Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Erasmus+ (2014 – 2020) :Πως να το αξιοποιήσουν οι Δήμοι

#Του Ράλλη Γκέκα.Δρ. Οικονομολόγος ΤΑ

Παράλληλα με το ΕΣΠΑ αρχίζουν και ξεδιπλώνονται σιγά σιγά ορισμένα κοινοτικά προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δήμους. Ένα από αυτά είναι το Erasmus +.

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+
Το Erasmus+ αποτελεί πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Ποιους αφορά
Το Erasmus+ δεν αφορά μόνο τους εμπλεκόμενους στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της. Μία μεγάλη ομάδα δράσεων του προγράμματος αφορά στην εντός ή εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάδειξη – ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη διακρατικών (με χώρες που κάθε φορά συμμετέχουν) συνεργασιών και εμπειριών και αξιοποίησή τους από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (άτομα και φορείς). Αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, τους φορείς και  τους οργανισμούς και κυρίως σε αυτό το μέρος θα αναφερόμαστε παρακάτω.

Διάρθρωση προγράμματος
Το Erasmus+ διαρθρώνεται σε Τρείς Βασικές Δράσεις:

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Αναγκαίος ο πρωταγωνιστικός ρόλος των δήμων στο νέο ΕΣΠΑ

#Ολόκληρη η ομιλία του Γ.Πατούλη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Ηράκλειο (25-2-2015)

Το γεγονός ότι το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε, άκρως συγκεντρωτικά, χωρίς να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση της ΚΕΔΕ, επισήμανε στην εισήγησή του κατά τη διάρκεια της πρώτης προσυνεδριακής εκδήλωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, ενώ για μία μεγάλη κατηγορία όμως Δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους Δήμους που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε σε μια σειρά από διαπιστώσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τη πλευρά των δήμων σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων έχει διαπιστωθεί ότι δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους Δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ, και δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για τα «ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» τα οποία σύμφωνα με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν με το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση», αποτελεί συνένωση των σημερινών δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας και έχει πόρους μειωμένους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτό από το σύνολο των κοινωνικών προγραμμάτων της Τ.Α., αναφέρονται μόνον οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ο Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν περισσότεροι πόροι για τα κοινωνικά προγράμματα και να προγραμματιστεί έγκαιρα η συνέχιση της χρηματοδότησης των σημερινών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Δήμοι.

Ακολουθεί αναλυτικά η εισήγηση:

Αστικές ταυτότητες και Τοπική ανάπτυξη

Ομιλία μου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ , που έγινε στο Ηράκλειο στις 25-2-2015.Αναπτύχθηκε η έννοια του city management & Branding ως αναπτυξιακό εργαλείο που στόχο έχει εκτός της κοινωνικής αποδοτικότητας και την οικονομική αποτελεσματικότητα.
Ακολούθως παρουσιάσθηκε το παράδειγμα της πόλης του Ηρακλείου που έχει υιοθετήσει την ταυτότητα "Έξυπνη πόλη", τα τέσσερα οργανωτικά βήματα για την επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που κατακτά στην ανταγωνιστική αγορά.


Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη και η τοπική επιχειρηματικότητα

#Δημήτρης Παπαστεργίου.
Δήμαρχος Τρικκαίων
Τοποθέτηση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Ηράκλειο (25-2-2015)

Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Τουλάχιστον αυτό ομολογούν όσοι αιρετοί αλλά και στελέχη της έχουνε ζήσει εποχές προ και μετά Καλλικράτη.
Από μία εποχή απόλυτης ελευθερίας (που πιθανώς μας οδήγησε και σε κάποια κρούσματα ασυδοσίας), φτάσαμε στο άλλο άκρο, σε μία εποχή σκληρής και τυφλής γραφειοκρατίας που σκοτώνει ακόμη και τα τελευταία κύτταρα δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας των Δήμων μας.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι Δήμοι καλούνται -ως ο πιο κοντινός φορέας εξουσίας-να προωθήσει δράσεις ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δράσεις που η κοινωνία περιμένει και έχει ανάγκη μέσω της νέας προγραμματικής περιόδου.
Και εδώ δημιουργείται το εξής οξύμωρο, γεγονός που εκφράστηκε με τον πιο κραυγαλέο τρόπο και κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που είναι αρμόδια σε θέματα ανάπτυξης στην ΚΕΔΕ...
Πώς θα μπορέσουν οι Δήμοι να μιλήσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη, όταν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο μας θεωρεί... υπανάπτυκτους.
Πώς θα προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα όταν εκατοντάδες αποφάσεις των Δημοτικών μας συμβουλίων έχουν μπλέξει στον ιστό της γραφειοκρατίας, όταν δηλαδή εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δείξουμε αντανακλαστικά τέτοια που ζητάει η αγορά, ακόμη και για απλά ζητήματα.
Και όμως η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση μπορεί να δικαιώσει το ρόλο της, αυτόν που από τις καταβολές της έχει αποκτήσει ως "του πιο κοντινού στον πολίτη και πιο αποτελεσματικού επιπέδου εξουσίας", αρκεί να θέσουμε εκ νέου κάποιες προϋποθέσεις.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης Ά βαθμού για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η Οργάνωση των Υπηρεσιών των Δήμων και η υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι στις προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, όπως διατυπώθηκε από την Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ στην πρώτη της συνεδρίαση. Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης καθώς και ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης δήμαρχος Πύλου – Νέστορος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννης Τσιάμης δημοτικός σύμβουλος Ορχομενού και ο αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, δήμαρχος Ξάνθης, αφού ανέλυσαν την σημερινή κατάσταση τόσο στην οργάνωση των Δήμων όσο και το επίπεδο ΤΠΕ που βρίσκονται σήμερα οι ΟΤΑ της χώρας, οριοθέτησαν μετά από διαλογική συζήτηση με τα μέλη της επιτροπής, τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξει η ΚΕΔΕ προς την κατεύθυνση αυτή  και οι οποίοι είναι οι εξής :
 • Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Δράσεων Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσης  μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ με πολλαπλές θεματικές ενότητες που θα αφορούν όλα τα επίπεδα Οργάνωσης και  ΤΠΕ των ΟΤΑ. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα συλλογής των απόψεων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω ηλεκτρονικά συμπληρούμενων  θεματικών ερωτηματολογίων, που μετά την συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων θα προκύψουν και οι τελικές προτεινόμενες χρηματοδοτούμενες δράσεις για τους ΟΤΑ, μέσω του  ΕΣΠΑ 2014 -2020.
 • Επίσης ταυτόχρονη καταγραφή αναγκών με βάση τις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ (Αστικοί, Νησιωτικοί, Ορεινοί κλπ.) με σκοπό τη σύγκλιση του ψηφιακού χάσματος που έχει σήμερα αναπτυχθεί μεταξύ των Δήμων.
 • Δημιουργία θεματικής τράπεζας καλών πρακτικών από τεχνολογικά αναπτυγμένους ΟΤΑ και διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας αυτής σε άλλους ΟΤΑ .
 • Η ΚΕΔΕ θα πρέπει να συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος σε όλες τις επιτροπές του ΕΣΠΑ 2014 – 20 οι οποίες θα εξειδικεύσουν τους άξονες και θα δημιουργήσουν προσκλήσεις που θα χρηματοδοτήσουν τη δημόσια διοίκηση και θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Απαραίτητη συμμετοχή της ΚΕΔΕ σε όλες της Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 -20.
 • Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να υπάρξει  διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ σε ΤΠΕ καθώς και υποχρεωτική λειτουργία τμήματος πληροφορικής σε κάθε ΟΤΑ.
 • Αυταπόδεικτη θεωρούμε και την ανάγκη εισαγωγής κανόνων της επιστήμης της Οργάνωσης και της Πληροφορικής στη λειτουργία των δήμων.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης A’ Βαθμού για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Η έγκαιρη διασφάλιση πιστώσεων στους δήμους για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών φαινομένων, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και η επιχειρησιακή τους προετοιμασία για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, η επιμόρφωση των αιρετών και εργαζομένων στους δήμους σε θέματα πολιτικής προστασίας καταγράφηκαν ως προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Ψαθάς, δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δ. Κουπτσίδης, δημοτικός σύμβουλος Γρεβενών και μέλη της Επιτροπής.

Σε ότι αφορά στην πρόληψη διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης τεχνικών μελετών επικινδυνότητας περιοχών και διαχείρισης φυσικών κινδύνων και εξετάστηκε η δυνατότητα να γίνει αυτό σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης τονίστηκε ότι κάθε δήμος θα πρέπει να έχει σε ετοιμότητα το δικό του επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
Σε ότι αφορά τον ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση των φυσικών κινδύνων, υπογραμμίστηκε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προκειμένου να απαλειφθούν ενδεχόμενα κενά και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
Επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για δίκαιη κατανομή πιστώσεων στους δήμους λαμβάνοντας υπ’όψιν γεωλογικά ,χωροταξικά και μορφολογικά κριτήρια.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Ηράκλειο :Ένα βήμα «Πέρα από τα τείχη»


Το 2015 μας φέρνει μπροστά σε τείχη: που επιζητούν να εξερευνηθούν και να προσπελαστούν. Με σήμα κατατεθέν τα ενετικά τείχη της πόλης μας, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα «Πέρα από τα τείχη». 
Γεωγραφικά τείχη αλλά και προσωπικά, προκαταλήψεις, εμπόδια, τείχη πέτρινα αλλά και ιδεολογικά. Κάτι νέο και υπέροχο έρχεται έξω από τα τείχη. Κάτι καινοτόμο, ‘δικό μας’ ψάχνει τρόπο να βγει έξω από αυτά, να σπάσει τα τείχη, να διαδοθεί παντού.
Το TEDx Heraklion επιστρέφει και φιλοξενείται στο νέο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Εάν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς μπροστά στα προσωπικά σας Τείχη και να τα καταρρίψετε μέσα από τις ομιλίες του TEDx Heraklion // Beyond the Walls, κάντε τώρα την αίτησή σας online και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015!
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ομιλητές της εκδήλωσης 

Ποιο πρέπει να είναι το αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού;

#Χελιώτη Αδαμαντία, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (ΠΘ), MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ)

