Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να είναι βασικό δικαίωμα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κοινωνιών στην Ευρώπη είναι μια από τις τρείς μεγάλες προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την ΕΕ.
Αυτή η επιλογή γεννά πολλές προκλήσεις, μια από τις οποίες είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος με την εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών στην χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Καμμιά επανάπαυση δεν πρέπει να υπάρχει επειδή οι νέες γενιές ανταποκρίνονται θετικά στην χρήση της τεχνολογίας.Όπως και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα υπάρχουν τα εργαλεία κατάρτισης του γενικού πληθυσμού με σημαντικότερο τα προγράμματα δια βίου μάθησης και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.Σήμερα δημοσιεύουμε συνέντευξη του Marijn Fraanje, CIO της Χάγης, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δικτύου πόλεων Eurocities από τον Alex Godson για την ανάγκη κατάρτισης του πληθυσμού στη χρήση νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση της συμμετοχής όλων στην κοινωνία της γνώσης.

"Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει πληθώρα προκλήσεων και ευκαιριών στις διοικήσεις των πόλεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αδελφοποίηση των ψηφιακών και πράσινων θεματολογίων, καθώς και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέματα από τη διακυβέρνηση στους ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, έως την ανάπτυξη των υποδομών 5G και τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, σχετίζονται με τις πόλεις.Αλλά, πώς πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες να σχετίζονται με τη διαχείριση των υπηρεσιών πληροφορικής μιας πόλης ή την υλοποίηση έργων πληροφορικής; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του υπεύθυνου πληροφορικής της έξυπνης πόλης , στη γεφύρωση της πληροφορικής και αυτών των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ψηφιακής πολιτικής;

Μετά το πρόσφατο Smart City Live 2020, μιλήσαμε με τον Marijn Fraanje, CIO της Χάγης .

Πώς πρέπει οι πόλεις να συνεργάζονται με άλλα επίπεδα διακυβέρνησης για να πραγματοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Νομίζω ότι οι προκλήσεις μας βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Οι μεγαλύτεροι δήμοι έχουν τους πόρους για να καθοδηγήσουν την πόλη τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό και λόγω αυτού είναι σε θέση να συνεργαστούν με άλλες πόλεις και άλλα κυβερνητικά επίπεδα. Τις περισσότερες φορές ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πόλεων δεν έχει αρκετούς οικονομικούς πόρους ή ικανότητα να ενεργήσει σε παρόμοιο επίπεδο με τις μεγάλες πόλεις. Πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες πόλεις πρέπει να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για να βοηθήσουν την πλειοψηφία των μικρότερων δήμων μοιράζοντας γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη. Η οργάνωση των δήμων σε εθνικό επίπεδο θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτού. Στις Κάτω Χώρες το VNG (Συνεργασία Ολλανδικών Δήμων) έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της δημοτικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της έναρξης κοινών προμηθειών και της ανάπτυξης κοινών ψηφιακών πολιτικών.

Αλλά ακόμη και αν επιτευχθεί συνεργασία μεταξύ δήμων, πρέπει να συνεργαστούμε σε ορισμένα θέματα με τις εθνικές μας κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ένα καλό παράδειγμα είναι η ψηφιακή ταυτότητα που δεν μπορεί να λυθεί σε τοπικό ή ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές μας για τα ανοιχτά σύνορα και μια κοινή αγορά. Για να το συνειδητοποιήσουν αυτό, οι δήμοι πρέπει να οικοδομήσουν τις συμμαχίες τους μεταξύ τους, την Εθνική κυβέρνηση και την ΕΕ.

Γιατί είναι σημαντικό για την ΕΕ να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του ψηφιακού της οικοσυστήματος;

Η παρούσα κρίση COVID έδειξε πόσο εξαρτημένη η Ευρώπη έχει γίνει σε άλλα μέρη του κόσμου για την εισαγωγή συσκευών, υλικού και λογισμικού για να διατηρήσει το ψηφιακό μας οικοσύστημα σε λειτουργία. Σε μια εποχή κατά την οποία η λειτουργία της κοινωνίας μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από ένα ψηφιακό οικοσύστημα που λειτουργεί καλά, δεν μπορούμε να αντέξουμε μακροπρόθεσμα μια τέτοια εξάρτηση. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει την οικονομική της στρατηγική και να κάνει μια συνειδητή επιλογή για να αναζητήσει έναν ισχυρό ευρωπαϊκό τομέα πληροφορικής για να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας. Αυτό μας δίνει επίσης την ευκαιρία να μοντελοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό τομέα πληροφορικής στις ευρωπαϊκές βασικές αξίες: να είμαστε διαφανείς, ηθικοί και αποδεδειγμένα ψηφιακά ασφαλείς.

Τι θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση αυτού του μετασχηματισμού προς τα εμπρός και τι βλέπετε για τον ρόλο των πόλεων;

Η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες για όλους είναι το κλειδί. Το να έχεις τις δεξιότητες και τις ικανότητες να κάνεις χρήση των ευκαιριών στον ψηφιακό κόσμο και να είσαι ανθεκτικός και να γνωρίζεις τις απειλές είναι απαραίτητο για κάθε άτομο. Θα διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες εξακολουθεί να θεωρείται ως ωραίο πράγμα και όχι βασική ανάγκη, όπως θα έπρεπεΟι πόλεις μπορούν να βοηθήσουν από την άποψη αυτή αναπτύσσοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης και δεξιοτήτων για τους πολίτες τους και υποστηρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα να καταστήσει τη διδασκαλία σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες βασικό μάθημα στο εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, οι πόλεις μπορούν να βοηθήσουν καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια για να κάνουν τις δικές τους (ψηφιακές) υπηρεσίες πόλης όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς τον χρήστη και, κατά συνέπεια, να μειώσουν το όριο για όλους να κάνουν χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των πόλεων.

Σε σχέση με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τομέα πληροφορικής, οι πόλεις μπορούν να ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες και περιβάλλον. Οι πόλεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν, ως πελάτης εκκίνησης για νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Η Χάγη, σε συνεργασία με επαρχιακές και εθνικές κυβερνητικές υπηρεσίες, χρησιμοποιεί το πρόγραμμα εκκίνησης σε κατοικίες για να δημοσιεύσει διαγωνισμούς καινοτομίας σχετικά με προκλήσεις πόλεων για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς ο συνδυασμός των διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων μπορεί να χρησιμοποιήσει μια παρόμοια πλατφόρμα για την τόνωση της καινοτομίας."

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.