Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

URBACT Refill: Η χρήση κενών κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο επίκεντρο συνάντησης στην Αθήνα

Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και αιρετοί εκπρόσωποι από τη Γάνδη, τη Ρίγα, τη Βρέμη, την Αθήνα, το Πόζναν, το Άμερσφοορτ, την Οστράβα, το Ελσίνκι, το Κλουζ και τη Νάντη, βρέθηκαν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στο Σεράφειο, το σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT Refill. Θέμα συζήτησης: η προσωρινή επανάχρηση των κενών χώρων των πόλεων και η δημιουργική σύμπραξη των δήμων με την κοινωνία των πολιτών.

Παράταση υποβολής περιλήψεων για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μέχρι 26/3

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, στην πόλη του Βόλου. 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

Για την υποβολή περίληψης πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και τις κρίσιμες ημερομηνίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Στοχαστικές παραλλαγές στην εικόνα της ελληνικής πόλης

#ΝΕΟΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ , Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΜΑ Αστικών Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ , Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αφετηρία του προβληματισμού της εισήγησης είναι η παρατήρηση του Baudrillard στο έργο του Αμερική (1986/2004) ότι η Ευρωπαϊκή πόλη μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από ζωγραφικούς πίνακες, ενώ η Αμερικανική πόλη από τις κινηματογραφικές ταινίες. 
Κεντρικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της έννοιας της εικόνας της πόλης, ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας πιθανής παρομοίωσης για την σύγχρονη Ελληνική Πόλη, η οποία θα αναδεικνύει την ουσία της, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ταυτότητα όσο και την πρόσληψή της από τους επισκέπτες της. 
Η διαδικασία που ακολουθείται αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της εικόνας της πόλης ως βασική προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό branding πόλης.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Κοινωνικο - χωρικοί μετασχηματισμοί και ταυτότητα του τόπου: Η περίπτωση του Ψυρρή.

#ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Μηχανικός, 
Φοιτήτρια ΓΠΜΣ Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του χώρου, Β' Κατεύθυνση Πολεοδομία - Χωροταξία,Αρχιτεκτονική Σχολή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί δεν είναι ούτε παράλληλοι, ούτε αντίρροποι' η σχέση μεταξύ τους είναι αμφίδρομη, ακολουθώντας μια κυκλική πορεία. Η ταυτότητα της περιοχής, από την άλλη, αποτελεί τη συνιστώσα πολλών διαφορετικών παραμέτρων, μεταξύ των οποίων ο πολιτισμός, το κυρίαρχο παραγωγικό πρότυπο κ.λπ.. 
Από τους δύο ειδών μετασχηματισμούς προκύπτουν τα βασικά αντικείμενα προς εξέταση. Από τους μεν κοινωνικούς, οι κάτοικοι/χρήστες, οι οποίοι συνθέτουν την πολιτισμική ταυτότητα και από τους δε χωρικούς, οι χρήσεις γης και το κτηριακό απόθεμα, που επίσης, αποτελούν στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας.
Χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο θύλακα στην περιοχή, με βάση ορισμένα κριτήρια, διεξήχθη η έρευνα πεδίου και οι ενδεικτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να διαπιστωθούν αυτοί οι μετασχηματισμοί και να συσχετιστούν με την αλλαγή της ταυτότητας του τόπου. Όντας ένας από τους σημαντικότερους και ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένος οικιστικούς πυρήνες της κεντρικής Αθήνας, η παραδοσιακή φυσιογνωμία επιβεβαιώνεται και από την ακέραια διατήρηση του ρυμοτομικού ιστού. 
Στην περιοχή υπήρχαν κυρίως εργατικά στρώματα, άνεργοι και μετανάστες, οι οποίοι ήταν αυτοί που συντηρούσαν και ενίσχυαν τον βιοτεχνικό και μεταποιητικό κλάδο. 

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Η δημοσιονομική αποκέντρωση συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων

# Ράλλης Γκέκας , Δρ Οικονομικών ΤΑ


Σε προηγούμενα άρθρα είχαμε εντοπίσει, με βάση διεθνείς μελέτες κυρίως του ΟΟΣΑ και του UCLG[1], ότι η αποκέντρωση και ιδιαίτερα η δημοσιονομική αποκέντρωση, είναι ευθέως ανάλογη με την ανάπτυξη. Ότι δηλαδή η αποκέντρωση δημιουργεί το θεσμικό, διοικητικό, οικονομικό και λειτουργικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών.
Το πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι το εξής: Οι περιοχές οι οποίες διαθέτουν δημοσιονομική ικανότητα θα μπορέσουν να αντλήσουν ίδια έσοδα και με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο θα πολλαπλασιάσουν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τους, αλλά θα βελτιώσουν και την οικονομική τους αυτονομία. Τι συμβαίνει όμως με τις περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν μεγάλη δημοσιονομική ικανότητα; Μήπως τελικά η δημοσιονομική αποκέντρωση διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ «φτωχών» και «πλουσίων» περιοχών;
Στο άρθρο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, με βάση τελευταία έρευνα του ΟΟΣΑ[2]. 
Τα ευρήματα από την έρευνα αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και επίκαιρα: Η δημοσιονομική αποκέντρωση, όχι μόνο δεν διευρύνει αλλά αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ φτωχών και πλουσίων περιοχών. Παράλληλα, στην έρευνα επισημαίνεται ότι, στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συστήματος δημοσιονομικής αποκέντρωσης, χρειάζεται να ενταχθεί ένα σύστημα κατανομής κρατικών επιχορηγήσεων, το οποίο, ως βασικό του στόχο θα έχει τη δημοσιονομική εξισορρόπηση.