Ο χώρος, είτε είναι αστικός, είτε περιαστικός ή εξωαστικός, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μία δυναμική δομή, η οποία συνεχώς εξελίσσεται μέσα από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διεργασίες που υφίσταται. Ο βασικός παράγοντας που δρα στον χώρο είναι ο άνθρωπος.  
Η δυναμική του χώρου έχει τρεις πηγές/μηχανισμούς διαμόρφωσής του: 
1. Τις φυσικές διεργασίες και δυνάμεις που λειτουργούν στο περιβάλλον και το γεωγραφικό χώρο (π.χ. γεωλογικά φαινόμενα, οικολογικοί κύκλοι κ.α.),
2. Τις επιλογές των ατόμων που χρησιμοποιούν το χώρο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, επιλογές που στις σημερινές κοινωνίες γίνονται, κυρίως στο πλαίσιο της αγοράς, και υπόκεινται στους κανόνες της λειτουργίας της, αλλά ενίοτε παίρνουν και τη μορφή πρακτικών χρήσης του χώρου της αγοράς και  
3. Ο τρίτος μηχανισμός που δρα στη διαμόρφωση του χώρου είναι ο σχεδιασμός, είτε είναι χωροταξικός ή πολεοδομικός, μέσα από την δημόσια παρέμβαση, όπως παράδειγμα από το κράτος. Οι χωρικές δομές και η οργάνωση του χώρου, είναι «προϊόν» της συνισταμένης και των τριών μηχανισμών (Οικονόμου Δ., 2009).

Η πόλη, ως υποσύνολο του χώρου, υπόκειται σε μία συνεχή διαδικασία εξέλιξης που ενσωματώνει τόσο στοιχεία δημιουργίας όσο και στοιχεία καταστροφής από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.  
Για τον Jan Gelh, οι πόλεις δεν πρέπει να σχεδιάζονται για το φαίνεσθαι, αλλά για το ευ ζην των κατοίκων τους με βάση τέσσερις στόχους: να  είναι ζωντανές, βιώσιμες, ασφαλείς και υγιείς. Να εξασφαλίζουν δηλαδή, στους κατοίκους τους μια διαμονή βασισμένη στην ανθρώπινη διάσταση (Gelh J., 2013). 

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Άλλα πέντε νέα blogs που προσθέσαμε στη δική μας λίστα παρακολούθησης


Έχει θησαυρούς ο κόσμος του διαδικτύου.Πολλούς τους ξέρουμε άλλους όχι.Σήμερα δημοσιεύουμε άλλες πέντε διευθύνσεις από τις δικές μας επιλογές blogs που ασχολούνται με τον αστικό σχεδιασμό   και σας προτρέπουμε να μας συστήσετε τις δικές σας.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας-Χωροταξίας: Παράταση υποβολής περιλήψεων και φοιτητικός διαγωνισμός ταινιών με θέμα την πόλη και την αρχιτεκτονική

Ανακοινώνεται ότι για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ στο Βόλο από τις  24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015.  Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής έχει ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου, στη διεύθυνση: http://conferenceprd4.prd.uth.gr/. Στην ίδια διεύθυνση έχουν  αναρτηθεί οι οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης. 

Επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ (μέχρι 15’) με τίτλο «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης» και αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική. Θα διοργανωθούν και ειδικές συνεδρίες για νέους επιστήμονες. 
Τέλος ισχύουν νέες ειδικές τιμές για ομαδική εγγραφή, για εγγραφή χωρίς το κόστος του δείπνου καθώς και για όσους καταβάλουν νωρίτερα το κόστος συμμετοχής

Διακριτό ρόλο των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ ζητά η ΚΕΔΕ

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΣΠΑ, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Πατούλης, ο α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και της Επιτροπής Δ. Καφαντάρης, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και μέλος της Επιτροπής Γ. Μουράτογλου, τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ και της Επιτροπής Α. Κοιμήσης, Γ. Ιωακειμίδης, Δ. Μπίρμπας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΕΤΑ και μέλος της Επιτροπής Ν. Χιωτάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ και μέλος της Επιτροπής Γ. Μέξης, ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ Π. Βασιλείου και ο σύμβουλος της ΚΕΔΕ Π. Μαΐστρος.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι έχει ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γ. Σταθάκη για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν τους δήμους και κυρίως για το νέο ΕΣΠΑ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ κατέληξε στις εξής προτάσεις, τις οποίες θα καταθέσει προς συζήτηση στην κυβέρνηση:
Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013  να λυθεί  η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την  ολοκλήρωση των έργων δήμων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.
Για το νέο ΕΣΠΑ:
 • Να εγκριθεί  η χρηματοδότηση υποστήριξης των δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση.
 • Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των δήμων ως δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, που θα περιλαμβάνει  την υποστήριξη  των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Επιτροπών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενδυνάμωση των ορεινών και νησιωτικών δήμων, την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό όλων των δήμων, την υποστήριξη για τη διασφάλιση της διαχειριστικής τους επάρκειας κ.λπ.
 • Να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα κάθε δήμου να προκηρύσσει και να υπογράφει σύμβαση για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης των υπηρεσιών του για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων του.

