι τελευταίοι 6 μήνες αποτελούν την περίοδο Μεταβίβασης της Καλής Πρακτικής, η οποία είναι αφιερωμένη στην επικοινωνία και τη συζήτηση της εμπειρίας μεταφοράς κάθε εταίρου σε ένα ευρύτερο κοινό.
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης των 23 Δικτύων Μεταφοράς που θα διοργανωθεί, στα μέσα Ιανουαρίου στο Παρίσι, οι Επικεφαλείς Εταίροι και οι Επικεφαλείς Εμπειρογνώμονες των Δικτύων Μεταφοράς θα ενημερωθούν σχετικά με το αντικείμενο και το αποτέλεσμα που προσδοκάται να έχουν στη δεύτερη φάση των Δικτύων Μεταφοράς. Επίσης, θα πληροφορηθούν για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (Campus URBACT) που θα διοργανωθούν την άνοιξη του 2019 και στα οποία θα συμμετάσχουν.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Digital Cities Challenge : Συνάντηση Δημάρχων των ισχυρών ψηφιακά πόλεων στην Ευρώπη

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση των Δημάρχων των ισχυρότερων ψηφιακά πόλεων στην Ευρώπη ύστερα από αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Digital Cities Challenge.Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αξιολογηθεί με 19.5 με άριστα το 20 στην ψηφιακή του πολιτική και ανήκει στην κατηγορία fellow cities μαζί με άλλες 20 πόλεις.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο Digital Cities Challenge
Στη συνάντηση αυτή ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε στην ενότητα Shape a winning strategy and brand και με σύντομο τρόπο ανέπτυξε την ψηφιακή πολιτική του Ηρακλείου.Παρακάτω η ομιλία του Δημάρχου κ.Βασίλη Λαμπρινού.
«Το Ηράκλειο είναι η τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα του νησιού της Κρήτης με πληθυσμό 180.000 κατοίκους.Πυλώνες της οικονομίας μας είναι ο Τουρισμός και ο αγροδιατροφικός τομέας ενώ δύο αναδυόμενοι τομείς, ο ενεργειακός τομέας και ο τομέας της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών έχουν κάνει ισχυρή την παρουσία τους τα τελευταία χρόνια.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Ηράκλειο : Εγκαινιάσθηκε το ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ

Παρουσία εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Προέδρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Αναστάσιου Τζήκα,  πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Δεκεμβρίου, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό,  τα εγκαίνια του «Δημοσκοπίου».

Το «Δημοσκόπιο» αποτελεί έναν  σημαντικό νέο θεσμό, ο οποίος στεγάζεται στο καινούργιο Δημοτικό Κτίριο της Νέας Αλικαρνασσού (επί της Λεωφόρου Ικάρου), με βασικό στόχο τη διασύνδεση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη νέων ιδεών προς όφελος της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της κουλτούρας του διαλόγου και της συνεργασίας.
Στο Ηράκλειο υπάρχουν όλοι οι παράγοντες για την ανάπτυξη περιβάλλοντος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς κλειδιά της Κρητικής οικονομίας όπως ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, μαζί με τους αναδυόμενους τομείς της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών.Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΤΕΙ, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας συμβάλουν με την παραγωγή γνώσης και ερευνητικών αποτελεσμάτων ,στην ανάπτυξη του κατάλληλου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού και της αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και ένα νέο κύμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Το κύμα αυτό προέρχεται από νέους ανθρώπους με ταλέντα και δεξιότητες που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, από επιχειρήσεις που μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και από νέους επιστήμονες που μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εμπορεύσιμη υπηρεσία ή προϊόν μέσω του αντίστοιχου Business Plan και ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση με διεθνή ορίζοντα.

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Ηράκλειο : Ξεκινάει το DEV Fes 2018

Ενημέρωση (κι εκπαίδευση) για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την τεχνολογία, αλλά και ευκαιρίες… εργασίας προσφέρει το DevFest (Developers Festival) Greece 2018, το οποίο ξεκινά σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Ηράκλειο.
Διακεκριμένοι ομιλητές παγκοσμίου φήμης, από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, έρχονται στην Κρήτη για να μοιραστούν τις γνώσεις τους.  Και όχι μόνο: Θέλουν να… τεστάρουν το τεχνολογικό επιστημονικό δυναμικό του νησιού, διανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασίας σε όσους ενδιαφέρονται!

Για του λόγου το αληθές, στο networking area του Ibis Styles Central Hotel, θα βρίσκεται και η Randstad, Exclusive HR partner του DevFest Greece 2018, η Ν.1 εταιρεία στην παγκόσμια αγορά υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού για να προσφέρει πληροφορίες σε όσους αναζητούν εργασία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, πώς να εξελίξουν τις δεξιότητές τους προκειμένου να έχουν μια σημαντική καριέρα και επιπλέον να τους ενημερώσουν για σημαντικές ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας και συμμετοχή των μεγάλων Ιδρυμάτων
Η ψηφιακή μας ζωή δημιουργεί πλέον πολλές νέες θέσεις εργασίας και απαιτεί ενισχυμένες δεξιότητές προσαρμοσμένες στον συνεχώς μεταβαλλόμενο «νέο» κόσμο. Ως αποκλειστικοί συνεργάτες Ανθρώπινου Δυναμικού, οι επικεφαλής της ομάδας τεχνολογίας της Randstad Αργυρώ Παρουλίδου και Θάνος Λουμπρούκος θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά, ποιες είναι οι νέες τάσεις, πώς θα τις προσεγγίσουμε και για τις περισσότερες από 54 θέσεις εργασίας που είναι ανοιχτές στην αγορά.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Απολογισμός του διεθνούς συνεδρίου SmartStatistics4SmartCities

Oι προοπτικές και οι προκλήσεις από την αυξανόμενη χρήση των έξυπνων στατιστικών στις πόλεις παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο SmartStatistics4SmartCities.

