Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Αναγκαίος ο πρωταγωνιστικός ρόλος των δήμων στο νέο ΕΣΠΑ

#Ολόκληρη η ομιλία του Γ.Πατούλη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Ηράκλειο (25-2-2015)

Το γεγονός ότι το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε, άκρως συγκεντρωτικά, χωρίς να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση της ΚΕΔΕ, επισήμανε στην εισήγησή του κατά τη διάρκεια της πρώτης προσυνεδριακής εκδήλωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, ενώ για μία μεγάλη κατηγορία όμως Δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους Δήμους που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε σε μια σειρά από διαπιστώσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τη πλευρά των δήμων σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων έχει διαπιστωθεί ότι δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους Δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ, και δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για τα «ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» τα οποία σύμφωνα με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν με το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση», αποτελεί συνένωση των σημερινών δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας και έχει πόρους μειωμένους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτό από το σύνολο των κοινωνικών προγραμμάτων της Τ.Α., αναφέρονται μόνον οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ο Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν περισσότεροι πόροι για τα κοινωνικά προγράμματα και να προγραμματιστεί έγκαιρα η συνέχιση της χρηματοδότησης των σημερινών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Δήμοι.

Ακολουθεί αναλυτικά η εισήγηση:

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (2014 – 2020)

Το μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής κρίσης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δραματική μείωση των εσόδων της προέρχεται από την πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και από τη μείωση των ιδίων εσόδων της λόγω του περιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.
Παράλληλα, η ζήτηση για υπηρεσίες αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ανάγκες για παραπέρα αύξηση των δαπανών της. Μετά τη μείωση του κοινωνικού ρόλου του κεντρικού κράτους, οι πολίτες έχουν ως αποκλειστικό στήριγμα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πώς θα μπορέσει όμως αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους, με μειωμένα έσοδα και με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης να επιβάλλει ισοσκελισμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς; Αρκεί να αναφέρω δύο στοιχεία :

α) Το 2009 η ΣΑΤΑ στους Δήμους ανήλθε σε 1.107 εκατ. €. Το 2014 δεν ξεπέρασε τα 180 εκατ. € και για το 2015 προβλέπεται ποσό περίπου 130 εκατ. €.

β) Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015–2018, που αποτελεί νόμο του κράτους και δεν γνωρίζουμε πώς θα τροποποιηθεί από τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε 700 εκατ. € ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης όλης της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης.

Επομένως, η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους Δήμους να αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης. Τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα θα πρέπει πλέον να γίνουν αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης και, σε συνδυασμό με τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία, να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά αποτελέσματα τόσο για την τοπική οικονομία και κοινωνία όσο και για τους ίδιους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Άρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις και το νέο ΕΣΠΑ 2014–2020 προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή.

 ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014–2020 ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Το νέο ΕΣΠΑ εμπεριέχει σειρά χαρακτηριστικών που το κάνουν να διαφοροποιείται από το τρέχον. Είναι άκρως ανταγωνιστικό και έχει πολύ δύσκολες τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές απαιτήσεις. Δυστυχώς το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε, για άλλη μία φορά, άκρως συγκεντρωτικά, χωρίς να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση της ΚΕΔΕ. Όλοι καταλαβαίνουν ότι για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για μία μεγάλη κατηγορία όμως Δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους Δήμους που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ.

Μία πρόσθετη χρηματοδοτική πηγή είναι οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που προκηρύσσονται κατευθείαν από τις Βρυξέλες. Οι Δήμοι για να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες αυτές χρειάζονται καλή προετοιμασία, ώριμες προτάσεις και επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες, κυρίως με άλλους ευρωπαϊκούς Δήμους και ερευνητικά ιδρύματα.