Grekland Panorama 2015: Δυναμική παρουσία της περιοχής Χερσόνησος - Μάλλια

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση των επισκεπτών στην τουριστική έκθεση “Grekland Panorama 2015”, που αφορά αποκλειστικά στον τουριστικό προορισμό Ελλάδα και διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, Στοκχόλμη. Συγκεκριμένα, συνολικά 10.890 επισκέπτες –υπερδιπλάσιος αριθμός από πέρυσι- επισκέφθηκαν τα ελληνικά περίπτερα τις δύο ημέρες (13-15 Φεβρουαρίου) που διήρκεσε η έκθεση. 
Ο Δήμος Χερσονήσου, που στη συγκεκριμένη έκθεση συμμετείχε με το δικό του περίπτερο, εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Απασχόλησης, κ. Ευθύμιο Μουντράκη, τον ειδικό σύμβουλο, κ. Μηνά Λιαπάκη και την κ. Μόνικα Λεγάκη (υπήκοο Σουηδίας, εκπρόσωπο τουριστικού πρακτορείου που δραστηριοποιείται στο Δήμο Χερσονήσου) μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αντιδήμαρχος, κ. Μουντράκης «λάβαμε ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα για την ερχόμενη καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, αύξηση της τάξης 10%-12%. Υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και στοχευμένες συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και σκανδιναβούς δημοσιογράφους, τις δύο πρώτες ημέρες, οι οποίοι με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να τους φιλοξενήσουμε το καλοκαίρι και να τους «ξεναγήσουμε» στον δήμο Χερσονήσου, έναν μεγάλο και νέο, στην ουσία, προορισμό, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Σκοπός μας ήταν να ενημερωθούν οι τουριστικοί πράκτορες για τις καινούριες, εναλλακτικές επιλογές που έχει πλέον ο επισκέπτης της περιοχής μας και για το πλουσιότερο τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε, με υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές υποδομές και με μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα».

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκινάει τον Μάρτιο το URBACT III

Σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στις 16 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III, το οποίο μετά το URBACT Ι και ΙΙ, θα συνεχίζει να προωθεί την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και να συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη  2020.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα:
 • Να γνωρίσουν τα αποτελέσματα των έργων του προγράμματος URBACT
 • Να μελετήσουν τα τρέχοντα και παρελθόντα έργα αλλά και να έλθουν και σε επαφή με τους επικεφαλής τους
 • Να δικτυωθούν με δυνητικού εταίρους
Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους βασικούς φορείς που διαμορφώνουν βιώσιμες αστικές πολιτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, δημοτικό προσωπικό, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων κλπ:
 • Πόλεις από τα 28 Κράτη –Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία θα είναι οι βασικοί δικαιούχοι των διακρατικών δικτύων
 • Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές
 • Μητροπολιτικές περιοχές και οργανωμένοι οικισμοί
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
Το URBACT ΙΙΙ εξυπηρετεί τους εξής 4 κύριους στόχους:
 • Να βελτιώσει τις ικανότητες των πόλεων να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πρακτικές με ολοκληρωμένο συμμετοχικό τρόπο
 • Να βελτιώσει το σχεδιασμό ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών πολιτικών και τοπικών σχεδίων δράσης
 • Να βελτιώσει την εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών πολιτικών και τοπικών σχεδίων δράσης
 • Να κάνει δυνατή την πρόσβαση σε γνώσεις σε όλους τους αρμόδιους που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αστική ανάπτυξη

Η διακυβέρνηση των μητροπολιτικών περιοχών

#Δρ. Ράλλης Γκέκας, επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΔΕ
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η συζήτηση για τις μητροπολιτικές περιοχές. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο κυρίως ο ΟΟΣΑ με μελέτες και αποφάσεις τους προσπαθούν να αναλύσουν, καθορίσουν και υποστηρίξουν στρατηγικές, πολιτικές και παρεμβάσεις και σε μητροπολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς, από όλη αυτή τη συζήτηση η χώρα μας ουσιαστικά απουσιάζει. Η απουσία αυτή ελλοχεύει μεγάλους κινδύνους όχι μόνο για την αναπτυξιακή υστέρηση των Ελληνικών μητροπολιτικών περιοχών, αλλά και της χώρας στο σύνολο της.
Είναι προφανές, ότι όλο και περισσότερο οι οικονομικές- παραγωγικές διαδικασίες, υλοποιούνται με βάση το διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Ο έλεγχος της παραγωγής είναι συχνά αποσυνδεδεμένος από το χώρο της παραγωγής. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα διεθνή οικονομικά κέντρα που δρουν σε παγκόσμια κλίμακα. Σημαντικά επιστημονικά, πολιτιστικά και τουριστικά κέντρα εστιάζουν την προσοχή τους και τις δραστηριότητες τους σε μία διεθνή, συχνά ακόμη και σε παγκόσμια, κλίμακα. Όλες αυτές οι διαδικασίες διοργανώνονται και ενσωματώνονται σε παγκόσμια δίκτυα. Οι μητροπόλεις και οι μητροπολιτικές περιοχές αποτελούν κόμβους στο εσωτερικό αυτών των δικτύων και είναι κεντρικής σημασίας, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Μέσα σε αυτές τις περιοχές, οι τοπικές και περιφερειακές λειτουργίες αλληλεπιδρούν σε διαπεριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο αυξάνοντας τη σημασία τους.
Με την επιτάχυνση της αστικοποίησης έχει ενισχυθεί το βάρος των μεγάλων πόλεων ή μητροπολιτικών περιοχών. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ ζει σε αστικές κυρίως περιοχές. Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ οι περισσότερες μητροπολιτικές περιφέρειες έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από ό,τι ο μέσος εθνικός όρος (66 από 78 μητροπολιτικές περιοχές) και ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας (65 από 78 μητροπολιτικές περιοχές), ενώ παράλληλα, πολλές από αυτές έχουν την τάση να επιτυγχάνουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό, τι συνολικά οι χώρες τους.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