Ένα ξεχωριστό συνέδριο, για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 στην Καλαμάτα. Θέμα του διεθνούς συνεδρίου SmartStatistics4SmartCities ήταν η αξιοποίηση και η εφαρμογή των έξυπνων στατιστικών στις πόλεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της αυξανόμενης χρήσης των έξυπνων στατιστικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, καθώς και σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Το συνέδριο, το οποίο διοργάνωσαν η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η Eurostat, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο Δήμος Καλαμάτας και το 2ο Λύκειο Καλαμάτας, παρακολούθησαν στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών και εθνικών στατιστικών αρχών, εκπρόσωποι δημοτικών αρχών, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, φοιτητές, μαθητές.
Οι πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, ανέδειξαν τη διεθνή τάση για απόκτηση στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από τη χρήση φορητών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και τις ευκαιρίες για βελτίωση της ζωής στις πόλεις με την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγουν οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets, Internet of Things) και την επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο. 

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμος των Τιράνων προχωρά σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ανοικτά πρότυπα με τη μετάβαση στο LibreOffice

Βερολίνο, 22 Νοεμβρίου 2018 - Το Ίδρυμα Τεκμηρίωσης (TDF) ανακοινώνει ότι ο Δήμος των Τιράνων, ο μεγαλύτερος στην Αλβανία, κινείται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ανοικτά πρότυπα με τη μετάβαση στο LibreOffice. Το έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μια μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα στην υποδομή πληροφορικής της πόλης και ακολουθεί την επιτυχή μετάβαση στο Nextcloud.

Η μετάβαση στο LibreOffice διαχειρίζεται το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο ακολουθεί μια προσέγγιση ανοιχτού κώδικα κατά την εφαρμογή πολλών λύσεων πληροφορικής, βασισμένη στην ισχυρή πεποίθηση ότι η δημόσια υποδομή πληροφορικής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες ελεύθερης και ανοικτής πηγής (https://publiccode.eu) . Χάρη στο LibreOffice, τα έγγραφα μπορούν πλέον να ανταλλαγούν και να αποθηκευτούν στο πρότυπο ISO Open Document Format, το οποίο διαχειρίζεται το OASIS, το οποίο αποτελεί την καλύτερη λύση για την αποφυγή αποκλειστικής κατοχύρωσης.

Ο Ermir Puka, επικεφαλής του τμήματος ΤΠΕ, πιστεύει ότι παρά την αντίσταση στην αλλαγή και τις άλλες μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μετάβαση, χρησιμοποιώντας λογισμικά και πλατφόρμες ελεύθερης και ανοικτής πηγής όπως το LibreOffice - υποστηρίζοντας ανοικτά πρότυπα - θα καθοδηγήσουν την υποδομή πληροφορικής του δήμου προς το συμφέρον των πολιτών των Τιράνων.

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Η ένταξη του Πηνειού ποταμού στον Αστικό ιστό και στη ζωή της πόλης της Λάρισας


#Ευαγγελία Γιοβρή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γενική Διευθύντρια Δήμου Λαρισαίων
#Μαρία Κωτούλα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων
#Ειρήνη Σταθακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων 

Η πόλη και ο περιαστικός της χώρος αποτελούν σήμερα χωρικές ενότητες στις οποίες ο άνθρωπος καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνικής και πνευματικής του ζωής. Επομένως μέσα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητές του επιφέρει μεταβολές οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. 
Στην παρούσα εισήγηση θα αναλύσουμε το ρόλο του ποταμού ο οποίος διατρέχει τον αστικό ιστό της Λάρισας και θα περιγράψουμε πώς μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, την οπτική και θερμική άνεση των κατοίκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναψυχής και αθλητικών – πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η σχέση του Πηνειού ποταμού με τη πόλη της Λάρισας αποτελεί μία αρχέγονη σχέση από τα βάθη των αιώνων στην ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο Πηνειός έλαβε τη σημερινή μορφή, μετά την απομάκρυνση των υδάτων της άλλοτε μεγάλης θεσσαλικής λίμνης, από ρήγμα που δημιουργήθηκε στην κοιλάδα των Τεμπών. 
Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι που διασχίζει ελληνική πόλη σε μήκος 4 χλμ. Στο ύψος της Λάρισας, ο Πηνειός χωρίζεται για μικρό διάστημα σε δύο κλάδους.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα : Ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2018


