Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Πως οι Ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που γεννά ο CoronaVirus ;

Ποια μέτρα παίρνουν οι Ευρωπαϊκές πόλεις για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που γεννά ο CoronaVirus ;


Ρίξτε μια ματιά στο νέο blog του EUROCITIES με τις δράσεις των πόλεων της Ευρώπης. 

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Η αγάπη στην εποχή του cho…rona

#Anna Lisa Boni
Γενική γραμματέας του δικτύου πόλεων Eurocities
Δημοσιεύθηκε στο Eurocities.eu
Είμαι βέβαιη ότι αναγνωρίζετε τον προσαρμοσμένο τίτλο του διάσημου μυθιστορήματος του Gabriel García Márquez. Αντικατοπτρίζει για μένα αυτό που ο COVID19 δυστυχώς έχει μετατρέψει την καθημερινή πραγματικότητά μας, σε όλο τον κόσμο.
Πραγματικά δύσκολες στιγμές. Υποθέσαμε ότι είχαμε δει πολλά κατά την τελευταία δεκαετία με κλιματικές καταστροφές, ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τρομοκρατία. Όχι, ο τέταρτος ιππέας της αποκάλυψης έχει ενταχθεί στα υπόλοιπα. Τώρα, ποιες σκέψεις μπορούν να μοιραστούν σε τόσο λυπημένους και ανησυχητικούς χρόνους; Επί του παρόντος, αυτοί οι λίγοι έρχονται στο μυαλό μου.

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Οι πόλεις οδηγούν τον δρόμο στην ισότητα των φύλων

# Συνήθως ζητάμε από τους Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς κρατικούς φορείς να θεσμοθετήσουν μέτρα ή να πάρουν πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλλων.
Τι κάνουν , όμως , οι πόλεις για αυτό ;
"Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη Στρατηγική Ισότητας των Φύλων σε επίπεδο ΕΕ.
Συνολικά, η εν λόγω στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025 αποτελεί ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι  προτείνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την κατάρτιση προϋπολογισμού φύλου στις πολιτικές της ΕΕ και  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων για την ισότητα των φύλων:

 1. Αντιμετώπιση της βίας και των στερεοτύπων με βάση το φύλο
 2. Αύξηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών: κλείσιμο των αποκλίσεων μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, διαφορά αμοιβών μεταξύ των φύλων και έλλειψη συνταξιοδότησης, επίτευξη ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
 3. Ηγεσία εξίσου σε όλη την κοινωνία: επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη λήψη αποφάσεων και στην πολιτική

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση (γ΄μέρος)

Το παρόν αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος του άρθρου, στο οποίο ολοκληρώνεται η παρουσίαση των βημάτων για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διοικητικής μεταρρύθμισης, με βάση τον οδηγό που έχει επεξεργαστεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας (ΟΟΣΑ).

#Ράλλης Γκέκας.
Δημοσιεύθηκε στο www.localit.gr

Υπενθυμίζεται ότι τα 10 βήματα που προτείνει ο ΟΟΣΑ είναι τα εξής:
 1. Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων, που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα,
 2. Εξασφάλιση ότι όλες οι αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται, χρηματοδοτούνται επαρκώς,
 3. Ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας της ΤΑ καθώς και προώθηση των διαδικασιών λογοδοσίας,
 4. Υποστήριξη της διαχειριστικής ικανότητας της ΤΑ,
 5. Δημιουργία επαρκών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των βαθμίδων διακυβέρνησης,
 6. Υποστήριξη της διαδημοτικής συνεργασίας,
 7. Ενίσχυση της καινοτόμου και πειραματικής διακυβέρνησης και προώθηση της εμπλοκής των πολιτών,
 8. Αξιοποίηση των ασύμμετρων ρυθμίσεων αποκέντρωσης,
 9. Βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων ώστε η παρακολούθηση των επιδόσεων να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και
 10. Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και των συστημάτων εξισορρόπησης.

