Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Κινητές μονάδες εξυπηρέτησης πολιτών

Σας παρουσιάζουμε σήμερα μια καλή πρακτική εξυπηρέτησης πολιτών που ταιριάζει σε Δήμους με πολλά διάσπαρτα χωριά ή μεμονωμένους οικισμούς με δυσκολία μετακίνησης των πολιτών.
Την πρακτική αυτή προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε  και στον Δήμο Ηρακλείου πριν πολλά χρόνια αλλά σκοντάψαμε σε αδυναμίες του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού.
Η καλή αυτή πρακτική εφαρμόζεται στο Δήμο PALMELA της Πορτογαλίας.

Το όχημα παρακολούθησης του δήμου Palmela (PT) έχει σχεδιαστεί για πολίτες που ζουν μακριά από τις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες της πόλης ή για κατοίκους που είναι κοινωνικά και οικονομικά απομονωμένοι. Το όχημα είναι ένα ζωντανό εργαστήριο που παρέχει όλες τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και πολλές εθνικές με χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Το πρόγραμμά του επιτρέπει στους πολίτες από τις πιο αγροτικές περιοχές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος. Με 32 στάσεις λεωφορείων, είναι το πρώτο κατάστημα πολιτών που ταξιδεύει στην Πορτογαλία. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει πώς μια πόλη μπορεί να συνδυάσει μια προσέγγιση τόσο ανθρώπινη όσο και συνδεδεμένη.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Αρχικά, οι υπηρεσίες που παρείχε η VAM ήταν αυτές που αντιμετωπίστηκαν σε ένα δημοτικό γραφείο εξυπηρέτησης και αφορούσαν αστικές υπηρεσίες, νερό και λύματα, διαφήμιση και κατοχή δημόσιου χώρου, άδειες για επιχειρηματικές δραστηριότητες (χρονοδιαγράμματα και έγκριση αδειών), απόκτηση κωδικών πρόσβασης μεσημεριανού γεύματος σε σχολεία , απόκτηση σχολικών μεταφορών, πληροφόρησης και υποστήριξης των καταναλωτών, διάφορες άδειες, παρουσίαση απόψεων, προτάσεων ή καταγγελιών και πληροφορίες για πολιτιστικές, αθλητικές, τουριστικές και ψυχαγωγικές προσφορές. 

Μέσω συμφωνίας με τον Κεντρικό Οργανισμό Διοίκησης (Οργανισμός για τον Εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Πορτογαλία), η VAM έγινε τότε η πρώτη κινητή υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης, παρέχοντας υπηρεσίες για κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, δικαιοσύνη, υπηρεσίες μητρώου και συμβολαιογράφου, υγεία και πολλά άλλα περισσότερο. 

Επιπλέον, Είναι επίσης δυνατό να παραλάβετε και να επιστρέψετε βιβλία που ζητήθηκαν μέσω του Διαδικτύου από τις δημοτικές βιβλιοθήκες του Palmela. Με αυτόν τον τρόπο, το VAM συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη χρηστή διακυβέρνηση και την απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας υπηρεσίας, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες της υπαίθρου και τους πολίτες κοινωνικά και γεωγραφικά απομονωμένη και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στον καθορισμό προτεραιοτήτων στη διακυβέρνηση.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το VAM είναι μέρος της ολοκληρωμένης πολιτικής του δήμου Palmela για την αστική ανάπτυξη. Αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία για την ένταξη αστικών και αγροτικών περιοχών, που θεωρείται συμπληρωματική σε μια κοινωνία με διαφορετικό τρόπο ζωής, απαιτώντας έτσι διάφορους τρόπους παροχής υπηρεσιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιαστικό έδαφος και τις ανάγκες των πολιτών, το VAM είναι η καλύτερη λύση για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, εμπλέκοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω συμφωνίας μεταξύ της τοπικής και κεντρικής διοίκησης. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στις τοπικές συνέργειες και προωθεί την εδαφική βιωσιμότητα και συνοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό, το VAM διασυνδέεται με τους λειτουργικούς τομείς των δημοτικών υπηρεσιών, όπως ο αστικός σχεδιασμός και ο στρατηγικός σχεδιασμός, που λειτουργούν ως το μυαλό της στρατηγικής. Η γνώμη των πολιτών, εταιρείες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το ολιστικό όραμα και το ολοκληρωμένο έργο μεταξύ πολλών δημοτικών υπηρεσιών, είναι μια από τις κρίσιμες πτυχές για τη διασφάλιση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων και αναγκών. Είναι μια πολιτική «λιγότερα χρήματα, περισσότερη καινοτομία» που στοχεύει τελικά στην αύξηση της ανθεκτικότητας, της συνοχής των εδαφών, της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής του κοινού χωρίς να ξεχνάμε τον συμβιβασμό μεταξύ του οργανισμού, των πολιτών και των επιχειρήσεων (δηλαδή, τη διατήρηση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται σε διαφορετικά σχήματα).

ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο Δήμος Palmela ξεκίνησε τη συν-σχεδίαση οργανώνοντας μερικές εκτελεστικές συναντήσεις συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν ποιος κυβερνούσε τον τόπο όπου ζούσαν, μπορούσαν να μιλήσουν για τις ανάγκες τους και να προτείνουν λύσεις. Και πάλι, η αρχή του έργου του VAM ήταν ένας τρόπος συμπίεσης της απόστασης μεταξύ πολιτών και στελεχών. Οι πολίτες μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους κοντά στον τόπο όπου ζουν και να μεταβιβάσουν τις ανησυχίες τους στο άτομο με το οποίο μιλούν. Από την άλλη πλευρά, οι υπάλληλοι του δήμου έχουν πολύ περισσότερα κίνητρα να ακούσουν και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τον πληθυσμό στην επίλυση προβλημάτων. Οι κάτοικοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό του έργου VAM μέσω συναντήσεων με ενώσεις γειτονιάς, «Parish Weeks» (αποκέντρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στις πέντε ενορίες για μια εβδομάδα) και δημόσιες συζητήσεις, καθώς επίσης και η επικοινωνία με τους διαφορετικούς εργοδότες του δημαρχείου. Ταυτόχρονα εξελίχθηκε , μια διαδικασία  συν-εργασίας με ενδιαφερόμενους συμπράττοντες εκτός Δημαρχείου , η οποία οδηγεί όχι μόνο σε μια διαδικασία συν-σχεδιασμού αλλά και σε μια συμ-παραγωγή. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει διάφορους εταίρους όπως το AutoEuropa (παραγωγή οχημάτων), το AutoVision και το CEIIA (Κέντρα Ε & Α), προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και παρέχει στο δημαρχείο λύσεις σε έξυπνα συμβιώσεις και συνέργειες.

ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ;

Το VAM είναι μέρος των ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης, διακυβέρνησης και κοινωνικής ένταξης του δήμου Palmela. Το έργο VAM συμβάλλει στη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών που διατίθενται στους πολίτες, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες στις ανάγκες τους και αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες μετακινήσεις, στη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε μια παγκόσμια προοπτική ποιότητας σύμφωνα με το νέο μοντέλο αποκεντρωμένης παρουσίας δημόσιων υπηρεσιών (ολοκληρωμένων και πολυκαναλικών), στην οργανωτική ανάπτυξη και την οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του δήμου · στην προώθηση της καινοτομίας προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και στην αύξηση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.
Ως εκ τούτου, το VAM είναι ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη περιοχών, αυξάνοντας την ικανότητα προσέλκυσης και υποστήριξης κατοίκων και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και προώθησης των διαδικασιών κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και διακυβέρνησης ανά εταιρική σχέση. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο για να βρει την καλύτερη λύση για τις ανάγκες των πολιτών, το έργο VAM είναι ένα κρίσιμο στάδιο στην εφαρμογή της στρατηγικής Palmela Human Smart City Hall.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ;

Το VAM θα ​​μπορούσε να αναπαραχθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή η εδαφική παρουσία δημόσιων υπηρεσιών σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές επανεξετάστηκε στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε αυτούς τους πληθυσμούς, συνήθως με συγκεκριμένες ανάγκες, και την οικονομική και χρηματοοικονομική αδυναμία διατήρησης της παραδοσιακής διοίκησης μέσω σταθερής ρεσεψιόν, το στοίχημα χρησιμοποιώντας μια κινητή μονάδα προάγει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης οχημάτων με διαφορετικές λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. υγεία και εκπαίδευση).

Πηγή : URBACT

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.