Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Μνημεία και branding: Αλληλεπίδραση πόλης (Λάρισα) και περιφέρειας (Θεσσαλία)

#ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΠΑΝΟΣ,
Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολο της διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ελκυστικότητα όχι μόνο των πόλεων αλλά και των περιφερειών. Σε διεθνή κλίμακα χρησιμοποιείται ως μέσο για τη δημιουργία θελκτικής εικόνας τόπων (branding) με απώτερο στόχο τόσο την αναζωογόνηση ενός τόπου όσο και την κατάλληλη προώθηση της εικόνας του στο εξωτερικό περιβάλλον. Η στρατηγική διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός τόπου αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα στο παρόν λαμβάνοντας υπόψη τις μαζικές μεταναστεύσεις αλλά και την υπερεθνικότητα (π.χ. ΕΕ).
Οι πόλεις πλέον βασίζονται στη δημιουργία ενός brand για την προσέλκυση πόρων όπως ανθρωπίνων ή/και οικονομικών. Ωστόσο, το branding δεν χαρακτηρίζεται από επιδερμική αντιμετώπιση σχετικά με τη διαμόρφωση της εικόνας ενός τόπου καθώς αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το στρατηγικό σχεδιασμό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία εγγενή αντίληψη η οποία λαμβάνει υπόψη υλικά και άυλα γνωρίσματα, όπως άλλωστε και η ίδια η πολιτιστική κληρονομιά. 
Συνεπώς, το branding οδηγεί στη δημιουργία ενός φάσματος πεποιθήσεων, σκέψης, δραστηριοτήτων.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Αθήνα :Απέκτησε ψηφιακό συμβούλιο

Η πόλη της Αθήνας αποκτά Ψηφιακό Συμβούλιο, ένα συμβουλευτικό όργανο ενίσχυσης της ψηφιακής τεχνολογίας της πόλης, που συνεδρίασε για πρώτη φορά υπό τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο Δημαρχείο της Αθήνας.
Στο Ψηφιακό Συμβούλιο της Αθήνας μετέχουν εννέα Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEO) των μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης.
«Το Ψηφιακό Συμβούλιο της Αθήνας θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον δήμαρχο, με σκοπό να προσφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο για τη δέσμευση τους να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής δυναμικής της Αθήνας.
Στο Ψηφιακό Συμβούλιο της Αθήνας συμμετέχουν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, R&D και παροχής λύσεων για την Ψηφιακή Οικονομία, που δραστηριοποιούνται στη χώρα: 
AccentureIBMMicrosoftNokiaOracle, Όμιλος OTESAPVodafone και WIND.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Αστικά κέντρα και ρύπανση ακτών και θάλασσας από απορρίμματα -Εθελοντικές δράσεις απορρύπανσης στην Ελλάδα σε παράκτιες περιοχές

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων
1.Εισαγωγή
Η υποβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, κυρίως δε του παράκτιου, χωρίς τη συστηματική επιμέλεια προστασίας, διάσωσης και ορθής διαχείρισης από πλευράς αρμόδιων φορέων, αλλά και των απλών πολιτών, μπορεί να λάβει διαστάσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Με δεδομένο ότι το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού διαβιεί σε παράκτια αστικά κέντρα, τάση που συνεχίζεται αυξητικά, οι παραπάνω επισημάνσεις προκαλούν προβληματισμό [Νικολάου & Σταματίου]. Επομένως, η συσσώρευση πληθυσμού, η αύξηση της κατανάλωσης και συνεπώς και απορριμμάτων, αλλά και η άγνοια ή έλλειψη περιβαλλοντικής αγωγής ή και η αδιαφορία για την κατάληξη των τελευταίων, όπως και αδυναμίες διοικητικής διαδικασίας σε αριθμό κρατών, έχει οδηγήσει σε αρνητικά περιβαλλοντικά, οικολογικά, αισθητικά κ.ά. αποτελέσματα, καθώς και σε συνέπειες στον τουρισμό και άλλους κλάδους της οικονομίας.

