Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Οι άξονες προτεραιοτήτων για τις πόλεις στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας


Ποιοι πρέπει να είναι άραγε οι άξονες προτεραιοτήτων ,που πρέπει να θέσουν οι διοικήσεις των πόλεων τα επόμενα χρόνια στον τομέα της Κοινωνίας της πληροφορίας ;

Τη δική του απάντηση δίνει το δίκτυο Eurocities που υποδεικνύει πέντε τομείς :
  • ICT & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Έρευνα και Καινοτομία
  • Υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα και επόμενη γενιά των υποδομών
  • Προσιτές και σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες
  • Η βελτίωση της ψηφιακής κοινωνικής ένταξης και παιδείας - βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους
Τη μετάφραση του κειμένου έχει κάνει ο Μανώλης Τσαγκαράκης, οικονομολόγος εργαζόμενος στο Δήμο Ηρακλείου 


Οι ακόλουθοι πέντε τομείς αποτελούν προτεραιότητες για τις πόλεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ωφεληθούν σημαντικά από τη συμμετοχή και τη συνεργασία μας:
  • ICT & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οι πόλεις μπορούν να παρέχουν σημαντικές πλατφόρμες για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας. Επίσης, παρέχουν την κρίσιμη «μάζα» χρηστών, των υποδομών και την υποστήριξη της πολιτικής για τις πιλοτικές υπηρεσίες και επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων μορφών εταιριών. Επιπλέον, έχουν βασικό ρόλο στο να δίνουν το καλό παράδειγμα όσον αφορά την προσαρμογή νέων λύσεων και την αλλαγή συμπεριφοράς. Μια μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να στηρίξει το δυναμικό των πόλεων στον τομέα αυτό με την υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων σε επίπεδο πόλης και δημοσίων – ιδιωτικών – εθελοντικών «συμπράξεων».
  • Έρευνα και Καινοτομία: Έννοιες με γνώμονα τις καινοτομίες του χρήστη μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλεία για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, η οικονομική ομαδοποίηση φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην αύξηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών και της καινοτομίας. Η «μετά-στρατηγική i2010» θα πρέπει να στηρίζει τα δίκτυα Living Labs και τη σύνδεσή τους με τις δημόσιες αρχές και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών ομάδων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα και επόμενη γενιά των υποδομών: Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μια συζήτηση σχετικά με το ρόλο των δήμων στην ανάπτυξη των υποδομών επόμενης γενιάς. Θα πρέπει ιδιαίτερα να αναγνωρίσουν νέα υποδείγματα των επενδύσεων για την επόμενη γενιά των υποδομών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλή κάλυψη των αστικών περιοχών. Τα υφιστάμενα πλαίσια για τις δημόσιες επενδύσεις πρέπει να ανοίξουν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης όσο το δυνατόν συντομότερα.
  • Προσιτές και σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες: Η στενή συνεργασία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών. Περαιτέρω υποστήριξη χρειάζεται για να μετρήσουν και να ενσωματώσουν τις τοπικές πρωτοβουλίες άρα θα πρέπει να επικεντρωθούν σε υπηρεσίες που είναι βασισμένες στον πολίτη με αξιοπιστία, συμμετοχική και υπεύθυνη.
  • Η βελτίωση της ψηφιακής κοινωνικής ένταξης και παιδείας - βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους: Οι πόλεις έχουν το σημαντικό δυναμικό για να λειτουργήσουν ως τοπικές πλατφόρμες καινοτομίας για την ψηφιακή ένταξη και την παιδεία αλλά και μπορούν να είναι τόποι που υποφέρουν περισσότερο από ψηφιακό αποκλεισμό. Η «μετά-στρατηγική i2010» θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο την οργάνωση της αμοιβαίας μάθησης, να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία και να διαπράξει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των τοπικών φορέων, ώστε να αποκομίσουν τις απτές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στην πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.