Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Δήμος Ηρακλείου: Σε εξέλιξη έργο ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας ΙοΤ

Συνέντευξη Κ.Μοχιανάκη στο NetWeek
Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της συνέντευξης.
" Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης συνεχίζει με αμείωτη ένταση την ψηφιακή του μετάβαση, ολοκληρώνοντας αυτή την περίοδο την πρώτη φάση έργου ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας ΙοΤ.
Η πλατφόρμα αναπτύσσεται με ίδιους πόρους του Δήμου και σε συνεργασία με το ΙΤΕ, ενώ έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών (κοινωνικά, δημογραφικά, κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά δεδομένα) γύρω από τη ζωή της πόλης και την παροχή τους ως ανοικτά δεδομένα. Γι’ αυτό το σκοπό έχει αναπτυχθεί και είναι ήδη «στον αέρα» site(http://smartcity.heraklion.gr/el/home/), το οποίο έχει διπλή στρατηγική. Αφενός να αναδεικνύει την ταυτότητα του Δήμου ως «έξυπνη πόλη» και αφετέρου να χρησιμοποιείται ως ψηφιακή πλατφόρμα ΙοΤ, παρέχοντας πληροφορίες από την πόλη, τις οποίες συλλέγει μέσα από ένα δίκτυο αισθητήρων.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Επιβιώνοντας από την κρίση: Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών – πολιτισμικών, πολιτικών και χωρικών παραγόντων του τουρισμού στην Ελλάδα

# Ε. Κομνηνού
MA Town and Regional Planning, Department of Urban Studies and Planning, the University of Sheffield, Western Bank, Sheffield, S10 2TN, UK
ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38334, Βόλος, Ελλάδα

Ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, η προσέγγιση του οποίου σε θεωρητική βάση πραγματοποιείται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η εξερεύνηση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και χωρικών παραγόντων, ενδογενών ή εξωγενών, οι οποίοι επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 
Απώτερος σκοπός είναι τα ευρήματα να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση και την τόνωση του τουρισμού ιδίως στο δύσκολο διάστημα της οικονομικής κρίσης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τουρισμός είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ο τουρισμός είναι αλληλένδετος με αρκετές πλευρές της καθημερινής ζωής. Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός λειτούργησε ως μοχλός της ελληνικής οικονομίας με την αξία του να μετράται από τα οφέλη και τις ευκαιρίες για περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του τουριστικού κλάδου δεν συνάδει με την ιδιότητα του ως πρωτεύουσα οικονομική δραστηριότητα κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η συγκεκριμένη λοιπόν εργασία επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική προσφορά και ζήτηση στην Ελλάδα.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Cities4Europe – Europe for citizens"Δεκάδες πόλεις συνεργάζονται ήδη με τους πολίτες τους στο πρόγραμμα «Cities4Europe – Europe for citizens» με το σύνθημα  συμμετοχή - έμπνευση - αντίκτυπος για :
• να εμπλέξουν τους πολίτες σε διάλογο σχετικά με το μέλλον 
• να εμπνεύσει όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την οικοδόμηση κοινωνιών όπου οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι 
• να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη 

Είναι καιρός να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική γίνεται στην Ευρώπη. Ένα χρόνο πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εκστρατεία μας θα φέρει μαζί τους ανθρώπους και φορείς χάραξης πολιτικής για να διερευνήσουν νέους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Στόχος μας είναι να δρομολογήσουμε μια διαδικασία που θα προωθεί τις κοινωνίες όπου οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι, και όπου ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και δημόσιων αρχών. 
Η εκστρατεία θα ζωντανέψει στις 7 Μαΐου 2018 με ταυτόχρονη έναρξη σε απευθείας σύνδεση με όλες τις συμμετέχουσες πόλεις σε μια πανευρωπαϊκή δράση στις Βρυξέλλες όπου θα καλωσορίσουμε Eυρωπαίους, Eθνικούς και τοπικούς πολιτικούς ηγέτες καθώς και διάσημες  προσωπικότητες. 

