Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκινάει τον Μάρτιο το URBACT III

Σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στις 16 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III, το οποίο μετά το URBACT Ι και ΙΙ, θα συνεχίζει να προωθεί την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και να συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη  2020.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα:
 • Να γνωρίσουν τα αποτελέσματα των έργων του προγράμματος URBACT
 • Να μελετήσουν τα τρέχοντα και παρελθόντα έργα αλλά και να έλθουν και σε επαφή με τους επικεφαλής τους
 • Να δικτυωθούν με δυνητικού εταίρους
Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους βασικούς φορείς που διαμορφώνουν βιώσιμες αστικές πολιτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, δημοτικό προσωπικό, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων κλπ:
 • Πόλεις από τα 28 Κράτη –Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία θα είναι οι βασικοί δικαιούχοι των διακρατικών δικτύων
 • Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές
 • Μητροπολιτικές περιοχές και οργανωμένοι οικισμοί
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
Το URBACT ΙΙΙ εξυπηρετεί τους εξής 4 κύριους στόχους:
 • Να βελτιώσει τις ικανότητες των πόλεων να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πρακτικές με ολοκληρωμένο συμμετοχικό τρόπο
 • Να βελτιώσει το σχεδιασμό ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών πολιτικών και τοπικών σχεδίων δράσης
 • Να βελτιώσει την εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών πολιτικών και τοπικών σχεδίων δράσης
 • Να κάνει δυνατή την πρόσβαση σε γνώσεις σε όλους τους αρμόδιους που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αστική ανάπτυξη
Τρεις θα είναι οι τύποι των παρεμβάσεων για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων του προγράμματος:
 • Διακρατικά δίκτυα πόλεων: Για τη στήριξη των πόλεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών μέσω αμοιβαίας μάθησης και μεταφοράς  ορθών πρακτικών
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Για την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών παραγόντων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων και συμμετοχικών τοπικών πολιτικών
 • Κεφαλαιοποίηση και διάδοση: Για τη δημιουργία και ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών και συστάσεων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων αστικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό,εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.