Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Τα Δημοτικά ΜΑΝ, προτάσεις για την αύξηση της ευρυζωνικότητας στις Ελληνικές πόλεις.

#Μοχιανάκης Κωστής.
Διευθυντής προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου

Εισήγηση στη συνεδρίαση της επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ 13-10-2018.

Στις 11-9-2018 υπερψηφίστηκε στη βουλή το νομοσχέδιο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» το οποίο στο κεφάλαιο Β ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπών θεμάτων και άρθρο 11 με τίτλο : προσθήκες στο νόμο 4463/17 γράφει «Στο άρθρο 3 του νόμου 4463/2017 (Α 42) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής.»
«Η εποπτεία, η διαχείριση, η συντήρηση , η εκμετάλλευση, και η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, τα οποία ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA PLAN)”.
Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου καμμιά διαβούλευση δεν πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής και της ΚΕΔΕ συνεχίζοντας την πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών πριν μια δεκαετία περίπου , που υποχρέωσε τους ΟΤΑ που δημιουργούσαν ΜΑΝ να υπογράφουν ότι την διαχείριση των ΜΑΝ θα έχει το Υπουργείο Μεταφορών.

Πριν προχωρήσουμε σε προτάσεις κάνουμε μια αναφορά στο τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα.


Πριν περίπου μια δεκαετία 68 Δήμοι σε όλη τη χώρα χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και δημιουργήσαν τα αντίστοιχα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών.Ταυτόχρονα ,στην αποδοχή της χρηματοδότησης υπήρχε ο όρος ότι την διαχείριση των ΜΑΝ αναλάμβανε το Υπουργείο Μεταφορών.
Τα ΜΑΝ μέχρι σήμερα εξυπηρετούν τις Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ( οι δημόσιες υπηρεσίες ) και του ΕΔΕΤ ( τα σχολεία).
Στο πρώτο διάστημα λειτουργίας τους αναπτύχθηκε στην Επιτροπή Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ με Πρόεδρο , τότε, τον Μιχάλη Ταμήλο Δήμαρχο Τρικάλων   , ένας ενδιαφέρον διάλογος για το πώς μπορούν οι Δήμοι να συμμετέχουν στην αξιοποίηση των ΜΑΝ.Μάλιστα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2007 ημερίδα της ΚΕΔΕ όπου οι τεχνικοί σύμβουλοί της παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Τα πρακτικά της ημερίδας είναι προσβάσιμα στους παρακάτω συνδέσμους.
Δυστυχώς παρά τις σχετικές συζητήσεις που έγιναν με το Υπουργείο Μεταφορών δεν παρουσιάσθηκε από την μεριά του ΚΑΜΜΙΑ πολιτική γύρω από την αξιοποίηση των ΜΑΝ , γεγονός που οδήγησε στο να ελαττωθεί το ενδιαφέρον των Δήμων και της ΚΕΔΕ.Έτσι παρά την σπουδαιότητα των ΜΑΝ για την ευρυζωνικότητα των σημαντικότερων Ελληνικών πόλεων αυτά αφέθηκαν στην φθορά.

Το 2013 το Υπουργείο Μεταφορών ανανέωσε το ενδιαφέρον του για τα ΜΑΝ και υπέγραψε συμβάσεις συντήρησης με το ΟΤΕ ( 45 ΜΑΝ ) και την INTRAKAT ( 23 ΜΑΝ ) η οποία έληξε 10-12-2016.Οι συμβάσεις ανανεώθηκαν μέχρι 10-12-2020 αλλά πέρσι η INTRAKAT έκανε τον ΟΤΕ υπεργολάβο στα δικά της ΜΑΝ.Δηλαδή αυτή τη στιγμή το σύνολο των ΜΑΝ συντηρεί ο ΟΤΕ με έξοδα του τελικού πελάτη.Πρακτικά , οι Δήμοι πρέπει να έχουν κωδικό στον προϋπολογισμό τους  για πληρωμή του ΟΤΕ σε περιπτώσεις βλάβης σε σχολεία και  δημοτικά κτίρια.
Με την ψήφιση στη βουλή την 11-9-2018 του νομοσχεδίου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» ,κεφάλαιο Β ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπών θεμάτων και άρθρο 11 το Υπουργείο συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης δεκαετίας.

Σε αυτή την φάση, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου , οι προτάσεις της ΚΕΔΕ πρέπει να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν τέσσερα μεγάλα κενά πολιτικής στην αξιοποίηση και επέκταση των ΜΑΝ , προς όφελος της αύξησης της ευρυζωνικότας στις Ελληνικές πόλεις και την ισχυροποίηση της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Πρώτο θέμα :Για μια δεκαετία τα ΜΑΝ υπολειτουργούν.Υπάρχει σημαντική υποδομή μεγάλης αξίας η οποία δεν χρησιμοποιείται.
Η ΚΕΔΕ πρέπει να προτείνει στο Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων να μελετήσουν το ενδεχόμενο χρήσης των ΜΑΝ από παρόχους με κοστοστρεφή τρόπο ως σημεία ανοικτής πρόσβασης.Η κίνηση αυτή :
θα δημιουργήσει οικονομικούς πόρους υπερ του δημοσίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη εξόδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Θα αυξήσουν την ευρυζωνικότητα σε 68 πόλεις της χώρας με θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία

Δεύτερο θέμα :Η χρησιμότητα των ΜΑΝ είναι αναμφισβήτητα σε όφελος όλων.Άρα υπάρχει θέμα επέκτασης λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θέλουν να επεκτείνουν τα δίκτυά τους.
Πρέπει να προταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής οι Δήμοι ή οι ΔΕΥΑ να αναλάβουν το παρακάτω καθήκον.Κάθε φορά που αναπλάθονται δρόμοι και πλατείες να τοποθετούνται σωλήνες και φρεάτια σύμφωνα με καθορισμένες διεθνείς προδιαγραφές και την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου.Σήμερα το συντριπτικό κόστος στη δημιουργία αντίστοιχων δικτύων είναι αυτό ακριβώς.Στα πλαίσια της προηγούμενης πολιτικής ( Πρώτο θέμα ) τις οπτικές ίνες θα αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ο πάροχος.Αν είχαμε ακολουθήσει αυτή την πολιτική όλη την προηγούμενη δεκαετία τώρα η ευρυζωνικότητα των Ελληνικών πόλεων θα ήταν υπερβολικά πολλαπλάσια.

Τρίτο θέμα : Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης των δικτύων πρέπει τα ΜΑΝ να διασυνδεθούν με τα δίκτυα των έργων RURAL BROADBAND. Αυτή η κίνηση σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση και εφόσον τα δίκτυα λειτουργούν ως σημεία ανοικτής πρόσβασης πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα των υποδομών.

Τέταρτο θέμα : Επιτέλους πρέπει να προχωρήσει το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 που θα εντάξει χιλιάδες άλλα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα ,στον κόσμο της ευρυζωνικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.