Για να μπορέσει όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει το νέο ΕΣΠΑ και τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες χρειάζεται έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ δημιούργησε στο localit.gr ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι». Στο αφιέρωμα αυτό εντάσσονται όλα τα θέματα, επικαιρότητας και μη, που απασχολούν ή θα απασχολήσουν τους Δήμους σχετικά με το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, σε πρόσφατη επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες, πραγματοποίησα τις πρώτες αναγκαίες ενέργειες για την αναβάθμιση του Γραφείου της ΚΕΔΕ στις Βρυξέλλες.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ διαπιστώνουμε και προτείνουμε τα εξής :

Δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους Δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ, και δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για τα «ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» τα οποία σύμφωνα με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν με το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ. Η μόνη αναφορά στη συμμετοχή των Δήμων είναι η ακόλουθη αόριστη διατύπωση : «Κατά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα ληφθεί μέριμνα ώστε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων και σημαντικοί πόροι να έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση», αποτελεί συνένωση των σημερινών δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας και έχει πόρους μειωμένους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013, παρότι λόγω της κρίσης θα έπρεπε να είναι αυξημένοι. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτό αναφέρονται, από το σύνολο των κοινωνικών προγραμμάτων της Τ.Α., μόνον οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστούν περισσότεροι πόροι για τα κοινωνικά προγράμματα και να προγραμματιστεί έγκαιρα η συνέχιση της χρηματοδότησης των σημερινών προγραμμάτων που υλοποιούν οι Δήμοι.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», αποτελεί συνένωση των σημερινών δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» που είναι καταρχήν θετική επιλογή, αλλά έχει πόρους μειωμένους κατά 75% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013.
Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε να περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτό η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 325 Δήμων.

Το μοναδικό Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που παρουσιάζει γενναία αύξηση είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», στο οποίο όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν προβλέπεται να έχει ουσιαστική συμμετοχή. [Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή της ΚΕΔΕ «Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρημα-τικότητας», με Πρόεδρο τον κ. Δ. Παπαστεργίου, να μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε το ρόλο των Δήμων στο Πρόγραμμα αυτό].
Το οργανωτικό – διαχειριστικό σχήμα του νέου ΕΣΠΑ είναι το απόγειο του συγκεντρωτισμού. Όλες οι Διαχειριστικές Αρχές συγκεντρώθηκαν στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (νυν Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού). Ο σχεδιασμός αυτός όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη του την αρνητική εμπειρία από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ή τη γενικότερη Ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά εκφράζει και άγνοια κινδύνου.
Για να μη διαμαρτύρονται τα Υπουργεία που ασκούν τις αντίστοιχες με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα δημόσιες πολιτικές, προβλέφθηκε στο Νόμο για το νέο ΕΣΠΑ (Ν. 4314/2014) η δημιουργία «Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ» στα Υπουργεία που θα είναι υπεύθυνες για τον προγραμματισμό και την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων.

Οι Δήμοι αναφέρονται, συνολικά, ως «φορείς υλοποίησης με οργανωτικές αδυναμίες και περιορισμένη διαχειριστική επάρκεια».
Η έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ε.Ε. έγινε στο τέλος του 2014 και η έναρξη της εφαρμογής τους προβλέπεται να γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015, δηλαδή 1,5 χρόνο από την τυπική ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ΕΣΠΑ.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή «εμπροσθοβαρών έργων», στα οποία να περιλαμβάνονται τα έργα που στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, προτείνουμε την άμεση επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Νόμος 1622/1986), δεδομένου ότι προβλέπει ακόμη ως φορείς του αναπτυξιακού προγραμματισμού, τους αναπτυξιακούς συνδέσμους, τις κρατικές περιφέρειες και τις κρατικές νομαρχίες. Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητο να κατοχυρώνει, στο πλαίσιο της πυραμίδας του εθνικού – περιφερειακού – τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, μαζί με την αποκέντρωση, την επικουρικότητα και τη συνέργεια των προγραμματικών επιπέδων, τη συνταγματικά προβλεπόμενη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων απέναντι στις Περιφέρειες, καθώς και των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση.
ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Αυτό που εντυπωσιάζει στην περιγραφή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ότι, παρότι αυτή η πολιτική αφορά κυρίως αν όχι κατά αποκλειστικότητα τους Δήμους, αυτοί όχι μόνο δεν έλαβαν μέρος κατά το σχεδιασμό τους, αλλά είναι απόντες (παρά τις επίμονες πιέσεις της ΚΕΔΕ) και από το πεδίο λήψης αποφάσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι η επιλογή του τύπου των χωρικών ενοτήτων ή τα κριτήρια επιλογής των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι, κατά τεκμήριο, πολιτικές αποφάσεις και επομένως πρέπει να συμμετέχουν οι Τοπικές Αρχές.

