Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Προϋποθέσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

#ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ , Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
#ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥMsc. Μαθηματικός - Μεταπτυχ.Φοιτ. ΠΑ.ΜΑΚ.

Σήμερα, ο τουρισμός θεωρείται ως ένας από τους πιο ισχυρούς και ραγδαία αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο η τουριστική βιομηχανία, αγγίζοντας συχνά εύθραυστες πηγές καταλήγει να έχει μια δισδιάστατη μορφή, από τη μια συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη και από την άλλη αποτελώντας παράγοντα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων, δημιουργώντας σταδιακά ποικίλα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής τουριστικής οικονομίας και κοινωνίας.
Σύμφωνα με έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), η πλειοψηφία των τουριστών σήμερα επιθυμεί να επισκέπτεται περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την ταυτότητα του τόπου. Επιπλέον ήδη διάφοροι διεθνείς οργανισμοί (ΠΟΤ, UNESCO, UNEP) προτείνουν τον ειδικά μελετημένο σχεδιασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων, με βάση κοινά χαρακτηριστικά όπως το να είναι περιβαλλοντικά ανεκτές μακροπρόθεσμα, να είναι ηθικά και κοινωνικά συμβατές με την τοπική κοινωνία και να αποφέρουν οικονομικά οφέλη διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τους τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, είναι η ενεργός συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό των τουριστικών διαδικασιών, καθώς και η εκπαίδευση επαγγελματιών, πολιτών και τουριστών για την επίτευξη υψηλής ποιότητας προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Επισκεπτικές Ροές Εμπορικών Γεγονότων ως Δυνάμεις Τοπικής Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Παζαριού της Λάρισας

#ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣΦοιτητής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού , Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, & Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
#ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣΕπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H παρούσα εργασία στοχεύει στην διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της διοργάνωσης και διεξαγωγής εμπορικών - αγοραστικών επαναλαμβανόμενων γεγονότων και τοπικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Με άξονα την παραδοχή ότι τα γεγονότα με επισκεπτικές συγκεντρώσεις αποτελούν κατεξοχήν τουριστικό πόρο προς αξιοποίηση για την τοπική ανάπτυξη, το συγκεκριμένο πόνημα παρουσιάζει μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, τρόπους, καταστάσεις και διαστάσεις μέσα από τις οποίες γεγονότα αποκτούν τουριστική ταυτότητα και μεταβάλλουν περιοχές σε τουριστικού προορισμούς με άμεσα και έμμεσα οφέλη για την τοπική κοινότητα.
Με σημείο αναφοράς τα γεγονότα εμπορικού - αγοραστικού ενδιαφέροντος προκύπτει ως κύριος στόχος το κατά πόσο, με ποιούς τρόπους, με ποιες επιπτώσεις και σε τι βαθμό είναι δυνατόν να συμβάλει ένα εμπορικό γεγονός στην ανάπτυξη τουρισμού μιας περιοχής και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Η μεταβολή της εικόνας της Βαρκελώνης σε συσχέτιση με τις διοργανώσεις ειδικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε αυτήν τα τελευταία 40 χρόνια

#ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΑρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτορας Πολυτεχνείου Καταλονίας (ETSAB/UPC) Εντεταλμένος Διδάσκοντας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π. Πατρών

Η Βαρκελώνη έχει γίνει γνωστή για την ανάπλαση του αστικού της ιστού και τη βελτίωση των υποδομών της από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Όμως, η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν αποτελεί τη μόνη αφορμή και ευκαιρία που χρησιμοποίησε η Βαρκελώνη για την αστική της ανάπλαση. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει τη χρήση των ειδικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας από την πόλη της Βαρκελώνης τα τελευταία χρόνια και πως αυτά έχουν συμβάλει στην μορφή που έχει η πόλη σήμερα.
Προτείνεται να διερευνηθούν τα δύο βασικά ειδικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Βαρκελώνη τα τελευταία χρόνια (Ολυμπιακοί Αγώνες 1992 και Forum 2004) ως σημεία καμπής, που ορίζουν ένα πριν και ένα μετά, στον τρόπο που η πόλη αναπτύσσεται. Το Forum 2004 είναι μια εφεύρεση της Βαρκελώνης, που έδινε έμφαση στις εκφάνσεις του πολιτισμού ως αφορμές για την επικοινωνία των διαφόρων σύγχρονων Πολιτισμών.
Ενώ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 1992 η πόλη (σύμφωνα με τη στρατηγική του Bohigas και τη θεωρία της “μετάστασης”) επενέβαινε σημειακά στην πόλη (βλ. αναπλάσεις στη Gracia) με κεφάλαια αποκλειστικά δημόσια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 1992 είναι αφορμή για να αναπλάθεται η πόλη σε μεγαλύτερη έκταση (βλ. Ολυμπιακό Χωριό) με κεφάλαια όμως μεικτά (ιδιωτικά και κρατικά).