Πηγή : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Η Αθήνα είναι η φετινή νικήτρια του βραβείου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας (iCapital2018), που συνοδεύεται από οικονομικό έπαθλο 1 εκατομ. ευρώ. Οι επιλαχούσες πόλεις - Ώρχους (Δανία), Αμβούργο (Γερμανία), Λέβεν (Βέλγιο), Τουλούζη (Γαλλία) και Ούμεο (Σουηδία) - έλαβαν από 100.000 ευρώ η καθεμία. Τα χρήματα του βραβείου που προέρχονται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ Ορίζοντας 2020 θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων καινοτομίας και για την προώθηση της συνεργασίας με άλλες πόλεις.
Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018» επιβραβεύει ευρωπαϊκές πόλεις που παράγουν και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πόλεις που αξιοποιούν την καινοτομία για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά τους και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες, καθώς και πόλεις που συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών καινοτόμων οικοσυστημάτων και συνεργάζονται με τους πολίτες στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Ηράκλειο :Υποψήφια πόλη για το Διεθνές Βραβείο της UNESCO «Πόλεις που Μαθαίνουν»

Υποψήφια πόλη για το Διεθνές Βραβείο της UNESCO «Learning City 2019», θα είναι το Ηράκλειο καθώς επελέγη από την Ομάδα Συντονισμού του Παγκοσμίου Δικτύου της Unesco για τις «πόλεις που Μαθαίνουν».
Στην ομάδα αυτή συμμετέχει ο  Δήμος Ηρακλείου από το Δεκέμβριο του 2016.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο της Unesco που στόχο έχει να παρέμβει δυναμικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Σκοπός του Δικτύου είναι να κινητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τις όποιες συλλογικότητες, να τους καλέσει σε διάλογο και  συνεργαζόμενες να αξιοποιήσουν από κοινού τις δυνατότητες τους. Σήμερα το δίκτυο αυτό έχει 213 μέλη από 51 Χώρες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν 13 Δήμοι και από την Κρήτη ο Δήμος Ηρακλείου. 
Μια πόλη που «μαθαίνει» είναι μια πόλη που συνεργάζεται, μια πόλη που διαλέγεται, που προάγει την εξωστρέφεια, τη μάθηση, τη γνώση και παράλληλα προωθεί τον πολιτισμό, την επιστήμη, την επικοινωνία και τη Δια Βίου Μάθηση.  Ουσιαστικά μια «πόλη που Μαθαίνει» διαμορφώνει ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν στην λειτουργία της πόλης.Με αυτά τα δεδομένα, η Ομάδα συντονισμού του παγκόσμιου δικτύου μαθησιακών πόλεων της UNESCO, με επιστολή της ενημέρωσε το Δήμο Ηρακλείου ότι το Ηράκλειο έχει επιλεγεί  και είναι υποψήφια πόλη για το συγκεκριμένο βραβείο.

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Το Δικαίωμα στην Πόλη

#Γιώργης Πετράκης , Αρχιτέκτονας.
Ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Φεντερίκο Φελίνι, το 1978 σκηνοθετεί την ταινία «Πρόβα Ορχήστρας», μια συγκλονιστική ελεγεία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις που μεταφορικά απεικονίζει τα λόγια του Καζαντζάκη «…εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω»
Η ταινία αφηγηματικά στηρίζεται στην αναλυτική περιγραφή των όσων συμβαίνουν κατά την διάρκεια της πρόβας μιας ορχήστρας αλλά ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο-αλληγορία  για την εξουσία και τον τρόμο.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης σχολιάζοντας την ταινία του θα  πει ότι «….όλα τα φριχτά πράγματα που ζούμε δεν είναι πολιτική αλλά παρανοήσεις, καταστροφές και βαθιές ρωγμές …»
Αυτές τις καταστροφικές παρανοήσεις και τις βαθιές ρωγμές μιας κατακερματισμένης κοινωνίας που δεν έμαθε να συνδιαλέγεται με σεβασμό στον πολίτη, στην επιστημονική γνώση και τον ορθό λόγο βιώνουμε για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο με αφορμή τις παρεμβάσεις του δήμου στο ιστορικό κέντρο και το Πάρκο Γεωργιάδη. 

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Espoo : Η πιο ευφυής κοινότητα στον κόσμο για το 2018
Πρόσφατα συμμετείχα στο 3ο ακαδημαϊκό σεμινάριο που οργανώθηκε από την πρωτοβουλία Digital Cities Challenge της ΕΕ όπου συμμετείχαν πόλεις από όλη την Ευρώπη που θεωρείται ότι αριστεύουν στην ψηφιακή μετάβαση.Την τιμητική της είχε η Φιλανδική πόλη Espoo η οποία αναγνωρίσθηκε από το Intelligent Community Forum για το 2018 ως η "the Most Intelligent Community in the World".

Το 2010, το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας έκανε ιστορική δήλωση ότι η πρόσβαση ευρυζωνικής σύνδεσης 1 Mbps αποτελεί νομικό δικαίωμα. 
Σήμερα, η Φινλανδία κατέχει τη δεύτερη θέση στον κόσμο στην υιοθέτηση κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. 
Είναι επίσης μία από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρώπη στην ευρυζωνικότητα , με περισσότερο από το 50% των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση 100 Mbps.

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Τα Δημοτικά ΜΑΝ, προτάσεις για την αύξηση της ευρυζωνικότητας στις Ελληνικές πόλεις.