Οι επιλογές του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο ζήτημα αυτό δημιουργούν δύο μείζονα προβλήματα: α) συνταγματικό, αφού καταπατάται η αυτονομία και η μη ιεράρχηση των δύο βαθμίδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι όπως την ορίζει το Σύνταγμα και β) αποτελεσματικότητας της διαχείρισης. Δεν είναι δυνατόν κάποια στελέχη, όσο και εάν είναι ευφυή και έμπειρα, να μπορούν από την πλατεία Συντάγματος να γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι συμβαίνει ταυτόχρονα στον Έβρο και στη Γαύδο, από τις κατά τόπους Τοπικές Αρχές. Υπενθυμίζουμε ότι η πάγια θέση της ΚΕΔΕ, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ παράλληλα η Αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε. (D.G. Regio) δεν είχε εκφράσει αντιρρήσεις, ήταν η δημιουργία ενός ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους.

Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι, παρότι τυπικά το νέο ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει παραπάνω από ένα χρόνο, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία παραμένουν στις λεπτομέρειες τους αδιευκρίνιστα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στο σχέδιο ΕΣΠΑ που κατατέθηκε από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γίνεται αποδεκτή η ανάγκη συντονισμού των δράσεων αυτών. Μπορεί όμως να συντονίσει αυτές τις δράσεις κάποιος που δεν ξέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Με τι σύστημα και δίκτυο πληροφοριών και αμφίπλευρης ενημέρωσης; Με τι επιχειρησιακό σχέδιο; Με τι δυνατότητες ανάδρασης (feedback);

Τέλος, για μικρούς ορεινούς και νησιώτικους δήμους το κείμενο του ΕΣΠΑ εκφράζει τη «συμπάθεια» του. Τίποτα το ουσιαστικό και πρακτικό δεν αναφέρεται σχετικά με αυτή την κατηγορία των Δήμων. Αντίθετα, συνδέει την επιτυχία της αξιολόγησης του Προγράμματος από τη διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια του φορέα υλοποίησης, άρα ουσιαστικά κάνει πολύ δύσκολη την πρόσβαση στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους μικρούς νησιώτικους και ορεινούς Δήμους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διεκδικούμε την ουσιαστική συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των προδιαγραφών για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου με την ΚΕΔΕ στη διοργάνωση Ημερίδων για τη σχετική ενημέρωση των Δήμων.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (στις 05.12.2014) προτείναμε βελτιώσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για το ΕΣΠΑ 2014–2020, το οποίο είχε εκπονήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Από το σύνολο των προτάσεών μας, εντάχθηκε στο Νόμο 4314/2014, ως άρθρο 24 Α, μόνον η συγκρότηση «Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη διάταξη αυτή, διότι θα επιτρέψει στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιδιώξει την ισότιμη συνεργασία της με τη Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, όσον αφορά την εξειδίκευση και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Επειδή όμως δεν έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις μας, θα επανέλθουμε στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διεκδικώντας την ενσωμάτωση και των λοιπών προτάσεών μας, κατά την πρώτη αναμόρφωση ή συμπλήρωση του Ν. 4314/2014.

Με επιστολή μου στις 11.02.2015 προς τον Υπουργό κ. Γ. Σταθάκη, προτείνω συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου του.

Ειδικά για τις ρυθμίσεις που αφορούν το νέο ΕΣΠΑ επιδιώκουμε τα ακόλουθα :

κατά την εξειδίκευση των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να διασφαλιστούν συγκεκριμένες κατηγορίες δράσης για τους Δήμους,
να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ορισμού φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης,
να κατοχυρωθεί η συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
 να διασφαλιστεί ο συντονισμός του σχεδιασμού και της εφαρμογής των κατηγοριών δράσης των ΠΕΠ που έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους και των ειδικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.
Επίσης, έχουμε προτείνει να αφαιρεθεί η διάταξη που αφορά στην παρακράτηση του 1% των ΚΑΠ ως εγγυοδοτικού λογαριασμού, η οποία οδηγεί στο να επιβαρύνονται όλοι οι Δήμοι με τις μη επιλέξιμες δαπάνες των έργων ενός Δήμου. Στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι υιοθετεί το αίτημα αυτό, αλλά θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί ολόκληρη η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4314/2014, γιατί δεν θέλουμε η κατάργηση του εγγυοδοτικού λογαριασμού να οδηγήσει στην απευθείας χρέωση του υπόχρεου Δήμου, χωρίς μάλιστα να έχει τελεσιδικήσει η σχετική διαδικασία.