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

‘Hallmark events’, φεστιβάλ και τοπικές ταυτότητες: Το παράδειγμα του Φεστιβάλ ΜΕΛΙΤΖΑΖΖ Λεωνιδίου

#ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ , Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών
#ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΜΠΟΛΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Δήμων Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Η παρούσα ανακοίνωση εκκινεί από τη διαπίστωση της άρρηκτης σχέσης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της τοπικής κοινότητας του Λεωνιδίου και του Φεστιβάλ Μελιτζάζζ που λαμβάνει χώρα σε αυτό. 
Στόχος της να εντοπίσει και να αναδείξει την επενέργεια του Φεστιβάλ στις εφαρμοσμένες διεργασίες συγκρότησης ταυτοτικών μορφωμάτων για το Λεωνίδιο και την Τσακωνιά, προκειμένου να διερευνήσει τις πρακτικές αξιοποίησής του ως πρωτότυπο πολιτιστικό γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τόπου.
Για την πραγμάτωση της παραπάνω σύλληψης, αξιοποιώντας τα ευρήματα παλαιότερων μελετών (Μάργαρη 2015, 2016), το φεστιβάλ προσεγγίζεται ως πολιτιστικό γεγονός που συνενώνει ντόπιους και ξένους σε ένα ιδιότυπο ‘hallmark event ’ το οποίο, μολονότι εκκινεί από την τοπική τσακώνικη κουλτούρα, προωθεί τη διάδραση με άλλες. Τοιουτοτρόπως φαίνεται πως συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύνθετου πολιτισμικού δικτύου αλληλόδρασης που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Οι σύνθετες διαδικασίες διασύνδεσης που αναπτύσσονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του Μελιτζάζζ διατηρούνται και μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ και συνεργούν στη διαμόρφωση σταθερών δικτύων επικοινωνίας που προβάλλουν το Λεωνίδιο ως έναν νέο φεστιβαλικό προορισμό.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Διοργάνωση εκδηλώσεων και υποδομές ως εργαλεία Branding τόπου.

#ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ , Events Management, Leeds Beckett University
#ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: LEEDS ARENA, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η διοργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ και η χρήση τους ως εργαλείων για τη διαμόρφωση Branding Τόπου προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, ενταγμένων σε Τοπικά και Περιφερειακά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζονται, αφενός, οι ποιοτικές υπηρεσίες σε επισκέπτες και κατοίκους, αφετέρου, η άντληση «υπεραξίας» για τις περιοχές στις οποίες ιδρύονται οι συγκεκριμένες υποδομές. 
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης περίπτωσης εξετάζεται η «First Direct Arena», ένας πρωτοποριακός χώρος εκδηλώσεων στην πόλη Λιντς της Αγγλίας, το εσωτερικό του οποίου έχει διαμορφωθεί στα πρότυπα του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου. 
Ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί από το 2013, έχει χωρητικότητα 13.500 ατόμων και φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά events, τελετές, διοργανώσεις σε πάγο και συνέδρια. Πρόκειται για ένα οικολογικό οικοδόμημα το οποίο είναι κατασκευασμένο κατά τρόπον ώστε να συλλέγει και να αξιοποιεί το νερό της βροχής για την καθαριότητα των χώρων του. 