#Μοχιανάκης Κωστής.
Διευθυντής προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου

Εισήγηση στη συνεδρίαση της επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ 13-10-2018.

Στις 11-9-2018 υπερψηφίστηκε στη βουλή το νομοσχέδιο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» το οποίο στο κεφάλαιο Β ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπών θεμάτων και άρθρο 11 με τίτλο : προσθήκες στο νόμο 4463/17 γράφει «Στο άρθρο 3 του νόμου 4463/2017 (Α 42) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής.»
«Η εποπτεία, η διαχείριση, η συντήρηση , η εκμετάλλευση, και η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, τα οποία ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA PLAN)”.
Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου καμμιά διαβούλευση δεν πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής και της ΚΕΔΕ συνεχίζοντας την πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών πριν μια δεκαετία περίπου , που υποχρέωσε τους ΟΤΑ που δημιουργούσαν ΜΑΝ να υπογράφουν ότι την διαχείριση των ΜΑΝ θα έχει το Υπουργείο Μεταφορών.

Πριν προχωρήσουμε σε προτάσεις κάνουμε μια αναφορά στο τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Ηράκλειο :IMPULSE , ένα πρόγραμμα πιλότος για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων στη Μεσόγειο

Οι Δήμοι έξι (6) αντιπροσωπευτικών πόλεων της Μεσογείου συνεργάζονται, στο πλαίσιο του Διαμεσογειακού Προγράμματος IMPULSE, ώστε με τεχνικά πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης των δημόσιων κτιρίων και αξιολόγησης μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης, να παρέχουν άμεσα ένα εργαλείο, φιλικό προς τον χρήστη, που θα υποστηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες να αναπτύξουν βιώσιμα σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης για το δημόσιο κτιριακό τους απόθεμα. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Στην Ελλάδα η πιλοτική εφαρμογή υλοποιείται από τον Δήμο Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με διασυνδεδεμένο εταίρο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ). Ο Δήμος Ηρακλείου, έχοντας ολοκληρώσει την κατηγοριοποίηση 76 δημοτικών κτιρίων, βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την ενεργειακή επίδοση, έχει προχωρήσει στην καταγραφή 10 αντιπροσωπευτικών ομάδων κτιρίων, για καθεμία από τις οποίες επιλέχθηκε ένα κτίριο ως «Πρεσβευτής». Βασιζόμενοι στην κατηγοριοποίηση αναπτύχθηκε το πληροφοριακό σύστημα χαρτογράφησης των Δημόσιων Κτιρίων, μέσω του οποίου θα προκύψει ένα βιώσιμο σχέδιο σταδιακής ενεργειακής αναβάθμισης για όλα τα Δημοτικά Κτίρια του Ηρακλείου. Οι υπόλοιπες Μεσογειακές πόλεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υλοποιώντας αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές είναι: Έλτσε (Ισπανία), Κάννες (Γαλλία), Ραβέννα (Ιταλία), Όσιγεκ (Κροατία) και Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Ήδη, σε μεσογειακό επίπεδο, 370 δημοτικά κτίρια έχουν ταξινομηθεί σε αντιπροσωπευτικές ομάδες ενώ έχει ολοκληρωθεί η δυναμική ενεργειακή προσομοίωση 65 κτιρίων «Πρεσβευτών».

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Τρίκαλα: Η στρατηγική για τη σύγχρονη πόλη

Αρχίζει το… τρέξιμο για τον Δήμο Τρικκαίων, προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις δράσεις που μετατρέπουν τα Τρίκαλα σε σύγχρονη πόλη. Και αυτό το «τρέξιμο» είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για την πλήρη αναμόρφωση των Τρικάλων.  

Εργαλείο για να προωθηθεί η σύγχρονη πόλη των επόμενων δεκαετιών είναι το ΣΒΑΚ, το οποίο λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τις δράσεις που ήδη προωθούνται: ανάπλαση λαϊκής αγοράς, Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, αναπλάσεις πλατειών κ.α., 
Ετσι τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στελέχη του Δήμου και στελέχη της εταιρείας συμβούλων Lever ΑΕ συνεργάστηκαν, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα εργασίας για την παρακολούθηση του ΣΒΑΚ.  Ουσιαστικά, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων από τον Δήμο, θα συνεργαστεί με αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό από την εταιρεία. Η οποία εταιρεία ανέλαβε (μετά τον σχετικό διαγωνισμό) το έργο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας». 
Μάλιστα οι στόχοι φτάνουν μέχρι το 2028, οπότε χρειάζεται να γίνουν τα εξής βήματα:

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Καλαμάτα 2030 :Δημιουργικότητα με όραμα

Το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 βρισκόμουν στην Καλαμάτα για το συνέδριο smartstatistics4smartcities που οργάνωσε η Eurostat με την ΕΛΣΤΑΤ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου παρουσίασα την πλατφόρμα smartcity.heraklion.gr , την πρώτη πλατφόρμα διαδικτύου των πραγμάτων σε Ελληνικό Δήμο.