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Τα 25 νέα δίκτυα μεταφοράς καλών πρακτικών του URBACT III

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT στις  4 Απριλίου 2018 ενέκρινε 25 Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών στα οποία συμμετέχουν 75 ευρωπαϊκές πόλεις.Στα εγκεκριμένα 25 Δίκτυα Μεταφοράς λαμβάνουν μέρος  20 ευρωπαϊκές χώρες. Το 36% των πόλεων που συμμετέχουν στα 25 δίκτυα είναι νεοεισερχόμενοι στο URBACT.

Κάθε δίκτυο, αποτελούμενο από 3 πόλεις, ξεκινά μια πρώτη φάση εργασίας,  διάρκειας έξι μηνών.  Κατά την πρώτη φάση χορηγούνται οι πόροι ώστε να προωθηθούν οι συνεργασίες και οι εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στις πόλεις και να προσδιοριστούν οι σχετικοί εταίροι, να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη της Καλής Πρακτικής που πρέπει να μεταφερθεί, να εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη μεταφορά της Καλής πρακτικής σε τοπικό πλαίσιο και να καθοριστεί η μεθοδολογία για τα Δίκτυα Μεταφοράς. Τα Δίκτυα Μεταφοράς θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 5 έως και 8 εταίρους.

Στα 25 Δίκτυα Μεταφοράς συμμετέχουν πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα:

Ο δήμος Πειραιά ηγείται του δικτύου “BLUACT”. Η θαλάσσια οικονομία είναι το επίκεντρο της πρωτοβουλίας “Bluegrowth” που αναπτύχθηκε από το δήμο Πειραιά. Αυτή η πρωτοβουλία παίρνει τη μορφή ενός διαγωνισμού καινοτομίας με στόχο την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε σχέση με το θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα, παρέχοντας υποστήριξη και γνώσεις στους νέους επιχειρηματίες. Πράσινη ναυτιλία, αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα αποτελούν ενδεικτικά θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητούνται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
Ο δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει στο δίκτυο “Tropa Verde” το οποίο αναπτύχθηκε από το Santiago di Compostela της Ισπανίας όπου με μεγάλη επιτυχία άλλαξε τη στάση των πολιτών στην διαχείριση των αποβλήτων. Η πρωτοβουλία προωθεί δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών επιβραβεύοντας τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Digital Cities Challenge : Οι 15 πόλεις που επιλέχθηκαν για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Έχοντας ήδη ξεκινήσει με οκτώ πόλεις, η πρόσκληση Digital Cities Challenge της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογών της με την προσθήκη επτά ακόμη πόλεων , ώστε με την κατάλληλη συμβουλευτική να ξεκλειδώσει όλες τις δυνατότητες τους να θέσουν τις  προηγμένες τεχνολογίες στην υπηρεσία των πολιτών τους. 

Η Alcoy (Ισπανία), το Arad (Ρουμανία), το Grand-Orly Seine Bièvre (Γαλλία), το Guimarães (Πορτογαλία), η Καβάλα (Ελλάδα), το Pori (Φιλανδία) και η Ριέκα (Κροατία) θα έχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής από υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες καθώς ξεκινούν την πορεία μετάβασης τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η δεύτερη ομάδα πόλεων αναβάζει τον αριθμό των πόλεων της πρόκλησης σε 15, που εκτείνονται από 9 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και διαθέτουν μια πόλη σε κάθε περιοχή. Όλες οι 15 πόλεις επελέγησαν από μια διαδικασία αιτήσεων με μεγάλη εγγραφή, στην οποία υποβλήθηκαν 92 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

Θα συνδεθούν τώρα με την Πάτρα (Ελλάδα), τη Γρανάδα (Ισπανία), την L'Aquila (Ιταλία), την Ventspils (Λετονία), την Algeciras (Ισπανία), τη Θεσσαλονίκη, το Iaşi (Ρουμανία) και τη Σόφια . 

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Αθήνα :Έχεις πρόταση για τη γειτονιά σου; Την κάνουμε πράξη!

