Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα»

9 Δεκεμβρίου 2016 
Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυδαλλού

Βασική επιδίωξη της Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής. 
Η Ημερίδα διαρθρώνεται σε τρείς ενότητες: 
Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων των αστικών περιοχών στον αιώνα που διανύουμε, με εισηγήσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας, συμμετοχής του κοινού, κ.λπ. 
Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί τη διάδοση γνώσης σχετικής με την υιοθέτηση καλών πρακτικών από Δήμους της χώρας και τις εμπειρίες από την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους Δήμων της χώρας. 
Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των τρεχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με εισηγήσεις εκπροσώπων κεντρικών φορέων. 
Οι πόλεις σήμερα αποτελούν την ΠΗΓΗ αλλά και τη ΛΥΣΗ των παγκόσμιων προβλημάτων
Στην ημερίδα θα μιλήσει και ο διαχειρισής του www.citybranding.gr Μοχιανάκης Κωστής .Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Έξυπνη Πόλη και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου

Παράταση υποβολής εισηγήσεων μέχρι τις 19-12-2016

Ολοένα και περισσότερες πόλεις διεθνώς επιχειρούν να βελτιώσουν την εικόνα και την φήμη τους με βάση τις πρακτικές του marketing και branding του τόπου. Ζητούμενο είναι η προσέλκυση νέων κατοίκων, τουριστών και επενδυτών και η πρόκληση αισθήματος τοπικής υπερηφάνειας στους κατοίκους. Η τάση αυτή συνοδεύεται από την αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου, καθώς και μεθοδολογικών εργαλείων, για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής των αντίστοιχων στρατηγικών, προκαλώντας μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση. 
Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (δηλαδή στην περίοδο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης), οι υπεύθυνοι των πόλεων αναζητούν τρόπους ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους, βεβαίως σε σύνδεση με τη συνηθισμένη επίλυση των προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκουν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους και να βελτιώσουν τον τρόπο προβολής τους. 
Το Μάρτιο του 2012 οργανώθηκε στο Βόλο το 1ο Συνέδριο Marketing και Branding του Τόπου με μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο. 
Το 2ο Συνέδριο φιλοδοξεί να συνεχίσει τη προσπάθεια, προσκαλώντας ειδικούς επιστήμονες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης και επαγγελματίες να παρουσιάσουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο. 
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της πόλης, σας καλούν να συμβάλλετε στο Συνεδρίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις ως εισηγητές, εκθέτες ή ακροατές. 

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Στη δημοσιότητα οι 14 φάκελοι υποψηφιότητας των Ελληνικών πόλεων για την ΠΠΕ 2021

Πηγή: http://ecoc2021.culture.gr/el/
Η Ελευσίνα θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η υλοποίηση των δράσεων του φακέλου υποψηφιότητας. Παράλληλα εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει η προοπτική εφαρμογής προτάσεων από τις 13 πόλεις που δεν επιλέχθηκαν αλλά κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις όσον αφορά την τοπική τους πολιτιστική στρατηγική. Στους φακέλους υποψηφιότητας που κατέθεσαν δίνεται μία εικόνα της σημασίας που απέδωσε στην προσπάθεια κάθε υποψήφια πόλη που επιχείρησε να διεκδικήσει το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 
Συγκεκριμένα μπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο σύνδεσης της προσπάθειας αυτής με στόχους όπως η βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών τους, η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας, η τόνωση των θετικών στοιχείων της εικόνας τους μέσω στρατηγικών city branding και η διατύπωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για την πόλη τους και την πολιτιστική της στρατηγική.  

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: στρατηγική επιβίωσης

#Της Ρωξάνης Καραμέτου

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όπως εκφράζεται στους διάφορους τομείς της κοινοτικής παρέμβασης, βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εδώ και μια δεκαετία. Σήμερα φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση ορισμένων πολιτικών και αποδεικνύεται ότι έχει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Με την έννοια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η ΕτΠ εννοεί κάθε συντονισμένη δράση της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που στοχεύει στην χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η υλοποίηση της βασίζεται στον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, με την οποία αποφεύγεται η συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα και μοναδικό επίπεδο εξουσίας και διασφαλίζεται ότι, οι πολιτικές χαράσσονται και υλοποιούνται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο.
Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προϋποθέτει αμοιβαία πίστη μεταξύ όλων των επιπέδων εξουσίας και των θεσμικών οργάνων, για την επίτευξη των κοινών στόχων. Πρόκειται για μια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και όχι στην αντιπαράθεση των διαφόρων πηγών πολιτικής και δημοκρατικής νομιμότητας.