Αρκετές φορές, όχι πάντα, οι θετικές εκπλήξεις έρχονται από την κοινωνική δικτύωση που αναπτύσσεται στο περιθώριο των συνεδρίων.Στον αίθριο χώρο του ξενοδοχείου filoxenia είχα την ευκαιρία να γνωριστώ και να συνομιλήσω για αρκετή ώρα με δυο νέους και δυναμικούς επιστήμονες της Καλαμάτας ,τον Βασίλη Πουλόπουλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.Πέρα από την επαγγελματική τους επάρκεια με εντυπωσίασε το όραμα που μου ανέπτυξαν για την ΚΑΛΑΜΑΤΑ του 2030.Να πως το περιγράφουν οι ίδιοι.

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Καλαμάτα :Έξυπνες στατιστικές για έξυπνες πόλεις

Όλο και περισσότερο, οι εξελίξεις στις έξυπνες πόλεις και στις επίσημες στατιστικές ακολουθούν ανεξάρτητες παράλληλες διαδρομές παρά το κοινό βασικό συστατικό τους, το οποίο είναι δεδομένα», ας είναι ανοικτά δεδομένα, μεγάλα δεδομένα, έξυπνα δεδομένα, συνδεδεμένα δεδομένα .... αλλά κατ 'ουσίαν .... δεδομένα .Ο στόχος αυτής της διάσκεψης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ επίσημων στατιστικών, δήμων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, πολιτών και επιχειρήσεων. Μόνο τότε μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες της ανάλυσης δεδομένων για ενημερωμένες αποφάσεις πολιτικής για τις πόλεις και για την ευημερία των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή / και επισκέπτονται τους και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα και μαζί τους.

Οι έξυπνες στατιστικές μπορούν να θεωρηθούν ως ο μελλοντικός εκτεταμένος ρόλος των επίσημων στατιστικών σε έναν κόσμο εμποτισμένο με έξυπνες τεχνολογίες. Οι έξυπνες τεχνολογίες περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες, διαδραστικές τεχνολογίες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες βελτιστοποιούν τη φυσική λειτουργία των συσκευών και των καταναλωτικών συσκευών. Οι ίδιες οι στατιστικές θα μεταμορφώνονταν σε μια έξυπνη τεχνολογία ενσωματωμένη σε έξυπνα συστήματα που θα μετασχηματίζονταν "δεδομένα" σε "πληροφορίες".

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ηράκλειο :Ξεκινά στις 11 Οκτωβρίου το «Heraklion Gastronomy 2018»

Ξεκινά την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 στο Ηράκλειο η «Εβδομάδα Γαστρονομίας».
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου) και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.Το «Heraklion Gastronomy 2018» θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14, στην περιοχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου (χώρος στάθμευσης ΜΑΡΙΝΑ), μπροστά από το φρούριο του Κούλε.

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Ηράκλειο :Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Ημερίδα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Σεπτεμβρίου, στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σωματείο «∆ιάζωμα», με θέμα  «Το πρόγραµµα της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του Ηρακλείου: ο ρόλος της επιχειρηματικότητας».


Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του «Διαζώματος» Σταύρος Μπένος παρουσία και του Δημάρχου  Hρακλείου Βασίλη Λαμπρινού, ο οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων:
«Είναι γνωστό σε όλους πλέον, ότι ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από ένα Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό που εκπόνησε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους της πόλης μας, διαμόρφωσε το όραμα του, που περικλύεται στην φράση: Ηράκλειο, «έξυπνη-συνεκτική» πόλη, τόπος συνάντησης «5+1 πολιτισμών».
Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, διεκδίκησε και εξασφάλισε από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 χρηματοδότηση, ύψους περίπου 16.000.000,00 €. Η περίοδος υλοποίησης έχει διάρκεια μέχρι το 2023.
Ο Δήμος δεν αρκείται όμως μόνο στις χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για να υλοποιήσει το όραμα του αλλά το υποστηρίζει με κάθε μέσο και από τα ίδια έσοδα του επίσης.

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Η Αγία Τριάδα, το Σχέδιο Πόλης, η Πολιτική Προστασία και η Ανάπτυξη

#Κείμενο του Παναγιώτη Αναστασάκου που δημοσιεύθηκε στο www.cretalive.gr

Tο Σχέδιο Πόλης της Αγίας Τριάδας, επιτέλους εγκρίθηκε. 
Για όποιον ενδιαφέρεται, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ, με αριθμό 150 της 27.07.2018.
Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, έκλεισε μία πολύχρονη περίοδος με προσπάθειες δώδεκα και πλέον ετών των Δημοτικών παραγόντων και των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, η οποία ξεκίνησε θεσμικά το 2006 με την 815/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία αναφέρεται στην έγκριση της πρότασης για το Σχέδιο Πόλης της Αγίας Τριάδας.
Παρά το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα, είμαστε ακόμη στην αρχή της πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής, αφού θα πρέπει τώρα να συνταχθούν οι Πράξεις Εφαρμογής του Σχεδίου και να εφαρμοστούν, για να ολοκληρωθεί η θεσμική παρέμβαση και να αρθούν όλα τα εμπόδια για την ανάπτυξη της περιοχής.
Και όταν λέμε ανάπτυξη της περιοχής και δεν μπορείτε να τη φανταστείτε, δέστε την στην Παλιά Πόλη των Χανίων ή του Ρεθύμνου. Εκεί,  η επισκεψιμότητα, οι ιδιωτικές επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα, με ότι άλλο αυτά σημαίνουν για την ευημερία των κατοίκων, είναι πολύ ψηλά.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ηράκλειο :«Το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Ηρακλείου , ο ρόλος της επιχειρηματικότητας»

