Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

URBACT : Τα νέα 23 δίκτυα μεταφοράς καλών πρακτικών Ευρωπαϊκών πόλεων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT ενέκρινε τα 23 Δίκτυα Μεταφοράς που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος μεταφοράς των Καλών Πρακτικών.

Στα 23 Δίκτυα Μεταφοράς, συμμετέχουν 25 χώρες και συγκεντρώνουν συνολικά 161 μεμονωμένους εταίρους. Περίπου το 37% των εταίρων είναι νεοεισερχόμενοι στο URBACT, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε κάποιο από τα δίκτυα του προγράμματος URBACT II ή III.
Η δεύτερη φάση  διάρκειας 24 μηνών χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές περιόδους:
• Οι πρώτοι 18 μήνες αποτελούν την περίοδο Μεταφοράς της Γνώσης, κατά την οποία οι εταίροι θα επικεντρωθούν στις δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του δικτύου
• Οι τελευταίοι 6 μήνες αποτελούν την περίοδο Μεταβίβασης της Καλής Πρακτικής, η οποία είναι αφιερωμένη στην επικοινωνία και τη συζήτηση της εμπειρίας μεταφοράς κάθε εταίρου σε ένα ευρύτερο κοινό.
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης των 23 Δικτύων Μεταφοράς που θα διοργανωθεί, στα μέσα Ιανουαρίου στο Παρίσι, οι Επικεφαλείς Εταίροι και οι Επικεφαλείς Εμπειρογνώμονες των Δικτύων Μεταφοράς θα ενημερωθούν σχετικά με το αντικείμενο και το αποτέλεσμα που προσδοκάται να έχουν στη δεύτερη φάση των Δικτύων Μεταφοράς. Επίσης, θα πληροφορηθούν για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (Campus URBACT) που θα διοργανωθούν την άνοιξη του 2019 και στα οποία θα συμμετάσχουν.
Σύντομα, κάθε Δίκτυο Μεταφοράς θα έχει την αποκλειστική του σελίδα στην ιστοσελίδα του URBACT, η οποία θα παρουσιάζει την εταιρική σχέση, τον στόχο, τις προκλήσεις του δικτύου και θα περιλαμβάνει συχνές ενημερώσεις για το έργο του δικτύου.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα εγκεκριμένα δίκτυα μεταφοράς στον παρακάτω πίνακα. Ο Επικεφαλής Εταίρος υποδεικνύεται με έντονους χαρακτήρες. Οι Ελληνικές και οι Κυπριακές πόλεις έχουν αξιοσημείωτη συμμετοχή στα 23 εγκριθέντα Δίκτυα Μεταφοράς. Συγχαρητήρια σε όλες τις πόλεις και στα 23 εγκεκριμένα Δίκτυα!
ΕΡΓΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ACTive NGOs
Riga (LV), Siracusa (IT), ADL Santa Pola (local development agency) (ES), Brighton & Hove City Council (UK), Espoo (FI), Dubrovnik Development Agency (HR)
Το 2013 ιδρύθηκε η ΜΚΟ της Ρίγας, σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατοίκων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη των ΜΚΟ και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις τοπικές δράσεις και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που συνδέονται με το δήμο. Το ΜΚΟ House, στεγάζεται σε ενα ανακαινισμένο σχολικό κτίριο και προσφέρει τα μέσα και τους πόρους για την πρόοδο των ΜΚΟ, την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών, τη δικτύωση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Στόχος της ΜΚΟ είναι να προωθήσει την ενεργό κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των πολιτών.
 ALT/BAU
Chemnitz (DE),Rybnik (PL), Vilafranca del Penedès (ES), Urban Lab Torino (IT), ERIGES Seraing (local agency) (BE), Riga (LV), Constanța (RO)
Το Δίκτυο Μεταφοράς “ALT / BAU” επικεντρώνεται σε εναλλακτικές στρατηγικές στις κεντρικές και ιστορικές περιοχές των ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση υποβαθμισμένων και με ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης  αστικών υποδομών. Οι δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές οδήγησαν στη δημιουργία του Δικτύου Καλής Πρακτικής του URBACT "Υπηρεσίες Στέγασης για τις Πόλεις που Συρρικνώνονται". Το Δίκτυο μεταφέρει τις εμπειρίες που αποδείχθηκαν επιτυχείς και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών, των ιδιοκτητών, των επενδυτών και των ενοίκων  μεταφέροντας τις εμπειρίες που αποδείχθηκαν επιτυχείς δρομολογώντας μια βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη.