Πάτρα : Η Πάτρα διεκδικεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Νέων

Μετά από μία σειρά μεγάλων εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, που πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στην Πάτρα τα δύο τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, αλλά και της ανασυγκρότησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και της αξιοποίησης κάθε δυνατότητας, φαίνεται να αποχτά η Πάτρα μία πρωτοφανή δυναμική καθώς εκτός της προαναφερόμενης διοργάνωσης  θα πραγματοποιηθούν και δύο Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Ιστιοπλοΐας σε δύο κατηγορίες.Οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Τοξοβολίας Νέων του 2018, είναι εξαιρετικά σημαντικοί γιατί θα είναι για τους αθλητές η τελευταία ευκαιρία πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Την Δευτέρα επισκέφθηκε την Πάτρα , ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, Χάκαν Τσακίρογλου, ο οποίος επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη για να συζητήσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Νέων τον Ιούνιο του 2018.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

“Mayors Adapt” : Ο Πειραιάς στις 11 αδελφοποιημένες πόλεις

Στο πρόγραμμα αδελφοποίησης πόλεων της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα & την Ενέργεια «Mayors Adapt» της Ε.Ε., επελέγη ο Δήμος Πειραιά, ο οποίος είναι μια εκ των 11 πόλεων από 7 χώρες της Ε.Ε., όπου, ανάλογα με τα κλιματολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τις κοινωνικό-οικονομικές και θεσμικές ιδιαιτερότητες, καθώς και τη γνώση του στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα έρθει σε επαφή με άλλες πόλεις με στόχο την απόκτηση περαιτέρω γνώσης.
Οι επισκέψεις στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, οι οποίες θα λάβουν χώρα τον Ιανουάριο του 2017, θα συνδέσουν τις πόλεις που ξεκινούν το έργο της προσαρμογής τους, με Δήμους που είτε έχουν αναπτύξει επιτυχείς στρατηγικές για την προσαρμογή είτε βρίσκονται και αυτοί στην χάραξη της στρατηγικής.
Οι αδελφοποιημένες πόλεις είναι οι εξής:
  • Isola Vicentina (Ιταλία), Agueda (Πορτογαλία) και Andrano (Ιταλία) – Με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία.
    • Σεβίλλη (Ισπανία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και Μπράγκα (Πορτογαλία) – Με θέμα την διαχείριση των υδάτων, τη διακυβέρνηση και τον προγραμματισμό.
    • ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ Μπρατισλάβα (Σλοβακία), της Βρέμης (Γερμανία) και Arnhem (Κάτω Χώρες) – με θέμα τον προγραμματισμό για την προσαρμογή, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, και των αστικών θερμικών νησίδων.
    • ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ Murcia (Ισπανία) και Πειραιά (Ελλάδα) – με θέμα την αστική διαχείριση των υδάτων και την προσαρμογή στις ακραίες θερμοκρασίες.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η διαχείριση των Μητροπολιτικών Περιοχών και η Ελληνική πραγματικότητα

#Της Κατερίνας Μήτσου
Σε προηγούμενα άρθρα αναφερθήκαμε συνοπτικά στα case studies 2 μητροπολιτικών περιοχών, του Μιλάνο (μητροπολιτική περιοχή με έντονη εξειδίκευση) και της Κωνσταντινούπολης, (μητροπολιτική περιοχή με διευρυμένη λειτουργική περιοχή). Στόχος ήταν να παρουσιάσουμε τις ιδιότητες εκείνες που τις χαρακτηρίζουν ως μητροπολιτικές περιοχές, αλλά και τον τρόπο που οι ίδιες οι περιοχές έχουν καταφέρει να πρωταγωνιστήσουν στον ανταγωνιστικό παγκόσμιο χάρτη, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αφορούν στον τρόπο και τη μορφή διακυβέρνησης που έχουν επιλέξει. Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχθηκαν με βάση τη γεωγραφική τους θέση, καθώς αποτελούν τους εν δυνάμει σημαντικότερους ανταγωνιστές των μητροπολιτικών περιοχών της Ελλάδας, αλλά και για τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά τους, που τις προσδιορίζουν ως μητροπολιτικές περιοχές.
Στο τελευταίο άρθρο του μικρού αυτού αφιερώματος, για τη διαχείριση των μητροπολιτικών περιοχών, θα αναφερθούμε στην ελληνική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας κάποια συμπεράσματα, όπως προκύπτουν από τη μελέτη των 2 case studies, αλλά και κάποιες προτάσεις, σύμφωνα πάντα κατά τη γνώμη της συγγραφέα, που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση για τη δημιουργία ανταγωνιστικών μητροπολιτικών περιοχών στην Ελλάδα.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Κωνσταντινούπολη : Ένα παράδειγμα μητροπολιτικής διακυβέρνησης

#Της Κατερίνας Μήτσου.