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αναπτύσσουν θεσμική συνεργασία .Στόχος είναι τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επώνυμης πολιτιστικής/τουριστικής διαδρομής (μάρκετινγκ για τη δημιουργία επώνυμου πολιτιστικού προϊόντος, σύνδεση με την τοπική οικονομία και κοινωνία, στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις - παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων, ψηφιακή στρατηγική  κ.λπ.). 
Έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη Marketing για την πόλη του Ηρακλείου από τον Δρ Δημήτρη Κούτουλα, Σύμβουλο Τουριστικού Μάρκετινγκ, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών και μέρος της μελέτης χρηματοδοτήθηκε από τις Εταιρείες “Golf Residences S.A. - Malia Park” και “Golf Residences S.A. – Agapi Beach”. 
Τέλος, έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για τον Διεθνή δημιουργικό διαγωνισμό για τη νέα εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Διεθνής δημιουργικός διαγωνισμός για τη νέα εικαστική τουριστική ταυτότητα (destination brand) του Δήμου Ηρακλείου

1. Σκεπτικό και αντικείμενο του Έργου

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός ΔΙΑΖΩΜΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Δήμο Ηρακλείου, διενεργεί διεθνή δημιουργικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας νέας ελκυστικής εικαστικής ταυτότητας για τον τουρισμό του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα της πόλης του Ηρακλείου στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά. Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) θα αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα υλοποιήσει ο Δήμος εφεξής.

Η νέα ταυτότητα απευθύνεται στην τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το λεγόμενο travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως λ.χ. tour operators, τουριστικά γραφεία, εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, γραφεία οργάνωσης γάμων κοκ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό).

Διευκρινίζεται ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια νέα ταυτότητα όχι για το διοικητικό θεσμό του Δήμου αλλά για την πόλη του Ηρακλείου ως τουριστικό προορισμό. Η στόχευση της ζητούμενης τουριστικής ταυτότητας είναι αποκλειστικά στην τουριστική αγορά.

Μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα  του προγράμματος τουριστικού μάρκετινγκ του Ηρακλείου συμπεριλαμβανομένης της νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία θέτει το πλαίσιο και τις απαιτήσεις του παρόντος έργου, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά της πόλης και τους στόχους της νέας τουριστικής καμπάνιας. Επίσης παρατίθενται επιχειρήματα για τους λόγους που αξίζει κανείς να επισκεφτεί το Ηράκλειο και προσεγγίζονται οι αγορές προτεραιότητας.

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

«Η πόλη της νίκης» –Νικόπολη- οι διαδικασίες για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου της στον κατάλογο της UNESCO και η περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Η Νικόπολη (πόλη της νίκης), ιδρύθηκε και οικοδομήθηκε στη νοτιοδυτική Ήπειρο[1], κατ’ εντολή του Γάιου Ιουλίου Καίσαρα Οκταβιανού, μετέπειτα Ρωμαίου αυτοκράτορα Αύγουστου Οκταβιανού (ή Οκτάβιου), πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης, που ευγνώμων  απέναντι στους θεούς,   κυρίως στον «Άκτιο Απόλλωνα» ή, κατ’ άλλους, τον Ποσειδώνα (τον θεό της θάλασσας, λόγω της ναυμαχίας) και τον Άρη (θεό του πολέμου), θέλησε να τους τιμήσει  για τη νίκη που του χάρισαν κατά του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη μεγάλη Ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.  (2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ.), γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως The Naval Battle of Actium). Σε συνέχεια της Ναυμαχίας του Ακτίου και την αυτοκτονία του Μάρκου Αντωνίου και της συντρόφου του Κλεοπάτρας Ζ', τελευταίας βασίλισσας των Πτολεμαίων της Αιγύπτου, την Ελληνιστική Εποχή διαδέχθηκε η Ρωμαϊκή περίοδος και συνεπώς η πλήρης επικράτηση του Αυγούστου Οκταβιανού. 

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

The Guardian για τα Τρίκαλα :«Τώρα δεν χρειάζεται να γνωρίζετε έναν πολιτικό για να κάνετε κάτι»


Εκτενές ρεπορτάζ του βρετανικού Guardian για τις καινοτομίες και την οπτική του Δήμου Τρικκαίων

Με μια πολύπλευρη προσέγγιση και με φρέσκο πνεύμα, η βρετανική εφημερίδα Guardian αφιερώνει εκτενέστατο ρεπορτάζ στον Δήμο Τρικκαίων. Στην  ιστοσελίδα της εφημερίδας (www.theguardian.com) και δη στη διεθνή της έκδοση, η δημοσιογράφος Venetia Rainey μετά το οδοιπορικό της πριν λίγες ημέρες στα Τρίκαλα, περιγράφει τα όσα είδε, έμαθε, ρώτησε, τα όσα την ενθουσίασαν ή της έκαναν εντύπωση. Συναντώντας τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, την αντιπρόεδρο του Μουσείου Τσιτσάνη Βασιλένα Μητσιάδη, πολίτες και εκπαιδευτικούς, το ρεπορτάζ αποτυπώνει σε μέγιστο βαθμό την προσπάθεια που γίνεται, να εφαρμοστούν καινοτόμες λύσεις στην κοινωνία. 
Ο τίτλος εστιάζει στο «20000», την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτημάτων: Inside Greece's first smart city: “Now you don't need to know a politician to get something done” (Μέσα στην πρώτη έξυπνη ελληνική πόλη: «Τώρα δεν χρειάζεται να γνωρίζεις έναν πολιτικό για να επιλύεται κάποιο θέμα»).