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Τοπικές Δημόσιες επενδύσεις : «Οδικός χάρτης» αποτελεσματικού σχεδιασμού και οργάνωσης

Μπροστά στις οικονομικές δυσκολίες και την έλλειψη δημοσίων  επενδυτικών κεφαλαίων, οι διοικήσεις των πόλεων είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποβοήθηση του μετασχηματισμού του αστικού περιβάλλοντος.
Οι Ελληνικές πόλεις δεν μπορούν να περιμένουν το δημόσιο χρήμα ( που δεν υπάρχει ) για να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές.
Η σύμπραξη με το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι μια επιλογή απαραίτητη ( στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ) ώστε οι πόλεις μας να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις προς όφελος των πολιτών.

# Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομικών ΤΑ
Στις 8 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες διεθνές συνέδριο, με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του CEMR και της Ένωσης των Πόλεων, με αντικείμενο τις επενδύσεις των δήμων και των περιφερειών. Η επενδυτική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αυτή τη στιγμή πολύ ψηλά στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Οι λόγοι που ουσιαστικά εξηγούν την επικαιρότητα της τοπικής επενδυτικής πολιτικής είναι τρεις:
Α) Όλοι γνωρίζουν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να ξεπεραστεί η κρίση είναι οι επενδύσεις.
Β) Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων συμπεριλαμβανομένης σε αυτές της Ελλάδας, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός δεν στηρίζεται απλώς στο μέγεθος τους και στο ποσοστό που καλύπτουν στις συνολικές δημόσιες δαπάνες, αλλά και στα εγγενή χαρακτηριστικά τους που έχουν να κάνουν με την ευελιξία, την αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την αύξηση της απασχόλησης, το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή, την αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Γ) Μία καλά σχεδιασμένη δημόσια επένδυση δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές και παράγει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, κακές επενδυτικές επιλογές σπαταλούν πόρους, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού και εμποδίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Εθνικός Κήπος – Αξιοποίηση ελεύθερου και πράσινου χώρου στο κέντρο της πόλης, με νέες δραστηριότητες

Εικ. 1 Αφίσσα της δράσης ‘’Ζήσε την Αθήνα, αλλιώς.’’
 Πηγή:Δήμος Αθηναίων
#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

1. Εισαγωγή
Με ελάχιστη την αναλογία κατοίκων ανά έκταση πρασίνου(1), το αστικό πράσινο στην Ελλάδα (2) και δη στην Αθήνα είναι ελάχιστο -άρα πολύτιμο- και με μη μελετημένη, όμως, και άνιση κατανομή. Έχει περιορισθεί στους ορεινούς όγκους της Αττικής [Stamatiou], όπως την Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Υμηττό, ενώ στο εσωτερικό της πόλης ορισμένοι πνεύμονες πρασίνου, όπως του Φιλοπάππου, ο Εθνικός κήπος, οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός και η Ακρόπολη, ο Αρδηττός, ο Λυκαβηττός, το Πεδίο του Άρεως και τα Τουρκοβούνια, επιτελούν σημαντικό έργο για κατοίκους και επισκέπτες.

Μικρή όαση πρασίνου ανάμεσα στη Βουλή των Ελλήνων και το Ζάππειο, ο Εθνικός Κήπος, αποτελεί ιδανικό τόπο ατομικού ή οικογενειακού περιπάτου ή εκδρομικής απόδρασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας, μέσα στον αστικό ιστό.
Με  συνολική έκταση 154 στρέμματα,  περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από σπάνια φυτά και δέντρα που δεν συναντώνται πουθενά αλλού στην Ελλάδα(3), ενώ το αμιγές πράσινο (θάμνοι, χλόη, άνθη και περίπου 7.000 δέντρα), εκτιμάται σε εμβαδό 120 στρεμμάτων. Οι  έξι  λίμνες(4), πέρα από τη φυσική αισθητική και το οικολογικό ενδιαφέρον τους ως οικότοποι πολλών ειδών, λειτουργούν και ως υδαταποθήκες για το πότισμα του πρασίνου.