Σε προηγούμενο άρθρο παρουσιάσαμε συνοπτικά την περίπτωση του Μιλάνο, ως ακμάζουσα μητροπολιτική περιοχή. Περιγράψαμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαμόρφωσαν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και το μοντέλο διακυβέρνησης που ακολουθεί. Στο σημερινό άρθρο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία αντίστοιχη παρουσίαση για μία ακόμη μητροπολιτική περιοχή, αυτή της Κωνσταντινούπολής.

Η περίπτωση της Κωνσταντινούπολης

Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στη δυτική άκρη της Τουρκίας, στην περιοχή του Μαρμαρά, και απλώνεται στις δύο πλευρές του στενού του Βοσπόρου, το οποίο ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά, χωρίζοντας την Ασία από την Ευρώπη. Όπως οι περισσότερες μητροπολιτικές περιοχές, έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές μέσα στον τελευταίο αιώνα. Τα όρια της πόλης επεκτάθηκαν, ενώ ο πληθυσμός της αγγίζει σήμερα τα 16 εκατομμύρια κατοίκους, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές του κόσμου. Στην ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση, οφείλεται η ποικιλομορφία που την χαρακτηρίζει στον ιστορικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό τομέα.

Η Κωνσταντινούπολη έχει φιλόδοξους στόχους, καθώς αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση επιδιώκει να γίνει ένας περιφερειακός κόμβος, όσον αφορά στις υπηρεσίες logistics, αλλά και τις οικονομικές και τουριστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να μετατραπεί στην πόλη της καινοτομίας.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του και σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ διοργανώνει στις 7 Δεκεμβρίου (17:00 με 20:30) σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4 στο Σύνταγμα.
Ομιλητές θα είναι οι Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Στράτος Παπαδημητρίου, Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Ιωάννης Τυρινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθηνών,  Μαρία Μορφουλάκη Δρ. Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’ ΙΜΕΤ και Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος - Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, ενώ  χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Κωνσταντίνος  Κεπαπτσόγλου.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα γίνουν παρεμβάσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Μιλάνο : Ένα παράδειγμα μητροπολιτικής διακυβέρνησης

#Της Κατερίνας Μήτσου.

Η συζήτηση για τις μητροπολιτικές περιοχές στην Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκεται σε τέλμα. Ο Νόμος του «Καλλικράτη», υπήρξε άτολμος, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία ουσιαστική αναφορά ή μελέτη για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των μητροπόλεων της Ελλάδας.

Οι μητροπολιτικές περιοχές αποτέλεσαν από τη δεκαετία του ’60 πεδίο έρευνας και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχυθεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ιδιαίτερο βάρος και τη δυναμική τους, αλλά κυρίως στη θέση που κατέχουν στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ενισχυμένος ρόλος των μητροπολιτικών περιοχών συντέλεσε στην ανάλυση, τον καθορισμό και την υποστήριξη στρατηγικών και πολιτικών, σε μητροπολιτικό επίπεδο. Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας «μητροπολιτική περιοχή» δεν περιορίζεται πλέον σε αυστηρά πληθυσμιακά κριτήρια, καθώς το σύστημα καθορισμού τους είναι πολυπαραγοντικό. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για τις μητροπολιτικές περιοχές στην Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκεται σε τέλμα.Ο Νόμος του «Καλλικράτη», υπήρξε άτολμος, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία ουσιαστική αναφορά ή μελέτη για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση των μητροπόλεων της Ελλάδας. 

Στο παρόν κείμενο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το κατά πόσο είναι εφικτό να αναφερόμαστε σε μητροπολιτικές περιοχές στην Ελλάδα, αντλώντας παραδείγματα από διεθνείς μητροπολιτικές περιοχές (Μιλάνο και Κωνσταντινούπολη), που έχουν επιλεχθεί λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, ως οι γείτονες ανταγωνιστές των ελληνικών μητροπόλεων. 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης με την Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Συγκριτική ανάλυση Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία και Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης: η περίπτωση της Ελλάδας.