Τα ευρήματα έρευνας- μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα της ιστιοπλόου Έλεν Μακάρθουρ και τη συνδρομή της εταιρείας McKinsey και παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, καταδεικνύουν ότι η μαζική χρήση και τα απορρίματα πλαστικών [Lacroix] έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις, που το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά κατάλοιπα παρά ψάρια.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Δαπάνες νοικοκυριών για προσχολική εκπαίδευση

# Τάσος Σαπουνάκης.

Tο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) συντάσσει κάθε χρόνο την «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση», αξιοποιώντας δημοσιοποιημένα στοιχεία των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, OΟΣΑ, UNESCO). 
Με την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση των βασικών ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-27)1. 
Στην έκθεση καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για την προσχολική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία), με την ανάλυση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορές αγαθών και υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμώνi, που υλοποιεί κάθε χρόνο η ΕΛΣΤΑΤ, δίνει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την πορεία των σχετικών δαπανών, ειδικά την περίοδο της κρίσης, όσο και για την σύνθεσή τους. Με αυτή την μεθοδολογία οι διαφορετικές κατηγορίες δαπανών προσχολικής εκπαίδευσης, εκφράζουν την πραγματική ζήτηση και έμμεσα τις ανάγκες των οικογενειών για την προσχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Μεταβολές την περίοδο 2004 - 2014 
Το 2014 οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης ήταν 347,4 εκ.€ και αντιστοιχούσαν στο 9,2% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που την ίδια χρονιά ανήλθαν στα 3.772,6 εκ.€.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Αθήνα :Παρουσιάσθηκε το σχέδιο Αθήνα, Ανθεκτική πόλη

Ο δήμος Αθηναίων, η ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια πόλη σχεδόν 700.000 κατοίκων, αντιμετωπίζει από το 2009 μια σοβαρή κοινωνική και οικονομική κρίση. Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, η Αθήνα κατάφερε να επιβιώσει, να προσαρμοστεί και να μεταμορφωθεί σε μια πιο δημιουργική και αλληλέγγυα πόλη. 
Οι προκλήσεις είναι ακόμα τεράστιες και η προσπάθεια του δήμου συνεχίζεται. Το 2016, με τη συνδρομή και τις γνώσεις εκατοντάδων εταίρων, από ειδήμονες και ακαδημαϊκούς μέχρι μετανάστες και άστεγους, η πόλη σχεδίασε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της. 
Η Στρατηγική αποτελεί ένα σύνολο απτών δράσεων που βασίζονται και αξιοποιούν το στοιχείο εκείνο που κάνει την πόλη μας πιο δυνατή: τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα και οι συνέργειες που αναπτύσσει. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας προσφέρει μία νέα προσέγγιση και ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας και προστασίας των πιο αδύναμων πληθυσμών από μελλοντικές κρίσεις και χρόνιες πιέσεις που η πόλη θα αντιμετωπίσει.
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία νέων και την αναζωογόνηση υφιστάμενων ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων. 

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Καπναποθήκες Καβάλας : Τα κτίρια της λήθης ή η "ταυτότητα" μιας πόλης ;

#ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Υποψήφια Αιδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η έννοια του μνημείου έχει υπερβεί, σήμερα, τα όρια της αρχικής του σημασίας και έχει αποκτήσει μια νέα διάσταση. 
Σύμφωνα με τον Ζήβα, «μνημείο μπορεί να είναι το καθετί που μπορεί να μεταδώσει μια πληροφορία από το παρελθόν μας». Σε αυτά τα πλαίσια βιομηχανικό μνημείο δεν αποτελεί μόνο ένα κτίριο, αλλά και το περιβάλλον του, ο εξοπλισμός, οι βοηθητικοί του χώροι, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και, ως τέτοιο, πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα της καθημερινής ζωής του προηγούμενου αιώνα, προσφέροντας μια αίσθηση τοπικής ταυτότητας. Άλλωστε, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της σύγχρονης πόλης και τοπόσημα της κάθε περιοχής. 
Οι βιομηχανικοί χώροι, πέραν του γεγονότος ότι αποτελούν ιστορικά μνημεία και χρήζουν διατήρησης, παρουσιάζουν ορισμένα χωρικά και μορφολογικά πλεονεκτήματα που τους καθιστούν αξιοποιήσιμους. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται συχνά σε κεντροβαρικές θέσεις σε σχέση με τον αστικό ιστό. 
Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των πρώην βιομηχανικών θυλάκων στο εσωτερικό των πόλεων και την αναπόφευκτη δημιουργία αστικών κενών. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων αλλά και του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, πολλές πόλεις παγκοσμίως αναδιοργανώνουν και ανασκευάζουν τις εικόνες τους, καθιστώντας αυτές πιο ελκυστικές ώστε να κατορθώσουν να προσεγγίσουν τουρίστες, συνέδρια, αθλητικά γεγονότα, επενδυτές, κτλ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της πολιτιστικής/ιστορικής ταυτότητας μίας πόλης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και το κτιριακό της απόθεμα.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Πειραιάς : «Πόλη καλής πρακτικής URBACT»