Ο δήμος Αθηναίων καλεί τους κατοίκους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ήπιες μορφές παρεμβάσεων στη γειτονιά τους. Έως τις 15 Μαΐου, οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ενισχυθούν οικονομικά έως και του ποσού των 6.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις στην Πόλη»που αποτελεί μέρος του πιλοτικού προγράμματος «Πόλη²».
  • Πιλοτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΗ²» του δήμου Αθηναίων: Ξεκινά η δράση «Παρεμβάσεις στην πόλη» για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα – έως τις 15 Μαΐου η υποβολή των προτάσεων
  • Θα ακολουθήσει η δράση «Κατάστημα στο κέντρο» για τα κλειστά καταστήματα του κέντρου της Αθήνας
  • Άμεση χρηματοδότηση έως €6.000 για ήπιες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στις γειτονιές της Αθήνας
  • Γιώργος Καμίνης: «Καλούμε τους πολίτες να συν-διαμορφώσουν την ταυτότητα της πόλης»
Με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με πιο όμορφες και λειτουργικές γειτονιές, ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την έναρξη της δράσης «Παρεμβάσεις στην πόλη». Η δράση προβλέπει οικονομική υποστήριξη έως €6.000 για την υλοποίηση προτάσεων κατοίκων που αφορούν ήπια, μικρής κλίμακας έργα στις γειτονιές της Αθήνας. Είναι μια bottom-up («από τα κάτω προς τα πάνω») δράση που απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας και εντάσσεται στο ΠΟΛΗ², ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του “This is Athens”, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) με κύρια αποστολή τη δημιουργία και ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και η δεύτερη πιλοτική δράση του ΠΟΛΗ², «Κατάστημα στο κέντρο», με στόχο να δώσει πνοή σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Αθήνα : 82.000 πολίτες με πρόσβαση στις κοινωνικές δομές με την Κάρτα Δημότη

Την Κάρτα με την οποία ανοίγει η πρόσβαση 82.000 πολιτών στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, παρουσιάζοντας το πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» που αποτελεί την πρώτη μεγάλη βάση καταγραφής των εξατομικευμένων αναγκών για χιλιάδες δικαιούχους.
Το πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» κατέγραψε μέσα σε έξι μήνες 82.000 πολίτες που είναι δικαιούχοι, διευκολύνοντάς τους την πρόσβαση σε 21 υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, όπως ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου Αθηναίων, τα 6 Δημοτικά Ιατρεία, τις 25Λέσχες Φιλίας, τη Βοήθεια στο Σπίτι, Εισαγγελικές Εντολές, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστων, Κοινωνική Έρευνα, Κοινωνική Κατοικία, Κοινωνικό Πλυντήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ξενώνες Αστέγων, Πιστοποιητικά Οικονομικής Αδυναμίας, Συμβουλευτική Απασχόληση, Συμβουλευτική Νομικών Υποθέσεων, Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας για απόρους, Χορηγίες και Ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Ηράκλειο : ΙΡ τηλεφωνία σε όλα τα κεντρικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου

Με την πρόσφατη αντικατάσταση του συμβατικού τηλεφωνικού κέντρου στο κτίριο της Πολεοδομίας στην Πλατεία Δασκαλογιάννη, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ολοκληρώσει την μετάβαση των κεντρικών κτιρίων του στην ΙΡ ( Internet Protocol ) τηλεφωνία.
Η ΙΡ τηλεφωνία είναι πλέον πραγματικότητα σε όλα τα κεντρικά κτίρια που χρησιμοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου δηλ την Λότζια, το κτίριο της οδού Ανδρόγεω, το κτίριο της Πολεοδομίας, , το Αμαξοστάσιο και την Καθαριότητα, το κτίριο της παλιάς Λαχαναγοράς, , το κτίριο της Νέας Αλικαρνασσού και το Νέο Κοιμητήριο.Ήδη με την ΙΡ τηλεφωνία εξυπηρετούνται άνω των 500 τηλεφωνικών συνδέσεων.
Η ΙΡ τηλεφωνία με την αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών του Δήμου ( το δεύτερο σε μέγεθος σε όλη την Ελλάδα ) επιτρέπει την ενδοεπικοινωνία μεταξύ αυτών των κτιρίων με τετραψήφιο αριθμό και την ενοποίηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων σε έναν ενιαίο λογαριασμό τηλεφωνίας μέσω του εθνικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  Επιπλέον, ενοποιεί τις εσωτερικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές με αυτές των δεδομένων και του Διαδικτύου για μία ενιαία και απλοποιημένη συντήρηση αυτών.Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται οικονομία πόρων και παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης πλήθους υπηρεσιών εξυπηρέτησης των υπαλλήλων και των πολιτών.