The City Game: Η εφαρμογή που σας προτρέπει να κάνετε καλές πράξεις

irina shayk
# , Δημοσιεύθηκε στο huffingtonpost

Οι τρεις συνιδρυτές του TheCityGame, Φώτης Μεράκος, Ιουστίνος Σαρρής και Θωμάς Παπασπύρος, γνωρίστηκαν ως φοιτητές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίστηκαν για λίγο για μεταπτυχιακές σπουδές και δουλειά και βρέθηκαν να δουλεύουν το TheCityGame μαζί από τις αρχές του 2014.

Έκτοτε πέρασαν μερικούς μήνες στο Άμστερνταμ όπου χρηματοδοτήθηκαν και «εκκολάφθηκαν» στο Rockstart Accelerator, και επανήλθαν στην Αθήνα για την ολοκλήρωση και το λανσάρισμα της εφαρμογής. Ταυτόχρονα, διοργανώνουν το Rockstart Answers Athens μια εκδήλωση όπου startups θέτουν τις «καυτές» τους ερωτήσεις σε συναδέλφους και έμπειρους επιχειρηματίες.

Τι είναι το TheCityGame;
Το TheCityGame είναι μια εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες της να κάνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά καλές πράξεις καθημερινά, με εύκολο και επιβραβευτικό τρόπο. Οι καλές πράξεις δίνονται ως αποστολές και μπορούν να είναι οτιδήποτε, από το να κλείνει κανείς τα φώτα που δεν χρειάζεται να είναι αναμμένα και να ανακυκλώνει το κινητό του αντί να το πετάει, μέχρι το να παίρνει καφέ σε δικό του θερμός αντί για πλαστικό κύπελλο και να δίνει ένα φιλάκι στην γιαγιά του.

irina shayk
Πώς προέκυψε η δημιουργία του;

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Έξυπνη κοινωνία για μια έξυπνη πόλη

Από το Σεπτέμβριο 2014, το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου , το σχολείο Vossius Gymnasium (Άμστερνταμ Ολλανδίας), το σχολείο INS Infanta Isabel d’Aragó (Βαρκελώνης Ισπανίας), το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης Ολλανδίας, και η Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία της Ολλανδίας, με συντονιστή το ολλανδικό σχολείο, εκπονούν τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών) με τίτλο Geo Future Excellence Programme (GFEP). 
Η συνεργασία αποβλέπει στη μελέτη σύγχρονων θεμάτων Γεωγραφίας, με αναφορά στον αστικό χώρο όπου ζούμε και την αειφόρο ανάπτυξη, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου Αναλυτικού Προγράμματος Σύγχρονης Γεωγραφίας, που θα προτείνεται για εφαρμογή στα Λύκεια της Ευρώπης. 
Στη θεματολογία για το έτος 2014-15 περιλαμβάνονται 
(α) Έξυπνη πόλη, βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής 
(β) Εισαγωγή στο QGIS, και 
(γ) Διαχείριση υδάτων στην πόλη.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος

«Προοπτικές Ανάπτυξης της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού»

#Χελιώτη Αδαμαντία, Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (ΠΘ)
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το επιθυμητό μέγεθος ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου ανά κάτοικο ορίζεται σε 8 τ.μ. ανά κάτοικο, ενώ το προηγούμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (1985) προέβλεπε 10.000 τ.μ. αστικού πρασίνου για την Αθήνα. Το νέο Ρυθμιστικό της Αθήνας με έτος στόχο το 2021 (N.4277/2014) χαρακτηρίζει και θεσμοθετεί την περιοχή του Ελληνικού ως Αστικό Μητροπολιτικό Πάρκο. Η πόλη της Αθήνας, διαθέτει μόλις 3,5 τ.μ ανά κάτοικο ελεύθερους χώρους, ενώ κανένας από τους υπάρχοντες δεν έχει μητροπολιτική σημασία και εμβέλεια.
Η εικόνα και η ανταγωνιστικότητα μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, όπως είναι η Αθήνα, φθίνει με το πέρασμα των χρόνων και πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία αστικών υπαίθριων χώρων και συγκεκριμένα ενός Μητροπολιτικού Πάρκου στο εσωτερικό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της.
Η περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αποτελεί μια ευκαιρία για να διορθώσει εν μέρει την απώλεια ελεύθερων χώρων και αστικού – περιαστικού πρασίνου και διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (θέση, έκταση, θαλάσσιο μέτωπο κ.α.) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυλειτουργικό Μητροπολιτικό Πάρκο.
Αποτελεί, βέβαια, κοινή αντίληψη ότι το ζήτημα της εξασφάλισης ελευθέρων χώρων και αστικών υπαίθριων χώρων, συναντά πολλά εμπόδια μέσα στους μαιάνδρους του πολεοδομικού σχεδιασμού. Παρόλα αυτά, ένα από τα βασικά μέσα της πολεοδομίας για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων, είναι η ανάδειξη και η απόδοση στην πόλη ελεύθερων χώρων και χώρων αστικού πρασίνου. Τα πάρκα (είτε είναι μητροπολιτικά ή θεματικά) αποτελούν απτό παράδειγμα του ρόλου που κατέχει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

A Love Letter to the City.