BeePathNet
Ljubljana (SI), Bydgoszcz (PL), Cesena (IT), Amarante (PT), 12th District Budapest (Hegyvidék) (HU), Nea Propontida (EL)
 "Οι μέλισσες ως μέσο για ένα υγιές περιβάλλον!" είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Καλής Πρακτικής "BeePathNet". Το Δίκτυο έχει ως στόχο να μεταφέρει τις ιδέες, τις λύσεις και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της Λιουμπλιάνα σε άλλες 5 πόλεις της ΕΕ. Το Δίκτυο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της αυτάρκειας των τροφίμων συνδέοντας την αστική μελισσοκομία μέσω ολοκληρωμένων και συμμετοχικών προσεγγίσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να επηρεάσουν τις σχετικές πολιτικές, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές λύσεις.
BioCanteens (ex-Bio-Canteens)
Mouans-Sartoux (FR), Troyan (BG), Rosignano Marittimo (IT), Pays de Condruses (BE), Torres Vedras (PT), Vaslui (RO), Trikala (EL)
Αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές συνέπειες της παραγωγής βιομηχανικής τροφίμων στην υγεία και το περιβάλλον, οι πόλεις μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την τάση με τη βιώσιμη διαχείριση των τροφίμων. Μια πρωτοβουλία που  με τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 80% και την εισαγωγή φυτικών πρωτεϊνών, δημιούργησε 100% βιολογικές καντίνες χωρίς περαιτέρω αύξηση του κόστους. Η Καλή Πρακτική του Mouans-Sartoux κατάφερε να επαναπροσδιορίσει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δίνοντας νέα ώθηση στην τοπική γεωργία και εκπαιδεύοντας τα παιδιά και τις οικογένειες στις βιώσιμες και οργανικές τροφές. Πλέον, το 85% των κατοίκων του Mouans-Sartoux έχει αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες.
BLUACT
 Piraeus (EL), Burgas (BG), Matosinhos (PT), Mataro (ES), Ostend (BE), Galati (RO), Salerno (IT), Szczecin (PL)
Η πόλη του Πειραιά έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία "BlueGrowth", έναν διαγωνισμό καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία με στόχο την ενίσχυση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Η πρωτοβουλία  "BlueGrowth" βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την καινοτόμο υποβολή προτάσεων, την αξιολόγηση τους, την τελετή απονομής καθώς και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των επιτυχημένων ιδεών. Η καρδιά της πρωτοβουλίας "BlueGrowth" είναι το Marinescape, ένα οικοσύστημα που χρησιμοποιεί τα επιστημονικά εργαλεία “Quadruple Helix” για την επιτυχή μεταφορά των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας στην τοπική Γαλάζια Ανάπτυξη.
CARD4ALL
Gijon (ES), Suceava (RO), Jurmala (LV), Sassari (IT), Aveiro (PT), Clermont-Ferrand Auvergne métropole (FR), Antwerp (BE)
Με το σύνθημα "Η πόλη.. στην τσέπη σας",  το Δίκτυο Μεταφοράς "CARD4ALL" επικεντρώνεται στην εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών με τη χρήση της Κάρτας του Πολίτη. Μέσα στην Κάρτα του Πολίτη, οι πόλεις συγκεντρώνουν πληροφορίες για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε συμμετοχικές διαδικασίες. Το Δίκτυο αποβλέπει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του τοπικού εμπορίου, της αστικής κινητικότητας και της βιώσιμης διαβίωσης, δημιουργώντας έτσι μια Έξυπνη Πόλη με Έξυπνους Πολίτες. Η χρήση της τεχνολογίας επιτρέπει τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
C-CHANGE (ex-ACTING)
Manchester (UK), Wroclaw (PL), Mantova (IT), Gelsenkirchen (DE), Sibenik (HR), Agueda (PT)
Στόχος του Δικτύου "C-CHANGE" είναι η μεταφορά του έργου της Ομάδας Βιώσιμης Τέχνης του Manchester ώστε μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό να προωθηθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της. Αυτό μπορεί να γίνει με την:
1) Ανάπτυξη τοπικών ικανοτήτων, διακυβέρνησης και ικανότητα δράσης,
2) Δημιουργία δράσεων για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
3) Ανάπτυξη ιδεών και δραστηριοτήτων μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
4) Ενθάρρυνση των πόλεων να μεταφέρουν την Καλή Πρακτική
Civic eState (ex-CommUnities)
Naples (IT), Gdansk (PL), Barcelona (ES), Amsterdam (NL), Ghent (BE), Iasi (RO), Presov (SK)
Ο σκοπός του Δικτύου είναι να μεταφέρει την Καλή Πρακτική της πόλης της Νάπολης "Lost & Found". Το Δίκτυο ενθαρρύνει τη συμμετοχική και συλλογική χρήση των δημόσιων αστικών υποδομών, εξασφαλίζοντας δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, τη βιωσιμότητά τους καθώς και τη διατήρησή τους προς όφελος των μελλοντικών γενεών.