Όσον αφορά στην υποστήριξη των Δήμων για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειάς τους και την ωρίμανση των έργων τους προτείναμε και επιμένουμε να προστεθεί η ακόλουθη συγκεκριμένη διάταξη :

« Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εκπονείται Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των Δήμων ως δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020, που χρηματοδοτείται από τα Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας και εφαρμόζεται από την ΜΟΔ και την ΕΕΤΑΑ, με την υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ.

Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Επιτροπών, την ενδυνάμωση των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Δήμων, τη συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειάς τους, για την ωρίμανση των έργων τους και την υλοποίηση αυτών και για την υποστήριξη της συμμετοχής των Δήμων σε εταιρικά σχήματα που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων της προηγουμένης παραγράφου.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος αξιοποιείται η υποδομή των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και οι πολυμετοχικές Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ».

Τελικά, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από ό,τι προβλέπει το Κοινοτικό κεκτημένο : Να ενεργοποιηθεί η εταιρική σχέση στη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εκπονεί μελέτη για το θέμα της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, προγραμματίζοντας να τροποποιήσει το σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του προηγούμενου ΕΣΠΑ.

Θεωρούμε αναγκαίο να γίνει διαβούλευση με την ΚΕΔΕ για το νέο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και ιδίως της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, πριν αυτό οριστικοποιηθεί.

Από την πλευρά μας προτείνουμε τα εξής:

Να διατηρήσουν τη βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, όσοι Δήμοι την έχουν ήδη αποκτήσει.
Να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού στους Δήμους που θέλουν να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια.
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, να διασφαλιστούν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι διαχειριστικής επάρκειας ή υλοποίησης των έργων, όπως η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ συγκρότησε ειδική Επιτροπή ΕΣΠΑ, με μέλη της, τα μέλη του Προεδρείου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους διευθύνοντες συμβούλους της ΕΕΤΑΑ και της ΠΕΤΑ και ανέλαβα προσωπικά το ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής.

Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ αποφάσισε και προτείνει τα ακόλουθα:

Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013:

Nα λυθεί η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την  ολοκλήρωση των έργων Δήμων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. 
Για το νέο ΕΣΠΑ:

Να εγκριθεί  η χρηματοδότηση υποστήριξης των Δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των Δήμων ως δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ.
Να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα κάθε Δήμου να προκηρύσσει και να υπογράφει σύμβαση για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης των υπηρεσιών του για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων του.
Ως προς τον τρόπο συμμετοχής των Δήμων στην εξειδίκευση, διαχείριση και εφαρμογή των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, θεωρούμε ότι χρειάζονται τα ακόλουθα τρία βήματα:

1o βήμα: Οι Διαχειριστικές Αρχές να προσδιορίσουν τις κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους.

2ο βήμα: Οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ να προσδιορίσουν την εξειδίκευση αυτών των κατηγοριών δράσης, τη διαδικασία εκπόνησης των προσκλήσεων προς τους Δήμους και τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ( άρθρο 24 Α, Ν. 4314/2014).

3ο βήμα: Μετά από συνεννόηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Εσωτερικών – Υπουργείου Οικονομίας να οριστεί η ΕΕΤΑΑ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κατηγοριών δράσης που αφορούν τους Δήμους. Ο προϋπολογισμός των εν λόγω κατηγοριών δράσης πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δισεκ. ευρώ.

Τέλος,  να διασφαλιστεί θεσμικά και προγραμματικά ο διακριτός ρόλος Δήμων και Περιφερειών στην εξειδίκευση, τη διαχείριση και την εφαρμογή  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ελπίζουμε, όλοι μαζί, η ΚΕΔΕ και οι 13 ΠΕΔ, να αξιοποιήσουμε τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους, για να μπορέσει η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί σε ένα νέο και ενισχυμένο ρόλο στην προώθηση της Εθνικής και της Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.