Τοιχογραφία στη Βαλτιμόρη

Ο Stephen Powers και η ομάδα του στη Νέα Υόρκη , δημιουργούν τοιχογραφίες σε δρόμους υποβαθμισμένων γειτονιών σε πόλεις όλου του κόσμου που έχουν έντονα κοινωνικά προβλήματα.Στις γειτονιές αυτές γίνεται ένας διάλογος για το why do we live here?” και “what do I want to change?”. 
Η συνεισφορά της  καλλιτεχνικής ομάδας είναι ότι προσπαθεί να οπτικοποιήσει αυτή τη συζήτηση και δεν βλέπει το έργο της σαν απλό γκράφιτι αλλά ως public art.
Δίνει τη δική της απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα με τις φράσεις I AM HERE BECAUSE IT IS HOME” και “FOREVER TOGETHER”.
Το έργο της έχει απλώσει μέχρι τώρα σε 11 πόλεις από το  Brooklyn μέχρι τη Philadelphia, το Belfast και το São Paulo και εκδόθηκε σε βιβλίο με τον τίτλο "A Love Letter to the City".Πέντε νέα blogs που προσθέσαμε στη δική μας λίστα παρακολούθησης


Οι τακτικοί αναγνώστες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι μας αρέσει συχνά να παρουσιάζουμε μεταφράσεις από ενδιαφέροντα κείμενα που ήδη έχουν δημοσιευθεί σε άλλα blogs με παρόμοιο προσανατολισμό όπως το δικό μας.
Κάθε ένα από αυτά έχει μια φανερή ή λιγότερο δηλωμένη εξειδίκευση και άλλα από αυτά είναι πολυθεματικά.Όλα όμως ασχολούνται με τις πόλεις και τα προβλήματά τους, προβάλλουν λύσεις, ιδέες, προτάσεις και αξιολογημένα αποτελέσματα.
Το ενδιαφέρον αυτό δικαιολογείται γιατί ολοένα και περισσότερο μεγαλώνει η αναλογία του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε πόλεις.Η τάση αυτή ολοένα και αυξάνεται.Μικραίνει έτσι η έννοια τόπος και βαραίνει η λέξη πόλη.
Πριν φτάσουμε στην δημοσίευση , έχουμε μελετήσει δεκάδες άλλα άρθρα σε πάρα πολλά sites και παρουσιάζουμε αυτά που μας έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον.Η επιλογή είναι αυθαίρετη και  στηρίζεται στο μεράκι όλων των συνεργατών.Των μόνιμων αλλά και των περιστασιακών που η δουλειά τους δημιουργεί το αποτέλεσμα που διαβάζετε στο citybranding.gr
Σιγά σιγά θα σας παρουσιάσουμε αυτές τις ιστοσελίδες και σας προτρέπουμε να τις μελετάτε και εσείς. 

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Στρατηγικές διαχείρισης των social media από τους Δήμους

Ένα video του Robert Voigt, πολεοδόμου, καλλιτέχνη και συγγραφέα που εξηγεί με σκίτσα τις στρατηγικές διαχείρισης των social media από τους Δήμους.

findhome : Ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και ιδιοκτητών διαμερισμάτων από το ΤΕΙ Κρήτης


Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και ιδιοκτητών  διαμερισμάτων

Η έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου βρίσκει αρκετούς φοιτητές σε αναζήτηση κατοικίας, ενώ παράλληλα και αρκετούς ιδιοκτήτες κατοικιών σε αναζήτηση ενοικιαστών.  

Στα πλαίσια αυτά, η πλατφόρμα findhome.teicrete.gr αποτελεί μια νέα υπηρεσία που παρέχει το ΤΕΙ Κρήτης και στόχο έχει να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών του Ιδρύματος και των ιδιοκτητών κατοικιών.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών με μεγάλη ευκολία μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό (ακόμα και μεσω facebook) και να δημοσιοποιήσουν αγγελίες για τις διαθέσιμες προς ενοικίαση κατοικίες τους. Οι ιδιοκτήτες έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν μία σύντομη περιγραφή των κατοικιών, φωτογραφίες, κόστος ενοικίασης, χάρτη, καθώς και επιπλέον στοιχεία όπως π.χ. επίπλωση, κοινόχρηστα, θέρμανση, πρόσβαση σε μεσα μαζικής μεταφοράς για το ΤΕΙ κ.α.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τις διαθέσιμες κατοικίες μέσα από πολλαπλά κριτήρια, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν τα διαμερίσματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η στήριξη και διευκόλυνση των φοιτητών του Ιδρύματος στην εύρεση κατοικίας στην πόλη σπουδών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, οι οποίοι έχουν πρόσβαση μέσω του φοιτητικού τους e-mail