com.unity.lab
Lisbon (PT), Bari (IT), Aalborg (DK), Sofia (BG), Ostrava (CZ), Lublin (PL), Den Haag (NL), Lille Metropole (FR)
Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης της Λισαβόνας για τους τομείς Παρέμβασης Κατά Προτεραιότητα παρέχει στην πόλη μια σειρά ολοκληρωμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση της αστικής φτώχειας και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Η Στρατηγική βασίζεται σε μια συστηματική διακυβέρνηση και στη συμμετοχική προοπτική από τη βάση προς την κορυφή, εξασφαλίζοντας μια οριζόντια και συνεργατική τοπική προσέγγιση με στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και αστικού αποκλεισμού που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έξυπνων εργαλείων που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις πόλεις και την ενίσχυση της  κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Come in! (ex-OpenHouses)
Ujbuda (HU),Gheorgheni (RO), Forli (IT), Varazdin (HR), Pori (FI), Plasencia (ES), Warsaw District Targowek (PL)
Η κοινή πολιτική πρόκληση του Δικτύου Μεταφοράς "Come in!" είναι η κινητοποίηση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και της αστικής κοινότητας αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  ως μέσου για τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης. Το Δίκτυο τονίζει το σημαντικό ρόλο των δήμων στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς να οικοδομήσουν δημιουργικά το αστικό περιβάλλον και τις δημόσιες πολιτικές τους.
InnovaTO-r

Turin (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Grand Paris Métropole (FR), Murcia (ES), Porto (PT), Veszprém (HU), Rotterdam (NL)
Το Δίκτυο "Innovato-R" είναι ένας ανοικτός διαγωνισμός για τους υπαλλήλους του δήμου και έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων έργων με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων στο πλαίσιο της διοίκησης, τη μείωση των εξόδων και την αξιοποίηση των πόρων. Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, στην απόκτηση αγαθών / υπηρεσιών, στον εξορθολογισμό του κόστους, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των γραφειοκρατικών επιπτώσεων και στην αύξηση της διαχείρισης των δεδομένων και των ψηφιακών εργαλείων.
Making Spend Matter
Preston (UK), Villa Nova de Famalicao (PT), Pamplona (ES), Kavala (EL), Schaerbeek (BE), Bistrita (RO), Koszalin (PL)
Το Δίκτυο "Making Spend Matter" εξετάζει και προωθεί την ανάλυση δαπανών ως εργαλείου για την ενίσχυση του αντίκτυπου των δημόσιων συμβάσεων από τους δημόσιους οργανισμούς και τους κεντρικούς φορείς. Η μεταφορά αυτής της Καλής Πρακτικής που αναπτύχθηκε στην πόλη  Preston (Μεγάλη Βρετανία) αποβλέπει να επιφέρει  πρόσθετα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην τοπική οικονομία και τους πολίτες της.
ON BOARD (ex-WetrEIN)
Viladecans (ES), Tallinn Education Department (EE), Nantes (FR), Halmstad (SE), Albergaria-a-Velha (PT), Poznan (PL)
Οι τοπικές κυβερνήσεις είναι το μέσο για την καινοτομία στην εκπαίδευση. Οι πόλεις γνωρίζουν τις ευκαιρίες και τις ανάγκες σε αυτόν τον τομέα, καθώς έχουν το προνόμιο να ενημερώνονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους  φορείς και συνεπώς μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο ως διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το Δίκτυο "ON BOARD" στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν νέες εταιρικές σχέσεις για να συν-δημιουργήσουν πολιτικές προκειμένου να ενδυναμώσουν τους νέους με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να γίνουν ενεργοί και αφοσιωμένοι πολίτες, ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στις νέες κοινωνίες.