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Τρίκαλα :Τα "έξυπνα" έργα της πόλης

Ο Δήμος Τρικκαίων πρωτοπορεί.
Και υλοποιεί ένα πιλοτικό τεχνολογικό εγχείρημα για τους πολίτες, συνδυάζοντας τις σύγχρονες ανάγκες και τη μελλοντική κατάσταση στις πόλεις, με εργαλείο τις εξελίξεις στην πληροφορική.
Κυρίαρχο μέλημα του Δήμου Τρικκαίων είναι η χρησιμότητα των τεχνολογικών εφαρμογών για τους πολίτες. Η πόλη του 21ου αιώνα οφείλει να διαθέτει αυτήν την τεχνολογική πρόοδο στους ίδιους τους πολίτες, αλλάζοντας προς το καλύτερο στοιχεία της καθημερινότητας, σε επίπεδο διαβίωσης, ευκολίας στην κίνηση, οικονομίας.
Ο Δήμος Τρικκαίων προτάθηκε από ομάδα διακεκριμένων εταιριών (διεθνούς και εθνικής εμβέλειας) να «φιλοξενήσει» ένα σημαντικής κλίμακας πιλοτικό έργο, που διαχέει στους πολίτες τις υπηρεσίες που αξιοποιούν εξελιγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα.

 e-ΚΕΠ (Αυτοματοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη)
Τα ειδικά μηχανήματα τύπου ΑΤΜ παρέχουν νυχθημερόν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και να εκτυπώνουν δημοτική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου και άλλα σχετικά έγγραφα, άμεσα, με εύκολο και απλό τρόπο. 
Η πιστοποίηση του πολίτη θα πραγματοποιείται με τη χρήση Κάρτας Δημότη. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα πιο πολύπλοκες ηλεκτρονικές διαδικασίες, οι οποίες θα επιτρέπουν στους πολίτες, και τη λήψη και την κατάθεση δικαιολογητικών που χρειάζεται να γνωστοποιηθούν στον Δήμο. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κοινοποιούνται απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην κατάλληλη Διεύθυνση του Δήμου. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκτυπώσει μέσω του e-ΚΕΠ την απάντηση της αντίστοιχης Υπηρεσίας στο αίτημά του. 
Συνεργάτες: UNIXFOR S.A., ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Παράταση αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού»

Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εδώ.

Μελβούρνη : 2017 Intelligent Community of the YearΤο Intelligent Community Forum ανακήρυξε την Μελβούρνη ( Αυστραλία ) ως "the 2017 Intelligent Community of the Year" στις 6 Ιουνίου στο Μανχάταν. Η τελετή απονομής των βραβείων ήταν το αποτέλεσμα της ετήσιας συνόδου κορυφής του ICF. 
"Η Μελβούρνη είναι γνωστή ως " η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο ", αλλά το ερώτημα ήταν " Είναι μια έξυπνη κοινότητα; ", δήλωσε ο συνιδρυτής της ICF Lou Zacharilla.
"Απάντησαν αυτό το ερώτημα για φέτος. Επαναπροσδιορίζουν την έννοια της τεχνολογίας και του οικοσυστήματος εργασίας ". Δημιούργησαν μια πόλη που λειτουργεί σαν καμβάς ενός καλλιτέχνη. Έχουν χτίσει ένα ολόκληρο σύστημα όπου η δημιουργικότητα ανθίζει, η εκπαίδευση αξιοποιείται στο εργατικό δυναμικό και η ποιότητα ζωής έχει γίνει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πόλης. Είναι ένας δυναμικός συνδυασμός και αυτό τιμά το Intelligent Community Forum. 
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Intelligent Community Forum

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Μνημεία και branding: Αλληλεπίδραση πόλης (Λάρισα) και περιφέρειας (Θεσσαλία)

#ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ,
Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολο της διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ελκυστικότητα όχι μόνο των πόλεων αλλά και των περιφερειών. Σε διεθνή κλίμακα χρησιμοποιείται ως μέσο για τη δημιουργία θελκτικής εικόνας τόπων (branding) με απώτερο στόχο τόσο την αναζωογόνηση ενός τόπου όσο και την κατάλληλη προώθηση της εικόνας του στο εξωτερικό περιβάλλον. Η στρατηγική διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός τόπου αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα στο παρόν λαμβάνοντας υπόψη τις μαζικές μεταναστεύσεις αλλά και την υπερεθνικότητα (π.χ. ΕΕ).
Οι πόλεις πλέον βασίζονται στη δημιουργία ενός brand για την προσέλκυση πόρων όπως ανθρωπίνων ή/και οικονομικών. Ωστόσο, το branding δεν χαρακτηρίζεται από επιδερμική αντιμετώπιση σχετικά με τη διαμόρφωση της εικόνας ενός τόπου καθώς αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το στρατηγικό σχεδιασμό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία εγγενή αντίληψη η οποία λαμβάνει υπόψη υλικά και άυλα γνωρίσματα, όπως άλλωστε και η ίδια η πολιτιστική κληρονομιά. 
Συνεπώς, το branding οδηγεί στη δημιουργία ενός φάσματος πεποιθήσεων, σκέψης, δραστηριοτήτων.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Αθήνα :Απέκτησε ψηφιακό συμβούλιο

Η πόλη της Αθήνας αποκτά Ψηφιακό Συμβούλιο, ένα συμβουλευτικό όργανο ενίσχυσης της ψηφιακής τεχνολογίας της πόλης, που συνεδρίασε για πρώτη φορά υπό τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στο Δημαρχείο της Αθήνας.
Στο Ψηφιακό Συμβούλιο της Αθήνας μετέχουν εννέα Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEO) των μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης.
«Το Ψηφιακό Συμβούλιο της Αθήνας θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον δήμαρχο, με σκοπό να προσφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο για τη δέσμευση τους να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής δυναμικής της Αθήνας.
Στο Ψηφιακό Συμβούλιο της Αθήνας συμμετέχουν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, R&D και παροχής λύσεων για την Ψηφιακή Οικονομία, που δραστηριοποιούνται στη χώρα: 
AccentureIBMMicrosoftNokiaOracle, Όμιλος OTESAPVodafone και WIND.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Αστικά κέντρα και ρύπανση ακτών και θάλασσας από απορρίμματα -Εθελοντικές δράσεις απορρύπανσης στην Ελλάδα σε παράκτιες περιοχές

#ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ Πολεοδομίας (PhD, PPhD), τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων
1.Εισαγωγή
Η υποβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, κυρίως δε του παράκτιου, χωρίς τη συστηματική επιμέλεια προστασίας, διάσωσης και ορθής διαχείρισης από πλευράς αρμόδιων φορέων, αλλά και των απλών πολιτών, μπορεί να λάβει διαστάσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Με δεδομένο ότι το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού διαβιεί σε παράκτια αστικά κέντρα, τάση που συνεχίζεται αυξητικά, οι παραπάνω επισημάνσεις προκαλούν προβληματισμό [Νικολάου & Σταματίου]. Επομένως, η συσσώρευση πληθυσμού, η αύξηση της κατανάλωσης και συνεπώς και απορριμμάτων, αλλά και η άγνοια ή έλλειψη περιβαλλοντικής αγωγής ή και η αδιαφορία για την κατάληξη των τελευταίων, όπως και αδυναμίες διοικητικής διαδικασίας σε αριθμό κρατών, έχει οδηγήσει σε αρνητικά περιβαλλοντικά, οικολογικά, αισθητικά κ.ά. αποτελέσματα, καθώς και σε συνέπειες στον τουρισμό και άλλους κλάδους της οικονομίας.

Τα ευρήματα έρευνας- μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα της ιστιοπλόου Έλεν Μακάρθουρ και τη συνδρομή της εταιρείας McKinsey και παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, καταδεικνύουν ότι η μαζική χρήση και τα απορρίματα πλαστικών [Lacroix] έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις, που το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά κατάλοιπα παρά ψάρια.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Δαπάνες νοικοκυριών για προσχολική εκπαίδευση

