Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Ηρακλείου και της Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Απριλίου, στο Δήμο Ηρακλείου , συνάντηση προετοιμασίας για την παρουσίαση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου στο εργαστήριο αξιολόγησης ΣΒΑΑ Ελληνικών πόλεων που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα στις 1 και 2 Ιουνίου 2017. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν από το Δήμο Ηρακλείου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Γιάννης Αναστασάκης, η Συντονίστρια του ΣΟΑΠ/ΒΑΑ κ. Ευγενία Στυλιανού, ο Διευθυντής Προγραμματισμού κ.  Κώστας Μοχιανάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Στέλιος Μικράκης, η Συντονίστρια Τεχνικής Γραμματείας ΣΟΑΠ/ΒΑΑ κ. Δέσποινα Διαλυνά και ο κ. Νίκος Καραδημητρίου, UCL Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΔΑΝ καθώς και ο κ.  Δημήτρης Οικονόμου, Σύμβουλος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του εργαστηρίου αξιολόγησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επελέγησαν να παρουσιαστούν η Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και η αντίστοιχη του Δήμου Καβάλας που είναι ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Χωρική διακυβέρνηση και διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης

Η εμπειρία της Γερμανίας στις συμμετοχικές διαδικασίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη

# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ
Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
# ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ
Γρ. Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Σπουδαστήριο πολεοδομικών Ερευνών ΕΜΠ
# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΕΛΛΗΣ
MSc Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Υπ. Γρ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Η προσπάθεια διαμόρφωσης της ταυτότητας της πόλης (city branding) αναγνωρίζεται ως πλαίσιο συντονισμού των προσπαθειών αστικού μάρκετινγκ και συνεπώς κρίσιμος παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών, κατοίκων και επενδυτών. Σε μια θεωρητική προσέγγιση για τη διερεύνηση της ταυτότητας του τόπου, με σημείο αναφοράς τους κατοίκους των πόλεων, αποκτά κομβικό ρόλο η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και η διαμόρφωση δομών συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η κάλυψη των παραπάνω πεδίων σχετίζεται και με τα εργαλεία κατάρτισης και υλοποίησης του αστικού / πολεοδομικού σχεδιασμού που άλλωστε διατηρεί μια αμφίδρομη, παραγωγική σχέση με την διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας του τόπου. Ένα ικανό πλαίσιο προσέγγισης προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η έννοια της «Γιακυβέρνησης» που αναφέρεται στην εμφάνιση σύνθετων σχέσεων στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής, με άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών.

Στην παρούσα εργασία, μετά από βιβλιογραφική διερεύνηση της σχέσης χωρικής διακυβέρνησης και ταυτότητας πόλης, παρουσιάζεται και αξιολογείται μια σειρά παραδειγμάτων συμμετοχικής διαδικασίας στη Γερμανία για αποφάσεις χωρικού σχεδιασμού που αφορούν συγκεκριμένα:

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Προσεγγίζοντας την πολλαπλότητα του τόπου μέσα από συλλογικές πρακτικές στην πόλη

#ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc Πολεοδομίας- Χωροταξίας, Υπ. Διδάκτορας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
#ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΖΑΠΗΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc Πολεοδομίας- Χωροταξίας, Υπ. Διδάκτορας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ο σχεδιασμός συναρτάται διαχρονικά από την προβολή μίας αφήγησης στο μέλλον, τη διατύπωση ενός οράματος και τη μεθόδευση της κατασκευής του. Ο αστικός χώρος αποτέλεσε προνομιακό πεδίο τέτοιων αφηγήσεων και η επαναξιολόγηση των αστικών κέντρων και γειτονιών ως τόπων με σημασία μοιάζει να αποτελεί πλέον κεντρικό μέλημα των θεσμικών πολιτικών σε επίπεδο εθνικών και υπερεθνικών συσχετισμών.
Ειδική κατηγορία αυτού του ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την πόλη αποτελούν οι στρατηγικές «προβολής και προώθησης του τόπου» μέσα από τη συστηματική κατασκευή της εικόνας του με όρους καταναλωτικού προϊόντος (branding). 
Κεντρική θέση σε αυτή την κατεύθυνση κατέχει η έννοια της «ταυτότητας» δηλαδή του προσδιορισμού των ιδιαίτερων βιωμένων χαρακτηριστικών ενός τόπου που επιτρέπει τη διατύπωση ενός οράματος για αυτόν. Σε αντιδιαστολή προς την έννοια της ταυτότητας, η εισήγηση αυτή εξετάζει τη δυναμική των τόπων ως πληθυντικά νοήματα, συλλογικές πολιτισμικές κατασκευές και καθημερινές κοινωνικές πρακτικές που δεν αρθρώνονται εύκολα σε κεντρικές, θεσμικές και ενικές διατυπώσεις στρατηγικών οραμάτων για την πόλη και το μέλλον της.
Μέσα από τις περιπτώσεις μελέτης σε γερμανικές πόλεις και αξιοποιώντας τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας διερευνούμε τη μετατόπιση του σχεδιασμού προς την πολλαπλότητα των οραμάτων για την πόλη. 

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Η κρίση και η επενδυτική στρατηγική των Πόλεων

Λυών
Η περίπτωση της Λυών και της Βαρκελώνης
# Ράλλης Γκέκας – Δρ. Οικονομικών ΤΑ
Στο προηγούμενο άρθρο ασχοληθήκαμε με τις καλές πρακτικές, επενδυτικής στρατηγικής, από το Μάντσεστερ και την Ζυρίχη. Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε, στο ίδιο πνεύμα, στις περιπτώσεις της Λυών και της Βαρκελώνης.
Η Λυών
Από τις αρχές του 1970 έγινε φανερό ότι το, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μοντέλο ανάπτυξης της Λυών είχε εξαντλήσει τα όρια του. Μεταξύ του 1976 και 1984, μόνο στην τοπική βιομηχανία χάθηκαν 50.000 θέσεις εργασίας ενώ η ανεργία αναρριχήθηκε στο 8%, με αποτέλεσμα η πόλη να υποστεί μία μεγάλη δημογραφική μείωση και να φτάσει το 1982, στο χαμηλότερο επίπεδο των μόλις πάνω από 1,1 εκατομμύρια κατοίκους.
Για να δοθεί μία απάντηση στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις μελετήθηκαν, στο πλαίσιο του νέου παγκοσμιοποιημένου οικονομικού χώρου, τα προβλήματα και οι προοπτικές, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της περιοχής. Αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης και σχεδιασμού αναγνώρισε ότι ο άμεσος ανταγωνισμός με το Παρίσι δεν είναι αποτελεσματικός και προχώρησε στη διατύπωση ενός νέου οράματος με τίτλο «Η Λυών το 2010», το οποίο στόχευε στην προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων και στη δυνατότητα της Λυών να γίνει μια εκσυγχρονισμένη ευρωπαϊκή μητρόπολη.Στη δεκαετία του 1990 υλοποιήθηκε μία ισχυρή παρέμβαση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην εκτέλεση έργων υποδομής, όπως η αναβάθμιση του αεροδρομίου Satolas, και η ανάπλαση, κυρίως δημόσιων χώρων, με προτεραιότητα στην ανατολική Λυών. Η αξιοποίηση των ιστορικών πανεπιστημίων της Λυών συνέβαλε εξαιρετικά στη δημιουργία ενός ενισχυμένου πολιτιστικού προφίλ, που υποστηρίζεται από τη δημιουργία νέων μουσείων και μίας νέας όπερας. Οι επενδύσεις στους δημόσιους χώρους και την ποιότητα ζωής είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του αστικού πληθυσμού, μια ανοδική τάση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Η κρίση και η επενδυτική στρατηγική των Πόλεων