ONSTAGE (ex-Music schools for social change)
L'Hospitalet de Llobregat (ES), Adelfia (IT), Aarhus (DK), Valongo (PT), Grigny (FR), Brno (CZ), Katowice (local agency) (PL)
Πριν από δεκατρία χρόνια, στην πόλη L'Hospitalet ιδρύθηκε η σχολή EMMCA, ένα νέο μοντέλο μουσικής σχολής που χρησιμοποιεί τη μουσική ως εργαλείο ενσωμάτωσης και κοινωνικής αλλαγής. Η μουσική σχολή EMMCA διαθέτει μια καινοτόμο μεθοδολογία, καθώς δεσμεύει την κοινωνία των πολιτών. Η νέα σχολή παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατοίκους της πόλης L'Hospitalet να έχουν πρόσβαση στα μουσικά μαθήματα, περιλαμβάνει δημοτικά σχολεία και δημιουργεί ένα χώρο κοινωνικής συνοχής. Στόχος της Καλής Πρακτικής είναι η αντιμετώπιση τοπικών θεμάτων όπως ο αποκλεισμός, η ανεργία των νέων και η εγκατάλειψη του σχολείου.
Re-grow City
Altena (DE),Igoumenitsa (EL),Isernia (IT), Manresa (ES), Melgaço (PT), Aluksne (LV), Idrija (SI), Nyírbátor (HU)
Το  Δίκτυο "Re-growCity" επικεντρώνεται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που βασίζονται στις τοπικές δυνατότητες ώστε μακροπρόθεσμα να σταματήσει η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική παρακμή. Η πόλη της Altena έχει πλούσια εμπειρία αναγνωρισμένων καλών πρακτικών που προωθούν την ανάπτυξη βιώσιμων πρωτοβουλιών με ελάχιστη εξωτερική εισροή πόρων. Το Δίκτυο υποστηρίζει τους φορείς που εργάζονται για την ανανέωση των δημόσιων κοινωφελών υπηρεσιών και της οικονομίας, την αναβάθμιση του αστικού ιστού και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών σε ένα πλαίσιο που βρίσκεται σε μακροχρόνια παρακμή.
RU:RBAN (ex-RURAL)
Rome (IT), A Coruna (ES), Vilnius (LT), Caen (FR), Krakow (PL),Benefit Enterprise of Thessaloniki Municipality (EL),Loures (PT
Η Καλή Πρακτική  "Μοντέλο Διαχείρισης των Αστικών Κήπων / Χώρων Πρασίνου στη Ρώμη" έχει στόχο να μεταφερθεί σε άλλες πόλεις της ΕΕ -γεωγραφικά απομακρυσμένες μεταξύ τους - ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών και βελτιωθούν οι δυνατότητες των τοπικών κυβερνήσεων. Η προσπάθεια μεταφοράς της Καλής Πρακτικής θα εστιαστεί γύρω από 3 διακριτές αλλά αλληλένδετες θεματικές συνιστώσες:
1) Ανάπτυξη ικανοτήτων για την οργάνωση των κήπων των πόλεων
2) Εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών να διαχειρίζονται τους κήπους των πόλεων
3) Διακυβέρνηση και κανονισμοί για τους κήπους των πόλεων.
RUMORLESS CITIES
Amadora (PT),Ioannina (EL), District Hamburg-Altona (DE), Messina (IT), Alba Iulia (RO), Warsaw (PL), Cardiff (UK)
Το Δίκτυο επικεντρώνεται στη μεταφορά της Καλής Πρακτικής που έχει θεσπίσει η πόλη Amadora, η οποία προωθεί δράσεις για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των πληθυσμών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μέσα από την καταπολέμηση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων  και της αρνητικής στάσης απέναντι στους μετανάστες με μεγάλη ηλικία, στους Ρομά, στους πρόσφυγες και την κοινωνία των ΛΟΑΤ.
Tech Revolution (ex-ReBoot)
Barnsley (UK), Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES), Bacau (local agency) (RO), Piraeus (EL), Schiedam (NL), Nyíregyháza (HU)
Η Καλή Πρακτική "Tech Revolution" βασίζεται στην εμπειρία του Κέντρου Ψηφιακών Μέσων, στα προγράμματα υποστήριξης των επιχειρήσεων και στις συναφείς δραστηριότητες spin-off. Διευκολύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε όλους τους τομείς βασισμένων στη γνώση,  το Δίκτυο επιδιώκει να φέρει κοντά τους εταίρους της ΕΕ για να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές,  να τις συγκρίνουν με άλλες πόλεις και να ενημερωθούν για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που απαιτείται για την ενίσχυση της ψηφιακής ανάπτυξης.