Για την καλύτερη παρουσίαση αποφασίστηκε στο πρώτο και δεύτερο μέρος να παρουσιαστούν τα βήματα 1-7. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία τελευταία βήμα ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία:

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση ( β΄μέρος )

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου  με τίτλο "Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση" συνεχίζουμε την παρουσίαση των βημάτων για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διοικητικής μεταρρύθμισης, με βάση τον οδηγό που έχει επεξεργαστεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας (ΟΟΣΑ).

#Ράλλης Γκέκας.
Δημοσιεύθηκε στο www.localit.gr

Υπενθυμίζεται ότι τα 10 βήματα που προτείνει ο ΟΟΣΑ είναι τα εξής:

 1. Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων, που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα,
 2. Εξασφάλιση ότι όλες οι αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται, χρηματοδοτούνται επαρκώς,
 3. Ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας της ΤΑ καθώς και προώθηση των διαδικασιών λογοδοσίας,
 4. Υποστήριξη της διαχειριστικής ικανότητας της ΤΑ,
 5. Δημιουργία επαρκών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των βαθμίδων διακυβέρνησης,
 6. Υποστήριξη της διαδημοτικής συνεργασίας,
 7. Ενίσχυση της καινοτόμου και πειραματικής διακυβέρνησης και προώθηση της εμπλοκής των πολιτών,
 8. Αξιοποίηση των ασύμμετρων ρυθμίσεων αποκέντρωσης,
 9. Βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων ώστε η παρακολούθηση των επιδόσεων να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και
 10. Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και των συστημάτων εξισορρόπησης.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Δέκα βήματα για αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, που στοχεύει στην αποκέντρωση ( α΄μέρος )

Στις 16-17 Μαρτίου πραγματοποιείται συνέδριο της ΚΕΔΕ για να μελετήσει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την «επόμενη μέρα» στο πλαίσιο της Προετοιμασίας του Νόμου για την Μεταρρύθμιση και την Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Στα πλαίσια αυτά αναδημοσιεύουμε από το www.localit.gr  τρία κείμενα του Ράλλη Γκέκα 

#του Ράλλη Γκέκα Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Το άρθρο αυτό αποτελεί το τελευταίο της σειράς για την αποκέντρωση. 
Λόγω του μεγέθους του και για τη διευκόλυνση των αναγνωστών θα χωριστεί σε τρία επιμέρους μέρη (σημ. Το www.citybranding.gr θα δημοσιεύσει τις επόμενες ημέρες όλα τα μέρη της δημοσίευσης ). Το άρθρο, στηρίζεται σε οδηγό που έχει επεξεργαστεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας (ΟΟΣΑ), για τα 10 βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο σχεδιασμός διοικητικής μεταρρύθμισης, που στοχεύει στην αποκέντρωση.

Όπως ήδη έχει τονιστεί, η αποκέντρωση δεν είναι μία εύκολη διαδικασία και τα αποτελέσματά της δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά, πόσο μάλλον πάντοτε θετικά. Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, που σκοπεύουν στην αποκέντρωση, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από το σωστό σχεδιασμό.

Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα πολύ βασικά χαρακτηριστικά, στα οποία έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με το ότι η αποκέντρωση:

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Συμμετοχή, ενίσχυση και υποστήριξη για τη βιώσιμη ψηφιοποίηση στην Ε.Ε


Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών επιπέδων για την αναβάθμιση των ψηφιακών λύσεων στην Ε.Ε είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ο μόνος τρόπος να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις πόλεις και τις κοινότητες της ΕΕ. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις ευθυγραμμίζονται ολοένα και περισσότερο στην προσπάθειά τους να ακολουθήσουν μια βιώσιμη προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη για να εξασφαλίσουν έξυπνες και ζωντανές κοινότητες και πόλεις. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες αυτής της σύγκλισης;

Το City FORUM, 30-31 Ιανουαρίου 2020, που διοργανώθηκε από την πόλη του Πόρτο, αποδείχθηκε μια πολλά υποσχόμενη αρχή. Πραγματοποίησε πάνω από 60 εκπροσώπους από πόλεις, περιφέρειες, κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφοντας τη «Διακήρυξη για τη συμμετοχή δυνάμεων για την προώθηση βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού σε πόλεις και κοινότητες στην ΕΕ».