# Τάσος Σαπουνάκης.

Tο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) συντάσσει κάθε χρόνο την «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση», αξιοποιώντας δημοσιοποιημένα στοιχεία των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, OΟΣΑ, UNESCO). 
Με την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση των βασικών ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-27)1. 
Στην έκθεση καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για την προσχολική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία), με την ανάλυση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορές αγαθών και υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμώνi, που υλοποιεί κάθε χρόνο η ΕΛΣΤΑΤ, δίνει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την πορεία των σχετικών δαπανών, ειδικά την περίοδο της κρίσης, όσο και για την σύνθεσή τους. Με αυτή την μεθοδολογία οι διαφορετικές κατηγορίες δαπανών προσχολικής εκπαίδευσης, εκφράζουν την πραγματική ζήτηση και έμμεσα τις ανάγκες των οικογενειών για την προσχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Μεταβολές την περίοδο 2004 - 2014 
Το 2014 οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης ήταν 347,4 εκ.€ και αντιστοιχούσαν στο 9,2% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που την ίδια χρονιά ανήλθαν στα 3.772,6 εκ.€.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Αθήνα :Παρουσιάσθηκε το σχέδιο Αθήνα, Ανθεκτική πόλη

Ο δήμος Αθηναίων, η ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια πόλη σχεδόν 700.000 κατοίκων, αντιμετωπίζει από το 2009 μια σοβαρή κοινωνική και οικονομική κρίση. Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, η Αθήνα κατάφερε να επιβιώσει, να προσαρμοστεί και να μεταμορφωθεί σε μια πιο δημιουργική και αλληλέγγυα πόλη. 
Οι προκλήσεις είναι ακόμα τεράστιες και η προσπάθεια του δήμου συνεχίζεται. Το 2016, με τη συνδρομή και τις γνώσεις εκατοντάδων εταίρων, από ειδήμονες και ακαδημαϊκούς μέχρι μετανάστες και άστεγους, η πόλη σχεδίασε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της. 
Η Στρατηγική αποτελεί ένα σύνολο απτών δράσεων που βασίζονται και αξιοποιούν το στοιχείο εκείνο που κάνει την πόλη μας πιο δυνατή: τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα και οι συνέργειες που αναπτύσσει. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας προσφέρει μία νέα προσέγγιση και ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας και προστασίας των πιο αδύναμων πληθυσμών από μελλοντικές κρίσεις και χρόνιες πιέσεις που η πόλη θα αντιμετωπίσει.
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία νέων και την αναζωογόνηση υφιστάμενων ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων. 

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Καπναποθήκες Καβάλας : Τα κτίρια της λήθης ή η "ταυτότητα" μιας πόλης ;

#ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Υποψήφια Αιδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η έννοια του μνημείου έχει υπερβεί, σήμερα, τα όρια της αρχικής του σημασίας και έχει αποκτήσει μια νέα διάσταση. 
Σύμφωνα με τον Ζήβα, «μνημείο μπορεί να είναι το καθετί που μπορεί να μεταδώσει μια πληροφορία από το παρελθόν μας». Σε αυτά τα πλαίσια βιομηχανικό μνημείο δεν αποτελεί μόνο ένα κτίριο, αλλά και το περιβάλλον του, ο εξοπλισμός, οι βοηθητικοί του χώροι, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και, ως τέτοιο, πρέπει να αντιμετωπίζονται. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα της καθημερινής ζωής του προηγούμενου αιώνα, προσφέροντας μια αίσθηση τοπικής ταυτότητας. Άλλωστε, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της σύγχρονης πόλης και τοπόσημα της κάθε περιοχής. 
Οι βιομηχανικοί χώροι, πέραν του γεγονότος ότι αποτελούν ιστορικά μνημεία και χρήζουν διατήρησης, παρουσιάζουν ορισμένα χωρικά και μορφολογικά πλεονεκτήματα που τους καθιστούν αξιοποιήσιμους. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται συχνά σε κεντροβαρικές θέσεις σε σχέση με τον αστικό ιστό. 
Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των πρώην βιομηχανικών θυλάκων στο εσωτερικό των πόλεων και την αναπόφευκτη δημιουργία αστικών κενών. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων αλλά και του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, πολλές πόλεις παγκοσμίως αναδιοργανώνουν και ανασκευάζουν τις εικόνες τους, καθιστώντας αυτές πιο ελκυστικές ώστε να κατορθώσουν να προσεγγίσουν τουρίστες, συνέδρια, αθλητικά γεγονότα, επενδυτές, κτλ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της πολιτιστικής/ιστορικής ταυτότητας μίας πόλης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και το κτιριακό της απόθεμα.