Η περίπτωση του Μάντσεστερ και της Ζυρίχης.
#Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών ΤΑ
Η κρίση για να ξεπεραστεί χρειάζεται επενδύσεις. Οι επενδύσεις όμως δεν μπορούν πλέον να γίνουν με τον παλιό γνώριμο τρόπο. Πρώτον γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς δημόσιοι πόροι. Δεύτερον γιατί το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει περιοριστεί, λόγω της κρίσης και τρίτον γιατί λόγω των αλλαγών στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει η επενδυτική στρατηγική των πόλεων. Για αυτό το λόγο, το τελευταίο διάστημα, το ζήτημα των τοπικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων της ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τέσσερις καλές πρακτικές, επενδυτικής στρατηγικής, από Ευρωπαϊκές πόλεις. Επιλέχθηκε οι πόλεις αυτές να μην είναι πρωτεύουσες στις χώρες τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι συγκεκριμένες πόλεις αντιμετώπισαν την παγκοσμιοποίηση με εξωστρέφεια, την αύξηση της ανεργίας με δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και την ύφεση, με επενδύσεις καταρχήν σε υποδομές.Κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων καλών πρακτικών είναι η έμφαση στην καινοτομία, στη δημιουργία υποστηρικτικών θεσμών για την επιχειρηματικότητα και τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις, στη διευκόλυνση των start up εταιρειών, με νέα προϊόντα και θεσμούς, παρακάμπτοντας τις βραχυχρόνιες πολιτικές χρηματοδότησης ή των «θερμοκοιτίδων».
Για λόγους διευκόλυνσης το άρθρο έχει χωριστεί σε δύο μέρη. 
Στο πρώτο θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που αφορούν στο Μάντσεστερ και την Ζυρίχη, ενώ στο δεύτερο οι καλές πρακτικές της Λυών και της Βαρκελώνης.

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Branding τόπου:Όψεις και στρατηγικές ενίσχυσης και προώθησης του Brand Πειραιάς στον τομέα της κρουαζιέρας

#ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΡΟΥ
MSc Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
#ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το τουριστικό προϊόν της κρουαζιέρας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό προβολής και προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, αλλά και σημαντικό μέσο δημιουργίας «μάρκας» για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά λόγω της γεωγραφικής θέσης, των συνδέσεών του με τα νησιά της Ελλάδας και με άλλες χώρες της Μεσογείου, των δυνατοτήτων των εγκαταστάσεων του, του καλού κλίματος που διαθέτει, της πολιτισμικής κληρονομιάς και της ναυταθλητικής κουλτούρας του, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του τουρισμού κρουαζιέρας.
Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του λιμανιού του Πειραιά είναι η βελτίωση της όψης και του branding του. 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Πειραιά ως μάρκας καθώς και η συμβολή της κρουαζιέρας στην προβολή και προώθηση της πόλης ως τουριστικού προορισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ερευνώνται τα εξής : 

Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

Ηράκλειο :Διευρύνεται η συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πραγματοποίησε την Τρίτη 11/4/2017, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός συνοδεία αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων.
Στη συνάντηση που ακολούθησε, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης έκανε μια σύντομη παρουσίαση της πορείας και των δραστηριοτήτων του ΙΤΕ και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο  για τη θετική προσέγγιση του Δήμου προς την επιστήμη και το γεγονός ότι στέκεται αρωγός στις δραστηριότητες του ΙΤΕ. 
Ακολούθησε παρουσίαση από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής καθηγ. Δημήτρη Πλεξουσάκη,  ο οποίος επεσήμανε ότι υπάρχει ήδη στενή συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου στην υλοποίηση του κοινού οράματος για να αναχθεί το Ηράκλειο σε Έξυπνη Πόλη, φιλική και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Ταυτότητα τόπου και παραγωγική ανασυγκρότηση: Το παράδειγμα της Ημαθίας

#ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΓΟΣ
Μηχανικός Μεταλλείων, MSc Πολεοδομίας - Χωροταξίας, Υποψήφιος Αιδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H παγκόσμια κρίση συνοδεύεται από δραστικό περιορισμό των διαθέσιμων διαδικασιών και επιλογών του αναπτυξιακού σχεδιασμού, γεγονός που έχει αναδείξει την αναγκαιότητα για πειραματισμό και αναζήτηση νέων μεθόδων/στρατηγικών.
Παράλληλα, τα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίσης στον Ευρωπαϊκό Νότο, επιτάσσουν την ταχύτατη επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την ισόρροπη ανάπτυξη των διαφορετικών τομέων της οικονομίας. Η εκκίνηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα για επιτόπια αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, στρατηγική που μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο εστιάζοντας στο μικρο-επίπεδο και στον τρόπο που αυτό εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά του.
Φαίνεται λοιπόν ιδιαίτερη η σημασία του μικρότερου χωρικού επιπέδου στις νέες προτεραιότητες ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού. Σε αυτό, αναδεικνύεται η υιοθέτηση του εργαλείου της «Ταυτότητας Περιοχής» ως «κρίσιμης» επιλογής για ουσιαστική υποστήριξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, ούτως ώστε να ενδυναμωθούν σημαντικά οι παραγωγικοί τομείς, για να επιτευχθούν τελικά τα αναγκαία πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ο στόχος μίας αναπτυξιακής προοπτικής ισόρροπης και αποτελεσματικής.

Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Marketing & Branding του Μαραθώνα.

#Νίκος ΧατζηκωνσταντήςΠρόεδρος / CEO Dreams Give Wings Travel "Timothy’s Family”

Στη σημερινή εποχή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτικό οι πόλεις να αναζητούν νέους τρόπους να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές, προβάλλοντας κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που ήδη έχουν και τις καθιστούν μοναδικές, αλλά και δημιουργούν για τον σκοπό αυτό. Το μάρκετινγκ πόλης, καθώς και το branding, μέσα από το οποίο η πόλη προσπαθεί να συνδυάσει πολλές παραμέτρους για να δημιουργήσει μία εικόνα που θα είναι αποδεκτή από όλους τους πολίτες της και θα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην επικοινωνία της με τον κόσμο, είναι σημαντικά εργαλεία που οδηγούν τα αρμόδια άτομα και φορείς προς την κατεύθυνση της ορθολογικής και βιώσιμης ανάπτυξη της πόλης.
Πολλές πόλεις στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, αλλά τελευταία και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να δημιουργούν την εικόνα τους και να την διαχειρίζονται εποικοδομητικά, στοχεύοντας στην προσέλκυση περισσότερων: 
α) επενδύσεων, 
β) επιχειρήσεων, 
γ) ανθρώπων που θα εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές, 
δ) ανθρώπων που θα επιλέξουν την πόλη ως τόπο διαμονής και 
ε) τουριστών. 

Δύο ηλεκτροκίνητα Mini Bus για το Δήμο Ηρακλείου από το «ECORouTs»

Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου "Ηράκλειο, έξυπνη πόλη" του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζονται οι προσπάθειες στους τομείς που η πόλη μέχρι τώρα δεν έχει καλές επιδόσεις. 
Ποιες είναι αυτές ;
Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ο τομέας ενέργεια περιβάλλον και η ποιότητα ζωής.Το τελευταίο διάστημα εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτούς τους τομείς και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.
Πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση στα πλαίσια του interreg Ελλάδα-Κύπρος η πρόταση «ECORouTs» με τίτλο «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές». Πρόκειται για ένα έργο με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 24 μήνες, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.
Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν ως επικεφαλής εταίρος ο Δήμος Ηρακλείου, και συνεργάζονται ο Δήμος Χανίων και από την Κύπρο οι Δήμοι Πάφου και Αραδίππου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «ECORouTs» είναι 1.616.000,00€, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 813.530,00€.

Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Συγκρότηση δικτύων τοπιακής φυσιογνωμίας στα πλαίσια μιας προσέγγισης Territory Branding για την προώθηση και ενίσχυση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου

#ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΝΤΕΚΙΔΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του χώρου Ε.Μ.Π.*