Ο Δήμος Πειραιά συμμετείχε στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III με τίτλο “Good Practice Call”, υποβάλλοντας το διαγωνισμό καινοτομίας “BlueGrowth Initiative” ως Καλή Πρακτική. 
Το URBACT III είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και τα Κράτη Μέλη/Κράτη Εταίρους (Ελβετία και Νορβηγία) με κύριο στόχο, την προώθηση της ολοκληρωμένης & βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην Πολιτική της Συνοχής.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση για την υποβολή καλών πρακτικών, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και ανταγωνιστική μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 270 προτάσεις από 219 πόλεις από 29 διαφορετικές χώρες.

Η πρόταση του Δήμου Πειραιά για το διαγωνισμό καινοτομίας «BlueGrowth Initiative» επελέγη μεταξύ των 270 προτάσεων και ο Πειραιάς έλαβε τον τίτλο «Πόλη Καλής Πρακτικής URBACT».

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Η πλειοψηφία των πόλεων στη Βαλλονία (Βέλγιο) χρησιμοποιεί πλέον ανοιχτό κώδικα


Η πλειοψηφία (75%) των δήμων στην περιφέρεια Βαλλονίας του Βελγίου χρησιμοποιεί πλέον λογισμικό και υπηρεσίες ανοιχτού κώδικα. Στην περιοχή, 261 πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και άλλες δημόσιες διοικήσεις χρησιμοποιούν 8 λύσεις ανοιχτού κώδικα, οι οποίες διαχειρίζονται και συντηρούνται κεντρικά από την Intercomunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO), έναν πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2011 από την περιφέρεια της Βαλλονίας.Οι υπηρεσίες της IMIO περιλαμβάνουν δικτυακές πύλες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες και επιχειρήσεις, διαχείριση έργων, υπηρεσίες πολεοδομίας και διοργάνωση και διαχείριση των συνεδριάσεων του δημαρχείου.

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Αύξηση της χρήσης ανοιχτού κώδικα από τους δήμους στην περιφέρεια της Βουργουνδίας


Σχεδόν οι μισοί από τους δήμους (960 από τους 2000) στην πρώην περιφέρεια της Βουργουνδίας της Γαλλίας (τώρα Bourgogne-Franche-Comté) βασίζονται σε υπηρεσίες ανοικτού κώδικα για τις διάφορες διοικητικές εργασίες τους. Οι υπηρεσίες προσελκύουν πολλές άλλες δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των νοσοκομείων και των οίκων ευγηρίας.
Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν ιστότοπους, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική διαχείριση και αρχειοθέτηση νομικών εγγράφων και εργαλεία ροής εργασίας για δημόσιους υπαλλήλους και αιρετούς. Οι δημόσιες διοικήσεις έχουν επίσης πρόσβαση σε μια περιφερειακή πύλη για την διαχείριση των διαγωνισμών, σε λύσεις ανοιχτών δεδομένων και σε εργαλεία κοινής χρήσης σημειώσεων και διαδικτυακών διασκέψεων. 
Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τη δημιουργία επιχειρήσεων και γεωγραφικούς καταλόγους οργανισμών, ενώσεων και επιχειρήσεων.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Το μουσείο ως σύμβολο και σημείο αναφοράς για μια μεσαίου μεγέθους πόλη

Η συμμετοχική προσέγγιση λειτουργίας στο Αρχοντικό Σκουτέρη-Δίντσογλου στην Κομοτηνή

#ΘΕΑΝΩ ΠΑΣΧΑΛΗ
Γραμματέας στο ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τα μουσεία μπορούν να αναδείξουν τη σημασία της πόλης στην οποία βρίσκονται, αλλά και να ενδυναμώσουν τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες της, αποτελώντας δείκτες της υπερηφάνειας και της μοναδικότητάς της. Σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και άλλους βασικούς εταίρους συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών στρατηγικών δημιουργίας ταυτότητας ενός τόπου (citybranding). Ένα τοπικό μουσείο αποτελεί ένα αξιόλογο τμήμα του ντόπιου πολιτιστικού προϊόντος. Ως φορείς πολιτισμού, τα τοπικά μουσεία μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός τόπου
Περπατώντας σε μια πόλη όπως η Κομοτηνή καταλαβαίνεις το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας από τις εικόνες που συνθέτουν το τοπίο, από τις μυρωδιές και από τους ήχους. Μια πόλη, όπου συμβιώνουν αρμονικά, δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται άνθρωποι με διαφορετική θρησκεία, πολιτισμό και καταβολές

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αποτελέσει την αφορμή για έναν πιο άμεσο τρόπο λειτουργίας των μικρών τοπικών μουσείων, που συνήθως υπάγονται στην ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με στόχο την ξεκάθαρη αποτύπωση και την ενδυνάμωση της ταυτότητας ενός τόπου. 