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Συνέδριο ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου με πρόσκληση που απέστειλε προς τους δημάρχους της χώρας για συμμετοχή τους στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου, τονίζει πως η ΚΕΔΕ συγκαλεί το συνέδριο  ανταποκρινόμενη στη σχετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών, που συνέστησε «Επιτροπή για την προετοιμασία του Νόμου για την Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους».
«Στόχος του συνεδρίου, αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου,  είναι η αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, τόσο μεταξύ του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και μεταξύ των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Δήμους με συνακόλουθη εξασφάλιση των πρόσθετων οικονομικών πόρων και του προσωπικού.
Μια Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους που θα ενισχύει τον επιτελικό ρόλο του και θα ενδυναμώνει το ρόλο των Δήμων στην παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη της χώρας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής».

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Δήμαρχοι 15 μεγάλων πόλεων της ΕΕ ζητούν κεφάλαια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής


Είναι γεγονός ότι οι ηγέτες των πόλεων στην Ευρώπη έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να είναι πιο αποτελεσματικοί στην άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να αποκτήσουν ισχυρότερη πολιτική αυτονομία από Εθνικές κυβερνήσεις ή περιφερειακές αρχές.

Αν αναλύσουμε την απόφαση της ΕΕ για ορισμό Αντιπροέδρων παρατηρούμε ότι οι τρεις μεγάλες πολιτικές της ΕΕ στο επόμενο διάστημα είναι η αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντική η πρωτοβουλία αποστολής επιστολής προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 15 δημάρχων μεγάλων πόλεων όπου σημειώνουν ότι θα μπορούσαν να δράσουν γρηγορότερα από τις εθνικές κυβερνήσεις και ότι δεν περιορίζονται τόσο από τις πιέσεις που ασκεί η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

«Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί ή θα χαθεί στις πόλεις» αναφέρουν οι δήμαρχοι της Μπρατισλάβας, της Βουδαπέστης, της Πράγας, της Βαρσοβίας, του Βερολίνου, της Βιέννης, της Χάγης, της Αθήνας, της Ρίγας, του Βίλνιους, του Ταλίν, της Φραγκφούρτης, του Κόσιτσε, του Μιλάνου και του Στρασβούργου.

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Κέρκυρα :Ένας πρωτότυπος σχεδιασμός τουριστικής προβολής


Περίπτερο που φιλοξενεί δράσεις στις εκθέσεις τουρισμού και αναδεικνύει τη στρατηγική προβολής της Κέρκυρας, βασισμένο σε μια πρωτότυπη επικοινωνιακή αντίληψη σχεδιάστηκε από ερευνητική ομάδα και εξωτερικούς συνεργάτες του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Βασικός ρόλος του περιπτέρου το οποίο χαρακτηρίζεται από σύγχρονο design και ανακυκλώσιμα υλικά, είναι η δημιουργία μητρώου επισκεπτών και συγκέντρωση στοιχείων επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υποστηριχθεί η συνεχής ενημέρωσή τους.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Συνάντηση του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ με τον δήμαρχο του Τελ Αβίβ Ρον Χουλτάι

Με τον δήμαρχο του Τελ Αβίβ Ρον Χουλτάι συναντήθηκε  ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ με αφορμή την 26η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IMTM 2020 (International Mediterranean Tourism Market – Διεθνής Μεσογειακή Αγορά Τουρισμού) στην οποία μετέχει και ο Δήμος.
Πρέπει να τονίσουμε ότι το Τελ Αβίβ θεωρείται - μετά από πολλές πόλεις της Αμερικής - η πόλη που έχει την ισχυρότερη πολιτική ανάπτυξης του τοπικού περιβάλλοντος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Κατά την συνάντηση ο κ. Ελισάφ παρουσίασε εκτενώς το προφίλ της πόλης των Ιωαννίνων κάνοντας  αναφορά στην ιστορία, στις αναπτυξιακές της δυνατότητες και την δυναμική του πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ειδική μνεία έκανε στο γεγονός ότι ξένες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας επιλέγουν να επενδύσουν στα Γιάννενα τόσο λόγω της κομβικής θέσης που έχει η πόλη όσο και λόγω του υψηλού επιπέδου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Τα ΣΒΑΚ είναι μια από τις πιο σημαντικές και οραματικές πλευρές της αυτοδιοίκησης

