Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Κινητές μονάδες εξυπηρέτησης πολιτών

Σας παρουσιάζουμε σήμερα μια καλή πρακτική εξυπηρέτησης πολιτών που ταιριάζει σε Δήμους με πολλά διάσπαρτα χωριά ή μεμονωμένους οικισμούς με δυσκολία μετακίνησης των πολιτών.
Την πρακτική αυτή προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε  και στον Δήμο Ηρακλείου πριν πολλά χρόνια αλλά σκοντάψαμε σε αδυναμίες του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού.
Η καλή αυτή πρακτική εφαρμόζεται στο Δήμο PALMELA της Πορτογαλίας.

Το όχημα παρακολούθησης του δήμου Palmela (PT) έχει σχεδιαστεί για πολίτες που ζουν μακριά από τις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες της πόλης ή για κατοίκους που είναι κοινωνικά και οικονομικά απομονωμένοι. Το όχημα είναι ένα ζωντανό εργαστήριο που παρέχει όλες τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και πολλές εθνικές με χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Το πρόγραμμά του επιτρέπει στους πολίτες από τις πιο αγροτικές περιοχές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος. Με 32 στάσεις λεωφορείων, είναι το πρώτο κατάστημα πολιτών που ταξιδεύει στην Πορτογαλία. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει πώς μια πόλη μπορεί να συνδυάσει μια προσέγγιση τόσο ανθρώπινη όσο και συνδεδεμένη.