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Η σημασία των μουσείων για την πολιτιστική ταυτότητα και την τουριστική ανάπτυξη των πόλεων

Το παράδειγμα του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

#ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο πολιτισμός ως πόρος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την προβολή της ταυτότητας πόλεων και τόπων και την προσέλκυση επισκεπτών σε αυτούς. Ειδικότερα, τα μουσεία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν την ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των πόλεων και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας σε αυτές. 
Ιδιαίτερα, για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα του απώτερου και πρόσφατου παρελθόντος της, η ύπαρξη μουσείων χρησιμεύει στην συγκέντρωση και την έκθεση υλικών τεκμηρίων των διαφόρων πολιτιστικών επιτευγμάτων της που γίνονται διαρκώς σημεία θαυμασμού για το φιλομαθές κοινό αλλά και αφορμές για νέα καλλιτεχνική και κοινωνική δραστηριότητα στις σύγχρονες πόλεις.
Μετά από είκοσι χρόνια εργασίας και οργάνωσης, τον Νοέμβριο του 2015 εγκαινιάσθηκε για το κοινό το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το οποίο αποτελεί ένα νέο κέντρο πολιτισμού και ταυτόχρονα μια πρόκληση για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της Λάρισας.

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Λάρισα :Το βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017 στο Δήμο


#Ευαγγελία Γιοβρή.Γενική Διευθύντρια Δήμου Λάρισας

Ο Δήμος Λαρισαίων βραβεύτηκε με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017 στη κατηγορία των ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ για το έργο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Η τελετή βράβευσης έγινε στο Πάρκο αναψυχής Πικερμίου Ραφήνας τη Πέμπτη 1-6-2017.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ECOCITY για αυτή τη πολύ σημαντική βράβευση για τον Δήμο , για ένα έργο καινοτόμο και πρωτοπόρο, που ταυτόγχρονα επιτυγχάνει την αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης, και την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του Ιστορικού Κέντρου. 
Στην εκδήλωση, που υλοποιήθηκε κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Ραφήνας, παραβρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κατερίνα Ιγγλέζη. 
Από τον Δήμο παρόντες συνάδελφοι της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και της Διεύθυνσης ΠΡΑΣΙΝΟΥ που επέβλεψαν το έργο, με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαβίδη, και τον αρχιτέκτονα σύμβουλο Κωστή Σκρουμπέλο.

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Σύστημα διοίκησης με στόχους και μέτρησης της αποδοτικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

#Του Ράλλη Γκέκα, Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Η καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης της αποδοτικότητας στο δημόσιο τομέα δεν είναι κάτι καινούργιο στη χώρα μας. Η πρόσφατη ιστορία του ξεκινάει από το νόμο 3230/2004. Ο νόμος αυτός είναι αρκετά καλός και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό ότι ο επόμενος Υπουργός, άλλου πολιτικού κόμματος, εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρμογή του. Όπως όλοι γνωρίζουμε τίποτα σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση δεν έγινε.

Ο δεύτερος θεσμικός σταθμός, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2009 με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «καθορισμού δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας». Είναι περιττό να πω ότι και αυτή η προσπάθεια πήγε άπατη.
Η σύγχρονη θεσμοθετημένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με το νόμο 4369/2016. Ουσιαστικά δεν λέει τίποτα καινούργιο και κυρίως δεν υπεισέρχεται στο να διορθώσει τα λάθη που δεν επέτρεψαν τις προηγούμενες θεσμικές παρεμβάσεις να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Η γνωστή έλλειψη θεσμικής μνήμης ή το κρατικό «χρυσόψαρο» στη γυάλα της κεντρικής γραφειοκρατίας.