Ως μια από τις πιο σημαντικές και οραματικές πλευρές της αυτοδιοίκησης, χαρακτήρισε τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την παρέμβασή του στην ημερίδα που διοργάνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 Όπως είπε «οι πόλεις μας αλλάζουν όπως αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Καλούμαστε να σχεδιάσουμε τις πόλεις μας για τα επόμενα χρόνια». 
Και κατέληξε ότι, “είναι σημαντικό να μιλάμε τεχνικά για τα ΣΒΑΚ, αλλά θα πρέπει να δούμε και την επόμενη ημέρα. Πώς θα τα ολοκληρώσουμε και βασικά πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε. Αφού αν δεν βρούμε τους σχετικούς πόρους, θα μείνουν ως μερικοί ακόμη φάκελοι κλεισμένοι μέσα σε ντουλάπες”.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στάθηκε και στα εμπόδια που υπάρχουν στο δρόμο υλοποίησης των ΣΒΑΚ, όπως ο “εξαντλητικά” αργός νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες , οι πολλαπλοί έλεγχοι αποφάσεων και μελετών της Τ.Α από Αποκεντρωμένες διοικήσεις και φορείς οι οποίοι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία γι’ αυτό, και  η υποστελέχωση των Δήμων.

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Τόλμη στη δράση, συμμετοχή της κοινωνίας και πολύ τεχνολογία για την Αυτοδιοίκηση της επόμενης 10ετίας

Τη νέα δεκαετία η Aυτοδιοίκηση πρέπει να βγει μπροστά πρέπει να πάρει τον πρώτο λόγο, αυτόν που της ανήκει. Με τόλμη στη δράση, με συμμετοχή της κοινωνίας και με βασικό εργαλείο την τεχνολογία.

Με αυτό το τρίπτυχο περιέγραψε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επόμενη περίοδο, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (με όραμα για το 2023)».

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε την ανάγκη της πρωτοπορίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να μπορέσουν οι Έλληνες να βρεθούν στα «πρώτα βαγόνια του τρένου της ανάπτυξης».
«Καταμερισμός εργασιών, ανάδειξη των διαφορετικών συνθηκών κάθε περιοχής ώστε να «ντύσουμε» με επενδύσεις που θα έρθουν μετά από στρατηγικό σχεδιασμό και σωστή κατάθεση προτάσεων με βασικό στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας.
Αυτή είναι η πρόκληση για την δεκαετία 2020-2030», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει σελίδα, με τη συμβολή των αιρετών αλλά θέλει δίπλα της την κοινωνία. «Συμμετοχή και ανοχή της κοινωνίας είναι το μυστικό για να μπορούν τα τοπικά έργα να  εδραιώνονται» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ:

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020

Once upon a Tyne.Ψηφιακό Newcastle


από τον Alex Godson.Δημοσιεύθηκε στο www.eurocities.eu

Μια φορά κι έναν καιρό οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες αντιπροσώπευαν μια τεχνολογική καινοτομία. Και το πρώτο μέρος στον κόσμο που ηλεκτροδοτήθηκε με αυτόν τον τρόπο; Η οδός Mosley στο Newcastle.
Σήμερα ο ταπεινός φωτισμός μπορεί να είναι εξοπλισμένος με πολλές «έξυπνες» λειτουργίες: από αισθητήρες που παρακολουθούν την ατμοσφαιρική ρύπανση ή την κυκλοφοριακή συμφόρηση, να προσφέρουν προσαρμόσιμο φωτισμό μέσω διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, να είναι ένας πομπός WiFi.