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Τοπική Αυτοδιοίκηση :πρωταγωνίστρια στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας τόσο για την επίτευξη του εθνικού στόχου για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και στη διαμόρφωση των τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2010, είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των επτά περιφερειακών προσυνεδρίων  αλλά και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.
Οι βασικές θέσεις της Αυτοδιοίκησης υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, των επιπτώσεων δηλαδή της οικονομικής κρίσης, που έχουν αποκτήσει ένταση και κοινωνικό βάθος, συζητήθηκαν κατά τη σημερινήσυνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ.
Ως πρώτη προτεραιότητα η ΚΕΔΕ οριοθετεί την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και προγραμμάτων των δήμων, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα δημοτικά-κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά συσσίτια, τα ΚΔΑΠ ,τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», το πρόγραμμα «Τράπεζα Χρόνου», των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, την Τράπεζα Τροφίμων, τους  Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τα ΚΕΠ υγείας κ.α.
Δεύτερον, η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση δράσεων, όπως οι παραπάνω, προϋποθέτει τηνύπαρξη οργανωμένων Κοινωνικών Δομών, ικανοποιητική στελέχωση με έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό και ύπαρξη και χρησιμοποίηση σχετικών συστημάτων και εργαλείων.
Τρίτον, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα ανωτέρω Προγράμματα η ΚΕΔΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων δομών μέσα στους Οργανισμούς τους, όπως:
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής με ενδεικτικά γραφεία, Ισότητας των Δύο Φύλων, Υποστήριξης ΑμΕΑ, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικο-Προνοιακών Δομών,Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας, Πρόληψης και  Αγωγής Υγείας   κ.λπ.

Αστική Γεωργία με αρθρωτά θερμοκήπια

Cityblooms
#Δημοσιεύθηκε στο PopupCity
Η εταιρεία Cityblooms με έδρα την Καλιφόρνια  φέρνει την αστική γεωργίας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο μέσα από μια σειρά έξυπνων μίνι-αγροκτημάτων που είναι συνδεδεμένα και ελέγχονται μέσω του Διαδικτύου. Τώρα οι υποχρησιμοποιούμενοι χώροι, όπως στέγες ή χώροι στάθμευσης μπορούν να μετατραπούν σε άκρως παραγωγικα ή γεωργικά σημεία
Τόσο η ευελιξία όσο και η ελαφριά σχεδίαση παρέχουν στα μικρο-αγροκτήματα κάποιο πλεονέκτημα . Όπως ο Νικ Halmos, Διευθύνων Σύμβουλος της Cityblooms λέει στο Springwise : "Ο αρθρωτός τρόπος σχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίζονται πολύ εύκολα. Έτσι μπορούμε να προσαρμόζουμε το μέγεθος της γεωργικής εγκατάστασης κατάλληλα για τις απαιτήσεις , τα πρότυπα κατανάλωσης και το προφίλ της κοινότητας που η εκμετάλλευση είναι φτιαγμένη για να εξυπηρετεί. "Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία των επιλογών του περιβάλλοντος, επιτρέπει την αποτελεσματική καλλιέργεια φρέσκων προϊόντων σε διαφορετικά κλίματα.
Cityblooms
Με το συνδυασμό της εμπορικής γεωργικής τεχνολογίας και της αστικής γεωργίας, Cityblooms θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα τροφίμων και τα χιλιόμετρα που διανύει φαγητό πριν φάει.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Λευκωσία :Ημερίδα Ενημέρωσης για το URBACT III στις 17 Φεβρουαρίου 2015

Κοινωνική καινοτομία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενσωμάτωση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, σχεδιασμός αστικών αναπλάσεων, εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των Δήμων, νέα εργαλεία βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων: θέματα τα οποία απασχολούν τις πόλεις της Κύπρου και βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαικού προγράμματος URBACT  θα συζητηθούν στην ημερίδα που διοργανώνεται στη Λευκωσία  την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 από τις 9.15 - 14.15.
Η ημερίδα με τίτλο «Η νέα εποχή του URBACT III- υποστήριξη των πόλεων: οι επόμενες κινήσεις…» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, στην Ελληνική γλώσσα. Η ημερίδα οργανώνεται από την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος URBACT και έχει ως στόχο την παρουσίαση του νέου προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των πόλεων στην υλοποίηση έργων του προγράμματος και τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν για τις πόλεις από τη δικτύωσή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτά τα έργα. 
Συμπληρωματικά θα γίνει παρουσίαση των δυνατοτήτων συμμετοχής στα δίκτυα-έργα του νέου προγράμματος και των αποτελεσμάτων και των εμπειριών από Δήμους στην Κύπρο και στην Ελλάδα που συμμετείχαν στα δίκτυα της τρέχουσας περιόδου. 

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Δυτική Μακεδονία : "Ενέργεια, άνθρωποι, εποχές"Στόχος του προγράμματος Histcape όπως και των υπολοίπων διακρατικών δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η δημιουργική σύνδεση τομέων των περιφερειακών πολιτικών με την κοινωνία και τους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα ήταν από τα ελάχιστα σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης και των στρατηγικών του πολιτιστικού αποθέματος, με έμφαση την ύπαιθρο και τις μικρές πόλεις. 