Δήμος Αθηναίων: Φωτισμός LED με ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 65%, όφελος 3,8 εκ. ευρώ και λιγότερους ρύπους

Την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας με λάμπες LED, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για μια πιο φωτεινή και ασφαλή πόλη προωθεί ο δήμος Αθηναίων και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε η πρόταση αυτή να κατατεθεί προς αξιολόγηση και έγκριση από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αφορά στο σύνολο του δικτύου και θα προσαρμοστούν ή θα αντικατασταθούν 45.666 φωτιστικά παλαιάς τεχνολογίας. Με το νέο δίκτυο εκτιμάται εξοικονόμηση ενέργειας κατά 65% και εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 3,8 εκ ευρώ ετησίως, από τα περίπου 7 εκ. ευρώ που πληρώνει ετησίως ο δήμος Αθηναίων σε τιμολόγια οδοφωτισμού.
Επιπλέον, ο δήμος Αθηναίων, πετυχαίνει:
* Ραγδαία μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης, λόγω της προτεινόμενης τεχνολογίας της οποίας η διάρκεια ζωής φτάνει τα 20 έτη.
* Μείωση βλαβών και χρόνου αποκατάστασης.* Μείωση των αερίων θερμοκηπίου CO2 κατά 23.900 τόνους ετησίως.
* Εξάλειψη του υδραργύρου από την υφιστάμενη βάση των φωτιστικών του δήμου Αθηναίων (αυτή τη στιγμή ο δήμος Αθηναίων κατά ~23% χρησιμοποιεί λαμπτήρες που περιέχουν αέρια υδραργύρου).
* Μείωση της φωτορύπανσης και εξάλειψη φαινομένων που έχουν αρνητική επίδραση σε πεζούς και οδηγούς.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Κ . Μοχιανάκης :«Ακολουθούμε μια επιτυχημένη 10ετη πορεία ψηφιακής μετάβασης»

Συνέντευξη του Κ.Μοχιανάκη στο NetWeek
Συνεχίζει να αξιολογείται με άριστα η ψηφιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου από Ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς.
Πρόσφατα η πολιτική ψηφιακή μετάβασης της πόλης του Ηρακλείου βαθμολογήθηκε με 19,5 – με άριστα το 20 – από το πρόγραμμα Digital Cities Challenge (www.digitallytransformyourregion.eu ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά 15 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν σε αυτό - από την Ελλάδα συμμετέχουν η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Καβάλα - ώστε να προχωρήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση. Σημειώνεται ότι οι 15 πόλεις που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα δεν αποτελούν τις πιο τεχνολογικά αναπτυγμένες, αλλά εκείνες που οι διαχειριστές του προγράμματος θεωρούν ότι επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση μέσα από τη συμβουλευτική - και όχι οικονομική για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων - βοήθεια που θα λάβουν.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Πρόσφορος ο χώρος για επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων

#Χάρης Μαμουλάκης.
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου .Πρόεδρος ΕΣΔΑΚ.

Σε μια περίοδο κρίσης και απαξίωσης των θεσμών, των φορέων και της κάθε μορφής συλλογικότητας υπάρχει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων.
Αρκεί βέβαια οι αντικειμενικές συνθήκες να συνυπάρχουν με τις υποκειμενικές δυνατότητες. Άλλωστε, ο συνδυασμός αυτός είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να υπερβούμε την πολλαπλή υστέρησή μας, παραγωγική, οικονομική, αναπτυξιακή.

Στην αποτίμηση αυτή θα κατέληγε κάποιος παρακολουθώντας τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου του ΕΣΔΑΚ με θέμα: «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία». Τη χρησιμότητά του την ανέδειξαν πλειάδα ομιλητών. Με τις παρεμβάσεις τους κάλυψαν όλο το φάσμα των ζητημάτων, τα οποία συνδέονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και με την αξία της κυκλικής οικονομίας.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