Χωρίς να χάνει το στέμμα του, 141 χρόνια μετά την πρώτη ηλεκτροδότηση, ο δρόμος Mosley διατηρεί την πρωτοπορία του ως έξυπνος δρόμος και έχει προχωρήσει πολύ πέρα ​​από τα φωτιστικά στην προσπάθειά του. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), ο δρόμος είναι σήμερα εξοπλισμένος με αισθητήρες που παρακολουθούν, για παράδειγμα, την χωρητικότητα των δοχείων απορριμμάτων , έτσι ώστε το τοπικό συμβούλιο να γνωρίζει πότε πρέπει να αδειάσουν.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Πώς οι πόλεις όπως η Κοπεγχάγη επιτυγχάνουν την προσέλκυση των ταλέντων

#Συνέντευξη με τον Morten King-Grubert.
Δημοσιεύθηκε στο 
The Place Brand Observer


Ο Morten King-Grubert , υπεύθυνος για την προσέλκυση ταλέντων στο συμβουλευτικό γραφείο της Nordic place management, Future Place Leadership , μοιράζεται την εμπειρία του από την οικοδόμηση μιας στρατηγικής έλξης ταλέντων για την πόλη της Κοπεγχάγης στη Δανία .

Ο Morten, ως Διευθυντής του Talent Attraction στο Nordic consultancy management placement Leadership Future Place , συμβουλεύοντας πόλεις και περιφέρειες για το πώς να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα είναι η καθημερινή τους δουλειά. Θυμάστε την πρώτη φορά που συναντήσατε αυτό το θέμα; Τι σας ενδιέφερε;

Το θυμάμαι αυτό καθαρά. Αυτό συνέβη στην ιδιωτική μου ζωή. Η σύζυγός μου (μια Αμερικανίδα) και εγώ (ένας Δανός) μετεγκατασταθήκαμε από την Καλιφόρνια στην Κοπεγχάγη και ως εκ τούτου έκανα αυτό που εμείς, με τεχνικούς όρους, αποκαλούμε οικογενειακή επανένωση , επιδιώκοντας να επιτραπεί η είσοδος ενός όχι Ευρωπαίου πολίτη εντός των συνόρων μας.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Συνεργασία Ευρώπης και Κίνας για το τι είναι Έξυπνη πόλη

Η Ευρώπη και η Κίνα συνεργάζονται για την οικοδόμηση έξυπνων πόλεων, αλλά μπορούν να συμφωνήσουν σε τι είναι μια έξυπνη πόλη;
Πράγματι, δεδομένου ότι ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης έχουν έναν μέσο πληθυσμό 4.219.139 ατόμων, η Κίνα έχει κατά μέσο όρο 16.541.032, προτού πλησιάσουμε το ακανθώδες ζήτημα του τι σημαίνει έξυπνη πόλη , μπορεί να χρειαστούμε κάποια αποσαφήνιση σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι πόλη.
Ακριβώς τι είναι μια πόλη;

Η κινεζική λέξη «市», «shì»,  μόνο χαλαρά μεταφράζεται στα αγγλικά ως «πόλη» και συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι θα μπορούσε να ονομαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, αφενός, ως Mega-city , επαρχία, κομητεία και, αφετέρου, , υπο-περιφέρεια ή πόλη. 
Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις απολαμβάνουν επίσης λιγότερη διοικητική αυτονομία από ό, τι οι κινέζοι ομολόγοι τους.(*προσωπική σημείωση :Ενώ οι προϋπολογισμοί των κινεζικών πόλεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ υψηλότεροι από τους Ευρωπαϊκούς υπάρχει ασφυκτική εποπτεία από το κράτος ως προς την διαχείρισή τους.Δηλαδή υπάρχει πολύ μικρότερη πολιτική αυτονομία ). Το Λιντς, με πληθυσμό 789.194 κατοίκους, είναι αδελφή πόλη στο Hangzhou της Κίνας, με πληθυσμό 9.806.000 κατοίκων, αλλά παρά τη διαφορά αυτή, οι δύο τοπικές κυβερνήσεις επιδιώκουν γόνιμη συνεργασία στους τομείς των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για 30 χρόνια .