#Βογιατζάκη Μαρία - Ελένη
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
#Χαραλαμπίδου Βασιλική 
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία - Χωροταξία (ΕΜΠ)

Εισαγωγή.Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς αυξανόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα, στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο ασκούνται πιέσεις από δραστηριότητες (όπως η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι μεταφορές), οι οποίες δεν ασκούνται σύμφωνα με στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε αναπτυξιακά, ούτε περιβαλλοντικά οφέλη (Μπεριάτος, 2012). Για το λόγο αυτό, εξετάζεται η σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) με την Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και οι υποχρεώσεις που έχει καλύψει η Ελλάδα.

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Η διεκδίκηση του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 από τις πόλεις της Ελευσίνας και Καλαμάτας.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, Steve Green, ανακοίνωσε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού την πόλη που κέρδισε τον τίτλο τον οποίο διεκδικούσαν η Καλαμάτα, η Ελευσίνα και η Ρόδος.
Την 11η Νοεμβρίου 2016 ανακοινώθηκε ότι η Ελευσίνα θα είναι η Ελληνική συμμετοχή ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.Το 2021, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για τέταρτη φορά μετά την Αθήνα το 1985, τη Θεσσαλονίκη το 1997 και την Πάτρα το 2006.Με την ευκαιρία θα δημοσιεύουμε μια σειρά άρθρων για την προετοιμασία των υποψηφιοτήτων των Ελληνικών πόλεων.

#Θεοφάνης Θ. Γκατζής.Οικονομολόγος-Διεθνολόγος.
Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1. Εισαγωγή.Στη σύγχρονη εποχή ,ενόσω μαίνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων  ,μία από τις στρατηγικές της   αστικής διακυβέρνησης στη Γηραιά ήπειρο είναι η ανάληψη της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης από τις πόλεις  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητάς τους. Έτσι ,επιδιώκεται η δημιουργία θετικής φήμης  για έναν τόπο και παρέχεται η δυνατότητα  προβολής των ελκτικών του στοιχείων. Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης και αποτελεί σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής της πολιτικής. Επίσης, συμβάλλει στην πολιτιστική διπλωματία των πόλεων, που αναλαμβάνουν το θεσμό, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την υπερηφάνεια των κατοίκων τους.
Aκόμη, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών (π.χ. πλατείες), καθώς   και στην αστική αναγέννηση των πόλεων, μέσω της δημιουργίας ή βελτίωσης των πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές των αστικών τους ιστών  παρέχοντας το έναυσμα για την απαρχή  ή ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας τους (πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες).

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Τρίκαλα :Startup Weekend

Ο Δήμος Τρικκαίων ενθαρρύνει την καινοτομία σε νέες επιχειρήσεις με παγκόσμια «εργαλεία»! Εκτός από τη χρήση των τεχνολογιών, εκτός από τις καινοτόμες ιδέες που υλοποιεί και εφαρμόζει, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά και σε δημιουργία υποβάθρου για νέες επιχειρήσεις, νέων ανθρώπων, με νέες ιδέες. 
Το τριήμερο 18, 19 και 20 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί το Startup Weekend Trikala. Ο Δήμος Τρικκαίων συνδιοργανώνει αυτήν την κορυφαία εκδήλωση - διαγωνισμό του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Techstars, με τη στήριξη της Google για επιχειρήσεις.


Πρόκειται για εκδήλωση που στόχο έχει να φέρει κοντά ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα και δεξιότητες προκειμένου μέσα σε 54 ώρες να συνεργαστούν και να μετατρέψουν μια ιδέα σε μια επιχείρηση. 
Παγκοσμίως, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 2500 Startup Weekends σε περισσότερες από 170 χώρες και μέσα από αυτά έχουν αναδειχθεί startups, τα οποία σήμερα έχουν μια δυνατή πορεία στο αντικείμενο τους. Κυρίως όμως, το τριήμερο Startup Weekend είναι ένα μεγάλο δίκτυο καινοτόμων ανθρώπων με πάθος και ιδέες που έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα και την θέληση να αλλάξουν τον κόσμο.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Τρίκαλα :Ευρωπαϊκή αναγνώριση για την φιλοξενία των προσφύγων