H ταυτότητα του ελληνικού τοπίου στα arcade games

#ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΥ
Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΑΒΡΟΚΩΜΗ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η εικόνα του τόπου σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, της προσομοίωσης και της χωρικής επαυξημένης πραγματικότητας, εμφανίζεται διευρυμένη και ευμετάβλητη. Οι χώροι που αναπαράγονται ή κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου, με τη χρήση ψηφιακών μέσων διαχειρίζονται με έναν νέο τρόπο την έννοια της ταυτότητας, αντανακλώντας τις πολιτισμικές αξίες της εποχής τους. Ειδικότερα, τα βιντεοπαιχνίδια, αποτελούν ένα από τα σύγχρονα πεδία μέσα από τα οποία οι σημερινοί χρήστες βιώνουν υβριδικές σχέσεις με τα εκάστοτε περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύονται στον πολιτισμό με έναν παιγνιώδη τρόπο.
Η παρούσα μελέτη διερευνά την εικόνα του ελληνικού τοπίου στα βιντεοπαιχνίδια, η οποία άλλοτε συνδιαλέγεται με διαχρονικές αξίες και εντυπώσεις ενός οικείου τόπου και άλλοτε περιγράφει εναλλακτικά στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας, δημιουργώντας πολλαπλά φανταστικά σενάρια και αφηγήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του τοπίου στα βιντεοπαιχνίδια αναφέρεται σε διαφορετικές όψεις του, όπως το δομημένο τοπίο, το πολιτισμικό τοπίο, το ιστορικό τοπίο κ.ά. Η μελέτη εστιάζει στην περίπτωση των βιντεοπαιχνιδιών Arcade, τα οποία κατανοούνται ως η αφετηρία των σύγχρονων βιντεοπαιχνιδιών και των οποίων η αφαιρετικότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρούν να επικοινωνήσουν γεγονότα, ιδέες και σύμβολα μέσα από ένα απλό αναπαραστατικό λεξιλόγιο, χαρακτηριστικό το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με τις πρακτικές του marketing.

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Κιλελέρ: Η αναγνωρισιμότητα του ονόματος, η ιστορικότητα του τόπου και ο πολιτισμός ως πόλοι έλξης και εργαλεία ανάπτυξης

#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΜΠΕΓΛΙΩΤΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Δήμος Κιλελέρ
#ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΣΑΛΙΛΟΥ
Δημοτική Υπάλληλος Δήμου Κιλελέρ, Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων»
#ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων»
#ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Κιλελέρ,
ΠρόεδροςΔΣ Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) & Πρόεδρος ΔΣ Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλελέρ (ΚΔΕΚ) Δήμου Κιλελέρ

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός επιβάλλεται να επιδιώκει την ανάδειξη των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, προκειμένου όχι απλά να επιβιώσει αλλά να κατορθώσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Το τοπίο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα της κάθε περιοχής. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας και κουλτούρας ενώ παράλληλα διαμορφώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου.
Η πολιτιστική κληρονομία, άυλη και υλική, και ο σύγχρονος πολιτισμός αναγνωρίζονται ως κύρια χαρακτηριστικά της ταυτότητας κάθε περιοχής, λόγω της συμβολής τους τόσο στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή της. Η δημιουργία ταυτότητας, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση έτσι και όταν πρόκειται για έναν Ο.Τ.Α όπως ο Δήμος Κιλελέρ, θα πρέπει να έχει ως αφετηρία και βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ή την δημιουργία μοναδικών, αναγνωρίσιμων χαρακτηριστικών ικανών να το καταστήσουν αφενός ανταγωνιστικό έναντι όλων των υπολοίπων και αφετέρου ελκυστικό εταίρο σε συνεργασίες.
Προσανατολισμένος στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Κιλελέρ έχει διαπιστώσει την ανάγκη αξιοποίησης του συμβολισμού και της αναγνωσιμότητας του ονόματος «ΚΙΛΕΛΕΡ», το οποίο μαζί με το αγροτικό προφίλ αποτελεί ένα φυσικό brandname, σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σημείο αναφοράς τα γεγονότα της εξέγερσης του αγροτικού κινήματος του Θεσσαλικού κάμπου το 1910 στοχεύοντας να δημιουργήσει μια νέα ανάταση στην παραγωγή, στο επιχειρείν, στην έρευνα και την καινοτομία.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ίδια Έσοδα ή Επιχορηγήσεις στους ΟΤΑ;

#Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Τις δεκαετίες του ‘80 και του ΄90 υπήρξε μία πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση με βάση το δίλημμα: ίδια έσοδα ή επιχορηγήσεις; 
Σε ποιον δηλαδή από τους δύο χρηματοδοτικούς πόρους θα έπρεπε να στηριχθεί η οικονομία των ΟΤΑ. Η απάντηση τελικά, που δόθηκε, είναι «ελληνική». Διαφέρει αρκετά από την απάντηση που είχε δώσει η διεθνής Τοπική Αυτοδιοίκηση πολλές δεκαετίες πριν.
Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά της «Ελληνικής» απάντησης:
  • Καταρχήν δεν ήταν ξεκάθαρη υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης.
  • Εάν παρατηρήσουμε τις δηλώσεις των κυβερνήσεων, που πέρασαν μετά τη δεκαετία του ’80, θα διαπιστώσουμε ότι όλες ήταν υπέρ των ιδίων εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Αν όμως δούμε, στην πράξη, τη διάρθρωση των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τότε εντοπίζουμε ότι τελικά κυριαρχούν οι επιχορηγήσεις.
  • Παρότι, σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι επιχορηγήσεις καλύπτουν την πλειοψηφία των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και αλλαγές που διαφοροποιούν την κατάσταση σε σχέση με τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Το 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας City Challenge – Crowdhackathon Smartcity, διοργανώνει η ΚΕΔΕ

Γιάννης Τσιάμης
Προεδρος επιτροπής Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Μαραθώνιο Καινοτομίας City Challenge Crowdhackathon Smartcity 2, ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί το διάστημα από 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γιώργος Πατούλης «ο  2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity 2 είναι η συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία πέρσι, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας, μέσα από την προώθηση καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, ώστε να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στην Χώρα μας. Να αντιμετωπιστεί με πράξεις κι όχι με λόγια, το φαινόμενο “brain drain”. Με αυτή τη διοργάνωση,  που πλέον ως θεσμός έχει ταυτιστεί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος κι αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά προς αυτή την κατεύθυνση ».
Η Αυτοδιοίκηση Μπροστά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υλοποιεί δράσεις για την ισχυρή παρουσία και αποδοτική λειτουργία των Δήμων, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υποδομών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και το σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων για τις έξυπνες πόλεις.
H στρατηγική βασίζεται στην ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών για τους Δήμους με την λογική “μία φορά για όλους”, στις συνέργειες με Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και Υπουργεία όπως η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών (Data Centers) σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ και  τον σχεδιασμό  πλατφόρμας διαλειτουργικότητας η οποία θα ελαχιστοποιεί την γραφειοκρατία και θα αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Για τη μεταρρύθμιση και το μέλλον των ΟΤΑ

Ανοιχτή συζήτηση στην Κοζάνη

Αποκέντρωση, μια σημαντική μεταρρύθμιση. Αυτή ήταν η κεντρική ουσία της παρέμβασης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου σε συζήτηση που διοργανώθηκε στην Κοζάνη, από τη δημοτική κίνηση «Κοζάνη, Τόπος να ζεις», του Δήμαρχου Λευτέρη Ιωαννίδη. Η συζήτηση σε κεντρικό καφέ της πόλης, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, είχε ως αντικείμενο το θέμα «Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: προκλήσεις και προοπτικές». Εντασσόταν, δε, στο πλαίσιο ενός κύκλου πολιτικών εκδηλώσεων που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο τρίτος αυτοδιοικητικός που πλαισίωσε τη συζήτηση ήταν ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης.
Η συζήτηση περιστράφηκε σε θέματα περί την Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο των αλλαγών που απαιτούνται ή που αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαιτέρως στην ανάγκη, να επιλυθούν βασικά προβλήματα. Εκκινώντας από τη διαπίστωση ότι τα ζητήματα αναλογικότητας δεν αφορούν άμεσα τον πολίτη, παρ’  ότι θεσμικά είναι σημαντικά, επεσήμανε:
- την ανάγκη υλοποίησης πραγματικής αποκέντρωσης
- τη βελτίωση της απόδοσης των χρημάτων στους Δήμους, καθώς οι πόροι είναι μειωμένοι κατά 40% σε σχέση με αυτούς του 2010
- την απαλλαγή από τον κεντρικό γραφειοκρατικό μηχανισμό. Όπως για παράδειγμα, η απίστευτη τετραπλή συναρμοδιότητα για την αντιμετώπιση των πλημμύρων.