Τα περισσότερα παραδείγματα στρατηγικών branding του τόπου που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία εστιάζουν στην οντότητα της πόλης, ενώ αντίθετα, το αντικείμενο της εισήγησης αυτής, αφορά στη δυνατότητα ανάπτυξης ανταγωνιστικής ταυτότητας, για τόπους με ιδιαίτερη χωρική ταυτότητα και γεωγραφικές ιδιομορφίες. Ειδικότερα, εξετάζεται ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου, με σκοπό την αναγνώριση, την ενίσχυση και την προβολή του, στα πλαίσια μιας στρατηγικής territory branding, δηλαδή στην προσπάθεια ανάπτυξης της ανταγωνιστικής ταυτότητάς του.
Το διφυές τοπίο του Αιγαίου, θαλάσσιο και χερσαίο ταυτόχρονα, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, την ιδιαίτερη αξία του και τη μοναδικότητά του, λόγω των πυκνών δικτυακών συσχετίσεων που μπορούν να αναπτυχθούν στον νησιωτικό χώρο. Η προσπάθεια ανάδειξης και ενίσχυσης της φυσιογνωμίας του θαλάσσιου τοπίου, επικεντρώνεται στους νησιωτικούς προορισμούς του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά ταυτόχρονα, στις επιμέρους θαλάσσιες διαδρομές που τους συνδέουν, αναδεικνύοντας τη σημασία μίας συνολικής προσέγγισης τοπιακού, πολεοδομικού, λιμενικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, η οποία υποστηρίζει τις πολιτισμικές και πολιτιστικές εκφορές του τόπου.

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Το μήνυμα ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να απωλέσει την εθνική ευκαιρία να συμβάλλει στην προώθηση πολιτικών, δράσεων και λύσεων κατά της κλιματικής αλλαγής, έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ανοίγοντας τις εργασίες του θεματικού Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή που διοργανώνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, από την ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Ιννστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ΠΕΔ Κρήτης και τελεί από την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο εγγύτερος θεσμός στον πολίτη ανέδειξε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ευαισθητοποιώντας και ενεργοποιώντας όλους τους συναρμόδιους φορείς  για την ανάληψη δράσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ανασχετικά στις επιπτώσεις αυτές.
Διαρκής στόχος, υπογράμμισε, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να παίξει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας και επισήμανε πως «ένας ΟΤΑ μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την τοπική ανάπτυξη ενός τόπου λειτουργώντας ως ενεργειακός καταναλωτής, ως παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας, ως μηχανισμός διαμόρφωσης συμπεριφοράς με άμεση και έμμεση επίπτωση στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».

Τοπική Αυτοδιοίκηση :Σύγχρονες Υπηρεσίες προς τον Πολίτη

Ο Δήμος με τα μάτια του πολίτη και ο Δήμος που χρειάζεται διαχείριση, είναι οι δύο πυλώνες για μια σύγχρονη διοίκησή του. 

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα της ομιλίας του Δημάρχου Τρικκαίων, στο 2ο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης επιχειρήσεων). Γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Για περισσότερη και καλύτερη Αυτοδιοίκηση». Στο αμφιθέατρο «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου συνομίλησε με θέμα «Σύγχρονες Υπηρεσίες προς τον Πολίτη», με τους Μαρία Ανδρούτσου, Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου και Ανδρέα Ευθυμίου, Δήμαρχο Μοσχάτου – Ταύρου, με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε. της ΤΟΜΔΔΑ κ. Γιώργο Μπραουδάκη, Γενικό Διευθυντή της CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Ο κ. Παπαστεργίου διάρθρωσε την ομιλία του στην ανάγκη, ο Δήμοι «να στραφούν περισσότερο γύρω στις προσφερόμενες υπηρεσίες». Ξεκινώντας από την αρχή, ότι «Έξυπνη πόλη είναι η ανοιχτή, εξωστρεφής πόλη, που σκέφτεται διαφορετικά και βρίσκει λύσεις εκεί που άλλοι βρίσκουν προβλήματα», έθεσε στόχους άμεσους και πραγματοποιήσιμους.