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των κενών θέσεων μέχρι 18.9

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις. 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΣΑΤΠ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). 
Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 8 μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση ενός (1) σεμιναρίου και την εκπόνηση  και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτομα.

Οι Ευφυείς Πόλεις & Περιοχές στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας & Καινοτομίας για Ευφυή Εξειδίκευση

#Του Βασίλη Μάγκλαρη

Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Συντονιστή Ομάδας Εργασίας Ε.Μ.Π. για Ευφυείς Πόλεις & Περιοχές.

Πηγή : www.ellak.gr

Ο ΡΟΛΟΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με τον όρο Ευφυείς Πόλεις (Smart Citιies) εννοούμε την επέκταση κοινόχρηστων δικτύων και υπηρεσιών (μεταφορών, ύδρευσης και αποχέτευσης, ενέργειας, φωτισμού, θέρμανσης/κλιματισμού κτιρίων) αστικών και περιαστικών κοινωνιών μέσω ενοποιημένων υποδομών και εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων (αυξημένοι ρύποι, συσσώρευση αποβλήτων, σπατάλη ενέργειας, κυκλοφοριακό, φθορά οδικού δικτύου κλπ.) για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών όπως: (1) βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες/επισκέπτες, (2) αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, (3) Προστασία του περιβάλλοντος, (4) Ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, (5) ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και (6) ενεργοποίηση του πολίτη μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με λειτουργίες της πόλης.

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

«Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
 Το concept της "έξυπνης πόλης" είναι ένα από τα δημοφιλέστερα , όχι χωρίς λόγο , γιατί ασχολείται με το υπ' αριθμόν ένα θέμα που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των πόλεων.Την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
Οι έξι άξονες που την αποτελούν : Ψηφιακός μετασχηματισμός , περιβάλλον και ενέργεια, βιώσιμη αστική κινητικότητα, οικονομικό περιβάλλον, συμμετοχικότητα και έξυπνη διαβίωση αποτελούν τα συστατικά ενός οράματος για μια ζωή ασφαλή και ποιοτική στο αστικό περιβάλλον που ζούμε.Είναι ενδιαφέρον που ένα πανεπιστήμιο οργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις 'έξυπνες πόλεις".Εκτός των τεχνοκρατών χρειαζόμαστε και τους διανοούμενους των νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίκαλα :"Το λογικό είναι ενίοτε και καινοτόμο"

#Γράφει ο Στέργιος Πουλερές στο MensHouse
Σ΄ένα από τα μαθήματα που είχα στη σχολή, υπήρχε μια αναφορά στις διανεμητικές ομάδες που βρίθουν στην κοινωνία και αποτελούσαν-αποτελούν συχνό εμπόδιο σε μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν την κοινωνία προς το καλύτερο. Αυτές οι ομάδες ζουν στις παρυφές της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, στεγανοποιούνται και πείθουν τον κόσμο ότι το συμφέρον τους είναι συνολικό.
Από τότε που έμαθα γι΄αυτές τις ομάδες είχα μια πεποίθηση. Αυτός που θα καταφέρει να πείθει αυτές τις ομάδες να μην αντιστέκονται στην αλλαγή, θα είναι ο καλύτερος πολιτικός. Σε εθνικό επίπεδο αυτό δεν το έχουμε καταφέρει παρά ελάχιστα. Υπάρχει όμως ένα μέρος στη χώρα – ίσως και παραπάνω – που βρήκε τον τρόπο να κάνει καλύτερους τους πολίτες του.
Βρήκε τον τρόπο να τους πείσει να λειτουργούν σωστά, ακόμα κι όταν αλλάξουν οι τοπικοί άρχοντες. Τα Τρίκαλα είναι η πόλη της καινοτομίας. Ακόμα καλύτερα. Είναι η πόλη που προσαρτά την παράδοση στην τεχνολογία. Είναι η πόλη που δείχνει στους πολίτες ποια κίνηση θα έχει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όφελος.
Ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου είναι το πρόσωπο που κατηύθυνε και είχε την πυγμή να μεταμορφώσει τον δήμο Τρικκαίων και εν γένει τα Τρίκαλα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν έγινε συγκεντρωτικός. Ούτε έκανε τον εαυτό του αναντικατάστατο. Δεν έδωσε στους δημότες του ψάρι. Τους έδωσε το καλάμι και τους έμαθε να ψαρεύουν.

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Να αποφασίσουμε τι θέλουμε …πριν είναι αργά!