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

ΑΕΙ στον ιστό της πόλης, κοντά στο Παιδί και στην Κοινωνία.Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο (ΠΕΝ)

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Εικ. 1 Άποψη του Πρότυπου Εθνικού  Νηπιοτροφείου. Πηγή: ΠΕΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην περιοχή της Καλλιθέας, στο οικοδομικό τετράγωνο Κρέμου, Φορνέζη, Λυκούργου και Φιλαρέτου και σε έκταση έξι στρεμμάτων στεγάζεται το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο (ΠΕΝ). Αποτελεί φυσική όαση δροσιάς και αγάπης που αγκαλιάζει τα παιδιά και τους χαρίζει ξανά τη στοργή, το χαμόγελο και την ελπίδα [Montessori α,β].

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο  (Π.Ε.Ν.) στην Καλλιθέα είναι Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Πρόνοιας. Δημιουργήθηκε το 1912 από την Αικατερίνη Λασκαρίδου [Χαρίτος] ως Εθνικό Ορφανοτροφείο Θυμάτων Πολέμου παρέχοντας παράλληλα και φιλανθρωπικό έργο, με την προσφορά  φιλοξενίας στα παιδιά που έζησαν την φρίκη των πολέμων του 1897, του 1912,του 1922, του 1940 και του εμφυλίου.  Επίσης διένεμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Intelligent Community Forum : Ανακοινώθηκαν οι 7 έξυπνες πόλεις του κόσμου για το 2018Ο οργανισμός Intelligent Community Forum ανακοίνωσε τις κορυφαίες 7 έξυπνες κοινότητες του κόσμου για το 2018 . Ο φετινός κατάλογος περιλαμβάνει κοινότητες από τέσσερα έθνη, με την Ταϊβάν να συνεισφέρει τρεις, τον Καναδά δύο κοινότητες και την Αυστραλία και τη Φινλανδία από μια. 
Οι επτά θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο τον Ιούνιο, όπου θα ανακοινωθεί η ευφυής κοινότητα της χρονιάς, διαδεχόμενη την Μελβούρνη της Αυστραλίας, την κυρίαρχη κοινότητα για το προηγούμενο έτος.

Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί ως η κορύφωση του ICF Global Summit στις 4-6 Ιουνίου στη Siemens’ Crystal Facility στο Λονδίνο. (www.icfsummit.com

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

Ηράκλειο : Η νέα Τουριστική πολιτική

Η Αριστέα Πλεύρη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ο
Σταύρος Μπένος Πρόεδρος του "Διαζώματος"
Το πρόγραμμα τουριστικού μάρκετινγκ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον πολιτιστικό οργανισμό «Διάζωμα» και με τη χρηματοδότηση της Sbokos Hotel Group παρουσιάστηκε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, σε ημερίδα με θέμα «Σχεδιάζοντας την τουριστική ταυτότητα του Δήμου Ηρακλείου, με συγκριτικό πλεονέκτημα τον πολιτισμό».
Την παρουσίαση έκαναν ο μελετητής, σύμβουλος τουριστικού μάρκετινγκ και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Κούτουλας και ο πρόεδρος του «Διαζώματος» Σταύρος Μπένος.
Ο Βασίλης Λαμπρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου
Στον σύντομο χαιρετισμό του πριν την έναρξη της παρουσίασης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός αναφέρθηκε στην σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό: «Σήμερα ιδιαίτερα, που οι πόλεις αποτελούν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κυρίως λόγω της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, το ενδιαφέρον αυτό κατευθύνεται προς τα ιστορικά τους κέντρα, στα μουσεία, στα μνημεία, στο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος, στα φεστιβάλ και τις ανάλογες εκδηλώσεις και εκθέσεις εικαστικών, αλλά και στην γαστρονομία, στην τοπική αγορά, σε κάθε πτυχή της διαχρονικής πορείας και της καθημερινότητας, το Ηράκλειο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, με ευρύτατες δυνατότητες, συνδεδεμένες άμεσα με την ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία του, με το παρόν και το μέλλον μας. Αυτές οι δυνατότητες θα αναδειχθούν μέσα από την μελέτη που εκπόνησαν για εμάς οι πολύτιμοι συνεργάτες μας στο “Διάζωμα”».
Ο Ζαν Ανδρέα Γκαραντσίνι , Εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού με
την Αγάπη Σμπώκου της Sbokos Hotel Group που
χρηματοδότησε τη μελέτη
Ο κ. Μπένος από την πλευρά του αναφέρθηκε στην ευρύτερη αξία των συνεργειών, εξήρε τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου όσον αφορά το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ – ΒΑΑ) και εξέφρασε τη βεβαιότητα η μελέτη δεν θα μείνει ένα σχέδιο επί χάρτου, αλλά με την συνεργασία των ανθρώπων του «Διαζώματος» και του Δήμου σύντομα θα ξεκινήσει να υλοποιείται.
Ο Δημήτρης Κούτουλας, μελετητής του
Τουριστικού marketing της πόλης του Ηρακλείου
Μίλησαν ακόμα η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αριστέα Πλεύρη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου Gian Andrea Garancini και ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κωστής Μοχιανάκης. 
Ας δούμε τα βασικά θέματα του νέου σχεδιασμού της Τουριστικής πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.