Συγκεκριμένα: 

Το Crowdhackathon #smartcity της ΚΕΔΕ


Στις 12 – 14 Μαΐου 2017, σας περιμένουμε όλους για να συνεργαστούμε στην  ανάπτυξη ανοικτών εφαρμογών με την λογική του Minimum Viable Product – MVP που σχετίζονται με την τεχνολογική και  επιχειρησιακή καινοτομία στο πεδίο των έξυπνων πόλεων (#smartcity). Με τις τεχνολογίες που γνωρίζετε !
Τι είναι το Crowdhackathon #smartcity ;
To CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity είναι ένας Τριήμερος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον οποίο θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών.Στο CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα. 

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Μαθαίνοντας από το Κάσελ

Από τα πιο εμβληματικά έργα της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, οι 7.000 βελανιδιές που φύτεψε ο Γιόζεφ Μπόις στο Κάσελ («Διάσωση αντί για διαχείριση της πόλης», ο πλήρης τίτλος της δράσης) «εγκαινιάστηκαν» στην documenta 7 (καλοκαίρι 1982). Ηταν μια πολύχρονη διαδικασία που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον.
#Καθημερινή , 26/3/2017
Είναι συνομήλικοι, γεννημένοι και οι δύο το 1954, έχουν σπουδάσει Νομικά, τα κτίρια στα οποία είναι εγκατεστημένοι ως δήμαρχοι είναι ιστορικά, μεγάλα και δαιδαλώδη. Εδώ τελειώνουν και οι ομοιότητες ανάμεσα στον Μπέρτραμ Χίλγκεν, δήμαρχο της γερμανικής πόλης Κάσελ, του κρατιδίου της Εσσης, με πληθυσμό 200.000, και τον Γιώργο Καμίνη, δήμαρχο του κεντρικού Δήμου Αθηναίων, με 670.000 κατοίκους (απογραφή 2011). Κοινά ανάμεσα στις δυο πόλεις δεν υπάρχουν· δεν χρειάζεται να επισκεφθεί κανείς το Κάσελ για να το διαπιστώσει από κοντά. Απλώς, αν πάει, θα βρεθεί σε μια πόλη ευρύχωρη, καθαρή, ασφαλή. Γι’ αυτό κι όταν ρωτήσαμε τον κ. Χίλγκεν, του οποίου η 12ετής θητεία λήγει το καλοκαίρι, ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, αισθάνθηκε μάλλον αμήχανα και δυσκολεύθηκε να απαντήσει. Αντιθέτως, ο κ. Καμίνης έχει ένα διαρκές και επαναλαμβανόμενο αίτημα: «Δεν έχω τις αρμοδιότητες που πρέπει στα χέρια μου. Ο Δήμος του Κάσελ δεν χρειάζεται να συνεννοηθεί με υπουργούς και περιφερειάρχες. Υπάρχει μια κανονική αυτοδιοίκηση. Εδώ είμαστε ετεροδιοίκηση. Σε αυτήν την πόλη με τα τόσα προβλήματα, δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με τον εξωραϊσμό».

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Κλιματική Αλλαγή: Οι Επιπτώσεις της στην Οικονομία και Πολιτικές Διαχείρισης

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συνδιοργανώνει με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, Θεματικό Συνέδριο στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 6-7 Απριλίου 2017, (Ξενοδοχείο Candia Maris) με θέμα:
«Κλιματική Αλλαγή: Οι Επιπτώσεις της στην Οικονομία και Πολιτικές Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας, Απορριμμάτων, Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Φυσικών Πόρων, Τουρισμού και Υγείας»
Στόχος του συνεδρίου είναι να τεθεί από επισήμους φορείς η τεράστια πρόκληση του ζητήματος των Κλιματικών Αλλαγών και οι επιπτώσεις που έχουν στους βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και στο περιβάλλον.
Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο, φωτίζοντας τις  κατευθύνσεις που θα πρέπει να στραφούμε σαν επιστήμη, κοινωνία, οικονομία και επιχειρηματικότητα, ώστε να επιταχυνθεί η προσαρμογή των τομέων της οικονομίας που θίγονται από τις κλιματικές αλλαγές, ώστε να αντιστραφούν οι επερχόμενες αρνητικές επιπτώσεις προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Ανάπτυξης των ΠΕΔ, διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εμπειρία σε θέματα κλιματικής αλλαγής.
Παρακάτω επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.