#Του Δημήτρη Δεντσίδη, στα Νέα της Θράκης

Θα ήθελα να διαβάσουμε μαζί ένα απόσπασμα, από το κείμενο του {2}Κωστή Μοχιανάκη με θέμα  "ποιές πολιτικές έχουμε ανάγκη σήμερα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είμαι σίγουρος ότι διαβάζοντας θα βρείτε πολλά στοιχεία για τον Δήμο Διδυμοτείχου, αλλά και για πολλούς γειτονικούς μας δήμους.
Θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλοι μας αυτό που πρέπει να γίνει αύριο στον τόπο μας.
Είναι ένα κείμενο που δείχνει τον δρόμο…
{Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση λένε ότι, ο ρόλος της είναι καθοριστικός για τη χάραξη της στρατηγικής μιας ολόκληρης περιοχής.
Τρεις κύριες φάσεις έχει γνωρίσει μέχρι τώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την μεταπολίτευση.

1)Στην πρώτη φάση οι Δήμαρχοι διεκδικούσαν πόρους και αρμοδιότητες από το κράτος. Σχεδόν δεν διέφεραν από ένα πρόεδρο Εργατικού Κέντρου ή μιας ομοσπονδίας. Είχαμε το πρότυπο του Δημάρχου διεκδικητή.
2)Στη δεύτερη φάση σταδιακά υπήρξε παραχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων, διαχείριση των Κοινοτικών πλαισίων. Τότε δόθηκε βάρος στις υποδομές και στα Τεχνικά έργα και παρουσιάστηκε το πρότυπο του Δημάρχου Εργολάβου.
3)Δύο παράγοντες καθορίζουν τις σημερινές προτεραιότητες των Δήμων ( Τρίτη φάση)

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίκαλα :Τα πρώτα ηλεκτροκίνητα οχήματα στην πόλη

Μετά το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έρχονται στα Τρίκαλα. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ELVITEN και ως δράση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018, ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ παρουσιάζουν την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου τα πρώτα αυτά οχήματα. Είναι 10 ελαφρά οχήματα ( 5 τρίκυκλα και τα 5 τετράκυκλα) που θα κυκλοφορούν στα Τρίκαλα, είτε για όσους εργάζονται στον χώρο των διανομών, είτε για πολίτες. Ειδικά οι πολίτες, θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να μετακινούνται με ασφάλεια και χωρίς κανένα έξοδο, μέσα από μια ειδική πλατφόρμα. Σε αυτή θα καταγράφονται οι σχετικές διαδρομές και το ωράριο, ώστε να επιλέγεται κάθε φορά η διαθεσιμότητα του οχήματος και του δρομολογίου.
Το πρόγραμμα ELVITEN – Ευέλικτη Ηλεκτροκίνηση για Βιώσιμες Πόλεις υλοποιείται σε 6 Ευρωπαϊκές πόλεις: Τρίκαλα, Βερολίνο, Ρώμη, Μπάρι, Γένοβα, Ρώμη, Μάλαγα. Στην Ελλάδα, η συνεργασία της e-trikala γίνεται με το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ).

Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον

#ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ,ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση των μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων με το εξωαστικό τοπίο. Συγκεκριμένα λαμβάνεται ως περίπτωση μελέτης το Costa Navarino, η πρώτη υλοποιημένη Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, η ανάλυση της οποίας οδηγεί στην παραγωγή μιας μεθοδολογίας εναρμονισμού ανάλογων τουριστικών εγκαταστάσεων με το τοπίο. 
Το τουριστικό προϊόν all inclusive που έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα με την αυξημένη δραστηριοποίηση των εταιρειών (tour operators) προς την κατεύθυνση αυτή. Η εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων των τουριστικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας στο τοπίο. Από τη μία πλευρά η δημιουργία τους μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη του τοπίου και στην εγκατάλειψη της νοοτροπίας των διάσπαρτων μικρών ξενοδοχειακών μονάδων στην ύπαιθρο και ιδίως στην παράκτια ζώνη. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές ώστε να μην αποτελούν οι εγκαταστάσεις ξένα αντικείμενα στο τοπίο αλλοιώνοντας την αισθητική του. 

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Βαρκελώνη :Μέσα σε ένα Superblock

Σε ένα από τα δημοφιλέστερα κείμενα που έχουμε δημοσιεύσει στο blog μας παρουσιάσαμε την ιδέα των superblocks στη Βαρκελώνη.
Το σχέδιο να μειωθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μέσα σε μια γειτονιά και να αποκτήσουν προτεραιότητα οι πεζοί, οι ποδηλάτες και δευτερευόντος τα αυτοκίνητα των κατοίκων και των επαγγελματιών της γειτονιάς δεν είναι χωρίς αντιδράσεις.Αυτοί που επιμένουν στη χρήση του αυτοκινήτου είδαν να μεγαλώνει ο χρόνος μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο.
Οι μετασχηματισμοί που στηρίζονται στις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας έχουν συνεπάρει πολεοδόμους, αστικές αρχές, κατοίκους σε πολλές πόλεις του κόσμου.Όμως υπάρχουν και αντιδράσεις.

# Κείμενο της   ,  7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 στο CITYLAB

Μια ταινία μικρού μήκους αποκαλύπτει τις εσωτερικές λειτουργίες των περίφημων και αμφιλεγόμενων αναβαθμίσεων των δρόμων της Βαρκελώνης.


Barcelona's Superblocks: Change the Grid, 
Change your Neighborhood from STREETFILMS on Vimeo.