Ο ελληνικός Δήμος κατέχει πλέον και την αντιπροεδρία του Strasbourg Club

Νέα ευρωπαϊκή αναγνώριση για τον Δήμο Τρικκαίων στο θέμα της φιλοξενίας προσφύγων.
Οι δράσεις του Δήμου απετέλεσαν σημείο αναφοράς στην ολομέλεια του Strasbourg Club, με τα Τρίκαλα πλέον να κατέχουν τη θέση του αντιπροέδρου. Το «Κλαμπ του Στρασβούργου» είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 60  πόλεων, που προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία, για τη βελτίωση της προσφοράς τους στους πολίτες.
Ο Δήμος Τρικκαίων μετείχε στη συνέλευση της 8ης Νοεμβρίου 2016, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση, στο Στρασβούργο συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές που εφάρμοσαν οι πόλεις, για την υποδοχή, φιλοξενία και ενσωμάτωση των προσφύγων. Η παρουσίαση του Δήμου Τρικκαίων  θεωρήθηκε από όλους τους μετέχοντες ως εξαιρετική. Επιβραβεύτηκε, έτσι, η δράση της τοπικής κοινωνίας ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την πρόεδρο του Δικτύου και αντιδήμαρχο Στρασβούργου κ. Nawel Rafik-Elmrini, στα εξαιρετικά αντανακλαστικά που επέδειξε ο Δήμος Τρικκαίων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015. «Οι Ελληνες είναι πιο Ευρωπαίοι από όλους μας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Rafik-Elmrini.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

32ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού PHILOXENIA : [Re]Branding Destinations, Image making


Στο πλαίσιο των παραλλήλων εκδηλώσεων της φετινής  διοργάνωσης της 32ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού PHILOXENIA και της Έκθεσης Επαγγελματικού Εξοπλισμού ΗΟΤΕLIA 18 – 20 Nοεμβρίου 2016, η HELEXPO οργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά ένα ενδιαφέρον συνέδριο για τον «Τουριστικό Προορισμό» προσκαλώντας εξαίρετους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Με τίτλο  “{Re}Branding Destinationς: Image making το συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις μεθόδους και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε ένας τουριστικός προορισμός να μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις νέες επιταγές της εποχής. 
Η ταυτότητα του τουριστικού προορισμού είναι μια πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική υπόθεση στις μέρες μας από ότι ήταν στο παρελθόν. Η αύξηση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και παράλληλα, η ταχύτητα των επικοινωνιών που αναπτύχθηκε μέσω του διαδικτύου, δημιούργησε νέες υπηρεσίες και μάλιστα πολύ πιο εξειδικευμένες. Ένας προορισμός, πλέον, δεν έχει μόνο τουριστικό ενδιαφέρον με την έννοια της αναψυχής και της διασκέδασης, αλλά και επενδυτικό. 
Έτσι, οι τέσσερις ενότητες του συνεδρίου φιλοδοξούν να απαντήσουν στα παρακάτω βασικά ερωτήματα: 

Κύθνος :Καινοτόμες εφαρμογές για να γίνει ένα «Έξυπνο Νησί»

Ο Δήμος Κύθνου με μια σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες υποστηρίζει μία ευρύτερη στρατηγική προώθησης του στόχου ανάδειξης του νησιού σε «Έξυπνο».
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από πιλοτικές καινοτομίες  εφαρμογών όπως για παράδειγμα η παραγωγή και διαχείριση πράσινης ενέργειας (1ος αιολικός σταθμός στην Ευρώπη, υβριδικός σταθμός και Μικροδίκτυο Γαϊδουρόμαντρας).
Στη στρατηγική που διαμορφώνει περιλαμβάνονται καινοτόμες εφαρμογές στο σύνολο των υποδομών ενέργειας, υδάτων, αποβλήτων, απορριμμάτων και τουρισμού. Κεντρικός στόχος είναι οι δράσεις αυτές να βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών και παράλληλα να καταστήσουν την Κύθνο προορισμό εκπαιδευτικού και επιστημονικού τουρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, ο  Δήμος Κύθνου με την αρωγή του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου -ΔΑΦΝΗ καλωσόρισε την Τρίτη 17 Μαΐου στο νησί  αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) η οποία επισκέφθηκε την Κύθνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ με τίτλο «Έξυπνα Νησιά στην Ευρώπη». Η επίσκεψη κρίθηκε άκρως επιτυχημένη από τους εκπροσώπους της ΕΟΚΕ οι οποίοι συνέλεξαν τις καλές πρακτικές εφαρμογής στο νησί, οι οποίες θα  συγκεντρωθούν σε έναν Οδηγό που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών στην εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Στη συνέχεια ο Οδηγός θα σταλεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά και τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.