Πέραν των αποτελεσμάτων του προγράμματος, που έχουν συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων ετών για τον πολιτισμό στη Δυτική Μακεδονία, στις παρακαταθήκες του συμπεριλαμβάνεται ένα ειδικό δοκίμιο που συντάχθηκε μετά από έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια της Ματίνας Τσικριζή Μόμτσιου για τη Βιομηχανική Παράδοση στη Δυτική Μακεδονία με τίτλο: «Ενέργεια, Άνθρωποι και Εποχές». Την φωτογραφική επιμέλεια είχε ο Γρηγόρης Δάλλης και τον σχεδιασμό - δημιουργικό ο Κων/νος Καραδήμος. Συντονιστής της ειδικής αυτής δράσης και Τεχνικός Σύμβουλος του Προγράμματος ήταν ο Κων/νος Καραμάρκος, τη διοικητική ομαδα έργου για το Περιφερειακό Ταμείο αποτελούσαν οι Βασίλης Κωτούλας, Δημητρούλα Ασλανίδου, Κατερίνα Κούτσιανου και στην επιστημονική υποστήριξη ήταν οι Δημήτρης Μυλωνάς και Φώτω Ζαγορίτου. 

To δοκίμιο καταλήγει ως εξής:

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Ηράκλειο : Στην εκδήλωση του TEDxHeraklion ο Julian Stubbs - Brand Communications Strategist

Στην εκδήλωση του TEDxHeraklion στις 28-2-2014 ο Julian Stubbs - Brand Communications Strategist
Ο Julian Stubbs, Άγγλος που εδρεύει στη Σουηδία, ασχολείται με τον στρατηγικό σχεδιασμό πόλεων και τουριστικών προορισμών. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλους επαγγελματίες του χώρο είναι ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξει έναν προορισμό πρώτα για τους ίδιους τους κατοίκους του, και όχι μόνο για τον δυνητικό επισκέπτη.
Ως καταξιωμένος επαγγελματίας του destination branding αριθμεί συνεργασίες με διεθνείς πελάτες από την εταιρεία παραγωγής του Hollywood Technicolor έως τη διοργάνωση του κονσέρτου για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το μότο και το σχεδιασμό ταυτότητας της Στοκχόλμη ως  «Πρωτεύουσας της Σκανδιναβίας».
Σήμερα, δουλεύει πάνω σε αρκετά projects για το branding δήμων και πόλεων και παραδίδει σεμινάρια σε πανεπιστήμια αλλά και στο χώρο της βιομηχανίας,σχετικά με το τοπικό branding. Πρόσφατα έλαβε μέρος στο σχεδιασμό του branding της πόλης του Liverpool και έχει κληθεί να συνεργαστεί για ένα project με την Holland Branding.
Είναι ιδρυτής της  UP THERE, EVERYWHERE.


Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία.Οι μαθητές γνωρίζουν την πόλη τους

#Χρυσούλα Αθανασίου.
Το σχολικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» έχει στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την πόλη τους: να μελετήσουν τα μέρη που την αποτελούν και να συνειδητοποιήσουν τις λειτουργίες που επιτελούν, να εντοπίσουν τα όμορφα και τα άσχημα ή τα καλώς και τα κακώς κείμενα, να ασκήσουν την κριτική τους για όλα αυτά, να καταλάβουν πως οργανώνεται η ζωή στην πόλη σε επίπεδο θεσμών, να συγκρίνουν την πόλη τους με άλλες πόλεις, να συνεργαστούν με άλλους φορείς και να αναλάβουν μια μικρή δράση που θα βελτιώσει την πραγματικότητα της γειτονιάς τους, της πόλης τους.
Στο εκπαιδευτικό αυτό δίκτυο που διανύει το δεύτερο έτος της λειτουργίας του συμμετέχουν φέτος 90 σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) από 52 Δήμους της Ελλάδας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσουν απόψεις, μελετούν διάφορες όψεις της ζωής στην πόλη όπως την ποιότητα ζωής, τους ελεύθερους χώρους, την ιστορία, τα τοπόσημα και τα μνημεία, την καθαριότητα, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, τη χρήση του νερού και της ενέργειας, τη μετακίνηση, όψεις της καθημερινής τους ζωής.
Με τις λέξεις που περιγράφουν οι μαθητές τη γειτονιά τους, δημιουργήθηκε ένα σύννεφο από λέξεις που το αφήνουμε να ανέβει ψηλά στον ουρανό σαν μήνυμα προβληματισμού και ελπίδας για κάτι καλύτερο. Το σύννεφο με τις λέξεις των μαθητών περιέχει λέξεις με άρωμα από τις πόλεις στις οποίες ζουν τα παιδιά αλλά  περιέχει ακόμη την ομορφιά και την ασχήμια, την δυσαρέσκεια και την ευχαρίστηση, τον φόβο και την ελπίδα.
Αφήνουμε αυτό το φουσκωμένο από λέξεις και συναισθήματα σύννεφο να ταξιδέψει στον ουρανό, με την ελπίδα η βροχή που κουβαλάει να ρίξει μια βροχή -βροχούλα που θα γεννήσει φρέσκιες ιδέες και θα οδηγήσει σε μια πόλη αξιοβίωτη, μια πόλη με ποιότητα ζωής, ζωντάνια, υγεία, δικαιοσύνη και ισονομία για τους κατοίκους της, μια πόλη που όσοι την κατοικούν είναι περήφανοι για αυτήν και την φροντίζουν.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Ποιές πόλεις στην Ελλάδα έχουν το ταχύτερο internet ;

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια ενδιαφέρουσα έρευνα στον Independent  με speed tests της Ookla, που αφορά τις ταχύτητες Internet ανά τον κόσμο, έχοντας χρήσιμες πληροφορίες και για τη χώρα μας.