The Playful Paradigm
Udine (IT), Klaipeda City Public Health Bureau (LT), Cork City Council (IE), Larissa (EL), Esplugues de Llobregat (ES), Katowice (PL), Novigrad-Cittanova (HR), Viana do Castelo (PT)
Οι πόλεις προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν των προκλήσεων που συνδέονται με την αστικοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή, τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από τη δημιουργία ενός ευχάριστου και διασκεδαστικού περιβάλλοντος. Το Δίκτυο έχει στόχο τη μεταφορά της Καλής Πρακτικής "Playful Paradigm" με βάση το Gamification - την ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον μη παιχνιδιού - ως μια καινοτόμο ιδέα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του υγιεινού τρόπου ζωής, της κοινωνικής και πολιτιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της οικονομικής ευημερίας. Τα "παιχνίδια" προσφέρουν νέες στρατηγικές για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων πόλεων στην αστική ανάπτυξη.
Tropa Verde
Santiago de Compostela (ES),Dimos Pavlou Mela (EL), Budapest, District 14 Zuglo Municipality (HU), Guimaraes (PT), Opole Agglomeration (PL), Nice métropole (FR)
Το Tropa Verde είναι μια πλατφόρμα για την ενθάρρυνση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς που επιτρέπει στους πολίτες να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν. Συνδυάζοντας την διαδικτυακή πλατφόρμα και τις διαφημιστικές εκστρατείες χαμηλού κόστους, θεωρείται ως "ένα πολιτικό κίνημα άμεσα συνδεδεμένο με τη βιώσιμη και την κυκλική οικονομία". Στους πολίτες χορηγούνται κουπόνια ως ανταμοιβή για την υπεύθυνη περιβαλλοντική τους συμπεριφορά,  τα οποία ανταλλάσουν με υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και προϊόντα που παρέχονται από τους τοπικούς λιανοπωλητές. Η Καλή Πρακτική "Tropa Verde" προωθεί δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος που επιβραβεύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών.
URBAN-REGENERATION-MIX
Lodz (PL), Baena (ES), Birmingham City Council (UK), Zagreb (HR), Braga (PT), Bologna Metropolitan City (IT), Toulouse (FR)
Στόχος του Δίκτυου Μεταφοράς  "URBAN-REGENERATION-MIX" είναι η δημιουργία ενός μοντέλου συνεργατικής πόλης, αυξάνοντας τη συμμετοχή των κατοίκων των πόλεων, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή τους και προωθεί τις σχέσεις μεταξύ των κυριότερων ενδιαφερόμενων φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες αστικής αναγέννησης. Το  Δίκτυο μέσα από την έρευνα, τον εντοπισμό και την εφαρμογή δράσεων που αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας φέρνου τη ζωή και τους πολίτες στις αναγεννημένες ιστορικές περιοχές  των πόλεων.
Volunteering Cities (ex-Volunteering City)
Athienou (CY), Capizzi (IT), Kildare County Council (IE), Altena (DE), Altea (ES), Radlin (PL), Arcos de Valdevez (PT), Pregrada (HR)
Το Δίκτυο "Volunteering Cities"  χρησιμοποιεί τον εθελοντισμό για να προσεγγίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια σε κοινοτικό επίπεδο. Μέσα από τη συνεργασία των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων τόσο εθελοντών όσο και ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Το Δίκτυο στοχεύει στην οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας τη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή όπου οι εθελοντές μπορούν να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν τις δράσεις τους.
Welcoming International Talent (ex-Movement)
Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE), Parma (IT), Bielsko-Biala (PL), Leuven (BE), EDC Debrecen (HU)
Η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Διεθνής Οικονομία της Γνώσης έχουν οδηγήσει σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό για την προσέλκυση των πιο ταλαντούχων "μυαλών". Ενώ οι μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις προσελκύουν φοιτητές και υψηλής ειδίκευσης εργαζομένους, οι  πόλεις μεσαίου μεγέθους όπως το Groningen, χρειάζονται να ακολουθήσουν μια διαφορετική πολιτική για να προσελκύσουν τους φοιτητές και εργαζόμενους "ταλέντα" και να τους κρατήσουν οικονομικά ενεργούς. Σε αυτό το Δίκτυο, η Καλή Πρακτική της πόλης Groningen,  προωθεί μια πολιτική για τους διεθνείς φοιτητές και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, που θα μεταφερθεί σε άλλες πόλεις της ΕΕ.

Πηγή : urbact.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.