Γιατί όμως, παρ' όλη την καλή διάθεση και την προσπάθεια, που κατέβαλαν οι υπουργοί και από τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια, δεν μπόρεσαν να θέσουν σε εφαρμογή την πολιτική τους βούληση;

Κατά τη γνώμη μου το γεγονός αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Η νομική οργάνωση του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Παρασκευής Τεμπών ως μέσο προβολής της ταυτότητας τόπου

#ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Δικηγόρος, MSc Ιστορίας Δικαίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Εκδότης «ΒΗΛΟΝ»

Μια από τις επιφανέστερες δραστηριότητες της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών σε αναφορά με την προώθηση των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, που κατέληξε στη σύνταξη και θέση σε ισχύ σωρείας σχετικών κανονισμών, κατά ενάσκηση εκκλησιαστικής κανονιστικής αρμοδιότητας που στόχευσε στην άρτια οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της οικείας δραστηριότητας.
Πιο ειδικά, με τους κανονισμούς αυτούς αρχικά συστηματοποιήθηκε ο οργανισμός του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε μια σειρά κανονισμών λειτουργίας και διοίκησης Ιερών Προσκυνημάτων σε διάφορα μέρη της χώρας μας, μέσω των οποίων επιδιώχθηκε να οργανωθεί εξίσου συστηματικά και η κατά τόπο προσκυνηματική κινητικότητα. 
Παράλληλα με την εξέλιξη αυτή, όμως, που εστιάζει το ενδιαφέρον της στο εσωτερικό της χώρας, βαίνει και μια σειρά συμφώνων συνεργασίας που υπερβαίνουν τα ελληνικά σύνορα και ουσιαστικά διεθνοποιούν προς κάθε δυνατή κατεύθυνση τη δραστηριότητα των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, μέσα από το σύμπραξη με άλλες τοπικές Εκκλησίες, όπως π.χ. αυτή της Ρωσίας, ή ακόμη και με άλλες χώρες, όπως π.χ. η Βρετανία. 

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Σώτη Τριανταφύλλου :Η παραδοσιακή γειτονιά αποτελεί το κύτταρο της πόλης

#ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , 14 Μαϊου 2017

Από τη συνέντευξη της Σώτης Τριανταφύλλου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κλέβουμε το παρακάτω εύστοχο σχόλιο της για τις πόλεις.

"...οι πόλεις –η Αθήνα, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, οι μητροπόλεις του κόσμου– είναι πανταχού παρούσες και στα «Αστραφτερά πεδία» λάμπουν κι εκείνες. Είναι μία, κατά τεκμήριον, urban explorer. 
«Οι πόλεις κινούνται προς τη γενική gentrification, τις αναπλάσεις και την πρασινοποίηση. Καλά είναι αυτά, αλλά, κυρίως, πρέπει να διατηρηθεί η παραδοσιακή γειτονιά που αποτελεί το κύτταρο της πόλης και δημιουργεί, μεταξύ άλλων, περιβάλλον ασφάλειας. 
Η Αθήνα έχει μείνει πίσω σε όλα, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά επειδή οι πολίτες δεν έχουν μητροπολιτική συμπεριφορά. Είμαι απογοητευμένη και από τους θεσμούς: πολλά προβλήματα του άστεως θα μπορούσαν να λυθούν αν εφαρμόζονταν οι νόμοι. 
Χθες, είδα μία ειδοποίηση του δήμου στο τζάμι ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου και χάρηκα: να, σκέφτηκα, κάτι λειτουργεί, ένας υπάλληλος του δήμου εντοπίζει τα άχρηστα αυτοκίνητα… Εχουν μειωθεί οι προσδοκίες μου από τους θεσμούς και χαίρομαι με το μίνιμουμ», σημειώνει στην «Κ».

*Το νέο βιβλίο της Σώτη Τριανταφύλλου "Αστραφτερά πεδία"

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Τρίκαλα : Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένων ψηφιακών δράσεων

Υπερσύγχρονο «πακέτο» 5 «έξυπνων δράσεων» υλοποιούν για τον Δήμο Τρικκαίων 5 κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής. Η πόλη της τεχνολογίας συνεχίζει ένα βήμα πιο πέρα τις δράσεις για την προσφορά «έξυπνων» υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, με ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα ως σύνολο, υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρότι κάποιες εφαρμογές του έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε άλλες πόλεις. 

Ετσι, στους τομείς της εξοικονόμησης πόρων και της ουσιαστικής διαχείρισης της καθημερινότητας, οι 5 δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της χρήσης τεχνολογικών λύσεων προς όφελος των πολιτών.
Οι δράσεις παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Μαΐου 2017 από την εταιρία CISCO στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου «Mobile Connected World» που πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και του προέδρου της e-trikala ΑΕ κ. Γιάννη Κωτούλα, οι 5 συνεργαζόμενες εταιρίες (CISCO, Sieben, ΚΑΥΚΑΣ, Viva και Space) αναφέρθηκαν στο έργο που θα υλοποιείται μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των υποδομών.